Die éne zonde…

‘Heere Jezus, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me.’ Toch gaat het een week later weer mis. Opnieuw val je in diezelfde zonde. En misschien durf je bijna niet meer naar de Heere toe te gaan. ‘Wees mij alstUblieft genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Je vindt jezelf zo slecht. Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er niets van.


Die éne zonde laat je telkens opnieuw weer struikelen. (Foto: Paula da Silva)

Ik vermoed dat dit voor velen herkenbaar is. Sommigen zullen zich hebben neergelegd bij het feit dat ze telkens weer onderuit gaan in de strijd tegen een specifieke zonde. Anderen blijven strijden, maar zijn de wanhoop nabij. Ze schamen zich, voor hun man of vrouw, voor hun kinderen, en het meest nog wel voor de Heere. Is er overwinning mogelijk en hoe dan?

Vul maar in: verslaving, seksuele zonden, porno, roddel, woede-uitbarstingen, bitterheid, geldzucht…
Hoort de Heere mijn gebed dan niet, denk je misschien. Waarom antwoordt Hij dan niet? Waarom grijpt Hij niet in en schenkt Hij bevrijding?

In Galaten 5:19-21 staat:
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Dat zijn heftige woorden. Wie gaat er dan nog vrijuit? Wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven, zegt vers 21.
Toch geloof ik dat de Heere een weg wijst om van je zonden af te komen. Ook ik vind dat moeilijk, dat wil ik u eerlijk zeggen. Ook ik struikel.

Wat is dan die weg die de Heere wijst? Eén woord: Bekering. Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.’
In Mattheus 3:2 klinkt de oproep van de Heere Jezus: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.’
En de gemeente van Laodicea kreeg te horen: ‘Wees dan ijverig en bekeer u’ (Openbaring 3:19b).

Wat we nodig hebben, is dat de Heilige Geest ons overtuigt van de zonde. Hij wil ons leiden naar de Heere Jezus aan Wie we de zonde mogen belijden. En Hij wil ons kracht en genade geven om ons te bekeren, om radicaal te breken met deze zonde. Je besluit om te stoppen moet omgezet worden in daden. Stop ermee, breek ermee, vlucht ervandaan. In Gods kracht. Hij wil zo in je werken met Zijn Geest, dat je de zonde gaat haten en vlieden.
Ik hoorde een gokverslaafde die tot geloof was gekomen eens zeggen dat hij niet in de buurt van casino’s moet komen, omdat hij dan door een onzichtbare kracht er weer naartoe wordt getrokken. Als je verslaafd bent aan seks, bekijk dan geen pornosites meer.

Een essentiële stap is onze zonde te erkennen. In de al geciteerde tekst uit Spreuken 28:13 staat dat wie zijn overtredingen bedekt, niet voorspoedig zal zijn. Misschien zeggen we telkens opnieuw tegen de Heere dat we het nooit meer zullen doen en vragen we om vergeving, terwijl we toch onze zonde bedekken en er ten diepste niet mee willen breken. Het kan zijn dat de Heilige Geest telkens opnieuw je zonde aanwijst, maar dat je terugdeinst voor de consequenties. Want als je je bekeert, moet je ermee breken.

Mensen, ga toch deze weg. De weg van het belijden van je zonde, de weg van bekering. Breek met de zonde, in Gods Naam en in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen, aldus Spreuken 28:13.
In 1 Johannes 1:9 klinkt het: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Bekering is wat anders dan de schone schijn ophouden. Dat komt ook voor. Dat we onze buitenkant oppoetsen, maar van binnen niet veranderd zijn. Dan zul je vroeg of laat door de mand vallen. Het gaat erom dat ons hart, ons denken, ons handelen veranderd is.

Bekering is dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dat je ermee breekt en zegt: ‘Heere God, ik heb gezondigd, en alleen U kunt mij redden. Weest U mij genadig, ontfermt U Zich over mij. Voor U wil ik leven, voor U alleen.’
Dat alleen brengt vrijheid, bevrijding en overwinning. De Heere kan je veranderen. Dan vernieuwt Hij je, wat zichtbaar zal worden in je leven. In Johannes 15:5 staat het zo mooi: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

En besef dat Hij barmhartig en genadig is. Als het weer eens een keer misgaat, dan is Hij de goede, liefdevolle Vader, Die uitziet naar het moment dat we weer bij Hem komen.
Het diepste geheim is het kruis. Romeinen 6 wijst erop dat ons ik, ons zondige ik met Christus gekruisigd moet worden, met Hem moet sterven en begraven worden en ook met Hem weer mag opstaan.

Het geheim van de bevrijding van de zonde zullen we gaan ervaren als we de Heere mogen danken voor Zijn offer aan het kruis, voor Zijn bevrijding. Zie op Hem, zie op de Heere Jezus, kijk u zalig. Strijd niet langer in eigen kracht tegen die éne zonde, maar vertrouw op de Heere Jezus. Verwacht het van Hem alleen. Leef dichtbij Hem, wandel met Hem, verheug U in Hem en dank Hem! Voed je met Gods Woord, leef in afhankelijkheid van Hem en verlustig je in de Heere Jezus.

Dirk van Genderen