Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Zie je die engelen in witte kleding dan niet, die voor ons vechten?’ (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2019, 11:51 door Dirk A A

De kinderen in de groep vertelden dat ze die nacht de Heere Jezus hadden gezien, Die hun vertelde: ‘Alles komt goed’. Ze hoefden niet te vrezen, Hij zou hen beschermen. De volgende morgen zetten de terroristen hen tegen een muur en vertelden de vier moeders dat ze hun kinderen konden redden als ze Jezus Christus zouden verloochenen en terug zouden keren naar de islam. De vier moeders weigerden…


Nigeriaanse schoolkinderen, bevrijd van de terroristen. (Foto: Barnabas Fund)

Het is goed dat wij slachtoffers van aanslagen gedenken. Of dat nu een aanslag in Nieuw-Zeeland is op moskeeën, een aanslag in Utrecht op onschuldige tramreizigers of een aanslag in Israel op militairen.
Maar waarom vergeten we de honderden christenen te gedenken die wereldwijd door vervolging en aanslagen omkomen? Daarom deze bijdrage, om hen te gedenken.

De afgelopen twee maanden zijn alleen al in Nigeria in zeven christelijke dorpen meer dan 300 christenen gedood. Waarom raakt dit ons nauwelijks meer? Zijn we er aan gewend geraakt?

Tijdens een aanval, vroeg in de morgen van 14 februari jl., op het dorpje Karamai, werden 41 mensen gedood. De 300 aanvallers vielen het dorp binnen en riepen: ‘Allahu Akbar’ en vuurden met hun wapens in het rond en vernielden de huizen. De meeste van de slachtoffers waren vrouwen, kinderen en ouderen.

In het dorp Dogon Noma werden op 11 maart jl. 71 inwoners gedood en raakten 28 ernstig gewond bij een aanval door een islamitische terreurgroep, die bekend staat als de Fulani-strijders. Volgens de ‘Wereldwijde Terrorisme Index’ van 2018 van het ‘Institute for Economics & Peace’ staat deze groep in de top van de wereldwijde terreurgroepen.

Bij deze terreuractie in het dorp Dogon Noma werden huizen in brand gestoken en werd alles wat bewoog aangevallen en beschoten. Ongeveer honderd huizen werden verwoest.
Op 16 maart jl. werden 9 mensen gedood en 30 huizen verwoest bij een aanval op het dorp Nandu Gbok.

Kerkleiders in Nigeria hebben al herhaaldelijk president Buhari, die zelf een Fulani moslim is, opgeroepen actie te ondernemen om de aanvallen op christelijke boerendorpen te stoppen.

Maar er zijn meer terroristen actief in Nigeria dan de Falani-strijders. Het Barnabas Fonds meldt dat terroristen van Boko Haram kortgeleden 76 mensen in gijzeling namen, mensen die van moslim christen waren geworden.
God greep echter in en zorgde ervoor dat bijna al deze christenen op een wonderlijke wijze werden bevrijd van het vuurpeloton dat zich tegenover hen opstelde.

Aan vier leiders van deze groep christenen werd verteld dat ze hun geloof in Jezus moesten herroepen en terug moesten keren naar de islam. Toen deze vier mannen weigerden, werden ze voor de ogen van hun families geëxecuteerd.

Daarna kregen de vrouwen van deze mannen het bevel hun christelijke geloof te verloochenen. Als ze dat niet zouden doen, zouden hun kinderen worden geëxecuteerd. Toen gebeurde er iets heel bijzonders.

De kinderen in de groep vertelden toen dat ze de afgelopen nacht de Heere Jezus hadden gezien en dat Hij tegen hen had gezegd dat alles goed zou komen. Ze hoefden niet te vrezen, Hij zou hen beschermen. Ze moesten Hem niet verloochenen, maar in Hem blijven geloven, omdat ze wisten dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is.

De terroristen zetten alle kinderen tegen de muur. De vier moeders kregen nogmaals te horen dat ze de levens van hun kinderen alleen konden redden als ze Jezus Christus zouden verloochenen en terug zouden keren naar de islam. Maar de moeders weigerden.

Toen de terroristen zich klaar maakten om de kinderen dood te schieten, gebeurde er iets heel bijzonders. Opeens gooiden ze hun geweren op de grond en grepen ze met hun handen naar hun hoofd. ‘Slangen, slangen,’ riepen ze. Sommigen renden hard weg, anderen vielen direct dood neer.

Eén van de gevangen christenen wist één van de geweren te bemachtigen en stond op het punt de terroristen dood te gaan schieten. Hij deed het echter niet, omdat één van de kinderen – hij was nog maar vier jaar – direct naar hem toe kwam en vertelde over engelen die hen hadden beschermd. ‘Je moet die mensen niet doodschieten. Zie je de engelen dan niet, in witte kleding, die voor ons vechten?’

Zo waren deze 72 christenen door Goddelijk ingrijpen opeens vrij. Wat een wonder! En ook heel bijzonder dat de Heere zo duidelijk deze jonge kinderen gebruikte om van Hem te getuigen.

En die vier gelovige vaders dan, reageert u wellicht. Waarom zijn zij wel gedood? Inderdaad, zij wilden en konden de Heere Jezus niet verloochenen en betaalden ervoor met hun leven.
Toch zijn ook zij niet dood. Hun lichamen wel, maar hun geest is bij de Heere Jezus, in de hemel.

Dit kom je ook in de Bijbel tegen, soms in hetzelfde hoofdstuk. In Handelingen 12 lezen we dat Jakobus met het zwaard werd gedood, terwijl Petrus werd bevrijd uit de gevangenis. Waarom? Daar weten wij vaak geen antwoord op. Kennelijk had de Heere voor Petrus nog een taak.

Misschien vraagt u zich ook af waarom de Heere Jezus aan deze kinderen verscheen en of zoiets wel kan. Vergeet niet dat deze gezinnen pas tot geloof waren gekomen. Zij wisten nog maar heel weinig van de Bijbel, terwijl de meesten van ons zoveel meer weten dan zij. Wat wij al mogen weten, die heerlijke beloften uit de Bijbel, vertelde Hij aan hen.

Het komt er ook voor ons op aan ons vertrouwen op de Heere Jezus te stellen, in alle situaties. Wat er dan ook gebeurt, Hij is erbij, Hij gaat mee en Hij zal zorgen. Dat vertrouwen mag ons rust en vrede geven, Zijn rust, Zijn vrede. Zijn weg is de beste!

Dirk van Genderen
(Bron: Barnabas Fund)

34 Reacties

 1. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 maart 2019 om 17:10

  ‘Ademloos’ het gedeelte en het getuigenis gelezen, dit is waar het om gaat; koste wat het kost Jeshua volgen en wat Jahweh’s engelen betreft, denk ik aan Psalm 91.

 2. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 11:20

  In Openbaring 13:15 staat vermeld dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden.
  Dit beeld van het beest heeft (op een gegeven moment in de geschiedenis) een “geest” gekregen zodat het beeld van het beest ook zou spreken.
  Het zou wel eens kunnen zijn dat deze “geest” in onze tijd alom spreekt. We weten immers dat het beest=satan rond gaat als een briesende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden.
  Maar… hij gaat ook rond als een engel des lichts. En deze twee kanten van het beest probeert in onze tijd de gelovigen voor hem te laten buigen. Die dat niet doet zal gedood worden.

  We mogen weten, dat zij die door het beest gedood worden, NIET verslonden zijn door de satan. Zij LEVEN. En zijn Thuis bij de Vader in veiligheid gebracht.
  En we mogen weten dat zij die misleid worden door het beest, doordat hij verschijnt als een engel des lichts, de Heilige Geest ontvangen hebben om te kunnen onderscheiden wat van God is en wat van Hem niet is.
  En ja, Christus Jezus is erbij.

 3. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 11:39

  Dit wonderlijke ingrijpen zullen deze kinderen nooit vergeten. Voor altijd zal het in hun geheugen gegrift staan, ieder moeilijk moment zullen zij kracht putten uit deze herinnering.
  De Heer is bij de Zijnen, geprezen zij Zijn Grote Naam.

 4. aka zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 12:24

  Absoluut geloofwaardig, God is machtiger dan wij kunnen denken of beseffen.

 5. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 17:36

  Lieve mensen,

  De Bijbel staat vol over de verschijningen van de engelen. Hebr. 1:14 vertelt ons dat zij dienende geesten zijn die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven.
  Misschien is het wel onze blindheid die deze hulp niet opmerkt, zelfs in ons eigen leven.

 6. Jeanet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 18:46

  Psalm 8: Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken!

 7. G. Bogaers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 19:14

  Magnifieke ingreep en dito getuigenissen. De ingrepen van hierboven zijn wonderbaarlijk.
  Ook dit weer. Bidt, werk en sta er open voor. Goddeljke genade is een prachtig houvast.

 8. Sophie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 19:34

  Prachtige getuigenissen. Jezus Christus is onze Beschermer en Verlosser en gebruikt ons mensen om steeds meer vertrouwen te krijgen in Hem. Verwacht alles van Hem en je zult niet beschaamd uitkomen!

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 19:36

  Steeds meer kom ik tot het besef, dat zij, die blijkbaar nog een taak te vervullen hebben of met een taak voor het Koninkrijk bezig zijn, beschermd worden!! Vandaag, bij het mooie weer, was ik bezig was in de vrije natuur en dacht ik aan: “waaraan heb ik al mijn zegeningen, op mijn oude dag, te danken?” Tegelijk dacht ik aan koning Hizkia, die ongeneeslijk ziek werd!! Hij bracht zijn ziekte in de tempel bij de Heer, genas en kreeg er 15 jaar bij!! Het is nog altijd de Heer, die beslist over ons leven en onze dood!! Naar het waarom durf ik nooit te vragen. Er zijn heel veel dagen, dat ik alleen maar danken en nog eens danken kan! Verdiend heb ik het zeer zeker niet!! Mijn hele leven (83 jaar) was eigenlijk rijk gezegend. Waarom? Ik weet het niet.

 10. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 20:24

  “Waarom raakt dit ons nauwelijks meer? Zijn we er aan gewend geraakt?” lees ik.
  Gedachte die bij mij opkomt: Zou het kunnen omdat het we het niet weten?
  Volgende vraag dan ook: Hoe kan het dat dit opmerkelijke nieuws niet gekoppeld is aan de reactie van (het Jeugdjournaal van) de NOS?
  Zelfs een nieuwsdienst als deze kan immers onmogelijk alles weten wat in de wereld gebeurt, en heeft uiteraard een ander kader… 🕊

 11. Jopie Nieman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 20:41

  Krijg er rillingen van. Wat een kracht ontvingen deze mensen van onze HEER. Merk ik ook aan mijn eigen leven hoe HIJ werkt. 86 Jaar en nog zelfstandig. Grote tuin. Rij auto. Goede gezondheid. Welk een rijkdom mij gegeven. Dank zij mijn HEER. Amen.

 12. Wietze zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 21:47

  Bedankt Dirk voor het delen van dit nieuws.
  Wij hebben hier inderdaad vele mogelijkheden om een bijbel te bemachtigen en erin te lezen.
  En het geschreven woord in de bijbel is van evenveel waarde als het gesproken woord door de Here Jezus in een visioen of droom.
  Laten we daarom maar niet luisteren naar predikers die ons geloof los willen koppelen van de bijbel.

 13. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 23:10

  Beste mede gelovigen, in Psalm 8 vers 3 lezen we: ,,Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.”
  Ook fijn te lezen, dat in nood Jezus als HERE altijd (op Zijn tijd en wijze) handelend optreedt. De grote verleider en mensenmoorder van de beginne, weet ook precies hoe laat het op Gods klok is, en dat hij nog maar weinig tijd heeft, om Gods werk te vertragen, en te saboteren. Hij gaat de put des afgronds in, gegrepen door een engel. In Nigeria had men de kosten voor het volgen van Jezus GOED BEREKEND. Dat Hij hen ook mede daarom is verschenen, toen de nood ERG hoog was, mag voor ons rust en vertrouwen geven.
  En ons aan Jezus en Zijn Almachtige Vader hechten, hangt wel een prijskaartje. Boven ons vermogen gaan we nooit verzocht worden, dit bemerk ik ook persoonlijk. Dwars door de stormen heen komt Hij de Zijnen tegemoet. En het in ons begonnen werk maakt Hij af.

 14. René Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 0:24

  Wat een wonder.
  De vraag waarom weten we niet. Wel kennen we de genade.
  Alle lof en dankbaarheid komt de Here toe.
  Wel krijgen wij via u, dit goede nieuws door.
  We kunnen niet alles verklaren. Wíj Christenen horen dit goede nieuws en velen niet. Het moet ons wel aan het denken zetten. In de westerse wereld komen deze wonderen niet zoveel voor. In landen die onderdrukt worden veel meer. U schrijft er vaak genoeg over. Wel merk je de verharding in de westerse maatschappij. Ook in ons land.
  Hebben wij dan niet genoeg geloof. Hebben wij dan ook onderdrukking nodig. Beste Dirk, ik weet het soms niet. Ook als ik naar de Nederlanders en Christenen kijk, in ons land. Zo’n enorme verdeeldheid.
  Wellicht hebben we het te goed. In die landen hebben ze vaak helemaal niks.
  Zegent de Here ons daarom meer of minder, heb ik het niet over aardse goederen of bezittingen.
  Een wonder is het wel als iemand bij ons tot geloof komt, en de HERE JEZUS mag leren kennen.
  Wellicht een idee om een Christelijke nieuwszender te beginnen. Europees of zo.
  Om de eenheid onder Christenen te bevorderen, en christelijk nieuws wat in de wereld gebeurt, overal te laten zien en horen.
  Dankbaar voor uw schrijven.

  vr gr René Postma

 15. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 7:59

  Beste Dirk, ik geniet altijd van de verhalen. En ook over de mensen, die hierop reageren. Er zijn mensen die met teksten te werk gaan en mensen, die vanuit een andere beeld te werk gaan. Ik ben geen tekstenman maar iemand uit de praktijk vandaan. De ontwikkelingen in de kerken gingen niet de goede kant op. Zelfs heb ik niet alleen op de kerkenraadsvergaderingen maar ook voor de televisie mogen zeggen, dat God nauwelijks genoemd wordt. Het schreeuwen van de Islammensen over Allah wordt regelmatig beschreven in de kranten. Ik hoor nauwelijks iets over God zeggen, Hij die het Al in handen houdt en heeft. Ook Israel wordt niet of nauwelijks in de kerken genoemd. De oogappel van God. De wortels van ons geloof. Ook de slachtoffers in Afrika, onze broeders en zusters wordt ook niet genoemd. Waar is de verbondenheid? We leven in de 40 dagen tijd en we lopen eerbiedig achter onze Heiland aan, Die voor onze zonden stierf. Volg Hem en bid voor de ander.

 16. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 10:34

  Grote Amen, 3 laatste post!

  Wij beseffen niet ten volle, hoe gezegend we in feite zijn. Alleen al om iedere dag in Gods Heilige Woord te mogen lezen, Zijn Beloften en bemoediging.
  Te weten dat we één Heilige God hebben, Die getrouw is en niet liegen kan,
  is de grootste vreugde die een mens ten deel kan vallen.

 17. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 10:59

  Meer dan ooit is gebed nodig voor vervolgde christenen. Maar ook gebed om de uitstorting van de Heilige Geest, zodat de ogen van velen weer open gaan voor onze naasten die zo moeten lijden. En dat mensen dan ook weer gaan zien, wat Gods plan is met Israël en onze kerken. Heer, kom met Uw volheid en kracht en stort opnieuw Uw Geest uit over alle lauwheid en dorheid, die binnengeslopen is in vele kerken. Laat het vuur van Pinksteren weer volop branden, zodat we weer bewogen ZULLEN worden met hen die vervolgd worden, maar ook met hen die verloren dreigen te gaan. HEER, ONTFERM U!!!!!

 18. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 12:18

  Hier past alleen diep ontzag voor God, Die Zijn wonderen en daden groot maakt aan hen die vervolgd worden om Zijn Naam!

 19. Thomas Blokland zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 14:16

  Wat een bemoedigend bericht over die lieve kinderen daar in Nigeria: zij hebben de Heere gezien! En zo begrijpelijk de vraag: waarom zijn ook de vaders niet gered; en wat een geloofsmoed van de moeders om bij het christelijk geloof te blijven, bij de dreiging van het gaan doden van hun kinderen.
  De Heere gaat Zijn voor ons dikwijls ongekende maar kennelijk vaste gang.
  En HIJ zal alle tranen van de ogen afwissen.

 20. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 15:36

  Broeder Dirk! Geweldig…. deze column!!! Veel dank!! Bemoedigend! Een gezegende week toegewenst!

 21. Danielle Hoogendijk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 15:48

  Ik sluit me aan bij de reactie van Martine, wat een grote en bijzondere God dienen wij, Hij openbaart zichzelf.
  Dit vergeten deze kinderen nooit meer, uit de mond van kinderen bereidt God Zijn lof.
  Dank je wel Dirk voor wat je steeds weer deelde, ik waardeer je berichten enorm, Gods zegen.

 22. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 15:51

  Beste Dirk

  Prachtig om te lezen hoe de Heere redt. De kinderen die getuigden van de aanwezigheid van engelen deed mij gelijk denken aan het Wonder van Bloedrivier in 1838 in Zuid Afrika. Ook toen waren er zeer veel engelen die de 464 mannen, vrouwen en kinderen de overwinning gaven over 10.000 Zulus. Wonderlijk hoe God de Zijnen nabij is.

 23. Peter Dekker zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 18:58

  Dank je wel Dirk voor deze verhalen, het bemoedigt maar geeft ook verdriet. Wij zijn hier alleen maar bezig met wereldse dingen en helaas te weinig met de Hemelse.

 24. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 20:24

  De Heer heeft ons geen gouden bergen beloofd, maar gevraagd om ons kruis te dragen Hem volgend. Er overkomt ons niets zonder Zijn wil, maar dat kan voor elk van ons een andere weg zijn. Jacobus werd al snel na de oprichting van de Gemeente door Herodes onthoofd, maar Petrus werd bevrijd door Gods ingreep via een engel. Stefanus werd gestenigd maar Philippus bracht aan een moorman het evangelie. De gemeente in Jeruzalem werd verstrooid maar de apostelen bleven. Kunt u het volgen? Ik niet, maar Hij vergist zich niet. Zijn we afhankelijk dan laten we ons leiden, waar de weg ook heen gaat. U ook?

 25. Marina zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 20:26

  Alle eer aan onze God. Nooit kan het geloof teveel verwachten.

 26. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2019 om 21:36

  Fijne reactie van Duinsnip.

 27. Ineke BuitenhuisBos. zegt:
  Geplaatst op maandag 25 maart 2019 om 14:35

  Voor God is niets onmogelijk! Alle dank aan Hem! Hoe moeilijker de tijd wordt waarin wij leven, hoe meer de Heer zich zal openbaren aan Zijn kinderen wereldwijd, juist naarmate we dichter bij de realiteit van Matteus 24 komen… Laten we ons richten op Zijn vele vele bemoedigende woorden, en uitwerken wat Paulus o.a. zegt in Filippenzen 4:6 …. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God.
  Wat een geweldige getuigenis weer van Gods kracht en macht en liefde! Voor Hem is niets onmogelijk! Hoe verder en hoe dichter we bij de realiteit komen van Matteus 24 (Rede over de laatste dingen), hoe groter zullen Zijn wonderen en tekenen worden, Zijn liefde en trouw, Zijn kracht om te blijven volharden! Jezus is Heer!…Vreest niet! (DE meest voorkomende uitspraak in de Bijbel). Laten we ons richten op wat Paulus zegt in 2 Tim. 4:5 ….”Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst te volle”.
  Laten we alle kansen die ons gegeven worden aangrijpen, zolang deze er (nog) zijn!!

 28. jan zegt:
  Geplaatst op maandag 25 maart 2019 om 16:43

  Hier laat God zijn grootheid en liefde zien. Maar begrijpen waarom de 1 hier wel op aarde wordt gered en genezen, en de ander niet zullen wij nooit begrijpen. Maar als wij bij hem zijn zal dit allemaal geopenbaard worden.

 29. Geertje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 om 10:32

  Dank dank dank voor uw schrijven elke week.
  Dank U wel Heere dat U ons dit elke week weer geeft

  Dirk een zegende groet

  Geertje

 30. Hubée zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 om 13:34

  Mag ik dit delen op Facebook? De hele wereld moet dit weten. Dat het niet gaat om een strijd tussen Fulaniherders en dorpsbewoners, maar dat het een strijd is in de hemelse gewesten tussen satan en Onze Heer Jezus. Deze strijd heeft Hij al gewonnen. Laten wij bidden, bidden en bidden, vooral voor de nabestaanden van die 4 vermoorde broeders. Gods zegen allemaal.

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 om 16:17

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Hubée, u mag dit zeker delen op Facebook.

  Groet en zegen!

 32. t zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2019 om 22:48

  O Here, geeft U mij alstublieft de kracht als het nodig is, want ik ken mezelf.

 33. Rietje de Volder-Dikkeboom zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 maart 2019 om 0:07

  Wat geweldig dat deze kinderen getuigden dat ze Jezus hadden gezien en geloofd in Zijn woorden.
  Dat de moeders naar de kinderen geluisterd hebben en in geloof gehandeld hebben, op het kwetsbaarste moment van hun leven.”
  Geloofd zij G’d, geloofd zij Jezus.

 34. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 maart 2019 om 16:02

  Ik ben heilig jaloers op deze vrouwen en kinderen. Allereerst op die kinderen. Zij hebben de Heere Jezus mogen aanschouwen en op die vrouwen vanwege hun sterke geloof. Want dat hebben ze als je weigert je geloof op te geven als er geweren op de hoofden van je kinderen gericht zijn. Hen wacht een heerlijke toekomst. Een toekomst waarin hun mannen nu al zijn. Voor eeuwig bij de Heere.
  Dank Dirk om dit met ons te delen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden