Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een wonder tijdens Kerst! (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 december 2017, 11:50 door Dirk A A

Het klinkt als een geweldige jubel in Titus 2:11 – ‘De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen…’ Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). De Heere Jezus is gekomen naar deze aarde, als mens, hoewel Hij God bleef. Om ons te redden. We herdenken het deze kerstdagen opnieuw.

Als ik over Kerst schrijf of spreek, krijg ik altijd boze reacties van mensen, die vinden dat Kerst een heidens feest is, dat volstrekt on-Bijbels is. Ik hoop dat u nog even doorleest, voordat u weer een verontwaardigde reactie stuurt.

De Heere Jezus kwam naar deze aarde, om u, om jou, om mij te redden. Wat een liefde! Wat een genade! Hij gaf Zijn leven op Golgotha, stortte Zijn bloed, dat ons reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7). Hij stond op uit de dood, Hij leeft, en Zijn wederkomst vanuit de hemel naar deze aarde is aanstaande, voor de herstelling van alle dingen (Handelingen 3:21).

Kerstfeest vieren wij op 25 en 26 december. Is het verkeerd om dan de geboorte van de Heere Jezus te vieren? Is het verkeerd een kerstboom of kaarsen in huis te hebben? Verbiedt de Bijbel dit?

Er is geen bewijs dat de eerste christenen de geboorde van de Heere Jezus al hebben gevierd. En het is tamelijk zeker dat de Heere Jezus inderdaad niet op 25 of 26 december is geboren. Het is aannemelijker dat Hij in september of oktober is geboren, wellicht tijdens de viering van het Loofhuttenfeest.
Johannes 1:14 zou daarheen kunnen verwijzen met de woorden: ‘Het Woord heeft onder ons gewoond’; letterlijk: getabernakeld. Vandaar ook dat veel Messiasbelijdende Joden de geboorte van de Heere Jezus, die zij Jesjoea noemen, tijdens het Loofhuttenfeest vieren.

We lezen nergens in de Bijbel dat we het kerstfeest moeten vieren. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het fout is om het wel te doen. De komst van de Heere Jezus is immers een belangrijke gebeurtenis. Diverse hoofdstukken in de Bijbel zijn eraan gewijd. Belangrijk is wel dat in onze kerstvieringen de Heere Jezus centraal staat.

Het klopt dat 25 december een heidense feestdag was. Maar dat betekent nog niet dat het kerstfeest daarom een heidens feest is.
De bekende en onlangs overleden theoloog R.C. Sproul merkte eens op: ‘Op 25 december was er in het Romeinse rijk een heidense feestdag, die was verbonden met de mysteriegodsdiensten. De christenen wilden niet aan die heidense feestdag deelnemen en zeiden: ‘Als alle anderen dit heidense feest vieren, laten wij dan onze eigen feestdag gaan vieren op deze datum. We gaan het allerbelangrijkste in ons leven vieren, de menswording van God, de geboorte van Jezus Christus. Zo werd dit de tijd van vreugdevolle bijeenkomsten, van viering en van aanbidding van onze God en Koning.’

En de kerstboom dan? En de kaarsen en de lichtjes? Heeft dat wel iets met de geboorte van de Heere Jezus te maken? Toch zit er ook wel een mooie gedachte in, van licht dat schijnt in de duisternis. De Heere Jezus is immers het Licht. Hij brengt licht in de duisternis, ook in ons leven als we Hem mogen kennen, ‘opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld’ (Filippenzen 2:15).

En Jeremia 10:3 en 4 dan, vraagt iemand misschien, waar staat: ‘Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen.’

Wellicht zijn deze verzen van toepassing op de verering van de eik tijdens de midwinterfeesten door de oude Germanen, een gebruik wat trouwens ook al eeuwen eerder in andere volken plaatsvond.

Maar ik geloof niet dat je deze Bijbelverzen kunt gebruiken om de kerstboom mee te veroordelen, simpelweg omdat de kerstboom niet wordt vereerd als een afgod. Laat ieder voor zichzelf en voor Gods aangezicht beslissen wat hij doet en leg uw beslissing niet aan anderen op. Let er wel op dat altijd de Heere Jezus centraal zal staan, of we nu wel een kerstboom in huis hebben – wellicht voor de gezelligheid – of als we er geen hebben.

Een kerkelijk verslag vermeldt dat in 1539 in de Kathedraal van Straatsburg een kerstboom werd opgezet. In de daaropvolgende eeuw werden ook in woningen kerstbomen geplaatst.

Wellicht is de kerstboom breder in zwang gekomen in Duitsland aan het eind van de zestiende eeuw, kort na de Reformatie, als versiering in huis, maar zeker niet als boom om te vereren. In de negentiende eeuw heeft het Réveil een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van de kerstboom.
Al zou het zo zou zijn dat het alleen om de kerstboom gaat, als dat de kern van het kerstfeest zou zijn, dan kan de kerstboom beter het huis uit. Nooit mag er iets anders komen in de plaats van de Heere Jezus.

Elke dag is een dag die de Heere ons geeft. Wat kan er dan op tegen zijn om op 25 december de komst van de Heere Jezus te vieren? En juist omdat deze dag wereldwijd bekend is, kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om juist rond de kerstdagen het Evangelie te verkondigen aan al die mensen die er juist dan voor open staan. Die wellicht alleen rond de kerstdagen een kerstsamenkomst of een kerstdienst bezoeken. Ik heb in mijn leven al zoveel verhalen gehoord van mensen die juist in deze tijd van het jaar tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.

Ik denk aan de Engelse zendeling/evangelist Rees Howells. Hij wist dat de Heere hem riep om voorbede te doen voor de meest zondige mens in het dorp waar hij leefde. Dat was in voorjaar. Howells had de overtuiging dat die persoon voor de Kerst nog tot geloof zou komen.
Hij begon voor hem te bidden, één dag, de volgende dag, aanhoudend en intensief. Tot de dag kwam dat hij ervan overtuigd was dat de Heere zijn gebeden had verhoord.

Ondertussen was het bijna Kerst. Niets wees er nog op dat degene voor wie hij zo intens had gebeden, al tot geloof was gekomen. Op de avond voor Kerst was er een kerkdienst in de dorpskerk. Ook Howells was daar. En enkele minuten voor de samenkomst begon, kwam hij binnen. En halverwege de dienst stond hij op, kwam naar voren, beleed in het openbaar zijn zonden en kwam tot geloof in de Heere Jezus. Wat een wonder tijdens Kerst!

Tegelijk geldt dat als leven helemaal gericht is op de Heere Jezus, wanneer Hij centraal staat in ons leven, wanneer Hij alles is voor ons, dat we Hem dan alle dagen van het jaar dankbaar mogen zijn voor Zijn komst naar deze aarde, Zijn tijd hier op aarde, Zijn onderwijs, Zijn lijden en Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. En vol verwachting zien we uit naar Zijn tweede komst, ‘om voor altijd bij de Heere te zijn’ (1 Thessalonicenzen 4:17).

Van harte wens ik u allen rijk gezegende Kerstdagen toe!

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Benny zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 december 2017 om 15:03

  Ja beste Dirk en ook alle andere lezers, ik wens jullie allen gezegende kerstdagen. Maar ik als eenzame ervaar het als een familiefeest. Kinderen, kleinkinderen enz. enz. bij elkaar. Maar eenzamen, zoals o.a. ik verlangen naar het einde van die vreselijke dagen, wat ook geldt voor 31 december.
  Maar daar wordt niet aan gedacht. Ja ik wil juist kerst kunnen delen met familie, of wie dan ook, over de Heere Jezus. Maar ik sta buitenspel. Ik heb als vrijgezel geen kinderen, dus word ik niet uitgenodigd. Dan maar alleen de kerst doorbrengen. Het is een euvel van veel eenzamen.
  Ach, sorry, Jezus zou NOOIT eenzamen laten vallen. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat Kerst een familie/vrienden-zaak is. Misschien ben ik kort door de bocht, maar ik ervaar het zo.

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 december 2017 om 15:15

  Bij het gedenken van de geboorte van Christus Jezus staat Hij, de Heiland en Redder der wereld dan ook centraal. Hij is gekomen in Zijn eigen Schepping. De voederbak of broodbak, is gemaakt van hout en dus uit een boom gekloofd. Die boom heeft Hij Zelf geschapen. En zo was de bomenwereld er bij betrokken en stellen zij hun Schepper centraal.
  De schapen hoorden de Engel des Heren spreken. Zij hoorden de Engel als eerste spreken over de geboorte van de Heiland, hun Schepper. En ze dachten er niet aan om stiekem weg te lopen voor een lekker hapje ergens in de wildernis, toen hun herders op pad gingen om het Kind te zoeken.
  De vliegjes aan de zolder en de spin ergens in een hoekje mochten toezien hoe Maria de Zoon Gods toedekte en Hem wikkelde in doeken.
  De ezel die Maria en het Kind heeft vervoerd van Nazareth tot in Bethlehem stond gewillig en getrouw op het gras of in het zand te wachten op zijn volgende rit.
  De flora en fauna werden gebruikt om deze Wonderbare Raadsman centraal te stellen.

  De wijzen (magiërs) kwamen uit de verte en wel twee jaar na Zijn geboorte via omwegen (Jeruzalem) bij de Koning der Joden. Op hun kamelen.

  Zo mogen wij, boeren/eenvoudige lieden/wijze mannen en vrouwen/kinderen enz., ruim 2000 jaar later ook komen met alles wat bij ons hoort. Zijn Schepping is volop aanwezig en straks in de toekomst zullen de bergen juichen en de heuvelen in hun handen klappen. Als Hij komt.

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 december 2017 om 23:30

  De kerstboom is niet zo belangrijk, zolang je het niet verafgoodt, moet je het gewoon doen. Belangrijker is om te kijken wat ons verbindt.
  Het is het feest van het licht. De geboorte van de Here Jezus. Wij moeten dat zeker vieren. Vooral met je gezin, familie, en een allen die je lief zijn.
  Het is een bijzonder feest. Het lijkt net of de mensen meer met elkaar verbonden zijn, en meer liefde tonen.
  Laten wij ook even bij de mensen zijn die ziek zijn, eenzaam zijn, of onder andere zware omstandigheden verkeren rond de kerst, en door het jaar heen.
  Beste Dirk, ik wil u bedanken voor uw schrijven, het afgelopen jaar. Voor uw gebeden en bemoedigingen.
  Ook de lezers wil ik bedanken voor de bemoedigingen en gebeden.

  Vr gr René Postma

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 december 2017 om 10:33

  Dag Dirk, kerst…

  Kerst is in mijn ogen een mega groot volksfeest, want zowel heidenen en gelovigen uit de heidenen (uit de volkeren ) vieren dit feest massaal! De geboorte van Jeshua de Messias wordt gevierd en herdacht… Jeshua de Messias heeft een prominente bijrol in dit wereldwijde massale volksfeest, alleen… bijna niemand volgt Hem… de meeste gelovigen uit de volkeren volgen de leer van mensen vandaar al die verwarring, dwaalleer, leegloop van kerken, de wereld die zegt – en terecht – dit ‘geloof’ zegt mij/ons niets…

  Kerst, vandaag de dag? Een lichtjesfeest, glitter en glamour, een schattig kindje in de kribbe, met herdertjes, de wijzen uit het oosten en wat dieren…

  Kerst; kerststress, massale schanspartijen, feestkleding, slingers, dure kadoos, kerstkransjes, kerststollen met echte of nep amandelspijs, kerststallen (RK) en niet te vergeten de kerstboom, leuker kunnen we dit werelds kerstfeest niet maken, mooier kan het niet, hoewel… op tv nog gauw even de vergeten mensen in beeld bijvoorbeeld uit Oost Europa die bijna doodvriezen van de kou, kerst wordt gebruikt als een wanhopige poging tot vrede op aarde, hoewel… een maakbare vrede, samen in de kerk ‘Vrede op aarde’ zingen, terwijl kerkmensen onderling in families en kerkelijk verband elkaars bloed wel kunnen drinken, door ruzies, egoisme, afgunst, vijandschap,kerkelijke scheuringen (ik heb dit gezien en meegemaakt) toch vrede op aarde zingen… is dit teveel gezegd? Welnee, het is de realiteit… Kerst? Voor veel mensen intens geluk, liefde en warmte, samen eten, voor vele anderen, schrijnende armoede en eenzaamheid, verscheurde relaties, familiebanden en gezinnen (ja óók binnen kerkelijk verband). Kerst kan voor mij de ‘boom’ in 🙂

  Voor een ieder die deze ‘Kerst’ alleen is en in de steek gelaten wordt door andere christenen/gelovigen uit de volkeren, niet omzien naar u, naar jou, denk dan maar aan Hem, Jeshua de Messias, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

  Shalom 🕎
  Troost Mijn Volk Shalom

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 december 2017 om 12:52

  Beste Dirk,

  Mooi relativerend schrijven over de ophef over het vieren van de kerstdagen. Ik denk ook van dat
  in plaats van ophef te maken over uiterlijke zaken, kunnen wij beter ons hart onderzoeken of daar
  Jezus geboren is. Dat is volgens mij de echte betekenis van kerstviering. Dat wij de Here
  Jezus hebben leren kennen met ons hart en niet met ons verstand. Kerst is tegenwoordig
  een commercieel gebeuren met wereldse muziek en wereldse gedachten en wereldse films.
  Maar ook een periode dat mensen nog een kerk van binnen willen zien en gedogen dat de
  Here Jezus verkondigd kan worden tijdens de kerstvieringen.

  Nog goede kerstdagen gewenst!
  Ook aan de lezers van de nieuwsbrieven van Dirk!

  San

 6. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2017 om 12:26

  Advent betekent ‘naderende Komst’ dus ook de verwachting van de Wederkomst van onze Heere Jezus. Dit zal echt niet lang meer op zich wachten, temeer omdat Israël volgend jaar 70 jaar zal bestaan. 70 is het profetische getal van de voleinding en de Heere Jezus zegt ook dat dit geslacht geenszins voorbij zal gaan eer deze dingen geschied zijn. Met dit geslacht kan de Heere Jezus dus de huidige generatie bedoelen die de oprichting van de staat Israël in 1948 heeft meegemaakt. En juist deze generatie is nu tussen de 70 en 80 jaar oud. Een geslacht duurt volgens de Bijbel 70 of 80 jaar.

  Psalm 90:10

  10 De dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.

 7. Anna Meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2017 om 22:14

  Dirk, ik werd geraakt door wat Benny schreef. Het is nu al avond, ik weet niet waar hij woont, ik woon in Lelystad, hij is welkom om met Kerst langs te komen. Dank je voor je mooie Nieuwsbrief. Ik wens je Gods rijke zegen en we zien uit naar de spoedige komst van de Here Jezus, Maranatha.

 8. Ruud zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2017 om 23:08

  In een eerder bericht is duidelijk gemaakt dat lezers niet meer op elkaar mogen reageren. Ik hoop dat voor deze keer een uitzondering wordt gemaakt… Wij vieren eerste kerstdag met met alleenstaanden welke over het algemeen wat minder te verteren hebben. Dat is overigens zo gekomen, en geen voorwaarde. Dus Benny: je bent van harte uitgenodigd. We zijn bij ons thuis met een koppel van een man of 15. We wonen in Noord-Holland. Je hoeft niets mee te nemen, en er zijn geen kosten aan verbonden.
  Dirk heeft mijn mailadres, en bij deze het verzoek of je hier wellicht een keer zou willen bemiddelen. #Dirk: ik vind het geen probleem, en zou het zelfs op prijs stellen wanneer je dit bericht plaatst, en mijn mailadres doorstuurt naar Benny.
  Hartelijke groet, Ruud

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 december 2017 om 23:56

  Bedankt voor je pennenvruchten Dirk. Ook de reageerders bedankt. Laten we goede slaven zijn, dienstbaar en bruikbaar, en ons laten toebereiden, voor alle goed werk. Hem volgende, die ons vrijkocht, met Zijn dierbaar bloed. Dan roept Hij ons op, om te gaan arbeiden in Zijn wijngaard. Want in deze laatste ure (van 2000 jaar) dan gaat Zijn spoedige komst, ons ook nooit overvallen.
  Welzalig is hij/zij, die de Heer des oogstes, werkende aan zal treffen, die krijgen te horen: ,,Welgedaan gij getrouwe dienstknecht… over…”
  De gerijpte oogst, op het oogstveld dreigt verloren te gaan, omdat er maar weinige arbeiders zijn.
  Ook kunnen verdrukking en vervolging, gevangenschap, het werk saboteren.
  Allen Gods rijke zegen toegewenst. Want aan Zijn zegen is het alles gelegen. Ook allen gegroet…

 10. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2017 om 9:27

  De Here Jezus is zeer waarschijnlijk niet op 25 december geboren, maar in september, dus waarom vieren christenen deze dag als de geboorte van Jezus ?

 11. Karel zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2017 om 12:22

  Broeder Dirk en alle broeders en zusters die dit lezen, ik wens u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018. Ik en mijn gezin vieren het Kerstfeest met 2 kleine kunstkerstbomen in huis en de hele familie, 12 personen in totaal, met een kerstdiner en de zekerheid dat Jezus voor onze redding op aarde kwam, in een stal van Bethlehem, vlakbij de HOOFDSTAD van Israel, JERUZALEM. Shalom

 12. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2017 om 16:01

  Broeder Dirk! Dank voor je column!! Opnieuw heel veel zegen toegewenst! Mijn vrouw en ik hopen nog lang van je berichten en columns te kunnen “genieten”!

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2017 om 18:55

  N.a.v ons Kerstvieren: Alle feesttijden des Heeren zijn in Het Woord omschreven en voldoende aangeduid ook wat hun datum en aanvang en duur betreft. Helaas kan men voor kerst geen enkele heenwijzing of andersins ontdekken. Maar laat de kerken maar hun feest hebben, dan doen ze geen ander kwaad. Maar als ze Maria haar Kind in een voerbak voor het vee laten leggen, bewijzen ze dat ze van Gods Woord niets maar dan ook niets begrepen hebben.
  Wat Alyse betreft (uit de Nieuwsbrief): nu de genadetijd voor de kerk en heidenwereld ten einde loopt neemt de Heer reed een aanvang met het openen van de ogen van Zijn eigen uitverkoren en geheiligd volk en straks bij zijn komst in heerlijkheid zal Hij zelf zich aan hen vertonen. Hier stop ik want daar zal geen Christen of heiden bij aanwezig zijn.
  Vrede zij over Israel.

 14. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 24 december 2017 om 22:02

  Hallo Dirk, wij vieren met onze kinderen ook kerst met alleenstaanden morgenavond. Ook bij ons is hij welkom. In Hoofddorp.

 15. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2017 om 11:51

  Beste Dirk,
  In mijn dag-gebeden boek: Jezus spreekt. Staat een voor mij toepasselijke reactie op jouw commentaar-artikel: Het wonder tijdens Kerst !

  25 December: Het wonder der eeuwen: God die mens werd!

  Ik kwam om de mens zijn verloren gegane waardigheid terug te geven. Om hem te laten zien dat zijn lichamelijk en intellectueel wezen alleen gehandhaafd konden worden op hun bedoelde hoogte en kracht door constante omgang met de Maker van het menselijk wezen.
  Ik God, kwam om met de mens te LEVEN, om HEM TE TONEN, HOE HIJ MET GOD MOEST LEVEN.

  Dirk, tot slot wil ik je nog bedanken voor alle wekelijkse commentaren en nieuwsbrieven in het afgelopen jaar. De afspraak om maar 1 reactie per persoon, vind ik een goede stap vooruit.
  Ook voor alle mede reactie-schrijvers: Een bezinningsvol en hoopvol wachten op de Heere in het nieuwe jaar 2018. Hub.

 16. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2017 om 13:29

  Hallo broeder Dirk, heb met veel plezier dit stuk gelezen.
  Ik begrijp dat kerstfeest, ook bij de gelovigen, verschillend bekeken wordt.
  Waar wij nooit om heen kunnen is… Christus staat bovenaan. Deze dagen zijn een prachtige manier om over het heil van de Heere te vertellen. Zijn geboorte en Zijn sterven, en vooral… waarom het moest gebeuren.

  Ik persoonlijk ben ook heel blij met Romeinen 14… daar staan zulke prachtige lessen in. Het gaat ook over verdraagzaamheid… de éne persoon houd een bepaalde dag voor de Heer, een ander laat het juist ook voor de Heer. Rom. 14 : 5-6.
  Het hele hoofdstuk wijst verschillende punten aan.
  Het gaat er juist om… wat leeft in ons eigen hart. Niet onze praatjes, maar wat leeft in ons binnenste, en juist dát, ligt open en bloot voor de Heere.

  Welk kerstfeest willen wij vieren?? Die van de wereld, zonder Christus of zulke dagen ter ere van de Heere.
  En dat staat zo mooi in Rom. 14… Ook een waarschuwing… vers 10, over niet oordelen.
  Geweldig hoofdstuk, daar kunnen we nog enorm veel van leren.

  Geniet van deze dagen, met familie, en dierbaren, en geeft Christus Jezus de eer.
  En laten we onze ogen rond gaan, of er mensen zijn die zulke dagen extra aandacht krijgen.
  Wij hebben twee grote tassen met levensmiddelen gebracht bij twee gezinnen, om de hele maand door te komen.
  Anderen nodigen alleenstaande uit, en ieder kan iets doen voor onze naaste.
  Oók met kerst, moeten wij het zout en licht van de Heere Jezus zijn.
  Het hele jaar mogen/moeten wij dat doen, samen met de sterkte van onze Heere.

  Fijne, gezegende dagen, allen van harte gewenst.
  Dirk, Vaders liefde en zegen om je heen en je werk en schrijven. Ook voor de mensen die dicht bij je staan.
  En natuurlijk ook voor alle broeders en zusters.
  Liefdevolle groeten, Esther

 17. Dirk Dutry zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2017 om 15:38

  Dirk en je gezin, een fijne kerst en een gezegend 2018. Bedankt voor je wekelijkse overdenking.

 18. Benny zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2017 om 16:18

  Beste Dirk

  Ruud, 23-12-2017. Ik heb je e-mail adres ontvangen, maar het lukt me niet om erop te reageren. Ja, ik ben geen pc-bolleboos. Maar hoe dan ook ik wens je en alle andere lezers een goed 2018.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 25 december 2017 om 19:20

  Beste Dirk

  Dank voor je uitvoerige uitleg over het feit waarom een Kerstboom en kaarsen niet zouden mogen en of we dat feest niet zouden mogen vieren. We zijn inderdaad mensen die, door dat Jezus als Mens op aarde kwam, in de vorm van een klein kindje, we niets meer moeten. We zijn vrijgekocht door het bloed van onze Heere Jezus. Het Oude (Testament) is voorbij het Nieuwe (Testament) is gekomen!! Welke vorm we dus geven aan het Kerstfeest maakt niet veel uit. De een heeft een kribbetje en boom, de ander alleen een boom, de ander misschien wel geen boom. Ik wens je een gezegend Kerstfeest en een goed en gezond nieuwjaar.

 20. Harry zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 december 2017 om 11:45

  Shalom Dirk.

  Zelf hebben wij onlangs chanukah gevierd. 8 dagen lang. Omdat wij ons verbonden weten met de broeders en zusters van Yeshua. Als je kerst wilt vieren. Prima.

 21. Ros zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 december 2017 om 21:35

  Mee eens, Dirk!
  Dit valt onder Paulus’ woorden: “Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.” (1 kor. 10:23 en 24)
  Daar bepleit Paulus dat we rekening met elkaars gevoelens moeten houden en geen dingen doen die een ander aanstoot geven of zelfs tot zonde verleiden. Bovendien horen we rekening te houden met het eventueel nauwere geweten van de ander. Maar we zijn toch ook vrij om te genieten van Gods hele schepping. In dit geval zou ik zeggen: inclusief naaldbomen in huis, zolang ons feest maar ter ere van God is. (vers 31!)

  Iedereen een heel gezegend jaar gewenst! Hopelijk is dit het jaar waarin ons Kerstkind van toen zal terugkeren als volwassen Man, om te regeren voor eeuwig!

 22. Rebecca zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 december 2019 om 22:58

  En zo zijn er vele teksten uit z’n verband gerukt. Er zijn dingen toegevoegd die totaal niet kloppen. Kribbe is verkeerd vertaald. Het moet een broodbak zijn. Daar bewaarde men brood in tijdens het loofhuttenfeest, want rond die tijd ergens is Jeshua geboren. Jeshua zelf zegt immers: Ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Hoe mooi is het dan dat onze verlosser in een broodbak lag. Want onze God had en heeft met alles een bedoeling. Niets staat op zichzelf! Lees Gods Woord in zijn geheel en vraag God met Zijn Heilige Geest je de waarheid te openbaren. De waarheid zal u vrij maken staat er geschreven! Het gaat niet om ons mensen. Het gaat om Hem!! Alle eer en glorie aan onze God!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden