Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ben je op 12000 meter hoogte dichter bij de hemel? (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 mei 2019, 16:37 door Dirk A A

Het is op bijna 12000 meter hoogte dat ik deze woorden schrijf. Met een snelheid van zo’n 900 kilometer vliegen we hoog boven de Oceaan. Je voelt je klein, zo hoog in de lucht, in een toch wel heel groot vliegtuig. Voor de kenners: een Boeing 747-400. We zijn al lang onderweg. Op Frankfurt hadden we maar liefst elf uur oponthoud, vanwege vertraging van de vlucht.


Dit zie je vanuit een vliegtuig. (Foto: Marta Branco)

We zijn onderweg naar Brazilië, Rio de Janeiro, naar onze kinderen en kleinkinderen. Al bijna tien jaar werken Lieke en Magno met veel liefde als vrijwilligers in favela Borel. Negen jaar geleden waren we er voor het eerst. Eigenlijk zou iedereen eens een paar dagen in een sloppenwijk moeten bivakkeren. Dan zouden we niet meer zo klagen over onze eigen probleempjes.

Tijdens zo’n lange vliegreis heb je voluit tijd om na te denken. Eén vraag komt vooral in me op: ben ik zo hoog in de lucht dichter bij de hemel? Ik weet het niet. Misschien is de hemel wel dichterbij dan wij denken.
Bij Zijn hemelvaart ging de Heere Jezus omhoog, de lucht in, vanaf de Olijfberg. Hij zal net zo terugkomen als Hij eerst naar boven ging, spraken de engelen tegen de verbaasde discipelen na Zijn hemelvaart.
Op die dag zal de hemel opengaan en zal Zijn parousia, Zijn (aan)komst in de wereld plaatsvinden. Tijdens Zijn komst zullen wij, de gelovigen, Hem ontmoeten in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn.

Waar is de hemel?
De hemel is ergens boven de aarde, maar welke kant omhoog, dat is niet helder. De aarde is immers rond, draait rond en suist door het heelal.
De geestelijke wereld is dichterbij dan wij denken. Af en toe licht de Bijbel een stukje op van de sluier. Als Elisa zich met zijn knecht in Dothan in een bedreigende situatie bevindt, lezen we in 2 Koningen 6:17- ‘En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’

Openbaring 4 geeft ons meer informatie over hoe het in de hemel is. Er is volop sprake van activiteit. Johannes krijgt te zien hoe het in de hemel is. Hij ziet een indrukwekkende troon en er zit Iemand op die troon, God Zelf. ‘En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd,’ zegt vers 3.
‘En rondom de troon [stonden] vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd.
En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.
En vóór de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren.
En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, en het vierde dier leek op een vliegende arend.
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt.
En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,
wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:
U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen’ (vers 4-11).

Niet onze definitieve eindbestemming
De hemel is reëel en het zal er heerlijk zijn, maar toch is het niet onze definitieve, eeuwig durende eindbestemming. Na de wederkomst van de Heere Jezus is er eerst het Vrederijk, waar de gelovigen van alle tijden belangrijke taken zullen vervullen. De één zal met Christus regeren over één stad, een ander over vijf steden. Pas na het Vrederijk volgt het laatste oordeel en komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, met het nieuwe Jeruzalem als beeld van de gemeente.

Hoe ziet het Vrederijk eruit? En de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem? Daar hoop ik later – als de Heere het geeft – een keer uitgebreider op in te gaan. Het bezig zijn met deze vragen vanuit de Bijbel kan een stimulans zijn om zo te leven dat we ook in die tijd door de Heere gebruikt kunnen. Dit leven is daarvoor de voorbereiding.

Er kan maar één visie de juiste zijn, maar welke?
Sommigen denken precies te weten hoe de gebeurtenissen in de eindtijd zich zullen voltrekken. In de loop van de jaren is mij echter steeds duidelijker geworden hoeveel verschillende interpretaties en gedachten hierover zijn, vele honderden. Allemaal – op één na – zullen ze onjuist blijken te zijn. Maar hoe weet je welke die éne is? Laten we dan ook maar bescheiden zijn.

De één verwacht elk moment opgenomen te kunnen worden, nog voor de grote verdrukking, om in die zware tijd die over de aarde zal gaan, veilig te zijn in de hemel. Een ander bereidt zich voor om – met Gods hulp – door die bijzonder moeilijke tijd heen te gaan. En beide zijn dierbare kinderen van God. Hoe is dat mogelijk?

Er wordt strijd gevoerd over de vraag hoe het zal gaan. Wie niet past in het precies uitgestippelde plaatje van een bepaalde groep of kerk, is soms niet langer welkom, niet als gast, niet als spreker/voorganger, niet als schrijver. Ik weet waarover ik het heb. Het is meer dan triest.
Laten we aan deze kant van de eeuwigheid elkaar aanvaarden als broeders en zusters in de Heere, ook als we over bepaalde zaken niet hetzelfde denken – natuurlijk wel binnen de Bijbelse grenzen.

We zullen verbaasd staan toe te kijken hoe de Heere Zijn woord vervult
Het gaat toch niet om ons gelijk, om onze eer, maar om de eer en de glorie van de Heere Jezus, om Zijn heerlijkheid, Zijn majesteit? En de meesten van ons zullen verbaasd staan over de precieze vervulling van wat de Bijbel zegt.
Laten we geen dichtgetimmerd systeem hanteren. Als we alles hebben ingevuld en vastgelegd, kan de Heilige Geest ons niets meer duidelijk maken. Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus om nieuwe dingen te leren. Zo’n houding zal ook ons geestelijke winst opleveren.

Nog een laatste advies: Laten we ons maar voorbereiden op tijden die moeilijker gaan worden voor alle volgelingen van de Heere Jezus. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad’ (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 5:00

  Beste Dirk,

  Ja, de tijd gaat hard. Is het alweer 10 jaar geleden dat Lieke en Magno begonnen zijn in Brazilie? Toen zij pas getrouwd waren en daar gingen werken, vond ik het heel moedig en ik was heel benieuwd hoelang zij dat zware werk daar zouden volhouden.
  Wat al die visies betreft op het geestelijk leven: Zelf ben ik erachter gekomen dat ik heel erg veranderd ben daarin, omdat ik ontdekt heb dat je met elkaar 1 Gemeente kan zijn, hoewel je zeer kan verschillen over de uitleg van de Bijbel. Als je maar de juiste Geest heb. Dus ik val meestal niet meer zo over visies, als het maar niet te afwijkend is of sektarisch is en anderen meetrekt de afgrond in. Belangrijker is, dat je laat zien door je daden dat de liefde Gods in je woont.
  Zelf geloof ik wel dat wij in zeer spannende tijden leven, want er is nu al sprake van een grote afval. En dat zie je vaak niet aan de buitenkant. Hele schrijnende dingen spelen zich af in de Gemeente. En omdat ik de mensen wil waarschuwen, maak ik dat ook wereldkundig. En dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen.
  Voor ons is Nederland een zendingsland geworden. Daarom beperken wij ons tot Nederland alleen. Wij streven niet naar bekendheid maar naar echtheid. De geestelijke tegenstander is nog steeds heel actief en is geen grappig karikatuur uit een ver verleden, maar een zeer gevaarlijke tegenstander als je hem onderschat.
  Leed hebben en leed dragen kan iemand wijs maken ten goede als dat met dat leed wijs wordt omgesprongen. Maar in Brazilie leven veel kinderen op straat. Wat Magno en Lieke doen, lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Toch zegt de Here Jezus: Laat alle kinderen tot Mij komen want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Verschrikkelijk wat een ellende er is in de wereld. En wat wij meestal zien en van te horen krijgen, is meestal het topje van de ijsberg.

  Ik wens je nog een goede tijd, daar in Brazilië bij Magno en Lieke.

  Groeten van San

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 11:04

  Over de Opname van de Gemeente gesproken, zou het ook kunnen dat alle christenen weggenomen worden naar een speciale plaats ergens in het Midden-Oosten waar wij samen met het Joodse volk beschermd zullen worden tijdens de Grote Verdrukking? Geen opname naar de hemel, maar bescherming op een speciale plek hier op aarde.

  Verder ben ik bezorgd dat de komende zomer weer net zo heet en droog zal verlopen als die van vorig jaar, terwijl de natuur en de grondwaterstanden daarvan nog niet eens voldoende van zijn hersteld. Laten wij daarom dan ook bidden en smeken om voldoende regen de komende maanden.

 3. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 14:51

  Dicht bij God? We hebben God nog nooit zo dichtbij gevoeld als toen we bij een zwaar ziekbed zaten. Dan hoef je niks meer te zeggen. Het was ontroerend.

 4. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 15:20

  Morgen, 12 mei is het Blessing Israël. Wereldwijd wordt Israël op deze dag gezegend. Ik hoop dat velen morgen mee doen om Gods volk te zegenen met proclameren, bidden en blazen op de Sjofar.
  Shalom, Herma

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 16:03

  Sjalom Dirk,

  De aarde heeft een omloopsnelheid van 939.951.138 kilometer per jaar rondom de zon. Ook de zon draait mee in het heelal dus de snelheid van de aarde kan dus nog veel hoger liggen. Maar een ding staat vast: de Eeuwige ziet de mens, die in tomeloze vaart meedraait in het onmetelijke heelal. Wat nog een groter wonder is dat de Eeuwige de mens, Zijn schepsel lief heeft. Dan staan wij allen met verwondering te kijken naar het heelal. Draaien we naar de hemel toe? Moeilijk te bevatten en te berekenen.

  Onze vader Abraham werd door de Eeuwige gewezen naar de sterren. Begin maar met tellen Abraham. Hij wist dat dit een onbegonnen werk zou zijn. Zo talrijk als de sterren zullen je natuurlijke én geestelijke nakomelingen zijn. En Abraham geloofde G’d om die troostrijke woorden.

  Meedraaiend in het heelal zijn wij op weg naar de ontmoeting met de Eeuwige waar de tijd voor ons tot stilstaan komt. Het is goed om ook daarbij stil te staan en niet mee te hollen achter allerlei moderne zaken die ons afleiden van de heerlijke toekomst die voor ons is weggelegd.

  En voor velen onder ons: er is nog steeds werk aan de winkel, dat wil zeggen, maak werk van je geloof en draag dat uit aan anderen. Wees een zegen voor mensen om je heen. Maar kijk ook omhoog en zucht diep om alles wat hier op aarde allemaal misgaat. Bid om redding, verlossing, de uitkomst staat al lang vast en is verankerd in de belofte die de Eeuwige in een ver verleden al gaf.

  Velen zeggen, ook in onze dagen, het duurt allemaal zo lang voordat de laatste dag op aarde aanbreekt. Maar is dat niet erg egoistisch gedacht? Er worden nog dagelijks mensen geboren, ook zij mogen het Woord van redding en troost horen. Laten wij die schakel ook niet vergeten of uit het oog verliezen. Wanneer de volheid van de tijd aanbreekt zal de Eeuwige terugkeren. Laat dat onze troost zijn in de dagelijkse moeite waar wij doorheen moeten én mogen.

 6. Jan Koeten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 17:25

  Hallo Dirk.

  Bedankt voor je wederom fijne artikelen. Wat mij trof was het volgende: voor mijn werk heb ik ook wel moeten vliegen en ja, ben je dan dicht bij Hem, Vader, Mijn Vader die in de hemelen is….
  Of woont Hij in ons door Zijn Heilige Geest… zeggen wij hoog in de lucht is Zijn troon, en waar was Paulus die opgenomen werd? Ik heb een geweldige ervaring meegemaakt, die weinigen zullen kennen.
  Voor mijn werk als verpleegkundige heb ik regelmatig lange en kortere reizen gemaakt op onderzeeërs.

  In plaats van naar de hemel te vliegen ga je twee, drie honderd meter naar beneden onder het wateroppervlak en raad eens! Lekker in mijn bedje met gezalfde muziek was Hij daar, ik word er nog door geroerd, elektriciteit door je heen, Hij was zo dichtbij net zoals je het met vliegen kunt hebben… Of in de dienst van aanbidding in je eigen kerk… wat een heerlijke ervaring, Vader is overal door de Heilige Geest in Jezus naam. Gods Shalom met je werk.

  Jan koeten

 7. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 20:05

  Dichterbij de Vader in de hemel dan in gebed kun je niet zijn en dit allemaal door het volbrachte werk van Jeshua de Messias aan het kruis van Golgotha, is dat niet geweldig, bijzonder? Wat een genade!

  Shalom aan allen

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 20:41

  Het is heel beslist niet mijn gewoonte om te reageren op het commentaar van anderen, maar het commentaar van Moi sprak mij heel erg aan, omdat hij heel dichtbij mijn visie kwam en het bevestigde. Omdat de wet van Sion zal uitgaan (Jes. 2 en Micha 4) zullen zij die Jezus toebehoren, de doden (eerst) en de levenden Jezus tegemoet gaan (1 Thess. 4) en naar Sion (Jeruzalem) worden gebracht, om van daaruit 1000 jaar met Jezus te regeren. Dat Jeruzalem ook de enige plaats is die veilig is, wordt bevestigd door Joël 2: 31 – 32 (HSV):
  “De zon zal veranderd worden in duisternis
  en de maan in bloed,
  voor die dag van de HEERE komt,
  die grote en ontzagwekkende.
  Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
  Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
  zoals de HEERE gezegd heeft,
  namelijk bij hen die ontkomen zijn,
  die de HEERE roepen zal.”
  Wanneer die dag komt lees ik in Lucas 21: 24
  “En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.”
  Verder is het de “gruwel, die op de Heilige plaats staat”, waarvan Daniël spreekt en wat wordt herhaald in de Hebreeënbrief, wat alles te maken heeft met de strijd om de tempelberg, de plaats die door de heidenen wordt vertrapt. Voor mij is DAT de thermometer, die we in de gaten moeten houden! Het is geen “toeval” dat Mosje Dayan de tempelberg, na de verovering door Israël, teruggaf aan Jordanië. Niemand heeft dat ooit begrepen, maar er zijn dingen in deze wereld die zo moeten komen.
  Hoe het in de eindtijd zal gaan weet gelukkig niemand, maar Gods Woord heeft ons wel heel veel daarvan geopenbaard.

 9. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2019 om 23:21

  Dirk, geniet daar waar jullie nu mogen zijn in gezondheid, kracht en levenslust tezamen. Voor mij mag de nieuwsbrief volgende week eens achterwege blijven hoor.
  We leven, zeer wel in ernstige tijden, de VS zit met zwaar oorlogsmaterieel in het Midden Oosten. Ze gaan een eventuele confrontatie met Iran niet uit de weg daar.
  De wetteloosheid (met aan het hoofd ervan de Verderver zelf) met z’n verderflijkheden houdt de Here God extra waakzaam over Zijn volk Israel. Hij gebruikt wel vaak koningen en machthebbers van volkeren.
  Vervolgingen met gevangenneming van onschuldige en vredelievende christen broeders en zusters, waar duivelse praktijken op worden uitgevoerd (bloed der martelaren) neemt ook hand over hand toe.
  Laten we maar in de hemel leven, hier op aarde, met de roep: Here hoe lang nog, al dit ONNODIGE geweld?

 10. Ingrid zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2019 om 7:25

  Psalm 139 vers 7 – 13

  Waar kan ik Uw Geest ontgaan, 
  waar Uw aangezicht ontvluchten? 
  Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; 
  of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 
  Nam ik vleugels van de dageraad, 
  woonde ik aan het einde van de zee, 
  ook daar zou Uw hand mij leiden 
  en Uw rechterhand mij vasthouden. 
  Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – 
  dan is de nacht een licht om mij heen. 
  Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, 
  maar de nacht licht op als de dag, 
  de duisternis is als het licht. 

 11. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2019 om 11:47

  Ja, ook ik geloof dat de Heer overal bij je is.
  Bij het opstaan bv. hoor je al Zijn Stem (van binnenuit)
  Die je begeleidt en inzicht geeft in een moeilijke kwestie waar je zelf geen raad mee weet.
  Zijn Woord is waar en houdt stand.

 12. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2019 om 14:34

  Beste Dirk, HELEMAAL WAAR! Wat een éénheid zou dat geven. Geen weggaan uit een gemeente als je er niet mee eens bent en geen lelijke praat over personen als je meent dat zij het iets anders zien.

 13. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zondag 12 mei 2019 om 16:09

  Ik hou mij in deze tijden vast aan Psalm 91. Veel zegen voor Lieke en Magno, voor hun prachtige werk in Brazilië.

 14. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 13 mei 2019 om 13:00

  Ernst schrijft: “Hoe het in de eindtijd zal gaan weet gelukkig niemand”???

  De profeet weet méér dan je denkt!

 15. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op maandag 13 mei 2019 om 15:38

  Geliefde broeder Dirk, Vanwege de ernst der tijden,kregen mijn vriendin en ik de behoefte om wekelijks samen te komen om te bidden. Inmiddels doen we dat al een paar jaar. We zijn begonnen te bidden voor ons dorp, de twee scholen en kerken die daar staan. Er kwamen steeds meer onderwerpen bij. Omdat we ons willen laten leiden door Gods Geest in het bidden, liet Hij ons zien, dat we meer gericht moesten gaan bidden voor Israël en de uitstorting van de Heilige Geest. Deze twee onderwerpen staan dan ook elke week boven aan ons gebedslijstje. Maar we leren ook steeds beter naar ons zelf te kijken. Maar wat voelen we ons na afloop hierdoor gezegend. En soms gebeuren er hele fijne en onvoorstelbare mooie dingen, waar we erg blij van worden. Bidden is de motor van iedere gemeente en christen. Alleen door gebed kan God dingen doen, die soms onmogelijk lijken. Wij verlangen zó naar een Opwekking, en dat God tot Zijn doel met Israël zal komen. Dat gaat gebeuren, omdat het in Gods woord staat. Daarom zoekt Hij mensen die daar aanhoudend voor willen bidden. Shalom!

 16. Leo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 mei 2019 om 13:14

  Ik vind dat we niet te “koop” moeten lopen met het bidden! Alsof we trots moeten zijn op ons bidgedrag. Dat is niet de bedoeling! Mattheus 6.

  En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
  Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
  En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
  Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

 17. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 mei 2019 om 14:03

  Broeder Dirk, ik wens jullie een hele goeie tijd samen met de familie in Brazilië. Dat het een hele gezellige en gezegende tijd zal zijn voor allen en de mensen rondom jullie! Dirk en troost mijn volk (5) even een kleine overdenking over wat jullie zeggen over de aarde die rond draaid…1 kron. 16:30: vast staat nu de wereld. Job 9:6: Hij doet de aarde van “haar plaats” wankelen zodat haar zuilen (aarde staat dus op zuilen) schudden. Psalm 75:3…Ik ben het die haar pilaren heb vastgezet. Jozua 10:12-14: waar de maan en de zon 1 dag worden stil gezet, daarna nooit meer gebeurd. Zo zijn er nog meer teksten te vinden. Er is een geo centrisch denken = aarde is centrum van het heelal en een helio centrisch denken = zon is het centrum van de aarde. In Genesis 1:14-19 wordt gesproken van 2 lichten, een grote voor de dag en een kleine voor de nacht…leren wij niet dat de zon de maan beschijnt? Dus dat is al de eerste leugen in al onze lesboeken… 1 Cor.3:19: de wijsheid deze wereld (nasa?) is dwaasheid voor God. We zijn in vele leringen een onderdeel van het grote heelal, maar leert de Bijbel ons niet dat de aarde en al wat daarin is het centrum is bij God? Een kleine overdenking waard?

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 mei 2019 om 16:07

  Bedankt Dirk. Allereerst een hele fijne vakantie bij je kinderen en kleinkinderen. En Gods zegen over jullie samen zijn en het werk van jullie kinderen. En wat met blijdschap gezaaid is zal ook met blijdschap geoogst worden ook al zie je er nog niet veel van. Gods Woord is nooit zonder kracht. Je mag hopen dat God nog even wacht met terugkomen, zodat nog vele sloppenwijken gered mogen worden. Ja gebed is zo mooi, want alles wat er op je hart ligt kun je bij Hem brengen en dan weet je: dat is de beste plek. Gods rijke zegen voor jullie allen. Liefs Dineke.

 19. Anske zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 mei 2019 om 13:05

  Wat leuk. Ik woon/werk in Recife, Pernambuco! sinds februari 2002. Er zijn nog steeds diverse Nederlandse forten te bezichtigen. In Recife is de eerste synagoge van de Americas gesticht, genaamd Synagoge Kahal Zur Israel. De Hollanders werden verdreven door een legertje van Portugezen en lokale opstandelingen. Deze opstand is nu bekend als de “Restauração Pernambucana”. De meeste Joden vluchtten toen naar Amsterdam en anderen gingen naar Noord America, waar ze de eerste Joodse gemeenschap in New Amsterdam, nu helaas bekend als “NYC, NY” oprichtten!

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 mei 2019 om 18:29

  Dirk, ik ben het helemaal eens met Leo (16). Daarom zou ik ook nooit naar van die bidstonden gaan.
  In de kerk wordt er 2 maal ‘s-Zondags met elkaar in het grote gebed gebeden voor de Gemeente, Israël en alle noden in de wereld. Thuis doe je dat elke dag op je knietjes in je slaapkamer in de ochtend en in de avond.
  Ik wens jullie ook een gezegende vakantie met jullie kinderen en kleinkinderen. Laat gerust de Nieuwsbrief van a.s. Zaterdag maar achterwege al zullen we hem allemaal erg missen. Geniet van jullie samenzijn en goede gesprekken.

 21. Stadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 mei 2019 om 0:08

  Ook ik sta helemaal achter, wat Leo schreef.

 22. LeoTromp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 mei 2019 om 18:49

  Met de vraag dichter bij de hemel is vermoed ik, is ook bedoeld dichter bij God. Als dat zo is, zit er mijns inziens de gedachte achter, dat je God aan een bepaalde plaats kunt binden. In dit geval ergens in de ruimte. Dat zie je ook bij de torenbouwers van Babel,die een toren willen bouwen tot aan de hemel. Aan de Israëlieten, die denken God bij zich te hebben door de Ark mee te nemen in de strijd. Ook bij de Samaritaanse vrouw zie je het bij de vraag of ze nu moeten aanbidden op de berg of in Jeruzalem? Jezus wijst geen plaats aan, maar zegt, dat de Vader aanbidders zoekt, die Hem in Geest en Waarheid aanbidden. Ook het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel gaat er van uit, dat God niet aan een plaats gebonden is. 1 Koningen 8:27 27 Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Wat moeten ik me voorstellen bij de ontmoeting in de lucht? Dat we als ballonnen ergens in de lucht gaan zweven, zoveel kilometer boven de aarde? “De hemel ergens boven de aarde”. De knecht ziet op het gebed van Elisa ruiters en paarden, niet boven de aarde maar op de aarde.
  Het stuk roept meer vragen op. Hoe verhoudt zich de wederkomst met de opname? Het vrederijk, is daarmee het Duizendjarige rijk bedoeld? “De gelovigen van alle tijden” Hopelijk zeer velen. Zullen die allemaal over steden regeren? Zijn er dan wel genoeg steden? Wie bewonen die steden, christenen die niet regeren of mensen, die niet in de Here Jezus geloven. Wellicht kunnen deze vragen in een ander stukje aan bod komen. Een andere vraag is hoe verhoudt zich de verwoorde visie met de woorden van Jezus: Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden