Laat Mijn kinderen leven!

Hoelang kan de Heere nog aanzien wat er in ons land gebeurt? Ik weet het: Hij is zeer barmhartig en zeer genadig en groot van goedertierenheid, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Deze week kwam deze vraag enorm op mij af, toen ik Psalm 106 las, vers 37 en 38. ‘Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. Zij vergoten onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd werd’, waarna Gods oordeel over het land en het volk kwam en zij in de handen van heidenvolken werden gegeven.

Ik denk aan die meer dan 30.000 ongeboren kinderen die elk jaar worden geofferd in de abortusklinieken en de ziekenhuizen in ons land. Geofferd aan de demonen (Psalm 106:37). Dat klinkt confronterend, maar aan wie anders? Niet aan God, toch? Onschuldig bloed wordt vergoten. Omdat het kindje ongewenst is, niet past in de huidige levensstijl, mogelijk niet honderd procent volmaakt is…

Israel offerde kinderen aan de afgod Moloch. Psalm 106 schrijft daarover. Volgens ex-satanist Zachary King zien satanisten abortus als het brengen van rituele offers aan de satan.
Toen ik over dit alles nadacht, raakte het mij diep. Ons land wordt ontheiligd door een steeds groter wordende bloedschuld (Psalm 106:38). Vers 40 zegt dat daarom de toorn van de Heere ontbrandde tegen Zijn volk.

Beseffen we nog wel de heiligheid van onze God? Beseffen we dat er sinds de invoering van de abortuswet in ons land in 1981 al meer dan 1 miljoen (!) kinderen in de moederschoot zijn gedood? Meer dan één miljoen! Alleen al in Nederland.

Denk eens aan de pijn, het verdriet, de spijt bij veel moeders en vaders die hun kindje hebben laten doden. Die niet beseften wat ze deden en pas later tot dat inzicht kwamen.

De stemmetjes van het bloed van de geaborteerde kinderen roepen tot God in de hemel (Genesis 4:10). In dat vers gaat het over de stem van het bloed van de door Kaïn gedode Abel, maar ik ben ervan overtuigd dat het niet uitmaakt of iemand 3 maanden jong of 30 jaar oud is op het moment van de moord. De stem van het bloed roept tot God in de hemel.

Wat klinken er dan veel stemmen in de hemel. Het raakt ons misschien nauwelijks meer, maar God hoort elk stemmetje van elk geaborteerd kindje. Een kindje dat uniek door Hem werd geschapen (Psalm 139) werd wreed vermoord. Wij horen die stemmen niet, maar Hij wel, als de Schepper. Stemmen van ongeboren kinderen in barensnood.

Hoeveel onschuldig bloed moet er nog vergoten worden voordat dit kwaad wordt gestopt? Het mag ons gebed wel zijn: ‘Heere, vergeef ons onze zonden, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons land en over ons volk.’

Christenen zouden, nog veel meer dan nu, bekend moeten staan als mensen die pal staan vóór het leven. Altijd.
We bidden voor vervolgde christenen. Terecht. Laten we zo ook bidden voor de vervolgde vogelvrij verklaarde ongeboren kinderen.
We bidden om de vrede voor Jeruzalem. Terecht. Laten we zo ook bidden om vrede en bescherming van het leven, vanaf het allereerste begin van de conceptie tot aan de laatste ademtocht aan toe.

Juist deze week las ik over ‘Unplanned’, een nieuwe prolife film, die vanaf 29 maart gaat draaien in Amerika. Het is het ware verhaal van Abby Johnson, voormalig directeur van een abortuskliniek van Planned Parenthood. Jarenlang dacht ze dat ze streed voor vrouwenrechten, tot op het moment dat ze besefte dat door een abortus een ongeboren kindje wordt vermoord.
Abby Johnsson was verantwoordelijk voor 22.000 abortussen, inclusief twee van haarzelf. Nu strijdt ze tegen abortus en vóór het leven. En ze heeft Gods vergeving ontvangen en ervaren voor wat ze heeft gedaan.

Als al die honderdduizenden – en wereldwijd honderden miljoenen – geaborteerde kinderen vanuit de hemel zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan tegen ons zeggen? Ze zouden de stem van hun Schepper verwoorden: ‘Stop abortus, bescherm het ongeboren leven, laat Mijn kinderen leven.’

Elk ongeboren kind wordt wonderbaar door God geweven in de moederschoot, zegt Psalm 139. Het is een prachtig kunstwerk, van de grote Schepper, gemaakt op het veiligste plekje op aarde… Ooit, maar nu allang niet meer.
Als al die honderdduizenden – en wereldwijd honderden miljoenen – geaborteerde kinderen vanuit de hemel zouden kunnen spreken, wat zouden ze dan tegen ons zeggen? Ze zouden de stem van hun Schepper verwoorden: ‘Stop abortus, bescherm het ongeboren leven, laat Mijn kinderen leven.’

Enorm groot zal de schare zijn van alle kinderen die nooit geboren mochten worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 al zo’n 1,6 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood.
Zal er in de hemel wel een plaatsje zijn voor deze kinderen die op de aarde niet welkom waren? Dat geloof ik zeker. De Heere Jezus zei immers: ‘Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ (Lucas 18:16).

Dirk van Genderen