Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Danken voor een leeg bord (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018, 11:55 door Dirk A A

Bij ‘toeval’, door de Heere geleid, vond ik een Engelstalig boek, met de titel ‘The life of George Müller’. Het boek is is al meer een eeuw oud en geeft een indrukwekkend verslag van het leven van deze gedreven Godsman, die ruim tweehonderd jaar geleden werd geboren en 92 jaar later stierf. Het levensverhaal van George Müller (1805-1893) is één van de meest treffende getuigenissen van de betrouwbaarheid van God die de wereld ooit heeft gezien.


George Müller. (Beeld: Wikimedia)

Müller vertrok uit Pruisen richting Engeland. In Duitsland leefde hij in zijn jeugd in zonden. Hij zat zelfs in de gevangenis, maar de Heere greep in in zijn leven. Hij kwam tot geloof in de Heere Jezus en wijdde zijn leven toe aan Hem. Hij bereidde zich voor op de zending en ging naar Londen om er zendingswerk onder Joden te gaan doen.
Na enige tijd raakte hij ervan overtuigd dat dit toch niet het werk was waar de Heere hem voor riep. Hij werd predikant, maar wel met de bepaling dat hij geen salaris wilde ontvangen. De Heere zou voor hem zorgen. Daar kwam hij toe omdat hij in Londen had gehoord van een tandarts die een geweldige praktijk met een heel hoog inkomen vaarwel had gezegd om in Perzië zendeling te worden op eigen kosten, vertrouwende op de HEERE alleen.
Naast zijn predikantschap in verschillende kerken, wist hij zich ook geroepen om zich in te zetten voor de duizenden weeskinderen, om wie niemand zich bekommerde. Maar hoe kwam hij aan geld om de opvang en de zorg te organiseren? Hij wist maar één weg.

Zijn hele leven, ook toen het werk groeide en steeds meer kinderen werden opgevangen en verzorgd, bracht hij alles wat hij nodig had, in gebed bij de Heere God. Nooit klopte hij aan bij mensen, omdat hij vast geloofde dat God in al zijn behoeften zou voorzien. En juist dat aspect van zijn vertrouwen op God maakt diepe indruk. Op de meest wonderbaarlijke momenten en wijzen beantwoordde God zijn gebeden.

Altijd kwam het geld, vaak van mensen die hij niet eens kende. Veel gevers bleven voor altijd anoniem, anderen vertelden hem dat ze zich door God gedrongen voelden een bepaald bedrag aan hem te geven.
Bijna nooit waren het hele grote bedragen die hij ontving, waardoor hij constant afhankelijk bleef van de zorg van zijn hemelse Vader. Nauwkeurig hield hij alle giften bij. In totaal ontving hij zo meer dan 1,38 miljoen pond sterling. Omgerekend naar onze tijd zou dat een gigantisch bedrag zijn.
Als er meer geld binnenkwam dan nodig was voor ‘zijn’ werk voor de Heere, ging het overige naar de zending.

Zijn Godsvertrouwen was zo groot, dat hij een keer, zonder dat er brood was, zijn honderden weeskinderen aan tafel riep voor de maaltijd en God dankte voor het voedsel dat er nog niet eens was. Nauwelijks had hij toen ‘amen’ gezegd, of er kwam eten, genoeg voor iedereen. Zoals God Elia voorzag door de raven brood bij hem te laten brengen, zo wist Hij ook wat George Müller nodig had.

Er zou nog veel meer te vertellen zijn over het geloofsvertrouwen van deze man van God. Grote indruk maakten ook zijn zendingsreizen, die hij maakte tussen zijn 60e en 90e levensjaar. In tientallen landen bracht hij aan honderdduizenden mensen het Evangelie. Velen, zeer velen kwamen tot geloof in de Heere Jezus.

Deze man spreekt nog nadat hij gestorven is en al juicht voor Gods troon. Denken wij vaak niet te klein van God? Zoeken wij niet eerder onze toevlucht bij mensen dan bij Hem? George Müller had prachtige ‘bedelbrieven’ kunnen maken, waarin hij de mensen had kunnen vertellen over het mooie werk dat hij deed en hen op kunnen roepen die mooie projecten te steunen. Heel veel mensen, ook christenbroeders, begrepen niet dat hij dat niet deed.

Als Müller geld tekort kwam voor aardappels, vroeg hij het aan de Heere. Een belangrijk Bijbelvers voor hem was Psalm 81:11 – ‘Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.’
Als hij een Bijbelgedeelte niet begreep, deed hij hetzelfde. Als hij het Woord aan de weeskinderen moest brengen, bad hij om de hulp van de Heilige Geest. Sterk benadrukte hij dat hij geen bijzondere gelovige en bijzonder lievelingetje van God was. ‘Wat God in en door mij deed, wil Hij ook bij anderen doen. Het komt erop aan dat we in alles totaal op Hem leren vertrouwen. Hij zal nooit iemand laten staan.’

Hij hield zich echter vast aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt, zal opengedaan worden’ (Mattheus 7:7 en 8).
Hij bad vele tientallen jaren voor de bekering van een goede vriend. ‘Ik heb nu 63 jaar en acht maanden voor hem gebeden en hij is nog niet bekeerd. Maar het zal zeker gebeuren.’ Müller was nog maar een paar dagen gestorven, of zijn vriend kwam tot bekering, zelfs nog voor zijn begrafenis.
De laatste avond van zijn leven op aarde had hij nog een Bijbelstudie geleid. De volgende ochtend vonden ze hem dood in zijn slaapkamer, in gebedshouding voor zijn bed, zoals hij gewend was.

Wanneer George Müller een gebed op z’n hart had, zocht hij eerst de Bijbel erop na of er een belofte was voor dit gebedsverzoek. Soms las hij dagenlang in de Schrift, voordat hij ermee naar God ging.
Dan, als hij de belofte gevonden had, zoals dat de Heere niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen (2 Petrus 3:9), bad hij met een open Bijbel voor zich en zijn hand op de belofte, om bij God daarop te pleiten. Zo ontving hij wat hij vroeg.

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018 om 16:43

  Wat dat betreft, maken onze verzorgingsstaat en onze sociale zekerheid het volledig op de Heere God vertrouwen voor je dagelijkse eten en onderdak echt heel moeilijk. Vandaar de grote afval in de eindtijd?

 2. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018 om 16:57

  Geweldig Dirk en dan doel ik op de woorden in bovenstaand artikel. Vertrouwen in JHWH, de Heere God alleen en wees dan inderdaad niét bang om te doen wat je Schepper van je vraagt, op je hart legt, diep van binnen weten: dit is Jahweh’s wil voor mij ongeacht wat de mensen daarvan zeggen. Het gaat ten diepste om Jahweh, jouw Schepper trouw te blijven. Dan kun je bij wijze van spreke alles verliezen, van een leeg bord t/m dakloos raken, maar anderen winnen voor God/Jahweh’s Koninkrijk,al is het ‘maar’ één mens, het hart winnen van een medemens die dreigt verloren te gaan…
  Er staat geschreven: Redt diegene die ter dood gegrepen is, want hij wankelt ter doding zo gij u onthoudt (uit de Spreukenbrief) met andere woorden: al plaatst Jahweh één mens op je pad, ga ervoor en vertrouw op Hem alleen

  PS. Ik was dakloos geraakt en zonder eten en drinken, als ik niet was blijven vertrouwen op Jahweh’s Trouw/Trouwverbond… een handjevol christenen uit mijn omgeving weten dit en ik kan alleen maar getuigen van Jahweh, de Heere God, de Eeuwige die onveranderlijk is en al zéker geen ‘mysterie’ wat ik ook wel es hoor uit christelijke kringen, via Bijbelstudies, JHWH is Licht en in Hem is geen sprankje duisternis.
  Het is heel belangrijk om voorbede te doen en te bidden zonder ophouden, om zo de wil van je Vader in de hemel te ontdekken.
  De verborgen omgang met je Schepper – vinden – is de meest wezenlijke en allerdiepste band die bestaat…

  Geloofd zij Jahweh!
  Shalom 🕎
  J.J. 🕊

 3. T. Koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 maart 2018 om 19:41

  Wat een vertrouwen in God. Hier kan ik nog veel van leren. Leren om nog meer op God te vertrouwen.
  We willen op aarde zekerheid (materieel). Maar God zorgt, dat blijkt het verhaal van George Muller. Bidden voor eten wat er nog niet is….maar toch kwam na het gebed. Hier wordt mij een spiegel voorgehouden. Wat een vertrouwen op God. Ik word er stil van. Een les voor mij. Dirk bedankt

 4. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 14:55

  In Gods Woord staan veel verzen die we Hem eerbiedig kunnen voorhouden: ‘Heer, U zegt het, ik kom het halen…'(bijvoorbeeld: Psalm 33:18, 19 en Psalm 37:19). Het tweede deel van het 9de vers van Psalm 29 begrijp ik nog niet lang = wat er ook gebeurt, zij die dichtbij Hem zijn, zullen Hem loven! Zijn kinderen hebben geen reden tot klagen… zij blijven Hem eren om wat Hij doet! Halleluja! Ik spreek uit ondervinding: dwaal ik ooit weg van Hem, dan weet ik dat het heel moeilijk zal worden!

 5. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 21:20

  Shalom broeder Dirk! Wat een geweldig en bemoedigend verhaal!!! Veel dank hiervoor! Ook nu weer Gods rijke zegen toegewenst!!

 6. Nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 21:43

  Dit verhaal brengt mij terug naar 1944, de moeilijkste tijd van mijn (en ons leven.) Wij hadden alleen maar tulpenbollen en een paar schijven suikerbiet. Mijn moeder kookte wat stekelbaarsjes in een pannetje en ook brandnetels. Meer hadden wij niet. Toch baden wij voor dit eten. In die gemene strenge winter was er geen eten meer dan alleen wat van dat grauwe regeringsbrood met wat bietenstroop. Zo gingen wij naar school die ook geen verwarming had.
  Wij waren kilo`s onder ons gewicht en niet warm te krijgen. Elke dag moesten wij zorgen voor hout voor het noodkacheltje. Dagelijks bad mijn moeder voor het weinige wat er op tafel kwam, haast niets. Wij hebben zo de winter doorgebracht, tot de noodrantsoenen er waren.
  Ik ben er van overtuigd dat het gebed van onze moeder ons voldoende kracht heeft gegeven om deze afschuwelijke periode door te komen. Nico.

 7. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 21:53

  Wat een geweldig voorbeeld voor ons, voor mij persoonlijk!

  Dank je wel, Dirk, dat je dit met ons gedeeld hebt!

  De Here zegene je.

 8. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 21:54

  Beste broeder Dirk
  Wat een ontroerend verhaal en hoe staat mijn leven er dikwijls haaks op:
  Ik die belastingkundige ben, en (daarom) altijd in de portemonnaie zit te kijken en vooruit zit te kijken, naar inkomen en pensioen en enig bezit.
  Het minste is dan wel om ten minste 10 % van al wat inkomt, aan de Heere (kerk en zending etc) te geven, onder grote dankbaarheid aan de Eeuwige, Hij zij geprezen.
  Hartelijke groet
  Thomas Blokland

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 21:57

  God houdt van alle mensen. Hij verandert gelukkig nooit, WEL verandert Hij de mens gelukkig. En maakt ze bruikbaar voor Zijn dienstwerk.
  Wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij God. Zijn wij ontrouw? Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet. (2 Tim. 2:13).
  Ook zeker weten dat Hij er geen lieverds op nahoudt. Want alles, alles is genade dus je als nietig klein mensje, in de hand leggen van de grote Almachtige God.

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 22:32

  Bidden om eten, ook bidden voor het eten. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood en dan danken na het eten, Uw Naam zij geloofd en gedankt voor deze liefdegaven.
  De Heer zelf heeft het ons geleerd.
  O wat is het een ritueel geworden…

 11. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 maart 2018 om 22:43

  Beste Dirk,

  Materiële armoede en gebrek geeft vaak grotere geestelijke rijkdom omdat je dan leert op God te vertrouwen.
  Dit geheim leert ons dat het beter is van God afhankelijk te zijn dan op je grote rijkdom te vertrouwen omdat je dan een geopende hemel hebt.

  😊 San

 12. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 11:47

  Uit uw Nieuwsbrief: “Of hebben degenen die Trump als Gods speciale gezant zien, soms een rechtstreeks lijntje met de hemel, waardoor ze dit soort boodschappen te horen krijgen?”
  Ik zie Trump niet als Gods speciale gezant, maar geloof wel in “een rechtstreeks lijntje met de hemel hebben”. Door het offer van de Heer Jezus en ons geloof daarin, mogen wij immers rechtstreeks tot de troon van de Vader naderen?
  Hier in dit verhaal zie je dat trouwens ook terug, Müller die dankt voor eten en het vervolgens ook krijgt.
  Het verhaal doet mij trouwens wel onze armoede inzien, hier in het “rijke” westen… Innige dankbaarheid past ons, voor iedere dag ruim voldoende eten en drinken, kracht om ons werk te doen en vrijheid om de Heer te dienen en aanbidden.

 13. Liesbeth van der Hoop zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 12:13

  Geloven is vertrouwen op al God’s woorden, die te vinden zijn in Het Woord, de Bijbel.

 14. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 12:17

  Bedankt Dirk. God is getrouw we krijgen het gemakkelijk over onze lippen, maar om ons geen zorgen te maken,omdat God getrouw is, dat is een tweede. Ik heb in mijn leven gezien dat God totaal betrouwbaar is, maar er is elke dag gebed en bijbellezen nodig om Gods grootheid in je hart te houden. Dat geldt ook voor de politiek, gebed is nodig voor Nederland, Europa, Poetin, Trump, dat ze geleid worden door Gods Geest en niet de geest van de tegenstander die alles kapot wil maken. Gebed is ons wapen en geen angst om onze vrijheid te beperken en andere lapmiddelen, ieder mens is de moeite waard om voor te bidden. Laten wij, Gods kinderen, kiezen voor vrijheid, de vruchten van Gods Geest. Gebed is zo krachtig omdat God getrouw is. Laten we met zijn allen bidden voor deze wereld en de leiders van deze wereld. God is getrouw. Liefs allemaal.

 15. Anny zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 13:09

  Bedankt Dirk. Wat een bemoedigend artikel, vooral in onze welvaartsstaat, waarin we menen overal recht op te hebben. De Here is zo genadig. Hij weet wat wij echt nodig hebben en dat is soms iets anders dan wat wij graag zouden willen hebben.

 16. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 14:29

  Herbij de hartelijke dank aan Dirk van Genderen, het commentaar is voor mijzelf de goede les voorin de praktijk voor iedere dag en tevens een bemoediging om door te geven aan andere medemensen, in deze eindtijd belangrijk. Verder heb ik in het begin over een woord (Bij toeval) door de Heere geleid, dat er bij God de Vader en de Here Jezus Christus geen enkele toevalligheden is geweest.

 17. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 maart 2018 om 15:37

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Jan, ik heb het helemaal met je eens, daarom heb ik er nadrukkelijk bij gezet: ‘door de Heere geleid’.

 18. Charmaine de Lange zegt:
  Geplaatst op maandag 5 maart 2018 om 11:14

  Ik hoor heel vaak, dat mensen trots zijn op van alles en nog wat. Ik heb geleerd, dat het woordje ‘trots’ géén positieve betekenis heeft en dat we het beter kunnen vervangen door het mooie woord : dankbaar – grateful. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen vrije wil en keuze en gelukkig maar, nietwaar?

 19. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 5 maart 2018 om 18:31

  Danken voor een “leeg” bord is het onderwerp.
  Heel nuchter en menselijk bekeken lijkt dat erg moeilijk. Ik vraag mij af of er tegenwoordig éen iemand is die in werkelijkheid wel eens een totaal “leeg bord” heeft of heeft gehad.
  Onze verzorgingsstaat zorgt er voor dat iedereen een inkomen heeft. Elke maand komt er een bedrag aan geld op de rekening. Ook al is het éen of andere uitkering.
  We zouden moeten “danken” voor zo’n goede regeling. En ja, dan gebeurt het dat er niet in overvloed aan eten zal zijn. Zelfs huishoudens waar loon binnenkomt door werk kunnen het financieel moeilijk hebben.
  Maar een werkelijk “leeg” bord is er volgens mij niet.
  Ik denk daarom dat we mogen bidden en vooral moeten danken dat wij nog niet voor “lege” borden zitten.

 20. Pieter Westerduin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 maart 2018 om 11:11

  Over het leven van George Muller is destijds ook in het Nederlands een boekje verschenen bij Gideon in Hoornaar, geschreven door Jan van Gijs. De titel is: George Muller: een leven vol wonderen.
  Wij hebben het meermalen gelezen en het is zeer geloofsopbouwend hoe de Heer Jezus telkens weer uitkomst gaf. Misschien kunnen zij het opnieuw uitgeven!

 21. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 maart 2018 om 19:04

  George Mullers leven is een bemoediging voor iedereen die denkt niet goed genoeg te zijn, maar toch door God gebruikt wordt voor Zijn doel. Gods beloften van zorg en bescherming werden in alle omstandigheden waar gemaakt. Wat een vertrouwen.

  De Bijbel vertelt ons o.a. ook hoe de discipelen op eenzelfde wijze geleefd hebben. Toen Jezus ze geroepen had om Hem te volgen, moesten zij “aldoende leren op Hem te vertrouwen”. Ook wij moeten leren om in alle situaties volkomen op de Heer te vertrouwen, niet altijd even gemakkelijk. Ook ik denk vaak meteen aan menselijke oplossingen terwijl ik weet God op elk moment benaderbaar is om naar ons te luisteren. Met al onze onvolkomenheden mogen we steeds weer voor Zijn troon van genade verschijnen…. en… we hoeven ons niet mooier voor te doen dan dat we zijn! Hij kent ons in hart en nieren. Dank u Heer voor wie U bent.

 22. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 maart 2018 om 11:49

  Beste Dirk,

  Bedankt voor deze informatie. Dit artikel houdt mij nog steeds bezig. Ook de manier van George Muller om te bidden voor zaken is indrukwekkend. Ik heb nog wat meer informatie over deze man gevonden. Het is bemoedigend om te lezen.

 23. Merel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 maart 2018 om 1:51

  Het klopt dat God door mensen heen werkt. Wij hebben hier ook voedselbanken en kledingbanken en een verzorgingsstaat en dat is vanwege de barmhartigheid van mensen die meestal geloven in God.
  God wil door mensen heen werken. Dit kan niet als mensen God verlaten en enkel nog voor zichzelf gaan leven. Alhoewel hij ook die mensen gebruikt.
  Maar de hele schepping wordt door God geleid.
  Daarom, vreest niet en schenk u vertrouwen in God.
  Dat geeft rust.
  Bidden is een krachtig middel.
  Ziet om naar de dieren en de natuur en naar uw medemens.
  Bidden is niet alleen woorden maar ook daden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden