‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft’

Deze week wil ik u een Bijbeltekst meegeven. De woorden uit Filippenzen 4:13, die u boven dit commentaar ziet staan, zijn al voor velen tot een grote bemoediging geweest. Mogelijk klinkt dit vers in de NBG-vertaling u bekender in de oren: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, Die mij kracht geeft.’

Wat is nu de juiste betekenis van dit Bijbelvers? Houden deze woorden in dat we tot alles in staat zijn, door Christus Die ons kracht geeft? Hij wil ons zeker bemoedigen, sterken, ondersteunen, met ons meegaan, kracht geven om meer te kunnen doen dan waar we ons toe in staat achten, maar toch is dat niet de eigenlijke betekenis van deze woorden.

De woorden in deze tekst zijn nog veel rijker dan wij vaak denken. We worden niet aangespoord om onmogelijke dingen te doen in Jezus’ Naam, maar Hij wil ons juist in alle omstandigheden genade en kracht schenken om het onmogelijke te doen. Om het in alles van Hem te verwachten, op Hem te vertrouwen. Het gaat om Hem, om de Heere Jezus Christus.

Prachtig hoe Paulus daarover schrijft in Filippenzen 3:7 en 8.
7. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd.
8. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.

Paulus schrijft in Filippenzen 4 over allerlei situaties in zijn leven. Hij heeft tijden van gebrek gekend en geleerd ook in die omstandigheden tevreden te zijn (vers 11).
Hij heeft vernedering meegemaakt en weet wat het is om overvloed te hebben. Hij heeft honger geleden, maar kende ook tijden van verzadiging (vers 12).

Paulus weet wat het is om genoeg te hebben, zelfs overvloed. Hij dankt de Filippenzen voor hun financiële ondersteuning van zijn bediening (vers 18): ‘als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.’
Hij weet ook was het is om onschuldig in de gevangenis te zitten. In het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief schrijft hij over de vrucht daarvan. Zijn leven in de gevangenis was een getuigenis!
‘In het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen is bekend geworden dat ik een gevangene ben om Christus’ wil’ (Filippenzen 1:13).
En hoe zijn situatie ook is en zal worden – jazeker, zijn toekomst is onzeker – hij getuigt: ‘Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst’ (vers 21).

Als hij heeft verteld hoe zijn situatie is, getuigt hij in Filippenzen 4:13: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’
Hij bedoelt met dit vers dat hij het vol kon houden in alle situaties, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom en in armoede, in overvloed en in gebrek, in tijden van vrede en rust, maar ook in tijden van vernedering en lijden. Niet in eigen kracht, maar door de kracht die Christus hem gaf.

Het grote thema van de Filippenzenbrief is: ‘in Christus zijn’, ‘in Hem blijven’. Dat was ook het geheim van Paulus, van daaruit kon hij de alle situaties aan. En dit mag ook ons geheim zijn, onze krachtbron.

Dit kom je vaker bij Paulus tegen, onder meer in 2 Korinthe 12:9 en 10.
9. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.
10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Het ‘alle dingen’ uit Filippenzen 4:13 omvat alle omstandigheden, alle situaties. En in 2 Korinthe 12 omvat het speciaal de moeilijke omstandigheden.
Dat Christus Paulus kracht geeft en sterk maakt, betekent niet dat hij tot alles in staat is of alles kan. Maar dat hij tegen alle situaties bestand is, alle situaties aankan, door Christus Die hem kracht geeft, omdat hij het eigendom is van de Heere Jezus (Filippenzen 3:12). Het kennen van Christus geeft hem vreugde, vrede en blijdschap, in alle omstandigheden.

Wat een bemoedigende woorden ook voor ons. Hoe onze situatie ook is, hoe onze omstandigheden ook zijn, in Christus kunnen we het aan, in Hem Die ons kracht geeft.
Als we pijn hebben, als we verdrietig zijn, wil Hij ons troosten en kracht geven.
Als we niet meer weten hoe het verder moet, wil Hij daar zijn, om ons te ondersteunen, te dragen, de weg te wijzen.

En zeker, als we dingen moeten of willen doen waartoe we niet in staat zijn, mogen we de Heere vragen om Zijn kracht, Zijn wijsheid, maar de boodschap in dit vers is juist dat Christus ons in alle situaties waarin we ons bevinden of waarin we nog terecht zullen komen, Zijn kracht, Zijn bijstand wil schenken. Wat een troost, wat een bemoediging!

Dirk van Genderen