Teveel ellende in het Journaal?

Is de wereld, is onze samenleving, er echt zo ellendig aan toe als het Journaal het ons laat zien? Is er daarom zoveel angst, zoveel onzekerheid, zoveel wantrouwen? Is er dan geen goed nieuws meer? En waarom krijgen we dat nauwelijks te zien? Goed nieuws is geen nieuws, zeggen veel mediamensen. Daar zitten de mensen niet op te wachten… denkt men…


Tegeltjeswijsheid…

Ik zit in ieder geval wel op te wachten op Goed Nieuws. Daarom is er in mijn wekelijkse Nieuwsbrief elke week de rubriek ‘Goed Nieuws’. Ter bemoediging.
Tegen de media zou ik willen zeggen: Laat meer goed nieuws zien, positieve berichten. Laat zien als mensen elkaar de voeten wassen. Laat zien als mensen zich inzetten voor elkaar. Laat zien als er positief nieuws over de natuur is te melden. Blaas de ellende, de conflicten niet zo op. Laat zien als er mensen tot geloof in de Heere Jezus komen.
Ik vermoed dat een samenleving negatiever en pessimistischer wordt als we voornamelijk ellende en narigheid krijgen voorgeschoteld. Meer goed nieuws in de media zal een positieve uitwerking hebben op de de stemming onder ons volk.

Wie het dagelijks nieuws enigszins volgt, kan er tamelijk depressief van worden. De ene ellende wordt op de andere gestapeld. Een greep uit het nieuws van één dag: oorlogsdreiging, aanslagen, boycotmaatregelen, natuurramp, arrestaties, fraude, moord, milieuvervuiling, criminaliteit en voor de zoveelste keer gekleurde negatieve berichtgeving over Israel. Ik pleit er niet voor ellende en narigheid in de wereld te verzwijgen, omdat het ook nieuws is, maar waar is de aandacht voor de positieve dingen die elke dag ook gebeuren? Die worden veelal verzwegen, met een beroep op: goed nieuws is geen nieuws…

Wat zou het een verademing zijn wanneer actualiteitenrubrieken en journaals standaard ook aandacht zouden besteden aan positief nieuws en er heel bewust elke dag een plek voor zouden inruimen. Er zijn tal van voorbeelden te bedenken, waar ook nog mooie beelden bij kunnen worden getoond.

Een school waar het pesten effectief is aangepakt. Een buurtvereniging of kerk die zich inzet voor mensen die die het alleen niet redden. Een prachtig natuurgebied, waar het nu eens niet slechter, maar beter mee gaat. Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een goed doel. Gezamenlijke wijkpreventie waardoor de criminaliteit vermindert. Jongeren die vrijkomen van verslavingen. Mensen die zich niet langer meer eenzaam voelen, omdat anderen hun aandacht en hulp schenken. Zulk nieuws kan glans brengen in de samenleving, kan de negativiteit verminderen en positiviteit creëren.

Heel goed nieuws is het wel wanneer iemand tot geloof in de Heere Jezus komt. Dan is er niet alleen feest op aarde, maar ook in de hemel. Zelfs de engelen verblijden zich wanneer een zondaar zich bekeert (Lukas 15:10).
Dit zouden de mensen moeten horen. Het is toch waarachtig wel nieuws dat met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika honderdduizenden mensen tot geloof komen.

In het Westen horen we telkens weer over kerkverlating en kerksluiting en worden we daar somber door. Het geloof in de Heere Jezus lijkt een aflopende zaak te zijn. Straks zijn alleen wij nog over, als God het niet verhoedt. Toch is dit maar een deel van het plaatje. Ik ben er zeker van dat er ook in ons land nog meer oprechte gelovigen zijn dan wij vermoeden. En tegenover de sluiting van een kerk hier, staat de start van tientallen nieuwe ‘kerken’ elders. En dat zijn vaak geen ‘miljoenenprojecten’ zoals wij gewend zijn, maar veel vaker heel simpele kerkjes, waar gelovigen God ontmoeten.

Het beste nieuws is het Evangelie zelf. En het opmerkelijke is dat juist in de opwekkingen op het zuidelijk halfrond de verkondiging van dit beste nieuws via de media een cruciale rol speelt. Er wordt geschat dat de helft van de – wellicht – meer dan 100 miljoen Chinese christenen tot geloof is gekomen na het horen van evangeliserende programma’s van onder meer Trans World Radio. Ook in de, voor het Evangelie gesloten, moslimlanden komen velen tot geloof in de Heere Jezus nadat ze het Evangelie hebben gehoord via de media. God gebruikt de media om de wereld te bereiken met het Evangelie.

Laten ook wij vrijmoedig, bewogen en eigentijds dit beste nieuws doorgeven, in woord en in daad, op de plaats waar de Heere ons heeft gesteld. Dat kan in onze gemeente zijn, op ons werk, op school, te midden van vrienden en collega’s, via de media of waar dan ook. Tot zegen van velen en tot eer van Hem!

Het goede nieuws is ook dat de tijd aanstaande is dat God een einde gaat maken aan alle ellende en narigheid. Als er dan nog een Journaal is, zal het een Goed Nieuws Journaal zijn. Wat heerlijk zal het daar zijn!

Dirk van Genderen