Gods Bijbelschool

Het is een voorrecht om op Gods Bijbelschool te zitten, of dat nu op een echte Bijbelschool is, een theologische universiteit of ‘gewoon’ in het leven van elke dag. Om van Hem te leren, door Hem onderwezen te worden. Om te leren in alles volledig afhankelijk te zijn van de Heere Jezus, te vertrouwen op Hem. Dat je weet: wat er ook gebeurt, Hij gaat mee, Hij zorgt, Hij verandert mij naar Zijn beeld en Hij wil mij inschakelen in Zijn dienst.

Deze gedachten kwamen in mij naar boven toen ik Psalm 18 las, en dan meer specifiek de verzen 33 tot 37.

33. Het is God Die mij met kracht omgordt;
Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.
34. Hij maakt mijn voeten als die van hinden
en doet mij op mijn hoogten staan.
35. Hij oefent mijn handen voor de strijd
en leert mijn armen een bronzen boog spannen.
36. Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven,
Uw rechterhand heeft mij ondersteund,
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt.
37. U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven,
mijn enkels hebben niet gewankeld.

Het leven van elke dag wil de Heere gebruiken om ons te vormen, te leren, klaar te maken voor de taak die Hij voor ons heeft. Hij laat soms toe dat wij in situaties komen die wij in eigen kracht niet aan kunnen, maar die Hij gebruikt in ons vormingsproces. Soms hebben we het gevoel dat wij dingen missen, dat het niet gaat zoals wij willen, dat we zelf geen oplossing meer weten.
Wij klagen dan snel. Waarom zit dit ons tegen? Waarom moet dat ons overkomen? We hebben het gevoel dat God ons dingen onthoudt, zonder dat we weten waarom?

Wij denken misschien dat God ons dingen onthoudt, die anderen wel hebben. Maar ik geloof dat het net andersom kan zijn. Dat Hij ons niet iets onthoudt, maar juist iets geeft. Dat kan de weg zijn waarin Hij ons dingen wil leren, zoals deze Psalm zegt:

…U omgordt mij met kracht…
…U maakt mijn weg volkomen…
…U maakt mijn voeten als die van hinden…
…U doet mij op mijn hoogten staan…
…U oefent mijn handen voor de strijd…
…U leert mijn armen een bronzen boog spannen…
…U geeft mij het schild van Uw heil…
…Uw rechterhand ondersteunt mij…
…Uw zachtmoedigheid maakt mij groot…
…U geeft mijn voetstappen onder mij de ruimte, zodat mijn enkels niet wankelen…

Dwars door de situaties van het leven van elke dag heen, leert de Heere mij telkens weer nieuwe dingen, maakt Hij mij klaar voor nieuwe taken. Mag ik met Hem leven, met Hem wandelen, met als reisgids de Bijbel, in alles geleid door de Heilige Geest. Wat een wonderlijke Bijbelschool is dit toch…

Belangrijk is wel dat we oog krijgen voor Zijn hand in ons leven. Dat maakt ons leven zoveel rijker.
Soms schreeuw je misschien bijna letterlijk om hulp van de Heere. Om leiding, om kracht, om wijsheid, om ondersteuning… Geef je situaties aan Hem, in Zijn hand en zie uit naar wat Hij gaat doen.

En het is wonderlijk om te ervaren dat Hij:

…je rechterhand ondersteunt… als je je leven in Zijn hand hebt gegeven.
…het schild van je heil is… veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste, ook al ben je gestruikeld in de strijd.
…je leert je bronzen boog te spannen… om vijanden van de Koning met het Evangeliewoord te raken in hun hart.
…je handen oefent voor de strijd… als je geestelijk wordt aangevallen, om je te wapenen met de geestelijke wapenrusting.
…je omgordt met kracht… als je je zelf machteloos voelt, Zijn kracht als een riem om je heen bindt.
…je voeten als die van hinden maakt… dat je de Heere volgt, op de weg die Hij je wijst, ook al is die weg soms wankel.
…dat Hij je zachtmoedig maakt… zacht van gemoed, zodat de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) zichtbaar mag worden in je leven.
…je enkels sterk maakt… om snel te kunnen lopen en niet afgemat te worden, om te lopen en niet moe te worden (Jesaja 40:31).
…je voetstappen ruimte geeft… om licht te verspreiden in een donkere wereld en Gods aanwezigheid daar te brengen waar je bent.

Het is allemaal genade. Zijn kracht in ons. Onze bekwaamheid is uit Hem. Veranderd naar Zijn beeld, bruikbaar voor Hem, daar waar Hij ons plaatst en ons leidt. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

De Heere is de Enige op Wie we ons vertrouwen kunnen stellen. Ik denk aan een reddingsteam dat na een ramp in actie komt om mensen te redden. De gelovigen zijn Gods reddingsteam op aarde, om mensen te redden die voor eeuwig verloren dreigen te gaan als ze de Heere Jezus niet kennen. Hij is het Die het reddingsteam opleidt, moed en wijsheid schenkt om in actie te komen en Hij wil ons hierbij inschakelen. Lukas 19:10 zegt: ‘De Zoon des mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.’

En we vinden het moeilijk, we zien er tegenop. Gaat het ons lukken, hoe moeten we het aanpakken, zullen we het overleven?
Vers 30 van deze Psalm 18 bemoedigt ons: ‘Met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur.’

Ga met Hem, maar ga! Hij gaat mee en bij Hem zijn wij veilig! Hij omgordt ons met kracht voor de strijd (vers 40).
Dan zullen we het ervaren: ‘De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rots, geroemd zij de God van mijn heil’ (vers 47).

Houd uw ogen gericht op de Heere Jezus. Wanneer je in een bootje op zee dobbert en er zijn flinke golven, kun je behoorlijk zeeziek worden. In zo’n situatie is het belangrijk je blik te concentreren op een punt op de horizon. Net zo belangrijk is het om in de woelige baren en golven van dit leven onze blik op een vast punt te richten, op de Heere Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:2). Verwacht het van Hem, vertrouw uw leven aan Hem toe. Er is niemand die beter voor U kan zorgen dan Hij. Hij weet wat het is om lijden te ondergaan. Denk eens aan Zijn lijden aan het kruis. Uit liefde voor U stortte Hij Zijn bloed, gaf Hij Zijn leven, om u, om jou, om mij te redden. Voor eeuwig.

Als discipelen van de Heere Jezus, vormen we met elkaar Zijn volk op deze aarde. We horen bij Hem, onze toekomst is veilig en geborgen in Hem. En het is 100 procent zeker dat we ooit eens voor altijd bij Hem zullen zijn.
En zolang we hier op aarde zijn, wil Hij ons inschakelen in Zijn dienst. En moeilijkheden en tegenslagen in ons leven, wil Hij gebruiken om ons krachtiger te maken, in en door Hem, zodat Hij ons kan gebruiken als zijn elite eenheid, Zijn reddingsteam, om mensen te redden die voor eeuwig verloren dreigen te gaan.

Dirk van Genderen