Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat Mijn kinderen leven! (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019, 10:27 door Dirk A A

Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er in ons land gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze week kwam deze vraag enorm op mij af, toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38. ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven.

Ik denk aan die meer dan 30.000 ongeboren kinderen die elk jaar worden geofferd in de abortusklinieken en de ziekenhuizen in ons land. Geofferd aan de demonen (Psalm 106:37). Dat klinkt confronterend, maar aan wie anders? Niet aan God, toch? Onschuldig bloed wordt vergoten. Omdat het kindje ongewenst is, niet past in de huidige levensstijl, mogelijk niet honderd procent volmaakt is…

Israel offerde kinderen aan de afgod Moloch. Psalm 106 schrijft daarover. Volgens ex-satanist Zachary King zien satanisten abortus als het brengen van rituele offers aan de satan.
Toen ik over dit alles nadacht, raakte het mij diep. Ons land wordt ontheiligd door een steeds groter wordende bloedschuld (Psalm 106:38). Vers 40 zegt dat daarom de toorn van de Heere ontbrandde tegen Zijn volk.

Beseffen we nog wel de heiligheid van onze God? Beseffen we dat er sinds de invoering van de abortuswet in ons land in 1981 al meer dan 1 miljoen (!) kinderen in de moederschoot zijn gedood? Meer dan één miljoen! Alleen al in Nederland.

Denk eens aan de pijn, het verdriet, de spijt bij veel moeders en vaders die hun kindje hebben laten doden. Die niet beseften wat ze deden en pas later tot dat inzicht kwamen.

De stemmetjes van het bloed van de geaborteerde kinderen roepen tot God in de hemel (Genesis 4:10). In dat vers gaat het over de stem van het bloed van de door Kaïn gedode Abel, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet uitmaakt of iemand 3 maanden jong of 30 jaar oud is op het moment van de moord. De stem van het bloed roept tot God in de hemel.

Wat klinken er dan veel stemmen in de hemel. Het raakt ons misschien nauwelijks meer, maar God hoort elk stemmetje van elk geaborteerd kindje. Een kindje dat uniek door Hem werd geschapen (Psalm 139) werd wreed vermoord. Wij horen die stemmen niet, maar Hij wel, als de Schepper. Stemmen van ongeboren kinderen in barensnood.

Hoeveel onschuldig bloed moet er nog vergoten worden voordat dit kwaad wordt gestopt? Het mag ons gebed wel zijn: ‘Heere, vergeef ons onze zonden, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons land en over ons volk.’

Christenen zouden, nog veel meer dan nu, bekend moeten staan als mensen die pal staan vóór het leven. Altijd.
We bidden voor vervolgde christenen. Terecht. Laten we zo ook bidden voor de vervolgde vogelvrij verklaarde ongeboren kinderen.
We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Terecht. Laten we zo ook bidden om vrede en bescherming van het leven, vanaf het allereerste begin van de conceptie tot aan de laatste ademtocht aan toe.

Juist deze week las ik over ‘Unplanned’, een nieuwe prolife film, die vanaf 29 maart gaat draaien in Amerika. Het is het ware verhaal van Abby Johnson, voormalig directeur van een abortuskliniek van Planned Parenthood. Jarenlang dacht ze dat ze streed voor vrouwenrechten, tot op het moment dat ze besefte dat door een abortus een ongeboren kindje wordt vermoord.
Abby Johnsson was verantwoordelijk voor 22.000 abortussen, inclusief twee van haarzelf. Nu strijdt ze tegen abortus en vóór het leven. En ze heeft Gods vergeving ontvangen en ervaren voor wat ze heeft gedaan.

Als al die honderdduizenden – en wereldwijd honderden miljoenen – geaborteerde kinderen vanuit de hemel zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan tegen ons zeggen? Ze zouden de stem van hun Schepper verwoorden: ‘Stop abortus, bescherm het ongeboren leven, laat Mijn kinderen leven.’

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, zegt Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer.
Als al die honderdduizenden – en wereldwijd honderden miljoenen – geaborteerde kinderen vanuit de hemel zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan tegen ons zeggen? Ze zouden de stem van hun Schepper verwoorden: ‘Stop abortus, bescherm het ongeboren leven, laat Mijn kinderen leven.’

Enorm groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mochten worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 al zo’n 1,6 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood.
Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019 om 10:55

  O ja, al deze ongeboren kinderen zijn weer bij hun Schepper. Hun Vader.
  God was bezig om ze te vormen/weven in de moederschoot, en terwijl Hij aan het scheppen is wordt er door de mens ingegrepen.
  Direct worden zij weer terug gehaald bij Hem. Daar zijn ze veilig.
  Ze mochten niet geboren worden hier op aarde. Maar ze mogen voor altijd bij hun Vader zijn in de hemel.
  Eenmaal zullen ze oog in oog komen te staan met hen die hen verhinderden dat ze geboren mochten worden.
  Hoe zal dat toch zijn?

 2. René Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2019 om 17:15

  Vreemd hoe blind de mensen zijn over abortus. Verbaasd mij, sinds ik Christen ben geworden, heeft bij mij, en in mijn omgeving, bij velen de ogen geopend.
  Wat een wonder, nieuw leven.
  Ik denk bij mijzelf weleens: al die kinderen die vermoord zijn, en dit gebeurt nog steeds. En gaat maar door. Mogen we hier over genocide spreken, nee… want wettelijk mag het allemaal.
  Maar we zijn verantwoordelijk. In de ogen van onze Vader is het gewoon moord. En een groot deel van de mensheid kijkt toe.
  Onbegrijpelijk.
  Al die talenten, al die levens, al die pijn voor de moeders, en onze Vader.
  Het is het kwaad dat de ogen van de mensen verblindt.
  De mens wordt gehersenspoeld. Loopt achter de grote massa aan, die door Satan wordt aangestuurd.
  En hoe mooi heeft onze Vader de natuur geschapen. Het is een groot wonder.

  Vr gr René Postma

 3. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 11:43

  Er gebeurt zoveel kwaad onder de zon! Zoveel onrecht.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 16:11

  Vergeet niet de televisie, internet en hollywood, die ons brein vervuilt… omdat vele mensen die dingen kopiëren, die zij op het scherm zien! Het is de speeltuin van Satan! Je kan alles doen, met geld! De hele wereld is en blijft corrupt tot het Millennium! Het is dertig seconden voor twaalf! Kies het Goede.

 5. Nadine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 17:45

  Ik denk dat er inderdaad veel moeders zijn die achteraf spijt hebben van wat ze gedaan hebben en ik ben er zelfs van overtuigd dat er vrouwen zijn die abortus gepleegd hebben en daar ook de gevolgen van dragen door o.a. ziekte, depressies e.d. Gelukkig dat er onder hen ook vrouwen zijn die tot bekering komen en zo vergeving ontvangen. Het is ook niet altijd de vrouw alleen die schuld draagt maar ook soms de vader of grootouders die die vrouwen zo onder druk zetten dat zij aan die druk bezwijken en dan toegeven, en zo abortus plegen.
  Heel de maatschappij is zo verziekt. De Here helpe ons! Ook christenen moet opletten om niet verblind te worden door wat er in onze wereld gebeurt. Moge de Here onze ogen openen voor het vele onrecht dat we zien maar dat ons, christenen, niet meer raakt.

 6. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 17:54

  Beste Dirk,
  Het verbaast mij, dat er meer aandacht en verontwaardiging is voor de ezels die een slecht lot hebben, dan voor abortus. Over herten die afgeschoten worden dan voor abortus. Het is scheef.
  Hartelijke groeten,
  Francis.

 7. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 18:11

  Wat ik nooit vergeet te zeggen als wij de geboorte van de Heere Jezus gedenken is dat de eerste persoon in de wereld die reageerde op Zijn komst het ongeboren kind is (Lukas 1:44). Hij ging de geboren kinderen voor. De bevrijding van slavernij uit Egypte begon toen de vroedvrouwen voor het leven kozen. De Heere noemt farao niet bij name, maar die twee vroedvrouwen wel (Puah en Sifra). Laten wij voor LEVEN kiezen met de blijdschap en de goedkeuring van de Heere Jezus in ons hart.

 8. Sophie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 19:16

  Amen

 9. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 19:18

  Ik vond dit een heel goed stuk wat onze broeder Dirk van Genderen schreef. Ik heb veel respect voor wat “Schreeuw om leven” doet! En voor de wakers bij abortusklinieken. En ja, ik denk er de laatste tijd ook erg vaak aan in wat voor wereld we toch leven en hoe de massa zelfs het leven van een ongeboren kindje om datalek in de moederschoot te doden, dat dit een keuze van de mensen moet zijn en een groot deel van de politiek gaat hierin mee! Ja, het zal m.i. niet lang meer duren eer dat God Zelf ingrijpt en hij Zijn Gemeente Thuis haalt! Maar we weten geen dag of uur. Nu is God nog zo genadig dat Hij nu nog mensen wil redden maar hoelang……. hopelijk komen nog velen tot wedergeboorte door in Jezus Verlossingswerk te geloven en dan denk ik ook aan onze eigen kinderen!’ Wat het stukje van onze broeder Johan Schep betreft, dit moet volgens mij Lukas 1 vers 41 zijn waar de ongeboren Johannes opsprong in Elizabehts schoot.

 10. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 19:43

  In Amerika zijn twee staten er toe over gegaan om abortus tot en met de negende maand toe te staan en deze wet werd met applaus ontvangen. De zonden stijgen nu tot aan de hemel intussen. Ja en ook in Israël is deze praktijk toegestaan. Je kunt als minderheid er niets tegen beginnen behalve bidden of sommigen nog tot inkeer komen. Ook het jonge kinderen al in de lagere scholen indoctrineren met seksuele diversiteit is ronduit schaamteloos. Dit is de mens van nature en we mogen wel diep verootmoedigd worden als we bedenken dat de Heer voor zulke verloren wezens bereid was Zijn leven te geven. Nog is het genadetijd, maar we naderen nu snel het moment dat God het niet langer kan aanzien. Het is ernstig als de enige weg waarop God Zijn bestaan nog kan laten merken het oordeel is. We weten uit de profeten dat dit destijds ook Zijn volk Israël gold, na lang geduld, maar dat ook de heidenen eenmaal ditzelfde oordeel zullen moeten ondergaan. Maranatha.

 11. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 20:00

  Zo aangrijpend, al die honderdduizenden geaborteerde kinderen,die vanuit de hemel de stem van hun Schepper zouden verwoorden: Laat Mijn kinderen leven! Ja, in de hemel is wel plaats voor hen! Ik vond een gedicht van Kees Kuijper over “het laatste kind”.
  Ik ben het laatste kind dat werd geboren. Om half acht ‘s morgens op de jongste dag. Ik wilde huilen, maar opeens zongen de koren. Ik ben de eerste die naar binnen mag. Er was geen tijd meer om mij aan te kleden; vol is de tijd, mijn wieg bestaat niet meer. ‘k Ben amper uit het moederlijf gegleden, of ‘k mag staan te juichen voor de Heer. Ik weet niet eens hoe ze me wilden noemen, maar ‘k sta geschreven op de boekrol, onderaan. Ik ken geen dieren, bomen, bloemen, ik weet alleen dat ik bij Hem mag staan. Ik ben het laatste kind dat werd geboren. Mijn lichaam is nu nieuw, al is het klein. Ik ben de eerste die er bij mag horen. In eeuwigheid zal ik de jongste zijn.

 12. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 20:22

  Maar ik voel me ook schuldig. Ik betaal belasting en van dat geld worden kinderen geaborteerd.

 13. Coby Verbruggen-Oskam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 21:02

  Februari 1979 werd het Comité Vrouwenbonden opgericht. De aanleiding was het indienen van 2 wetsontwerpen i.v.m. de legalisering van abortus provocatus. Ik herinner mij nog goed hoe we als vrouwen in groten getale naar Rotterdam gingen om in de Ahoyhallen te bidden en naar indrukwekkende toespraken te luisteren. Wat goed om met vrouwen uit verschillende kerken dit gedaan te hebben. Helaas is de abortuswet op 28 april 1981 in de Tweede Kamer aangenomen. Helaas trad er in de loop der jaren toch wat gewenning op aan de toestand. Mooi dat er de Mars voor het leven is. Wel opvallend dat deze stille mars met duizenden mensen bij de NOS weinig (of geen?) aandacht kreeg. Dit in tegenstelling tot de protesten van klimaatspijbelaars….
  Laten we bidden voor vrouwen die in nood of onwetendheid of met welk motief dan ook, hun kindje laten verwijderen. Maar ook voor de mensen in de politiek, dat ze niet opgeven op te komen voor het kwetsbare leven.

  Coby Verbruggen-Oskam

 14. lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 21:41

  Ik ben absoluut tegen abortus, maar wat dan te denken over kinderen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt geboren worden, of dikwijls zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt?

 15. Jacoba zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 22:08

  In Amerika zijn twee staten er toe over gegaan om abortus tot en met de negende maand toe te staan. Na het lezen van deze verdrietige ontwikkeling, waren we blij te horen wat President Donald Trump zei in zijn ‘State of the Union’ rede deze week:”
  There could be no greater contrast to the beautiful image of a mother holding her infant child than the chilling displays our nation saw in recent days. Lawmakers in New York cheered with delight upon the passage of legislation that would allow a baby to be ripped from the mother’s womb moments before birth.
  These are living, feeling, beautiful babies who will never get the chance to share their love and dreams with the world. And then, we had the case of the governor of Virginia where he stated he would execute a baby after birth. To defend the dignity of every person, I am asking the Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother’s womb. Let us work together to build a culture that cherishes innocent life.
  And let us reaffirm a fundamental truth — all children — born and unborn — are made in the holy image of God.”

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 23:07

  Na de zondeval kunnen we als mensen elkaar en God niet begrijpen. Alleen wanneer we ons bekeren en wederom geboren worden, (uit het onvergankelijk zaad Gods) beseffen we pas echt wat leven inhoudt.
  Mensen groeien steeds verder van God af, maar ook verder van elkaar af.
  Wanneer de Schepper niet erkend wordt als maker en gever van al wat leeft zijn en worden wij verblind door de overste (nu nog) van deze wereld.
  Zelf kan de mens geen enkel levend wezen voortbrengen op aarde. Door mijn eigen zaad dacht ik eerder mijn vrouw zal wel zwanger worden, dat is nu zo’n +/-42 jaar geleden. Het duurde 1-jaar eer, de eerste Samuel geboren werd. En rekende niet op een tweede kind daarna. Toch na 2-jaar daarna werden we met onze tweede zoon gezegend.
  Daar is dankbaarheid voor in alle omstandigheden, aan Hem de eer en glorie toegebracht, er is niets van onszelf bij.

 17. Esther Legemaat zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2019 om 23:36

  Ik vind het ook erg. Zelf mocht onze jongste als eerste weer naar de hemelse Vader gaan tijdens de 20 weken zwangerschap omdat hij zwaar gehandicapt was en God hem terug haalde. In het grote verlies streed ik dat artsen onze zoon niet mochten gebruiken voor medicijnen. Dit verzoek is gelukkig gehonoreerd. Over abortus praten kan ik niet, laat staan als het in een film gebeurt. Ik vind het erg dat het gebeurt. Het maakt me boos en verdrietig. Straks zie ik onze zoon weer.

 18. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2019 om 14:30

  Oneindig veel verdriet heeft die grote kindermoord in veel gezinnen gegeven. Zelf denk ik: Veel mensen zouden die kinderen terug willen halen die zij zo liefdeloos uit het leven brachten. Hoeveel tranen hebben gevloeid in vele huisgezinnen na zo een onbezonnen daad. En die abortussen gaan nog gewoon door. De wereld is blind geworden voor de liefdeloosheid waarmee de mensheid handelt tegen God en kinderen. Ik zit niet op straf te wachten van Godswege. Als alles vergolden moet worden voor deze zonden zou de verschrikking te groot worden voor ons land. Maar ik geloof dat de toorn van God nog uit blijft, Hij wacht nog op bekering want Hij heeft geen behoefte aan de dood van enig mens die misschien in nood tot deze daad is gekomen.

 19. Mariet zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2019 om 15:19

  Heer verhoor ons gebed
  En verbreek de machten van de duisternis,
  als wij nu de kracht van Uw Bloed over hen roemen.
  Verhinder de fascinerende invloed van deze dingen
  en bindt satan in z’n macht.
  Laat niet toe dat hij tallozen meesleept in de zuigkracht
  van zijn demoniche misleiding.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2019 om 19:24

  Psalm 106, het lijkt wel of hier heel Gods woord wordt samengevat, al die ontrouw van Zijn eigen uitverkoren volk, en daarboven schittert Gods onvoorwaardelijke trouw aan Zijn verbond met Abraham Zijn vrind. Ja dat bevestigt Hij van kind tot kind, ook vandaag de dag nog, de laatste verzen gaan duidelijk over het heden
  Gods weg met de heidenvolken – kerk is anders, wij mogen door geloof uit genade schuilen achter het bloed van Christus.

 21. Anneke zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2019 om 12:42

  Hoe maak ik iemand die abortus geen bezwaar vindt, duidelijk dat het moord is? Ik hoorde het volgende verhaal: Een vrouw met een baby van 1 jaar komt bij de dokter. Ze blijkt weer zwanger te zijn en zit daar absoluut niet op te wachten. Zij vraagt de dokter haar te helpen om een tweede kind te voorkomen. De dokter stemt daar mee in en zegt haar dat ze de volgende dag terug moet komen met haar baby. Verbaasd kijkt ze hem aan en hij zegt: dan geef ik uw baby een dodelijke injectie en kunt u de andere gewoon geboren laten worden. Maar dat is toch moord? zegt ze verontwaardigd. De dokter antwoordt: en wat is dit dan wat u verlangt dat ik doen zal?
  Misschien helpt het iemand over de streep om, als ze dit horen, toch om maar geen abortus te laten plegen. Wat moet God een afschuw hebben van deze wereld, waar alles geoorloofd is. Tot hoever moet het nog gaan voordat Hij ingrijpt? Het kan mij niet kort genoeg zijn.

 22. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2019 om 12:52

  Bedankt Dirk. Ik denk dat ook dit bloed, uiteindelijk terug komt. Het is niet God, die straft maar hij laat ons los en dan gaat het fout. Als David een volkstelling doet, gaat het fout. Onze overheid maakt beslissingen zonder God of Gods geboden. Waar maken wij ons druk over: CO2 uitstoot en terecht, maar de snelheid op de autowegen wordt niet aangepast, op zondag geen winkels open ook niet, meer bomen planten ook niet. Me Too beweging komt op TV en terecht. Maar alle kindslaven in de sexindustrie, waar de westerse wereld gebruik van maakt en dat is geen éénling, want er gaan miljarden in om. De drugs en pillen die gedoogd worden en met het geld de onderwereld in de bovenwereld komt, door de miljarden die er in om gaan. De doden die er vallen door de onderwereld. Zo kun je wel door gaan. Een wereld zonder God en recht en liefde.

 23. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 om 9:49

  Beste Dirk, ik ben gegrepen door dit stuk. Ik ben tegen abortus. Maar er is ook een andere zijde. Mijn vrouw was 3 maanden in verwachting en de moederkoek was op. De arts adviseerde ons om een abortus te doen. Nu abortus of het kind in de buik laten sterven totdat de datum van de bevalling gekomen is. 6 maanden met een dood kind lopen. Ik heb geworsteld met de vraag…mag dat abortus en ‘s nachts hebben wij besloten tot het doen van abortus. Het was een moeilijke beslissing, maar wel begrijpelijk. Nee ik ben tegen abortus…maar….. Maar we hebben een Vader in de hemel, Die hoort.
  We hebben het ook in gebed gebracht bij Hem.

  Gerard

 24. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 om 18:39

  Wat is dat een prachtig gedicht Anja(11)

 25. Denise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 februari 2019 om 21:14

  Onlangs las ik dat de menselijke foetus op zes weken reeds volwaardige zenuwen heeft
  en perfect pijn kan voelen.

 26. Denise zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 februari 2019 om 19:56

  God zal ingrijpen naar Zijn Belofte en in Zijn tijd. Die prille mensjes zijn reeds voor eeuwig geborgen bij de Heer in de hemel, dichtbij het Vaderhart, wat het niet minder erg maakt natuurlijk. Want wat deze zieke wereld als normaal beschouwt, is een gruwel in Gods ogen.

 27. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 februari 2019 om 10:52

  Beste Dirk, wat mij raakte is dat het bloed van alle geaborteerde kinderen roept tot God. Dat deed mij ook denken aan Openbaring 6:9 waar ook het bloed van alle martelaren om Christus’ wil roept. Maar ook aan het bloed van Jezus dat luider spreekt (roept!) dan het bloed van Abel (de ongeboren kinderen!). Degenen die dit bloed vergoten hebben kunnen het nog goed maken met een heilig God alleen en alleen door het bloed van Jezus. Door de levensreddende en levensvernieuwende kracht van de boodschap van het Kruis, het Evangelie. Johannes 3:16 – Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. Groeten van San

 28. Delanghe Sabine zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 februari 2019 om 17:24

  Abortus, neen, kan ook niet omdat je iets wat God wil, weigert of zelfs uit een soort haat weg laat halen of om je zonde te verbergen en de gevolgen of uit egoïsme (owv je carriere). Hoe dan ook, is het zondig.
  Maar “offeren aan de demonen?” dat begrijp ik niet. Zo’n kindje gaat toch niet naar de hel hoop ik? Het is nog onschuldig. Wat zijn de demonen ermee? Kunnen we daar wat meer uitleg rond krijgen. Mvg

 29. Gretha Stolker zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019 om 20:27

  Mag ik proberen Delanghe Sabine (nr.28) uitleg te geven? Wij geloven in één waarachtige Levende God, die van eeuwigheid is. Elke afgod die aanbeden wordt is een demon, afkomstig uit het rijk der duisternis. Het is een product van de Satan. Die afgoden vroegen ook om kinderoffers en om gunsten van die afgoden te verkrijgen werd er dan een kind geofferd. Helaas werd daar ook aan meegedaan door mensen die bij het volk Israël hoorden. Zij hadden het geloof in de enige ware God ingeruild voor de afgodendienst omdat, naar zij meenden, meer welvaart en luxe van te verwachten viel. Zo komen we op de uitdrukking “offeren aan de demonen”, omdat dikwijls tot abortus wordt overgegaan uit motieven die te maken hebben met zaken zoals carrière, vacantie, angst over de financiën enz. Ik hoop dat je de uitdrukking nu beter begrijpt. Dus Sabine, deze uitdrukking heeft gelukkig niets met de geaborteerde kindertjes te maken. In het kort uitgelegd!

 30. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 februari 2019 om 21:36

  “De stille kreet” een film die al menig van mening heeft doen veranderen …

  1a https://youtu.be/0MEXOl55Tio

  1b https://youtu.be/c-A6ZtOy938

  2 https://youtu.be/PCoYeGTiS-g

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden