Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Die éne zonde… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 juli 2018, 12:19 door Dirk A A

‘Heere Jezus, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me.’ Toch gaat het een week later weer mis. Opnieuw val je in diezelfde zonde. En misschien durf je bijna niet meer naar de Heere toe te gaan. ‘Wees mij alstUblieft genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Je vindt jezelf zo slecht. Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er niets van.


Die éne zonde laat je telkens opnieuw weer struikelen. (Foto: Paula da Silva)

Ik vermoed dat dit voor velen herkenbaar is. Sommigen zullen zich hebben neergelegd bij het feit dat ze telkens weer onderuit gaan in de strijd tegen een specifieke zonde. Anderen blijven strijden, maar zijn de wanhoop nabij. Ze schamen zich, voor hun man of vrouw, voor hun kinderen, en het meest nog wel voor de Heere. Is er overwinning mogelijk en hoe dan?

Vul maar in: verslaving, seksuele zonden, porno, roddel, woede-uitbarstingen, bitterheid, geldzucht…
Hoort de Heere mijn gebed dan niet, denk je misschien. Waarom antwoordt Hij dan niet? Waarom grijpt Hij niet in en schenkt Hij bevrijding?

In Galaten 5:19-21 staat:
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Dat zijn heftige woorden. Wie gaat er dan nog vrijuit? Wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven, zegt vers 21.
Toch geloof ik dat de Heere een weg wijst om van je zonden af te komen. Ook ik vind dat moeilijk, dat wil ik u eerlijk zeggen. Ook ik struikel.

Wat is dan die weg die de Heere wijst? Eén woord: Bekering. Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.’
In Mattheus 3:2 klinkt de oproep van de Heere Jezus: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.’
En de gemeente van Laodicea kreeg te horen: ‘Wees dan ijverig en bekeer u’ (Openbaring 3:19b).

Wat we nodig hebben, is dat de Heilige Geest ons overtuigt van de zonde. Hij wil ons leiden naar de Heere Jezus aan Wie we de zonde mogen belijden. En Hij wil ons kracht en genade geven om ons te bekeren, om radicaal te breken met deze zonde. Je besluit om te stoppen moet omgezet worden in daden. Stop ermee, breek ermee, vlucht ervandaan. In Gods kracht. Hij wil zo in je werken met Zijn Geest, dat je de zonde gaat haten en vlieden.
Ik hoorde een gokverslaafde die tot geloof was gekomen eens zeggen dat hij niet in de buurt van casino’s moet komen, omdat hij dan door een onzichtbare kracht er weer naartoe wordt getrokken. Als je verslaafd bent aan seks, bekijk dan geen pornosites meer.

Een essentiële stap is onze zonde te erkennen. In de al geciteerde tekst uit Spreuken 28:13 staat dat wie zijn overtredingen bedekt, niet voorspoedig zal zijn. Misschien zeggen we telkens opnieuw tegen de Heere dat we het nooit meer zullen doen en vragen we om vergeving, terwijl we toch onze zonde bedekken en er ten diepste niet mee willen breken. Het kan zijn dat de Heilige Geest telkens opnieuw je zonde aanwijst, maar dat je terugdeinst voor de consequenties. Want als je je bekeert, moet je ermee breken.

Mensen, ga toch deze weg. De weg van het belijden van je zonde, de weg van bekering. Breek met de zonde, in Gods Naam en in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen, aldus Spreuken 28:13.
In 1 Johannes 1:9 klinkt het: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Bekering is wat anders dan de schone schijn ophouden. Dat komt ook voor. Dat we onze buitenkant oppoetsen, maar van binnen niet veranderd zijn. Dan zul je vroeg of laat door de mand vallen. Het gaat erom dat ons hart, ons denken, ons handelen veranderd is.

Bekering is dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dat je ermee breekt en zegt: ‘Heere God, ik heb gezondigd, en alleen U kunt mij redden. Weest U mij genadig, ontfermt U Zich over mij. Voor U wil ik leven, voor U alleen.’
Dat alleen brengt vrijheid, bevrijding en overwinning. De Heere kan je veranderen. Dan vernieuwt Hij je, wat zichtbaar zal worden in je leven. In Johannes 15:5 staat het zo mooi: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

En besef dat Hij barmhartig en genadig is. Als het weer eens een keer misgaat, dan is Hij de goede, liefdevolle Vader, Die uitziet naar het moment dat we weer bij Hem komen.
Het diepste geheim is het kruis. Romeinen 6 wijst erop dat ons ik, ons zondige ik met Christus gekruisigd moet worden, met Hem moet sterven en begraven worden en ook met Hem weer mag opstaan.

Het geheim van de bevrijding van de zonde zullen we gaan ervaren als we de Heere mogen danken voor Zijn offer aan het kruis, voor Zijn bevrijding. Zie op Hem, zie op de Heere Jezus, kijk u zalig. Strijd niet langer in eigen kracht tegen die éne zonde, maar vertrouw op de Heere Jezus. Verwacht het van Hem alleen. Leef dichtbij Hem, wandel met Hem, verheug U in Hem en dank Hem! Voed je met Gods Woord, leef in afhankelijkheid van Hem en verlustig je in de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. T. Koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 juli 2018 om 15:18

  Herkenbaar. We struikelen steeds weer. We leven nu nog in een gebroken wereld. Nooit zullen wij zonder zonde zijn. Wat een genade van God dat we onze zonden telkens weer mogen belijden. We mogen ook bidden voor vergeving van zonden die zich herhalen. We mogen bidden om de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Dat we de zonden mogen herkennen en om vergeving mogen vragen en dat we mogen strijden tegen zonden die zich herhalen. Uit eigen kracht kunnen we dat niet. En zo mogen we struikelend achter Jezus aan gaan. Totdat de dag komt dat we niet meer zullen struikelen maar voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Dan zal alles heel worden en er geen gebrokenheid meer zijn.
  Tot die dag….. We mogen reikhalzend uitzien naar die dag!!

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 0:26

  Een lichtpuntje in ‘de zonde’ is ons geloof.
  Die wonderlijke handreiking is genade van God, in beginsel helemaal volmaakt, God ziet in dit geloof de persoon die in Eeuwigheid omgang met Hem zal hebben.
  Ook is geloof nog maar het begin. Het is immers de bedoeling dat wij genade vinden bij God, door Jezus Christus. Geloof moet groeien, sterker worden, zodat wij veranderen naar het beeld en de gelijkenis van Hem die ons roept.
  Hier zijn veel misverstanden over. Pijnlijk en schrijnend. Men verzuimt om de aanwijzingen van de Geest des Heeren serieus te nemen door te gaan werken aan de heiligmaking, zonder welke wij de Here nooit zullen zien.

 3. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 15:58

  Zeer herkenbaar. Ook ik heb lang gestreden tegen zonden en zwakten. Ik kan nu zeggen dat ik bevrijd ben. Hoe? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik nooit echt gemotiveerd was. Altijd nog zoiets had van: och zo erg is het misschien niet. Pas toen ik echt gemotiveerd was, kwam de Heer mij te hulp. En toen bleek dat het helemaal niet moeilijk was!! Ik denk nu: had ik dat maar eerder geweten, dat het eigenlijk zo makkelijk is. Je moet alleen echt WILLEN. En wat mijn zwakheden betreft (roddelen b.v: ik heb me aangeleerd om voortdurend te bidden in de geest en dan laat je het vanzelf. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik inmiddels gepensioneerd ben. Ik heb dus veel meer tijd voor de dagelijkse omgang met G’d. Geef daarom nooit op! Er komt een dag dat je bevrijd wordt. De Heer laat niet los wat Zijn hand eenmaal begon.

 4. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 18:44

  Jarenlang was ik vaak driftig. En dan voelde ik het aankomen en begon er in eigen kracht tegen te strijden (waar ik mij op dat moment niet helemaal bewust van was) tot ik toch weer driftig uitviel. Ik vroeg de HEERE om vergeving en kracht om nooit meer driftig te zijn maar ondertussen dacht ik toch: mijn vader was vaak erg driftig dus zal ik hier wel ooit afkomen! Dat dacht ik ECHT tot ikzag dat die drift van mij echt zonde is en ik dit aan de HEERE beleed en zei: wilt U mij het vergeven dat ik steeds een excuus zocht? Ik was toen voor in de twintig en nu 72 en als ik het aan voel komen, ga ik DIRECT naar mijn HEER en HEILAND. Hij heeft mij er van verlost. Hem zij de eer! Plony.

 5. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 20:11

  Henk Binnendijk zei eens: een lucifer kun je uitblazen, een gordijn niet.
  Zijn zonden een leefstijl, dan ontbreekt bekering….. je bent inbreker, nu kom je tot geloof, nou dan breng je het gereedschap naar een Dorcas winkel en doe je daar wat vrijwilligerswerk.

  Beetje in een verhaaltje, de strijd is er, maar gaan naar de Here Jezus… dicht bij Hem, je tijd o.a. met Zijn Woord vullen. Zijn naam is het Woord van God, geeft goed tegengewicht. Ga zelf door een zware beproeving, ‘k heb uitzicht op Zijn komst, hou heel veel van die mij gegeven zijn, en ik merk: in dat licht hou ik het vol. Lieve groet, Zijn zegen.

 6. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 21:10

  Strijden tegen bepaalde zonden kan moeilijk zijn. Maar beloof niet aan God om die zonde nooit meer te doen. Dat helpt niet en maakt het alleen maar erger als je toch weer in de fout gaat. Beter niets beloven dan beloven en niet doen (Prediker 5:5).

 7. roos groenen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 22:32

  Heel herkenbaar althans voor mij. Ik heb ook zo’n angst de mist in te gaan. Ik wil ook telkens breken met mijn zonden. Ik zou God de Vader om kracht kunnen vragen de zonden niet meer te doen. Maar ik merk dat als ik krampachtig te werk ga, ik weer de mist in ga. En dan vraag ik om vergeving en doe het zondaarsgebed om zeker te zijn dat ik niets heb vergeten te belijden.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 juli 2018 om 22:52

  Het weer struikelen of weer de fout ingaan is voor iedereen herkenbaar. Aan de ene kant pleit Prediker 9: 9 van het leven te genieten, aan de andere kant komen op die weg ook de verleidingen langen. Prediker 9: 9 “9Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. enz.” Het is heel leuk om dat hele hoofdstuk een te lezen. Genieten mag, en dat kan ook zonder daarbij te zondigen. Er wordt in dit hoofdstuk zelfs een wijntje aangeboden! Een feit blijft overeind, dat je de verleidingen op die weg van genieten niet kan weerstaan, wat dan?? Jezus geeft ons een uitweg, als we die zelf niet meer zien. We mogen bij God altijd weer met een schone lei opnieuw beginnen. 1 Johannes 1 geeft dit zo duidelijk aan in vers 9: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Voor God is de vergeving een rechtvaardige daad, mits we berouw hebben. Zei Jezus niet dat ook wij onze naaste moeten vergeven, 7 x 70 maal? (Mattheus 18: 22)

 9. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 8:13

  Dirk,

  Ik heb in mijn leven heel wat meegemaakt. Gevloekt tegen God, maar Hem ook telkens weer opgezocht. Daarnaast was ik werkzaam in de kerk, een hele lange tijd. Heb vele verhalen gehoord, de roddels etc, maar ik heb altijd mijn mond gehouden. Ik ben nu ver in de zeventig en ik belijd nog elke dag de zonden en de tekortkomingen aan mijn Hemelse Vader. En ik dank ook Zijn Zoon, onze Here Jezus, dat hij de weg gegaan is om mij en andere mensen te bevrijden van hun zonden en schuld. Ik kan nog steeds boos worden over wat er in Israel gebeurt. God’s oogappel. Ook daar bid ik voor. Zelf hoop ik dat daar spoedig een eind aan het geweld mag komen. Natuurlijk zijn er nog teleurstellingen in je leven, maar dat mogen wij vertellen aan de Hemelse Vader. En als je dat verteld hebt, krijg je ruimte in je hoofd en hart.

 10. Madamu zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 9:18

  Laten we ons niet uitstrekken naar een zondeloos leven, dat is niet bijbels. Laten we elke dag onze zonden belijden, en geloven dat de Heere ze vergeeft, zoals Hij zelf zegt. Zoveel meer nog, Hij gedenkt ze niet meer. Hij gooit ze weg in de zee van de vergetelheid, dieper dat de diepste oceaan die wij mensen kunnen bedenken. Als God ze niet meer gedenkt, waarom zouden wij er nog 1 gedachte aan zonden die beleden zijn.
  Elke dag een nieuwe dag, waarin we een nieuwe start mogen maken, gereinigd in Zijn bloed. Bekleed met het witte kleed van Zijn gerechtigheid. De Vader ziet ons aan in Zijn Zoon, de Heere Jezus. Wat een God mogen wij dienen!
  Zie slechts op Hem, en de lust tot de zonde zal verdwijnen. Dat is zo Bijbels. Gehoorzaamheid, trouw, geloof en verlangen. Dit in tegenstelling tot wanhoop, kramp, en eigen kracht.
  Veel zegen, en loop de levensweg hand in hand met Jezus.
  Slalom

 11. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 9:41

  Kees

  Amen, bedankt…..dat is zeker waar, struikelen doen we! Dankbaar dat we altijd weer terug kunnen.

 12. Gabriël zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 14:14

  Strijden tegen zonde is onmogelijk vanuit onze oude mens, die kan namelijk alleen maar zondigen. Door de verlossing in Jezus door de wedergeboorte kan je nieuwe ik niet meer zondigen. God heeft ons overgebracht van de duisternis in het licht. Door te zien dat je dood bent voor de zonde en leeft in Christus, zul je ontdekken dat het niet zwaar is om Zijn geboden (God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf) te houden. Niet onze ervaring is leidinggevend maar wat God zegt: U/jij bent gestorven en uw/jouw leven is met Christus verborgen in God. Col 3:3
  Gabriël

 13. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 14:51

  Bedankt Dirk. Het is zowaar jezelf willen veranderen zonder God is bijna onmogelijk, maar God wil je altijd veranderen, zonder zijn hulp kunnen wij niets. Daarom mogen wij als ranken aan de wijnstok zitten. Met de wijnstok gaat nooit iets mis, maar als wij los van de wijnstok zijn, gaan wij gewoon dood. Onze zonde, mijn zonde even eraf en dan weer aan de wijnstok. Denken dat je het wel even zonder God kunt, niet bewust, maar het gebeurt je. Die zonde moet beleden worden, want zonder de wijnstok is er geen leven. En het trieste is: God is zo betrouwbaar, waarom deze zonde, omdat we in beginsel de zonde van Adam en Eva in ons hebben, die ik, moet sterven en dat kan alleen in totale afhankelijkheid van God. Ga de zonde zelf niet te lijf, maar blijf in totale afhankelijkheid van de wijnstok en God geeft de wasdom. Daar is het leven goed ondanks alles. LEVEN van totale genade is leven als een stukje lichaam met als hoofd JEZUS CHRISTUS. Mag de Heilige Geest altijd met jullie meegaan, Hij haalt je terug. Liefs Dineke.

 14. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 17:07

  Soms kom je ook ongevraagd in aanraking met dingen, waarvan je weet het is niet goed of je hebt er meteen een afschuw van en wijst het in een keer af. Maar toch heb je er dan wel kennis mee gemaakt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Vooral bij een verslaving is dat lastig en wordt dit vers soms als een excuus gebruikt, terwijl het niet zo bedoeld is. Maar het is vooral om aan te geven hoe moeilijk het is tegen de zonde te strijden.

  Onze samenleving is in zijn geheel ziek geworden, we zijn omgeven van zonde en oproepen tot zonde op radio, televisie en zelfs op Internet ontkom je er soms niet aan, want sommige reclames roepen het gewoon al op. Helaas heb je er al van gezien, voordat je de knop nog eens kan omdraaien. Want dat advies geven altijd mensen, die niet zulke moeite hebben met dat soort reclames.

  Persoonlijk denk ik dat een diep berouw van (begane zonden nalatigheid van het goede) zonden en een vorm van boetedoening ons land in zijn geheel zou kunnen redden. Het besef zou terug moeten komen, voor zover dat verloren is gegaan, dat we Christus nodig hebben die ons wil verlossen van onze zonden. Bij velen is dat ver weg gezakt en velen zijn onwetend geworden door zoveel afleidingen, waar we allen aan bloot staan. De Bijbel wordt tegenwoordig te vaak als een sprookjesboek gezien en niet (meer) als het Woord van God.

 15. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 20:51

  We hoeven onszelf niets te verbeelden, de Bijbel zegt dat niet een mens goed is! We zijn volledig afhankelijk van de ontferming en genade van onze schepper. Hoe het zover met ons is gekomen lezen we in Gods Woord en zijn doel is de relatie te herstellen, vanwege zijn liefde voor ons. God maakt geen verschil tussen grote en kleine zondaren. Mozes, David, Abraham en zovelen meer, grote mannen die God gebruikt heeft voor zijn doel (incl. hun zonden). Dat je er daardoor beter vanaf komt is geen garantie kijk maar hoe b.v. de apostelen aan hun einde zijn gekomen.
  Hem leren kennen is de weg om over je dagelijkse of (ergere) zonden heen te komen. Het “onze Vader” heeft Jezus ons gegeven om die reden, elke dag opnieuw mogen we bij onze Vader komen en de dingen met Hem bespreken. Hij kent ons incl. onze zwakheden. Aanhoudend bidden verandert je meer en meer naar zijn beeld van ons, zonder dat je het in de gaten hebt. Je leert eigen ergernissen te overwinnen. Door ons geloof en vertrouwen op Hem zijn wij behouden, verzegeld, apart gezet en burgers van Zijn hemelse koninkrijk….. wat een zegen!. Ik verblijd me daarom elke dag meer en meer, dit geeft energie en kracht die je uitstraalt naar je omgeving! Het maakt je ook bescheiden omdat er bij God geen aanziens des persoons is. Wat een geweldige God mogen wij kennen. Amen

 16. Peter Brink zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 21:13

  De 12e reactie van Gabriël is volgens mij helemaal juist.

  Een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! Toen de discipelen hun ogen opsloegen zagen zij Mozes (Wet) en Elia (profeten) niet meer, maar alleen Jezus in Mat. 17. In Heb 1 staat dat God in de laatste dagen door de Zoon tot ons gesproken heeft.

  Hij heeft ons terug gewonnen. Wij zijn zonen en dochters. Hij heeft alles volbracht en woont in ons. Een studie in het Engels over de identiteit in Jezus, zie youtube HCSKL 2011 Dan Mohler.

 17. Maaike zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 23:06

  Jaren heb ik vastgezeten aan een bepaalde zonde. Telkens beleed ik dat en toch verviel ik er weer in.
  Tot mij duidelijk werd om deze zonde te belijden aan iemand die ik vertrouwde .
  Jacobus spreekt daarover, belijd elkander je zonden. Daarna heb ik echte verlossing gekregen van die bepaalde zonde.
  Heerlijk dat de Heere onze bevrijder is van dingen die ons gebonden kunnen houden.
  Hem zij alle eer

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 15 juli 2018 om 23:18

  God kent de diepste roerselen van ons hart. Het lijkt er soms op dat de HERE God terugkomt op Zijn eerder gedane uitspraak, dit hoorden we in de middagdienst, en is te lezen: Math. 18:21-35. Schulden die eerst waren kwijt gescholden werden later wel weer toegerekend.
  God ziet namelijk door schone schijn (ophouden) heen. Hoe belijden wij onze zonden? De werken van het vlees zijn nooit door mijzelf te overwinnen.
  Wanneer we een huis voor de Heer willen bouwen vliegt het ijzer wel eens van de stok der bijl, dan roepen we ‘ach heer het was geleend’. Zomaar doorgaan met hakken/zondigen kan bij een rechtvaardig God niet bestaan. In onze – lees: mijn geest – mag geen bedrog zijn. Mijn vreugde neemt echter toe wanneer ik het goede doe. Dan word ik ook één plant met Hem, die na een val niet zegt: blijf nu maar liggen want het wordt met jou toch nooit wat. Maar Hij vergeeft 70 maal 7 maal, mits ook ik/wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Hij laat Zijn zon schijnen over de bozen en goeden.

 19. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 16 juli 2018 om 21:30

  Beste Dirk,

  Het is een indringend artikel wat je hebt geschreven. Mijn ervaring is dat vechten tegen de zonde en zonden niet helpt. Het heeft alleen maar verkramping en angst tot resultaat. Ik geloof dat we ons mogen realiseren dat we geestelijke reeds deel hebben aan de zegeningen in de hemel. Lichamelijk bevinden we ons nog in deze zondige wereld waar satan de overste is. Waar ik veel aan heb gehad is Efeze 1: 4 – 8. En ook Efeze 2: 1 – 10. Het is zo mooi dat er staat dat wij de verlossing hebben en dat wij uit genade zalig zijn geworden. Als ik mijn zonden belijd dan mag ik weten dat het mij vergeven is en kan ik daar alleen maar voor danken. Dit danken werkt bevrijdend. Het is volbracht door de Here Jezus Christus.
  Efeze 1: 7, 8 – 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
  8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid.
  Efeze 2: 7 – 9 – 7 opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

 20. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 om 2:46

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor je artikel dat natuurlijk nogal wat gevoelens oproept.
  De bijbel leert dat er gradatie is in zonde: er is zonde wel tot de dood en niet tot de dood.
  Een ander punt is het schuldbesef nadat we gezondigd hebben, hoe gaan we hier mee om?

  Een goed voorbeeld hier van is de moord van Kaïn op Abel.
  Nadat Kaïn Abel gedood had, beter is te zeggen: geofferd had, kreeg Kaïn van de Here te horen dat hij zwervend over de aarde zou leven. Genesis 4:12 is hierin heel duidelijk. In vs.13 zegt Kaïn: deze zonde is te zwaar dat zij vergeven wordt.
  Toch staat in vs.17 dat Kaïn zijn eerstgeboren zoon Henoch noemde. Henoch was dus de eerste zoon van Kaïn na zijn bekering. Hij bouwde ook een stad en noemde die naar zijn zoon Henoch. Henoch betekent: de Gewijde. Hij bouwde de stad Henoch, dus de vloek van het zwerven was weggenomen.

  Een bekend voorbeeld van zonde is die van David en Bathseba. Wat was de oorzaak hiervan? De legeroversten hadden tegen David gezegd dat hij niet meer in het leger op moest trekken daar het voor hem te gevaarlijk werd. Hij deed dus niets meer en zo zag hij Bathseba aan het baden op het dak van haar huis. In 2 Samuël 11 staat heel duidelijk dat hij niet meer met het leger was opgetrokken maar was thuis gebleven. Hij zond Uria voor in de strijd waar hij zelf had moeten staan. De straf die hij hij kreeg, was dus passend voor zijn nakomelingen: het zwaard zou niet van zijn huis wijken.

  Er valt veel meer over je onderwerp te zeggen wat niet mogelijk is, maar toch hoop ik dat ik een paar punten ter overdenking heb aangegeven.

  Met vriendelijk groet,
  Enrique

 21. Guido zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 om 10:55

  De waarheid maakt vrij ! Wat is dan die waarheid? Dat je mag weten door de wedergeboorte dat je zijn zoon of dochter bent.
  Hij ziet jouw zonden niet meer, want je bent gerechtvaardigd in zijn zoon Jezus Christus. Wij zijn geen zondaars meer, maar Zijn kind. Doen we nog zonde, slaan we de bal mis, belijd dan: ik ben gerechtvaardigd door God in Christus, ik ben geliefd.
  Als je dit ieder keer uitspreekt, zal je vrij komen van die zonde. Wat zijn liefde is sterker dan de zonde. Zijn liefde maakt je vrij!

 22. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 juli 2018 om 18:36

  Dit is een pracht gedicht van Jacqueline van der Waals titel: Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw.

  Ik ben mijn zonden moe en mijn berouw,
  Ik ben mij zelve moede en ik ben
  Het zoeken moe naar God,die ik niet ken,
  en die ik zo gaarne kennen zou.

  Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
  mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
  maar bovenal het zoeken naar mijn God!
  ik ben het zoeken moede-maar God niet.

  Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
  ze zeventig maal zeven maal en meer.
  Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft,
  O, wonderbare goedheid van de heer,
  die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
  die alle dingen, en ook mij verdraagt.

 23. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 juli 2018 om 12:56

  Er wordt vaak gezegd: we leven in deze wereld , maar zijn er niet van. En dat is juist.
  Dat wil dus ook zeggen dat wij in deze wereld in aanraking komen met alles wat de wereld te bieden heeft. Zoals ook Daniel in Babel te midden woonde tussen al de afgodendienst en al de zonden die daar bedreven werden. Hij kwam er mee in aanraking maar raakte ze “zelf” niet aan.
  Ik denk dat wij als Christenen ook dit voorbeeld van Daniel ter harte moetennemen. We komen met de zondige wereld in aanraking, maar moeten ze “zelf” niet aanraken.
  En dat kan als wij als gelovigen ons vasthouden aan Christus Jezus de Opgestane Heer, die voor “ONS” bidt en pleit zonder ophouden. Dus voortdurend.
  Dat zonder ophouden of voortdurend betekent: dat wij altijd beschermd zijn/worden. Door Zijn Gebed tot de Vader.
  En dat betekent ook weer: we behoeven niet in een kramphouding te leven. We zijn in deze wereld maar er Niet van.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2018 om 13:29

  Ik sluit mij aan bij de vele openhartige reacties over dit thema, waar wij allemaal mee te maken hebben. Dirk bedankt voor dit commentaar. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden