Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods Bijbelschool (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 februari 2019, 8:44 door Dirk A A

Het is een voorrecht om op Gods Bijbelschool te zitten, of dat nu op een echte Bijbelschool is, een theologische universiteit of ‘gewoon’ in het leven van elke dag. Om van Hem te leren, door Hem onderwezen te worden. Om te leren in alles volledig afhankelijk te zijn van de Heere Jezus, te vertrouwen op Hem. Dat je weet: wat er ook gebeurt, Hij gaat mee, Hij zorgt, Hij verandert mij naar Zijn beeld en Hij wil mij inschakelen in Zijn dienst.

Deze gedachten kwamen in mij naar boven toen ik Psalm 18 las, en dan meer specifiek de verzen 33 tot 37.

33. Het is God Die mij met kracht omgordt;
Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.
34. Hij maakt mijn voeten als die van hinden
en doet mij op mijn hoogten staan.
35. Hij oefent mijn handen voor de strijd
en leert mijn armen een bronzen boog spannen.
36. Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
37. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
mijn enkels hebben niet gewankeld.

Het leven van elke dag wil de Heere gebruiken om ons te vormen, te leren, klaar te maken voor de taak die Hij voor ons heeft. Hij laat soms toe dat wij in situaties komen die wij in eigen kracht niet aan kunnen, maar die Hij gebruikt in ons vormingsproces. Soms hebben we het gevoel dat wij dingen missen, dat het niet gaat zoals wij willen, dat we zelf geen oplossing meer weten.
Wij klagen dan snel. Waarom zit dit ons tegen? Waarom moet dat ons overkomen? We hebben het gevoel dat God ons dingen onthoudt, zonder dat we weten waarom?

Wij denken misschien dat God ons dingen onthoudt, die anderen wel hebben. Maar ik geloof dat het net andersom kan zijn. Dat Hij ons niet iets onthoudt, maar juist iets geeft. Dat kan de weg zijn waarin Hij ons dingen wil leren, zoals deze Psalm zegt:

…U omgordt mij met kracht…
…U maakt mijn weg volkomen…
…U maakt mijn voeten als die van hinden…
…U doet mij op mijn hoogten staan…
…U oefent mijn handen voor de strijd…
…U leert mijn armen een bronzen boog spannen…
…U geeft mij het schild van Uw heil…
…Uw rechterhand ondersteunt mij…
…Uw zachtmoedigheid maakt mij groot…
…U geeft mijn voetstappen onder mij de ruimte, zodat mijn enkels niet wankelen…

Dwars door de situaties van het leven van elke dag heen, leert de Heere mij telkens weer nieuwe dingen, maakt Hij mij klaar voor nieuwe taken. Mag ik met Hem leven, met Hem wandelen, met als reisgids de Bijbel, in alles geleid door de Heilige Geest. Wat een wonderlijke Bijbelschool is dit toch…

Belangrijk is wel dat we oog krijgen voor Zijn hand in ons leven. Dat maakt ons leven zoveel rijker.
Soms schreeuw je misschien bijna letterlijk om hulp van de Heere. Om leiding, om kracht, om wijsheid, om ondersteuning… Geef je situaties aan Hem, in Zijn hand en zie uit naar wat Hij gaat doen.

En het is wonderlijk om te ervaren dat Hij:

…je rechterhand ondersteunt… als je je leven in Zijn hand hebt gegeven.
…het schild van je heil is… veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste, ook al ben je gestruikeld in de strijd.
…je leert je bronzen boog te spannen… om vijanden van de Koning met het Evangeliewoord te raken in hun hart.
…je handen oefent voor de strijd… als je geestelijk wordt aangevallen, om je te wapenen met de geestelijke wapenrusting.
…je omgordt met kracht… als je je zelf machteloos voelt, Zijn kracht als een riem om je heen bindt.
…je voeten als die van hinden maakt… dat je de Heere volgt, op de weg die Hij je wijst, ook al is die weg soms wankel.
…dat Hij je zachtmoedig maakt… zacht van gemoed, zodat de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) zichtbaar mag worden in je leven.
…je enkels sterk maakt… om snel te kunnen lopen en niet afgemat te worden, om te lopen en niet moe te worden (Jesaja 40:31).
…je voetstappen ruimte geeft… om licht te verspreiden in een donkere wereld en Gods aanwezigheid daar te brengen waar je bent.

Het is allemaal genade. Zijn kracht in ons. Onze bekwaamheid is uit Hem. Veranderd naar Zijn beeld, bruikbaar voor Hem, daar waar Hij ons plaatst en ons leidt. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

De Heere is de Enige op Wie we ons vertrouwen kunnen stellen. Ik denk aan een reddingsteam dat na een ramp in actie komt om mensen te redden. De gelovigen zijn Gods reddingsteam op aarde, om mensen te redden die voor eeuwig verloren dreigen te gaan als ze de Heere Jezus niet kennen. Hij is het Die het reddingsteam opleidt, moed en wijsheid schenkt om in actie te komen en Hij wil ons hierbij inschakelen. Lukas 19:10 zegt: ‘De Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

En we vinden het moeilijk, we zien er tegenop. Gaat het ons lukken, hoe moeten we het aanpakken, zullen we het overleven?
Vers 30 van deze Psalm 18 bemoedigt ons: ‘Met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.’

Ga met Hem, maar ga! Hij gaat mee en bij Hem zijn wij veilig! Hij omgordt ons met kracht voor de strijd (vers 40).
Dan zullen we het ervaren: ‘De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rots, geroemd zij de God van mijn heil’ (vers 47).

Houd uw ogen gericht op de Heere Jezus. Wanneer je in een bootje op zee dobbert en er zijn flinke golven, kun je behoorlijk zeeziek worden. In zo’n situatie is het belangrijk je blik te concentreren op een punt op de horizon. Net zo belangrijk is het om in de woelige baren en golven van dit leven onze blik op een vast punt te richten, op de Heere Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Verwacht het van Hem, vertrouw uw leven aan Hem toe. Er is niemand die beter voor U kan zorgen dan Hij. Hij weet wat het is om lijden te ondergaan. Denk eens aan Zijn lijden aan het kruis. Uit liefde voor U stortte Hij Zijn bloed, gaf Hij Zijn leven, om u, om jou, om mij te redden. Voor eeuwig.

Als discipelen van de Heere Jezus, vormen we met elkaar Zijn volk op deze aarde. We horen bij Hem, onze toekomst is veilig en geborgen in Hem. En het is 100 procent zeker dat we ooit eens voor altijd bij Hem zullen zijn.
En zolang we hier op aarde zijn, wil Hij ons inschakelen in Zijn dienst. En moeilijkheden en tegenslagen in ons leven, wil Hij gebruiken om ons krachtiger te maken, in en door Hem, zodat Hij ons kan gebruiken als zijn elite eenheid, Zijn reddingsteam, om mensen te redden die voor eeuwig verloren dreigen te gaan.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 18:35

  Beste Dirk,

  Je vergist je. In de grootste krant van Nederland, Telegraaf, heeft columnist Leon de Winter er afgelopen woensdag een commentaar aan gewijd. Een commentaar dat volkomen duidelijk was en niets heel liet van de actie van GL.

  “Het is nauwelijks in het nieuws geweest, toch is het belangwekkend om te weten dat het partijcongres van GroenLinks zich afgelopen week heeft uitgesproken voor steun van de BDS-beweging: Boycot.”

  Los van dit commentaar heeft Leon de Winter vaak ook andere commentaren welke betrekking hebben op Israel en het Midden Oosten, welke je in andere media niet leest. Aanbevolen.

 2. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 19:21

  Dirk,
  Bedankt voor dit prachtige Commentaar.
  Gods zegen toegewenst!

 3. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 20:12

  Een indrukwekkende brief Dirk. Hieraan hebben we genoeg om over na te denken en voor te bidden.
  Hartelijk dank, ik ga de brief nu herlezen..

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 20:23

  Psalm 18 zit – zoals we hier mogen ontdekken – VOL van de bemoedigingen!! WIE weten het??? Dagelijks publiceer ik op FB zeker drie bemoedigende teksten, grotendeels volgens het leesrooster van de Herrnhuter broedergemeenschap. Mede omdat ik op FB regelmatig te maken heb, met mensen die de Godheid van Jezus Christus ontkennen,citeer nogal eens uit Filippenzen 2. 1 – 8
  “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Dit stukje gaat nog even zo door!!
  We hebben een Bijbel vol met dit soort bemoedigingen en er wordt zo weinig bekendheid aan gegeven. We spreken en horen zo graag over een opwekking hier en een opwekking daar, terwijl wij het boek, VOL met opwekkingen, gesloten houden…. Soms compleet met sloten er op!! Houden we niet zelf de opwekkingen “gevangen” in een gesloten boek? Psalm 18 doet mij ook sterk denken aan het slot van het boek Habakuk: “Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten.”

 5. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 21:47

  Shalom broeder Dirk, Hartelijk dank voor de overdenking over Psalm 18. Ik zeg daar Amen op. Zo duidelijk hoe God trouw is aan Zijn beloften! Vers 30 Met mijn God spring ik over een muur! (ja ook al blijft die muur staan met God kom ik er overheen) en de tekst Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt, wat zou dat “groot” zijn? Als ik denk aan wat de Heere Jezus zegt: leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Zou het “grote rust”zijn? JJ Packer schrijft in zijn boek “God leren kennen” (citaat): “Als u psalm 18 nog nooit zorgvuldig doorgelezen hebt, u afvragend in hoeverre uw getuigenis overeenstemt met dat van David, wil ik u aanraden dat nu eerst te doen, en regelmatig te herhalen. U zult merken dat het een heilzame – hoewel ook schokkende- training vormt”. Allen veel zegen toegewenst met deze les van de Bijbelschool!

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019 om 22:38

  Het is zeker goed om door God zelf onderrichting en onderwijzing te mogen ontvangen Dirk. De mens bakt er zelf niets van in dit leven van iedere dag. Vooral hoop ik van harte dat ook de jongeren meer houvast zullen krijgen in een onbestendige wereld. Door een hemelwaartse blik. Veel voortgedreven en opgejaagde mensen zien we, die zich meer voor de materiele en tijdelijke zaken inspannen dan voor geestelijk waardevoller zaken. Ook vaak wel daartoe gedrongen worden om te gaan presteren en in het systeem mee te gaan draaien, is de boodschap dan.
  Hopend dat ze aan ons ouderen een voorbeeld zullen kunnen nemen.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zondag 24 februari 2019 om 4:02

  Beste Dirk,

  Ik weet ik zal NOOIT op een Bijbelschool of Theologie-opleiding willen. Een psychiater zei mij om Theologie te studeren. Toen zei ik tegen hem: Ik hoop dat u tot geloof zal komen. Toen zei hij: Dat ik niet kan preken. Waarop ik geen antwoord meer gaf, want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. In de tijd dat ik 33 jaar ziek ben geweest met schizofrenie, heb ik de beste theoretische en praktische opleiding gehad in Gods Bijbelschool: Alleen maar boeken gelezen wat nodig was om geestelijk te groeien. Ook boeken over de Islam, Boedddhisme, apologetische boeken, Bijbels-wetenschappelijke boeken…. Zelfs boeken van prosperity-leraren en ik ben in praktisch alle denominaties geweest behalve de sektarische. Straatevangelisatie en studentenevangelisatie, vriendschapsevangelisatie…. En dan ook de praktijk: De enorme dieptes, depressies, psychotische angsten en stemmen agv de schizofrenie …. Allerlei fysieke sporten… NK-schaken… enz. De meest brede en diepe opleiding in 33 jaar tijd heb ik ontvangen om klaar te zijn voor de Eindtijdbediening en te werken onder de zwervers, psychiatrie, de verslaafden… God weet wat je aankan en Hij zal alles eruit halen, als je mee wil werken, om de wereld te bereiken met het evangelie in Gods Bijbelschool. Het leven gaat niet om ons, maar de ander. Niet om onze geld en carrière, maar dat wij geestelijk rijk worden. Wij zullen vervolgd, gehoond en bespot worden. Een ander evangelie is een voorspoed – evangelie. Jezus is gekruisigd en wij zijn niet meer dan de Meester. Nederland is een van de meest goddeloze landen ter wereld. Aan de buitenkant netjes en beleefd maar geestelijk hypocriet, lauw en voor rijkdom en genot leven. Dat zou ik ook zijn, als ik dit niet durf te zeggen. En het enige wat ik verwacht van dit leven is dat ik vervolgd ga worden. Want het is een eer om net als de Here Jezus te mogen zijn en voor Hem te lijden.

 8. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 februari 2019 om 10:35

  Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen.Ja, kom Heere Jezus!
  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
  Een gezegende zondag.
  GR. Geert

 9. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 24 februari 2019 om 15:13

  Shalom Broeder! Fijne Nieuwsbrief! Prachtig commentaar! Wederom dank! Veel zegen toegewenst!!

 10. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 24 februari 2019 om 20:02

  Romeinen 8 vers 28 kennen de meeste wel: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

  MAAR, weet u ook dat dat vers een opmaat is naar vers 29 waarin staat: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen”!

  DAAROM gebeurt alles in ons leven; tegenslag, ziekte, slechte mensen, maar ook voorspoed e.d. zodat wij gevormd kunnen worden. Door kwaad met goed te vergelden, door iemand die je afsnijdt in het verkeer te kunnen zegenen, door NEE te zeggen tegen de zonde die bij je opkomt (in de verschillende situaties) en JA tegen alles van de Geest en je bezig te houden met de dingen van boven.

 11. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 25 februari 2019 om 13:58

  Fijne nieuwsbrief en het herlezen waard.
  Helemaal mee eens, omhoog kijken en het van God zelf verwachten,
  Hij zal ons zowel kneden als leren,
  wat overblijft de overgave en gehoorzaamheid, is aan ons.

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op maandag 25 februari 2019 om 21:35

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit mooie bemoedigende artikel over het lied van David.

 13. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 om 9:09

  Beste Dirk, Uw nieuwsbrief lezen is de moeite waard, maar ook de commentaren van de mensen. Maar voor mij is het allerbelangrijkste, dat ik de weg naar God weet en anderen hierop wijst. Ik heb in de afgelopen week vele indringende verhalen gehoord. Je kunt ze alleen brengen bij de Vader. Dat moeten we leren, knielen voor de Vader en Hem alles vertellen. Wat mij ook opviel de laatste tijd….ik lees de profetieën over de eindtijd. Maar wat een onuitsprekelijke liefde toont de Vader voor Zijn Oogappel en voor de heidenen. Hij wordt zo weinig genoemd in kerken en in de politiek. Alleen dingen zoals BDS en de haat tegen de joden voeren de boventoon. Laten wij ook eens de God waarop wij vertrouwen noemen gewoon in de straat dan wel in de politiek. Liefde opbrengen voor Hem. Shalom.

 14. Janet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 om 11:28

  Amen!

 15. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 om 13:10

  Bedankt Dirk. Wij zullen allen blijde christenen zijn. Herkenbaar als wij blindelings op God vertrouwen en zijn woord als waarheid zien, staande op iedere belofte. Hem als eerste groeten ‘s morgens wetende dat Hij jouw zorgen op Zich heeft genomen en de hele dag met je mee wil gaan, dus nooit alleen. Er staan zoveel mooie beloften in de bijbel, dat wij de gelukkigste mensen op aarde zouden moeten zijn. Waarom niet????

 16. Erik zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 februari 2019 om 18:57

  Beste Dirk, Ik lees dit commentaar vandaag op de 18e verjaardag van mijn zoon. Mijn zoon zit dit jaar in het 2e jaar van de Bijbelschool (wij als ouders zitten in het 1e jaar en wonen op de Bijbelschool met ons gezin). Gezien wat onze zoon en wijzelf als gezin het afgelopen jaar mochten meemaken is dit een ‘bijzonder’ commentaar en lijkt het wel geschreven te zijn voor ons gezin (onze oudste zoon studeert ook nog theologie)… Het geeft troost en bemoediging na een moeilijk jaar. Ook kunnen wij getuigen dat wat in het Woord staat is waarheid. Hij komt zijn beloften na. Soms zijn Zijn wegen niet eenvoudig maar wel de beste voor ons! Zegen met het volharden van het brengen van deze blijde boodschap!

 17. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 februari 2019 om 16:13

  Inderdaad, het is een voorrecht om op die alledaagse Bijbelschool van onze Here God te zitten.
  Zoals in Titus 2:10b – 15 ook staat:
  “..opdat wij het onderricht aangaande God, onze Redder tot sieraad zullen strekken, in alles. Want verschenen is Gods genade als redding voor alle mensen; zij voedt ons op om met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse verlangens bezonnen en rechtvaardig en godvruchtig in de huidige eeuw te leven, in verwachting van de zalige hoop en verschijning in heerlijkheid van onze grote God en Redder Christus Jezus, Die zich terwille van ons heeft gegeven om ons te verlossen van alle ongerechtigheid en zich een gemeente ten eigendom te reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit alles uit en bemoedig en weerleg met alle nadruk; niemand mag jou verachten.”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden