Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Indrukwekkende oproep van #MeToo-slachtoffer aan dader (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 januari 2018, 17:15 door Dirk A A

U hebt vast wel van #MeToo (spreek uit: hashtag Me Too) gehoord. Wie een #MeToo plaatst op Twitter of andere sociale media, geeft daarmee aan met seksuele intimidatie of aanranding te maken te hebben gehad. Duizenden vrouwen en ook mannen hebben inmiddels kenbaar gemaakt dat zij het slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. De daders hadden/hebben vaak een machtspositie over hun slachtoffers.


Rachael Denhollander (Foto van YouTube)

Gisteren las ik over een opzienbarend proces tegen een sportarts, die door meer dan 150 vrouwen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. Tijdens de zittingsdagen vond er iets opmerkelijks plaats. Eén van de slachtoffers riep de dader vlak voor zijn veroordeling dringend op tot bekering en geloof in de Heere Jezus. Dat is de reden dat ik dit commentaar plaats.

Het gaat hier over de voormalige sportarts van het Amerikaanse turnteam, Larry Nassar (54). Hij werd veroordeeld tot maximaal 175 jaar cel wegens seksueel misbruik van jonge turnsters die hij onder zijn hoede had. De eerste die hem aanklaagde, was voormalig turnster Rachael Denhollander. Ze eiste de zwaarste straf, schonk hem vergeving en riep hem op tot bekering.

Eerder was Nassar al veroordeeld tot 60 jaar celstraf wegens het bezit van kinderporno. In totaal kregen de afgelopen zeven zittingsdagen 156 vrouwen het woord, die door Nassar zijn misbruikt. Ze vertelden over misbruik en manipulatie door de sportarts. Hun getuigenissen schokten Amerika. De rechter noemde de vrouwen helden.
Van 1996 tot 2014 leidde de sportarts de medische begeleiding van de Olympische turnsters. Ondanks de klachten bleef hij nog lange tijd in dienst van de Olympische ploeg en ook van de Universiteit van Michigan.

Uit de getuigenissen werd duidelijk dat Nassar zelfs jonge meisjes van amper 6 jaar oud al misbruikte. Schokkend, walgelijk. Onder de slachtoffers bevinden zich veel (voormalige) prominente Amerikaanse turnsters.

Rachael Denhollander kwam als laatste slachtoffer aan het woord tijdens de rechtszitting. Ze was 15 jaar toen hij haar in 2000 begon te misbruiken. Haar verklaring was buitengewoon indrukwekkend en soms ook emotioneel. Ze is nu advocaat en moeder van drie kinderen. Ze stelde rechter Aquilina de vraag te overwegen wat het leven van een jong meisje waard is.

Denhollander herinnerde Nassar aan het feit dat hij tijdens de hoorzittingen soms een Bijbel bij zich had. ‘Als u die Bijbel ook had gelezen, had u geweten wat volgens de Bijbel opofferende liefde is. Dan had u geweten dat God Zichzelf offerde voor de mens, door Zijn Zoon te geven om de straf te kunnen betalen voor de zonde die Hij niet eens zelf had gedaan. Door Zijn genade kies ik ook voor deze liefde.’

Ze citeerde Mattheus 18:6 – ‘Maar wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.’ Waaraan ze toevoegde: ‘…en u hebt er honderden laten struikelen.’

Ze smeekte Nassar berouw te tonen. ‘Als u de Bijbel leest, weet u dat u nooit vergeving kunt ontvangen door goede daden te doen. Goede daden kunnen uw slechte daden niet uitwissen. Vergeving kunt u alleen ontvangen als u berouw toont en de waarheid erkent van wat u hebt gedaan, uw grenzeloze verdorvenheid en gruwelijkheid, zonder excuses.’

Denhollander gebruikte de gelegenheid om een duidelijke oproep te doen vanuit het Evangelie. Ze spoorde Nassar aan de diepte van zijn zonde te erkennen en wees hem de weg van bekering en geloof in Jezus Christus. ‘Dezelfde Bijbel die u soms gebruikt, spreekt over het eindoordeel en de eeuwige straf, die uitgestort zal worden over mannen zoals u. Als het moment zal aanbreken dat u zult worden geconfronteerd met wat u hebt gedaan, dan zal het oordeel verpletterend zijn.
Tegelijk maakt dat het Evangelie van Christus zo liefelijk. Alleen bij Hem is genade, hoop en barmhartigheid te verkrijgen, nergens elders. Het wordt ook u aangeboden…’

Ze vervolgde: ‘Ik bid dat u het verpletterende gewicht van uw schuld zult ervaren voor uw ziel. Maar dat u ooit ook werkelijke bekering en totale vergeving van God zult ervaren. Dat hebt u veel meer nodig dan mijn vergeving, hoewel ik dat u ook aanbied.’

Hierna richtte Denhollander zich nog tot de rechter, met het verzoek aan Nassar de zwaarst mogelijke straf op te leggen die volgens de wet mogelijk is. ‘Voor al deze vrouwen die dit overleefd hebben. Dat geeft aan hoeveel zij waard zijn.’ De rechter prees haar voor haar moed om dit getuigenis te geven, waarna ze een staande ovatie kreeg.(Bron: Faithwire.com)

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 januari 2018 om 23:47

  Wat een prachtig getuigenis, waren alle christenen maar zo moedig en dapper, God zal haar hier zeker voor belonen. Als het niet hier is dan is het voor boven.

 2. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 10:24

  Beste Dirk,
  In diverse reacties op jouw commentaren spreek ik wel eens van: Wij moeten Praktijk-christenen worden, laat zien en horen in de maatschappij dat wij Christus-volgelingen zijn en Rachael Denhollander is hier een prachtig voorbeeld van. Hub.

 3. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 11:07

  Wat wij als gelovigen moeten doen in Nederland, wanneer wij horen dat “second love” en “prostitutie” wordt aanbevolen omdat het tot het verbeteren van de seksbeleving zou leiden, is om ons protest daartegen te laten horen. Er ook op aandringen dat er meer aandacht en ruimte komt voor sportende meisjes en jongens die niet gemengd naakt willen douchen. We moeten dit in de (hopelijk) veilige omgeving van het gezin en de kerk bespreekbaar durven maken in de gesprekken met onze kinderen opdat zij op latere leeftijd niet gekweld en geremd zullen worden door de onuitwisbare herinneringen aan misbruik wat niet is opgemerkt. Juist vandaag heeft de dienst in een grote Christengemeente in Almere het thema: “God, wat vindt U van seksualiteit”. Het is onze opdracht om de seksuele omgang zoals God die bedoeld heeft te bevorderen en te bewaken. Bedankt Dirk dat je dit vrijmoedige getuigenis vanuit het hart van deze vrouw publiceerde. Alleen vanuit een innerlijke houding van vergevingsgezindheid, wat een genade van God is als Hij die geeft, kan genezing van gewelddadige herinneringen worden ervaren. Dat betekent niet, zoals we hier ook gezien hebben, dat de dader hier dan mee weg komt, integendeel. Hij verdient zijn straf maar kan in die tijd zijn schuld erkennen, belijden en berouw tonen tot zijn eeuwig behoud. Moge Rachael ons ten voorbeeld zijn met haar zelfverloochenende liefde die ze van Jezus geleerd en ontvangen heeft.

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 11:21

  Ik mis iets in dit het getuigenis van Rachael Dehollander, namelijk dat zij als christen die sportarts Larry Nassar ten overstaan van alle aanwezigen en de hele wereld (want dit is wereldnieuws) persoonlijk had vergeven voor wat hij haar had aangedaan. Ik weet dat dit kan en ook kunnen zeggen: Vader, reken hem deze zonde niet toe, je gunt niemand de buitenste duisternis,zelfs je ergste vijand niet……

 5. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 12:38

  Ik heb geen woorden voor dit proces wat er is gebeurd, toch denk ik dat er veel meer mannen en vrouwen gebukt gaan onder #MeToo, maar durven dit niet te zeggen. Er is een beerput open gegaan, die niet meer dicht kan. Ik geloof dat er vergeving is… in Christus..

 6. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 13:02

  Wat te denken van al die artsen die kinderen in de moederschoot vermoorden? Van al die moeders wereldwijd die bewust hun kindje in wording laten vermoorden. Ik heb veel mannen in mijn kindertijd weg zien voeren naar de kampen. Veel leed gezien. Mensen waar je het nooit van had verwacht dat zij tot veel gemeenheid in staat waren om hun hachje te redden. Vul maar in. De Bijbel zegt dat er in het einde der tijden de valsheid en de ongerechtigheid alleen maar toe zullen nemen. Jammer, maar het zij zo. Is er echt voor alles vergeving? Ik twijfel wel eens.

 7. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 13:14

  Prachtig, wat een moed en durf om dit allemaal te zeggen, en wat mooi dat zij er de gelegenheid voor kreeg.

 8. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 13:26

  Inderdaad, wat een mooie getuigenis. Wie het vatte kan, die vatte het.

 9. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 13:31

  Een ding stond voor mij vast in dit leven… blijf met handen van kinderen af. Wanneer ik een afspraak had bij mensen thuis, en de ouders waren er niet, dan ging ik nooit naar binnen. Maar maakte via de telefoon een nieuwe afspraak. Ik vind mensen moedig die uit de anonimiteit gekomen zijn en de zaken aan de orde hebben gesteld. En elke dag komen er weer nieuwe gevallen bij. Bidt God dat HIJ je beschermt en houd je handen thuis. Dat is wat God in de mensen waardeert, dat je respect toont voor de ander, groot of klein.

 10. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 14:06

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste J.J.,

  Rachael heeft wel degelijk in het openbaar Nassar vergeven. Volgens mij staat dat duidelijk in de tekst, maar misschien heb ik het niet duidelijk genoeg opgeschreven.

 11. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 14:18

  Klopt Dirk, ik heb het nog een keer gelezen, geweldig dat zij hem vergeven heeft
  Voor álle zonden is vergeving op één zonde na…. de zonde tegen Jahweh’s Geest, het lasteren van Jahweh’s Geest.

 12. K(ap) de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 14:44

  Dirk, hartelijk bedankt dat je dit openbaar hebt gemaakt. Wij leven duidelijk in de laatste tijd voor de wederkomst van Jeshua; Gods Woord zegt, dat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Maar het is ook genade van God, als Hij ons voor deze zonden bewaart.
  Wij zijn van ons zelf niet beter dan de daders van deze afschuwelijke misdrijven. Maar wij moeten onze medemensen wel wijzen op de gevolgen van hun daden en God bidden, dat de slachtoffers niet zullen verharden en Hem vragen, dat Zijn liefde en genade hun harten zal vervullen en zij in staat mogen zijn hun aanranders te vergeven. Zowel daders als slachtoffers hebben Gods genade en vergeving nodig. Zonder Gods genade zou ik niet kunnen leven.
  Ik wens alle lezers shalom, we chesed toe, de vrede en genade van de Eeuwige toe.

 13. Jan Visscher zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 15:11

  Rachel spreekt over grote schuld en smeekt Nassar om berouw te tonen met als resultaat vergeving van zonden! Toch gunt ze hem geen vergeving door de zwaarste straf te eisen,waarna ze een staande ovatie als emotionele waardering krijgt.
  Als ik wat dieper probeer te kijken dan lees ik in Matth. 18:23-35, dat wij allemaal (ook Rachael) slaven zijn, waarvan een grote schuld is kwijt gescholden! Ook wanneer wij iets ernstigs meemaken, mogen wij dan blijven vasthouden aan ons verleden?
  Hoewel uit menselijk perspectief moeilijk te begrijpen, spreekt Matth. 18 vers 35 over de gevolgen van niet van harte vergeven.

 14. Gerrit Folkers zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 16:08

  Wow wat een getuigenis van de kracht van Gods genade. Applaus voor de Here Jezus.
  Dank je Dirk dat je dit met ons deelt.

 15. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 16:58

  Als mens ben ik verplicht mijn medemens, als hij berouw heeft te vergeven, maar als overheids-dienaar ben ik verplicht geen genade te bewijzen en zonder aanzien des persoons te handelen. Zo is er niets nieuws onder de zon, ook vandaag niet. Wel gaat er een golf van losbandigheid over de wereld die doet denken aan Abraham toen hij voor zijn tent zat en 3 mannen langs kwamen om te bezien of het gerucht dat ze vernomen hadden ook waar was. Verder lezen we: en de rook steeg op. Hetzelfde lezen we in Opbenbaring: en zijn rook stijgt op als de rook van een oven.

 16. Anny zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 18:16

  Een prachtige getuigenis en een bemoediging voor velen van ons, want het vergeven is vaak erg moeilijk, vooral als de ander geen schuld erkent.

 17. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 19:21

  Grote troost mogen we putten uit de woorden die de apostel Johannes neerschreef in het Bijbelboek Openbaring, dat er op de nieuwe aarde geen ongerechtigheid meer zijn zal. Maranatha, ja kom Heere Jezus, kom haastig!

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 19:42

  Wat een ontroerend verhaal! Rachael Denhollander heeft het evangelie GOED begrepen!! Zo velen gaan met hun zonden vrolijk verder onder het mom: “God is toch een God van liefde?” God draagt zeker GEEN “mantel der liefde” die onze zonden bedekt!! Wie zo redeneert heeft er NIETS van begrepen. Ik weet nog dat Corrie ten Boom de verrader, waardoor haar hele familie werd vermoord, vergaf…. Voor mij bijna onbegrijpelijk. Ik weet niet meer in hoeverre deze vergeving samenhing met de bekering van deze verrader. Om iemand te vergeven, die jou iets heeft aangedaan vraagt geweldige moed!! De andere kant is, dat iemand alijd blijven haten, die je wat heeft aangedaan, de dader geen enkele schade doet, maar uiteindelijk jezelf schaadt, omdat haat tot verbitterdheid leidt. Blijft uiteindelijk de vergeving door God Zelf!! Vergeving is voor God een “rechtvaardige daad”, maar ALLEEN wanneer je berouw toont, door je zonden voor Hem te belijden! Dat is geen “mantel der liefde” maar oprecht willen “omkeren” op je verkeerde weg. Johannes geeft het duidelijk aan in zijn eerste brief:
  1 Johannes 1: 9 -10
  “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
  Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.”
  Het is nooit te laat bij God om je om te keren. Uiteindelijk is die mogelijkheid een uiting van Gods wijsheid en rechtvaardigheid.

 19. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 28 januari 2018 om 21:39

  Helaas wordt de rechte weg door velen verlaten, in de 2e brief van Petrus lezen we dat we door de gerechtigheid van onze God een kostbaar geloof hebben gekregen. Om dit vast te kunnen houden is het van groot belang Jezus niet van verre te volgen. En acht te slaan op het profetische woord, want het is een lamp, die nog schijnt op een steeds duister wordende plaats. Vermetelen, die als redeloze wezens die lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden, onrecht ontmoetende tot loon voor hun onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten 1 Petr. 1:13. Nog vele en meerdere waarschuwingen lezen we verderop.
  Indien deze waarschuwingen niet nodig waren geweest, dan waren ze zeker niet geplaatst. De apostel Paulus had het in Col. 2:4-6 ook al over drogredenen en gevaarlijke wijsheid, waar ieder zo gevoelig voor is. Onze begeerte moet niet bevrucht worden, zodat we toe gaan geven aan hartstochten, die zomaar omhoog kunnen wellen.

 20. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2018 om 15:42

  Bedankt Dirk. Zonden brengen je in de macht van Satan. Ga je niet op je knieën en beleid je je zonden niet, dan is satan die de macht over je heeft. Alleen door het bloed van de Here Jezus kunnen zonden ongedaan gemaakt worden. Het is juist om de hoogst mogelijke straf te vragen. Wat is de mens zonder straf, maar die niet God’s genade heeft ontvangen. Straf zorgt ervoor dat je beseft hoe ernstig misbruik is en daardoor op je knieën gaat, dat hoop je. Zonden zijn zo erg, dat God’s enige zoon ervoor stierf.

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2018 om 16:55

  Beste Dirk

  Heel bijzonder die vurige en dringende oproep om te bekeren en moedig dat Rachel hiermee naar buiten treed.

 22. Gieni zegt:
  Geplaatst op maandag 29 januari 2018 om 23:54

  MARANATHA, KOM JEZUS KOM , KOM HAASTELIJK.

 23. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 januari 2018 om 12:53

  Ben het met iedereen eens, maar toch een belangrijke kanttekening. Het zou wenselijk zijn als vrouwen/meisjes zich niet zo uitdagend zouden kleden.
  De man moet met de vrouw omgaan als kwetsbaar porselein. Maar de vrouw moet zich ook zedig/netjes kleden.
  En daar ontbreekt het vaak wel aan.
  Ik ben ervan overtuigd dat als Christus Jezus met Zijn discipelen bij Martha en Maria op visite komen dat deze beide zusters zich ook gepast hadden gekleed.
  Het is ook “zonde” als vrouwen/meisjes de mannen/jongens opzettelijk prikkelen in hun man zijn.
  Dus we hebben als vrouwen/meisjes ook nog wel het één en ander na te laten.

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 januari 2018 om 22:26

  Volledig eens met Mieneke. Het is zo “gewoon” geworden.

 25. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 februari 2018 om 18:27

  Dirk,
  Ik ben het helemaal met Mieneke eens. Maar dat betekent niet dat mannen zich dan van alles kunnen permitteren.

 26. RDV zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 om 10:00

  They say that I’m free
  How can it be

  Lauren Daigle

  Amazing grace

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden