Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Toen de Holocaust losbarstte, telde Europa meer dan 100.000 Messiasbelijdende Joden (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 februari 2019, 11:57 door Dirk A A

Afgelopen zondag werd op tal van plaatsen wereldwijd de Holocaust herdacht. Terwijl ik daarover nadacht en erover las, kwam ik een artikel tegen over de Joodse zendeling/evangelist Jakob Jocz. In de jaren voorafgaande aan de Holocaust bracht hij het Evangelie aan zijn volksgenoten in Europa, met name in Polen. Velen kwamen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua. Het viel hem op dat er een grote openheid was voor het Evangelie. Hij spreekt zelfs over minstens 100.000 Joodse mensen in Europa die in die tijd in Yeshua geloofden.


Jakob Jocz; hieronder één van zijn boeken.

Tijdens de indrukwekkende herdenkingen van de Holocaust waren er bijdragen van Joodse mensen die op wonderlijke wijze de Holocaust hadden overleefd. Zo’n overlevende was ook Jakob Jocz, een derde generatie volgelingen van de Heere Jezus uit Litouwen. Hij werd in de jaren dertig van de vorige eeuw evangelist onder de Joden in Polen, verbonden aan CMJ (Church Ministry among Jewish people).

Dit was een in Engeland gevestigde internationale organisatie, die in de jaren dertig van de vorige eeuw veel zegen zag op het werk onder Joden in Europa en Noord-Afrika, om hen te bereiken met het Evangelie.
De openheid onder Joden voor het Evangelie was in die tijd zo groot dat Martin Parsons, de leider van de CMJ-afdeling in Warschau, vroeg om 700 nieuwe werkers, in plaats van de tien die hem werden aangeboden.

In Birkenhead, vlakbij Liverpool, trainde Jocz enige tijd nieuwe medewerkers. Nadat hij weer was teruggekeerd naar Polen schreef hij: ‘Ondanks het antisemitisme en ondanks de haat tegen de Joden, is er onder hen een groot verlangen om over het Evangelie te horen. Terwijl het kruis hier wordt veranderd in de swastika (hakenkruis), stromen Joodse mannen en vrouwen de hallen binnen om te horen en te leren over de wonderlijke Redder.’

In mei 1939 ontving hij een dringend verzoek om naar Engeland te komen ter vervanging van de hoofdspreker op de jaarlijkse zomerconferentie van CMJ.
Dat werd zijn wonderlijke redding. Veel familieleden stierven kort daarna in de handen van de nazi’s.
Jakobs vader Bazyli werd verraden aan de Gestapo en door hen doodgeschoten. Johanan Don, zijn opa, was melkboer. Als eerste in de familie leerde hij de Heere Jezus kennen toen hij hulp zocht voor zijn tienerdochter Hannah, de moeder van Jakob. De dokter was een gelovige, die Johanan een Hebreeuws Nieuwe Testament gaf. Hij kwam door het lezen daarvan tot geloof en overleed al snel daarna.

Johanans vrouw Sarah, die nu weduwe was geworden, nam korte tijd later een kostganger in huis: de jonge rabbijnse student Bazyli Jocz. Toen hij Jesaja 53 las, vroeg hij aan zijn leraar: ‘Over wie spreekt de profeet?’ Maar die leraar was geen evangelist. Hij aaide hem over zijn hoofd en noemde hem ‘een verfoeilijke heiden die een dwaze vraag stelde’.
Maar Bazyli wilde absoluut zeker weten over wie de profeet sprak. Dus ging hij naar dezelfde dokter die Johanan op het juiste spoor had gezet. Die dokter vertelde hem dat het in Jesaja 53 over de Messias ging, Jezus, Yeshua, waarna ook Bazyli tot geloof kwam. Al eerder dan zijn zoon Jakob was ook hij al actief voor CMJ, om het Evangelie door te geven aan Joodse mensen.

Bazyli trouwde met Hannah, de dochter van Johanan en Sarah, en in 1906 werd Jakob geboren. Jakob werd later een bekende evangelist en theoloog, die de noodzaak benadrukte om het Evangelie aan de Joden te verkondigen.
Toen het Derde Rijk onder Hitler Europa bestormde, schreef hij een boekje waarin hij de kerken opriep zich uit te spreken tegen de vervolging van zijn Joodse volk. Hij vroeg speciale aandacht voor de onverschilligheid in de kerk over zending onder hen. Meer nog: Hij riep de kerk op zich de woorden uit Romeinen 1:16 te herinneren, dat het Evangelie van Christus eerst voor de Jood is…

Kritisch was Jakob Jocz richting het rabbijnse judaïsme. Door de Thora tot een religie te maken, roof je het leven eruit, vond hij. Verder wees hij erop dat na de verwoesting van de tempel in het jaar 70, waarna het niet langer mogelijk was offers te brengen, alle nadruk in het judaïsme was komen te liggen op de studie van de wet. Terwijl de wet juist verankerd is in het feit dat er zonder het vergieten van bloed geen vergeving van zonden is (Leviticus 17:11).

Met pijn in zijn hart constateerde hij dat ze juist het offer dat gebracht was door de Heere Jezus niet accepteerden. Hij vond dat de vroege kerk veel dichter bij het hart van het Oude Testament leefde dan het rabbijnse judaïsme in zijn dagen. En hij spoorde Joodse gelovigen aan om hun profetische roeping te vervullen door het Evangelie aan alle volken te brengen.

Mede door Jakobs inzet kwamen in de jaren dertig van de vorige eeuw heel veel Joden tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua. Het gebeurde soms dat er zoveel Joodse mensen afkwamen op de kerken en de hallen waar Jocz en zijn medewerkers het Evangelie brachten, dat velen er niet eens in pasten en weer huiswaarts keerden. Het viel ook op dat de honger naar het Evangelie onder Joodse mensen veel groter was dan onder de Polen zelf.

Het aantal Joden dat in Yeshua geloofde, werd in 1939, bij het uitbreken van de oorlog, geschat op minimaal 100.000, met name in Oost-Europa. Velen van hen zullen het Leven-gevende Evangelie zeker gedeeld hebben met hun volksgenoten, zelfs in de concentratiekampen.

Als de kerk geen Evangelie voor de Joden heeft, zo geloofde Jakob Jocz, dan heeft de kerk ook geen Evangelie voor de wereld. Hij hield vast aan de absolute betrouwbaarheid van heel de Schrift en was duidelijk in zijn standpunten: ‘Toewijding aan Jezus Christus sluit universalisme uit’. Voor hem was er maar één weg tot God: door geloof in de Heere Jezus Christus, voor Jood en heiden. Hij leeft niet meer – hij overleed in 1983 – anders zou hij dit vandaag ook zeker tegen ons zeggen.

Dirk van Genderen
(Met dank aan Charles Gardner, Israel Today en Messianic Jewish History)

23 Reacties

 1. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 18:21

  Wat heerlijk om te lezen dat in die tijd zoveel Joodse mensen in de Heere Jezus hebben geloofd. Zij juichen nu al vele jaren voor Gods troon.
  Wat Amnesty International betreft, heb ik mij afgemeld om nog langer mails van hen te ontvangen. Heb hun duidelijk verteld hoe ik over hun praktijken wat betreft het Joodse volk dacht.
  Dirk een gezegende Zondag toegewenst met je gezin en ook allen die dit lezen.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 19:52

  Op Facebook zoek ik regelmatig contact met Joodse gelovigen. Uit het feit, dat zij contact zoeken met christenen maak ik op, dat ze uiteindelijk op zoek zijn. Er zit er ook een tussen, die mij tot het Jodendom wil “bekeren”. Aan het einde van de discussie gaf hij toe, dat hij respect had voor mijn liefde voor YHWH. Het moeilijkste voor een Jood is wel, dat ik (wij) Jezus als “God” zien!! Elke keer heet het weer: “Er is maar één God.” Drie-eenheid wordt heel snel een Rooms dogma genoemd. Van mijn kant heb ik ook veel respect voor het Joodse geloof en kan hun hun ongeloof eigenlijk niet kwalijk nemen, omdat er een bedekking over ligt. Dat wordt ook duidelijk door Paulus genoemd in:
  2 Korintiërs 3:14
  “Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.” Ik ben er van overtuigd, dat zonder die bedekking het evangelie nooit naar de heidenen (wij!) was gekomen.
  Dat betekent dan ook, dat de bedekking pas weggenomen wordt nadat ze Jezus hebben aangenomen!! Daar zit het hele dilemma! Daar is inderdaad een heel krachtige Joodse evangelist voor nodig met veel overtuigingskracht! Daar moet je doorheen kunnen breken!
  Doorredenerend zeg ik, dat vele Joden het eerste slachtoffer kunnen worden als de antichrist komt, omdat hij niet Yeshua zal heten! Het is bij de Joden HEEL STERK vastgelegd, dat er maar ÉÉN God is. Dan kan je er ook nog Jesaja 9 bij pakken, maar dat Yeshua God zou zijn, dat kan voor hen helemaal niet en is ook nergens een heel duidelijke tekst over in de Tenach te vinden dat de Messiach God zou zijn en zien dat als valse lering, godslastering, leugen of bijgeloof….

 3. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 20:29

  Ben blij en dankbaar dat Asia Bibi eindelijk vrij is en nu eindelijk een rustig vredevol Leven mag leiden met haar gezin. Echt een dappere vrouw. En ook blij dat Canada zich bereid heeft gevonden haar onderdak te verlenen, Gode Dank en ook voor de 18-jarige jonge vrouw die zich afgekeerd heeft van de Islam en ook gastvrij in Canada werd ontvangen. Beide veel Rust en Liefde toegewenst en Gods bescherming.

 4. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 21:30

  Ik nen heel erg blij dat Asia Bibi vrij is. GOD DE GLORIE. DANK MENSEN VOOR DE GEBEDEN. Nu gaan wij ook weer verder bidden voor die andere christen die ook vrij komen. GOD is goed, halleluja. En laten we ook bidden en danken voor Nederland, gegroet, margreet

 5. Geertine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 21:31

  Wat fijn om deze berichten te lezen, dat deze Jakob zo bewogen was met het joodse volk. Hopen dat er nog meer mannen en vrouwen zich geroepen weten, hetzelfde te doen.

 6. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 21:54

  Misschien stel ik een domme vraag: De Thora is toch Gods Woord aan Zijn volk Israël en de Tenach is toch door mensen (rabbijnen) gefabriceerd? Vanuit die gedachte zou ik tegen Ernst willen zeggen: Geen wonder dat er in de Tenach niets te vinden is over de Godheid van de Messias,in de Thora is daar wel degelijk bewijs voor te vinden. Als ik het fout zie, hoor ik dat graag.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 22:05

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Gretha,

  Geen enkele vraag is dom. Maar evenals de Thora door God is gegeven, geldt dat voor de Tenach, het hele Oude Testament. Via de profeten en door de andere schrijvers sprak de Heere tot Zijn volk en spreekt Hij ook tot ons. 2 Timotheüs 3:16a zegt het zo duidelijk: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven…’

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 februari 2019 om 23:13

  Goede waarheidsgetrouwe berichtgeving van je Dirk. Ja de Joden werden hier door de HERE God gebruikt, voor ons de Europeanen waren ze tot heil en zegen. In de winkelstraat hier in Emmen zijn op de straat/stadsvloer gedenktegels ‘ingestraat’, ter herinnering waar Joodse winkels hebben gestaan.
  Terugkomend op de evangelisatie van Jakob Jocz, welke dus zijn vruchten afwierp, is er nog weinig van overgebleven helaas. En nu worden ze ook weer terugverzameld uit volkeren en natien wereldwijd. Om in hun aan de vaderen beloofde land Israel te komen. God heeft hen nimmer vergeten of verlaten. Ze kregen zelfs hun (omstreden) land weer terug. De staat Israel is een feit geworden GELUKKIG.
  Er trekt nu in Europa een Moslim evangelist rond die de waarheid over het uitverkoren volk van God vertekend en verdraaid brengt. Het is een valse profeet welke zijn duizenden nu verslaat. Door leugens en verdraaiingen.
  Waarheidsverkondigers hadden en hebben het lang niet gemakkelijk dat weten we. Het is wie volhard tot het einde zal het eeuwig leven beerven.

 9. Annemarie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 2:16

  Gretha, de Torah zijn de eerste 5 boeken van de Tenach; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. De Tenach is wat bij ons het oude testament heet. Alleen de volgorde van de bijbelboeken is anders.

 10. Levi zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 7:22

  Veel dank voor het bericht van Jakob Jocz. Past het ons niet vandaag ons te verootmoedigen? (Jac.4:5-10.) Want de boosheid in deze tegenwoordige boze eeuw (olam) vermeerdert sterk. (Gal.1:4 ) Als kerken in de tijd van het einde blijven zwijgen over wat Mozes en de profeten van Godswege hebben gesproken t.a.v. de Joden en Israël wat zal dan hun einde zijn? (2 Petrus 1:19) Ik citeer daarbij de woorden van Jakob Jocz: Als de kerk geen evangelie voor de Joden heeft dan heeft de kerk ook geen evangelie voor de wereld!

 11. San zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 8:04

  Beste Dirk,

  Voor de Jood een Jood en voor de Griek een Griek. Als wij de Joden willen bereiken, moeten de Grieken ophouden met het kwebbelen over geloof en doen wat de Joden volgens het OT ook doen: namelijk de barmhartigheid en liefde van Jezus in praktijk brengen en DOEN. Groeten van San

 12. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 10:22

  Ik las het mooie commentaar. God zij dank dat Asia Bibi is vrijgesproken. Ik bid ook voor Noord-Korea, het zou een prachtwonder zijn als Kim-jong-un zijn knieën buigt voor de Heere Jezus.

 13. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 16:09

  Ik ben het volkomen eens met Ernst. Ik merk zo vaak dat christenen niet veel weten over het joodse geloof. Men denkt eerder aan heidenen dan aan intens gelovigen en dat zij een bedekking op zich hebben terwille van ons is voor velen niet denkbaar, maar het staat wel in de Bijbel. Wat Asia Bibi betreft: We moeten allemaal bidden voor haar bescherming in Canada. De vijand is ook daar actief want die duldt niet dat Asia, die zoveel bekendheid heeft gekregen, vrij zal zijn. Zoals haar advocaat heeft gezegd: Asia heeft levenslang, ook in een vrij land.

 14. Willie schwenckeUw naam zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 19:13

  Beste Dirk, beste lezers, graag geef ik naar aanleiding van het verlangen om gebedsgroepen door heel Nederland te starten door dat een ieder mee kan bidden speciaal voor Gods volk Israël bij het Christenen voor Israël Centrum in Nijkerk op de Woensdagmiddag om 15 uur.

 15. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op zondag 3 februari 2019 om 20:31

  Vriendelijk bedankt, Dirk en Annemarie, dat jullie me uit de droom hebben geholpen over de Tenach en de Thora. Blijf ik met één vraag zitten: Als de Tenach door God is ingegeven hoe kan het dan dat er niets in te vinden is over de Godheid van de Messias?

 16. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 4 februari 2019 om 10:30

  Broeder Dirk!
  Wat een fijne column! Met een zeer warm hard gelezen! Gods zegen toegewenst voor deze week!!

 17. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 4 februari 2019 om 12:01

  Gretha,

  Je kunt lezen over de Goddelijkheid van Jezus Christus in Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 18. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op maandag 4 februari 2019 om 19:27

  Mag het nog een keer Dirk?

  Lies, mag ik je bedanken voor je lieve antwoord. De vraag waar het om gaat is echter nog steeds niet opgelost. Het is begonnen na de reactie van Ernst gelezen te hebben. (no. 2) Hij schrijft dat in de Tenach de Godheid van de Messias niet te vinden is. Dat begrijp ik dus niet nadat ik van Dirk en Annemarie heb gehoord wat de Tenach inhoudt.

 19. ans zegt:
  Geplaatst op maandag 4 februari 2019 om 22:33

  Greta, misschien helpt dit filmpje je. Ik hoop dat je engels kunt lezen.
  https://www.oneforisrael.org/about-us/jewish-evangelism-in-israel/

 20. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 februari 2019 om 8:44

  Beste Dirk,
  Ik geniet altijd van de verhalen. Ik ben blij dat Asia Bibi vrij is. Bij de herdenking van de Holocaust heb ik de predikant gevraagd om hiervoor een gebed uit te spreken…dat heeft zij gedaan. In ons kerkblad wordt geen woord besteed aan de Holocaust. Ik vind het steeds armer worden in de plaatselijke kerken. Daarom ben ik blij dat er in de wereld andere geluiden zijn te horen. Ook bid ik voor Israel, de Oogappel van de Heere God. Waarom wordt er ook in de kerken nauwelijks hier aandacht aan besteed?. Ook het ik op Facebook de opmerking geplaats om meer over God te spreken. Hij is geen reserve van het team, maar Hij is onze Hemelse Vader.

 21. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 februari 2019 om 16:39

  Bedankt Dirk. Jeremia 32 en 33 zijn prachtige beloften van God de Vader. Ook Jesaja 61 en 62 gaan nu in vervulling. Gods Woord is waarheid. Maar de geduchte dag des Heren zal komen. Verootmoediging is zo belangrijk, want dat geeft ruimte voor het evangelie van de gekruisigde Here Jezus, die nog zoveel mensen moeten horen voordat die dag komt. Liefs Dineke.

 22. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 februari 2019 om 12:41

  Dirk, dank voor het commentaar. De Heere gaat door met Zijn werk onder Jood en heiden.

  Nog voor Greta,

  De Thora en de Tenach zijn geïnspireerd door Gods Geest. Wat de rabbijnen zelf erbij gemaakt hebben is de Talmoed. Daaraan mag geen Goddelijk gezag worden gegeven.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 februari 2019 om 16:32

  Sjalom Dirk en anderen,

  Als Yeshua zegt: Ik en de Vader zijn Een dan is dat correct. Kijk maar naar de situatie als G’d uit de hemel naast Avraham staat en het vuur van G’d uit de hemel neerdaalt op Sodom en Gomorra. Dit gaat ons menselijke verstand te boven en dat is maar goed ook. Wij kunnen en mogen de Eeuwige niet beredeneren, dan tasten wij Zijn soevereiniteit aan.

  De vraag van mijn volksgenoten aan de Levieten tijdens de Babylonische ballingschap: er is geen tempel meer hoe moeten wij de Eeuwige nu dienen. Deze Levieten gaven onderricht en werden Rabbijnen (leraar) genoemd. Bij de terugkeer gaven deze Rabbijnen instructies voor de tempelbouw en herstelden de G’dsdienst. Onder de Rabbijnen kwam een schisma: Farizeeën die handelden naar de geest van de wet, Sadduceeën die handelden naar de strikte letter van de wet. Beiden botsten met elkaar.

  Yeshua hield van de Farizeeën en Hij corrigeerde hen in de positieve zin om de geest van de wet duidelijker te stellen. Zij worden ook door Yeshua strenger gecorrigeerd dan de Sadduceeën. Vele Rabbijnen hebben een positief commentaar gegeven op de Tenach, die traktaten zijn naast algemene traktaten in de Talmoed terecht gekomen. Zo negatief moeten wij niet zijn over de Talmoed.

  De profetische roeping van de Messiasbelijdende Joden werd helaas overruled door de kerken. Messiasbelijdende Joden die een goed getuigenis gaven werden uit de kerken verbannen en er uitgegooid. Gelukkig zijn er door de eeuwen heen vele mannen en vrouwen geweest die net als Jacob Jocz in onze Messias Yeshua hebben geloofd.

  En nu? Wereldwijd staan Messiasbelijdende Joden klaar om opnieuw hun boodschap uit te dragen. Stellen de kerken zich daar ook voor open? Wat is hun antwoord?

  Ter bemoediging: gebleken is dat een toenemend aantal Joodse rabbijnen aan de Messiasbelijdende Joden aangaande Yeshua. Zij kunnen hen vanuit de Tenach haarfijn uitleggen wie Hij is. Velen onder hen hebben Yeshua als hun Messias erkend.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden