Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God is groter dan ons reuzenprobleem (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 maart 2019, 10:12 door Dirk A A

Veel christenen zijn vaak bang voor de Goliaths die hen bedreigen. Ze bidden wel of de Heere de Goliaths wil laten verdwijnen uit hun leven en uit de samenleving, maar waar zijn de Davids die de strijd aan durven te gaan met de Goliaths?

Er was slechts één David nodig om Goliath uit te schakelen. Ondertussen stond het leger van Israel angstig toe te kijken en durfde niet in actie te komen. Er staat zelfs in 1 Samuel 17 dat toen Saul en heel Israel de woorden van Goliath hoorden, zij verschrikt werden en zeer bevreesd waren.

Het is prachtig om te lezen hoe David deze Filistijn tegemoet gaat. Goliath ziet hem komen en veracht hem, staat er in vers 42. Hij roept het uit: ‘Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? Vervolgens vervloekt hij hem bij zijn goden.
Dan gaat Goliath verder: ‘Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld.’

David heeft alle reden om doodsbang te zijn voor deze geweldig grote strijder. Maar hij treedt hem tegemoet ‘in de Naam van HEERE van de legermachten, de God van Israel’ (vers 45). Wat een les voor ons, als wij te maken hebben met reuzenproblemen. Laat het los, geef het aan Hem.
Het leger van Israel en koning Saul bekijken de reus Goliath met militaire deskundigheid. ‘Hij is te sterk, dit gaan we niet redden, we zullen de strijd verliezen.’

Is onze reactie vaak ook niet zo? We bidden wel en we zeggen dat we het van God verwachten, maar geloven we wel dat de Heere machtig is om in te grijpen en situaties te veranderen?
Maar wat doet David? Hij kijkt met Gods ogen naar dit reuzenprobleem. En wie zo kijkt, ziet dat God groter is dan het probleem. Laat dit u bemoedigen. Ga niet in eigen kracht uw probleem, hoe groot het ook is, te lijf. Ga met de Heere. Hij zal voor u strijden (Exodus 14:14).
Dat schrijf ik hier wel even snel neer, maar het is niet zo gemakkelijk om op dit punt te komen. Het is werkelijk genade van de Heere wanneer je het los kunt laten en in Zijn hand kunt geven.

David zegt dan in de verzen 45-47 tegen de Filistijn: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israel, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israel een God heeft. En deze gehele gemeente zal weten dat de HERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven.’

Wat een geloofstaal! Hij is ervan overtuigd dat de Here met hem meegaat, en hem de overwinning zal geven. Niet omdat hij zo’n goede strijder is, o nee. Let er eens op dat David niet eens zegt dat hij met een slinger de strijd aangaat. Hij zegt: ‘Ik kom tot u in de Naam van de HEERE der legermachten.’

Vers 40 zegt dat David vijf gladde stenen uit de beek neemt. Hij knielt neer bij de beek om de beste stenen uit te kiezen. Een prachtig beeld van het gebed. Ik zie hem daar smeken om Zijn hulp, Zijn bijstand, Zijn bescherming.
Hij maakt zich klein, in het besef dat God groot is. God schenkt hem de zekerheid dat Hij de overwinning zal behalen. Hij beseft dat Goliath geen partij voor hem is, omdat de reus het moet doen zonder God. Dat maakt hem bij voorbaat kansloos.

Waarom kiest David vijf stenen en niet één steen? In 2 Samuel 21:15-22 lezen we over nog vier reuzen die deel uitmaakten van het Filistijnse leger. Alle vier werden ze later, na de geschiedenis met Goliath, door het leger van David gedood. Het betreft Isbi Benob, Sibbechai, Beth-halachmi en een niet bij naam genoemde reus met zes vingers aan iedere hand en zes tenen aan iedere voet. Het kan goed zijn dat David er rekening mee hield dat ook deze vier andere reuzen de strijd met hem zouden aangaan, zodat hij vijf stenen nodig had. Maar dat gebeurde niet omdat het hele leger van de Filistijnen op de vlucht sloeg nadat Goliath was gedood.

Goliath gaat over tot de aanval. Hij wil deze klus even snel klaren. Maar hij beseft niet dat hij niet tegen David strijdt, maar tegen de God van David. En die strijd kan hij nooit winnen, hoe groot hij ook is en hoe geweldig hij ook is beschermd door zijn pantser. David snelt de Filistijn tegemoet, doet één van de vijf gladde stenen in zijn slinger en werpt die steen richting Goliath. En reken maar dat David daar goed in is.
En ik geloof zeker dat God die steen heeft gestuurd, zodat de Filistijn precies op een onbeschermde plek op zijn voorhoofd wordt geraakt. Eén steen is genoeg. De Filistijn stort voorover. David heeft niet eens een eigen zwaard. Met het zwaard van de Filistijn doodt hij hem vervolgens. En zo redt David Israel. Zo redt God Zijn volk.

Wanneer David bij zijn schapen was gebleven, had hij Goliath nooit verslagen. Hij moest naar die Filistijn toe. Hij moest in actie komen. Gebedsverhoringen komen vaak niet zomaar tot stand. Soms wel, zo groot is onze God ook! Maar vaak gaan er verhalen van strijd en moed schuil achter gebedsverhoringen. Reken maar dat de satan een hekel heeft aan bidders. Op alle mogelijke manieren zal hij trachten te verhinderen dat christenen werkelijk bidders worden.

Veel christenen en christelijke leiders lijken liever te vergaderen en te discussiëren, dan te bidden. Terwijl er oneindig veel meer kracht in het gebed ligt.
‘U krijgt niet, omdat u niet bidt’, zegt Jakobus treffend in hoofdstuk 4:2. En in Handelingen 6:4 zeggen de apostelen: ‘Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.’ Voor de overige taken werden anderen aangesteld. Wat doen wij? Onze voorgangers en predikanten doen er zoveel ander werk bij, dat ze nauwelijks meer tijd over hebben om te bidden. Dan versla je zeker Goliath niet.

Gebed heeft wel een prijs. Vrijblijvend bidden bestaat niet. Een oproep tot gebed is ook een oproep tot levensheiliging. Wie bidt, zou wel eens door God ingeschakeld kunnen worden voor werk in Zijn Koninkrijk. Reken maar dat David gebeden heeft bij zijn schapen! Wie weinig bidt, zal vrijwel zeker weinig van God ervaren en weinig betekenen in Zijn Koninkrijk.

Jazeker, ook wij krijgen met Goliaths te maken. Zoals Goliath de spot dreef met Israel, met David en met de God van Israel, zo kunnen Goliaths ook ons en onze God bespotten. ‘Ga jij nog naar de kerk?’ ‘Ben je zo ouderwets om in God te geloven?’ ‘Geloof jij alles wat de Bijbel zegt?’
Rammelend en kletterend wapentuig. Wellicht ook voor u herkenbaar en extra lastig en pijnlijk als het van mensen komt die dichtbij je staan.

Er woedt een strijd, een geestelijke strijd. We kunnen alleen maar staande blijven en de overwinning behalen door het verlossende werk van de Heere Jezus, en bekleed met Zijn wapenrusting (Efeze 6)! Hij wil ons toerusten voor de strijd. Hij schakelt ons in om op te komen voor Zijn Naam en Zijn eer. Hij leidt ons op de koninklijke weg, de weg naar Zijn heerlijke toekomst.

Nog één keer terug naar David. Wat een overwinning! En wat een les voor ons! Wat een bemoediging. Soms kunnen de problemen in je leven reusachtig groot zijn. Dat je echt niet meer weet hoe het verder moet. Dat je geen uitkomst meer ziet. Als we de Heere Jezus kennen, mogen wij de weg van David gaan. Zo vaak strijden wij in eigen kracht. Dan kunnen we totaal uitgeput raken en de strijd verliezen. Maar met God en in Zijn kracht zijn we meer dan overwinnaars. Dan strijdt Hij voor ons. En Hij zal zeker zegevieren in de strijd.
Romeinen 8:31 zegt: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? (…) In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad’ (vers 37).

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 maart 2019 om 22:57

  Wat een groot voorbeeld, David een jongen herder, die dankzij God de reus Goliath overwon.

  Soms vraag ik me af waarvoor wij bang hoeven te zijn in onze landen, misschien moeten we wel angst hebben voor het gebrek aan reden.
  In vergelijking met landen waar christenen worden vervolgd, dreigen wij lauwe en inactieve christenen te worden. Onze beproeving schuilt vooral hierin denk ik.

  “Het hart is het meest bedrieglijke van alle dingen,” zegt de Schrift.
  Deze woorden neem ik ernstig, mij boezemen ze angst in.

 2. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 17:50

  Op God vertrouwen. Laten we dat doen. Ook ik ben vaak geen David. Ik wil ook graag mijn eigen gedachten loslaten en volledig op Hem vertrouwen. Geen angsten meer. Loslaten, en Hem de regie geven van ons leven, in goede maar ook minder goede momenten. Dirk bedankt voor dit schrijven. Het heeft mij bemoedigd.

 3. Anske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 17:58

  @ Denise: Angst is het tegenovergestelde van Geloof.

 4. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 20:05

  Mooi wat je schrijft over die andere vier reuzen. Is me nooit eerder verteld. Is me nooit opgevallen als ik de geschiedenis las. Dus David had het geloof om nóg meer te doen, dan alleen Goliath te verslaan. Hij stond daar in groot Godsvertrouwen. Het is waar wat je schrijft, dat er in de kerken soms meer vergaderd wordt, dan gebeden. Dat is hetgeen wat we zien. En dat is tot beschaming van de kerkelijke instituten. Maar we kunnen er zeker van zijn, dat er in die kerken heel veel individuele christenen zijn, die wél heel veel bidden, persoonlijk in de binnenkamer. En dat is hetgene, waardoor zulke mensen veel betekenen voor Gods Koninkrijk. Vandaag ben ik bij de begrafenis geweest van een oude vrouw, kind van God, in een rechts-reformatorische gemeente. Een grote schat van voor-leven en voorbede laat ze haar nageslacht na. Op haar leven lag een glans, omdat ze heel dichtbij haar God en Vader leefde. Er zijn/waren véél van deze mensen, waarvan we niet allemaal het bestaan weten. Maar God ként hen als gelovige bidders en bidsters.

 5. Henk Tieben zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 20:34

  Dank je Dirk, voor de mooie zienswijze en bemoedigende woorden met betrekking tot dit bijbelgedeelte. Jouw uitleg lijkt voor mij raakvlakken te hebben met begeleidende teksten van de parascha lezing door rabijnen. In de geest van onze schepper en hemelse vader. Hoewel er genoeg verschillen zijn tussen christenen en sommige stromingen van onze joodse broeders en zusters is het een verademing en hemelse troost voor de ziel van oprechte gelovigen die met hun hart de taal van G-d verstaan. Met broederlijke groet wens ik u en de lezers shalom toe.

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 20:59

  Ieders leven is van veel waarde voor God. Zo was David ook een man naar Gods hart. De ervaringen in het weideveld opgedaan, lieten zijn zorg voor de de schaapskudde zien, hij wist zich er verantwoordelijk voor. En vatte dat ernstig op. Het wapen (de slinger) was in zijn geoefende hand een dodelijk wapen. Maar voor de gebruikte scherp geslepen stenen had God reeds gezorgd evenals de baan welken ze door de lucht gingen maken was het meesterwerk van God. Een ingehuurde huurling was David beslist niet, hij stond borg voor de aan hem toevertrouwde schapen. Welke hij naar ik denk bij name kende en riep, en in een goede weide liet grazen. Ze waren onder zijn hoede veilig en geborgen, hij zette zijn eigen leven daarvoor op het spel, getoond in gevechten met roofdieren als beer en leeuw.
  Ook wij mogen strijden met wapenen reeds door God zelf aan ons gegeven vermelde Dirk ons al. Levens die door de zorgen des leven dicht slipten, wil Hij opnieuw weer openen. Laten wij ook altijd in de eerste liefde blijven staan, steeds het (heel dicht naderbij gekomen) doel voor ogen houden. De prijs der roeping Gods voor de volle 100% gaan betalen. We zullen nooit boven ons vermogen verzocht worden geliefde broeder en zuster.

 7. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 23:28

  Voor Saul en zijn soldaten was Goliath te groot om te overwinnen. Voor David was Goliath te groot om te missen. Het verschil was dat David de Heere als zijn reus in zijn leven kende en daardoor werd Goliath een dwerg. Dat komt omdat David vanuit de aanwezigheid van God kwam 1 Samuel. 17:15.

 8. tru zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 maart 2019 om 23:34

  Even over het koude weer in de Verenigde Staten, waar u in de Nieuwsbrief over schreef. Ik heb begrepen dat dit komt uit de Noordpool waar nog wel een heel verhaal aan vast zit, maar dat weet ik niet meer precies, misschien kan iemand anders dat toelichten. Het is op de tv geweest, bij de nos geloof ik.

 9. San zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 3:56

  Beste Dirk,

  Het gaat God om het hart. Je kan nog zoveel bidden en doen voor God en hele mooie werken hebben, maar als je hart niet is bij God en je naaste dan heeft het geen waarde voor God. In mijn leven heb ik heel veel vrienden gehad, en hebben wij vele dingen samen beleefd. Uiteindelijk als ik kijk met welk een hart zij dat gedaan hebben, houd ik er maar heel weinig van over. Het hart van David was God compleet toegewijd. In 1 Samuel 16:7 HSV staat over David, dat God zijn hart kende. Want God doorgrondt en kent het hart van ieder en Hij geeft naar de vrucht zijner daden. Daarom werd David uitgekozen in plaats van Saul die zijn eigen eer zocht en God niet helemaal gehoorzaam wilde zijn. 1 Samuel 15:22. Mensen van God moeten van iemands hart houden net als God dat doet en niet van de bijkomstige zaken als hoe rijk, getalenteerd en knap qua uiterlijk en hersens iemand wel niet is. De laatste zaken zijn in dit deel van de wereld de Goliaths in ons leven. En die zijn zonder God niet te overwinnen en te erkennen dat je bankroet bent in eigen vermogen! Gods zegen toegewenst Dirk! Groeten van San

 10. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 8:20

  Beste Dirk, Het stuk gelezen en we kennen de geschiedenis. Soms vraag ik mij af wie de Goliaths zijn in deze wereld. En we kunnen namen noemen, maar dat moeten we niet doen. Wel alles in de gaten houden. Vandaag de dag zijn er heel veel problemen. Het grootste probleem wat ik deze week mee geconfronteerd ben geweest, was de eenzaamheid. Hele indrukwekkende gesprekken gevoerd. Is dat ook niet een Goliath? Waarom draaien christenen vaak hun hoofd om wanneer zij met deze zaken geconfronteerd worden. Moeten wij niet allen de eenzame mensen helpen en steunen. Dan wordt misschien hun Goliath een David. God zal er zeker bij zijn wanneer wij zijn hulp vragen. Er was ook iemand die euthanasie ging aanvragen. Hulpeloos was deze vrouw. Met elkaar goed gesproken en ik hoop, dat ook haar eenzaamheid en ziekte beheersbaar gaat worden met de kracht van onze Heer. Heel veel sterkte in het maken van deze stukken. Sjalom

 11. Nico van Noordt zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 10:19

  In de joodse overlevering staan de 5 gladde stenen voor de 5 boeken van Mozes, de Thora en de stenen zijn glad geworden door het veelvuldig slijpen van de stenen door Bijbelstudie.

  Groet Nico van Noordt

 12. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 15:24

  Bedankt broeder voor je column! Bemoedigend!! Veel zegen toegewenst op de komende week!

 13. Paula Hollaar zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 15:38

  Vele tientallen jaren geleden toen mijn kind werd geboren wist ik maar één naam voor een jongen. Hij moest David gaan heten. Waarom? Omdat David dapper was en integer (Saul niet gedood).
  Omdat hij menselijk was. Ik ben trots op mijn zoon. Hij is ook een gelovig man en ik weet zeker dat zo’n naam een belofte inhoudt voor hem. Woorden hebben kracht, ik denk namen ook.

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 17:22

  Sjalom Dirk,

  Het gebied waar David de reus Goliath verslaat is terug te vinden. Iets ten zuidwesten van Jeruzalem is תל עזקה [Tel Azekah] enkele Km van de snelweg 38. Vanuit de vlakte de eerste heuvels in het bergland een strategische plaats naar het aangrenzende bergland. Water stroomt altijd naar het laagste punt en dat is ook het vruchtbaarste gedeelte.

  David maakte als herder veelvuldig gebruik van een slingersteen. Er waren genoeg stenen voor het oprapen. Maar laten wij nauwkeuriger analyseren en ons in gedachte verplaatsen in die situatie. Op de Tel Azekah is het kamp van de Filistijnen en achter hen de vlakte. Aan de andere kant het leger van Saul met als achterland bergen en spelonken. De Filistijnen treden op vanuit een militaire riante positie. Daarmee beheersen zij ook het kleine beetje water wat in een beekje uit de heuvels stroomt.

  De brallende vijand steekt zijn retoriek af. Over het dal klinkt dat door in de tegenoverliggende heuvels, waar de bevende soldaten van Saul bivakkeren. Als David het strijdperk (over)ziet dan staat Goliath nog steeds op Tel Azekah. Water is het laagste punt tussen beide kampen.

  David legt zijn herdersstaf naast zich neer bij het kiezen van de slingerstenen. Een secuur werkje en op zijn knieën is David zeer kwetsbaar in de ogen van de vijand. Elke geoefende krijger kan zijn spies trefzeker richten. Daar maakt Goliath geen gebruik van, want hij wil met zijn brallende stem maar een ding: Israël geestelijk en lichamelijk vernederen. Let op de woorden van Goliath: met stokken komt David! Goliath maakt er een schouwspel van en zoekt naar een gelijkwaardige tegenstander.

  De handelingen van David hoeven wij niet in onze dagen te herhalen. Er zijn zoveel Goliaths op deze aarde. Een ding weten wij zeker, dat de Messias uit de lijn van David is gekomen. Hij zal, bij Zijn terugkeer al die brallende monden voor eeuwig het zwijgen opleggen.

  Wee de mens, die zich een tegenstander betoond tegen de Eeuwige en Zijn Gezalfde.

 15. An zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 18:20

  Beste broeders en zusters,

  Angst is zeker een groot probleem in deze wereld waarin de mens veel te zeggen heeft. Heel mooi stuk! Wat de mensen over je zeggen kun je voor waar aan gaan nemen (=zelfstima). We leven in een stigmatiserende (veroordelende/vooroordelende) maatschappij. Een gevecht hiertegen is het beste.
  Daarnaast heb ik zelf in mijn chronische ziekte ervaren dat God echt nabij is in nood. Ik had suicidegedachten in mijn depressieve periode en riep God aan om in te grijoen, hij zorgde ervoor dat ik weer ging slapen en mijn plan niet heb uitgevoerd. Ook zorgde hij voor inzichten en omgang met mijn bipolaire stoornis, vooral in de kliniek merkte ik dat Hij zeer nabij is. Hij heeft er ook voor gezorgd dat ik het creatief kan wegzetten: in gedichten en kunst. Hoe trouw is Hij dan, als je de dagelijkse bezigheden niet aankan, geeft Hij gepast wat nodig is.
  Angst voor de wereld heb ik niet, ik leef bij de dag: maak je geen zorgen over morgen, maar leef vandaag! Vrij vertaald. Dag aan dag draagt Hij ons! Als God een deur sluit, opent Hij een venster. De laatste twee zijn bordjes die in ons huis hangen.

  God bless you! Leg alles is Zijn handen!

 16. An zegt:
  Geplaatst op zondag 3 maart 2019 om 18:24

  Gerardvanduinen,

  Zeker mooi voorbeeld! Misschien is het wel dezelfde vrouw als in mijn familie, die dezelfde ziekte heeft als ik. Ze heeft een dominee geraadpleegd en het toch niet gedaan! Ik vind het bijzonder hoe God werkt, dwars door het lijden heen, klasse!

  An

 17. Wim Vlak zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2019 om 8:56

  De steen drong in het voorhoofd van Goliath, dat is het dikste bot van het hoofd. Dat is al het bewijs dat het de Kracht was van de Eeuwige. De klap moet dan ook zo hart zijn geweest, dat Goliath achterover zou gevallen zijn….Maar de Eeuwige liet niet toe dat Goliath voor het laatst zijn blik ten hemel sloeg. Daarom moest hij voorover vallen.

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2019 om 14:39

  Bedankt Dirk. Amen Amen. Een leven zonder kruis is er niet. Hoe gaan wij ermee om en dan leer je dat Jezus betrouwbaar is. Volkomen betrouwbaar. Gelukkig hebben wij een leerschool bij God en God heeft geduld eindeloos, maar wij zijn vaak zo dom, dat wij niet allereerst naar Jezus rennen, onze verlosser, want hij is liefdevol en oneindig barmhartig. Laten wij elkaar aanmoedigen direct naar Jezus te rennen, voordat je 1000 zorgen toelaat. Liefs Dineke.

 19. Peter Matla zegt:
  Geplaatst op maandag 4 maart 2019 om 20:47

  Een heel spektakel: David (= de beminde) en Saul (= de gevraagde koning) en Goliat uit Gat. Hij was met de “anderen” (zie ook: 1 Kron. 20:5-8) een afstammeling van Rafa (=reus). Goliat tergde God 40 dagen lang (1 Sam. 17:16). Toen versloeg David Goliat met zijn eigen zwaard. Heeft de Heer Jezus ook niet 40 dagen lang de satan weerstaan en deze met Zijn eigen wapen bestreden: (Het Woord van God: er staat geschreven…). Goliat werd gedood, de satan week terug en werd uiteindelijk op het kruis verslagen, zodat wij – evenals het Joodse volk toen, vrijuit mogen gaan een geweldige toekomst tegemoet.

 20. Denise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 maart 2019 om 0:12

  Wonderbaarlijk zijn Gods wegen, in Davids tijd en in onze tijd.
  En wat een voorrecht om de Heer Jezus Christus, onze Verlosser en een rechtstreekse nakomeling van koning David, te mogen verwachten, naar Zijn Belofte.

 21. Gerhard zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 maart 2019 om 22:03

  Paulus zegt het al in Filippenzen 4 vanaf vers 6:
  Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. 7 Dan zult u de vrede van God ervaren.
  Dus bid boven al!

 22. Vincent van Vliet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 om 20:21

  Wat een bemoedigende tekst. Een mooi liedje van Elly en Rikkert schiet me te binnen: “Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer, … wij zullen opstaan.” Laten we net als David opstaan en biddend, helend en vertellend de strijd aangaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden