Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voormalig satanist ontmaskert werken van de duisternis (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 juli 2018, 12:12 door Dirk A A

De meeste christenen beseffen niet dat er een geestelijke strijd woedt in de hemelse gewesten. Een strijd tussen licht en duisternis. Een strijd om de zielen van mensen. Een strijd op leven en dood. John Ramirez, voormalig aanbidder van de satan, licht een tipje op van de sluier. Soms is het heftig wat hij vertelt. Om ons te doen beseffen hoe reëel de geestelijke strijd is. Denk aan Efeze 5:11: ‘Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

John groeide op in een gewelddadige omgeving, met veel moorden, in de South Bronx, een wijk in New York. Zijn vader en ook de familie van zijn vader was actief en hekserij en tovenarij. ‘Toen ik een jaar of 8, 9 was, mocht ik met mijn vader mee naar de ruimte waar de duivel werd vereerd en aanbeden. Ik zag daar zijn aanwezigheid.’

In tongen tot de duivel bidden
John vertelt dat hij vaker hele nachten doorbracht in het aanbidden van de duivel. Dan sprak hij in tongen, demonische tongen. Ik ging regelmatig met hem mee naar de satanskerk en kreeg speciale trainingen om actief te worden in hekserij en tovenarij. Ik leerde de duivel kennen en ook hoe ik geestelijke machten in de lucht opdrachten kon geven. En om met de duivel te kunnen spreken, moet je eerst jezelf aan hem toewijden.’

Toen John een keer met vrienden op een schoolpleintje aan het spelen was, kwam er een band met een dominee, om een optreden te verzorgen, met muziek en een toespraak. ‘De sfeer was er geweldig, dat kende ik niet. De dominee sprak over de Bijbel en over God. “Misschien houdt God ook wel van mij”, dacht ik. De dominee en ook andere medewerkers gingen de rijen langs om met mensen te bidden, maar mij sloegen ze over. Mijn conclusie was: “Jezus houdt niet van mij”.’

Voodoo kettinkje
Een paar weken later vond John een voodoo kettinkje. ‘Ik deed het om, het was mijn eerste contract met de duivel.’
Hij was nog maar 10 jaar toen hij met zijn moeder naar een lezer van tarotkaarten ging. ‘De dame richtte haar ogen op mij en zei: “Deze jongen willen we hebben, om de demonen te dienen”. Tegen mijn moeder zei ze: “U krijgt dertig dagen om hem aan de duivel te geven, anders zal hij blind worden”. Kort daarna werd in een ceremonie geïnitieerd, toegewijd aan de duivel. Ik kreeg vijf kralen om mijn nek, wat betekende dat de vijf hoogste demonen, die direct onder satan staan, mijn geestelijke leiders werden, mijn geleidegeesten. Zij zouden het voortaan voor het zeggen hebben in mijn leven.’

Terugkijkend zegt John nu: ‘Mijn hele jeugd is gestolen, het aanbidden van de duivel stond centraal. Van ‘s avonds zeven uur tot ‘s ochtends vijf uur gingen we af en toe naar de satanskerk, om de satan te aanbidden, om getraind te worden in duistere geestelijke activiteiten.
Toen ik 13 jaar was, leerde is ‘astro-projecting’, hoe ik mijn lichaam kon verlaten en naar andere steden en landen kon gaan, om daar plaatsen, gebieden, steden en dorpen te vervloeken en de geest van prostitutie bevel te geven daar actief te worden, evenals de geest van drugs, de geest van homoseksualiteit, de geest van moord en zelfmoord en andere demonische geesten.’

‘De duivel was mijn vader’
Toen John 15, 16 jaar was, ging naar ziekenhuizen, om daar de dood uit te spreken over sommige patiënten. ‘Ik wilde de belangrijkste duivelaanbidder van New York worden. Toen mijn vader 33 was, werd hij doodgeschoten in een nachtclub en nu was de duivel mijn vader. Ik sprak gewoon met de duivel, die aan mij verscheen in menselijke gedaante. Hij gaf mij opdrachten, om mensen voor hem te winnen, om mensen de toekomst te voorspellen. Hij gaf mij heel veel demonische krachten. Ik doodde elke week dieren en dronk hun bloed. Soms sneed ik mijzelf en dronk mijn eigen bloed. We waren met een hele groep duivelaanbidders: rechters, dokters, advocaten, burgemeesters, politieofficieren, bekende zangers.’

John geeft ook aan dat hij en z’n collega’s mensen bedreigden. ‘We stapten op mensen af om hen door hekserij te beschadigen. We zeiden soms: “Over dertig dagen ben je dood. Regel je begrafenis maar alvast”.’
Hij had van de duivel macht gekregen over geestelijke machten en overheden in de lucht, die op hun beurt weer de demonen op de aarde opdrachten geven. ‘Ik had de taak gekregen kerken te verwoesten, kerken leeg te krijgen, de groei van de kerk te stoppen, om de geestelijke redding van mensen te stoppen.’
Hij vertelt ook over geestelijk duistere machten, demonen, die het bewind hebben over landen, ‘zoals over Haïti. Zo is er ook een demon die de macht heeft over de islam.’

‘Alleen de Waarheid maakt vrij’
Tussendoor merkt John op: ‘Ik weet nu dat het om de Waarheid gaat. Alleen de Waarheid maakt vrij,’ waarbij hij op het kruis wijst.
Eén ding viel hem altijd op: ‘Iedereen konden we beschadigen, verwonden, tot zonden brengen en soms doden, behalve echte christenen, degenen die een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij waren beschermd, hun konden we niets aandoen. Dat weet de duivel ook.’

Ik had ook een speciaal boek met symbolen van demonen. Er werd in uitgelegd hoe je met hekserij en tovenarij mensen kon doden. Ik was de derde persoon ooit die dit boek kreeg. Dat boek gebruikte ik om mensen hun verstand te laten verliezen, hen ziek te maken, hen kanker te laten krijgen, miskramen, ze tot abortus aan te zetten. Ik was hele nachten wakker om met de duivel te praten en tot hem te bidden. Hele nachten, terwijl christenen een kerkdienst van een uur soms al te lang vinden, en een uur bidden al helemaal.’

‘In die tijd waren veel mensen bang voor mij, ook christenen die geen persoonlijke relatie met de Heere Jezus hadden. Zij baden niet en hadden geen kracht. Zij waren zwak. Zo kon ik mijn macht uitoefenen over die zogenaamde christenen en ook over kerken die de macht van Jezus niet kenden. Er was een grote haat in mij tegen het kruis van Jezus Christus.’

Een muur van vuur
‘De geestelijke wereld is meer reëel dan de natuurlijke wereld,’ aldus John Ramirez. ‘En dat beseffen de meeste mensen niet. Iedereen die niet beschermd is door Jezus Christus is een gemakkelijk doelwit voor de duivel en zijn medewerkers.
Ik herinner me dat we in een wijk in New York waren waar een team van Nicky Cruz was. Ze hadden de naam ‘Waarheid’. Ze traden op met muziek, zang en prediking. Ik deed mijn uiterste best om deze groep uit te schakelen, te stoppen, te vernietigen. Het waren bijna allemaal nog jongeren, 16 tot 20 jaar. Maar ik ontdekte dat er een muur van vuur als bescherming om hen heen was. Daar kon ik niet doorheen dringen.’

‘Nu weet ik dat we als gelovigen veilig en beschermd zijn onder het Bloed van Christus. Dan kan niets ons raken. We kunnen dan demonen uitdrijven in Jezus Naam en dan moet de duivel gaan.’

Een heel jaar blind
John vertelt dat hij eens probeerde een jaar vrij te nemen van de hekserij. ‘Even rust. Maar de duivel strafte mij. Ik werd blind, een jaar lang. De medici begrepen er niets van. Mijn moeder zorgde dat hele jaar voor mij. Maar pas toen ik mijn leven teruggaf aan de duivel, na zeven operaties, kon ik weer zien. In die wereld leefde ik. Als je strijdt met de duivel wil hij je doden, jou en je familie.
Veel christenen spreken alleen maar over genade. Maar als je iets doet wat de duivel niet wil, dan wil hij de doden. Of hij doodt een familielid van je.’

‘Op een avond kwam ik thuis na een bezoek aan een nachtclub. Ik zette de tv aan en keek naar een show van Jerry Springer. Ik moest hard lachen. Toen hoorde ik een duidelijke stem die zei: “Zoon, Ik kom spoedig, wat doe je met je leven”? Het was een hoorbare stem, die uit alle hoeken van de kamer leek te komen. Deze stem kende ik niet, wel de stem van de duivel. Ik kende iedere demon, elke boze macht in de lucht, degenen die leiding gaven aan het occulte, hekserij, new age, boeddhisme, islam, spiritisme. Maar deze stem was zo anders. De Stem!’

Een visioen
John vertelt over een bijzonder visioen dat hij kreeg, wat de Heere gebruikte om hem te bevrijden. Hij vertelt erover: ‘In dat visioen was de lucht vol vuur, mensen probeerden zich te verbergen, maar dat kon niet. Ik zat in een trein vol met mensen. Met een sneltreinvaart reden we de hel binnen. Het was er verschrikkelijk, de angst, de hitte, de vreselijke stank, de pijn, het schreeuwen van pijn. Ik probeerde te vluchten, maar er was nergens een uitgang.
Toen was daar opeens de duivel, die zei: “Ik ben je vader, ik gaf je alles wat je nodig had. Ik gaf je kracht, ik beschermde je, ik doodde mensen die het op jou gemunt hadden. Ik gebruikte je voor mijn koninkrijk. En nu wil je mij verlaten?” Hij begon in demonische tongen tegen mij te spreken en ik sprak terug in demonische tongen en zei tegen hem: “Ik ga niet bij je weg.” Maar hij reageerde: “Ik weet dat je weggaat en dat je mijn religie openbaar gaat maken en dat je informatie over mij naar buiten gaat brengen. Ik heb je dingen geleerd die ik aan niemand anders heb geleerd”.”

De duivel probeerde John vast te grijpen, maar toen verscheen daar in het visioen opeens het kruis van Jezus. ‘Ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk was dat er in de hel dat kruis verscheen, maar het gebeurde in het visioen. Ik pakte dat kruis vast en sloeg er de duivel mee bij mij vandaan, waarna ik bij hem wegvluchtte. Ik was zo bang. Het was hier zo totaal anders dan het in de hemel moet zijn. Een plaats van duisternis, pijniging, wroeging, in plaats van een plaats van licht, vrede, vreugde, blijdschap.
Maar even later was de duivel er weer. “We gaan je vernietigen”, dreigde hij. “Je bent van mij, ik ben je eigenaar. Je zult leven voor mij of anders moet je dood.”

‘De duivel wilde mij opnieuw grijpen,’ gaat John verder. ‘En toen verscheen weer het kruis van Jezus Christus. Er is geen grotere liefde dan het Kruis dat verschijnt voor een zondaar zoals ik. Zoals David al zei: “Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar” (Psalm 139:8).
Genade en goedheid voor mij, daar in de hel. Voor mij, die zo zondig, zo occult, zo demonisch bezig was. Voor mij, die in feite in de hel leefde.
Jezus Christus zocht mij op, toonde Zijn liefde aan zo’n mislukkeling. Hij maakte mij duidelijk dat Hij een plan voor mij had. “Ik hou van je, meer dan je je voor kunt stellen”. Dat maakte Hij mij duidelijk in dat visioen.’

Op de knieën
Toen John wakker werd na het visioen boog hij zijn knieën voor Jezus Christus. ‘Ik had voor 100.000 dollar aan spullen van hekserij en occultisme in huis. Ik gooide dat allemaal weg.
Er ontstond een geweldig zware geestelijke strijd. Mijn vroegere collega’s in de hekserij en in het occulte en ook de demonen dreigden mij te zullen doden omdat ik teveel wist van hun wereld en omdat ze wisten dat ik niet meer bij hen hoorde.
Dertig dagen lang martelden de demonen mij. Ze grepen mij bij mijn nek, gooiden mij uit bed. Demonen bestaan echt! Het werd ijskoud in mijn kamer, ik voelde dat ze in mijn bed kropen. Het was de duivel zelf die mij probeerde terug te winnen, mij gek te maken, mij uit te schakelen.
Ik schreeuwde het uit: “Jezus, Jezus, Jezus!” Ik wist nog niet hoe ik moest bidden. Ik had mijn zus vroeger in de kerk horen bidden. Ik ging ook zo bidden, vocht voor mijn leven.’

Evangelist
‘Ik ging naar de kerk en vroeg aan de Heere: “Heere, waarom laat U dit gebeuren”? En toen op een dag hoorde ik Zijn stem opnieuw: “Ik wil zien hoeveel je van Mij houdt, hoezeer je Mij vertrouwt”.
Dat werd het grote keerpunt. Vanaf dat moment was de duivel verdwenen en werd ik een evangelist in dienst van de Heere Jezus. Al veertien jaar mag ik Hem nu dienen. Niets kan me meer scheiden van Hem. En ik weet dat Hij ook voor mij een plaats bereid heeft in de hemel, aan de Hallelujah Boulevard. Op een dag zal Hij zeggen: “Welkom thuis, wel gedaan, getrouwe dienstknecht”. Hij is mijn Heere. Hij is mijn begin en mijn einde. Geen wapen tegen mij gericht, zal zegevieren. Ik zal sterven wanneer Jezus mij naar Huis roept. Niet door een heks die mij zal doden, of door voodoo, niets kan mij scheiden van de liefde van God.’

‘Ik hou van het kruis, ik heb de Heere Jezus lief. Ooit was ik vervloekt, nu ben ik gezegend, omdat Degene Die mij zegent, de Heere Jezus, een vervloekte werd aan het kruis voor mij.
Mijn Vader in de hemel houdt meer van mij dan ik me kan voorstellen. Die liefde kan ik nu aan mijn dochter geven. Zij mag ook de Heere Jezus kennen. Zij is een afgestuurde psycholoog en ik geloof dat God ook haar gaat gebruiken.
En voordat John Ramirez deze aarde verlaat, zullen de mensen weten dat Hij een machtig God dient.’

John Ramirez sloot zich na zijn bekering aan bij de Times Square Kerk in New York City. Hij werd daar begeleid door David Wilkerson, de voorganger van deze kerk, tot die enkele jaren geleden overleed.
John trekt nu als evangelist de wereld rond om de werken van de duisternis te ontmaskeren en de mensen op de Heere Jezus te wijzen.’ (Meer info: johnramirez.org)

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 juli 2018 om 13:54

  Over de geestelijke strijd gesproken. Als biddende sympathisant van de Koninklijke Marine merk ik dat daar ook het één en ander speelt op dat gebied. Bijv. bemanningsleden die niets met het geloof in de Heere Jezus te maken willen hebben, vloeken, onreine en occulte zaken aan boord, occulte tatoeages op hun lichamen, ontoelaatbaar hoge werkdruk, enz. Het zal mij niet verbazen dat hoge militairen lid zijn van de Vrijmetselarij en zo hun bevelen uit het rijk der duisternis opleggen aan de manschappen en onderofficieren.

  Schijnbaar trekt de krijgsmacht bepaalde figuren als satanisten aan om mensen te mogen vermoorden, wanneer het er op aankomt. Zeker nu er een Europees Interventie Initiatief van start is gegaan onder leiding van de Franse president Emmanuel Macron. Dit initiatief kan best eens het Rijk van de antichrist wezen dat uit 10 Europese landen zal bestaan, de antichrist zal een militair leider zijn die landen binnen zal vallen. Juist nu president Trump de Europese NAVO-landen onder druk zet om minimaal 2% van het BBP aan de krijgsmacht uit te geven, is het heel goed mogelijk dat 10 Europese landen zich gaan verenigen om onder leiding van de antichrist wel 2% van het BBP aan de krijgsmacht uit te geven om zo gezamenlijk een sterk Europees leger op te bouwen.

  Daniël 11:38 (HSV) schrijft daarover:

  “En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden.”

  Laten wij daarom ook bidden voor onze christen-militairen die binnen de defensie werkzaam zijn, zij hebben met een zware geestelijke strijd te maken.

 2. Janita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 12:59

  Beste Dirk, wat goed dat je deze realiteit onder de aandacht brengt. Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi die hij kan verslinden, want hij weet dat zijn tijd kort is.

  De volgende youtube video’s bevatten ook zeer krachtige getuigenissen van de agressieve, demonische wereld en de allesovertreffende kracht van Jezus:

  -‘Devout Muslim Hezbollah Militant Sees Jesus’

  -‘Demons Are Real – Vision of Jesus – Amazing Testimony’

 3. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 16:25

  Beste Dirk,

  Wat een opmerkelijke geschiedenis! Hier in Amersfoort had ik net bij de AH terwijl ik daar Bijbels Hebreeuws zat te leren aan een tafeltje (de koffie is gratis bij de AH ) aan een oud echtpaar het evangelie verkondigd en ook erop gewezen dat de duivel echt bestaat waarbij ik de man, de vrouw geloofde al, erop wees middels een plaatje van Facebook dat in de afgelopen half jaar zesduizend Nigeriaanse Christenen zijn vermoord. En dat Jezus echt bestaat want op 5 januari 2018 ben ik genezen van schizofrenie, wat een zeer demonische ziekte is, omdat ik niet eens ziek was, maar in de psychiatrie aan de duistere machten werd overgeleverd maar gelukkig de Here Jezus toen al twee jaar kende. Nu herken ik veel van dat wat er staat: de duivel wil met angst de indruk wekken dat hij macht heeft terwijl hij alle macht verliest als jij gelooft dat Jezus sterker is dan de duivel.

  Groeten van San

 4. CoCorneliarnelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 17:32

  Wat een getuigenis!

 5. Cornelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 17:34

  Wat een getuigenis. De Heere regeert en zal ZIJN almacht tonen!!

 6. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 19:41

  Shalom Dirk

  Wat een heftig bekeringsverhaal!
  Maar geweldig om te lezen en te beseffen dat we kunnen schuilen achter het Bloed van Yeshua!
  Hij is onze Schuilplaats Ps 91:1

 7. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 20:48

  Beste Dirk,

  Bedankt voor het plaatsen van dit prachtige en heftige getuigenis! Het heeft me zeer bemoedigd!
  En wat een KRACHT in het BLOED van Jezus!

  Sjalom,
  Nel

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 21:39

  Bedankt voor dit artikel Dirk!! Vanuit mijn Bijbelkennis en belevenissen herken ik heel veel! John fantaseert zeer zeker niet! Die muur rondom mij ervaar ik al heel veel jaren!! Elke muur heeft poorten. Poorten staan open open voor de communicatie met de wereld buiten de muur, dus mijn communicatie met de wereld! Als ik naar bed ga vraag ik daarom elke avond de poorten in de muur te sluiten!! Dat de poorten ‘s nachts gesloten worden, wordt ook vaak in de Bijbel genoemd. Het is inmiddels alweer jaren geleden aan het begin van mijn pensioen, dat ik ‘s nachts een verschrikkelijke duivelse aanval meemaakte, om drie uur ‘s nachts, omdat een contact van mij in Afrika aan mij had gevraagd om dan voor hem te bidden. Het speelde rondom een duivels uitdrijving. Ik schokte over mijn hele lichaam. Onder het aanroepen van Jezus Christus werd ik weer helemaal rustig! De schrik zat er bij mij goed in. Later maakte ik in een “aanbiddingsdienst” mee, waar mensen op de grond kronkelden en allerlei geluiden maakten. Ik maakte mee, dat ik aan de poorten van hel dacht te staan. Ik hoorde vanuit achterin de zaal een verschrikkelijk angstaanjagend gegil. Ik had mij kort daarvoor bijna de handen op laten leggen. Bij navraag bij anderen in de samenkomst bleek ik de enige te zijn geweest, die het gehoord had!! Het had me behoorlijk in verwarring gebracht. Overigens was het de tweede voorganger, die mij bij het afscheid niet in de ogen kon kijken.
  Wat ik ook herkende in het artikeltje was deze zin: “wel gedaan, getrouwe dienstknecht”. David zei datzelfde zinnetje tegen zijn vrienden, die hem op de troon hadden geholpen! Tegen hoeveel volgelingen zal Jezus dit zeggen als Hij komt?

 9. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 juli 2018 om 22:22

  Beste Dirk,
  John Ramirez zegt in het bezit te zijn geweest van een speciaal boek met symbolen van demonen over hoe je met hekserij en tovenarij mensen kon doden. Alleen al het idee dat er zo’n boek bestaat om daarmee mensen hun verstand te laten verliezen, ziek te maken, kanker te laten krijgen, miskramen enz is verschrikkelijk. Zeker zijn er mensen die occulte macht verlangen, hun eigen haatgevoelens voeden ze met duisternis. Of het lukt om daarmee mensen te doden c.q. ziek en ellendig te maken vraag ik me af. Gelovigen zijn beschermd door het bloed van Jezus maar toch hebben zij te maken met dood, ziekte en ellende. Overkomt hen zoiets dan zijn er soms andere gelovigen die hen verwijten ongehoorzaam te zijn geweest en daarom gestraft worden….. John Ramirez voegt er een dimensie aan toe, nl. dat er vanuit de duisternis je ook ellende te beurt kan vallen.
  We leven in een gebroken wereld waaruit Jezus onze ziel wil redden of we nu gezond, ziek of ellendig zijn. Waar Jezus een plek heeft is geen plaats voor de duivel en zijn personeel. Amen

  Zijn jeugdverhaal klinkt mij psychiatrisch in de oren, maar ik ben blij dat hij in Jezus de opgestane Heer gelooft.

 10. Maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 10:53

  Wat mooi dit te lezen, Dirk. Bedankt. Onze Here Jezus alle eer en lof en dankzegging! Hij is zo groot! Ja, er is kracht in het bloed van het Lam.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 11:47

  Goed, en gelukkig dat Satan en mede afvalligen ontmaskerd worden. En wij met goede begeer(ten), volkomen overgave en toewijding aan God dus bestand zullen zijn tegen de verzoekingen van de boze.
  Ook dat we zullen weten wat er in Jacobus 1 vers 17 staat, dat bij Hem geen verandering is, of schaduw van omkering. Zijn werk in ons (eens) begonnen, gaat Hij ook af maken. Aan onszelf twijfelen? JA! Aan Gods Liefde twijfelen? NOOIT.

 12. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 12:36

  Beste Dirk, wat een goed nieuws wat ik over San lees.
  Dat hij genezen is. Dank de Here voor dit goede nieuws.
  Als geen ander weet ik, wat deze demonische ziekte teweeg kan brengen.
  Jaren geleden is mijn broer eraan overleden.
  Ik zie hem nog zitten, met een deken over zijn hoofd, stemmen in zijn hoofd die zijn geest kapot maakten. Een verschrikkelijke tijd. Niet gelovig toen nog, op de knieën gegaan om voor hem te bidden.
  Hij zei tegen mij, deze stemmen in mijn hoofd willen mij veranderen. Deze duivelse stemmen willen, dat ik de verschrikkelijkste dingen doe.
  Maar dat gaat tegen mijn moraal en geweten in.
  Bij zijn overlijden, heb ik hem een kus op zijn voorhoofd gegeven. Voor hem was ik blij dat hij nu rust had.
  Ik weet, dat hij een bijbel had. En ik hoop dat hij straks in de Hemel komt.
  Voor mij staat zeker vast, dat er een vloek over hem is uitgesproken.
  Na alles wat ik heb gezien en meegemaakt.
  Maar ik ben echt blij voor San, wat een goed nieuws. De Here zij geprezen.

  Vr gr René Postma

 13. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 13:42

  Een mooi verhaal over een lelijke wereld

  De machtsstrijd waarover in dit artikel wordt gesproken, kun je in eigen kracht niet winnen.
  Je kunt misschien je gedrag een beetje aanpassen, maar de dood in het bloed… is overmacht. Door zonde heeft Satan de macht verkregen over jouw leven, in het bloed. Voor wat betreft het hart en de ziel, in de seksualiteit.
  Daarom lopen heksen half naakt over onze beeldschermen. Zij prikkelen de erotiek. In dit soort emoties verleidt het dodenrijk ons. Tot wij het kwaad aanbidden en bewieroken en het meest kostbare schenken dat God ons gaf, ons hart.
  Het hart is de schat in de akker.
  Met hart en ziel zullen wij God liefhebben boven alles. Doen wij dit NIET… dan wacht ons een verschrikkelijk oordeel. Dan zijn wij waardeloos in Gods ogen en volgt totale vernietiging.
  Deuteronomium 28:28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, en met verbaasdheid des harten – dit is de andere helft van het evangelie: de waarheid waar nooit over gesproken wordt. John Ramirez levert in zijn getuigenis het bewijs.

 14. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 15:36

  Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Hoe? Met de Naam Jezus. Maar ook met het kruis en met heel Gods Woord. Maar pas op: niet met bijbelteksten en kerkleer want die kent hij veel beter dan wie ook. Eva heeft dit reeds ondervonden.
  En wat betreft zij die naar Israel gaan om daar hun kerk te stichten: laat deze mensen Israel gaan bemoedigen en troosten.
  Psalm 85 is volledig in vervulling gegaan, lees hiertoe bijvoorbeeld Ezechiël 39 vanaf vers 7, elke regel is Goddelijk geladen maar in het bijzonder vers 22. Maar dank God bovenal voor Zijn Trouw aan zijn Volk.

 15. Erik zegt:
  Geplaatst op zondag 8 juli 2018 om 22:30

  “We waren met een hele groep duivelaanbidders: rechters, dokters, advocaten, burgemeesters, politieofficieren, bekende zangers.”

  Heeft John Ramirez deze mensen nu ook ontmaskert?
  Of kan dat niet?

 16. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 10:31

  Hoeveel te meer worden we hierdoor aangespoord om te bidden dat de tijd spoedig komt, dat satan voor duizend jaar gebonden wordt. Dan zullen we nog meer zien hoe groot zijn invloed geweest is. Dan zal de aarde vol worden van kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. O, was het maar vast zo ver…dan zal Jezus regeren zoals Hij nog nooit geregeerd heeft! Glorie voor het Lam, dan zullen de koninkrijken van deze wereld voor Hem zijn. Overwinning door het Bloed van het Lam. Hallelujah!!

 17. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 11:59

  Bedankt Dirk voor het delen! Bemoedigend.

 18. Jeannette zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 12:09

  Ik sluit mij graag aan bij de woorden van nr. 9 Shalom. De reactie op dit artikel is heel goed verwoord door deze persoon. Ik persoonlijk zet veel vraagtekens bij dit artikel. Graag zou ik iets aan de reacties willen toevoegen.
  Veel mensen zijn ervan overtuigd dat psychiatrische aandoeningen worden veroorzaakt door de duivel, de boze, de satan.Het mag er van de buitenkant wellicht zo voor u uitzien….. Ik zou hier heel graag willen benadrukken dat psychiatrische aandoeningen ziekten zijn van de hersenen! En net als andere ziekten worden deze aandoeningen soms succesvol behandeld, en soms helaas lukt dat niet. En net zo als kanker, MS, ALS en dergelijke aandoeningen levens verwoesten, doen psychiatrische aandoeningen dat ook. Alle ziekte is hier gekomen in deze gevallen en gebroken wereld, en mensen lijden enorm, en ik vind het totaal ongepast om te blijven volhouden dat psych. aandoeningen in een andere categorie vallen. Bedenk goed wat u hiermee veroorzaakt. Hoe is het voor een christen, die ernstig lijdt onder deze aandoeningen, om te horen dat de duivel dit doet, om te denken dat het hun eigen schuld zou zijn en ze niet genoeg zouden hebben gebeden, zich niet voldoende tot God hebben gewend voor genezing? Op deze manier worden deze mensen nog meer gekwetst. Ik zou met klem willen vragen hiermee te stoppen. Zet mensen niet weg als door de duivel bezeten, maar behandel ze als ieder ander mens dat ziwk is, en uw gebed en liefde en zorgzaamheid nodig heeft.

 19. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 13:33

  Beste Dirk,

  Het is een heftig verhaal. In onze kringen hoor je nauwelijks zulke verhalen. Het enige wat wij kunnen doen is vertrouwen op de Heer en bidden voor mensen die Hem nog niet kennen. Sta met beide benen op de grond. Ik ga niet zeggen dat alles makkelijk is, dat heb ook ik ondervonden, maar leg je handen in Zijn handen. Bid ook voor Zijn Oogappel. Ook zij hebben het niet makkelijk. Satan is groter dan wij allemaal denken, dus vertrouw op God, sla het oog naar boven.

 20. Hubée zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 14:18

  Geweldig getuigenis. Hoe kan ik dit delen op bijv. facebook?

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 16:48

  Reactie Dirk van Genderen:

  U mag de tekst gerust delen, wel graag met bronvermelding.

 22. sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 9 juli 2018 om 19:24

  Beste Dirk,

  Mag ik Jeanette no 18 bedanken voor haar reactie. We moeten inderdaad oppassen dat een psychiatrische ziekte gelijk demonisch van aard zou zijn. Als zo iemand zich niet met duistere of occulte spelletjes e.d. heeft ingelaten, kan ik me niet voorstellen dat zo iemand gelijk demonisch bezeten is. Dan denk ik meer aan een hersenziekte, waarin het LIJKT of iemand dan demonisch bezeten is. Natuurlijk zal de Satan daar misbruik van maken, door iemand met deze ziekte aan te vechten. Immers leven wij nog steeds in een gebroken wereld! Ook onze hersenen kunnen ziek worden! Groet, Sjaak

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 om 10:50

  Bedankt Dirk. Ja zonder de Here Jezus, was de duisternis met alles wat er bij hoort ons lot. Een grote verschrikking. Hoe dankbaar moeten we zijn en aan iedereen vertellen dat alleen Het Licht de Here Jezus de duisternis heeft overwonnen voor diegene die in Hem gelooft. Wie wil in de hol van de satan leven. Bij een christen moet Het Licht schijnen, want de Here Jezus woont toch in ons. Wij moeten het Licht laten schijnen en niet laten zien, dat de duisternis ons neerdrukt. Laten dankbaarheid en blijdschap over onze toekomst altijd de overhand houden omdat Christus in ons woont en dat het kruis ons leven in eeuwigheid met Christus heeft gegeven. Liefs allemaal.

 24. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 om 12:39

  Jeannette ik ben het volkomen met jou eens niemand begrijpt wat deze mensen meemaken, er woedt in deze mensen ook een verschrikkelijke geestelijke strijd, waar zij onder gebukt gaan. Ik vergelijk al die zogenaamde beterweters, die wel even willen zeggen waar het aan ligt, en komt, met de zogenaamde vrienden van JOB, deze wisten aan Job ook wel te zeggen waar het aan ligt, en hoe hij naar hun wijsheden moest handelen, maar God ging met Job een weg, en deze weg ging door vreselijke beproevingen heen, maar de uitkomst was goed, daarom wijs niet zo gauw met je vinger van het zal dit wel zijn of dit, waar je totaal geen verstand van heb, alleen je doet mensen zeer, heel zeer. en hou daar eens rekening mee. Trouwens God zegt in zijn woord er is niemand die mij oprecht zoekt, niemand!! dus ook die zogenaamde beterweters niet. Allen wie wij ook zijn moeten behouden worden door Jezus bloed, en offer, ook U die het zo goed weet, bescheidenheid is meer op zijn plaats.

 25. gerrie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 juli 2018 om 17:53

  Dit is realiteit hoe verschrikkelijk duivels ook, maar onze God is de Machtige die troont in de hemel en op aarde, en onze Jezus Messias heeft op het kruis alle machten en krachten onttroond en openlijk over hen gezegevierd. Hallelujah; Hem zij alle eer en macht en Hij komt spoedig om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid te stichten hier op aarde.

 26. Laura zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 juli 2018 om 17:43

  Otto, en mensen met dergelijke reacties: volgens mij is in dit artikel niet gezegd dat mensen die de strijd van zo’n ziekte meemaken niet genoeg gebeden, geloofd of van de Heer gehouden hebben. Dat is denk ik een onjuiste conclusie. En het grappige is: juist in het voorbeeld van Job staat er dat de duivel rond ging over de aarde en de veroorzaker was van deze ellende. Dus juist in het boek Job wordt bevestigd dat de duivel hier (mede?)veroorzaker van is. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten zeg maar. Ziekte hoeft niet uit te sluiten dat je op God vertrouwt. En de onjuiste gedachten van de vrienden van Job sluiten bijvoorbeeld weer niet uit dat ziekte wel van de duivel kan komen. Ik wil niet ondermijnen wat mensen mee maken die misschien vrienden zoals Job hebben, maar ik vind uw toon ook beschuldigend overkomen. In principe komt het nu zo op mij over dat u nu juist mensen veroordeelt die wel geloven dat ziekten door demonen kunnen komen. Namelijk als ‘beterweters’ en daarmee doet u juist hetzelfde als die ‘beterweters’. Namelijk over iets oordelen waar u geen weet van heb, want u kunt niet in iemands hart kijken. Sorry dat ik het zo zwart-wit zeg misschien, want eigenlijk ben ik niet op zoek naar discussie en beschuldiging, maar ik wil u graag daar over laten denken en weet even niet hoe ik het anders moet verwoorden. En ik kan me uiteraard voorstellen dat mensen daar teleurstellende dingen in mee maken; mensen die menen iets te weten wat God vindt, maar ten diepste niet goed naar Zijn stem geluisterd hebben. Daarom hebben we ook onderscheiding van geesten nodig… En wat betreft de reactie van Jeanette over de gebroken en gevallen wereld; ja, daardoor is er ziekte, maar dat is ook logisch, want satan kreeg die macht over mensen op het moment dat de wereld brak en viel. Voor mijn gevoel bevestigen de bijbelgedeelten die jullie aanhalen juist de punten die jullie proberen te ontkrachten…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden