Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen schittering van woorden, maar kracht van God! (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 april 2019, 9:48 door Dirk A A

‘Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig’, getuigt Paulus in 2 Korinthe 12:10. Zwak in zichzelf, machtig in de Heere. En elders merkt hij op: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht’ (1 Korinthe 4:20). Ik vrees wel eens dat we onze geestelijke zwakheid proberen te verbloemen met verbale kracht. De één denkt het nog beter te weten dan de ander. Kijk maar op tal van christelijke websites – helaas soms ook op deze – en in allerlei christelijke bladen naar de reacties en de ingezonden brieven.

‘Ik ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen,’ schrijft Paulus in 1 Korinthe 2:1. En een paar verzen verderop voegt hij eraan toe: ‘Mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,’ (1 Korinthe 2:4).

En in vers 2 betuigt hij: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.’ Dat was telkens opnieuw zijn centrale boodschap. En die boodschap was geladen met Goddelijke kracht, omdat het Woord van God levend en krachtig is. En waarom bracht hij deze boodschap? ‘Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God’ (1 Korinthe 2:5).

Ik kan er zo naar verlangen dat er meer van Gods kracht aanwezig zal zijn in mijn spreken en schrijven. Dat in de woorden die ik schrijf en spreek, de kracht van God merkbaar is. Natuurlijk blijft het een uitdaging zo te spreken en te schrijven dat mensen het prettig vinden om te lezen en naar te luisteren, maar het komt er op aan dat Gods kracht erin aanwezig is.

Ik verlang er ook naar dat Gods kracht zich openbaart in het schrijven van anderen die de pen opnemen en het woord voeren. We richten de aandacht te vaak op onszelf, op onze eigen meningen en ideeën. Maar dat brengt lezers en luisteraars niet dichter bij de Heere Jezus.
Dat gaat echter niet vanzelf. Dat vraagt om een leven in Gods nabijheid. Om het kennen van de Heere Jezus. Om de leiding van de Heilige Geest. Om Gods woorden te spreken en te schrijven, geladen met Zijn kracht.

Laten we allereerst onszelf hieraan toetsen. Als we menen ergens op te moeten reageren, vanuit welke geest doen we dat dan? Vanuit eigen wijsheid, eigen kracht, of laten we ons daarin leiden door de Heilige Geest? Dat zal merkbaar zijn in de toon waarop we het doen.
Dat hoeft echt niet te betekenen dat we alles maar goed moeten vinden. O, nee! Maar hebben we het recht de ander ter verantwoording te roepen en soms ook nog te veroordelen als on-Bijbels wanneer die net iets anders denkt dan wij?

Het verbaast me telkens opnieuw hoe christenen onderling kunnen ‘strijden’ over allerlei vragen die niet van levensbelang zijn. Niet dat ze niet belangrijk zijn, maar veel belangrijker is het dat we de oproep tot bekering en geloof en het ‘opwassen in de genade en de kennis van de Heere Jezus’ (2 Petrus 3:18) laten klinken. Zowel binnen als buiten onze kerken en gemeenten. Dat is werkelijk van levensbelang voor het leven nu en later. Omdat er maar twee eindbestemmingen zijn: de hemel of de hel.

Ik wil u vragen om te bidden dat Gods kracht meer en meer zichtbaar zal worden in hen die geroepen worden te schrijven en te spreken in Gods Koninkrijk. En verder wil ik u vragen of u Gods leiding voor uzelf wilt zoeken wat betreft het reageren op artikelen op deze en op andere sites. Dat niet onze wijsheid zal schitteren, maar dat Gods kracht zich zal openbaren. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. René Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 april 2019 om 14:32

  Beste Dirk.
  Het is tegenwoordig ook heel verwarrend voor velen van ons. Christen zijn of voor degene die het niet zijn.
  Zoveel meningen, zoveel informatie via televisie, sociaal media. Denk aan CIP nieuws. Het duiveltje speelt ermee.
  Ik moet je echt zeggen dat het verwarrend is.
  Voor mij een reden, om mij meer af te sluiten, van al deze informatie die tot ons komt.
  Het lijkt wel hoe meer we ons best doen met de wijsheid die ons is gegeven, en gegeven talenten, hoe verwarrender het wordt. En verder van de waarheid afdwalen.

  Eindtijd of niet, het zijn verwarrende tijden voor een ieder.
  De vraag is, moeten we overal aan meedoen om onze mening te laten gelden.
  Of moeten we terug naar de basis, in alle rust en verborgenheid. Ik hou mij vast aan de eerste christelijke gemeenten zoals die in Handelingen is omschreven.
  Al het andere voegt niks toe, alleen maar verwarring en onenigheid. Aards gedoe over nieuwe invullingen van menselijke gedachten en waar het goddelijke wegvalt.
  Zoals de wet verviel, zo vervalt voor ons de kennis van de Schrift, de waarheid.

 2. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 april 2019 om 19:21

  Sluit je af van al het aards gedruis, alles wat werelds is en niets toevoegt en eerder afdoet aan je geestelijk leven. Er komt alleen maar meer verwarring, dit is slechts het begin, er komt alleen maar meer fake news, waar de wereld geen antwoord op heeft, laat staan een oplossing. Alleen het onfeilbaar en betrouwbare Woord van Jahweh/de Eeuwige is ons kompas, we zijn alleen veiling bij Jeshua, de Heere Jezus.

  Shalom
  Shabbat shalom

 3. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 13:20

  Alleen Gods Woord kan/mag ons de Weg wijzen, afzondering en inkeer is hierbij belangrijk.
  Wij hoeven onze mening niet overal te ventileren, het is wijzer het gevaar om mee gesleurd te worden in zinloze discussies te ontwijken.

 4. Leo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 15:33

  Beste Dirk,
  Ik zal voor je bidden, dat je wijsheid en het Licht van Jahweh mag ontvangen.

 5. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 17:03

  Leve de Koning

  Wie dit verlangen voelt en deelt
  mag weten dat hij leeft
  in de vervulling die HijZelf
  hem al geschonken heeft.

  Want dat verlangen schrijft de Kracht
  van woorden naar Zijn Hart
  tot wijsheid voor ons allemaal.
  Dat schept een nieuwe start.

  Een schone lei, een sprankelend scherm
  vol woorden tot Zijn eer.
  Verbale macht wordt Levenskracht-
  der breuken ommekeer.

 6. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 20:40

  Shalom broeder Dirk,
  Dankjewel voor deze nieuwsbrief. Het getuigenis van Ramash Raju, en de zondagsschoolkinderen die bereid waren te sterven voor Christus! Dat waren woorden (en daden) van Gods kracht! Dank dat je schreef over geen schittering van woorden maar kracht van God! De oproep van de laatste vier zinnen. Zou dit het geheim zijn van Gods kracht in woorden die je spreekt of schrijft: zoals Paulus deed, als je tijd genomen hebt voor gebed en Bijbellezen, smeekt om de Heilige Geest, alleen van Hem verwacht, besef dat je zelf zwak ben, je klein wordt voor God, besef dat mijn mening niet belangrijk is, maar dat het gaat om: heb ik goed van mijn Meester gesproken, of: wat zou Jezus doen?
  We moeten nu maar eens opnieuw beginnen/niet zoveel praten, niet zoveel schrijven meer/We zouden daardoor heel wat uren winnen/ tijd, om te luisteren naar de woorden van de Heer/ We kregen tijd om meer met Hem te spreken/en minder voor een eindeloos debat/Meer tijd voor ‘t maken van gezonde preken/ tijd om te graven naar de allergrootste schat/ Wat minder tijd voor jammeren en klagen/ Meer tijd voor onze kinderen, die nog klein/ het iedere avond aan de Heiland vragen/ Laat van Uw kudde mij een heel klein schaapje zijn.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 22:51

  Beste Dirk,

  Waar ik de laatste tijd heb moeten leren, is dat onze wijsheid gaat via de banen van onze menselijke kennis en verstand, maar dat Gods wijsheid via de Geest van God gaat en dat die veel hoger en veel beter is dan wat wij kunnen doen of toe in staat zijn. Want aan Gods wijsheid zit veel meer goede dingen vast dan aan de menselijke wijsheid van mensen dat alleen vanuit de mens en de oude menselijke natuur voortgekomen is en zonder kracht dan de kracht van het verstandelijke. De kracht van het verstandelijke zit in de kracht van de zonde die door het filosofische denken heen wil werken, en de kracht van de zonde is de Wet. Daarom dat wij Gods wijsheid moeten hebben, die niet voortkomt uit de menselijke wijsheid of zondige natuur maar haar oorsprong heeft in de Geest van God, Die ook de Geest van wijsheid is. Jesaja 11:2 KJV …the spirit of wisdom… Wij moeten leren in de eerste plaats: verbrokenheid en in de tweede plaats: afhankelijkheid. Zolang wij menen en denken onszelf te kunnen handhaven tegenover een heilig God, hebben wij niet begrepen dat Jezus gelijk is aan God en God Zelf is in het vlees gekomen en Mens is geworden. Jezus is God EN Mens. Dan leren wij door de Geest om onze mond te sluiten als de Geest wil spreken door ons heen. San Tjoa

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2019 om 23:56

  Zo lang ik ‘het zelf’ gaan strijden, en ‘het zelf’ willen rechtvaardigen nog hoog in het vaandel had/ droeg, kon de HERE Zijn werk in mij niet ten volle uitvoeren en tot volheid brengen. Dan verwacht je zoveel nog van jezelf. En loopt God alleen maar voor de voeten. Daarom is er een waar lied: van lege vaten zoekt de Meester, uit zichzelf zwak en klein, die gereinigd en geheiligd Hem ten dienste willen zijn.

 9. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 9:30

  In Matt. 24 1:51 staat dat er zware tijden zullen komen, je ervan afsluiten is vrijwel onmogelijk.
  Ik vind dat de mensen op deze site wel erg geestelijk zijn.

 10. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 11:53

  Dirk,

  Laten wij ons aan de bijbel houden waar Jacobus zegt: en zo iemand wijsheid te kort komt, dat hij ze van God begere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Laten wij ons in alles afhankelijk mogen weten van God, dat is voor ons allen het beste.

  Bedankt weer voor de brief en Gods zegen toegewenst.

 11. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 14:02

  Beste Dirk… Het is waar wat je schrijft. IK lees veel boeken en iedereen wil gelijk hebben en dat is erg verwarrend. Het enige boek wat telt, is de Bijbel. Lees de Bijbel zorgvuldig en denk daar over na. Wij zijn kinderen van die geweldige God en we hebben de hulp van Hem of Zijn Zoon nodig in deze wereld. Wij moeten ook openstaan voor andere mensen: er zijn zoveel vragen en je kunt ze alleen brengen bij onze Heer. Bid voor Israel en voor de Palestijnse christenen. En voor de slachtoffers van de aanslagen, maar ook voor de vluchtelingen. Breng alles in gebed naar God. Dat is de enige weg voor de slachtoffers. Ik heb vele boeken, maar vaak sluit ik de boeken en laat ze dan voorlopig liggen.

 12. JW zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 15:54

  Op facebook heb ik praktisch alleen christenvrienden. Wat ik daarvan leer is bovenal de ontdekking dat ik van die 1500 “christenvrienden” slechts van enkelen een getuigenis heb gehoord. Dagelijks moet ik beweringen en leringen weerleggen van de dingen waar men het niet mee eens is! Ik heb er ook tientallen jaren over gedaan om te leren dat “ergens tegen zijn” geen enkele vrucht afwerpt. Een getuigenis of wat er op lijkt, heb ik onder deze 1500 “christenen” nooit gehoord. De zwakte van de miljoenen “christenen” in deze wereld is, dat niemand de laatste woorden van Jehovah op deze aarde kent, noch daaraan gehoor geeft. Een persoonlijk getuigenis heb ik zelfs nog van vrijwel geen predikant gehoord. Hoewel men zegt, dat “kerken” leeglopen, hoor je van andere gemeenten en kerken dat ze twee diensten per zondag moeten houden, omdat de kerk te klein is. Het volgende is een citaat van de laatste woorden van Jezus op deze aarde waar ik op doel: “U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Wie zegt, dat dat niet kan, heeft de tekst nog niet goed gelezen!! We krijgen er de kracht voor!! Er wordt te veel gepreekt, maar waar we “de kracht voor ontvangen” hoor je niet. En dan het “gender-gedoe”. Het gaat niet alleen om de schepping van man en vrouw, maar het gaat om de HELE schepping. Een schepping die al lang niet meer HEEL is. God schiep orde in de chaos. Sinds de schepping van de mens, ijverde diezelfde mens zich in het scheppen van CHAOS uit de orde! Veel mensen weten helaas niet door “WIE” zij worden geleid. Ik ken er meer die vaak spreken over: “God zegt”. Als ze spreken kan je niet zien, of die “god” met een hoofdletter of met een kleine letter moet worden geschreven. Een tekst, die mij ooit (ruim 50 jaar geleden) behoedde voor valse leringen, ontdekte ik in Jeremia 17: 5 – 8!

 13. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 15:57

  Vanmorgen luisterden we naar de prachtige psalmen en andere liederen van de EO nl. Nederland zingt op zondag. Op een gegeven moment rolden de tranen over m’n wangen van ontroering en als een flits ging het door mij heen hoe zoveel nieuwe liedboeken mens/ik gericht zijn geworden. Voor God uit willen we lopen en vooral moet God niet vergeten ons te helpen met al onze problemen en dit herhalen we op het eind van het liederke zo’n 5x. We raken finaal de weg kwijt op deze manier; God liet mij vanmorgen zien hoe krachteloos ik zou zijn zonder Hem. God doet alles op Zijn tijd en is ons niets verschuldigd.

 14. ic de Bliek zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 19:45

  Bedankt voor deze informatie die u mij hebt gegeven hier boven.

 15. JJ zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2019 om 20:49

  Marian, u vindt de mensen op deze site wel erg geestelijk, ten diepste gaat het ook om de geestelijke strijd.

 16. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 29 april 2019 om 10:18

  “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” -2 Korinthiers 12:9-

 17. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 29 april 2019 om 10:29

  Shalom Dirk!! Ook ditmaal weer dank voor de toegezonden informatie! Het is voor mij ook nu weer zegenrijk! Gods rijke zegen toegewenst voor deze week!

 18. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 mei 2019 om 10:44

  @Denise: 10:18. uur, op 29/4. Dat heeft U heel mooi verwoord. Zo zie ik dat hetzelfde.

 19. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 5 mei 2019 om 17:02

  @Tom Hendrix:
  Dank voor uw opbouwend commentaar. Doch het zijn niet mijn woorden, maar die van de apostel Paulus die ons tot voorbeeld mogen dienen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden