Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Smyrna: arm en toch rijk! – 2e brief (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018, 11:41 door Dirk A A

De naam Smyrna is afgeleid van mirre, een plant met een bittere smaak, maar die fijngemalen een heerlijk ruikende geur verspreidt. Dat is een beeld van deze gemeente. Een gemeente waar men de pijn van vervolgingen vanwege het geloof in de Heere Jezus kent, maar waar aan het einde de kroon van het leven wacht.


U ziet hier de Amerikaanse predikant Andrew Brunson in de Opstandingskerk in Izmir, het vroegere Smyrna. Bijna twintig jaar was hij voorganger van de kleine protestantse gemeente die in deze kerk samenkomt. Na anderhalf jaar in de gevangenis te hebben doorgebracht, staat hij nu onder huisarrest, in afwachting van zijn verdere proces. Hij wordt onder meer beschuldigd van betrokkenheid bij de staatsgreep tegen de Turkse president Erdogan in 2016.

Smyrna was één van de meest welvarende steden in Klein-Azië en is nu bekend onder de naam Izmir. De christelijke gemeente in de stad is wellicht ontstaan tijdens Paulus’ tweejarige bediening in Efeze, toen ‘allen, die in Asia woonden, het woord van de Heere Jezus hoorden’ (Handelingen 19:10).Typerend voor deze gemeente (Openbaring 2:8-11) is wat er gebeurde met Polycarpus, de oude voorganger van de gemeente. De Romeinse consul beloofde hem de vrijheid indien hij Christus zou afzweren. Maar zijn antwoord was:

‘Ik heb mijn Koning 86 jaar gediend. Nooit heeft Hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik Hem, Die mij heeft verlost, oneer aandoen?’ Joden en heidenen eisten de brandstapel. Toen men Polycarpus wilde vastmaken aan de paal, sprak hij: ‘Spaar uw nagels (spijkers; dvg), God zal mij vasthouden in het vuur. Ik acht het een eer waardig te zijn geacht een plaats in te nemen onder de martelaren van Jezus.’

Heel mooi in deze brief zijn de tegenstellingen. De Heere Jezus noemt Zich de eerste en de laatste, Die dood is geweest en levend is geworden. En van de gemeente wordt gezegd dat ze rijk is in Christus, en arm in de ogen van mensen. Aan de oproep om getrouw te zijn tot de dood, wordt de belofte van de kroon van het leven verbonden. Wie overwint, ook al betekent dat de dood, zal niet in de tweede dood komen. De tweede dood is de straf die ongelovigen bij het laatste oordeel ten deel zal vallen (Openbaring 20:14), in de poel die brandt van vuur en zwavel (Openbaring 20:14 en 21:8).

In deze brief vinden we geen enkel verwijt. Het moet voor de gemeente in Smyrna een grote troost zijn geweest te lezen dat hun Heere en Heiland hun vervolging, hun armoede en de laster die ze ondergingen, kende. Deze christenen worden verdrukt en vervolgd, met name door hun eigen volksgenoten, die een diepe haat tegen hen koesteren vanwege hun geloof in de opgestane Christus. Ze worden geboycot, gelasterd en ontslagen. Vandaar hun armoede. Het woord blasphemia, dat hier wordt gebruikt, geeft aan dat ze gelasterd worden vanwege hun geloof in de Heere Jezus.

Speciale aandacht vraag ik hier voor vers 9. Daar lezen we ‘Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.’ Ze zijn arm, maar toch rijk in de Heere. Geestelijke rijkdom is zoveel meer waard dan aardse rijkdom.
Meestal wordt vanuit deze tekst geconcludeerd dat de lastering tegen deze gemeente van Joden kwam, die hier ook nog eens ‘een synagoge van de satan’ zouden worden genoemd. En wat is dan het gevolg? Zo wordt het Joodse volk nog weer eens extra neergezet als vijand van het kruis en vijand van het Evangelie.

Let erop dat deze tekst nadrukkelijk zegt dat deze mensen wel zeggen dat ze Joden zijn, maar dat ze het niet zijn. Leest bijna iedereen hier overheen? Laten we daar niet langer aan meedoen, maar lezen wat er staat en zeggen wat er staat. Deze lasteraars zeggen wel dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Zo staat het er toch! Misschien waren het wel heidenen of mensen die eerder deel uitmaakten van de gemeente, die toegetreden waren tot het Judaïsme en zich nu keerden tegen de gemeente. Misschien eisten ze wel van deze gelovigen uit de heidenen dat ze zich lieten besnijden en zeiden ze erbij dat ze anders niet behouden konden worden.

Het is opmerkelijk dat er niet direct een einde wordt gemaakt aan deze situatie van lijden en vervolging. De gemeente wordt juist opgeroepen niet bevreesd te zijn voor het lijden dat nog komt. Sommigen zullen in de gevangenis worden geworpen en worden gedood. En er komt een verdrukking van tien dagen. Mogelijk wordt met deze tien dagen de vreselijke vervolging bedoeld die deze gemeente onderging in het begin van de vierde eeuw, onder keizer Diocletianus. De tijd van vervolging is in ieder geval beperkt. Er komt een einde aan.

Er staat in vers 10 dat het lijden, de vervolging plaatsvindt, ‘opdat u verzocht wordt’. Om dit te begrijpen, is het beter om hier te lezen: ‘opdat u beproefd wordt’. Dat geeft ook de grondtekst aan. God laat dit toe, opdat de echtheid van hun geloof zichtbaar zal worden, als een proef, als een test. Denk eens aan Daniël en zijn vrienden, die tien dagen werden getest, beproefd, nadat ze weigerden het voedsel van de Koning te eten en zijn wijn te drinken (Daniël 1). De Heere gaf hun zijn zegen.

De haat en vervolging komt over de gemeente van Smyrna omdat hun boodschap radicaal is. Een slappe en softe boodschap roept geen weerstand op. Maar de gemeente van Smyrna houdt onverkort vast aan de boodschap dat Christus de enige Verlosser is.
Hoe is dat bij ons? Is onze boodschap nog wel helder en duidelijk? Of zwakken we onze boodschap hier en daar wat af om weerstand te voorkomen, om bezoekers aan onze samenkomsten niet af te stoten? Weet wel dat we dan een bom leggen onder het Evangelie.

Voor miljoenen christenen onder communistische en islamitische regimes is deze brief vandaag pure realiteit. Leef met hen mee, bid voor hen!
Laten wij niet denken dat wij nooit in zo’n situatie terecht kunnen komen. Wellicht is het tijd ons daarop voor te bereiden. Niet uit angst, maar gedachtig aan de woorden van onze Heiland dat er zware tijden aanstaande zijn.

Aan de oproep om getrouw te zijn tot de dood, wordt de belofte van de kroon van het leven verbonden (vers 10). Wat is deze kroon van het leven? Denk hierbij niet allereerst aan het eeuwige leven zelf – dat ook – maar aan de kroon die hoort bij het eeuwige leven, de kroon die we eenmaal van de Heere Zelf zullen ontvangen.

Wie overwint, ook al betekent dat de dood, zal niet in de tweede dood komen (vers 11). De tweede dood is de straf die ongelovigen bij het laatste oordeel ten deel zal vallen (Openbaring 20:14), in de poel die brandt van vuur en zwavel (Openbaring 20:14 en 21:8).

Door deze brief worden ook wij opgeroepen niet bevreesd te zijn, maar trouw te zijn aan de Heere. Voor ons is dat vooralsnog betrekkelijk gemakkelijk. Het kost ons nog niet ons leven, maar laten we niet vergeten dat wel ons geestelijk leven op het spel staat. Ook wij zullen de ‘kroon van het leven’ (Openbaring 2:10) ontvangen wanneer we trouw zijn en overwinnen in Gods kracht.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Coby Verbruggen-Oskam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2018 om 20:17

  Hierbij een leestip i.v.m. de Grote Feesten in Israël, n.a.v. bericht in de Nieuwsbrief: het CIS geeft in deze tijd elke dag een soort dagboek uit, per e-mail te ontvangen, waarin we meer leren over de Joodse Feesten, maar waarin ook de link wordt gelegd naar het leven van een christen. Zeer aanbevolen!

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 september 2018 om 20:55

  Mijn vrouw en ik lezen – zolang we getrouwd zijn – de dagelijkse Bijbelteksten volgens het rooster van de Herrnhuter Broedergemeente. Zo kan je bij deze Broedergemeente de teksten opvragen op de datum van je geboorte. Voor mij was deze tekst juist Openbaring 2: 10, waardoor deze tekst voor mij al jarenlang een heel bijzondere betekenis heeft! De brieven aan de 7 gemeenten zijn bovendien bijzonder, omdat elke gemeente de zeven brieven ontving en men de brieven van elkaar kon lezen. Wat bij deze brieven opvalt is, dat Jezus elke brief begint met “ik ken uw werken”, een bemoedigende aanvang. Bij Smyrna is het vooral de ellende en de profetie van de tien dagen verdrukking. Hoe ik dat laatste moet plaatsen weet ik niet. Maar om in verdrukking stand te kunnen houden, word je geloof wel zwaar op de proef gesteld. Al vóór zijn kruisiging waarschuwde Jezus, dat Hij niet gekomen was om vrede te brengen, maar strijd! En als christenen zitten we allemaal middenin de strijd om ons heen. We mogen heel dankbaar zijn om in één van de weinige landen in deze wereld te wonen waar christenen nog niet worden verdrukt. De lijst van landen, waar christenen worden verdrukt en wordt bijgehouden door Open Doors, wordt elk jaar langer. Het sterkste wapen in verdrukking en tegen verdrukking is nog altijd het gebed. Weinigen beseffen dat. Net zo min is men voorbereid op de komende verdrukking.Toch zullen er mensen zijn in die verdrukking, stand zullen houden tot het einde! Bid er voor, om daar bij te mogen horen! Niet alleen in het Midden-Oosten, maar de hele wereld staat op springen!

 3. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 3:00

  Openbaring 2:10b ontving ik eens van broeder Luis Palau tijdens een tent campagne in Leeds (Engeland). Dit vers maakte diepe indruk jaren geleden in mijn leven. Ik ben dat moment nooit vergeten! Dit zijn de woorden: Wees trouw tot de dood en Ik zal u de kroon van het Leven geven

 4. W.Brink zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 5:38

  Dirk, zoals jij Openbaringen 2:9 uitlegt is niet gebruikelijk. Het Christelijk geloof werd tegengewerkt door joden. Mensen die dat doen luisteren naar de duivel. Zie bijvoorbeeld ook Joh 8: 44. Dat mag je niet wegredeneren.

 5. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 13:50

  Shalom Dirk,

  Shaoel (Paulus) zegt zelf “eerst de Jood, dan de Griek”. Het Joodse volk heeft al 2000 jaar geleden onder de Christelijke vervangingsleer. Nu is de kerk zelf aan de beurt. Een koekje van eigen deeg.
  Adonai heeft Zich omgedraaid en is opgestaan om zich over Tsyon te ontfermen. De kerk heeft tijd genoeg gehad om zich met Israël te verzoenen. We leven in een adembenemende, profetische tijd. Als de kerk zich afkeert van zijn negatieve ideeën en gevoelens richting Israël, Zijn volk gaat zegenen en liefhebben, is er nog hoop voor de kerk in Europa. Een evangelie zonder Israël is slechts een halve boodschap, of nog niet eens. Want de hele bijbel is een Joods boek en gaat over Israël.
  Wordt wakker en leer het Vaderhart van G-d kennen. De eniggeboren Zoon Yeshua en de eerstgeboren zoon Israël zijn een. Niet los van elkaar te krijgen. Wake up.
  Groetjes,
  Harry.

 6. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 14:16

  Wat een triest nieuws uit China. Naar aanleiding van de aanvallen door de Fulani herders op christenen in Nigeria, hoorde ik van Jubilee campaign dat het leed van vervolgde christenen structureel wordt genegeerd door de media.

 7. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 15:34

  Hallo Dirk, ik heb een buurvrouw, het is niet goed met haar, ze heeft waarschijnlijk kanker. Ze heeft vaak over het geloof gezegd dat ze het niet wil aannemen. Ik bid dan maar thuis voor haar. Ik heb uw mail gelezen, het wordt wel erg menens in de wereld, maar ik blijf vertrouwen op HEM. 2 Petrus zegt: JEZUS komt als een dief in de nacht en er zijn veel spotters. Ik ga er maar niets meer van zeggen, ze geloven het niet. Ik zwijg dan maar en bid thuis. Het is wel lastig, maar de HERE GOD is altijd bij mij. Dirk, nog een goede week. GOD de HEERE zegene. Margreet

 8. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 17:24

  De “doctrine” van Anti-Christ wordt nog steeds gevolgd door een groot deel van de gelovigen. Is Israël belangrijker dan de Here Jezus? De Here Jezus zei: “Wie Mij niet heeft, heeft de Vader ook niet. Maar daar filosoferen bekende sprekers zolang over tot er een compleet ander verhaal uitkomt. En de “goegemeente” zag dat het goed was en sliep rustig verder.
  De Here Jezus zei ook nog: “Het koninkrijk wordt van u afgenomen en aan een ander volk gegeven, dat wel zijn vruchten zal voortbrengen”. Maar die uitspraak weet “men” niet meer te vinden.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 21:06

  Nu God een keer brengt in het lot van Zijn Volk, en de vervallen hut van David weer opricht, is het gevolg dat de Genadetijd voor de kerken ten einde loopt, en ze ter verantwoording worden geroepen aangaande hun handelen betreffende Israel.

 10. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 21:44

  Dat die bolderkar in Oss niet wilde remmen, waarover u in de Nieuwsbrief schreef, lijkt me niet waar. Een bolderkar is een elektrisch voortgedreven soort bakfiets die niet harder gaat dan 15 kilometer per uur. Dus net zo snel als een doorsnee stadsfiets. Om te remmen moet je eerst de kracht van de wielen halen, b.v. door de motor uit te zetten of op een andere wijze de wielen vrij te maken. Pas dan kan je door te remmen de snelheid uit de bolderkar halen. Want doe je dat niet, dan zal de wagen door blijven rijden ondanks dat je remt. Het nieuws brengt het niet, maar ik sluit niet uit dat de vrouw die deze bolderkar bestuurde dat voor het eerst deed en er dus niet mee om wist te gaan. Daardoor raakte ze in paniek toen het erop aankwam de wagen tot stilstand te brengen. Het is erg verleidelijk de schuld aan de wagen te geven, maar meestal is het de bestuurder. Die was waarschijnlijk onvoldoende ingewerkt alvorens op deze wagen te klimmen.

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 23 september 2018 om 22:18

  De HEERE behandeld niemand als prullaria. En heeft met de beste mens werk om hem/haar naar Zijn beeld en gelijkenis te vormen en te kneden. Er zitten nog wel eens harde stukjes in het leem. Die verwijderd Hij dan, zodat het afgeknepen leem de juiste zachtheid en soepelheid krijgt, om er iets moois van te kunnen bakken. Zodat we in de oven der beproeving gedaan kunnen worden. Want aarden vaten maakt en zoekt de Meester uit zichzelven zwak en klein, die gereinigd en geheiligd Hem ten dienste kunnen zijn, staat er in een lied.
  Ook mogen dan muilen van leeuwen de bekken dichtgesnoerd worden, en valse vuurtjes gedoofd worden, want immers kan 1 vonk een heel bos doen ontbranden, in brand krijgen.
  Wat zal het mooi zijn dat wij elkander later in de hemel zullen gaan ontmoeten. Volmaakt en rein om eeuwig daar bij Hem te zijn.
  De buurvrouw van Margreet (7)is goddeloos en wil JAMMER GENOEG zonder de ware God. Laten wij maar wakend en biddend blijven.

 12. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 september 2018 om 10:55

  Ik hou al de kostbare woorden van mijn Heer aan mij zorgvuldig bij. Daarom kan ik nu delen wat er was na mijn vraag aan Hem in 1999: “Hoe kan het Heer dat er zoveel kinderen van U – ook voorgangers – soms plots een ernstige ziekte krijgen?” In mij klonk wat later – op een stil moment (meestal bij het wakker worden): “Hoor wat de Geest tot de gemeenten zegt: Smyrna”! Voor mij was dat een duidelijk antwoord.

 13. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 september 2018 om 11:48

  Beste Dirk,

  Een mooie Bijbelstudie (het bovenstaande) en belangrijk nieuws had je te melden over de wereldwijde vervolgingen die gaande zijn, zoals in China. De mooiste mense, die ik ken, hebben diep en zwaar lijden meegemaakt. Die kennen de Heere Jezus op een wijze zoals de meesten Hem niet kennen.
  Zoals Ernst het ook gezegd heeft, laten wij meer op de knieën gaan. Want de wereld dreigt ten onder te gaan en op dit zinkend schip moeten de reddingsvesten uitgeworpen worden om de mensen nog in het Levensschip te krijgen. De tegenstander roert zijn staart, want hij weet dat hij weinig tijd heeft. Het raakt mij zeer, als je schrijft over China. Niet in het minst omdat mijn voorouders uit China komen, maar ook omdat als ik aan China denk, ik denk aan het land waar Hudson Taylor voor het eerst protestantse zending heeft bedreven en het land van Watchman Nee, die een hele grote invloed op mijn denken heeft uitgeoefend met zijn geschriften alhoewel hijzelf maar een (1) boek heeft geschreven: “…The Spiritual Man..”. Hij was een slim iemand maar heeft zijn universitaire opleiding niet afgemaakt om zijn roeping als evangelist te volgen. Zijn voorbeeld heeft mij geïnspireerd om mijn eigen talenten en bekwaamheden in Zijn dienst te stellen en ze niet voor eigen geldelijk gewin of aanzien bij mensen aan te wenden.
  Het diepe lijden zoals de gemeente te Smyrna moet hebben gekend, kan je ook zien als een les voor de gelovigen die door diep lijden moeten gaan. Het lijden is van veel meer waarde, geestelijk gezien, dan het genieten van voorspoed. De grootste winst is de enorme geestelijke rijkdom van het meer deel gaan krijgen aan het leven van Jezus. Vergelijk Filippenzen 3:10. Door het lijden komen deze drie geweldige zegeningen aan bod: 1. het beter kennen van de Heere Jezus, 2. het delen in het lijden van Jezus, 3. het leren steunen en verwachten van Zijn opstandingskracht in je leven. En daarvan zegt de Heere Jezus in Openbaringen 2:9: …maar u bent rijk…..

  Groeten van San

 14. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 september 2018 om 15:33

  Bedankt Dirk. Het kostte Smyrna alles. De genade die zij door de Here Jezus hadden was hun genoeg. Ze wisten: meer hebben we niet nodig. Wij willen vaak heel veel naast genade, dat is ons probleem. Genade is hetzelfde als: wij hebben de Here Jezus aan het kruis genageld, ieder mens behalve de Here Jezus die mens en God is. Daar is ieder mens schuldig aan. Hoe dankbaar moeten we zijn dat de Here Jezus vrijwillig aan het Kruis ging voor ons. Meer dan genade hebben we niet nodig. Ik denk dat daar ons probleem ligt. Met deze genade kun je de hele wereld aan. Wil je meer, dan heb je vaak een probleem.

 15. stadina zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 september 2018 om 14:08

  Mag ik even reageren op Avda? Ook op dit moment hebben twee bekende Nederlandse voorgangers te kampen met alvleesklierkanker.
  Ik kan me zo moeilijk voorstellen, dat de Heer zo’n vreemd antwoord geeft. “Hoor, wat de Geest tot de gemeente zegt: Smyrna”. Voor Avda een duidelijk antwoord. Voor mij een groot raadsel. Het enige wat we kunnen doen is deze mensen in ons gebed aan de Heer opdragen. Ik heb 2 voorgangers persoonlijk goed gekend, die voor de Heer hebben geleefd en beiden op latere leeftijd Alzheimer kregen en in een inrichting zijn overleden. (één ervan heb ik zelf verpleegd). Het blijft voor mij een groot vraagteken, waar ik niet uitkom.
  We leven in een gebroken wereld en zullen steeds weer met die gebrokenheid geconfronteerd worden, ondanks dat ik geloof, dat God wonderen kan doen!
  Zegen toegewenst.

 16. elly kelder-v.bijnen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 september 2018 om 11:44

  Goedemorgen, heil de lezers.
  Wat bijzonder, dat niemand op reactie 10 heeft gereageerd. Ik schrok ervan, dat hij sowieso hier geplaatst is. Stel, dat (iemand uit de omgeving van) die leidster het te horen krijgt! De bestuurders van die karren krijgen allemaal training; niet lang, maar toch. Bij de aandrijving van de Stint komen relais te pas, misschien zit ‘m daar wel de crux. Er zijn problemen bij andere kinderdagverblijven bekend. Er zijn soortgelijke (on)gevallen met scootmobiels gebeurd…. Enzovoort, enzoverder. Niet oordelen broeder, laat staan ver-oordelen.
  Misschien negeert men expres reactie 10. Als dat zo is, excuses voor mijn woorden.

  Ik wens u Gods zegen.

 17. Florianne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 september 2018 om 14:01

  Even een reactie op Avda(12) Waarom zouden kinderen van God géén ernstige ziekte kunnen krijgen? Ze zijn toch niet beter dan andere mensen? We zijn allemaal zondaren, ook Gods kinderen. Zulke vragen mogen we ons, mijn inziens, niet stellen. God heeft met alle mensen een plan en een weg om te gaan. En die is anders dan onze plannen. Ik heb een oom gehad, Ds. Frans Bakker, die op 45-jarige leeftijd in Driebergen is overleden. Op zijn sterfbed zijn verschrikkelijk veel mensen geweest. Hij was Ds. bij de Geref. Gemeente, maar er kwam allerlei pluimage en ook van alle kerkverbanden. Zelfs uit de Katholieke kerk. Velen hebben gezegd dat ze Gods aanwezigheid hebben gevoeld. Honderden zijn bij de Kerkdienst en begrafenis geweest en hebben dus ook het Evangelie gehoord. Wie weet hoevelen er door God getrokken en bekeerd zijn geworden. Hij heeft ook het bekende boekje” Gebedsgeststalten” geschreven, dat zelfs in China gelezen wordt en telkens opnieuw gedrukt wordt omdat daar zoveel vraag in China voor is. Ook in andere landen wordt het gelezen. Er kan dus veel zegen op rusten op ziekte en dood van Gods kinderen.

 18. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2018 om 10:39

  Het is misschien schokkend om te bevatten, maar met “hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn” wordt bedoeld de Joden die Jezus afwijzen (Rom 2:28-29 en Joh 8:42-44). In het NT worden veel voorbeelden genoemd van lastering van (Joodse) christenen door Joden die Jezus afwijzen (Handelingen 13:50, 17:5-7, 18:12-13, 25:1-7). Dat is dus duidelijk vervuld.
  Maar gelukkig veranderen de tijden. De Gemeente te Filadefia wordt gehuldigd door sommige Joden die Jezus afwijzen. En rond Christus’ wederkomst op aarde zullen alle Joden Jezus aanvaarden als de Messias.

 19. Joachim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2018 om 11:07

  “Spaar uw nagels …” (Polycarpus) – wat geestelijk volwassen!

 20. Florianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 september 2018 om 17:46

  Dirk. Ben het helemaal eens met Elly Kelder-v.Bijnen ( nr.16) Ik heb me ook verwonderd dat dit is geplaatst. Wilde er eigenlijk niet op reageren, maar wil nu toch laten weten dat Elly hier niet alléén zo over denkt.
  Gezegende Zondag Dirk met je gezin en allen die deze Nieuwsbrief lezen.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 september 2018 om 15:23

  Sjalom Dirk en anderen,

  In Israël is een voorzichtige trend waarneembaar: onder de orthodoxe Joden vindt men steeds meer aanhangers van Yeshua. Er is iets gaande wat zal uitmonden in een onomkeerbaar proces naar de volledige erkenning van onze Joodse Messias Yeshua.

  Alle pogingen van de kerken om het Joodse volk te bekeren hebben slechts geleid tot een enkeling. De verfoeilijke vervangingsleer is echter nog steeds niet op zijn retour, zij is nog springlevend in leerstellingen en kerkelijke formulieren. Gelukkig zijn er nu christenen die dat in de gaten krijgen en zich los willen maken van de vervangingsleer. Nu wordt het tijd om al die oude archieven met die vervangingsleer kritisch te bekijken en alle leerstellingen die daaruit naar voren zijn gekomen grondig te herzien en te herroepen wat niet juist is geweest. Het zou de kerken sieren, maar ja, die eeuwige traditie gooi je toch ook niet zomaar weg toch?

  Wij Joden, kunnen uitstekend vanuit onze eigen achtergrond de Bijbel (ons eigen geschiedenisboek) keurig lezen en interpreteren. Daar hebben wij echt geen kerkelijk instituut voor nodig. Wij zitten nu in de laatste dagen van het Loofhuttenfeest en herdenken daarbij dat wij op de tocht door de woestijn. Toen was het gehele volk en de medereizigers zeer nabij de Eeuwige op weg naar het Beloofde land. Met verlangen kijken wij uit naar de terugkeer van de Messias, Die dan het koninkrijk zal heroprichten over Israël.

  Tijdens die regeerperiode zullen de volkeren jaarlijks een afvaardiging sturen naar Jeruzalem. Volkeren die dat overslaan krijgen een jaar lang geen regen op het land. De droogte van de afgelopen zomer is daar nog niets bij vergeleken. Wie niet de Koning eert: honger en armoede is dan de eigen gekozen beloning voor ongehoorzaamheid.

  Vraag: zijn wij voortdurend bezig om onze geestelijke bagage op peil te houden? Zijn wij trouw aan de Eeuwige of verwachten wij het nog steeds van onze eigen inspanningen en vinden wij dat we voldoende kennis in huis hebben om een mogelijke verdrukking in te gaan?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden