Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’ (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 januari 2019, 11:47 door Dirk A A

Deze week wil ik u een Bijbeltekst meegeven. De woorden uit Filippenzen 4:13, die u boven dit commentaar ziet staan, zijn al voor velen tot een grote bemoediging geweest. Mogelijk klinkt dit vers in de NBG-vertaling u bekender in de oren: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft.’

Wat is nu de juiste betekenis van dit Bijbelvers? Houden deze woorden in dat we tot alles in staat zijn, door Christus Die ons kracht geeft? Hij wil ons zeker bemoedigen, sterken, ondersteunen, met ons meegaan, kracht geven om meer te kunnen doen dan waar we ons toe in staat achten, maar toch is dat niet de eigenlijke betekenis van deze woorden.

De woorden in deze tekst zijn nog veel rijker dan wij vaak denken. We worden niet aangespoord om onmogelijke dingen te doen in Jezus’ Naam, maar Hij wil ons juist in alle omstandigheden genade en kracht schenken om het onmogelijke te doen. Om het in alles van Hem te verwachten, op Hem te vertrouwen. Het gaat om Hem, om de Heere Jezus Christus.

Prachtig hoe Paulus daarover schrijft in Filippenzen 3:7 en 8.
7. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.

Paulus schrijft in Filippenzen 4 over allerlei situaties in zijn leven. Hij heeft tijden van gebrek gekend en geleerd ook in die omstandigheden tevreden te zijn (vers 11).
Hij heeft vernedering meegemaakt en weet wat het is om overvloed te hebben. Hij heeft honger geleden, maar kende ook tijden van verzadiging (vers 12).

Paulus weet wat het is om genoeg te hebben, zelfs overvloed. Hij dankt de Filippenzen voor hun financiële ondersteuning van zijn bediening (vers 18): ‘als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.’
Hij weet ook was het is om onschuldig in de gevangenis te zitten. In het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief schrijft hij over de vrucht daarvan. Zijn leven in de gevangenis was een getuigenis!
‘In het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil’ (Filippenzen 1:13).
En hoe zijn situatie ook is en zal worden – jazeker, zijn toekomst is onzeker – hij getuigt: ‘Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst’ (vers 21).

Als hij heeft verteld hoe zijn situatie is, getuigt hij in Filippenzen 4:13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’
Hij bedoelt met dit vers dat hij het vol kon houden in alle situaties, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, in overvloed en in gebrek, in tijden van vrede en rust, maar ook in tijden van vernedering en lijden. Niet in eigen kracht, maar door de kracht die Christus hem gaf.

Het grote thema van de Filippenzenbrief is: ‘in Christus zijn’, ‘in Hem blijven’. Dat was ook het geheim van Paulus, van daaruit kon hij de alle situaties aan. En dit mag ook ons geheim zijn, onze krachtbron.

Dit kom je vaker bij Paulus tegen, onder meer in 2 Korinthe 12:9 en 10.
9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Het ‘alle dingen’ uit Filippenzen 4:13 omvat alle omstandigheden, alle situaties. En in 2 Korinthe 12 omvat het speciaal de moeilijke omstandigheden.
Dat Christus Paulus kracht geeft en sterk maakt, betekent niet dat hij tot alles in staat is of alles kan. Maar dat hij tegen alle situaties bestand is, alle situaties aankan, door Christus Die hem kracht geeft, omdat hij het eigendom is van de Heere Jezus (Filippenzen 3:12). Het kennen van Christus geeft hem vreugde, vrede en blijdschap, in alle omstandigheden.

Wat een bemoedigende woorden ook voor ons. Hoe onze situatie ook is, hoe onze omstandigheden ook zijn, in Christus kunnen we het aan, in Hem Die ons kracht geeft.
Als we pijn hebben, als we verdrietig zijn, wil Hij ons troosten en kracht geven.
Als we niet meer weten hoe het verder moet, wil Hij daar zijn, om ons te ondersteunen, te dragen, de weg te wijzen.

En zeker, als we dingen moeten of willen doen waartoe we niet in staat zijn, mogen we de Heere vragen om Zijn kracht, Zijn wijsheid, maar de boodschap in dit vers is juist dat Christus ons in alle situaties waarin we ons bevinden of waarin we nog terecht zullen komen, Zijn kracht, Zijn bijstand wil schenken. Wat een troost, wat een bemoediging!

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 januari 2019 om 17:31

  Amen, Dirk… Immanuel … altijd!

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 0:40

  1 Corinthiërs 4:20 (Want) het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.

  Matthëus 6:33 (Maar) zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
  Dat is niet makkelijk, het Koninkrijk is niet van deze wereld. En ten diepste verborgen in zonde, de dood en Satans macht. Dat is lastig zoeken; zonder hulp gaat het niet. Veel mensen vinden het nooit, het Woord is wel levend en krachtig, maar het valt in dorens en distels en sterft, wordt vergeten. Daarom begint de zoektocht met bekéring. Dan volgt (veel) schuldbelijdenis en gebed.
  Tot de Here Zijn Geest schenkt als een hulp. Hij geeft werk en motiveert, de wilskracht oefen je zelf, tegen de verdrukking in.
  Afhankelijk van de omstandigheden kan dat vijftig jaren duren, denk ik, ik ken geen mensen die leven in opstandingskracht. Maar misschien zijn ze er wel. In mijn werk gaat het vooral om misdaad. Moe gevochten (afgemat), met een versleten lichaam (van de inspanningen), in barre omstandigheden lijdend aan ‘post traumatic stress disorder’ en een hartkwaal, kan er echter wel ‘genade’ komen.
  Dan krijgt jouw geest vleugels en getuigt de Heilige met Zijn Geest in onze geest: “ Goed gedaan, zoon! Ga in tot het Koninkrijk van jouw Heer.”
  Wedergeboorte gaat terug tot op de kruisdood des Heeren Jezus, in Wiens Geest het Koninkrijk “voor het grijpen ligt” (?), in kracht en Heerlijkheid, een eeuwige gemeenschap.

 3. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 19:38

  Broeder Dirk! Bedankt voor de column! Wat een schitterende laatste zin!!

 4. Janet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 20:31

  Beste Dirk. Bedankt voor deze column. Ik weet van lijden in mijn leven. Ik heb sinds 5 jaar de ziekte MS en ga steeds verder achteruit. En dat is zwaar. Ik ben zo blij dat ik God mag kennen en Zijn liefde en Nabijheid in Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest. Anders zou ik het echt niet volhouden. Nu ben ik ook vaak nog opstandig en verdrietig. Maar dan zegt God: kom maar even bij Mij schuilen. Kom maar even bij Mij huilen. Ik zie jou! Ik weet van je af. Het is zo’n troost te weten dat Hij weet hoe ik me voel en waar ik door ga. Niemand anders kan dit. Hij weet er van!

  Wat ben ik gaan houden van de woorden van Paulus en wat worden ze steeds meer werkelijkheid in mijn leven. Mijn genade is u genoeg. En Zijn bemoediging: dag aan dag draag ik jou. En Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Juist door mijn ziek zijn, leef ik dichter bij Hem, mag ik meer en meer wandelen met Hem. Het leven is mij Christus en sterven is voor mij winst! Dit mag ik zeggen in de kracht van de God die mij iedere dag weer de kracht geeft! Maranatha Heere Jezus kom spoedig!

 5. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 20:35

  Dank broeder, voor de uitleg van deze bekende tekst. Eindelijk is nu voor mij duidelijk geworden wat bedoeld wordt. Vaak wordt wel verteld dat je teksten ‘anders’ moet lezen, maar enige uitleg blijft dan achterwege. Ik dank de Heere dat Hij jou hiervoor gebruikt heeft.
  Van harte ‘s Heeren zegen toegebeden.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 20:58

  Van deze “kracht” lezen we niet alleen van Paulus. In het Oude Testament (de Tenach) kom ik het ook herhaaldelijk tegen. Graag citeer ik regelmatig Nehemia 8: 10: “De vreugde in de Heer is mijn kracht”!! De strijdende Nehemia herken ik ook bij Paulus! Gods kracht, de kracht die Hij ons schenkt gaat heel de Bijbel door!! De Profeten hadden het vaak heel moeilijk, vooral het feit dat de valse profeten WEL gehoor vonden, omdat die profeteerden wat de mensen graag hoorden. Zelfs Elia raakte depressief om steeds weer door de mensen afgewezen te worden! Ook al begint Colossenzen 3 in de eerste verzen, om je steeds op Jezus te richten en niet op je omstandigheden, werken omstandigheden – al is het maar dagen lang miezerig weer – op je gemoed!! Dat is heel natuurlijk! Teksten ,die je dan “kracht” beloven kunnen dan werken als een katalysator. Voor ongelovigen, die deze teksten niet kennen of niet willen kennen, kan het leven ondragelijk maken!! Bemoedigende teksten in onze Bijbel hebben we gewoon nodig! Filippenzen 4: 4 is er zo een met “Verblijd u”. Bovendien is kracht ontvangen zelfs voor veel christenen nog wel moeilijk, want je “krijgt” het, zo maar, voor niets! In Numeri 9 belooft God “een land overvloeiende van melk en honing”, hetzelfde verhaal! De melk haal je als kant en klaar product bij de koeien en de honing haal je als kant en klaar product bij de bijen!! Dat neemt ook niet weg, dat goed voor koeien en bijen moet zorgen om daarna te kunnen genieten van deze melk en honing. Moeten wij niet net zo goed zorgen voor ons geloof?

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 23:15

  Dank voor de goede woorden Dirk. En hoop dat onze ogen ervoor geopend zullen zijn. In Gods woord raken we nooit uitgeleerd. Wat ook van belang is, om aandachtig naar ‘de ander’ te kunnen luisteren. Dit kan iets in een nog breder gezichtsveld plaatsen.
  Nodig is wel in ons leven, door God ons gegeven, om eigen zwakheden fouten en/of gebreken onder ogen te willen zien. Vanuit onszelf kunnen we nog niet het geringste. Het lichaam van Christus hier op aarde bestaat uit vele ledematen, welken gebruikt mogen worden door de Heer.
  Vandaag kreeg ik een mooi bemoedigend kaartje in de brievenbus, waar ik mij goed kon vinden. En deel er graag iets (gedicht) van mee. ‘Mijn hulp is van de Heer…, mijn hulp is van de Heer alleen… De Heer beschermt mij iedere dag… de Heer beschermt mijn leven’. Donderdagmiddag met de gladheid, en ongestrooid wegdek wilde ik voorzichtig een oversteek wagen maar kwam voor die tijd met fiets en al onderuit. Mocht met blijdschap de weg weer vervolgen, zonder noemenswaardig letsel.

 8. Corry heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2019 om 23:41

  Bedankt voor de uit leg van deze prachtige tekst. Al 40 jaar schrijf ik dagelijks in een dagboek en ieder jaar “krijg” ik een tekst uit de bijbel waaruit ik troost en kracht put, voor dit jaar de bovengenoemde tekst: ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Het bemoedigt mij dagelijks omdat we dit jaar al twee geliefden hebben verloren en nu juist Zijn kracht zo nodig hebben. Wat een genade!

 9. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 27 januari 2019 om 13:54

  Dank voor de diep-ontroerende toelichting op Filippenzen 4:13. Mijn bede is dat de Heere God, Die Paulus eens krachtdadig bekeerde op zijn weg, ook mij en velen met mij “gevangen” wil nemen door Zijn Heilige Geest. Als wij door de Heilige Geest geleid worden, dan vloeien onze monden, als vanzelf, over van Zijn eer. Heere, schenk ook mij Die Hulp.

 10. Toon zegt:
  Geplaatst op maandag 28 januari 2019 om 10:49

  Beste broeder Dirk, neemt u mij niet kwalijk dat ik eerst met ‘Janet’ begin. Lieve zuster Janet, wat Dirk hier over dit vers in ‘theorie’ zo duidelijk uitlegt, ervaart u in de praktijk en ben ik u dankbaar dat u hier ook zo eerlijk van getuigt. Ik vind dit zo’n geweldige bemoediging voor mij en voor alle broeders en zusters die ook strijd of ziekte ondervinden in hun leven. Lieve zuster, ik bid u ook écht die kracht van de Heer toe en hoop en bid dat Hij u die vrede en rust mag geven die alle verstand te boven gaat! Nogmaals bedankt Dirk en Janet voor jullie fijne woorden en bemoediging.

 11. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 januari 2019 om 18:32

  Wat een heerlijk bericht dat Asia Bibi vrijgesproken is en het land mag verlaten. Laten we allemaal bidden dat dat ook werkelijk mag gebeuren en diegene die haar dood willen haar niet vinden zullen. Dat ook haar advocaat het land kan verlaten.

 12. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 januari 2019 om 18:34

  Jaren geleden dacht ik bij deze tekst dat ik alles moest kunnen. Het frustreerde me en maakte me moedeloos. Totdat ik de tekst in zijn context las en tot dezelfde conclusie kwam waar jij ons op wijst. Wat een bevrijding! Ook al zijn de omstandigheden lastig (hoeft niet eens heel spectaculair te zijn) zeg ik tegen mezelf: De Heere vindt deze omstandigheden nuttig voor je en Zijn genade is voor jou genoeg! Hij doet het nooit verkeerd en laat alle dingen meewerken ten goede!

 13. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 januari 2019 om 13:23

  Soms kan ik mij Job heel goed voorstellen. Dat hij het toeliet om een lange tijd met zijn vrienden te praten over hetgeen hem is overkomen.
  Toch verloochende hij de Here God niet.
  En het is moeilijk als je een lange periode in grote moeilijkheden bent geplaatst, om dan toch te kunnen zeggen: “Zijn genade is voor mij genoeg.”

  Moeilijkheden kunnen een gelovige aan het twijfelen brengen. Vooral als de gebeden niet (direct) worden verhoord.
  Pas als de moeilijkheden en zorgen voorbij zijn kun je zeggen “ik ben er met Hem door heen gekomen”.

  Job werd ná zijn lijden (dubbel) gezegend.
  Zo mogen de gelovigen weten dat na het lijden de zegening er zal zijn.
  Hier of in het hiernamaals.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden