Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

’s Morgens om 5.00 uur samen bidden in de kerk (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 februari 2018, 16:37 door Dirk A A

De Olympische sporters die momenteel in Zuid-Korea zijn voor de Winterspelen, worden daar zeker geconfronteerd met de aanwezigheid van het christelijk geloof in het land. Ze zullen de vele lichtgevende kruisen op de talrijke kerken zien en wellicht ontvangen ze ook een Bijbel, die tijdens de Spelen in grote aantallen worden uitgedeeld.

Zuid-Koreaanse christenen zijn zendelingen. Zuid-Korea staat in de top van landen die de meeste zendelingen uitzenden. In 1974 hadden de Zuid-Koreaanse kerken nog maar 24 zendelingen uitgezonden. Nu, ruim 40 jaar later, zijn er maar liefst 27436 Zuid-Koreaanse zendelingen actief in 170 landen.

Wat er de afgelopen anderhalve eeuw in Korea is gebeurd, is werkelijk een wonder. In 1885 was nog maar 1,5 procent van de Koreaanse bevolking christen. Korea was toen nog één land.
Aan het begin van de vorige eeuw brak de opwekking uit in het noordelijke deel van Korea, met Pyongyang, de huidige hoofdstad van Noord-Korea als centrum van de opwekking. Pyongyang werd wel het ‘Jeruzalem van het Oosten’ genoemd. Later brak de opwekking ook uit in Zuid-Korea.
Er wordt geschat dat nu één op de vier Zuid-Koreanen christen is. Het aantal christenen in Noord-Korea wordt geschat op zo’n 400.000, van wie er rond de 50.000 in strafkampen en gevangenissen zitten.

Laten we ons verbonden voelen met onze Noord-Koreaanse broeders en zusters, die zwaar vervolgd worden omdat ze in de Heere Jezus geloven en Hem liefhebben. Laten we voor hen bidden.
Veel Noord-Koreaanse christenen zijn ervan overtuigd dat God zal ingrijpen en dat er op een dag een einde zal komen aan de vervolgingen van de christenen in het land. Ze bereiden zich er nu al op voor om dan als zendelingen de wereld in te gaan. Ik hoorde dit van iemand die in Noord-Korea door een wonder in contact was gekomen met een paar christenen, die dit haar hadden verteld.

Seoul telt meer megakerken dan enige andere stad ter wereld. Zes van de tien grootste kerken in de wereld vinden we in Zuid-Korea. Bij een telling in 2012 door de Zuid-Koreaanse overheid werden in totaal 77.000 kerken geteld.
Toch zijn er ook zorgen onder de Koreaanse christenen. Ze zien dat steeds meer jongeren zich onttrekken aan het religieuze leven. De secularisatie wint ook daar terrein.

De Koreaanse opwekking was een gebedsopwekking, waarbij veel nadruk lag op de belijdenis van zonde en schuld. Deze kenmerken zijn nog steeds zichtbaar in de Koreaanse kerk. Het is een traditie in veel kerken in Zuid-Korea om nog steeds ’s morgens vroeg om 5.00 uur samen te komen om te bidden, voordat de mensen naar hun werk gaan. Sommige kerken doen dit één of enkele kerken per week, er zijn ook kerken waar elke ochtend vroeg de bidders samenkomen. Stel zoiets in Nederland eens voor… Eén ding weet ik dan zeker: God zal dat zegenen.

‘Christenen kunnen niet leven zonder geloof en gebed, zelfs niet voor een moment,’ vertelde Seon Gyoo Kim, een kerkoudste van de Myungsung Kerk aan CBN News. ‘Ik ben ervan overtuigd dat het vroege ochtendgebed een speciale zegen van God is voor ons.’

Gebed is het geheim van de opwekking van Korea. Gebed is ook het geheim van de krachtige stroom zendelingen die vanuit Zuid-Korea de wereld ingaat. Juist tijdens de vroege gebedsuren krijgen veel Koreaanse christenen de overtuiging dat God hen roept in Zijn dienst, om de wereld in te gaan met het Evangelie. En ze gaan, soms zelfs zonder te weten waar ze terecht zullen komen.

Opmerkelijk is ook dat de kerken in Zuid-Korea hun leden aanmoedigen om de zending in te gaan. Voor de jeugd worden er in de zomervakanties speciale zendingsreizen georganiseerd, om zo te kunnen ‘proeven’ aan de zending. Opmerkelijk veel jonge christenen weten zich na zo’n trip door de Heere geroepen om Zijn roepstem te volgen en de zending in te gaan. Het is zichtbaar in de Zuid-Koreaanse kerken dat de betrokkenheid bij de zending groter is wanneer een gemeente meer zendelingen in het buitenland heeft.

Als Nederlandse kerken en gemeenten kunnen we hier veel van leren. Er zijn kerken en gemeenten waar nooit wordt gesproken over en gebeden om nieuwe zendingswerkers.
Ik hoop en bid dat de Heere ook onder ons een nieuw verlangen geeft om het Evangelie door te geven, in onze eigen omgeving, maar misschien ook wel verder, tot aan de einden van de aarde. Er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen.
Beseffen we dat er alleen behoud is door geloof in de Heere Jezus Christus. Er is één weg tot God, er is één deur die toegang biedt tot de hemel. Die weg en die deur zijn dezelfde. Het is de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 19:05

  Door mijn activiteiten op Facebook, dat ik als een “internationaal zendingsveld” zie, lanceer ik nogal eens mijn belijdenistekst uit 1959. Die tekst was Handelingen 1: 8 “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” De meeste christenen zijn 1000x sneller met oordelen en veroordelen van anderen, in plaats dat ik ooit een getuigenis zie!! Van de week was het zelfs zo erg, dat een “christen” (???) vroeg, “wat is getuigen?”. Ik vraag me steeds meer af wat de kerken ons leren. Christenen weten zelfs niet meer wat getuigen is. Christenen weten meer over alles wat met entertainment te maken heeft dan over de dingen, die ons geloof betreffen. Voetbal en de olympische spelen zijn daar een paar van. Als we een tiende van onze tijd, die wij met onze mobiele telefoon en de TV doorbrengen aan God zouden besteden, dan hebben we misschien nog een kans, dat Nederland ooit weer “christelijk” genoemd wordt!! Dat ligt niet aan de “islamisering”, wat zovelen roepen, maar aan onszelf!! Moslims bidden 5 keer per dag. Hoeveel keer per dag bidden wij? Wij zijn net als Adam, als er iets fout gaat, ligt het altijd aan een ander!! Adam gaf zelfs God de schuld: “de vrouw, die U mij gegeven heeft, heeft…..enz.” Als kerken leeglopen, ligt dat aan “de kerk”, zeggen de christenen. Maar WAT is de kerk?? WIJ zijn zelf toch “de kerk”? Zonder ons zou “de kerk” niet eens bestaan!! WIJ moeten veranderen, NIET “de kerk”!! Elke verandering begint bij jezelf!! Is het niet de roeping van elke christen om zijn geluk met anderen te delen?? Is ons getuigenis niet ons delen van het geluk, dat ons ten deel gevallen is? We citeren prachtige bemoedigende teksten als: “wij zijn een uitverkoren geslacht…. enz.” Zo gelukkig zijn wij!!! Waarom hoor ik dat zo zelden van andere christenen? Zijn wij zelf niet een beetje “lauw”?

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 19:42

  Beste Dirk

  Wat een getuigenis al die verlichte kruizen. Ik denk dat door de trouw van de Zuid-Koreaanse broeders en zusters grote wonderen zullen gebeuren in dat land. Als het gaat over het ‘bidden’ van moslims, zet ik dat liever tussen aanhalingstekens.

 3. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 20:08

  Beste Dirk,

  Bedankt voor het delen van dit positieve nieuws over Zuid-Korea. Het bemoedigt mij om meer voor dit land en ook voor Noord-Korea te bidden. Er is inderdaad alleen behoud door het geloof in Christus en vertrouwen op Hem.
  Ook bedankt voor het nieuws via de nieuwsbrief. Het is goed om zo betrokken te zijn bij gelovigen uit andere landen en bij de zorgen die er zijn.

 4. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 20:47

  De zaak Halbe Zijlstra (uit de Nieuwsbrief):
  “Afgelopen week kwam er een triest einde aan zijn ministerschap. Kan het zijn dat er een verband bestaat tussen de anti-Israel stem van Nederland in de VN en de onthulling van de leugen van Zijlstra? Ik acht dat mogelijk. Zacharia 12 zegt immers dat de landen die zich keren tegen Jeruzalem, zichzelf diepe sneden zullen toebrengen”.

  Zou mooi duidelijk zijn als het zo werkte, maar dan zouden toch al de ministers van buitenlandse zaken van die andere landen ook moeten zijn gevallen? Of iets dergelijks?

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 20:59

  Beste Dirk, ook van ons: hartelijk bedankt voor dit commentaar. Mijn eerste gedachte was: Als wij hier de spelen zouden krijgen zouden wij dan zoveel actieve mensen kunnen oproepen? Zouden we zelfs wel toestemming krijgen om deze activiteiten te houden? Bijbels uitdelen? Ik vraag het me af, als ik denk aan het “uitkleden” van onze christelijke normen en waarden waarmee een regeringspartij bezig is en alles wat met “privacy” wordt aangeduid, vrees ik het ergste. Geweldig dat dit in Zuid Korea mogelijk is. Ik ben er jaloers over.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 februari 2018 om 21:34

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Erik, dank voor je reactie op mijn schrijven in de Nieuwsbrief over de val van Halbe Zijlstra. Het is zeker belangrijk om voorzichtig te zijn in deze zaken. Daarom heb ik ook geschreven dat ik het mogelijk acht dat er een verband bestaat tussen de Nederlandse stem in de VN tegen Jeruzalem als hoofdstad van Israel en de onthulling van de leugen van Zijlstra. Misschien geeft God ons land wel een speciaal signaal, als een oproep om tot inkeer te keren en vanaf nu wel Israel te steunen.
  Tegelijk geloof ik dat God ook op een andere manieren landen kan laten merken/voelen dat Hij het hoog opneemt als volken of leiders van volken zich keren tegen Jeruzalem, tegen Israel, door bijvoorbeeld een natuurramp. Laten we ook als volk en als land Israel zegenen, Israel steunen. En laten we bidden om een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken die pro-Israel is.

 7. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 9:22

  De apostel Paulus zegt: Bidt zonder ophouden, dank onder alle omstandigheden, laat je niets opleggen door de mensen, dat ons volk nu opeens massaal om 5 uur ‘s ochtends zou moeten gaan bidden, als hier bijvoorbeeld de olympische spelen gehouden zouden worden.

  Dit is wat ik bedoel met menselijke wetten, regeltjes en tradities, die opgelegd worden (hoe goed bedoeld ook en vaak/hopelijk ook met de juiste intenties en hartsgesteldheid), het gaat onze Schepper niet om de massa maar om de enkeling die in zijn/haar binnenste/binnenkamer bidt en zich – ook – in tijden van nood en rampspoed zich verootmoedigt voor het aangezicht van de Jahweh, de Heere God, onze Vader in de hemel.

  Vele rampen gaan ook ons land treffen, zodat we ons gaan verootmoedigen voor het aangezicht van onze Vader in de hemel in plaats van steeds maar bidden voor een opwekking en inderdaad… wie geestelijk zo goed als dood is/of niet wakker, nuchter en waakzaam is heeft een opwekking nodig!

  En waar 2 of 3 in Zijn naam aanwezig zijn, daar is Hij zelf ook aanwezig.

  Het allerbeste en Shalom in het bijzonder voor mijn Messiaans Joodse broers en zussen in Jeshua en shalom voor mijn Messiaanse gelovigen uit de volkeren waar ik ook toebehoor.

  🕎

 8. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 12:28

  Ik vind het heel bemoedigend om te lezen hoe het geloof in Jezus Christus zijn uitwerking heeft in de harten van mensen. Tegelijk besef ik ook wat voor ‘lauwe’ christenen we zelf vaak zijn! We houden de blijde boodschap nog zo vaak voor onszelf in plaats van het uit te delen!

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 13:24

  Wat betreft Halbe Zijlstra: Vergeet niet dat hij heeft gelogen voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd en dat dat ook wordt veroorzaakt doordat nu de VVD in het centrum van de macht zit. Eerder toen het CDA zich in het machtscentrum bevond, waren er ook wel CDA-bewindslieden die niet zuiver waren. Macht corrumpeert namelijk. Wat dat betreft is gebed voor onze politiek echt wel op zijn plaats.

 10. John zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 17:40

  @Moi

  Het tijdstip waarop hij gelogen heeft maakt niet uit. Het feit dat er een mogelijk verband is tussen het uitkomen van die leugen en zijn val des te meer!

  De VVD kun je hier ook moeilijk de schuld van geven, Zijlstra was degene die loog. En weet je wat het probleem met liegen is? Behalve dat het ALTIJD een keer uit komt, moet je ook steeds weer nieuwe leugens verzinnen om eerdere leugens in stand te houden.

  Je maakt het leven zo onnodig ingewikkeld en gecompliceerd, dus mijn motto is simpel: Lieg NOOIT!

 11. Lia zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 17:56

  Ik weet nog dat Paul Yonggi Cho in de jaren 80 in Nederland is geweest.
  Hij was één van de oprichters van de celgroepen. Door hem is er toen een opwekking gekomen in Seoel. Tenminste voor zover ik weet.

 12. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 18 februari 2018 om 20:21

  Beste Dirk/Erik,
  Als dat zo zou zijn dat het aftreden misschien te maken zou hebben met het met de Nederlandse stem in de VN tegen Jeruzalem, dat vind ik een beetje goedkoop, want daar heeft hij ook instemming van dit kabinet voor gehad, en wie maakt deel uit van dit kabinet? juist de CU/CDA die zijn mede schuldig hier aan, dus ik wil de bal niet alleen bij Zijlstra leggen, maar vooral deze christelijke partijen hebben hiermede Israel een dolk in hun rug gestoken, en dat neem ik hun zeer kwalijk, want zij moesten beter weten!!

 13. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op maandag 19 februari 2018 om 7:42

  Wat een getuigenis, Dirk! Er is een gezegde in het Nederland dat zegt: “Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk”.
  We kunnen al in de Bijbel zien dat dat waar is, en zeker ook in de geschiedenis van de Kerk! Er wordt in veel kerken niet over vervolging gesproken, maar Jezus zei dat we zalig, of gezegend zijn als we ter wille van Hem vervolgd worden. Dat betekent niet dat we om vervolging moeten vragen, maar wel dat we bereid moeten zijn voor Jezus’ naam te lijden als we het Evangelie willen verspreiden.

 14. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 februari 2018 om 10:02

  Korea, land wat door veel verdrukking is heengegaan sinds het evangelie er gekomen is. 1832 de eerste Duitse zendeling. 1866 ene ds. Thomas brengt bijbels, dat kost hem zijn leven , de bijbels worden zoveel mogelijk verbrand, op enkele na. Die waren het zaad wat vrucht zou gaan dragen. 20 jaar later werd de eerste belijdeniscatechisant aangenomen. De opwekking kwam in 1907 en werd gevolgd door zware vervolgingen, eerst door de Japanners, later de communisten. Indrukwekkend wat de Heere toelaat om Zijn kinderen te louteren. En dat gaat in Noord Korea nog steeds door. Jaren geleden las ik al ergens van de enorme bidstonden `s morgens vroeg. Dat is niet alleen nu, dat doen ze al vele jaren. Een voorbeeld voor ons! Gezamenlijk gebed wordt gezegend. Was de opwekking een toerusting om voor Jezus te kunnen/mogen lijden?? Laten wij bidden om een opwekking, we hebben het niet verdiend, maar wel keihard nodig. Gebed is het geheim voor volharding.

 15. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 19 februari 2018 om 11:13

  Beste Dirk, denkt u echt dat God straft met natuurrampen? Leven wij niet eerder in een gebroken wereld waar de duisternis heerst? Jezus is toch gekomen om ons daaruit te redden en zo beleef ik het ook: gered ben ik, uit alles wat mij neerhaalt, tot eer van Vader God! Ik schuil bij Hem tot het onheil voorbij is…. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen … God zal Zijn goedertierenheid en Waarheid zenden.(uit psalm 57:2,3,4) + Mijn hart is gerust..(vers 8) Ik geloof dat alle vervolgde christenen veel ontvangen van hun hemelse Vader: toen ik het moeilijk had, voelde ik de Heer heel dichtbij!

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 februari 2018 om 14:41

  Wij christenen hebben allemaal een missionaire taak, door ons christen-zijn: Voor te Leven, in de maatschappij, in de politiek, op de werkvloer etc. naar gegeven capaciteiten en gaven Gods, Ook financiële steun aan het wereldwijde missie-werk en goede doelen naar gegeven mogelijkheden.
  Praktijk christenen moeten wij worden in eenheid, nu wij in de eindtijd leven. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden