Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed aan het einde van een jaar (54 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 december 2017, 23:12 door Dirk A A

Het einde van een jaar is een goed moment om stil te staan, ons te bezinnen en voor God te verootmoedigen. Om Hem te danken, maar ook om onze zonden te belijden.

Trouwe God en Vader in de hemel
We komen tot U
Danken U voor Uw trouw, Uw genade
U bent zeer te prijzen, tot in eeuwigheid.

U kent ons, beter dan wij onszelf kennen
U ziet onze moeiten, onze pijn, ons verdriet
Heere, ontferm U over ons
Voorzie in al onze noden.

In ons naderen tot U
Verootmoedigen wij ons
Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en ons
O Heere, vergeef, wees ons genadig.

Wij danken U voor Uw werk in onze kerken en gemeenten
Voor gemeenschap van gelovigen
Voor allen die U kennen
Voor geloofsgroei, gebedsverhoring, genezing en bevrijding.

Niet altijd begrijpen we Uw weg
Soms doet ons leven pijn
Hebben we enkel vraagtekens
En lijkt de hemel van koper.

We klemmen ons vast aan U
Aan de beloften in Uw Woord
Gaan we door het water of door het vuur
U bent daar en zorgt voor ons.

Heere, we belijden onze verdeeldheid
U kent ons verlangen naar eenheid
Samen zijn we Uw lichaam
Maak ons één.

We hebben verleerd te geloven
Een goed gevoel vinden we vaak belangrijker
Leer ons opnieuw geloven
Ook al zien we niets.

We bidden voor de media in ons land
Om ruimte voor U
Opdat velen de Boodschap zullen horen
En hun vertrouwen op de Heere Jezus zullen stellen.

We bidden voor de politiek
Om trouw en moed voor allen die U kennen
Dat ze zullen spreken en niet zwijgen
Volk, volk, volk, luister naar het Woord van de Heere.

We zien op naar U
Vervul ons met de Heilige Geest
Zet ons in vuur en vlam voor U
Onblusbaar.

Help ons om te laten zien en horen
Dat we bij U horen
In woord en in daad
Tot eer van U en tot zegen van velen.

We bidden U voor onze geliefden
Speciaal voor onze kinderen en kleinkinderen
Voor hen die U de rug hebben toegekeerd
Bekeer hen, breng hen terug bij U.

Heere Jezus, we buigen ons voor U neer
Belijden onze zonden en die van ons volk
We keerden U de rug toe
Breng ons terug bij U.

In vele kerken wordt Uw stem niet meer gehoord
Herstel Uw gemeente
Doe Uw aangezicht over ons lichten
Wees ons genadig.

Vader, we bidden U voor de wereld
Voor allen die vervolgd worden om hun geloof in U
Vervul Uw beloften aan Uw volk Israel
Geef verzoening tussen vijanden.

De wereld staat in brand
Bescherm het leven
Open onze ogen
Opdat we U zullen zien.

We bidden U voor allen die U niet kennen
Om hen te zien zoals U ze ziet
Dat ze U in ons zullen zien
Uw liefde en Uw bewogenheid.

Heere Jezus, we zien uit naar Uw komst in heerlijkheid
U komt toe alle lof, eer en aanbidding
Geprezen zij Uw heilige Naam
Voor eeuwig. Amen.

Van harte wens ik u Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen

54 Reacties

 1. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 december 2017 om 13:33

  Broeder Dirk… ik kan hier alleen AMEN op zeggen.

  Vaders zegen,
  Esther.

 2. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 december 2017 om 15:51

  Dirk ik wens jou ook Gods onmisbare zegen toe. Hartelijk dank voor het gebed, ik heb het mee gebeden. Ik dank je voor je oprechtheid en je wijze woorden van het afgelopen jaar, je betrokkenheid bij het volk van Israël en bovenal je liefde voor de Vader en de Zoon. Ga zo door op de ingeslagen weg, laat je door niets en niemand weerhouden, bespreek alles met de Heer en doe wat Hij je opdraagt en gehoorzaam Hem ook al krijg je commentaar en zijn mensen het niet altijd met je eens. De Heer zal je vrede geven en belonen. In Hem verbonden en zijn zegen voor 2018.

 3. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 december 2017 om 18:47

  Amen!!!!!

 4. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 9:45

  Dankjewel Dirk voor uw woorden elke week. Mijn gebed voor u, uw gezin en allen die hier lezen, staat in Numeri 6.

  De Here zegene u;
  de Here doe Zijn aangezicht over u lichten
  en zij u genadig;
  de Here verheffe Zijn aangezicht over u
  en geve u vrede.
  En dit al zeker heel 2018!!!

 5. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 12:01

  Amen
  Dirk, Gods rijke zegen toegewenst in het nieuwe jaar. Ook in dit nieuwe jaar zal de hulp van God/JHWH komen. Hij zal jou en al de lezers niet verlaten en Hij zal afmaken wat Zijn Hand is begonnen te doen met een ieder van ons.

 6. Jacob Baars zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 14:06

  Beste Dirk,
  Dank, voor het gebed wat je hiermee aanreikt, we kunnen met je mee bidden.
  Verder dank voor alle mails en commentaren.
  Opiniërend bezig zijn lijkt me niet altijd een even dankbaar werk.
  Laat de regels van het bekende gezang je troost en moed geven:

  ‘wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
  dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.’

  Gods zegen toegewenst

 7. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 15:17

  Dag Dirk,
  Bedankt voor dit prachtige gebed. Ik bid het met je mee en zeg er volledig amen op. Hartelijk dank voor alle wijze lessen en bijbelstudies die je het afgelopen jaar via de mail (en site) verzonden hebt. Ik wens jou en je gezin Gods rijke zegen toe voor het komende jaar.
  Hartelijke groet,
  Anny

 8. Rien Molenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 15:17

  Beste Dirk,
  Wat een rijk inhoudsvol gebed. Vorig jaar om deze tijd lag ik in het ziekenhuis en nu mag ik al weer vanaf koningsdag 2017 thuis zijn. Ik prijs de naam van de Heere Die me als uit de dood deed herrijzen. Zojuist las in ik uit Morgengedachten van Octavius Winslow een meditatie over Psslm 73 vers 24. “Gij hebt mijn rechterhand gevat (dat is Asaf in het v e r l e d e n), Gij zult mij leiden door Uw raad (dat is Asaf in het h e d e n) en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen (dat is Asafs t o e k o m s t).
  Dan mogen we het Johan de Heer nazeggen: “Welk een Uitzicht Bruidsgemeente; eeuwig HEM ten eigendom; Maranatha zij ons wachtwoord; MARANATHA JEZUS, KOM”.

  God zegene je werk tot eer van de Heere

 9. baukje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 16:28

  DANK JE WEL DIRK VOOR DIT PRACHTIGE GEBED.
  OOK WIJ ZEGGEN HIER AMEN OP.
  WIJ WENSEN JOU EN JE GEZIN EEN HEEL RIJK GEZEGEND JAAR TOE.
  WIL JE BEMOEDIGEN MET HET LIED 798 VAN OPWEKKING,
  HOUD VOL CD 41
  BEDANKT VOOR AL JOUW COLUMNS

 10. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 16:43

  Shalom Dirk

 11. Margriet van der Linden zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 17:10

  Hallo Broeder Dirk,
  Dank voor dit gebed; voor de waarheid die hierin is. Ook ik zeg Amen.
  Dank ook voor de nieuwsbrief die ik via een andere broeder krijg toegestuurd.
  Gods rijke zegen voor u en uw gezin, nu en in het komende jaar.

  Ik las deze regels; naar psalm 133 en wil ze graag doorgeven:

  Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
  daar woont Hij zelf,
  daar wordt Zijn heil verkregen
  en ‘t leven tot in eeuwigheid.

 12. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 17:51

  Hier past alleen maar een welgemeende Amen, amen, amen op.

 13. Grietje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 17:58

  Beste Dirk
  Bedankt voor al je bemoedigende woorden dit afgelopen jaar. Ik zie alweer uit naar je volgende nieuwsbrief. Ook dit gebed beleef ik intens.
  In Apeldoorn is nu een interkerkelijk gebedshuis, waar b.v. elke dag gebeden is voor Serious Request. Als het volk weer bidden gaat… Wat zal de Here Jezus daarnaar verlangen.
  Van harte Gods zegen in het nieuwe jaar voor jou en je gezin.

 14. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 18:17

  Bedankt voor al je mooie bemoedigende brieven het afgelopen jaar en veel zegen voor jullie gezin in het komende jaar toegewenst.

 15. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 18:24

  Geliefde broeder Dirk,
  Ik zeg alleen: Amen! Verschillende lezers deden het al. Ik sluit mij er hartelijk bij aan.
  Wat de waarheid rond de schepping betreft, lees ik graag Psalm 93. In vers 5 staat duidelijk: Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Heel goed om dat in nederigheid aan de Heere voor te houden.
  In vers 2 zegt het getuigenis, GODS BETROUWBARE WOORD: ‘U bent van eeuwigheid’.
  Wat er voor de schepping van hemel en aarde was, daar hoeven we ons helemaal niet druk over te maken.
  Kennelijk vindt de Heere het niet belangrijk dat wij wat er voor de schepping was zouden weten.
  Althans nu niet. Ik heb het boek ‘TIJDBETROKKEN VREEMDELINGSCHAP’ (Verzameld werk van ds. G. Boer) gekregen. (uitg. De Banier) Op zo vertrouwde bijbelse wijze wordt ook het begin van Genesis doorgegeven, beter gezegd: bediend, onder het kopje: ‘De wording van de kosmos’. (blz. 134 t/m 324)
  Dirk, jij persoonlijk, je gezin en je lezers, Gods zegen van harte toegebeden in 2018.

 16. K. de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 18:25

  Dirk, bedankt voor je nieuwsbrieven van het afgelopen jaar en bedankt voor het mooie gebed.
  Eindelijk zijn er landen, die Jerushalajim als de hoofdstad van Israël erkennen. Voor mij een
  teken van de naderende terugkeer van onze Heer. Wij mogen weten, dat Jerushalajim de hoofdstad van Zijn Rijk zal worden, als Hij terugkeert om Zijn Rijk van shalom en gerechtigheid te stichten.
  Ik dank God voor je bewogenheid voor het ongeboren leven. Ik wens je van harte Gods zegen en sterkte toe voor het komende jaar. Ga in Zijn kracht verder, dan zal je werk tot eer van Hem zijn.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 18:55

  Terwijl ik hier achter mijn laptop zit knalt het hier al om mij heen van te vroeg afgestoken vuurwerk. Morgen gaat weer voor honderden miljoenen de lucht in, terwijl andere miljoenen sterven van de honger. Wat bezielt de mensen eigenlijk? Nog altijd hangt onder de mensen een sfeer van “Ieder voor zich en God voor ons allen”…… In een wereld van duisternis en alleen maar toenemende ongerechtigheid! Habakuk 1 begint er mee, maar eindigt gelukkig in een uitbundige lofprijzing aan de Heer in hoofdstuk 3. “De HEERE Heere is mijn kracht,
  Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
  en Hij doet mij treden op mijn hoogten.”

  Waar zijn wij eigenlijk als christenen mee bezig vraag ik mij dikwijls af, ook in onze kerken. Zelfs heel weinig vertalingen van de Bijbel vertalen 2 Petrus 3: 12 op de juiste wijze. Doordat ik in een Engelse vertaling las bij dit vers: “Work to hasten it”, ontdekte ik de beste Nederlandse vertaling van dit vers in de Willibrord vertaling: “Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.” Kort maar krachtig! Met ons vurige getuigenis en onze blijdschap van ons geloof kunnen wij vele vuren onder de christenen en in de wereld ontsteken, om in “vuurwerktermen” te spreken! “Work to hasten its coming” De tijd dringt!

 18. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 18:57

  Dirk ook zeg hier Amen op, bedankt voor dit gebed en Gods rijke zegen en kracht toegewenst voor het nieuwe jaar.

 19. Wil Sik - de Jonge zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 19:30

  Amen op zo’n gebed. Ik wens je veel zegen toe het komende nieuwe jaar.

 20. Jérôme Kikkert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 19:49

  AMEN! Geachte heer van Genderen, ik wens u en uw werk van harte Gods zegen toe!

 21. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 20:48

  Beste Dirk, Mijn man en ik zijn al jaren gewend om oudejaarsavond samen te bidden. Voor de kinderen, regering , Israël en, vervolgde kerk. Fijn dat jij dit gebed hebt opgeschreven. We hebben het afgedrukt en zullen het morgen gebruiken.

  Heel hartelijk dank, ook voor je wekelijkse brieven. We bidden dat de Heere God je de gezondheid mag geven in het nieuwe jaar om hiermee door te gaan.
  Alle lezers: Een veilige jaarwisseling en onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Gr. Lenie en Wim

 22. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 20:58

  Broeder Dirk! Wat een fijne, bijzondere laatste Nieuwsbrief van 2017! Ik stem er voor 100% mee in!! Heel bemoedigend!!! Bedankt! Ook nu weer van harte Gods zegen toegewenst!

 23. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 21:08

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor je vele bemoedigende woorden. Ondanks een moeilijk jaar voor mij, afscheid nemen van mijn lieve, trouwe man een week na ons 55-jarig huwelijk, heb ik de trouw en leiding van de Heer heel sterk ervaren! Hij is de beste Trooster.
  Veel heil en zegen voor 2018!

 24. Roos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 21:17

  Terwijl ik dit gebed meebad, dacht ik: en al Gods kinderen zeggen Amen.
  En dat is precies wat hier gebeurt, hoe kan het anders.
  Je hebt het zo goed verwoord, dat ik het nog wel een aantal keren herhalen zal.
  Ik schrijf wel niet vaak, maar lees je altijd, mijn man en ik praten er dan over. Daarom hartelijk bedankt, voor wat je ons leert, doorgeeft, en ons/mij wakker schudt,in welke tijd we leven.
  God zegen voor jou en je gezin.
  Voor nu en alle dagen na deze. Veel dank Roos.

 25. Janie van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 21:22

  Dirk,
  Van harte zeg ik Amen op dit gebed, wat ik ook wil afdrukken om het meerder malen te bidden.
  Dank voor al de nieuwsbrieven met zulke bemoedigende en waarschuwende woorden.

 26. Janie van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 21:24

  God zegene je en je familie en Hij stelle je tot zegen ook in 2018!

 27. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 21:53

  Dirk,

  bedankt voor de nieuwsbrieven en de bemoedigende, waarschuwende woorden van jou.
  Veel Zegen voor het nieuwe jaar toegewenst.

 28. L.P. Dorenbos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 22:18

  Een gezegend 2018
  Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend (Jakobus 5).
  Moge de HEERE in het herdenkingsjaar van de Dordtsche Synode 1618/1619
  een nieuwe reformatie en opwekking geven.

 29. Thomas Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 22:21

  Beste Dirk
  heel veel dank voor je wekelijkse berichten; ze bemoedigen en geven kracht op de pelgrimsreis naar het hemelse Sion; soms is die pelgrimsreis zo eenzaam. De Heere komt weer/komt terug met grote kracht en heerlijkheid; in Nederland gaat echter nog maar 20 % naar de Kerk en evenzo gelooft nog geen 20 % meer in een persoonlijke God. Heere breng Nederland en breng onze inwoners terug naar U; alleen bij U is eeuwig leven. Wees met ieder van ons als we naar het jaar 2018 Anno Domini toegaan. Wij loven en prijzen Uw Naam. Gij zult Koning zijn over de ganse aarde, Uw Naam zal De Enige zijn, U zult Koning zijn vanuit Jerusalem. Heere kom spoedig, en neem ons allen in genade aan. Amen.

 30. Dirkje Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 22:21

  Beste Dirk,
  Dank je wel voor al je bemoedigende en inspirerende nieuwsbrieven van dit afgelopen jaar.
  Jouw schrijven gebruik ik in voorbede, voor de kerk en ons land en alles wat op het wereldtoneel plaats vindt. Soms zoek ik een site op die jij aangeeft, dit geeft me een bredere blik naar buiten. Erg fijn. Ik wens je Gods nabijheid toe in dit nieuwe jaar, samen met je gezin. Shalom

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 22:36

  Beste Dirk,
  Het commentaar: Éen gebed aan het einde van een jaar.
  Voor mij een zeer zinvol en geest-verrijkend commentaar van 19 gebeden, waar ik niets meer aan kan toevoegen en sluit mij dan ook aan bij de vele bemoedigende woorden van de reacties schrijvers.
  Heel hartelijK bedankt voor al jouw zinvolle en bijbelvaste commentaren en nieuwsbrieven in het afgelopen jaar. Ook voor jouw gezin (en Lieke in Brazilië) een hoopvol en zegenrijk 2018. Hub.

 32. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 december 2017 om 22:44

  Amen! Ja Amen.
  Dank je wel voor de nieuwsbrieven iedere week.
  Eerlijk nieuws, veelal bemoedigend. God zegene je in dit mooie werk Dirk.
  Voor 2018 van harte de ondersteuning van de Heere toegewenst, persoonlijk, voor je gezin en voor je werk.
  O Vader, dat Uw liefde ons blijk,
  O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk,
  O Geest, zend Uwe troost ons neer,
  Drie-Enig God, U zij alle eer!
  Amen!

 33. Bartha Engels-Pathuis zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 3:10

  Wat een fijn gebed om mee te bidden! EN te geloven dat God ons verhoort!! Wat geweldig! DIrk, van harte Gods zegen voor jou en je gezin en voor de bediening die God je gegeven heeft, ook in 2018, Met hartelijke groeten, Hiske en Bartha.

 34. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 7:00

  Beste Dirk,

  Bedankt voor de wekelijkse bemoedigende nieuwsbrieven! En ik wens je Gods zegen voor het nieuwe jaar 2018! Groet, Sjaak

 35. Swanny zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 10:02

  Geachte broer in Christus

  Veel dank voor de nieuwsbrieven. Het is opbouwend voor mijn geloof. En nu ter afsluiting van het jaar 2017, dit gebed. Zal ik nog geregeld gebruiken. Wat fijn, dat er zoveel christenen zijn, die dit met je meebidden. Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor jou en die je lief zijn, Gods zegen en nabijheid in het nieuwe jaar 2018.

 36. Bob zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 11:09

  Shalom beste broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor al het goede nieuws, de gebedsoproepen en overdenkingen die je ons hebt toegezonden! Ben heel benieuwd hoeveel van je lezers aan de oproep gehoor hebben gegeven, om het Joodse Restaurant (waar de ruiten waren ingegooid) in Amsterdam te gaan bezoeken.
  Met jou willen we het komende jaar volhardend bidden voor het Joodse volk, voor de Overheid, heiliging en Liefde in Zijn Gemeente en bekering van vele ongelovigen. Zodat de Heer Jeshua spoedig terug kan komen.
  Een hartelijke groet, Bob

 37. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 11:36

  Soms denk ik of het nog wel zin heeft om te bidden voor ongelovigen.
  Het wordt steeds donkerder op in deze wereld, ondanks de vele gebeden.
  Als ik het boek Openbaring lees en ook in het Oude Testament, dan zullen er toch oordelen komen.

 38. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 12:51

  Prachtig gebed Dirk. Amen.
  Bedankt voor al je nieuwsbrieven, leerzaam en bemoedigend. Maar ook als wake-up call om ons wakker te maken of wakker te houden, in een wereld waar de waarheid en werkelijkheid vaak ver te zoeken is.
  Gods zegen voor jou en je hele familie en voor je werk als dienaar van God.

 39. Cora zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 13:19

  Dank je wel, wat een prachtig gebed. Dirk, Gods zegen voor het nieuwe jaar.

 40. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 15:02

  Dirk bedankt voor alle nieuwsbrieven, gebeden en wensen.
  Hierin God, door zijn Zoon alle eer.
  Jij en al jouw dierbaren van harte God zegen in 2018.
  Evenzo voor alle lezers.
  Hartelijke groet
  Jan

 41. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 15:42

  Mijn gebed en hartenwens staat ook in een lied: ,,Samen in de Naam van Jezus, heffen wij een danklied aan.” Want de Heilige Geest spreekt ALLE TALEN, en doet ons elkaar verstaan. Samen dienende, wakende en biddende vooral; getrouw zijn, oplettend acht gevend en blijven. Op de door God gegeven/geplaatste posten. Met de volledige, en door God zelf aangereikte wapenrusting aan. Kunnen wij alleen staande blijven en standhouden, in deze boze dag.
  We zullen leren, en ontdekken dat, wat bij ons onmogelijk is, of lijkt, mogelijk is, en wordt bij Hem, wanneer het tenminste gefundeerd is op Zijn eeuwig blijvende Woord.

 42. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 16:30

  Beste Dirk.
  Bedankt voor je prachtige gebed.
  Amen.
  En jij ook Gods rijke zege voor 2018
  En voor je gezin.

 43. JW Bot zegt:
  Geplaatst op zondag 31 december 2017 om 17:10

  Amen Dirk op dit gebed!! Zegen en gezondheid voor 2018 van harte toegewenst!! Ga zo door!!!

 44. Jentje zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2018 om 1:36

  Dag Dirk, hartelijk dank voor de mooie nieuwsbrieven. Vaak lees ik ze dezelfde dag nog omdat ik het zo bemoedigend vind. Ik hoop dat u dit nog lang mag blijven doen. Gr. Jentje

 45. stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2018 om 11:38

  Beste Dirk,

  Allereerst een heel gezegend 2018 toegewenst!
  Hartelijk dank voor het toesturen van de nieuwsbrieven, die me veel aan het nadenken zetten.
  Het laatste gebed heb ik gekopieerd, geplastificeerd en bij m’n bed gelegd, zodat ik er elke avond iets van kan meenemen in m’n gebed.

  Hartelijke groet van een dankbaar mens van 80.

 46. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2018 om 11:46

  Shalom Dirk

  Folle Lok en Seine foar 2018!

  En dank voor al het Goede Nieuws!

 47. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2018 om 15:28

  Lieve Dirk en alle lezers van jouw nieuwsbrieven.

  Een verwachtingsvol 2018 toegewenst met de zegen van onze Heiland Jezus Christus, de Alpha en de Omega, de komende.

 48. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 1 januari 2018 om 16:22

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit gemeende en eigenlijk alles omvattende gebed. Ik kan daar helemaal mee instemmen. Ik wens je een gezegend 2018 toe. En bedankt voor al je artikelen en ook voor de nieuwsbrief.

 49. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 om 11:00

  Beste Dirk,

  Ik wens jou en je gezin een heel gezegend 2018.

  Vriendelijke groet,

  Lies

 50. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 om 17:35

  Bedankt Dirk. Amen. Veel heil en zegen voor jou en je gezin.

 51. Simon zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 januari 2018 om 11:42

  Wanneer onze voorgangers voorgaan in gebed hoor ik weinig anders dan politiek met een christelijk jasje, net als in alle moskeeën waar ze vurig bidden: o allah, verdelg alle joden, zo wordt er gebeden voor vrede in het oosten, terwijl onze God in vurige ijver ontbrand is tegen allen die Israel haten.
  Laat men God danken voor zijn trouw aan Zijn eigen geheiligd Volk. En waar is de kerk die God dankt voor een wereldleider die eenvoudig zegt: Jeruzalem is de ongedeelde hoofdstad voor Gods volk.
  Als eenvoudig kerkganger verblijf ik, Simon

 52. Gieni zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 januari 2018 om 23:11

  Bedankt Dirk voor je gebed. Bedankt ook voor je liefde het hele jaar 2017 aan ons betoond. Bedankt ook dat je ons steeds weer er bij bepaalt hoe groot de liefde van onze Hemelse Vader voor ons allen is. Dat alleen is jouw drive en die drive is duidelijk van Hem ontvangen.

  Maar Gij, die het eeuwige Licht zijt, Gij zoekt en vindt ons. Amen.

  Voor 2018 bid ik jou en je gezin toe dat Hij die jullie lief heeft jullie in Zijn eeuwige armen houdt!!

  Shalom, Gieni

 53. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018 om 14:35

  Beste Dirk

  Een zeer mooi gebed. Wees gezegend in de naam van Jezus . Ik wens je veel heil en zegen voor 2018.

 54. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 januari 2018 om 19:37

  Hallo Dirk, amen op je gebed! bedankt voor elke keer weer een liefdevolle en interessante nieuwsbrief. En voor jou en allen die je lief en dierbaar zijn de zegen van onze Heer en Heiland en onze Vader in de Hemel ook voor 2018. De broeder en zuster uit Bayern groeten jullie, de genade zij met ulieden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden