Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Is Gods hand zichtbaar in huidige ontwikkelingen in Noord-Korea? (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 mei 2018, 12:05 door Dirk A A

Vol verbazing kijkt de wereld naar wat er op het Koreaanse schiereiland gebeurt. Kan het zijn dat we Gods hand mogen zien in de toenadering tussen Zuid- en Noord-Korea? Het belangrijkste wat daar gebeurt, zien we helaas niet in het nieuws: talloze biddende Koreanen.

Het is nog maar een paar maanden geleden dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump elkaar via de media uitscholden en dreigden met een totale vernietiging. Het is bijna niet te geloven dat er in korte tijd zoveel is veranderd.
Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae hadden onlangs een – op het oog – zeer vriendschappelijke ontmoeting. De 67-jaar durende Koreaanse oorlog zou voorbij zijn en een nieuw tijdperk van vrede zou zijn begonnen. Binnen een jaar zouden alle nucleaire wapens uit Korea verdwenen moeten zijn, kondigden ze aan. En dan volgt er over enkele weken nog een topontmoeting van Kim Jong-un met Trump.

Er is vreugde in Korea, maar de wereld reageert afwachtend. Eerst zien, dan geloven. En dat is begrijpelijk, de afgelopen tientallen jaren bleek telkens weer hoe wreed het Noord-Koreaanse bewind was. Het lijden van de Noord-Koreaanse volk en zeker ook van de Noord-Koreaanse christenen is met geen pen te beschrijven.

Zijn er verklaringen voor de plotselinge totale verandering in de houding van de Noord-Koreaanse leider? En is die verandering wel echt?
Eén van de verklaringen zou wel eens kunnen liggen in het bidden en vasten van heel veel Zuid-Koreaanse christenen in de aanloop naar de ontmoeting tussen de beide Koreaanse leiders. Er werd dag en nacht gebeden en veel christenen vastten ook.
Een groep christen-politici kwam in het parlement bijeen om te bidden en te vasten, aldus Yonhap News.

Toen ik dit las, moest ik denken aan 2 Kronieken 7:14 – ‘…en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.’
Deze woorden betreffen in 2 Kronieken 7 het volk Israel, maar ik ben ervan overtuigd dat de Heere in dezelfde zin ook de gebeden van andere volken zal horen en verhoren.

Ook de Noord-Koreaanse zwaar vervolgde christenen bidden al vele jaren om een ingrijpen van God in hun land, waar alleen de leider als god mag worden aanbeden. Breekt nu de tijd aan dat de Heere al deze gebeden gaat verhoren? Ik ben zeker hoopvol, in de wetenschap dat we een zeer machtig God hebben.

Deze dagen herdenken wij de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en vieren wij de vrijheid die de Heere schonk. In de oorlogstijd werden velen bemoedigd door Psalm 46: ‘God is ons een toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden’ (vers 1).

Deze Psalm is ook actueel voor de Koreaanse christenen, zowel in Noord- als in Zuid-Korea. ‘God is in hun midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen’ (vers 6).
Vers 9 en 10 zeggen: ‘Kom, zie de daden van de HEERE, Die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot het einde van de aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagen met vuur verbrandt.’

Laten we intensief blijven bidden voor verdere toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea, voor de komende ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un en voor bevrijding van het Noord-Koreaanse volk. Deze week werd ook al bekend dat Noord-Korea drie Amerikaanse gevangenen vrijlaat.

Als God werkt, kan niemand het keren. Hij hoort de gebeden die wereldwijd tot Hem worden opgezonden. Hij wil ze verhoren, op Zijn tijd en op Zijn wijze.
Ik geloof dat er wonderen gaan gebeuren als de deuren van Noord-Korea opengaan. De christenen in Zuid-Korea staan klaar om hun Noord-Koreaanse broeders en zusters te helpen. Familiebanden zullen worden gesteld.
Noord-Korea zal ontwaken, de Noord-Koreaanse kerk zal ontwaken. De gelouterde Noord-Koreaanse christenen zijn er klaar voor om door God gebruikt te worden om de wereld te bereiken met het Evangelie.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2018 om 16:44

  Ik hoop dat de droom waar wordt, en dat de christenen in Noord-Korea hun geloof in vrijheid mogen beleven, laat onze gebeden met hen meegaan, en voor al de verdrukte christenen waar ook te wereld.

 2. Benny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 8:34

  Beste Dirk

  Ik heb al eerder gebeden dat Noord-Korea vrijer zou worden. Dat Kim Jong Un zelfs Jezus zou aannemen. Het laatste zou perfect zijn. Ik hoorde dat er in Zuid-Korea veel meer Christenen zijn als in Nederland en Belgie samen. Juist in die landen, inclusief China groeit het aantal Christenen, terwijl hier in het westen het geloof afzakt. Maar wel de islam zich uitbreidt. Staks zou het best kunnen zijn dat Koreaanse gelovigen hier zending komen bedrijven. Jezus is voor ALLEN gekomen. Ik zegen de beide Korea’s in de Naam van Yeshua ha’Mashiach.

 3. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 17:10

  Geweldig verheugend nieuws. Ik ben zeer optimistisch dat het deze keer echt is. Niet vanuit de mens, die in de hoogmoed in absolute blindheid verkeert, en in het vlees zijn eigen zin blijft voeden, maar vanuit wat de laatste jaren zeer zichtbaar is geworden: God werkt hard om zijn WOORD te verspreiden en vrucht te laten dragen voordat Hij wederkomt. De islam heeft de deuren potdicht gehouden voor het LICHT en de onderdrukkende duistere machten in de wereld hebben de blindheid der volken zo lang mogelijk laten voortduren, maar er komt een einde aan deze terreur… zij mogen niet altijd blijven heersen! Vanuit de geboorte van onze Heiland weten we dat de heidenen zeer gezegend zullen worden, waarvan ook de engelen zongen, en de profeten gesproken hebben. De lofzang van Zacharia komt mij voor als een bevestiging van de grote zegen die de Heere verspreiden zal zodat niemand kan zeggen: Ik wist het niet. De duistere machten worden ontmaskerd in onze tijd, over de hele wereld, en er gebeuren grootse dingen, wondere dingen, waarop men nooit had kunnen hopen. De Heere bezoekt de Islamieten persoonlijk, vaak via dromen, zoals we de laatste jaren hebben vernomen Er zijn nu talloze evangelisten die vanuit de Islam hun broeders en zusters met het evangelie bereiken. In JAPAN was het de tsunami die de deuren voor het evangelie openden, en nu worden in N-Korea de gebeden van Gods kinderen verhoord, na zoveel lijden: VERHORING. Het is alsof de Berlijnse Muur wordt doorbroken. De wijze waarop beide leiders handen schudden, en over de drempel sprongen zal voor altijd op mijn netvlies levend blijven. Het was zeer bijzonder. Ook Donald Trump’s werk is zeer bijzonder, en hoogst onwaarschijnlijk in veler ogen. Ook in de US wordt veel gebeden voor het behoud van hun land en de constitutie die zoveel bescherming en waarheid brengt. Deze wordt al sinds 1921 aangevallen en afgebroken. Geen wonder dat er zoveel crime/afval en corruptie is. Het wonderlijke is dat het nu simultaan allemaal naar de oppervlakte komt, als bij Gods Hand. Halleluja!

 4. Wim Goedegebuure zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 17:36

  Laten we met ons allen bidden voor Kim Jong Un en denk niet te klein van onze Koning. Het zal tot zegen zijn voor beide Korea’s en voor de wereld. Dit is geen droom, dit is geen wens maar ons gebed tot de Koning der Koningen.

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 20:29

  Ik heb met Open Doors jaren gebeden voor Noord Korea, de opa van mijnheer Un was toen aan het bewind. Toen Open Doors geen gebedsonderwerpen meer gaf ben ik gewoon door gegaan met mijn gebed. Toen ik van het gesprek tussen Noord- en Zuid Korea hoorde heb ik jankend de Heer gedankt. Ik zie in de ontmoeting tussen Noord- en Zuid Korea voor 100% een verhoring van alle gebeden, zeker 15 jaar. Ik blijf bidden voor bevrijding van alle Noord Koreanen, in de afschuwelijke kampen en daar buiten. Voor alle christenen die tot nu toe alle onderdrukking hebben overleefd. Ik heb het vergeleken met de val van de muur, hierop had ook niemand gerekend. Laten we blijven bidden. Er moet nog veel gebeuren voor de bevolking is bevrijd. Bij se Heere God is niets onmogelijk.

 6. Lida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 23:14

  Ik bid ook al vele jaren voor Noord-Korea en ook voor China dat de mensen de vrijheid mogen krijgen om hun geloof te beleven en de onderdrukking door de leiders mag breken. Dat kan alleen de Here doen en onze gebeden zijn daarbij belangrijk. Hoe wreed was in Europa de Eerste en Tweede Wereldoorlog, vooral wat de Joden het volk van God moesten doormaken. Ik heb er vele boeken over gelezen wat ze moesten doorstaan, maar nergens lees ik dat ze de Here aanriepen in hun nood. Dat mensen elkaar zoiets aan kunnen doen is onbegrijpelijk voor mij. Al weet ik van Gods tegenstander de Satan, die alles zal doen om Gods werk te breken. Maar inderdaad bij de Here God is alles mogelijk.

 7. roos groenen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 23:56

  Ik hoop dat de Heere God de gebeden zal verhoren zoals het er naar uitziet is God onveranderlijk niets is onmogelijk voor God. God is een kenner van elke mensenhart en dus ook die van Kim jong un. Ik heb veel respect voor de Noord- en Zuid-Koreaanse Christenen en de christenen die in gebed gestreden hebben. Een gebed van een rechtvaardige vermag veel. IK denk dat God een einde wil maken aan onderdrukking en vervolging. ik wil vanuit mijn hart alle Koreaanse broeders en zusters bemoedigen dat God een einde van deze ongerechtigheid gaat maken. Ik heb veel hoop en prijs God voor zijn grote liefde voor zijn geliefde kinderen te verhoren van alle smeekbeden.

 8. J.J. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2018 om 23:59

  Als de Noord-Koreaanse lijder Kim Jong-un de klok gelijk zet met buurland Zuid Korea, dan weet ik wel hoe laat het is… vrede,vrede geen gevaar

  *Beste Dirk, wat heeft 2 Kronieken 7:14 te maken met Noord Korea? Het is mij de laatste tijd opgevallen dat als het ergens in de wereld slecht gaat – in dit geval Noord Korea – maar net zo goed óók in ons land, jij dan altijd Bijbelteksten – met name uit het oude verbond – gebruikt om het volk Israël in een kwaad daglicht te stellen en het beloofde land, JHWH’s oogappel, steeds op hun zonden wijst, dit gebeurt elders in de wereld niet? Ons land gaat niet gebukt onder zonden? Velen hebben vandaag bevrijdingsdag gevierd en we mogen héél blij en héél dankbaar zijn dat wij nog in vrijheid mogen leven, als met vrijheid tenminste het ontbreken van gewapende oorlogen/terreur/aanslagen bedoeld wordt, ons land zal echter niet blijvend gespaard worden voor grote – specifieke – rampen, ook voor Nederland telt: Vrede, vrede geen gevaar, laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen… het kan gewoon niét op, wat een welvaart en daarmee ook, wat een goddeloosheid en wetteloosheid, het kan gewoon niet op!
  Ik vind bijna nérgens recht in ons land, het is gewoon schrikbarend! Het is dat ik weet dat in ons land/Nederland nog rechtvaardigen leven, ook broers en zussen in Jeshua de Messias, het zijn er – misschien – niet heel veel, echter het gebed van de rechtvaardigen vermag veel omdat daar kracht aan verleend wordt, óók in Noord Korea en wáár ook ter wereld!

  Belangrijk om te weten is dat de leider Kim jong-un anti Israël is en tégen Jeruzalem als hoofdstad van Israël, JHWH, de God van Israel zal met ieder volk/land die Israël haat een rechtsgeding uitvoeren, dit is een profetie en een waarschuwing uit Jahweh’s Woord.

  Shalom,
  Troost Mijn Volk Shalom 🕎

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2018 om 0:29

  Fijn dat dit niet onbelangrijke onderwerp aan de orde komt. En de mooie bemoedigende reacties er op te mogen lezen. Ook hebben Noord en Zuid Korea hun tijd op elkaar afgestemd.
  En hoe laat het op Gods klok is weten we zeker niet. Maar laten we niet moe worden om de goede strijd des geloofs tot het uiterste en in volharding te blijven strijden, want ons werk uit liefde voor Hem gedaan, zal vrucht dragen, en ook eenmaal beloond worden.

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2018 om 2:46

  We hebben een machtige Heiland die nimmer de zijnen vergeet zegt een lied uit de Johannes de Heer liedbundel en zo is het ook!!

 11. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 6 mei 2018 om 4:21

  Hallo Dirk,
  Bedankt voor je artikel.
  Belangrijk is te weten dat Kim Jong-un van Noord Korea opgeleid is op een internationale school bij Bern, Zwitserland. Hij spreekt Duits, Frans en Engels. Zijn klasgenoten beschouwden hem als een aardige jongen. Hij is dus zonder meer met de westerse levenswijze en religie op de hoogte. Dit gebeurde incognito, zijn naam was Chol-Pak.
  Een wat langere tijd geleden heb ik hierover een documentaire gezien hoe de familie o.a. heen en weer reisde en waar gewoond werd. Wikipedia geeft ook de nodige informatie en in het Engels veel meer informatie over zijn Zwitserse periode. Op internet zijn ook wel klassenfoto´s en commentaren van klasgenoten beschikbaar.

  Natuurlijk is gebed voor Noord Korea belangrijk, maar is dit misschien een stukje Goddelijke leiding geweest?
  Die ommekeer in Noord Korea komt er echt wel, het zal zijn tijd moeten hebben.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 12. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 7 mei 2018 om 12:21

  Dirk, ik kan me prima vinden in jouw artikel, laten we veel van de Heere verwachten op grond van Het Bloed van Jezus, de enige en meest krachtige pleitgrond. Zijn Koninkrijk komt!!! Ik weet niet precies wat je bedoelt met als de N.K.kerk zal ontwaken, als er ergens christenen zijn die wakker en alert zijn, zijn zij het! Zijn wij ook wakker???? Dank voor je wekelijkse nieuwsbrief, wij weten ons verbonden in de Heere Jezus. Gods zegen!

 13. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 mei 2018 om 13:48

  Toch zal er eerst berouw getoond en beleden moeten worden over al het leed en verdriet wat de mensen is aangedaan door Kim Jong-un en zijn vader van nu en in het verleden.

  Wat nu te zien is, is de buitenkant. Mooie gebaren tonen aan de hele wereld zegt nog niets.

  Laten we hopen dat “bitter” berouw getoond wordt. Allereerst berouw belijden aan de Here God en tegelijkertijd aan de inwoners van N.K. en aan de wereld.

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 21 mei 2018 om 17:33

  Sjalom Dirk en anderen,

  Bij de Eeuwige loopt het nooit uit de hand. Hij is het immers Die regeert en hoofdschuddend neerkijkt op al die kleine machthebbers op deze aarde. Hun leven is niet hoger en iedere leider heeft de plicht om zich dienstbaar te maken voor zijn/haar volksgenoten.

  Dat er in deze wereld zaken zichtbaar worden kan niet altijd een-op-een vertolkt worden vanuit de Bijbel. Toch is het wel zo, dat er juist in de Bijbel normen en waarden zijn vastgelegd. Menigeen stoort zich daar niet aan en doet wat goed is in zijn/haar leven. Een brokje egoïsme dus: dit is mijn leven en ik alleen bepaal hoe ik dat inricht en wil hebben. Ziedaar de wortel van veel kwaad, want met die gedachtegang en wellicht ook praktiseren toon je duidelijk aan dat jij de naaste niet liefhebt. Een van de grote geboden in de Bijbel.

  Maar ja, zegt menigeen in deze seculiere wereld: de Bijbel is niet mijn ding hoor. En een G’d Die alles regeert? Pure toeval, je moet gewoon voor het geluk geboren zijn. En als je dat niet bent, dan mag je er best wel voor knokken hoor. Herkenbaar toch? Heeft ieder mens niet deze gedachte gehad. En ja, er zijn er die niet alleen knokken, zij gaan verder door met het afslachten van de mens. Onbewust van het feit dat zij kostbare schepsels van het leven beroven.

  En de beschaafde wereld, die hier en daar al zoveel boter op hun hoofd heeft, protesteert er op los. Nee, daar moet je ook geen corrigerend leger op los laten. Dat helpt niet en zit je zelf in die neerwaartse spiraal van geweld. Wat is de conclusie van de Eeuwige voor de zondvloed? Het staat er heel krachtig: de wereld was vol van hamas, letterlijk geweld. Toen greep de Eeuwige in, het was een tot hiertoe en niet verder. Mag ook het tot hiertoe en niet verder ook van toepassing zijn voor Noord-Korea.

  Wat leren wij hiervan? Is dat ook tot hiertoe… of toch nog ons eigen gelijk laten gelden?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden