Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Koreaanse christenen willen met het Evangelie naar Jeruzalem (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 juni 2018, 12:06 door Dirk A A

Wat zijn wij toch vaak kleingelovig als het gaat over wat God kan doen. Ik zeg dit allereerst tegen mezelf. Denkend aan Noord-Korea. Geloof ik echt dat God verandering kan geven in dat land waar christenen zo zwaar worden vervolgd? Waar misschien wel 60.000 christenen in gevangenissen en strafkampen zitten. Jazeker, ik geloof dat voor de Heere niets te wonderlijk is. Ik zie uit naar wat Hij gaat doen. In verwachting. Hoopvol. In de overtuiging dat het lijden van de Noord-Koreaanse christenen tot zegen zal zijn voor de wereld en zeker voor Israel.

Dat ongelovigen weinig verwachting hebben, is te begrijpen. Zij rekenen niet met God en alleen met de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Maar gelovigen weten toch dat bij God alles mogelijk is? ‘Geen ding zal bij God onmogelijk zijn,’ horen we de engel in Lucas 1 tegen Maria zeggen. Of zou Noord-Korea voor Hem een te groot probleem zijn? Nee, toch!

De commentaren op de ontmoeting afgelopen week tussen Trump en Kim Jong-un zijn over het algemeen kritisch en negatief. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt en Kim is de duidelijke winnaar. Zo vinden velen, ook Noord-Korea kenners.
Maar laten we niet vergeten dat de wereld nog maar enkele maanden geleden aan de rand van de nucleaire oorlog stond tussen Amerika en Noord-Korea. Die is – in ieder geval – voorlopig afgewend.

Eén van de kritiekpunten is ook dat er niet is gesproken over de situatie van de mensenrechten in Noord-Korea en in het bijzonder over de dramatische situatie waarin de Noord-Koreaanse christenen zich bevinden. Dit staat inderdaad niet in de door beide heren ondertekende verklaring, maar president Trump benadrukt dat de situatie van de christenen wel degelijk aan de orde is geweest in de gesprekken. Dat is winst.

Vanuit geen land ter wereld, op Amerika na, trekken zoveel zendelingen de wereld in als juist vanuit Zuid-Korea. Stelt u zich eens voor dat Noord-Korea open zal gaan voor het Evangelie en dat Noord-Koreaanse zendelingen de wereld in zouden kunnen gaan. Wat een getuigenis zou dat zijn!
Ik geloof niet dat het lijden van het Noord-Koreaanse christenen tevergeefs is. Allereerst gebruikt God het om hen nu te vormen naar Zijn beeld. Velen getuigen daar ook van. En kan het zijn dat Hij hen door dit lijden toerust voor een grote, nieuwe taak die hen wacht?

Het is opmerkelijk dat het Koreaanse volk zich nauw verbonden voelt met Israel. Van de Zuid-Koreaanse christenen is dit al veel langer bekend, maar het geldt ook voor hun broeders en zusters in Noord-Korea. Er is een diep verlangen om met het Evangelie op weg te gaan naar Israel, naar Jeruzalem, en ook onderweg het Evangelie te brengen.
Dit zijn gebieden waar het lang niet altijd eenvoudig is om Gods Woord te brengen. Maar de Noord-Koreaanse christenen zijn daar door de Heere zelf op voorbereid. Zij achten hun leven niet kostbaar, om met Paulus te spreken (Handelingen 20:24), als het Evangelie maar wordt verkondigd en de Naam van de Heere Jezus wordt verheerlijkt.

Deze week las ik in Ezra 8 woorden die mij aanspraken in verband met Noord-Korea, de verzen 21 tot 23, die ik hier voor u citeer.

21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen,
22. want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten.
23. Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.

God liet Zich door hen verbidden, door Ezra en degenen die met hem op weg waren uit Babel naar Jeruzalem. Hij zag, hoorde en verhoorde hun vasten en hun gebeden.
Dit spoort mij aan om met nog meer intensiteit te blijven bidden voor Noord-Korea en voor de vervolgde christenen die er wonen. Als God met Zijn hemelse legers verandering wil brengen in Noord-Korea, kan geen mens het tegenhouden, de satan niet en ook Kim Jong-un niet. De Heere kan ook zijn hart veranderen.
Wist u dat zijn voorgeslacht christen was, dat zijn overgrootvader voorganger was? De ouders en grootouders van zijn opa waren betrokken bij de opwekking, die in 1906 uitbrak in het huidige Pyongyang. Het zou best kunnen dat er nog (verre) familieleden van hem christen zijn, die ook voor hem bidden. Pyongyang werd wel het ‘Jeruzalem van Azië’ genoemd.

Laten we blijven bidden voor de ontmoetingen, gesprekken en onderhandelingen tussen Noord-Korea en Amerika, de komende weken en komende maanden. Laten we het niet van Trump verwachten, maar van de God van hemel en aarde, Die koningen en presidenten aanstelt over de volken (Daniël 5:21).

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juni 2018 om 18:16

  Sabbat
  De last die het leven is, leg ik aan de voeten van Christus; in gebed.
  Ik dank U, Heer – voor een geest der gebeden. Het woord vindt houvast in Uw Geest. Amen
  Het was niet makkelijk, deze week. Maar in de gemeenschap met U is de last licht en heeft het leven toekomst.
  Dirk vestigt deze week aandacht op de situatie in Noord-Korea.
  Het lijden van de christenen daar, in folterkampen, is gruwelijk. Zijn die ontberingen de manier waarop U hen toerust voor een nieuwe taak? Dit kan ik niet geloven, Heer. Mishandeling leidt tot schade aan lichaam, ziel en geest, tot voorbij een punt dat men nog iets voor U kan betekenen.
  U, Heer God en Vader, bent geen sadist, maar een liefdevolle Herder die Zijn lammeren weidt en opvoedt in gerechtigheid om Uws Naams wil. Psalm 23:3
  Mag de dictatuur in dat land worden verbroken? Zodat er ook toekomst kan ontstaan voor Uw geliefden, in rechtvaardige verhoudingen?

 2. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 19:01

  Dirk je schrijft: Het is opmerkelijk dat het Koreaanse volk zich nauw verbonden voelt met Israel.
  Het Koreaanse volk en zeker de Noord-Koreanen hebben de bijbel en de Heilige Geest Die hen onderwijst. Zij zullen veel beter begrijpen wat Gods plan is door de eeuwen heen met Israel en met de wereld. Zij zullen begrijpen dat wat nu in het Midden-Oosten gebeurt alles te maken heeft met Gods Heilige Naam en Zijn trouw aan Israel en de verbonden.

  Wij wonen op een continent waar de grond gevuld is met Joods bloed. Wij hebben de vervangingsleer en vervullingsleer nog zo in ons systeem. Wij hebben meegeholpen in de Holocaust en zitten daar mee.
  In hoeveel gemeentes wordt God geprezen voor de grote daden die Hij aan Israel doet in de tegenwoordige tijd?
  In hoeveel gemeentes is Israel een item? Terwijl wij getuigen zijn van God Die Zijn volk thuis brengt om hen straks te ontmoeten. God laat door Zijn handelen met Israel aan de wereld zien wie Hij is.

 3. Benny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 19:26

  Zeer geachte Dirk,

  In het westen, dus ook in Europa, is er maar weinig over van het geloof. Wellicht komen er straks Noord-Koreaanse broeders/zusters hier om het evangelie [weder] te brengen.

 4. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 20:11

  Ook in Den Haag is vorige week zaterdag met de Hezbollahvlag gezwaaid vlg Jonet.nl. Er kan een petitie ondertekend worden tegen de eenzijdige berichtgeving over Israël op: http://www.Petities24.com/“NOS stop de eenzijdige berichtgeving over Israël”.

 5. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 21:16

  Beste Dirk, ik ben er van overtuigd dat de Heere God zich terugtrekt uit Nederland. In hoeveel gemeentes hoor je nog de verootmoediging? Waar wordt er nog voluit gebeden voor Israel? Even kort door de bocht: Nederland staat niet meer achter Israel, zoals je al schrijft in je inleiding. De Heer laat niet met zich spotten en Zijn geduld is niet van elastiek. Noch in de politiek, noch in de gemeente zegent men Israel. Korea wil zendelingen naar het Westen sturen en daar mogen we voor bidden dat er beter naar hen geluisterd gaat worden.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 21:28

  Hoe lang bidt Open Doors inmiddels voor Noord Korea?? Er waren nachten van gebed bij! Is het 20 of 30 jaar? Ik heb het helaas nooit opgeschreven. Is er iemand, die meent, dat al deze gebeden niets zouden uitwerken? Ik weet in elk geval, dat het Noord-Koreaanse regiem, erg geschrokken was van de geweldloze “Wende” in Duitsland, inmiddels bijna 30 jaar geleden. Het werd de drijfveer achter de grote christenvervolging. De Noord-Koreaanse leiders “zagen” (en zien) het grote gevaar Zo geloofde ook Herodes meer van het gevaar, toen Jezus werd geboren, dan alle Schriftgeleerden bij elkaar. Geen enkele betrokken Schriftgeleerde is zelfs op de gedachte gekomen om eens poolshoogte te nemen in Bethlehem. De leiders van Korea hebben duidelijk meer angst en respect voor God dan de christenen. Als christenen zich net zo zeer zouden verblijden als zij die satan volgen angst hebben, dan hadden we morgen een grote opwekking in het Westen. Het lijkt wel of de christenen het niet eens opmerken. We reageren net zo als de Joodse gelovigen, die al 1500 jaar de Messias verwachtten. Zo zijn er ook weinig christenen, die opmerken dat de Heer aan het werk is in deze wereld en in het bijzonder in Israël. Zelfs hoorde ik kortgeleden in een vraaggesprek in een kerk wat de voorganger denkt hoe deze kerk er in 100 jaar zal uitzien en ten antwoord geeft: “Ik hoop dat dit een centrum van bezinning mag blijven…..” Hebben christenen echt geen andere toekomst verwachtingen meer?

 7. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 21:37

  Er wordt steeds gesproken over “we”. Maar wie spreekt nog eens een keer over de miljoenen doden in de Middeleeuwen door een systeem wat nu als “christelijk” wordt afgeschilderd. De kerkhervormers wisten het nog wel, maar nu schijnt de goegemeente compleet in slaap gesukkeld/ gesust.

 8. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juni 2018 om 21:44

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je informatieve artikel over Noord-Korea.

  Wat ik niet wist, is dat Kim Jong-un christelijke voorouders had.
  Hij heeft uit een sterke positie onderhandeld en wordt als winnaar gezien.
  Waarschijnlijk zal het met Noord-Korea net zo gaan als met het samenvoegen van Noord- en Zuid-Vietnam en West- en Oost-Duitsland. Er gaat een generatie over verlopen dat alles weer in orde is. Laten we hun toestaan dat ze intern de problemen oplossen. Ook krijgen ze te maken met de Wederkomst van Jezus Christus.

  Nog een opmerking over hetgeen je schrijft dat enkele maanden geleden de wereld ter nauwer nood aan een kernoorlog tussen Noord-Korea en Amerika ontsnapt is. De vraag is dit: Zal God dit toestaan? Heeft Hij uiteindelijk niet de touwtjes in handen? Denk aan het voorbeeld van Job, satan moest iedere keer toestemming vragen om Job dwars te zitten en zijn leven mocht van God niet genomen worden. Geldt dit ook niet voor Noord-Korea en Amerika?

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 7:48

  Beste Dirk

  Hier kan ik alleen maar mee instemmen. Bij de Heere is niets te wonderlijk. Ik moest meteen denken aan het grote wonder van Bloedrivier wat in 1838 plaatsvond in Zuid Afrika. Twee predikanten, te weten Sarel Cilliers en Andries Pretorius. De Voortrekkers leiders verzoenden zich met elkaar en men zong psalmen en loofde de Heere. Hier volgt het volledige relaas. Op 9 december 1838 legde Sarel Cilliers voor de (calvinistische) Voortrekkers een gelofte af aan God, die ze tot aan de dag van de slag iedere avond herhaalden. Indien God de overwinning zou schenken, zouden ze de dag eren als vrije dag en op die plaats een kerk bouwen. De gelofte zou volgens de overlevering als volgt gaan:

  Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij thans op ‘n ogenblik voor een heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons zal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elk jaar als een verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zal doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zal, waar het Hem zou behagen, en dat wij het ook aan onze kinderen zal zeggen, dat zij met ons erin moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van zijn naam daardoor zal verheerlijkt worden, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zal worden gegeven.

 10. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 7:52

  Op 15 december vestigde Pretorius zich aan de oever van de Ncome en bouwde een lager (‘n cirkel van 64 ossenwagens).

  De slag

  Op 16 december bestormde een Zoeloeleger van ongeveer 10.000 man sterk het lager van 464 Voortrekkers met 200 knechten. Om hun assegaaien (Zoeloesperen) goed te gebruiken moesten de Zoeloes zo dicht mogelijk bij het lager komen. De Voortrekkers waren met hun vuurwapens en kanonnen veel beter uitgerust en de aanstormende Zoeloes vielen bij bosjes dood neer. Na drie onsuccesvolle aanvallen van de Zoeloes stuurde Pretorius zijn cavalerie op de vijand af en sloegen de Zoeloes op de vlucht.

  Dankzij hun lager, hun geweren, hun motivatie en hun twee (mogelijk drie) scheepskanonnen (onder meer ou Grietjie) versloegen de Voortrekkers de Zoeloes verpletterend: ongeveer 3.000 Zoeloes werden gedood. Slechts drie Voortrekkers werden tijdens deze slag gewond, waaronder Andries Pretorius die door een assegaai geraakt werd en geen enkele Boer liet het leven. Een zulu, wiens grootvader erbij was vertelde in een vraaggesprek wat de SAUK (Suid Afrikaanse Uitsaai Koörporasie) in de jaren ’40 met hem hadden, dat er constant witte wezens opstegen en weer neerdaalden.

 11. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 11:18

  Dirk, mag ik op deze manier Thea bedanken voor het aangeven van de petitie? Ik hoop dat je dit wilt plaatsen. Het is goed dat de NOS overstroomd wordt door deze petitie.

 12. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 17:11

  Dirk, ik heb het boek gelezen van schrijfster: Soon Ok Lee, titel: Zij mogen de hemel niet zien. Als je dit boek leest van deze mevrouw, die zelf in deze kampen gezeten heeft, en er op wonderbaarlijke wijze vrijgelaten is. Wat een lijden verschrikkelijk!! Christenen is het verboden naar de hemel te kijken, en zoveel dingen nog al meer, eigenlijk zou het boek opnieuw uitgegeven moeten worden, vooral nu. Ans/Benny/Thea/Lenie/Ernst, jullie hebben zo gelijk, ook ik voel dit zo, daarom is mijn gebed voor dit Nederland, dat er een generatie van christenen ontstaat, een sterke geloofsgeneratie, die zuivere woorden van God gaan verkondigen, die volkomen achter Israel gaan staan, die opkomen voor de verdrukte en vervolgde christenen, die de Abortus/Echtscheiding/Overspel/Euthanasie/Homosexualiteit enz openlijk gaan veroordelen, en die geen mooi weer spelen, maar zuivere woorden uit de bijbel gaan verkondigen, droom ik? Ik weet het niet, maar ik bid er wel voor, dat er zo’n generatie zal gaan komen in Nederland, waar zoveel kracht van uit gaat, dat velen zich naar God gaan keren, en hun zonde belijden, en achter zich laten. Laat dat ons gebed zijn, al zijn het er maar tien, God zal horen, en wonderen zullen dan plaats gaan vinden in Nederland, dat wij niet meegaan met de geloven, die Jezus afwijzen als Heer. Hoeveel kerken zoeken juist toenaderingen naar dit geloof, die ontkennen, dat Jezus Gods enige zoon is. Politieke partijen (christelijk) die de bestaansrecht van deze geloven per aangenomen wet beschermen, en volwaardig achten aan het christendom, daarom bid ik dat de nieuwe generatie komt, en alleen God onze vader in Jezus Christus centraal stelt, en het zuivere evangelie brengen, het is niet te laat, als wij God hierom bidden.

 13. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 20:06

  Wanneer de Noord-Koreaanse christenen naar Jeruzalem willen gaan, om daar het evangelie uit te dragen, lijkt mij dat geen goede zaak. Ze komen dan in een gebied aan, waar door talloze haatdragende groeperingen wordt gestreden. Die Israel omringen. En niet alleen in het beloofde land hen uitroeien willen, maar ook nog het liefst wereldwijd willen vermoorden. Joden en Christenen worden allen door Satan gehaat, en bespottelijk ten schande gesteld. Dit werd door Jezus onze Meester alreeds voorzegd. Joden zijn afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob, wiens naam voortaan Israel genoemd zou worden. Gods oogappel zijn zij dus welke zeer gevoelig is. Want wie Israel aanraakt raakt ook Gods oogappel aan (Deut. 32:10; Spr. 7:2; Klaagl. 2:18 en Zach .2:8 – ,,Want zoo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid (over u), heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijnen oogappel aan.” Even verderop staat ook dat Hij in het midden van henzelf zal gaan wonen (in vers 10).
  De weg van Israel met de Heere God, is een geheel andere dan die Hij met de heidenen (niet Joden) gaat.

 14. Maria George den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juni 2018 om 21:50

  Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk! Dit is iets wat we niet graag horen, maar zijn wij bereid om met/voor Jezus te lijden?

  Als je meer over Israel en de situatie in het Midden Oosten wil weten, hier is de website: beholdisrael.com. Amir is een Joodse man die jaren geleden Jezus als zijn Messias heeft leren kennen. Hij woont in Israel en houdt ons op de hoogte van wat er daar gebeurt. Hij verwijst altijd naar de Bijbel om de huidige situatie duidelijk te maken.

 15. Conny zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2018 om 8:43

  Hallo Dirk,
  Ik ben naar een avond geweest van SDOK waar een zuster uit Noord Korea was, 82 jaar en ze gaat Gods woord verspreiden in China en Rusland. Ze deed haar getuigenis, wat was dat indrukwekkend. Ik heb nog nooit zo’n mooie nederige vrouw gezien die zo veel heeft mee gemaakt en liefde voor God en de Here Jezus heeft. Mijn gebeden gaan naar hen uit voor bescherming en wat zou het mooi zijn als ze naar Israël gaan. Laten we bidden voor ons land en belijden dat we goddeloos bezig zijn en dat we met Gods volk gaan staan. Ik schaam me om te zeggen dat ik uit Nederland kom en ben zo dankbaar voor de redding van Jeshua de Messias. Voor God is niets onmogelijk. Dank je voor je nieuwsbrief en Gods zegen!

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2018 om 20:00

  Sjalom Dirk,

  Met wat bedenkingen lees ik dit bericht da Koreaanse christenen naar Israël willen gaan om daar het evangelie te verkondigen. Ik vraag mij oprecht af of een christen wel daartoe in staat is, want er bestaat nog steeds (en ook heel terecht) een grote terughoudendheid van de Israëli naar het christendom. In het verleden kwam de brandstapel daarbij. Ja het christendom is zo goed voor de mensheid, maar had onze Messias Yeshua de kerk ooit geboden een brandstapel op te richten voor Zijn volksgenoten.

  Nu, achteraf bezien zeggen we: dat was dom en niet nodig geweest. De goedbedoelende christen probeert met het Evangelie ons de wekelijkse Sjabbat af te nemen. Zij probeert ook vanuit hun dogma’s ons te bewegen de Bijbelse feesten ander te gaan begrijpen. Maar zitten wij Joden wel te wachten op alle kerkelijk dwalingen en dogma’s.

  Als men niet eens de grondtekst en de cultuur begrijpt, hoe kan men dan overtuigend overkomen.

  Keur ik het initiatief af van de Koreanen? Ik zou hen eerder willen adviseren om eens kennis te nemen met de Messiasbelijdende Joden om daar hun kennis op te doen. Die initiatieven zijn er ook en misschien is dat wel het doel van de Koreanen, geen missie maar een leerproces.

  Dan kan ik er achter gaan staan en hoop ik dat de Koreanen wat zullen leren.

 17. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juni 2018 om 21:22

  Wat fijn Dirk, zoveel mooie commentaren, allen tot Gods eer. Mag ik er een dik onderstrepen en wel die van -2- ans: Wat heeft zij een diep inzicht in Gods handelen en zeker met Israel. Mag ik er aan toevoegen: God is doende een keer te brengen in het lot van Zijn volk Israel en God is goedgunstig voor zijn land en in Jakobs harde lot brengt Hij heden een keer en heel de schuld van heel Zijn Volk heeft Hij uit zijn boek gedaan, ook ziet Hij geen van hun zonden aan.
  En heel Israel mag en zal zingen: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal, Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven…

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juni 2018 om 9:52

  Bedankt Dirk. Met de Heilige Geest zal een Christen altijd liefde hebben voor de Joden en respect voor hun feesten en sjabbat, want God heeft Israel lief, zijn oogappel. Alles wat er gebeurt en gebeurd is in het verleden is gebeurd zonder de Heilige Geest. Een christen moet er dag in dag uit om denken: is de Heilige Geest nog in mijn hart of is er zonde die de Heilige Geest tegen houdt. Noord-Koreanen zullen Gods liefde meer kennen dan Europeanen, die al gauw zeggen zo’n God willen we niet. Niet begrijpend dat wie met God gaat altijd tegenstand krijgt. Simon, een prachtig lied is dat. Ondanks alle tegenstand: wat zijn wij zonder Gods gunst en hulp. Waar zou onze hoop zijn enz. Liefs Dineke.

 19. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juni 2018 om 12:45

  Hallo broeder Dirk… ik word altijd weer geraakt door wat broeders en zusters in de Heere meemaken in de vervolging.
  Zo ook voor Korea.
  Ik begrijp alleen niet waarom Israël in wat we lezen… altijd zo in de schijnwerpers moet staan.

  Stond de Heere Jezus maar zo veel in het middelpunt… dan zou ook hier de vervolging losbarsten. Het gaat om Hem, alleen om Hem. Mensen moeten weten, de genade door het kostbare bloed van Jezus.

  Het is zelfs zo belangrijk, dat in Openbaring 14 : 6-7, een engel wordt gebruikt om het eeuwige evangelie te verkondigen… Waar zijn wij dan?? Waar ben ik dan??
  Kunnen wij dat niet… leeft het niet in ons… als we alleen maar over Israël spreken. Laten we dat volk aan God geven… en vertrouwen dat God en Christus héél precies weten wat zij doen.
  Oók een Jood/Israëliet heeft Christus Jezus nodig…
  Wij mogen voor dat volk bidden, maar dat zouden we voor alle mensen moeten doen, géén onderscheid.
  Géén mens heeft het christendom nodig… maar ieder mens heeft wél Christus Jezus nodig. Dát is waar het in de hele Bijbel om gaat.
  Bidden voor onze vervolgde broeders en zuster. Bidden voor de mensen om ons heen. Maar ook in gebed voor ons zelf, dat de Heere ons toerust naar anderen toe, in deze duistere wereld.

  De laatste zin, die raakte mij… laten we het alleen verwachten van God die hemel en aarde heeft gemaakt. Ook niet onze denkbeelden, maar alleen van God de Vader en Christus Jezus onze Heere.

  Broeder Dirk, en ieder, Vaders zegen om jullie heen en hartelijke groet van mij, Esther.

 20. Kees van der Vlist zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juni 2018 om 23:30

  In reactie op de diverse reacties:

  Geen put is zo diep, of God’s liefde reikt nog dieper – Corrie ten Boom.

  Lijden, marteling, taal, cultuur etc. – drempels die opgeworpen worden tégen het getuigenis van Jezus Christus, mooi bijbels onderbouwd of psychologisch onderbouwd wellicht?

  Het Woord van God, het levensgetuigenis van Corrie ten Boom, de weektekst Psalm 34:8-9,
  zeggen totaal iets anders – lees maar…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden