Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Magnetiseur: ja of nee? (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 november 2018, 10:05 door Dirk A A

Het gebeurde in de opleiding van een groep verpleegkundigen. Ze wilden graag informatie over alternatieve geneeswijzen. Het vormingsinstituut nodigde een magnetiseur uit om iets over ‘zijn werk’ te vertellen. Op die bewuste avond gebeurde er iets vreemds. De magnetiseur werd gehinderd in zijn werk omdat er een biddende christen aanwezig was.

Nogal wat mensen gaan naar magnetiseurs of een andere paranormale genezers, zoals iriscopisten of hypnotiseurs. Het is opvallend dat juist veel kerkmensen naar zulke ‘genezers’ gaan. Meestal beseffen ze niet aan welke gevaren ze zich zo blootstellen, want dit is geen neutraal terrein, maar het terrein van de duisternis. Iets daarover vertelt de christen student die tijdens de avond van de magnetiseur aanwezig was.

Bidden
Ze vertelt: ‘Ik zag er erg tegenop om te gaan. Ik had God gebeden of Hij alles wilde leiden naar Zijn wil. Uit de Bijbel (Leviticus 19:26 en Deuteronomium 18:9-14) wist ik dat het gebied van de magnetiseur verboden terrein is. Ik merkte een strijd in mij, voordat die magnetiseur er was.
Eerst vertelde hij het een en ander over zijn werk. Hij zei: “Ik heb dit stukje goddelijke macht van Christus gekregen om anderen te genezen”. Daar schrok ik erg van. Ik zat de hele tijd te bidden, terwijl hij bezig was vanuit een andere kracht.’

Deuteronomium 18:10-12a
10. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is,
11. die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij doden onderzoek doet.
12. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.

‘In de pauze las ik nog wat in de Bijbel. Ik wist dat God wilde dat ik daar was, omdat Hij Zijn getuigenis wilde laten horen. De magnetiseur begon. Een meisje nam plaats op de stoel, hij hield z’n handen boven haar hoofd en klapte toen de kracht langs haar lichaam af. Ook vertelde hij precies was er met haar aan de hand was.
Vervolgens was er een jongen aan de beurt. Ook over hem vertelde hij precies wat hem bezighield. Ik was constant aan het bidden.
Toen zei die magnetiseur ineens: ‘Er zit hier iemand die het niet leuk vind wat ik doe. Ik voel dat er aan mij wordt getrokken en diegene zit daar”, waarbij hij mij aanwees.’

‘Toen gebeurde er iets wonderlijks. Ik zei: “Dit is duivels, God is overwinnaar”. Daarna werd ik rustig en kwam er vrede in mijn hart.
Daarop reageerde de magnetiseur: “Jij interpreteert de Bijbel verkeerd”.
Ik zei toen: “Nee, dat is niet zo, God is de Waarheid”.
Ik begon te huilen omdat God mij geholpen had, terwijl ik het vooraf eigenlijk niet geloofde. Hij was zo dichtbij, Hij gaf mij de woorden in de mond.’ Omdat dit een heel persoonlijk getuigenis is, heb ik de naam van de betrokkene weggelaten.

De Bijbel verbiedt waarzeggerij
De Bijbel waarschuwt ons dat we geen deel zullen hebben aan de werken van de duisternis. Waarzeggerij wordt krachtig verboden. Deze magnetiseur wist precies wat degenen mankeerden die plaats namen op de stoel. Ook wees hij exact degene aan die tijdens die bijeenkomst aan het bidden was. Zij belemmerde hem in zijn ‘werkzaamheden’. Dat geeft duidelijk aan dat het niet de Heilige Geest was die hem zijn krachten en zijn wijsheid gaf.
Toen Naäman, de melaatse bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, naar de profeet Elisa in Israel ging om genezing te zoeken, had hij verwacht dat de profeet met zijn hand over de aangetaste plaats zou strijken, waardoor de melaatsheid weg zou gaan. (2 Koningen 5:11). Dit doet sterk denken aan magnetiseren.

Het magnetiseren gaat in grote lijnen als volgt: De magnetiseur gaat de patiënt magnetiseren. Hij doet dit door overdracht van kosmische energie. De beïnvloeding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Soms gaat het via de vingertoppen van de magnetiseur, maar het kan ook via de ogen, via gedachtenconcentratie op afstand, via een gemagnetiseerd voorwerp, door te blazen in de richting van de patiënt of door middel van spiritisme.

Na het ‘instralen’ wordt de kosmische energie door strijkbewegingen over het lichaam van de patiënt verdeeld. De strijdbewegingen of het ‘afslaan’ dienen tevens om de kwalen ‘weg te strijken’.
De magnetiseur bezit geen onbeperkte hoeveelheid kracht. Hij zal regelmatig bij moeten tanken. En iets occults moet worden aangevuld uit occulte bronnen.
Uit onderzoek van parapsycholoog prof.dr. Tenhaeff blijkt dat meer dan tachtig procent van de magnetiseurs lid is van een spiritistische of theosofische vereniging, waar ze rechtstreeks contact hebben met de geesten van overledenen.

Soms Bijbel op tafel…
Sommige magnetiseurs leggen bewust een Bijbel op tafel, om christelijke patiënten gerust te stellen. Toch is dat beslist geen bewijs dat de magnetiseur een kind van God is. Sommige magnetiseurs praten wel over God, over Christus, over de Bijbel, maar als je vraagt wie Jezus voor hen is en wat Zijn bloed voor hen betekent, dan krijg je vaak geen antwoord of een ontwijkende reactie.

En zeker, behandelingen door een magnetiseur kunnen succesvol zijn. Dat hoeft ons niet te verwonderen, omdat de Bijbel laat zien dat de satan tot veel in staat is en Gods wonderen probeert na te bootsen. Juist deze ogenschijnlijke successen verleiden velen tot een bezoek aan zulke genezers.
‘Genezer’ is eigenlijk niet het juiste woord, toverdokter is beter op z’n plaats. De satan is een sluwe verleider en tovert door de magnetiseur heen. Wat hij met de ene hand geeft, neemt hij met de andere. Het is hem er altijd om te doen de ziel van een mens in zijn bezit te krijgen. Hij is de grote tegenstander van God.

Moeite met Bijbellezen en bidden
Ik heb van meerdere gelovigen gehoord dat ze ervaren dat na een bezoek aan een magnetiseur of andere paranormale genezer hun gebedsleven verflauwde en dat ze zich minder konden concentreren tijdens het Bijbellezen of het luisteren naar een preek. Soms komt er zelfs tegenstand tegen alles wat met God te maken heeft.
Soms zijn de gevolgen minder duidelijk. Langzaam aan begint er twijfel te ontstaan over hun geloof of verdwijnt de geloofsblijdschap en het geloofsvertrouwen. De zekerheid van de vergeving van hun zonden, die ze vroeger kenden, verdwijnt en ze vragen zich vertwijfeld af of de beloften van het Evangelie wel voor hen zijn. De prijs die betaald moet worden voor het bezoek aan een magnetiseur, een iriscopist of een hypnotiseur kan een geestelijk hoge prijs zijn.

Als u toch overweegt zo’n ‘genezer’ te bezoeken, wil ik u dringend adviseren eerst in gebed te gaan en de Heere te vragen om u hierin de weg te wijzen.
Ooit heb ik iets bijzonders meegemaakt, wat hierop lijkt. Iemand was vast van plan mij te laten ‘vallen in de geest’, dat vond ze kennelijk nodig. Er kwamen al twee mensen achter mij staan om mij op te vangen. Ik ervaarde echter dat de Heilige Geest mij alert maakte en waarschuwde. In mijn hart was er een gebed tot de Heere om mij te beschermen als het niet van Hem was. Die persoon zei toen tegen mij: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De Geest Die in u is, is sterker dan de geest die in mij is.’

Vanuit de Bijbel mogen we zeker weten dat de God van de Bijbel machtiger is dat alle machten van de duisternis. Als u in de macht van die geesten terecht bent gekomen, laat u dan bemoedigen. De Heere is machtig om u te bevrijden uit de machten van de satan. ‘Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn’ (Johannes 8:36).

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 november 2018 om 13:52

  Kortom, occulte ‘geneeskunde’ is puur hocus-pocus, is gebaseerd op allerlei Oosterse kretologie, werkt met allerlei kosmische energieën welke niets anders dan demonen zijn en is niet objectief medisch-wetenschappelijk te bewijzen. Heel goed dat zorgverzekeraar CZ een aantal alternatieve geneeswijzes als bijv. reïncarnatietherapie niet meer wil vergoeden.

  Nu is er een wisselvallige periode aangebroken met de nodige regen. Laten wij daar de Heere God voor danken en Hem vragen dat de nodige winterregens ook de komende maanden door zullen zetten. Opdat er voor het komende groeiseizoen er weer voldoende water is en het waterpeil in de rivieren als de Rijn ook weer een normaal niveau zal hebben.

 2. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 november 2018 om 14:11

  Ik begrijp niet dat die vrouw toch naar deze bijeenkomst ging. Wat had ze daar te zoeken? Ze had ook thuis kunnen bidden.
  En waarom zou het niet terecht zijn te stellen dat elke magnetiseur zich op occult terrein begeeft? Ik denk het wel!
  Naar mijn mening moeten we gewoon duidelijk durven zijn in het onderscheid tussen goed en kwaad, tussen wat van de duivel komt en wat van God.
  En ook niet aarzelen de consequenties van het horen bij Hem te dragen.
  Als je naar zo’n bijeenkomst gaat neem je geestelijk een enorm risico, dat is mijn stellige overtuiging.

 3. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 november 2018 om 19:09

  Ik wil hier toch op reageren. Toen er in mij een vreselijke strijd uitbrak op geloofsgebied, wat niets te maken had met het bovengenoemde nam mijn kringleider mij mee naar een gebedsgenezer, die aanzien had in de evangelische gemeente. Toen ik mijn verhaal vertelde ging deze man met mij bidden en legde mij de handen op. Ik dacht: nu zal ik verlost worden van al die gedachten die mij kwelden toen ik tot bekering kwam. Na het gebed vroeg mij kringleider: En?? Een moeilijk geval, zei hij. Waarom?? dacht ik, waarom?? Dit heeft mij nog jarenlang achtervolgd, en na zoveel jaren komt het nog regelmatig terug in mijn gedachten, en doet het nog pijn!!!! Afgewezen!!! Ook door mijn Jezus? Ik geloof dat niet.
  Daarom vind ik dit net zo erg, als het artikel waar Dirk hier boven schrijft. Mijn punt is dan ook, dat gebedsgenezers net zo gevaarlijk kunnen zijn, als de personen in bovengenoemd artikel, want er lopen heel wat gewonden rond, die als zij niet genezen kunnen worden door een gebedsgenezer het altijd aan de persoon ligt en niet aan hen. Daarom: zoek het bij Jezus, en niet bij zulke personen.

 4. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 13:05

  Otto

  Denk juist dat jij door de Heere Jezus bent beschermd tegen de invloed van deze gebedsgenezer. Zelf hebben mensen in een kring om mij heen hardop gebeden voor mijn slechthorendheid (tamelijk ernstige vorm ervan) en ik bad in stilte mee dat als de Heere mij zou genezen hij ook mijn broer en zus honderden kilometers verderop zou genezen. Ik geloof dat Hij dit kan en wil en ooit zal doen. Wij werden niet genezen. Dat komt wel bij Jezus’ komst. God verhoort maar niet altijd zoals jij wilt of denkt. Otto, dat jij strijdt in geloof is al een goed teken, veel zelf Bijbel lezen en bidden zal je ook helpen dichter bij Hem te staan de Heere houdt jou vast en niemand kan je uit Zijn Hand roven.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 14:22

  Als God het raadplegen van magnetiseurs verbiedt, waarom dan toch dat risico nemen?
  Wij moeten er doorheen, door de zonde en het lichaam vol pijn en verdriet. Ook al sluiten geloof en praktijk niet altijd netjes op elkaar aan, want er is voor alles een tijd en een gelegenheid. Wij kunnen wel graag willen, maar de Wijsheid zijn wij niet.
  Het is daarom verstandig om de problemen ook voor te leggen aan de Here.
  Dan komt er misschien genezing en in elk geval een duidelijke les.
  Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. Rom. 6:8

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 16:33

  Beste Dirk

  Dit doet me sterk denken aan een paranormaal gebeuren in Haarlem dat jaren geleden plaatsvond. We liepen als christenen van verschillende kerken diverse keren rondom het gebouw en de aanwezige ‘genezers’ konden niks uitrichten.

 7. j.j. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 17:55

  Met betrekking tot de subsidiëring van Sirez (waarover u schrijft in de Nieuwsbrief): Dat zij, die er voor strijden dat de subsidie voor dit werk wordt ingetrokken, in hun eigen kuil zullen vallen en zelf hun subsidie zullen kwijtraken.
  Laten we bidden dat de Heere Paul Blokhuis met Zijn Wijsheid zal vervullen waardoor de monden van de tegenstanders het zwijgen opgelegd wordt en mocht het zijn, hun harten worden aangeraakt door wakker schuddende genade.

 8. M.K. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 18:58

  Beste zuster, wat dapper dat je in het openbaar zo hebt getuigd van jouw Meester! ‘Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem (haar) zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is.’
  Mat. 10:32 NBG51
  Ja, Hij is Heer en dat heb jij heel direct ervaren. Wat een bemoediging (en waarschuwing) om dit te lezen. Het zal mensen in de zaal ongetwijfeld aan het denken hebben gezet.

 9. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 19:34

  De tekst van Deuteronomium 18:10-12a, lijkt me duidelijk genoeg voor iedereen die lezen kan om je niet op occult terrein te begeven.
  Ik ben sowieso van mening dat de dame in kwestie niet naar een dergelijke sessie had moeten gaan, maar begrijp ook dat de nieuwsgierigheid het kan winnen. De ervaring op zich was voldoende om te ervaren dat ze er nooit meer heen zal gaan.

  Wat betreft de actie om het leven die gevoerd is, zijn er nu toch zaken die nu ontmaskerd zijn/worden…, zaken waar we geen idee van hadden.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 20:36

  Nadat ik op het getuigenis van Anne van der Bijl in 1958 in mijn nek gegrepen werd en regelmatig in mijn Bijbel begon te lezen, werd ik, al in het begin, aangeraakt door een tekst uit Jeremia 17. Deze tekst heeft mij in de rest van mijn leven behoed voor allerlei dwaalleringen en vormen van persoonsverheerlijking. Citaat: “Zo zegt de HEERE:

  Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens,
  en die een schepsel tot zijn arm stelt,
  terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.
  6Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte,
  die het niet ziet wanneer het goede komt:
  hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn,
  in zilt en onbewoond land.
  7Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
  wiens vertrouwen de HEERE is.
  8Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,
  en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
  Hij merkt het niet als er hitte komt,
  zijn blad blijft groen.
  Een jaar van droogte deert hem niet,
  en hij houdt niet op vrucht te dragen.”

  Veder in het exacte midden van de Bijbel in Psalm 118: 8 en 9
  “Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
  dan op de mensen te vertrouwen.
  Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen
  dan op edelen te vertrouwen.”

  En dan Jezus oordeel over de zogenaamde gebedsgenezers. Het is een tekst kort na het herkennen van de vruchten aan een boom: Mattheus 7: 22 – 23
  “Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
  23Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”
  DAAROM, kijk altijd naar de vruchten van iemand vóórdat je je de handen laat opleggen! Er lopen heel wat wolven in schaapskleren rond!! Bedankt, Dirk, voor de waarschuwingen.

 11. Antonia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 21:14

  Het doet me zeer dat er zo in het algemeen magnetiseurs worden weggezet als occult belast. Mijn vader kwam bij geval te weten dat hij met zijn handen anderen behulpzaam kon zijn om pijn te verlichten. Na werktijd probeerde hij, gewoon in de huiskamer, op zeer integere wijze mensen die naar hem toekwamen te helpen. Dit zonder zelfverheffing, zonder een uurtarief. Louter om te helpen. Hij stierf in de jaren 70. Toen werd er niet over gesproken of dit eventueel occult zou zijn. Ik geloof niet dat mijn vader deze gaven verkeerd heeft gebruikt. In zijn eenvoud en liefde offerde hij zijn vrije tijd op. Ik mag geloven dat hij nu bij de Heere mag zijn. Door er zo negatief over te schrijven kunnen er mensen die ooit een magnetiseur hebben bezocht in gewetensnood komen. Nou is gewetensnood niet verkeerd, maar het moet wel berusten op waarheid. Ik ben het ermee eens dat we ons verre moeten houden van occulte zaken. Dit is gevaarlijk. Ook in de Bijbel wordt hiertegen gewaarschuwd. De vraag is echter, wat valt eronder en wat niet.

 12. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2018 om 21:17

  Shalom broeder Dirk, wat mooi dat je ons laat zien de kracht van het gebed, van deze dappere zuster in een grote geestelijke strijd! De kracht van het gebed van Francis, 30 jaar lang voor bekering van zijn vriend, de kracht van gebed van mensen die ontslagen zijn op hun werk (zal zijn uitwerking hebben!). Allen hebben ervaren: Jezus is Overwinnaar! Laat het ons aansporen in onze binnenkamer te bidden voor Corinne Ellemeet, Paul Blokhuis, bescherming van het Joodse volk, bekering van tegenstanders van Israel, de Joodse verslaggeefster Antonia en zegen van de mars voor het leven, om maar enkele punten uit de Nieuwsbrief te halen. Wat de gebedsgenezer betreft: Laten we niet vergeten dat God soeverein is, en genezing niet afgedwongen kan worden. Er kan honderd keer de naam Vader, Jezus, Heilige Geest genoemd worden, maar als er niet geroemd wordt in het kruis van Christus, is er volgens mij iets mis. Want, als Christus niet naar het kruis was gegaan en in onze plaats had geleden, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, er zou geen sprankje hoop voor ons zijn! De grote vraag is of iemand werkelijk en oprecht roemt in het kruis van Christus. Als dat zo is, is hij mijn broeder en zal zijn (genezings)dienst vrucht dragen. Laten we allen zien op het kruis van Christus en volharden in de gebeden! Hartelijke groeten, Anja.

 13. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2018 om 7:44

  Er is een prachtig lied… Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. Ik begrijp de commoties wel, waar lieve mensen, wij hebben een God Die hoort. Zorg dat de band met Hem er is. Vertel Hem wat de moeilijkheden zijn, maar wees ook zo blij om Hem alle positieve zaken ook te vertellen. Hij wacht er op. Hij wil je Vader zijn. In de Bijbel komen ook mensen voor die een bepaalde afwijking hebben (zoals Paulus). Hij werd niet genezen, maar moest ermee leren leven, Hij accepteerde dat ook. Dat heet vertrouwen hebben op onze Hemelse Vader.

 14. Arina zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2018 om 15:28

  Lieve mensen,
  Mijn oma ging naar een genezer. Mijn opa. Mijn moeder.Mijn oom en tante. Allemaal zaten ze wekelijks in de kerk, en dachten ze dit ongestraft te kunnen doen. Hierna is een hoop ellende over mijn familie uitgegoten. Ik werd paranormaal “begaafd”, toen ik 23 was. Ik werd ‘s nachts lastig gevallen zelfs en kon niet meer bewegen omdat iets mijn lichaam verlamde. Ik was lid van de Ned. Hervormde Kerk, maar durfde er met niemand over te praten. Opeens schoot me te binnen, dat het Bloed van Jezus mij kon helpen.
  Dus toen het “iets” de zoveelste nacht beslag op mij wilde leggen, murmelde ik met verstijfde lippen: “het Bloed van Jezus bevrijdt mij”. Nadat ik het had gezegd, ging dat vreselijke van mij weg. Hierna kwam de Heilige Geest in mij (!) en troostte mij! HOUD JE VERRE VAN OCCULTISME. WEES WIJS. LEES DE BIJBEL MAAR. Ken je “tot in het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten?” Men haalt een vloek over zichzelf, de familie en het nageslacht.
  Het ging pas echt goed met mij, toen ik ‘s morgens om 5 uur altijd een uur stille tijd hield tot 6 uur. Wil je succes, gezondheid, een gebedsverhoring waar je maar op wacht? God is zo goed en zo lief,
  Hij wil gewoon voor ons zorgen. Hij is echt die lieve Vader, die geen musje ter aarde laat vallen,
  zonder dat Hij er iets vanaf weet. Nog iets: Bid voor ons land alstublieft!!! Het occultisme tiert ook welig in onze politici en krijgsmacht tot in de hoogste regionen. Vrijmetselarij hoort bij mensen die gestudeerd hebben, ze moeten toch ergens de leegte mee vullen van hun hart? Wil je daar ook een artikel aan wijden Dirk? Lieve groet en Gods zegen, Arina

 15. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2018 om 17:17

  Beste Otto,

  Je bent erg eerlijk. Je hebt het over “een gebedsgenezer, die aanzien had in de evangelische gemeente”. Dit is al reden genoeg om extra voorzichtig te zijn.

  Zoals Ernst al aanhaalde:
  “Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens,
  en die een schepsel tot zijn arm stelt,”

  en Dirk, dank voor de heldere waarschuwing.

 16. Ben zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2018 om 18:04

  Het was halverwege de jaren ’90. Wij als jonge ouders hadden een zoontje die van alles mankeerde waar doktoren slechts naar een diagnose konden gissen. Via een kennis werden we geattendeerd op een iriscopist in Huizen. Wij er in onze onwetendheid er naar toe. Daargekomen vroegen we de weg aan een voorbij fietsende vrouw. We konden merken dat de vrouw een antipathie had tegen de iriscopist (eerste waarschuwing). Voordat de iriscopist begon moesten mijn vrouw en ik beloven te geloven in alles wat hij deed. Die belofte konden wij niet doen. Met tegenzin startte hij de behandeling, het zweet droop van zijn gezicht en na een paar minuten gaf hij er al de brui aan. ‘Ik kan met jullie niks beginnen,’ riep hij chagrijnig. ‘Jullie hinderen mij door een kritische houding’. Wij weer weg, we hoefden niet eens te betalen, zo snel wilde hij ons lozen. Naar aanleiding van dit gebeuren hebben wij ons alsnog verdiept in de alternatieve geneeswijzen. Het boek van Ouweneel ‘Het domein van de slang’ en het boek van R.H. Matzken hebben op ons een onuitwisbare indruk gemaakt. Nu we ouder zijn en meer (klein)kinderen hebben is het huiveringwekkend om te zien hoe deze ‘oude slang’ zich in de huidige cultuur invreet en zijn demonische antichristelijke geest steeds meer uitgiet. Waakt en bidt!

 17. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2018 om 16:07

  Bedankt Dirk. Ja er zijn vele soorten alternatieve geneeswijzen en alles wat niet wetenschappelijk onderbouwd wordt, geloof het niet. Ook homeopathie is onzin, gezaaid bij volle maan. Hoge percentages alcohol waar je het mee verdunt merk je, maar kan je alcoholist maken. Al het andere is gevaarlijk of onzin. God kan helen in de naam van de Here Jezus, maar ook genade is genoeg. Maar als je bidt om genezing en het gebeurt niet, dan weet je: God weet ervan, het is oké. Ook gebedsgenezers die zeggen te werken in de naam van de Here Jezus zijn lang niet altijd betrouwbaar, dan merk je al gauw: de Heilige Geest is niet aanwezig. Het draait allemaal om de gebedsgenezer. Als de Heilige Geest niet aanwezig is wordt de Here Jezus niet groot gemaakt en wordt door de Here Jezus God niet groot gemaakt. Ook als de Heilige Geest aanwezig is maakt Hij zonden bekend in de mensen harten. Genees je niet door God, dan ben je altijd gebonden aan de genezer of erger aan satan. En heb je gebed nodig, dat God je bevrijdt van die gebondenheid.

 18. Ilse zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2018 om 20:05

  Beste Dirk,

  Wat goed dat je hierover schrijft. Ik sta regelmatig samen met andere christenen op paranormale beurzen. Heel veel mensen die daar komen gaan ook naar de kerk. Wij hoeven geen enkele angst te hebben want Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Laten we de bezoekers van zo’n beurs en de standhouders vol van de liefde van Jezus benaderen. Als je reclame ziet voor zo’n beurs, bidden! Op de meeste beurzen staan ook christenen en God doet daar wonderen!
  Gods zegen!

 19. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 december 2018 om 12:39

  Beste Dirk,

  Dankjewel voor dit bemoedigende artikel.
  Toen ik het las moest ik denken aan: 1 Timoteüs 5: 22 – Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. Bewaar uzelf rein.
  Al beschrijf je niet dat die magnetiseur dit heeft gedaan, hij doet wel veel met zijn handen. Ook werd ik geraakt door wat Otto schreef in reactie 3. Gebedsgenezers die op een soms zeer vreemde manier ‘genezen’. Ik heb mijn bedenkingen hier ernstig over. Ik ben dankbaar dat iedere gelovige tegenwoordig zich rechtstreeks tot God kan richten IN Christus.

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 december 2018 om 22:28

  Op het christelijk erf is het niet anders. Gebedsgenezers en welvaart verkondigers matigen zich aan de tekenen van een apostel te kunnen doen, maar de Heer heeft na hen geen enkel mens die bevoegdheid gegeven. Omdat dit niet werkt maken zij gebruik van dezelfde occulte technieken als degenen die “toverkunsten door magie” bewerken. Een van hen deed zelfs voor ongelovig publiek een zogenaamde gebedsgenezer na, en inderdaad werden sommigen ter plekke, en let wel, tijdelijk genezen. Dus hiermee is wel degelijk aangetoond dat “christelijke simon de tovenaars” uit dezelfde bron tappen. Er ontstaat in zulke gemeenten altijd een antipathie tegen de gehoorzaamheid aan Gods Woord. Men kan de gezonde leer niet meer horen.

 21. Rene zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 maart 2020 om 22:25

  Beste Dirk,

  Ik ken u een beetje (Amsterdam-noord). In het verleden heb ik zelf een opleiding gedaan in paranormale geneeswijzen, daar zit o.a. magnetisme in. Magnetisme is nauw verbonden met de kennis van Chakra’s en dat is oosters. En eerlijk gezegd ga ik dergelijke kennis niet tegenwerken. Demonisch?? Zo kijk ik er niet tegen aan.
  Echter waar men heel vaak voorbij gaat is een geestelijke wereld, wat is de bron? Ik sluit niet uit dat magnetisme (ik doe het zelf niet meer omdat ik er geen resultaten bij gezien heb en daarnaast heb ik op de opleiding geleerd dat het een soort psychisch spel is. M.a.w. degene die het ondergaat gelooft in de genezing waarvoor hij/zij komt) ook goddelijk instrument kan zijn.
  De bijbel op tafel leggen is inderdaad een truc.
  Eerlijk gezegd ken ik geen magnetiseurs welke leiden tot een relatie met Jezus Christus.
  Ik ben in het verleden ook in aanraking gekomen met een christelijke magnetiseur. Zij beleed gelovig te zijn en had een christelijke radiozender op staan (1984). Echter zij leverde daarnaast geen inspanning om de patiënt, mij, een persoonlijke relatie met Jezus Christus op te bouwen. En volgens mij zit daar de crux.
  Daarnaast denk ik dat als je een wedergeboren christen bent je niet langer als magnetiseur werkzaam zult zijn. Immers als je vervuld bent met de Heilige Geest ben je in staat een ander ook te vervullen met de Heilige Geest en deze te bekeren en tevens in staat om de ander te ondersteunen een relatie met Jezus Christus op te bouwen. Dan heb je al deze poespas niet nodig. Als de Heilige Geest in je woont zal het lichaam door Hem hersteld worden. Halleluja.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden