Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De tafel van de verzoening (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018, 10:57 door Dirk A A

Eén van de bekendste en mooiste psalmen vind ik Psalm 23, geschreven door David. Als herder van een grote kudde schapen, zet hij deze Psalm in met de bekende woorden ‘De Heere is mijn Herder. Zoals David zorgde voor zijn schapen, zo zorgde de Heere voor hem. En zo wil Hij ook voor ons zorgen! Wat een troost, wat een bemoediging!

David zorgde ervoor dat het zijn schapen aan niets ontbrak. Daarom kon hij zingen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Ook al wilden de schapen misschien wel eens naar een weide met mooier gras, zoals de kudde van die andere herder, ze waren toch tevreden als hun eigen herder maar bij hen was. Ook als wij wel eens denken iets te missen wat een ander wel heeft, dan iets de aanwezigheid van de goede Herder ons meer waard dan al het andere.

En zoals David zorgde voor zijn schapen en hun op tijd rust, voedsel en water gaf, zo ‘doet de Heere David neerliggen in grazige weiden en leidt Hij hem zachtjes naar stille wateren.’
Zoals een herder zijn schapen leidt op de goede en veilige weg en de schapen soms zichtbaar blij zijn als de herder bij hen is – ik weet het, ik had vroeger ook schapen – zo kan David zeggen: ‘Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam.’ Zijn weg is de beste weg, de veilige weg en de heilige weg.

David verheugt zich in de Heere, in de God van Zijn heil. Zo mogen ook wij ons in Hem verheugen, in Hem, Die in de Heere Jezus Christus, onze Vader is. Die ons Zijn heil schenkt.
Een schaap weet: op de herder kan ik aan, op hem kan ik vertrouwen. Zo mogen ook wij op de Heere Jezus vertrouwen, op Hem Die gezegd heeft: ‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen’ (Johannes 10:11).

En hoe gevaarlijk de situatie ook is voor de schapen, zelfs al is er een beer of een leeuw in de nabijheid, of een ravijn, of als er een onweer losbarst of een storm, de schapen voelen zich veilig bij de herder. Zo voelde ook David zich veilig bij de Heere: ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ Wat een troost ook voor ons, wat een bemoediging.

Dan volgt vers 5, een vers waar ik wat uitgebreider bij wil stilstaan: ‘U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’.

God bereidt een tafel voor David, in de tegenwoordigheid van zijn tegenstanders. Stelt u zich voor: David zit aan tafel voor een lekkere maaltijd, terwijl hij wordt omringd door zijn vijanden, die misschien wel plannen beramen om hem te doden. Maar in Gods tegenwoordigheid voelt David zich volkomen veilig. God zorgt voor hem, zorgt zelfs voor rust en een maaltijd. En de Heere zal er ook voor zorgen dat de vijanden verdwijnen. Hij zal de losprijs betalen, zodat David vrijuit gaat.

Om dit goed te begrijpen, moet u weten dat dit beeld voor de bewoners van het Midden-Oosten heel herkenbaar was. Ook vandaag nog, in Bedoeïenen gemeenschappen en in Arabische dorpen, kent men het gebruik van de ‘sulha’, een Arabische term die verwant is aan het Hebreeuwse woord voor tafel (shulham).
Sulha houdt in dat er een maaltijd wordt bereid voor twee partijen die een conflict hebben, met als doel verzoening. Als er een conflict is – bijvoorbeeld: een lid van de ene stam is benadeeld door iemand van een andere stam, of iemand heeft een ander gedood – zal er bloedwraak volgen, wat gewoonlijk leidt tot de verwonding of de dood van de ander. Maar voordat dit gebeurt, of soms nog erna, zal vaak een poging worden gedaan tot verzoening.

De beide families die bij het conflict betrokken zijn, komen bij elkaar voor een maaltijd, aan een tafel. De schuldige partij belijdt daarbij schuldig te zijn en de benadeelde partij accepteert deze schuldbelijdenis.
Daarna wordt er onderhandeld over compensatie, de ‘vredesprijs’. Deze onderhandelingen duren soms enkele dagen, maar als er overeenstemming is bereikt, zijn de beide families volledig verzoend. De benadeelde familie kan nooit, echt nooit meer het incident opnieuw aan de orde stellen richting de dader. Het is alsof het gebeuren niet heeft plaatsgevonden. Het is gewist, totaal weg.

Met dit in gedachten, stel je dan voor dat God een tafel neerzet voor de ogen van onze tegenstanders. Is dit geen prachtige illustratie van hoe Hij ons rechtvaardigt van onze zonde door het lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis?
God rekent af met onze vijanden. Hij voorziet in onze verzoening. De Heere Jezus betaalde de losprijs: Zijn eigen leven. Hij behaalde de overwinning over de tegenstander, de satan en verzoende ons met God, door het offer dat Hij bracht. Het doet ons ook denken aan de viering van het Heilig Avondmaal om de tafel van de Heere, waarbij we in dankbaarheid terugdenken aan onze dierbare Heere Jezus, Die Zijn leven voor ons gaf.

Als we de Heere Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser, zijn onze zonden uitgewist, alsof ze nooit hebben bestaan. Als we ons deze grote genade realiseren, zal onze beker overvloeien, in het Hebreeuwse denken een symbool van vreugde. Goedheid en goedertierenheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven en we zullen in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Dirk van Genderen
(met dank aan One for Israel)

14 Reacties

 1. Henk Elferdink zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 om 11:25

  Geliefde Broeder,
  mogen wij het ook zo zien dat de “ogen van de tegenstander” op ons gericht zijn als wij aan de tafel van de Heer Zijn dood en opstanding verkondigen?

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 om 11:54

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste broeder Henk: Je hebt zeker gelijk. Ik wees in mijn overdenking al op de viering van het Heilig Avondmaal. Wat een genade om dan te mogen weten bij de Heere Jezus volkomen veilig en geborgen te zijn. En gered door de losprijs die Hij betaalde aan het kruis. ‘U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’ (Psalm 23:5).

 3. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 om 14:02

  Dag Dirk, wat een geweldige Psalm, een profetische Psalm, een Messiaanse Psalm, wat zal deze Psalm toch een diepe betekenis hebben voor het Joodse volk en de Messiaanse Joden, die net als ik – als Messiaanse gelovige uit de volkeren – tot troost en steun zijn, veilig en geborgen aan de tafel van de Herder, die als het ware als Gastheer, een ieder uitnodigt om aan Zijn tafel te gaan. Het is ook een persoonlijke uitnodiging, al Zijn schapen horen Zijn stem en zullen aanzitten/liggen om zich te laven aan Jeshua’s Woorden en Zijn stem… Ik word stil en het wordt warm van binnen bij mij als ik daaraan denk; een nodiging om bij Hem even uit te rusten in de strijd.

  Even op adem komen in de strijd, ons laven aan de Woorden van Jeshua de Messias, in de veilige beschutting van Zijn aanwezigheid, het is ook een persoonlijke uitnodiging aan de dis aan te liggen of te gaan zitten. Zijn schapen horen Zijn stem. Ik kan niet wachten tot het moment dat het straks zal zijn: één kudde, uit alle volken, talen en natiën, één Herder.
  Wie kan deze mooie en troostrijke Psalm beter verwoorden dan een Messiaanse Jood, man of vrouw, die zoveel geleden hebben en nog lijden, hier in het aardse, geleden hebben onder verdrukking, vervolging en het onbegrepene…

  Op deze aarde is het vrede, vrede geen gevaar, nu even niet. Vrede… maar schijn bedriegt, want ik heb ondertussen terwijl ik dit schrijf ook de ceremonie/opening van de Olympische winterspelen in Zuid Korea een beetje gevolgd, Noord en Zuid samen….even, voor even een eenheid, dit keer is het de sport die verbindt en een eenheid smeedt, maar schijn bedriegt…
  Het is pas vrede/Shalom als Jeshua de Messias komt, bij Zijn tweede komst hier op aarde. Kijkt u daar ook zo naar uit? Alles kan me gestolen worden als ik Jeshua, de Heere Jezus maar heb, Hem toebehoor… er staat straks nóg een tafel gereed, het bruiloftsmaal tijdens de grote bruiloft, de Bruidegom zal ook dan weer een uitnodiging doen, zijn wij daarbij, bent u daarbij?

  Eerlijk gezegd dacht ik bij de tafel eerder aan gemeenschap, het samen zijn, samen aan tafel, samen eten is iets bijzonders, Bijbels gezien…

  Shalom!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 februari 2018 om 18:45

  Het kan best zo zijn dat juist minima die christen zijn, minder snel te maken hebben met armoede, schulden, huisuitzettingen en dakloosheid dan ongelovige minima. Omdat de Heere God ook voor hen zorgt in hun noden door bijvoorbeeld diaconale hulp vanuit de kerk en hulp door individuele medechristenen.

 5. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 februari 2018 om 10:44

  Ja, leven en overvloed ( Johannes 10:10) – God zegent ons opdat alle einden der aarde Hem vrezen (= eerbiedig vertrouwen) (Psalm 67 : 8) – indien ge Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen (Johannes 14:14)… tot eer van de Vader… Zo is onze God! Halleluja! Amen!

 6. Gieni zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 februari 2018 om 23:39

  Heer, dank U dat ik niet alleen mag weten, maar ook mag ervaren dat mijn beker overvloeit.
  Door Uw kracht laat ik niet toe dat angst voor mijn tegenstanders [de machten die tegen U opstaan] mij verhinderen te genieten van het goede en bovenal Uw VREDE, die alle verstand te boven gaat, die U voor mij heeft. Amen.

  Dirk bedankt, in Hem verbonden.

 7. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2018 om 4:12

  Er was een prachtig voorbeeld hiervan gedurende de tweede wereld oorlog. Drie Amerikaanse soldaten waren tijdens slecht weer in het gebied van de vijand terecht gekomen. Een van hen was gewond geraakt. Een Duitse vrouw liet hen in haar huis komen, maar ze moesten hun wapens buiten laten. Later kwamen Duitse soldaten hen zoeken. Ook zij worden binnen gelaten. Terwijl deze moedige vrouw een maaltijd voor hen bereidde, haalde een Duitse soldaat een kogel uit het been van de Amerikaanse soldaat. Daarna zongen ze in het Engels/Duits het ‘Stille Nacht’.
  Zegt dat ook niet wat je bedoelt, Dirk?

 8. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2018 om 7:35

  Amen!
  Op de column van Ps 23 en op de mooie opbouwende reacties!

 9. Hans luthart zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2018 om 19:18

  Mooie beelden uit deze heerlijke psalm, wie weet hoe kort de tijd nog is dat de geliefden aangaan aan het nader komede Bruiloftmaal van het Lam God’s ? Ik verlang steeds meer naar de ontmoeting met onze Heiland en HEER! Amen.

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 11 februari 2018 om 22:27

  Vanmiddag mochten wij van Jezus lichaam eten, hetgeen voor ons verbroken werd. Ook uit de rondgaande drinkbeker der dankzegging drinken. Dit geeft de echte en hechte eenheid en verbondenheid van de Gemeente weer. En tevens ook onze gemeenschap met Hem. Totdat Hij komt.
  De goede Herder heeft ervoor gezorgd, dat we niets tekort komen. En verwacht van ons weer, dat we uitdelers zullen zijn, van de velerlei genade Gods.
  Van Paulus die als een brandhout eruit (het vuur) gerukt werd, kunnen we leren, ook in noden en gevaren of wat ook voor ontberingen, toch met Hem meer dan overwinnaar mogen zijn. Want als de tuchtigingen, ook door Jezus toegelaten in ons persoonlijk leven ontbreken, dit niet ten goede voor ons is. Bestraffing is ook liefde. Zodat wij als gelovigen sterker mogen worden, en dieper in Hem geworteld gaan worden.

 11. Josje Bakker zegt:
  Geplaatst op maandag 12 februari 2018 om 0:50

  R O Y A L T Y – TV

  – n.a.v. een nieuwsbrief over Psalm 23

  Hoe goed is ’t dan te weten
  dat ergens op de aard
  dit beeld als HET model voor
  regeren wordt bewaard-

  voor alle volken!! *
  Waar dan?
  -Hier, in ons eigen land.
  En nog wel als ons Pronkstuk! ** :
  die tere liefdesband…

  voor ‘t voetlicht van de wereld-
  het Goddelijk idee
  van herdertrouw voor schapen
  als n i e u w s op de tv !! ***

  Herschep dan alle kansels
  tot roep uit ÉÉN bazuin
  rond dat welsprekend pronkstuk,
  temidden van het puin,

  en laat de Kennis**** groeien!
  Hoe rijst dan op ons land,
  als wij daarbij als ÉÉN Man
  tonen die liefdesband. *****

  josje

  * https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-nederland-geboren-werd/

  ** https://nos.nl/artikel/2213928-plakkaat-van-verlatinghe-is-pronkstuk-van-nederland.html

  *** https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/01/plakkaat-gekozen-tot-pronkstuk-van-nederland-580221/

  **** Hosea 4:6

  ***** https:\/\/www.nederlandseonafhankelijkheidsdag.nl/geschiedenis/placcaat-van-verlatinghe-in-modern-nederlands/

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 12 februari 2018 om 21:54

  Bid voor de vrede van Jeruzalem
  en overweeg eens wat dit inhoudt.

 13. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 februari 2018 om 10:44

  Dirk, het is een geweldige psalm. En ook ik was afgelopen zondag aan de tafel van de HEER uitgenodigd. Dat is een fijn moment. Maar ik heb een ander probleem. Daar heb ik moeite mee. Hoeveel schapen hebben de kudde verlaten en zijn hun eigen weg gegaan? We kunnen van alles gaan bedenken, maar zij zullen aangemoedigd moeten worden om weer terug te keren. Ik heb met veel mensen gesproken en hun antwoorden waren niet bemoedigend. Laten we oproepen tot een grote opwekking, zodat ook zij gestimuleerd worden om naar de stal/weide te gaan naar de Herder. Dat is mijn grootste zorg. Mensen hebben vragen en zijn teleurgesteld in een hoop dingen en er zijn te weinig mensen die goed kunnen luisteren en helpen. Laten wij christenen de ander helpen en hun ons oor lenen. Dat wordt het echt een groot feest, wanneer de Messias komt en de maaltijd met ons wilt houden.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 februari 2018 om 23:00

  Wij ALLEN zijn geroepen om ons geloof te delen met de wereld!! Mijn belijdenistekst was Handelingen 1: 8!! Daar staat een BELOFTE en een OPDRACHT!! We hoeven de opdracht niet eens “zelf” uit te voeren, want wij krijgen de kracht van de Heilige Geest en de opdracht is niet meer dan te GETUIGEN van Jezus!! “Getuigen”, daarvan weten weinig christenen wat het is, helaas!! Er zijn weinig christenen die hun hart VOL hebben van Jezus!! Waarvan zou de mond spreken, als je je hart niet VOL hebt van Jezus?? De meeste christenen zijn 1000x sneller met oordelen en veroordelen dan met getuigen! Evangeliseren is getuigen van de daden van Jezus Christus!! Sommigen denken dat Jezus gezegd heeft: “Je zult over mij discussiëren” Daar zijn we sterk in!! We zijn niet geroepen om de “overtuigen” , maar om te “GEtuigen!” Het leukste vind ik, dat op een persoonlijk getuigenis geen discussie mogelijk is!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden