Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘De Bijbel in je hoofd en in je hart kan nooit worden afgepakt’ (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2019, 8:44 door Dirk A A

De eerste zondag na Pinksteren is het de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Te vaak vergeten wij onze vervolgde broeders en zusters. Eén van de landen waar de situatie voor christenen verslechtert, is China. Een Chinese christen, die vrijkwam uit de gevangenis, vertelt dat hij in de gevangenis de Bijbel uit zijn hoofd leerde. Niet dat hij een Bijbel had in de gevangenis, maar hij gebruikte teksten van de Bijbel op kleine papiertjes die de gevangenis werden binnen gesmokkeld. ‘Wat verborgen in je hart zit, kunnen ze nooit van je afnemen,’ merkt hij op. ‘Die Bijbel is veilig.’


Vervolgde christenen in gebed. (Foto: Under Caesar’s Sword)

Wayne Cordeiro, voorganger van de New Hope Christian Fellowship in Honolulu, Hawaii, bezocht onlangs China om er christelijke leiders te trainen. Het maakt indruk wat hij in ‘The Christian Post’ over zijn recente reis vertelt.
Een dertien uur lange treinreis hadden de 22 christenen uit de provincie Hunan ervoor over om de leiderschapstraining bij te wonen. Van de 22 aanwezige christenen hadden er 18 gevangen gezeten om hun geloof.

‘Als we nu worden opgepakt, wat gebeurt er dan,’ vroeg Cordeiro aan die Chinese christenen.
‘Dan worden we binnen 24 uur gedeporteerd en gaan we drie jaar de gevangenis in,’ was hun reactie.

Toen Cordeiro zijn training wilde beginnen, realiseerde hij zich dat er maar 15 Bijbels waren, zodat er voor 7 aanwezigen geen Bijbel was.
‘Ik vroeg hun 2 Petrus 1 op te zoeken. Eén van de aanwezigen, een vrouw, gaf haar Bijbel aan de persoon naast haar. Ik vroeg me af waarom ze dat deed, maar al snel ontdekte ik dat. Zijn kende de hele eerste Petrusbrief uit haar hoofd. “In de gevangenis heb je tijd genoeg om delen van de Bijbel uit je hoofd te leren”, vertelde ze.’

‘Hadden ze dan uw Bijbel niet in beslag genomen?’
‘O, zeker, alles wat met het geloof te maken had, hadden ze afgepakt, maar op papier geschreven Bijbelgedeelten werden de gevangenis binnen gesmokkeld en verstopt voor de cipiers. Dan leerden wij die Bijbelgedeelten zo snel mogelijk uit ons hoofd, omdat we die geschreven teksten weer kwijt zouden zijn als ze werden ontdekt. En als het in je hoofd en in je hart zit, kunnen ze het nooit meer van je afpakken.’

Aan het einde van de driedaagse training vroeg één van de Chinese christenen aan Cordeiro: ‘Wilt u bidden dat we op een dag zullen zijn zoals u bent?’
‘Ik keek naar hem,’ vertelt de voorganger uit Hawaii. ‘Ik doe dat niet, reageerde ik. Jullie kwamen met de trein hierheen, dertien uur waren jullie onderweg. Als mensen in ons lans meer dan een uur moeten reizen, komen ze al niet.’

‘Jullie zaten hier drie dagen op een houten vloer. Als in mijn land mensen langer dan 40 minuten naar een lezing of een preek moeten luisteren, vinden ze het al te lang en stappen ze op. En als er geen goede stoelen zijn en geen airconditioning, komen ze de volgende dag niet meer terug.’

‘In mijn land zijn er in ieder christelijk gezin minstens wel twee Bijbels, die vaak niet eens worden gelezen. Bij jullie hebben veel christenen niet eens een eigen Bijbel en leren ze de Bijbel uit hun hoofd van stukken Bijbeltekst die ze even mogen gebruiken.’

‘Ik zal niet bidden dat jullie net zo worden als wij, maar ik wil bidden dat wij zo worden als jullie.’

Het aantal christenen in China wordt geschat op meer dan 100 miljoen, van wie er zo’n 30 miljoen naar geregistreerde kerken gaan. Met name de Chinese christenen die naar niet-geregistreerde kerken gaan, hebben een sterke drang om het Evangelie door te geven aan degenen die de Heere Jezus nog niet kennen. En zeker, ze staan niet te juichen over de vervolging, maar ze beseffen: vervolging hoort bij het geloven in de Heere Jezus. En soms hoor je het in de getuigenissen dat ze zich erover verheugen deel te mogen hebben aan het lijden van de Heere Jezus.

Hoe is dit bij ons in het ‘vrije’ Westen? Kennen wij iets van deze bereidheid? Daar hebben we de genade van de Heere Jezus voor nodig, jazeker. Een genade die Hij ook wil schenken, daar getuigen onze vervolgde broeders en zusters van.

In de loop van de jaren heb ik het voorrecht gehad af toe christenen te mogen ontmoeten die jarenlang (zwaar) waren vervolgd en gemarteld. We kunnen zoveel leren van de vervolgde christenen. Ik noem een paar punten.

1. Hun grote liefde voor de Bijbel, het Woord van God.
2. Hun intense liefde voor de Heere Jezus.
3. Een grote bewogenheid voor allen die de Heere Jezus nog niet kennen, ook voor hun vervolgers.
4. Een krachtig gebedsleven.

Afgelopen week verschenen er berichten in het nieuws waarin werd opgemerkt dat vervolgde christenen niet in de eerste plaats vragen om te bidden voor meer vrijheid in hun land, maar of de Heere hun genade wil schenken om Hem trouw te blijven. Ondertussen blijf ik bidden om meer vrijheid voor mijn vervolgde broeders en zusters, onder meer in Noord-Korea.

Laten we ons met hen verbonden blijven voelen, voor hen blijven bidden. Weet u dat zij voor ons bidden? Ze bidden dat wij trouw zullen blijven aan de Heere en Hem niet vaarwel zullen zeggen.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 juni 2019 om 14:24

  Sjalom Dirk en anderen,

  Een heldere uiteenzetting die je hier naar voren brengt. Ook ik heb de luxe van twee Hebreeuwse Bijbels. Een voor de studie in grote lettertekens. De andere is wat lichter en daardoor gemakkelijk om mee te nemen naar de synagoge. Ruim een halve eeuw geleden kreeg ik de wijze raad van mijn vader: zorg dat je de teksten van de Bijbel eigen maakt en let vooral op de verbindingen die er zijn. Het geheel kleurt de Bijbel en is een uitstekende gids voor je verdere levensweg.

  Een persoonlijke tekst kreeg ik van huis uit niet mee. Ook rabbijnen wijzen telkens op de samenhang van de tekst en stimuleren de woordstudies. De uitkomst van deze methode is dat je leert hoe de hermeneutiek in elkaar steekt. Moeilijk toegankelijke teksten kunnen ineens heel helder worden. Zo bouw je aan de geestelijke bagage die, wanneer je er vroeg mee begint, dieper in het geheugen opgeslagen wordt.

  Stel dat hier in ons land de Bijbel verboden zal worden hebben wij dan onze geestelijke bagage op orde? Of gaan wij er over nadenken als het voornemen daartoe een wet dreigt te worden? U komt in een land waar u geen Bijbel bij u mag hebben. Hoe gaat u daarmee om? Zullen wij dan pas beseffen wat het is om zonder Bijbel daar te vertoeven? Ach, zegt menigeen, zo een vaart zal het toch niet lopen? De overheid heeft toch niets te maken met wat er achter de voordeur in huis gebeurt. Probeert u maar eens te protesteren in dat land, dan loopt u grote kans om gevangen gezet te worden. Zover is deze wereld al gevorderd om de Eeuwige buiten de deur te zetten. De lijst van landen waar de Bijbel niet welkom is wordt steeds groter.

 2. Carmen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2019 om 16:58

  Beste Dirk,
  Lees geruime tijd de nieuwsbrief.

  Af en toe valt me op dat er geen bronvermelding bij staat.
  Als ik lees over Wayne Cordeiro van The New Hope Christian Fellowship Church in Honolulu, dan zoek ik eerst op over wie het hier gaat.
  Lees zijn boodschap van het evangelie.
  Dan lees ik de connectie die hij heeft met de The Four square church, en daarvan de leiding Jack W. Hayford en verdere betrokkenen dan schrik ik.
  In Uw nieuwsbrief, vermeldt U dus over Cordeiro in China.

  Zelf controleer ik graag de bronnen van waaruit iets geschreven wordt.

  Hartelijke groet, Carmen

 3. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2019 om 19:04

  Respect voor onze vervolgde broeders en zusters. Ik zal blijven bidden, dat de Heer hen bemoedigt en uitkomst zal geven. Christus is: “De Weg, De Waarheid, en Het Leven”.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2019 om 19:47

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Carmen, dank voor je reactie. In principe vermeld ik altijd de bron. In het commentaar waarin het gaat over Wayne Cordeiro en zijn informatie over China geef ik expliciet de bron aan, namelijk ‘The Christian Post’. Het gaat in dit artikel niet zozeer over Cordeiro en over zijn kerk, die noem ik in een bijzin, maar over wat hij vertelt over onze vervolgde broeders en zusters in China. En volgens mij is die informatie beslist betrouwbaar.

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2019 om 22:26

  Beste Dirk ,

  Corrie ten Boom had in een van de eerste boeken die ik las dat advies ook gegeven om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, omdat er een tijd zal kunnen komen waarin je de Bijbel nodig zal hebben, als je gevangen en gemarteld wordt om je geloof te verloochenen. Daar ben ik zelf in mijn geweten enorm door geraakt en heb ik een Nederlandse Bijbel inderdaad ook geprobeerd uit het hoofd te leren. En dan letterlijk. Nu doe ik hetzelfde met een Engelse vertaling. Want ik houd heel erg veel van de Bijbel. Een wedergeboren christen moet van het Woord van God houden, want de Here Jezus is het vleesgeworden Woord. Openbaring 19:13 KJV And he was clothed with a vesture dipped in blood : and his name is called The Word of God.

  Groeten van San

 6. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2019 om 22:51

  Laten we bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Samen zijn we één in Hem. Laten we daarom hun wijze lessen ter harte nemen.
  Ook in Nederland zal er een moment komen dat wie in de God van Abraham, Izak en Jacob gelooft tegenstand zal gaan ervaren in de maatschappij, je gezin en zelfs in de kerk. Een baan waarop je gesolliciteerd hebt gaat naar een ander, promotie zit er niet in. Je wordt met omschreven als een extremist. Je wordt genegeerd of gepest. Ja, zullen ons zelf doden en denken God een dienst te doen.

  Zegt Jezus het zelf niet: “als ze dit aan het groene hout gedaan hebben, wat zullen ze dan aan het dorre hout doen?”
  Maar Hij zegt ook: ”Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!”

  Laat dit ons gebed zijn: Maranatha, kom Here Jezus, kom haastig.

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2019 om 5:14

  Beste Dirk en mede deelnemer/ster, wat de toekomst nog brengen zal in dit ons ‘vrije’ Nederland? weten we echt niet. Geloofsvervolging is niet gering weten wij als gelovigen. En zo zijn er nog meerdere beproevingen en/of verzoekingen. Zodat God zal zien wie ‘de beproevingen’ kan doorstaan.
  Met een test, komen vaak wel de mankementen aan het licht, en tevens ook een goed ‘product’ te voorschijn. Gelukkig dat het nooit boven ons vermogen uit zal gaan, deelt Gods woord mee.
  De opdracht van Hem is: waakt in het duister en waakt in het licht, en wees ten alle tijde Mijn getuige. In woord en werk, en op de plaats waar Hij ons gesteld heeft.
  Terwijl God ons staande en gaande houdt, mogen we elkaar ook tot een hand en voet zijn.

 8. TVB zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2019 om 11:37

  Ik vind ook dat het goed is om te kijken waar iets vandaan komt. Wat mij direct tegenstond was de karikatuur die er van christenen uit het thuisland van de prediker wordt geschetst. Wat ik ergens toch ook interpreteer als een meer algemene visie op christenen uit het “vette” rijke westen. Maar er zijn er ook daar wie er veel aan gelegen is een Bijbelgetrouwe gemeente te mogen vinden. Een plek waar Hij het voor het zeggen heeft. Die dan echt geen comfortabele stoel en airco hoeven. Die ook bereid zijn een reis te ondernemen om hun gemeente te kunnen bezoeken. En wellicht kan de preek hen dan ook niet lang genoeg duren. Ook hier is honger naar Gods Woord. Ook hier zijn echte christenen. En wellicht ook in of op Hawaii of waar deze meneer ook vandaan komt. Weer teruggrijpend op de vraag waar iets vandaan komt: kan het zijn dat de karikatuur die deze meneer schetst meer zegt over zijn eigen gemeente dan over Gods gemeente? (Natuurlijk wil ik hiermee niets afdoen aan het lijden van de vervolgde kerk en de vruchten die hierdoor zeer zeker te zien kunnen zijn, meer wil ik een nuance aanbrengen. Ook oprechte bescheidenheid, de ander uitnemender achten dan onszelf blijft een deugd.).

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2019 om 20:39

  Wanneer zal hier de Bijbel een verboden boek worden? Zal de LHBT-gemeenschap gaan lobbyen om de Bijbel te verbieden?

  Het heeft de afgelopen weken flink geregend, laten wij de Heere God daar ook voor danken en Hem vragen om een natte zomer, zodat de lage grondwaterstanden in het oosten van ons land ook hoger zullen worden.

 10. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 16 juni 2019 om 23:55

  De LHBT-gemeenschap zal nooit gaan lobbyen om de Bijbel te verbieden!
  Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken!
  Zij hebben die Liefde nodig waar Jezus het over heeft en Hij verwacht van ons , dat wij die geven!

  Zijn onmisbare Zegen toegewenst!

 11. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 17 juni 2019 om 14:07

  Bedankt Dirk. Wij hebben geen idee wat vervolging is. Wel bekruipt je een gevoel van vreemdelingschap in eigen land. Kennis van de bijbel door de Heilige Geest door bijbel te lezen iedere dag brengt je dichtbij God en bij mensen. Hoe meer kennis hoe minder kan een ander je wijs maken hoe het wel of niet in de bijbel staat. Als je de zegeningen van God ziet, kun je die Liefde van God doorgeven aan je naaste, zodat iederéén weet wie God is. “Liefde”. En liefde zonder recht en gerechtigheid bestaat niet. Liefde voor wie dan ook, maar recht en gerechtigheid met voeten treden is onmogelijk, dus liefde geven maar ook het Kruis waar recht is gedaan voor iederéén die ja tegen het kruis wil zeggen. Ja heel belangrijk, bidt elke dag voor de vervolgde christenen en voor deze wereld dat die niet in Satans handen terecht komt. Vertel het Koninkrijk van de Here Jezus verder, onze opdracht. Liefs Dineke.

 12. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 17 juni 2019 om 18:08

  Wij hebben hier als gewone “christenen” in Nederland nog heel luxe. Wat geschreven werd over de eventuele warmte of in de winter kou, is inderdaad waar. De preek duurt na 45 minuten te lang, wij zijn wat dat betreft erg verwend, als je naar die andere landen kijkt. Wij zouden inderdaad veel dankbaarder moeten zijn en ook vragen of wij standvastig mogen blijven, want gemak en luxe went heel erg. En als je naar jezelf kijkt, heb je soms je handen vol alleen al aan de gewone dingen van het leven zoals vriendelijk zijn en beleefd blijven, ook als mensen soms lelijk tegen je doen, je naaste dichtbij een handje helpen en bidden voor ons eigen land en volk. Bovendien komen wij elke dag tekort als we alleen al ons willen houden aan de 10 geboden. Veel dank voor je brieven met al deze informatie.

 13. Cynth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 juni 2019 om 9:16

  Waar schrik je van Carmen als je de naam Jack W. Hayford leest? Wat is volgens jou dan zijn boodschap?

  Groetjes

 14. Paula Hollaar zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 juni 2019 om 14:06

  Johannes 8 vers 15. Jezus zegt: U oordeelt met menselijke maatstaven, maar IK oordeel over niemand. 16 en wanneer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat IK niet alleen ben, maar samen met de Vader die MIJ gezonden heeft. Lees ook nog als je er behoefte aan hebt:
  Johannes 12 vers 44 tot 50. Ik ben immers niet gekomen om te oordelen maar om te redden.

  “Hij is onze Vredevorst. Laten we ons richten op de Bijbel niet wat anderen vinden of zeggen dat is een eindeloos lang verhaal van meningen uiteindelijk gaat het om: ben je wedergeboren en hou je van God je Vader, Jezus je Verlosser en de Heilige Geest die je Trooster is.
  Shalom en Le Chaim.

 15. Joop zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 juni 2019 om 19:26

  @Cynth #13
  Jack Hayford is een charismatische ‘Christen’. Hij leert allerlei dwaling o.a. v.w.b. het spreken in tongen, en de positie van de vrouw in de gemeente. Hij was een soort CEO van de Four Square Church. Rafael Nederland is daar bij aangesloten.
  Ooit zat ik bij Rafael en noemde ik mijzelf pinksterchristen. Ik moet er nu helemaal niets meer van hebben (van de pinkstertheologie). Dat Carmen schrikt van de naam Jack Hayford kan ik mij goed indenken. Met een beetje zoeken (Google) is best wel wat informatie over hem te vinden. Enig onderscheidingsvermogen is dan wel gewenst.

 16. harry zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 juni 2019 om 21:22

  Shalom,

  Vrijdagavond, op erev shabat, begint weer de nacht van gebed van Open Doors. Als je bemoedigd wilt worden in je geloof, dan moet je daar beslist naar toe gaan om de getuigenissen te horen.
  Maar denk ook aan de Messiaanse Joden in Israël die het heel zwaar hebben tegenover de ultraorthodoxe volksgenoten. Toen Yeshua sprak over vervolging voorzag hij de vele vervolgingen van Zijn eigen broeders en zusters. Vaak door de Christelijke kerk. De pogroms, kruistochten en de sho-a. En nog steeds viert het antisemitisme hoogtij in de wereld, ook in het Christelijke Europa. Helaas heeft men nog steeds niets geleerd van de geschiedenis.
  Vervolging om de Naam van de Eeuwige en Yeshua is het werk van de satan. Maar de Eeuwige zal uiteindelijk afrekenen met alle afgoden en alle tranen van de ogen afwissen. Eerst van het Joodse volk, daarna ook van de vervolgde kerk. Eerst de Jood en dan de Griek.
  Gezegend weekend alvast.

 17. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019 om 8:09

  Heel bemoedigend om zo over vervolgde christenen te lezen, ik ga maar vast meer Bijbelteksten uit mijn hoofd leren. Wij hebben immers ‘de vrijheid nog’?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden