Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op de bres voor het gezin! (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 april 2018, 9:39 door Dirk A A

Het gezin ligt onder vuur en moet worden gered! Dat is de inzet van het Pro Family Platform (in oprichting). Het platform wordt ondersteund door (bekende) personen uit verscheidene kerken en organisaties, met wortels in de SGP, de CU, en van de Gereformeerde Gemeenten tot aan de Rooms Katholieke Kerk aan toe. Een gezin omschrijven ze als: ‘…één man en/of één vrouw en één of meer kinderen’.


Een veelzeggende illustratie. Het geloof centraal, als de basis, met daaromheen het gezin, ik (het kind), de kerk en de wereld.

In vroeger tijden werd het gezin wel ‘de hoeksteen van de samenleving’ genoemd. Terecht. Een samenleving zonder gezinnen valt uit elkaar. Dat zien we vandaag gebeuren. Door het groeiende aantal echtscheidingen en de komst van allerlei nieuwe samenlevingsvormen – helaas ook in kerken en gemeenten – breken gezinnen kapot. Dat doet pijn, geeft verdriet en vaak zijn juist de kinderen de dupe ervan. Velen groeien niet meer op in een veilige en stabiele omgeving, met alle gevolgen van dien, soms uitlopend in slechte studieresultaten, psychische problemen, geloofsproblemen en ook weer gebroken relaties in hun eigen leven later. Stop de sloop van het gezin!

De Volkskrant kwam deze week met een mooi artikel over een studiedag van dit platform. Jan Schippers, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de SGP, stelt: ‘We proberen een twijgje te poten, daarna wachten we af of het een boom kan worden. Wij zijn niet anti-homo of wat dan ook, wij zijn pro-family’.
Joël Voordewind van de CU weet uit ervaring wat het betekent als je ouders scheiden en het gezin daar de dupe van is. Hij benadrukt het belang van een stabiele liefdesrelatie voor de opvoeding van de kinderen.

Ook ds. C.J. Meeuse, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten, is aanwezig. Hij vertelt dat hij negen kinderen heeft en 39 kleinkinderen, de 40e op komst. ‘Dat is zo’n zegen – ik ben er soms klein onder.’
Over het gezin zegt hij: ‘Het is een bloem die door de modder wordt gehaald.’ Hij vindt dat egoïsme en individualisme met de echte liefdestrouw aan de haal gaan, aangevuurd door economie, overheid en media, die in hun emancipatiestreven geen oog meer hebben voor het traditionele. Hij wijst op 1 Korinthe 13, waar onder meer wordt benadrukt dat de liefde niet zichzelf zoekt.

Gerdien Lassche van de Reformatorische Oudervereniging wijst op de beïnvloeding door de media, waarbij ze ‘tv-dokter’ Corrie noemt. Gerdien startte de petitie ‘Stop dokter Corrie’, omdat het in haar seksuele voorlichting alleen maar over het technische verhaal gaat. ‘Als het maar leuk en lekker is.’
Pastoor Michel Hagen stelt voor een film te maken over de waarde van het gezin en Yvonne Koopman van het Katholiek Opgroeisymposium stelt: ‘Het klassieke gezin is al eeuwen en eeuwen de meest logische en bewezen vorm. Maar dat wordt niet meer gezien.’

De Bijbel zegt dat het gezin een instelling van God is. Al voor de zondeval lezen we dat in Genesis 2:24, woorden van God Zelf : ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’ Woorden, die de Heere Jezus herhaalt in Mattheus 19:5, waar Hij eraan toevoegt: ‘Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.’

Het gaat mij in dit commentaar niet om aan te geven of je in bepaalde situaties mag scheiden, ja of nee? Hier gaat het over de waarde van het gezin. En je spreekt over een gezin als er één over meer kinderen zijn.
Het is hard werken om de relaties in het gezin goed te houden. Dat gaat niet vanzelf. De basis is liefde, zelfopoffering, trouw. En soms loopt het helaas totaal mis en gebeuren er in een gezin dingen die nooit mogen gebeuren. Dat kan leiden tot het einde van het huwelijk, maar hoeft nog niet te leiden tot het einde van het gezin, maar wel tot een beschadigd, gebroken gezin. Voor alle betrokken is zoiets zeer ingrijpend.

In Efeze 5 wordt de relatie van een man met een vrouw in het huwelijk vergeleken met de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. Dat geeft direct al aan hoe waardevol, hoe heilig voor God het huwelijk is. Een huwelijk met kinderen (zie verderop in Efeze 6), een gezin, maar evengoed een huwelijk zonder kinderen.
Ook in dit gedeelte kom je trouwens weer de oproep tegen dat een man zijn vader en moeder zal verlaten om zich aan zijn vrouw te hechten, zodat die twee tot één vlees zullen zijn (Efeze 5:31)

Ik pleit krachtig voor een herwaardering van het gezin. In de politiek moet daar meer aandacht voor komen, maar ook in kerken en gemeenten. Help ouders bij het opvoeden van hun kinderen, zeker als je weet dat het niet zo lekker loopt.
Voorgangers, besteed er in uw preek af en toe aandacht aan. Vergeet niet om kinderen en jongeren in de samenkomsten aan te spreken, zij horen er toch ook bij…

Bid ook in de samenkomsten en op de bidstonden voor de huwelijken, de gezinnen, de baby’s, de kinderen, de jongeren, evenals voor de volwassenen en de ouderen. Lijd mee als huwelijken onder druk staan, strijd mee om huwelijken, gezinnen te redden. En als het misloopt, als het huwelijk strandt, het gezin breekt, draai je hoofd dan niet de andere kant op, maar zorg dat je er ook dan als gemeente bent, om mee te leven, te steunen en mee te bidden.

Ik heb het al te vaak gehoord: ‘Ze behandelen me alsof ik melaats ben, terwijl mijn man er met een ander vandoor is, terwijl mijn vrouw nu samen is met een vriendin…’ Wat is er veel verdriet, wat is er veel pijn. Zeker bij de kinderen, als die er zijn.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 april 2018 om 11:20

  Wow, een nieuwe werkgroep voor het hele gezin. En Dirk citeert uit Efeziërs 5? Dan moet het wel goed zijn.
  Dus wat is het probleem? Er is geen probleem. De Volkskrant publiceerde een gunstige kritiek, de SGP-man citeert schaamteloos Jesaja 11 – en zo kan ik nog wel weer even doorgaan.
  Ef. 5:23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.
  24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
  25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven;
  26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;
  27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.
  Onberispelijk? De ontucht die tegenwoordig wordt gelegaliseerd en van de juiste papieren voorzien, noemen wij inderdaad getrouwd zijn… gehuwd. Maar, mannen schieten altijd te kort.
  Voor wat betreft hun relatie tot God in Christus.
  En in de orde der dingen voor wat betreft hun priesterlijke bevlogenheid. Alsof zij vrouwen kunnen reinigen ‘in het bad des waters door het woord’?

  Nee. Dat kunnen zij niet.

 2. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 april 2018 om 21:37

  Mooi initiatief, met dit platform. Maar of het werkt, daar heb ik mijn bedenkingen bij.
  Wat je in de samenleving merkt, dat alles wat uit een christelijke gedachte of daar aan gereleteerde organisaties komt, vaak door de burger als betweterig wordt beschouwd.
  De samenleving is gewend geraakt aan vrijheden, waar een ieder als individu zelf bepaalt wat hij of zij doet. Men hoeft niet meer zo nodig te horen, wat goed bedoeld is. Beste Dirk, voor velen is het heel gewoon geworden, om te scheiden.
  De hele maatschappij is doordrongen van zonde. De meeste, vele mensen zien dat niet meer. En als wij over bijbelse zonde spreken, vindt men dat niet meer van deze tijd, maar achterhaald. Het is als in de tijd van Noach. Wij zijn in de tijd gekomen van Sodom en Gomorra.
  Het geloof in de Here Jezus is de hoeksteen. Dit moeten wij vertellen en verkondigen. De Heilige Geest helpt ons, om het verschil te zien. Dit stelt ons in staat, om de zonde te ontmaskeren. Een platform om de Here Jezus te verkondigen. Zou ook een mooi initiatief zijn. Is ook voor velen achterhaald, maar wel de enige weg en waarheid.

 3. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 april 2018 om 12:30

  We moeten terug naar wat de Bijbel over het gezin zegt. Man vrouw en eventuele kinderen. Dat is de basis als ook kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Normen en waarden moeten er zijn in gezinnen. In veel gezinnen ontbreekt dat. Met alle gevolgen van dien wat de opvoeding betreft. Het is waardevol dat kinderen in stabiele christelijke gezinnen opgroeien. De Heer leren kennen, en vandaar mogen leven. Dat ouders het geloof voorleven. Dan nog moeten kinderen natuurlijk zelf nog de keuze maken om Jezus te volgen. Maar in een stabiel christelijk gezin is de kans groter dat de kinderen wel de keuze voor Jezus maken lijkt mij.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 april 2018 om 20:31

  Ik zeg wel vaker, dat het sterkste wapen van satan de naam “entertainment” heet! Mensen hebben geen tijd meer voor God en voor elkaar. De veelheid aan “informatie” en “werk” legt volledig beslag op onze tijd en belangstelling. Zodra we denken te kunnen ontspannen komt de entertainment, die laat zien hoe mooi overspel, intriges en geweld zijn! De media brengen wel, wat het publiek mooi vindt. Kijkcijfers zijn belangrijker dan een “ouderwets” pleidooi voor het gezin. Voor een keer is dat niet erg, maar op den duur gaat het werken als een langzaam werkend vergif en hersenspoeling. Eigenlijk opvallend, dat alleen de christelijke partijen de noodklok luiden. Ik zou wel eens willen weten in hoeveel gezinnen de ouders niet getrouwd zijn. Zijn het niet de door ons gekozen regeringen, die dit beleid hebben bepaald? En dan nog de vele zogenaamde “patchwork” gezinnen. Veel mensen kijken me verbaasd aan als ik vertel, dat ik dit jaar 55 jaar getrouwd ben. De Bijbel spreekt over Jezus als de “Bruidegom” en de gemeente als zijn Bruid. De praktijk van de “wereld” heeft deze gelijkenis van Bruid en Bruidegom voor zeer velen inmiddels al tot een bespotting gemaakt.

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 april 2018 om 21:44

  Er zijn alleenstaanden, zij hebben het even moeilijk als gehuwden en vergeet onze wezen niet, heel de bijbel door wordt hierop gewezen en wat hebben die in de weeshuizen ervaren?

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 april 2018 om 13:07

  Geschapen uit ene bloede (mensenpaar Adam en Eva). Welk in de zonde viel, met nare gevolgen daarvan als nasleep.
  Mooi en goed is het te weten wat in Jesaja 54:6 staat: als een vrouw uit den jeugdtijd.
  Wij mensen zijn van onszelf uit niet in de gerechtigheid (vers 17).

  Alles wordt eenmaal weer nieuw!

 7. Pierre Vonk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 april 2018 om 15:05

  Lieve mensen allemaal, laten we God niet te klein achten in deze gebroken wereld, Hij heeft alles in de hand en ziet het hart van de mensen aan lees maar wat er met Nineve gebeurde op prediking van Jona, dit kan in ieder land gebeuren, ook in Nederland. Laten we dus niet vergeten te bidden voor onze overheid, kerken en Nederland. Met vriendelijke groet en Gods zegen aan een ieder.

 8. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 15 april 2018 om 15:18

  Goed initiatief, wel laat. Zal wel veel kritiek, spot en hoon over komen want de duisternis haat het licht. Vooral na het indienen van de emancipatienota van minister van Engelshoven over genderidenteit. Hoop van harte dat de Christen Unie haar rug recht houdt ook als dit een kabinetscrisis betekent.

 9. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 15 april 2018 om 18:28

  De overheid heeft ervoor gezorgd dat man en vrouw (buitenshuis) “moeten” werken. De vaste lasten zijn zo hoog en worden steeds hoger gemaakt.
  Ouders zijn geen ouders meer, maar carrièrejagers geworden.
  Kinderen worden naar de opvang gebracht. En ouders zien hun (kleine) kinderen even een paar uurtjes in de avond en worden dan naar bed gebracht.
  In het weekend worden de kinderen naar sportverenigingen gebracht en de zondag is voor het uitslapen.
  Een normaal rustig gezinsleven is er (bijna) niet meer bij.

  Natuurlijk moeten we bidden voor de gezinnen. Maar…. met name de Christelijke partijen die deelnemen aan de overheid zouden hun Bijbelse opdracht beter moeten verstaan.
  En ook de ouders zelf zouden hun Bijbelse taak/opdracht ook beter moeten verstaan.
  Hoe moeilijk ook, vertrouwen dat de Here God hen zal zegenen als zij hun kinderen opvoeden in de Vreze des Heren. En zelf daarin een goed voorbeeld zullen zijn.

 10. Francoise zegt:
  Geplaatst op maandag 16 april 2018 om 11:04

  Dankjewel Dirk om de gelovigen te bemoedigen via je artikel.
  Ja voor mij althans. Omdat je de waarden omschrijft, hoe God het gezin heeft ingesteld.
  De verhouding tussen man en vrouw.
  Dat op zich is zo bemoedigend, omdat men daarover zo weinig hoort.
  Voor de rest denk ik dat men meer moet bidden voor het gezin zelf.
  Dat ze door beproevingen heen mekaar niet verlaten.

 11. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 16 april 2018 om 14:34

  Mieneke ik ben het helemaal met je eens.

 12. M.U.B. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 april 2018 om 11:04

  k Ben blij dat dit onderwerp ter sprake komt! Inderdaad is het allemaal zo gelopen dat we allemaal “moeten” werken buitenshuis! Ook alleenstaande moeders!! Zelf heb ik gelukkig altijd voor m’n kinderen kunnen zorgen, wat een genade besef je nu! Maar laten we alsjeblieft van harte meeleven met hen die dat niet kunnen. En met elkaar laten zien wat een “gezin” is vanuit Gods Woord. Nederland kan nog veranderen, voor God is niets onmogelijk! We worden opgeroepen om te bidden voor de overheid en we mogen bidden en smeken voor onze gezinnen. De Here wil gebeden zijn! Dank je wel Dirk en Gods Zegen voor jou en je gezin!

 13. Annelies Tanis zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 april 2018 om 9:31

  Is de Stichting Civitas Christiana, die zich onder campagneleider Hugo Bos al zo moedig betoond heeft, hier ook bij betrokken?

 14. J.J. zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 april 2018 om 12:17

  Wij weten gezien de ontwikkelingen in ons land en wereldwijd, dat alles wat onze Schepper, de Eeuwige geschapen heeft, goed was en zelfs zéér goed toen Hij de mens schiep, man en vrouw! Door de ongehoorzaamheid aan de 2 geboden destijds, zijn de eerste mensen uit de hof van Eden verdreven. Sindsdien is de volmaakte vrede en rust verstoord, in plaats van orde, kwam wanorde, onrust en het zwoegen onder de zon… zo werd het huwelijk zoals God dit bedoeld had en heeft, verstoord met álle gevolgen vandien, zodat we vandaag de dag verontrust zijn over het huwelijk en gezinsleven, de basis en het fundament… Alle vormen van het huwelijk en relaties zijn denkbaar, niets moet en álles mag! Wat tot veel verwarring en ellende zal leiden met alle gevolgen van dien.
  Genderneutraal = het ontkennen en tarten van Gods schepping; Man en vrouw schiep Hij hen.
  ‘Ouders uit de kast’, echtparen die gaan scheiden en alsnog hun werkelijke gevoelens uit willen leven en ontdekken, met alle begrip, alleen… wat wij mensen echter maar niet willen zien is dat dit óók geen échte rust en vrede brengt! En óók geen geluk, omdat wij in een gebroken schepping leven, het leven is blijkbaar niet zo ‘maakbaar’, geluk dus óók niet. En als ik voor mezelf mag spreken: mijn Vader in de hemel is mijn geluk en Jeshua de Messias mijn Herder, wat er ook gebeurt…

  Helaas zien we bij christenen/de kerk ook álles gebeuren wat in de wereld gebeurt, ook in christelijke gemeenschappen zijn echtscheidingen schering en inslag, zo ook andere vormen van gehuwd zijn naast het Man/Vrouw-huwelijk (ik denk aan PKN gemeenten) zijn er tal van andere combinaties mogelijk. Deze ontwikkelingen zijn allang geen uitzondering meer… ook de gereformeerde gemeenten worden geconfronteerd met gebroken huwelijken en gezinnen, wat ik echter zo mooi vind aan deze gemeenten is dat deze nog behoudend en trouw willen zijn en vast wil houden aan het man + vrouw huwelijk/het gezin, zoals de Schepper dit bedoeld heeft. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik hart heb voor de Gereformeerde gemeenten en ik graag de Gezinsgidsen lees, waarin vaak uitgebreid aandacht wordt besteed aan het christelijk huwelijk, het gezin en de familiebanden.
  Hartelijke groet en Shalom
  J.J.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 april 2018 om 14:07

  Beste Dirk,

  Jij weet nog wel dat ik in 2001: actief in het plaatselijk CDA ben gekomen, omdat de 2 CDA-wethouders, ieder met 2 kinderen onder diensttijd betrapt werden op echtbreuk. Ze zijn gescheiden en later getrouwd (wettelijk). Het CDA bestuur had toch weer op de eerste plaats van de verkiezingslijst als No.J de oude mannelijke wethouder geplaatst. Jij weet nog wel dat wij toen een actiecomité hebben gevormd en op de algemene vergadering werd onze kandidaat met 17 stemmen gekozen en de oude wethouder kreeg 16 stemmen. Dus maar 1 stem verschil en die reken ik mij toe. Maar toen kwam voor mij de 1 ste keer het heilig getal 33 voor, want 16 en 17 = 33. Toen kreeg ik de ingegeven boodschap over de VELE echtscheidingen. Mijn moeder zei in mijn jeugdjaren: Het wordt hier een Sodom en Gomorra. Sinds die tijd zijn de echtscheidingen (schikbarend) steeds maar toegenomen. Helaas. Hub.

 16. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 april 2018 om 17:39

  Op de scholen in Nederland wordt hun geleerd dat homoseksualiteit normaal is, dat genderneutraal normaal is, dat al wat God verboden heeft in zijn woord gewoon op scholen weggepoetst wordt, en dit kabinet gaat nog verder, om de jeugd te onderwijzen dat al deze dingen normaal zijn. De scholen krijgen de opdracht van dit kabinet om dat uit te gaan dragen, en in hun leerstof op te nemen. In dit kabinet zitten toch ook de CU/CDA en juist dit kabinet gaat al deze vuilheid op scholen verspreiden, daarom hele mooie praatjes van onze christelijke politieke vertegenwoordigers, maar zij kunnen er echt wat aan doen, maar om het in dit kabinet goed te houden gaan zij met al deze dingen mee. Kijk maar eens naar de historische blunder om Jeruzalem niet te erkennen als enige hoofdstad van Israel, en nog veel meer is er in de koker van dit kabinet om de goddeloosheid steeds meer ruimte te geven ik vind dit werkelijk verschrikkelijk!!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden