Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

O, o, o… Nederland, Nederland, Nederland… (20 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 december 2018, 14:16 door Dirk A A

Ik aarzel niet langer om de houding van de Nederlandse regering anti-Israel te noemen. Na steun aan eerdere anti-Israel resoluties in de Verenigde Naties, was het vorige week weer raak in een hele serie anti-Israel resoluties.
Nadat in deze Nieuwsbrief eerder al werd gemeld dat Nederland tegen Israel stemde bij soortgelijke resoluties, zette dat SGP en CU aan tot vragen aan de minister. Er kwamen toezeggingen, maar het bleken opnieuw loze beloften. Hier kan geen zegen op rusten.

Veel ruchtbaarheid is er in ons land niet gegeven aan deze stemmingen. Maar ik heb de vinger aan de post gehouden, en vertel u in dit commentaar wat er afgelopen week in New York is gebeurd.

In de resoluties wordt vrijwel niet gesproken over de Palestijnse terreuracties tegen Israel en tegen de eigen burgers. Deze anti-Israelresoluties werden aangenomen op de vooravond van de Chanoekaviering door het Joodse volk. Nog tot aanstaande maandag wordt dat feest gevierd. Het is een herinnering aan de overwinning van de Makkabeeën op het Syrische volk en op koning Antiochus Epiphanes, die hun alles verboden had wat herinnerde aan het Jodendom. Ze mochten de shabbat niet vieren, geen besnijdenissen uitvoeren en geen onderwijs uit de Thora volgen. Na drie jaar strijd kon de tempel weer door de Joden in gebruik worden genomen, in het jaar 165 voor Christus.

Voor de nieuwe inwijding van de tempel was echter olie nodig om de kandelaar aan te steken. De leider van de opstand zou één kruikje olie hebben gevonden dat de Syriërs over het hoofd hadden gezien. Hiermee zou de kandelaar maar één dag kunnen banden, maar het wonder gebeurde dat de tempelkandelaar acht dagen bleef branden. Die tijd hadden ze precies nodig om zelf nieuwe, reine olijfolie te maken. Vandaar dat het Chanoekafeest acht dagen duurt.

In één van de resoluties ging het specifiek over de band tussen Jeruzalem en het Joodse volk. Al reden genoeg om tegen te stemmen was het feit dat de Tempelberg bij zijn Arabische naam werd genoemd: al-Haram al-Sharif. Terwijl Jeruzalem van Israel is.
Telkens stemden Amerika, Canada en Australië tegen de resoluties en dus vóór Israel.

In de resolutie wordt de band tussen het Joodse volk en Jeruzalem ontkend. Je hoeft alleen maar naar het Chanoekafeest te kijken, om te ontdekken dat Jeruzalem en het Joodse volk bij elkaar horen, al duizenden jaren.

De schuld van het conflict tussen Israel en de Palestijnen en het ontbreken van vrede wordt voor 100 procent bij Israel gelegd. Ook wordt gesuggereerd dat Israel de vrijheid van religie in Jeruzalem zou hinderen en wordt Israëls bestuur over de stad als illegaal bestempeld. En daar stemt Nederland voor… Onbegrijpelijk!
En dat terwijl er zoveel problemen in deze wereld zijn. Denk aan het verschrikkelijke drama in Syrië, denk aan de mensonterende omstandigheden in de Noord-Koreaanse strafkampen, denk aan de vervolging van christenen in tal van landen…
En wat doet de VN? Israel veroordelen! Hier wordt de haat zichtbaar tegen het Joodse volk en ten diepste tegen de God van Israel. Er woedt een geestelijke strijd om Gods volk. Gods oogappel, Israel, het Joodse volk, wordt moedwillig aangevallen.
Arabische landen lanceren telkens weer opnieuw anti-Israelresoluties en de Europese landen durven er niet tegen te stemmen. Bang als ze zijn dat het hen in hun portemonnee zal raken. Wat laf, ook van ons land.

Verootmoedigt u zich mee voor de Heere? ‘Heere, we hebben gezondigd, door ons te keren tegen Uw volk, Uw land, Uw stad. Bij ons staat de schaamte op ons gezicht door de stemming van onze politieke leiders. Heere, vergeef het ons, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons land en over ons volk, Heere.’

Een jaar geleden werd er in de Tweede Kamer nog een motie aangenomen waar aan onze regering werd gevraagd in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israel en onrechtvaardige resoluties af te wijzen. Vooralsnog komt hier niets van terecht.
Deze anti-Israelresoluties bevorderen antisemitisme en zullen het zeker uitlokken. Als de VN Israel immers veroordeelt, zullen burgers en organisaties zich vrijer voelen om zich tegen Israel en tegen Joden te keren. Met het oog op het groeiende antisemitisme gaat er een totaal verkeerd signaal uit van de VN-resoluties.

Wij kunnen de harten van onze politici niet veranderen, maar God wel. Dat geeft mij hoop, verwachting. Daar bid ik om. Bidt u mee, dat God ingrijpt. Dat ons land het initiatief zal nemen in Europa om Israel te steunen. Menselijkerwijs gesproken zit dat er niet in, maar God is toch almachtig. Voor Hem is niets te wonderlijk!
De afgelopen weken heb ik een paar getuigenissen van Palestijnen en Arabieren gehoord, die eerst zeer anti-Israel waren, maar na hun bekering Israel en het Joodse volk steunen en uitzien naar de vervulling van tal van Bijbelse beloften die werkelijkheid zullen worden.

De Heere zal er Zijn zegen over geven als ons land Israel en het Joodse volk zal steunen. Wanneer we ons in de VN – in het openbaar, voor het oog van de hele wereld – voortaan keren tegen alle anti-Israelresoluties. Dat is zeker. Hij belooft het immers plechtig in Zijn Woord. ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3) en: ‘Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met wie u liefhebben’ (Psalm 122:6).

Dirk van Genderen

Aanvulling donderdag 6 december:
Vandaag komt er in de VN een door Amerika ingediende resolutie in stemming, waarin Hamas wordt veroordeeld voor het geweld van deze terreurorganisatie. Als deze resolutie wordt aangenomen, zal het de eerste keer zijn dat een VN-resolutie het geweld van Hamas veroordeelt.
In reactie hierop heeft de Palestijnse Autoriteit eveneens een resolutie ingediend, waarin de Israëlische acties in Gaza, de Westbank en Jeruzalem worden veroordeeld. Ook hierover wordt vandaag gestemd.

Aanvulling vrijdag 7 december:
De resolutie waarin het geweld van terreurorganisatie Hamas wordt veroordeeld, is donderdagavond door de VN verworpen. Er stemden 87 landen voor de resolutie, waaronder – gelukkig – ook Nederland. Er waren 57 tegenstemmers, 33 onthoudingen en 16 landen waren afwezig. Er waren helaas 9 vóór-stemmen te weinig om deze resolutie aangenomen te krijgen.

20 Reacties

 1. Adrie zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 december 2018 om 17:55

  Zo zie je maar, de CU in de regering haalt niets uit. Dan kunnen ze schijnheilig vragen stellen aan de minister, maar ze zijn medeverantwoordelijk aan het anti-Israël beleid van deze regering. En eens zullen ze verantwoording daarvoor moeten afleggen: wat het je aan de minste van Mijn broeders gedaan….
  Als ze maar mee kunnen regeren, gaan alle principes overboord. Triest.

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 december 2018 om 20:23

  Het zal mij niet verbazen dat binnen enkele weken een grote oorlog in het Midden-Oosten uitbarst en dat we mede daardoor hier in Europa met massale volksopstanden te maken zullen krijgen. De gele hesjes-protesten in Frankrijk zijn daar een voorbode van.

  Het is van groot belang om de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei en juni volgend jaar maar goed in de gaten te houden. Deze verkiezingen kunnen een gelegenheid zijn voor de antichrist om vanuit de EU aan de macht te komen. Verkiezingen zijn namelijk vaak gelegenheden voor sterke leiders om aan de macht te komen. Zeker wanneer er in het Midden-Oosten een oorlog woedt (Psalm 83/Gog Magog) en daardoor olie en benzine schaars en onbetaalbaar worden, wanneer de Brexit voor grote chaos in Europa zorgt, de handelsoorlog tussen de VS en China helemaal uit de hand loopt, of wanneer Italië een nieuwe Eurocrisis opstart, of wanneer deze dingen gelijktijdig gebeuren. Bovendien wil Europa ook graag één Europees Leger om daarmee uiteraard in de Grote Verdrukking Jeruzalem onder de voet te lopen.

  Mijn verwachting is dat tussen nu en over 10 jaar de Wederkomst van onze Heere Jezus plaats zal vinden. Temeer omdat dit jaar Israël 70 jaar bestaat en in 2028 Israël 80 jaar zal bestaan. 70 is het profetische getal van de voleinding en 80 is het profetische getal van een nieuw begin. Dit geslacht dat geenszins voorbij zal gaan totdat deze dingen zijn geschied (Matt. 24:34) slaat dus op de huidige generatie die het ontstaan van Israël heeft meegemaakt en volgens de Bijbel duurt een geslacht 70 tot 80 jaar.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2018 om 0:31

  Democratie is in de bijbel geen optie, daar is het God die regeert. De Here spreekt in Zijn Woord duidelijke taal tegen de vijanden van Israël.
  Totale vernietiging is in het vooruitzicht gesteld en dit stemt tot nadenken. De krachten der hemelen zijn in beweging, ontfermen zich over ons. Wij die met reikhalzend verlangen uitzien naar het openbaar worden van de zonen Gods … samen met de gelovige Joden. Dit geeft roerige tijden, geen vrede maar conflict.
  Er is in deze krachtige beweging van de Geest die waait zoals Hij wil, ook een voorbereiding op de komst des Heren. Dan (in die schitterende komst) gaan de sluizen van de hemel pas echt open en zal er inzake Israël gerechtigheid zijn!

 4. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2018 om 20:24

  Arie heeft groot gelijk, zeker wat betreft de CU, deze wilde de kinderen van Jihadstrijders terughalen. De CU is zeker verantwoordelijk van het anti-Israel beleid van deze regering, ander hadden zij het kabinet wel vaarwel gezegd, als dit standpunt hun zo zwaar zou wegen. Asia Bibi, onze zuster in Pakistan die 8 jaar lang geleden heeft, en nu vrij is door gebed van vele mensen, maar nu komt het geen enkel West-Europees land wil haar toelaten. En weet U waarom, om de islamitische bevolking die men zo barmhartig hier binnengehaald heeft. Ook Nederland wil haar niet, want dan heeft Asia Bibi constant bewaking nodig vanwege de sslamitische bevolking in Nederland, dus zo ver is het al. Ook de Joodse mensen durven in Nederland (vooral Amsterdam) niet in joodse kleding te lopen, anders worden zij uitgescholden, en bedreigd. Ik zag voor twee jaar geleden een uitzending op TV, waar Marokkaanse jongeren het jammer vonden, dat zij hier niet in 1940 waren, anders hadden zij Hitler wel een handje geholpen, en niemand reageert!! Ik kan zo wel een poosje doorgaan, de enige partij die afstand genomen heeft, is de SGP, en daar heb ik wel respect voor, die hebben hier niet aan meegedaan, eerlijk is eerlijk. Daarom Israel, en de ware christenen krijgen het moeilijk in Europa, en Nederland, en allemaal met instemming van het CDA/CU. BEDANKT.

 5. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2018 om 22:17

  Om over het CDA maar te zwijgen, en de regeringskoers, en dat het CDA door uit de bocht vloog, en abortus toeliet… waardoor er morgen een belangrijke tocht wordt afgelegd.
  Komt allen morgen naar de stille tocht: Malieveld Den Haag.

 6. wietze kooistra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2018 om 22:30

  Bedankt jonge, dat’st us wer op de hichte brocht hast!

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2018 om 23:12

  Gods volk Israel zal wel door een grote legermacht aangevallen worden. Iran zorgt wel voor olie op het vuur, dat er nog maar velen ook uit verschillende landen onder hun god vandaan mogen komen. De Joden en christenen hebben de ware God aan hun zijde. Zij behoeven daarom nooit te vrezen; ook al zou ons lichaam gedood worden, Hij is meer dan ons lichaam. Hem, Jezus Christus heeft de Vader alle macht gegeven, in de hemel alzo ook op aarde. Daarom geliefden in de Heer vrees niet.

 8. Tv d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 9:05

  Beste Dirk,
  Met ontroering de nieuwsbrief gelezen, het is advent, laten we uitzien naar Sions Koning.

  Met de stille tocht zal ik niet mee kunnen lopen, maar wel in gedachten, in een biddend opzien naar die grote Koning Jezus Christus.

 9. M.J. van der Vliet-Deelstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 16:02

  M.J. van der Vliet zegt: bidden, hopen en vertrouwen.

 10. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 16:17

  Beste Dirk en Lezers, Laten we bij dit alles teruggaan naar de bron. Onze oudste broers “de Joden” en zij die uit de heidenen tot Yeshua/Jezus kwamen. Zij die tot geloof waren gekomen tot Yeshua hielden zich aan al de voorschriften uit wat toen bekend was, Mozes en de Profeten. En zij kwamen voortdurend bij elkaar door de gehele week en op Sabbat. En dit alles hebben wij verworpen.
  Wij hebben de tijden en de geboden van G’d veranderd zoals in Daniel( 7:25) reeds was voorzegd. Yeshua zegt ook zelf niet ieder die zegt Heere Heere zal behouden worden maar hij die doet de geboden van Mijn Vader. Laten wij ons daarom uitstrekken naar deze dingen. Voor gezin, familie en volk verzoening vragen bij de Allerhoogste. Zegen ook Israel, G’ds volk en je zult gezegend worden. Bid voor de overheid die boven ons gesteld is (uitendelijk hebben we die zelf gekozen).
  Lees de profeten en zie wat de profetie is over de volken die zich omkeren als Israel belaagd en vernederd wordt; Ezechiel (lees meer dan alleen over de dorre doodsbeenderen).
  Gods zegen op de plaats waar de Here u gesteld heeft.

 11. Thomas Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 17:21

  Naar ik hoop is heel dichtbij de vervulling van de profetieën in de laatste hoofdstukken van Zacharia:
  Israël zal Hem zien, onze Heere, Die doorstoken is op Golgotha, en zij zullen hem aanbidden;
  de Heere zal komen en alle heiligen met Hem;
  de Heere zal Koning worden over de ganse aarde;
  werkelijkheid wordt:
  de Heere zal alle tranen van de ogen afwissen
  Openbaring 22 vers 20:
  Ja, IK kom spoedig; Amen!, kom Heere Jezus.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 22:03

  De houding van Nederland, ja van heel christelijk Europa is anti-Israel. Zij zullen hiervoor door onze Heer zelf ter verantwoording worden geroepen bij zijn komst. Hij zal een haak slaan in hun kaken en ze naar Israel doen optrekken. Zoals Farao Israel achterna ging en in verdronk met heel zijn leger. Zo zal het herstelde Romeinse rijk voor de 2e keer trachten Israel te [—–]
  Maar die in de hemel zetelt lacht en spot met hen. Hij heeft reeds een plaats voor hen bereid en aldaar zal Israel hen netjes begraven wat hen tot eer zal strekken.

 13. Nico van Noordt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2018 om 22:11

  Het is niet zo vreemd dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken zo anti-Israël is met een D’66 minister Sigrid Kaag die gewerkt heeft voor de UNWRA en die getrouwd is met een Palestijnse activist. Een UNWRA die de scholen gebruikt om de haat van scholieren tegen Israël te voeden en de gebouwen laat gebruiken als schuilplaats voor de Hamas raketten. Terwijl Nederland via mevr. Kaag de steun aan UNWRA versneld heeft overgemaakt toen Donald Trump de steun aan de UNWRA terug schroefde. En via haar Nederland geld blijft geven aan veroordeelde moordenaars die Joden hebben vermoord. En de ChristenUnie blijft dit beleid gewoon steunen.

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2018 om 8:05

  Beste Dirk, Ik heb het stuk gelezen en de commentaren. Er zit een bron van waarheid in. Wat de christenen moeten doen, is terug naar de bron. Ik ben geschrokken van de mensen die afhaken in de kerken. Er is weinig Bijbelkennis. Ook bij mijn kinderen. Maar houdt goede moed, want God sluimert noch slaapt. Soms vraag ik mij af: is hetgeen wat in de wereld gebeurt niet het signaal aan de joden om terug te keren? We gaan of zijn naar het moment dat onze Heer Jezus terugkomt. En er staat ook in de Bijbel, dat Hij zegt: “Zal Ik nog geloof vinden, wanneer ik terugkom”. Wat wij kunnen doen is bidden voor het volk, maar ook voor de Palestijnen. Ik hoop, dat het tij keert in Nederland en dat wij een grote opwekking mogen meemaken. Binnenkort Kerstfeest, een belangrijk feest. Geef Hem de eer en zing voor God… Ere zij God in den hoge.

 15. Peter Dekker zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2018 om 10:42

  Helaas is onze politiek machteloos geworden door één EUROPA. Ook onze christelijke partijen hebben geen enkele invloed ook al denken ze van wel. Ik wens u veel sterkte in de komende tijd, kies vooral voor Jezus/Jeshua, uw redder en verlosser.

 16. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2018 om 14:28

  Ook ik zou nu en voorgaande jaren graag meegelopen hebben met de Mars voor het Leven, maar de reis en het lopen is mij fysiek te veel, helaas. Maar ik denk en bid er voor, voor Schreeuw om Leven en Siriz die vals wordt aangevallen en beschuldigd van handelingen die niet kloppen. En de CU hoor je er niet tegen in het verweer komen. Helaas. Ja we gaan misschien sneller naar het einde toe dan wij denken, maar dan wel de Wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg, zoals door Zacharias geprofeteerd werd ruim 2000 jaar geleden en door de engel bij de Hemelvaart van onze Here Jezus gezegd is.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2018 om 21:13

  Nederland, Nederland. Het NOS nieuws was zaterdag overladen met de gele hesjes en niet 1 nieuwszender 1 t/m 4 heeft iets gezegd of laten zien van de Stille Mars in den Haag. Dit typeert Nederland. Rellen en relschoppers zijn belangrijk, dat is nieuws, maar protesteer niet tegen abortus… En zo zakt Nederland weg en het oordeel gaat komen, tenzij Nederland weer terugkeert tot God: Mal. 3 : 7.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 10 december 2018 om 13:00

  Sjalom Dirk en anderen,

  Sommigen onder u zien dit als een opmaat voor een allesomvattende oorlog waarin alleen maar verliezers zijn. De mensheid moet leren buigen voor de Eeuwige. En in de politiek is het al niet anders, daar is een strijd gaande tussen “koopman en de dominee” die vele eeuwen geleden ook zichtbaar werd in ons land.

  De economie is mondiaal een heilig huisje geworden voor veel mensen, zij aanbidden hun welvaart en willen alleen maar meer, het nieuwe verdienmodel. Het maakt de mens helemaal niets uit wie die prijs zal betalen. Zeer verontruste mensen zijn al naar de zijlijn verdreven en roepen: het moet anders. Voor de bühne worden er commissies samengesteld die gaan onderzoeken wat men vanuit de zijlijn roept. Daar is men mondiaal erg sterk in geworden. Blijkbaar hecht men meer waarde aan een onderzoekscommissie die een waardeoordeel uitbrengt.

  Daarmee heeft de politiek extra tijdwinst gecreëerd en wordt het steeds moeilijker om beslissingen te nemen. Zo is het ook mondiaal, het gaat niet goed met de leefbaarheid op de aarde. Iedereen wijst naar iedereen en niemand neemt een beslissing. Afleidingstactieken versnellen richting de chaos. Wie krijgt daar de schuld van? Was dat door alle eeuwen heen niet het Huis van Israël, die onder de volkeren veel welvaart bracht? Met jaloerse blikken keek men naar hun welvaart en kennis. Zij kregen de schuld dat het zo slecht ging met hen en zij vergaten gemakshalve maar dat ook zij mochten delen in de welvaart.

  Zo ontstonden de pogroms, die ook nu zichtbaar gaan worden. De arme jongelui die zo graag Hitler zouden willen helpen om de Joden te vernietigen. De generatie die de oorlog met doorlopend angsten hebben meegemaakt hebben maar een boodschap aan die jongelui: grootspraak en bluffen om indruk te maken. Zij kennen de angst niet eens. En in Israël is een voortdurende angst die sterker wordt. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ook zij zien reikhalzend uit naar hun Messias. Moet Israël hun vijanden bedanken voor de raketten en de haat die op hun worden afgevuurd?

 19. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 december 2018 om 11:23

  Wij staan volledig achter Israel, punt.

 20. Rinske zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 december 2018 om 12:46

  Beste Dirk, Fijn dat je ons op de hoogte houdt. Ik lees het met interesse. En wat kan ik nog toevoegen? Misschien dit: Matteüs 24: 6 – ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’

  Het is allemaal het einde nog niet. Maar wee hun die dit allemaal veroorzaken en strijden tegen God. Het boek Openbaring is er duidelijk over. God laat Zijn volk niet in de steek. Hij zal ze opnieuw opzoeken en ze zullen (deels) tot geloof en bekering komen. Dan zal Koning Christus over deze wereld regeren. Ik geloof dat het nu nog te vroeg is om aanspraak te maken op het land Israël en Jeruzalem. Maar God zal hun dit land en deze stad geven. Wie weet hoe spoedig al.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden