Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een zware last, bewogenheid… (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019, 8:40 door Dirk A A

Ik ervaar een last die almaar zwaarder wordt. Bewogenheid met medegelovigen die vleugellam zijn geworden door hun geloof in de opname van de gemeente. Sommigen bevestigen dit, erkennen het. Die – te zwartwit gezegd, jazeker – als het ware zitten te wachten tot ze de lucht ingaan om te ontsnappen aan alle ellende op deze aarde.

En natuurlijk geldt dit voor velen niet, die uitzien naar de opname en krachtige getuigen zijn van de Heere Jezus. En toch zijn veel anderen minder of nauwelijks bruikbaar voor God om door Hem ingeschakeld te worden op deze aarde, om de oogst binnen te halen. Omdat ze zo gericht zijn op de opname, op de eindtijd, op Israel, dat dat hen volledig in beslag neemt. Soms grijpt mij dit werkelijk diep aan en voel ik de pijn ervan bijna letterlijk in mijn lichaam.

Kortgeleden vierden we het Pinksterfeest. De Heilige Geest is gekomen om ons onbevreesde getuigen van de Heere Jezus te laten zijn. Getuigen die – absoluut – Zijn spoedige komst verwachten, maar willen werken zolang het dag is.
Omdat er zoveel mensen voor eeuwig verloren dreigen te gaan in de hel omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Handelingen 4:12 zegt immers duidelijk dat er slechts één Naam onder de hemel gegeven is, waardoor we behouden moeten worden, de Naam van de Heere Jezus. De hel is een realiteit. Wie dat niet meer gelooft, kan zich maar beter geen christen meer noemen. De Bijbel is daar heel duidelijk over.

Na een spreekbeurt kreeg ik eens de opmerking: ‘U hebt fijn gesproken, maar jammer dat u de opname niet hebt genoemd, want dat is toch onze hoop en ons uitzicht.’
Ik dacht en zei: ‘Onze hoop en ons uitzicht is toch niet de opname, maar de Heere Jezus, om nu al met Hem te leven en te wandelen en Hem eenmaal te mogen zien van aangezicht tot aangezicht.’

Als we wachten op de opname die vandaag nog kan plaatsvinden, is er niet heel veel noodzaak om morgen nog actief te zijn in het verkondigen van het Evangelie. Je bent wel in je eigen gemeente bezig met het geloof, wel in je persoonlijke leven, maar het risico is aanwezig dat je minder naar buiten bent gericht. Ik zie het om me heen gebeuren, mensen bevestigen het als ik hierover spreek.

Ook Israel wil ik hier noemen. Zelf voel ik me zeer verbonden met Israel, maar onze gerichtheid op Israel en op het Joodse volk kan zo doorslaan, dat we meer op Israel gericht zijn dan op de Heere Jezus. Ook dat maakt ons minder bruikbaar voor God als onze focus helemaal op Israel en het Joodse volk ligt en minder op de Heere Jezus.

Ten diepste gaat het niet om Israel, gaat het niet om het Joodse volk, gaat het niet om de opname van de gemeente, maar gaat het om de Heere Jezus. We zijn het meest bruikbaar voor Hem als we Hem volkomen zijn toegewijd. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor U, voor U alleen. Gebruik me maar waar U mij gebruiken kunt. Ik wil me verheugen en verblijden in U. U komt alle lof, eer en aanbidding toe.’

Ik vraag me weleens af waarom zoveel christenen zo gehecht zijn aan het geloof in de opname van de gemeente. Het is de ultieme ontsnappingsroute voor de grote verdrukking. En die christenen in de martelkampen in Noord-Korea dan, denk ik … Waarom zijn die christenen nog niet opgenomen? Kan het erger zijn in de grote verdrukking dan daar? Zijn wij trouwens voorbereid op zo’n verdrukking, zo’n vervolging. Dat dringende advies geven de vervolgde christenen ons: bereid je erop voor…

Maar de Bijbel spreekt toch over de opname, reageert u wellicht… Jazeker, 1 Thessalonicenzen spreekt daar heel duidelijk over. Als de Heere Jezus komt, zullen we Hem tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij Hem te zijn. Dat geloof ik vast en zeker, de Bijbel zegt het. We gaan Hem tegemoet als de poorten van de hemel opengaan en Hij komt om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten, om dan voor altijd met Hem te zijn. Is er een heerlijker vooruitzicht, een grotere vreugde? Hij is al onze eer, onze lof en aanbidding waard, de glorie tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen

53 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019 om 9:25

  Maar aan de andere kant geeft het geloof in de Opname die elk moment plaats kan vinden, wel de motivatie om bidden voor diegenen die verloren dreigen te gaan.

  De Here Jezus zegt zelf dat Hij als een dief in de nacht komt, dat wijst er op dat de Opname voor of tijdens de Grote Verdrukking zal plaatsvinden. Vindt de Opname plaats bij de Wederkomst zelf, dan kun je 7 jaar aftellen tussen het moment dat de antichrist met Israël en haar omringende landen en vals vredesverdrag heeft gesloten.

  De spanningen rondom Iran lijken samen te vallen met de ontwikkelingen binnen de EU. Wie wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, wie krijgt de post van de Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Zal de antichrist één van deze posten gaan bezetten? Vooral de post van de Hoge Vertegenwoordiger zou ik maar goed in de gaten houden. Mogelijk dat die dan met Israël en haar omringende landen een vals vredesverdrag zal sluiten/bevestigen.

  Dit valt wel erg goed samen met de verkiezingen in Israël, financiële onrust rondom Italië, de Brexit en de spanningen rondom Iran.

 2. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019 om 11:21

  “Ten diepste gaat het niet om Israel, gaat het niet om het Joodse volk, gaat het niet om de opname van de gemeente, maar gaat het om de Heere Jezus.”
  Amen, Dirk! Goed artikel.

 3. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2019 om 12:20

  Uit je laatste alinea maak ik op dat je zelf niet gelooft in de Opname van de gemeente voor de Grote Verdrukking uit? Ik doe dit wel. En het maakt mij niet vleugellam. En als het dat wel doet, ligt dit aan mij en niet aan de zalige hoop van de Opname van de gemeente. Om voor altijd met de Heer Jezus te zijn. Mijn Heer Die verwachting geeft mij juist zo vaak weer vleugels als ik weg dreig te zinken. Als de dingen die ik meemaak mij verzwakken en neigen te verlammen. Dan heb ik Zijn beloftes. Om op te staan.
  Als we wachten op de Opname die vandaag nog kan plaatsvinden, is er als het goed is des te meer bewogenheid om te bidden, het Evangelie te verkondigen. Vandaag nog. Morgen misschien niet meer nee, maar dat is morgen, de dag waarvoor we geen zorgen hoeven te hebben.
  Markus 13:19 is duidelijk: “Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal”. Dus nee, het lijden van de christenen in martelkampen mogen we niet gelijkstellen aan de Grote Verdrukking. Hoe vreselijk het ook is, daar zal ik niets aan afdoen. Christenen maken verdrukking mee. De Bijbel is daar ook duidelijk over. Maar het is niet de Grote Verdrukking. In de Grote Verdrukking speelt er goddelijke toorn en ik denk dat we dit goed moeten onderscheiden van menselijke toorn, gedreven door de duivel, waarvan het vele leed dat we nu zien het gevolg is. En die goddelijke toorn, nee, ik geloof echt niet dat die over Zijn gemeente zal gaan. Die werd voor altijd weggenomen aan het kruis. Daar werd het volbracht. Als Henoch zal de gemeente worden opgenomen voor de verdrukking uit. Israël, het gelovig overblijfsel, kent een andere plaats. Als Noach zal zij worden bewaard door de verdrukking heen. Ik ben zeker.

 4. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 19:01

  Ik geloof niet in een opname. Dan zou de Heere Jezus 2x naar de aarde komen. Hij komt maar 1 keer en dat is op de oordeelsdag. De wederkomst van de Heere. We gaan wel de lucht in maar alleen om Hem TEGEMOET te gaan en met Hem naar de aarde terug te keren. Net zoals in de Bijbel de wijze maagden de Bruidegom tegemoet gingen en met Hem de bruiloftszaal in mochten.
  Ik werd telkens in verwarring gebracht door de reacties van alle lezers over de opname, maar heb een uiteenzetting gelezen van een predikant die het heel goed uitgelegd heeft. Die zei ook dat vele christenen geloven dat de Heere Jezus 2x naar de aarde komt, maar we moeten ons focussen op het woordje TEGEMOET gaan. Er staat niet dat we WEGGENOMEN worden. Deze preek heeft alles helder voor me gemaakt.

 5. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 19:49

  Opname erg interessant onderwerp, you tube heeft er honderden video’s aan gewijd en de ene conferentie na de andere heeft er wel wat over te zeggen. Het is dus niet zo gek dat we als christenen willen weten wat Gods Woord daarover zegt. De Wederkomst van Christus staat voor de deur, maar ook de toorn van God die over de aarde zal komen. Zullen we als christenen daaraan ontkomen? Ik hoop van wel maar ben ervan overtuigd dat we op Gods beloften mogen vertrouwen. Hij zal zijn gemeente beschermen voor een totale vernietiging. Hij heeft niet voor niets zijn gemeente gebouwd. Dat is onze hoop waarmee we elkaar kunnen bemoedigen. Ik denk dat we wel wat van de verdrukking zullen meemaken, maar de Grote Verdrukking is voor de wereld die Hem bewust afwijst, Gods Woord is daar duidelijk over. Een GROTE Verdrukking kan in de 7 jaar van Daniel op elk moment gebeuren, we hebben geen datum gekregen. Het gaat erom dat we nu voorbereid zijn en vrijmoedig ons geloof durven te delen en ons daarvoor niet zullen schamen.

 6. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 20:05

  Beste Dirk en lezers, mag ik u een nog mooier vooruitzicht proberen uit te leggen. In Handelingen wordt reeds aangegeven hoe de Heer Jezus/Yeshua terug zal komen, zoals zijn discipelen hem naar de hemel hebben zien gaan Handelingen 1:11 . En zo lees ik het in 1 Thess. 4:16-18. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God NEERDALEN uit de Hemel. En de doden die in Christis zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht (niet in de Hemel) en zo zullen wij voor altijd bij Hem zijn. De ontmoeting is in de lucht en dan komen wij met Hem op de aarde om te regeren met Hem. Regeren met Hem betekent voor mij dat we in HET VREDESRIJK met Hem zullen (1000 jaar) regeren. Wat een geweldig vooruitzicht. Troost elkander met deze woorden en laat je er nooit door verlammen maar verkondig zijn Heerlijkheid in de wereld.

 7. Harry van der Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 20:47

  Beste broeder Dirk,
  Wat me steeds weer opvalt dat in ons christelijk/Bijbels denken dikwijls het ‘Griekse’ denken de overhand heeft. Logisch ook, want we zijn er allemaal in opgevoed, tot in de kerk toe. M.a.w., het is of het één, of het ander, maar beiden is in het Griekse denken niet mogelijk. De Bijbel is niet of, of, maar en, en. Dit is het Hebreeuws/Bijbels denken. Over de opname zijn veel verschillende theorieën, maar ook hierin ‘weten wij maar ten dele’. Wanneer gaan we dat als christenen nu eens accepteren? Mijn volk gaat ten gronde omdat zij geen kennis hebben, zegt Jezus. Paulus waarschuwt dat kennis opgeblazen maakt. Je ziet dat beiden waar zijn, en dus niet het ene, en wel het andere.
  Om Israël erbij te betrekken, vind ik niet handig van je Dirk, want ook hierin is je denkwijze Grieks.
  Het is niet Jezus of Israël, maar Jezus EN Israël. Jezus is niet los verkrijgbaar!

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 20:49

  Al zeker 50 jaar strijd ik tegen de dwaalleer van een opname vóór de grote verdrukking, omdat het in strijd is met Openbaring 20: 4 “ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.” “Het beeld en het beest” zijn de symbolen voor de grote verdrukking. Ik zeg dan soms gekscherend tegen die mensen, die in de “opname” vóór de grote verdrukking geloven: “Ik bid er voor om niet mee opgenomen te worden, omdat ik anders Openbaring 20 zou missen.” OOK gaan we bij de “opname” niet naar de hemel zoals wordt geloofd! Dat staat er ook niet! Er staat: “we gaan Hem tegemoet in de lucht.” De hemel is “de lucht” niet! De fantasie over die dingen kent geen grenzen. Jesaja 2 en Micha 4 schrijven, dat “de wet van Zion uit gaat”!! Het opstandingslichaam van Jezus kon zich verplaatsen. Zelfs muren en deuren waren geen belemmering. Een zelfde volmaakt lichaam als het lichaam van Jezus, ontvangen wij ook! Bij de “opname van 1 Thess. 4” zullen de gelovigen “verplaatst” worden naar de “regeringsstad” Jeruzalem. Zij zullen de nieuwe wereldregering vormen. “Over weinig zijn zij getrouw geweest, over veel zullen ze worden gesteld!”
  Toch is er volgens de profeet Joël nog een “ontsnappingsclausule”, Joël 2: 31 – 32.
  “De zon zal veranderd worden in duisternis
  en de maan in bloed,
  voor die dag van de HEERE komt,
  die grote en ontzagwekkende.
  32Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden.
  Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,
  zoals de HEERE gezegd heeft,
  namelijk bij hen die ontkomen zijn,
  die de HEERE roepen zal.”
  Geen opname “in de hemel” maar verplaatsing naar Jeruzalem.!

 9. Gjalt de Haan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 21:06

  Een heel mooi artikel, mij uit het hart gegrepen.

  Ik geloof in de opname van de gemeente. Voor de grote verdrukking. En ik geloof dat de martelkampen in Noord-Korea vergelijkbaar zijn met wat er in de grote verdrukking gebeurt. Alleen is de grote verdrukking veel grootschaliger, betreft ze een groot deel van deze wereld.

  Van harte Gods zegen gewenst, Dirk.

 10. Wim van de Kar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 21:17

  Geliefde broeder Dirk,

  Dank oor uw bewogen en gebalanceerde betoog.

  Drie punten reik ik aan:
  1. Zijn wij relatief verwende christenen in Nederland niet moreel verplicht om op de bres te staan voor onze broeders en zusters die leven onder uiterst zware omstandigheden? Afgelopen nacht hield Open Doors de nacht van gebed voor de vervolgde gemeente wereldwijd. Laten we dergelijke organisaties als Open Doors maximaal steunen met giften en gebeden.
  2. Bent u op de hoogte van dat christenen in de USA de heer Jared Kushner in het vizier hebben als mogelijke kandidaat voor de valse profeet? Hij is door president Trump aangesteld als architect van “the deal of the century“. Komende week wordt fase 1 van het Midden-Oostenvredesplan onthuld in Bahrein. Hij is van joods-orthodoxe huize en heeft ruim 10 jaar geleden een enorm pand in New York aangekocht op the 5th avenue op huisnr 666. Als je de getalswaarde volgens het hebreeuws van de naam J. Kushner uitrekent, wie wil dit controleren?, dan kom je precies uit op… zie Openbaring 13. In zijn pand zit een onderhuurder Lucent, die microchips produceert voor onderhuidse implantatie. Toeval? Of toch een belangrijke schakel in de finale van God’s heilsplan?
  3. Wordt het niet tijd broeder Dirk om meer samen te werken met andere eindtijdbroeders zoals Johan van Barneveld en Jaap Dieleman? We blijven in Nederland nog steeds op vele eilandjes bivakkeren, terwijl in een weiland veel meer saamhorigheid tussen kinderen God’s kan ontstaan.

  U en uw familie de Vrede en bescherming van onze Heer Jezus Christus toegewenst,
  br. Wim van de Kar

 11. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 21:28

  Mijn verwachting is dat we elk moment opgenomen kunnen worden. Paulus dacht dat ook (1 Thess 4 vs 13 tot 18 en 1 Kor 15 vanaf vs 50).
  De bijbel geeft aan dat we altijd de HEERE JEZUS moeten verwachten. Daar hoeft niets aan vooraf te gaan. Als je denkt dat het na de grote verdrukking is dan hoef ik hem nu niet te verwachten.
  Het helpt ons ontzettend goed om HEM elke dag te verwachten, wij zijn er klaar voor en de wereldse dingen doen ons niets meer. Begrijp me goed, wij leven nog steeds hier op aarde, maar zijn al hemelburgers, Filip 3 vs 29 Efe 2 vers 19, dus als je HEM elke dag verwacht, dan is het makkelijker om deze wereld door te komen. Hier vergaat alles. Wij zien uit naar wat blijvend is.
  Ook moeten we heel voorzichtig zijn met opmerkingen als: ze zitten te wachten of ze zijn vleugellam. Zelf ga ik regelmatig de straat op om te evangeliseren en daarbij merk ik dat degene die geloven in de opname voor de grote verdrukking wel willen praten over het geloof, maar de andere groep niet. De doorsnee kerkganger is niet bezig met de opname, maar ook niet met ambassadeur te zijn daar waar de HEERE JEZUS ze geplaatst heeft. Dat is wel de opdracht die we hebben als we tot geloof gekomen zijn. Kort samengevat: Of je nu gelooft in de opname voor tijdens of na de grote verdrukking, laat dat los. Laat ieder in zijn gedachte, maar laat wel horen en zien dat je de HEERE JEZUS CHRISTUS toebehoort en niet alleen in de samenkomsten maar juist daar buiten in de wereld getuigen van HEM, doe niet mee met al die wereldse dingen, sta vast op het woord, doe geen water bij de wijn. En wij hebben geleerd dat dat allen maar mogelijk is als je alleen de dingen zoekt die boven zijn waar CHRISTUS is, Kol. 3 vers 1-3 en HEM elke dag verwachten, ik ga dat niet voor een ander invullen GODS rijke zegen je toegebeden.

 12. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 22:00

  Ja Dirk, ik kijk ook uit naar de opname. Maar ik zeg de laatste jaren dat zeer waarschijnlijk mijn heengaan vóór de opname komt. Er is nog zo veel te doen en er zijn nog zo veel mensen die niet in een “Heer” geloven. De gezichten gaan op oneindig als zij over “God” horen. Je bent moedeloos als je wordt genegeerd met een: Ja hoor, het zal wel, maar voor mij niet – doei!! Ook in onze kerk wordt met geen woord meer gesproken over de opname, en de mensen die nieuw zijn gekomen weten amper waarover je het heb indien je er wel eens over spreekt. Geloven mijn voorgangers het nog wel?
  Ik begrijp jouw hartzeer, ik wens je Gods rijke zegen toe, ook voor alle medestrijders.

 13. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 22:09

  Je komt gelovigen tegen die Israël op de 1e plaats zetten, de Here Jezus op de 2e plaats. Ze doen dit waarschijnlijk niet bewust, want ze zeggen zelf, desgevraagd, dat ze de Here Jezus liefhebben.
  De Here Jezus heeft gezegd dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach. Sprekers refereren daar wel aan, maar het cruciale punt vergeten ze. De deur der genade werd achter Noach gesloten. Toen was redding niet meer mogelijk en allen werden door het water weggenomen. Wordt de deur der genade nu weer gesloten? En is dan nog redding mogelijk?

 14. Saskia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 22:35

  Ik denk ook niet dat het geloof in de opname op zich ons vleugellam maakt. Maar als we door bezig te zijn met de opname of met Israel of met het koninkrijk van vrede of met geestelijke groei of met het ervaren van liefde of met gelijk krijgen of met ….. het ZICHT OP HET KRUIS verliezen, DAN worden we vleugellam. Paulus zei niet voor niets dat hij slechts CHRISTUS EN DIE GEKRUISIGD wilde brengen. Tijdens de opwekkingsconferentie werd het grote kruis op het veld weggehaald vanwege de harde wind. Het raakte toen beschadigd en er werd toen een veel kleiner kruis voor in de plaats gezet. Is dat niet tekenend voor veel kerken? Dat het kruis kleiner is gemaakt? Nog maar 1x per maand avondmaal, of nog minder, bijna geen preken meer over de noodzaak van het kruis, vanwege onze natuurlijke verdorvenheid. Hoe vaak staan we ècht nog STIL bij het lijden en sterven van onze Redder?

 15. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 22:41

  De kunst om niet vleugellam te gaan worden, ligt niet bij mijzelf Dirk. Want Jezus welken wij als de goede Herder volgen en dienen met al wat er in ons is, zal zeker niet toelaten dat onze voet zich aan enige steen zal stoten. En bij het wandelen met Hem, wordt onze voet behoed voor struikelen.
  Degenen, komende uit de grote verdrukking (Opb. 7:14-17) is opbouwend en bemoedigend. Bij vers 14 staan de verwijzingen opgetekend, drie in het totaal, en begint met Daniel 12:1 daarna uit Matth. 24:21 en Markus 13:19.
  Kortom het wordt een verdrukking welke er nog nooit geweest is, tot nu toe. Daarom wil ik heel dicht bij, en met Jezus leven. Ook zal ieder deel van Zijn lichaam hier op aarde doen wat Hij hen persoonlijk opdraagt, om kracht uit te oefenen. Eigen zwakheid daarbij voelende, is geen schande of nadeel, in tegendeel wel een voordeel.

 16. Joseph Steen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2019 om 22:57

  Vergeet niet dat de Heer nooit om deskundig, feilloos zendingswerk heeft gevraagd. In plaats daarvan verlangt de Heer ‘het hart en een gewillige geest’. Als u al enthousiast zendingswerk doet, ga daar dan mee door, en wees een voorbeeld voor anderen. Dan zal de Heer u zegenen. Het eerste grote gebod is God liefhebben. Dat is de belangrijkste reden waarom we op aarde zijn. Vraag uzelf af: ‘Geloof ik echt in een hemelse Vader?’ en ‘Heb ik Hem lief en vertrouw ik Hem?’
  Hoe dichter u bij onze hemelse Vader bent, hoe meer zijn licht en vreugde in u zullen schijnen. Anderen zullen merken dat u iets unieks en bijzonders hebt. En daar zullen ze naar vragen. Vul uw hart met liefde voor anderen. Dat is het tweede grote gebod. Probeer iedereen om u heen als kind van God te zien. Probeer de liefde van Christus te evenaren en heb mededogen met anderen, – ook met mensen die onaardig tegen u zijn, die u bespotten of die u iets aan willen doen. Heb ze lief en behandel ze als “medekinderen” van onze hemelse Vader. Wanneer uw liefde voor God en zijn kinderen toeneemt, zal uw toewijding om Jezus Christus te volgen ook toenemen. Het pad van een discipel volgen vergt oefening… elke dag, beetje bij beetje, ‘genade op genade’, regel op regel. Soms zetten we twee stappen vooruit en één stap achteruit.

  Het belangrijkste is dat u niet opgeeft. U moet het blijven proberen. Uiteindelijk wordt u beter, gelukkiger en authentieker. Als u met anderen over uw geloof praat, zal dat steeds normaler en natuurlijker worden. Het evangelie wordt dan zo’n belangrijk en waardevol deel van uw leven, dat het onnatuurlijk zou zijn als u er niet met anderen over sprak. Dat gebeurt niet onmiddellijk – het is een levenslang proces. Maar het gebeurt wel. God zal altijd met u zijn en u hoeft geen angst te hebben om het evangelie te delen met anderen. Angst is het tegenovergestelde van Geloof. Uw ongelovige vrienden en/of collega’s zullen u in het hiernamaals vragen: “Waarom heb je mij ‘niets’ verteld… 🙂

 17. Tiny Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 3:29

  Wat de opname betreft moet ik zeggen dat ik er geen duidelijke visie op heb. Ik geloof dat we Hem tegemoet gaan in de lucht en dan altijd bij Hem zullen zijn, maar of er een tussenstop is in de hemel alvorens wij met Hem gaan regeren vanuit Jeruzalem is de vraag. Ik heb het vele malen bestudeerd en kom er niet uit en aldus heb ik het losgelaten. Ik wil klaar zijn voor een opname en voor een tegemoet gaan en daarom blijf ik me elke dag afvragen of er nog iets te belijden valt want ik wil wel recht voor Hem staan. En dan wijst de Heilige Geest me meestal wel ergens op. Wat dat verloren dreigen te gaan voor eeuwig van veel mensen wil ik wijzen op wat Paulus schrijft: “Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet, immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten mede getuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.” (Romeinen 2:14-16). Ik heb begrepen dat, alvorens de Heer komt, alle volken het evangelie gehoord moeten hebben. Dat wil niet zeggen dat elk individu in die volken het gehoord moet hebben. Hoe dan ook, nog niet alle volken hebben het evangelie gehoord en dus moeten we daarvoor bidden en bv. bijbelvertalers ondersteunen. En als de Heer dan komt dan zijn er toch nog mensen die behouden zullen zijn zonder Hem te kennen. Ja maar, er is toch maar één naam waardoor we behouden kunnen worden? Zeker, maar zij, die zichzelf tot wet waren, zullen Hem direct accepteren als hun redder zodra zij Hem zien. Hiermee zeg ik niet dat er geen hel bestaat, maar niet iedereen, die Hem niet kende, gaat daar dus heen.

 18. johan schep zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 4:20

  Het is geweldig om de Efeze brief te bestuderen zo vlak na het Pinksterfeest. Die brief vertelt ons over onze positie in de Heere Jezus en onze zeven zegeningen die ons zo rijk maken 1:3-14.
  Ik vind in die brief niets over Zijn wederkomst over de opname of over het komende vrederijk.
  Wel lees ik dat wij gezegend zijn met alle Geestelijke zegeningen en gezeten zijn met Hem (2:6) en een Geestelijke strijd ervaren (6:12). Ook worden wij geboden om constant gevuld te zijn met Gods Geest zodat wij onderling anders met elkaar omgaan in ons huwelijk en met onze contacten. Het is heerlijk om met de belofte te leven dat wij de Heere Jezus verwachten uit de Hemel en nu al zeker mogen weten dat al Zijn andere beloften op de juiste tijd ook vervuld zullen worden.

 19. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 6:54

  Ik ben het eens met de meeste reageerders, maar bijzonder ben ik geraakt door de reactie van Joseph Steen. Voor mij is dat een zeer belangrijke zaak, leven zoals Christus en de hemelse Vader het willen.
  Ik bid broeders en zusters dat die WIL, van God onze hemelse Vader, in mij verankerd wordt. Veel heil en zegen voor Dirk van Genderen cum suis.

 20. I. Van Swieten zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 8:38

  Amen! Opname voor de verdrukking is totaal onbijbels. 1 Korinthe 15:22-24 en 1 Korinthe 15:51-52 spreekt heel duidelijk: opname/opstanding bij de laatste bazuin.. er is maar één laatste bazuin en dat is Zijn wederkomst. Openbaring 19 vanaf vers 6, bij Zijn wederkomst, is de bruiloft van het Lam gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.. zalig zijn zij die geroepen zijn voor het avondmaal.. opgenomen bij Zijn komst, in de lucht, (worden we behoed voor Gods toorn) en meegevoerd naar de berg Sion… we gaan niet in de hemel wonen, dit staat nergens in de Bijbel, we gaan duizend jaar met Hem hier regeren op aarde. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding.. de tweede en laatste opstanding is NA die duizend jaar, nadat de satan in de poel des vuur geworpen is, bij het eindoordeel voor de grote witte troon van God.

 21. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 9:02

  Beste Dirk,

  Mijn vraag aan jou is, op welke wijze breng jij het evangeliseren in de praktijk, ga je langs de deuren, deel je traktaten uit of geef je alleen lezingen in de beschermde omgeving van medechristenen ?
  Ik sprak laatst een christen die vertelde geen tijd te hebben voor de opname omdat hij het druk had met evangeliseren, dit vind ik de wereld op zijn kop.
  Je schrijft o.a. dat het ten diepste niet om het Joodse volk gaat of de gemeente maar om Jezus, dit ben ik niet met je eens. De gemeente is de bruid van de Here Jezus en Israël zal in ere hersteld worden omdat Israël het uitverkoren volk is, en terzijde gezet is voor de gemeente.
  Een bruid (de gemeente) hoort verlangend uit te zien naar de bruidegom, dit verlangen mis ik bij de meeste christenen.
  Ook de mate van verlangen naar de opname zal te maken hebben met wat je in het leven hebt meegemaakt aan ellende, ook de leeftijd kan een rol spelen.

  Ik begrijp niet waarom je de geloofsmartelaren uit o.a. Noord Korea erbij haalt, met de vraag waarom zijn deze christenen nog niet opgenomen? Alsof er een gedeeltelijke opname mogelijk zou zijn!
  Tot slot wil ik je een Bijbeltekst meegeven uit Openbaring 3:10.
  Omdat je het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de ure van verzoeking, die over de wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op aarde wonen.

  Het zou mij niet verbazen als je mijn reactie niet plaatst!

 22. Henk Roelofs zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 9:14

  Ik ben het helemaal eens met TVB. Je Bijbel lezen zonder allerlei theologische toepassingen vanuit het verleden. Jezus zegt toch: word (geloof) als een kind en vertrouw en lees dan wat er staat geschreven.

 23. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 9:23

  Shalom broeder Dirk! Bedankt weer voor deze column! Van harte mee eens! Gods zegen toegewenst!

 24. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 9:39

  Beste Dirk ,

  Bij de meningen en visies die er zijn voeg ik dan de mijne toe. Niet dat het voor God wat zou uitmaken wat al die verschillen zouden toevoegen maar Hij wil alleen weten of je naar de waarheid zoekt of op je stokpaardje zit of jezelf wil profileren dat jij het weet en de rest ongelijk heeft.
  Met “je” bedoel ik dan in het algemeen “de persoon’ of “de mens”. Dus om die reden geef ik mijn mening niet over de Opname van de Gemeente hier in de Nieuwsbrief. Bij de gedachte eraan word ik al heel moe van binnen, want de menselijke reacties en meningen zijn niet van de lucht dan en alhoewel ik pas 57 ben en hooguit 70 à 80 kan worden als ik sterk ben , staat er in een Psalm geschreven , maar daar mag ik hopen na 33 jaar zwaar vergiftigd te zijn met anti-psychotica in de psychiatrie , alhoewel er wel een anti-psychoticum is die ik nog wel wil gebruiken om de fysiologische processen in de hersens te stabiliseren , geef ik mijn mening met een opleiding in de Psychologie dat iemands mening op de Opname vaak een reflectie is van wie hijzelf is en hoe Hij over God denkt. Kennen wij Hem of menen wij Hem wel te kennen en roemen wij op onze ervaringen met Jezus en onze menselijke kennis en prestaties. Dat is alleen wat ik wilde zeggen.

  Groeten van San

 25. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 13:36

  Reactie op die van dhr. van Olffen nr. 8, wat een “nutteloze en onnodige “strijd” tegen (volgens hem) een dwaalleer. Daarmee doelend op de opname voor de verdrukking. Jezus zei tegen de gemeente te Filadelfia: Omdat u het Woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken (Openb. 3:10) Het woord dat hier met ‘voor’ is vertaald, is het Griekse woord ek, dat ‘eruit’ betekent. Dat wil zeggen dat de Gemeente uit het uur van de verzoeking wordt gehouden, en er niet doorheen gaat. De Grote Verdrukking is niet bedoeld voor de Gemeente.
  Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet. 1 Thessalonicenzen 5:9-11

  Dan wat anders. Jezus vraagt ons om Zijn volk te zegenen, en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En niet om Zijn volk boven Hem te stellen, ook Joden (Israeliers) hebben Jezus nodig.

  Dan de “speculatie” van reactie van dhr. v/d Kar nr. 10 over de antichrist verbinden aan dhr. Kushner. Hoeveel namen zijn er al in het verleden hierover genoemd, dit is een ongenuanceerde uitspraak. En gaat zo een eigen leven leiden

 26. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 13:47

  Zo’n 30 jaar geleden, ik zit in een protestantse kerk, is mijn leven compleet veranderd en ik ging naar Opwekking, toen nog in Vierhouten waar 15.000 mensen bijeen kwamen. Ook in mijn plaats startte er een Grote Opdracht school ook waren er mensen van de pinkstergemeente die vol van Gods Geest allerlei acties deden o.a. campingevangelisatie, deur aan deur evangelisatie ook duidelijke Bijbelstudies, waar ik aan meedeed. Ik dacht ECHT: nu komt er een geweldige opwekking. Nu 30 jaar later 50.000 mensen in Biddinghuizen, maar nog steeds geen opwekking. Die enthousiaste mensen van toen zijn nu 80-jarigen en ik constateer dat er alleen maar meer lauwheid is. Inmiddels ben ik 72 jaar ga nog steeds met een team de straat op, zowel in Hoorn als ook A’dam en ik ontdek dat er een geweldige opening is bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar, ook bij islamitisch mensen. Vele gelovigen hebben angst voor de moslims, ik zeg altijd: we moeten ze het Evangelie brengen.

 27. Dirkje zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 14:10

  Dank je wel Dirk voor dit bijzondere commentaar. Ik moet denken aan de “verheerlijking op de berg” (Marcus 9 vers 7 en 8) waar God zelf sprak met de woorden: “Deze is Mijn Zoon, De Geliefde, hoort naar HEM!” Wat een waarschuwing, dat je zo makkelijk naar anderen kunt horen en aanbidden. Er staat ook, en velen zullen misleid worden. En zeker, velen hebben hun eigen zelfingenomen evangelie gemaakt. Dat baart zeker zorgen. Laten we de passiviteit afschudden en opstaan.

 28. Henk Schuurman zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 15:08

  Beste lezers, een aantal jaren geleden raakte ik verward door allerlei leringen en stromingen in christelijk Nederland. Wat is nu waar en wat is waarheid? Waar kan je met zo’n vraag beter naartoe gaan, dan naar je Hemelse Vader? Zijn antwoord: “Alles wat uit liefde voor Mij wordt gedaan, 1 KORINTIERS 13”.
  M.a.w Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.
  Vraag God zelf om onderscheidingsvermogen. Hij zal je duidelijk maken welke leraren en leringen waar of vals zijn.

 29. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 18:24

  In Joh. 17:15 bidt Jezus: Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt maar dat U hen bewaart voor de boze.
  Wat die bewaring inhoudt, kunnen we onder meer lezen in Openbaring 3:7 – 13. Zie ook Daniel 3:19 – 25.

 30. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 19:05

  Beste Dirk,

  Ik begrijp je bedrukking waarover je schrijft. En de punten die je noemt maken mij ook lam, maar dan anders. Over de opname denk ik zo ongeveer als Florianne Vogels-Voskamp (4) en Ernst van Olffen (8), maar met een aanvulling. De wegrukking (opname) zal het gelovige deel van Israël betreffen zoals ook de meeste kracht van de grote verdrukking hen zal treffen. Wat mij bezig houdt is de verwarring hierover.

  Het ‘zwart/wit’ denken wil ik ook betrekken op ‘de hel’ waarover je opmerkt dat wanneer iemand dat niet meer gelooft, hij/zij zich geen christen meer mag noemen. Ik geloof niet in een hel zoals dat in de meeste kerken/gemeenten geleerd wordt. Er zal een gehenna zijn die oorspronkelijk bedoeld is voor de duivel en zijn volgelingen, het beest en valse profeet: Mattheüs 25: 41. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

  Verloren en behouden worden heeft betrekking op het binnengaan in het toekomstige Koninkrijk wat op aarde opgericht zal worden met Christus als Koning, niet op het gaan naar een hel.
  Ik kan hier niet uitleggen waarom ik niet meer in de traditionele ‘hel’ geloof. Het wordt te veel. Het is mijn mening dat als we Gods Woord te ‘zwart/wit, wordt gelezen we verkeerd uitkomen: Filippenzen 1: 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,

 31. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 19:18

  Ook ik wil even reageren; het allerbelangrijkste is volgens mij: zijn wij bereid om God te ontmoeten?
  Bidden, bijbel lezen, allemaal hard nodig, maar er staat van de apostel Petrus dat hij wilde weten wat er met Johannes zou gebeuren. En wat zegt de Here Jezus? Strijd gij om in te gaan. Vandaag een preek gehoord over Psalm 123 waarin degene die bidt de houding aanneemt van een slaaf, dus onderdanig, ook omdat hij het eigendom is van zijn heer. In geestelijke zin: als wij het eigendom mogen zijn van onze Heere Jezus Christus, [vergelijk Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus} dan pas kunnen wij bidden naar Zijn wil en ook in ons leven mogen leren om de juiste dingen te doen. Wat niet wil zeggen dat ik evangelisatie afkeuren zal, maar wij moeten wel weten waarover wij spreken. Verder ben ik bijzonder blij met deze nieuwsbrieven, ze zetten mij aan het denken.
  Veel zegen op je werk, Dirk!

 32. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 19:31

  Prachtige reactie van Joseph Steen!
  Zo’n leven is echt Jeshua volgen, lees Lucas 9:23.

  En wat maakt het nu eigenlijk uit of je voor/tijdens of na de grote verdrukking opgenomen gaat worden, Hij bewaart ons toch en de tijden zijn in Zijn Hand, zie Ps 121.
  Morgen kunnen we sterven en zijn we al bij Hem!
  En als we blijven leven tot Jeshua terugkomt, gaan de gestorvenen de levenden nog voor, dus….

  Ik snap sommige gelovigen totaal niet!
  Onze opdracht is om Hem te vertrouwen in alles…. daarin te groeien is dagelijks werk!

 33. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 22:24

  Zoals Lot uit Sodom gered werd, zo zullen de ware gelovigen voor de oordelen uit deze wereld weggenomen worden. En zijn vrouw, beeld van de kerk, zag om; en werd een zoutpilaar onvoorstelbaar wat een beeld van de wereldkerk die dan overblijft. Het enige in heel Gods heilplan dat in een punt des tijds geschiedt. Daarom: weest ook gij ten alle tijde bereid. De genadetijd is dan voorgoed voorbij. Wel gaat God op zijn wijze verder met zijn eigen uitverkoren volk.

 34. José zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2019 om 22:36

  Beste Dirk,

  Je schrijft in dit commentaar dat onze vervolgde broeders en zusters ons dringend adviseren ons voor te bereiden op verdrukking en vervolging. In een vorig commentaar van je las ik dat ook al. Maar hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Is het mogelijk dat je daar eens een column aan wijdt? Ik vind je nieuwsbrieven heel waardevol, dank daarvoor.

 35. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 4:52

  Ik haat het werk van valse profeten en vooral van dromers, die bijna dagelijks met een nieuwe droom komen. Moet je maar eens kijken op de Engelse Tube, want niemand is daarmee gebaat. Ook hier zie ik het werk van valse profeten. Men plaatst teksten zonder uitleg; anderen hebben helemaal geen tekst, slechte hete lucht. Je kunt niet met 1 tekst jouw gelijk krijgen, indien je over de Pre-Geheime-Opname spreekt. Men beweert dat “eerst” de gelovigen opgenomen worden en de rest blijft achter om de grote verdrukking te moeten ervaren. BEWIJS dit maar met teksten voor de rest van het leven, je zult niet kunnen, anders zat je nu niet in duisternis. Wat zegt Mat. 13:24-29? Vers. 30:”Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.”
  Hier zijn 3 feiten : 1) Oogsttijd – 2) Eerst onkruid om verdelgd te worden – 3) Heiligen opgenomen. (1) Daar wordt niet gezegd dat er meerdere oogsttijden zijn, alhoewel dit op Tube wél beweerd wordt. Indien dit waar is, dan zijn er ook meerdere BRUIDEN. Wanneer is dan de oogsttijd? OP de LAATSTE DAG, dat is volgens, Joh. 6:39-40-44-54 & 11:24. DUS, 1 Thes 4:15-17 zal de opname zijn (punt 3) op die laatste dag, NIET eerder.
  (2) Onkruid verdelgd: “Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Here? Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, daar zullen ook de gieren zich verzamelen.” Luk.17:36-37. Daar staat het dus, dat zij die achterblijven GEDOOD zijn. Opb. 19_16-21.
  Vers 21 :”En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat; en alle vogels werden verzadigd van hun vlees.” Het ZWAARD is de opdracht om eerst het onkruid bijeen te halen, in Mt. 13:30
  Het is dus ONMOGELIJK dat er nog iemand in leven blijft wanneer de Here komt. Een Pre-Opname is “verzonnen” om “geld” te verdienen door de verkoop van boeken en vids vol met leugens. Verzonnen door Alcazar & Ribera, 2 Jezuieten, 1380, om de Paus, A/C te beschermen. WELKE Kerk/Bruid zal opgenomen worden ? Toch zeker niet de “wetteloze” kerk ? Joh.14:15 !
  NOG WAT: Vóórdat je gaat bidden, leest eerst en vooral begrijpen Spr. 28:9: ”Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.”
  Indien je niet wilt horen, dan zul je ook niet “gehoorzamen”.

 36. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 10:02

  Shalom, ik schrik van sommige uitlatingen zo hier en daar en ik citeer uit bovenstaand commentaar; het is dus ONMOGELIJk dat er nog iemand in leven blijft wanneer de Heere komt…. en Jeshua de Messias zegt echter: Zal Ik nog geloof vinden als Ik terug kom, weten we nog voor WIE Jeshua terug komt?! Kennen we de Messiaanse profetieen?! Verstaan we Jahweh’s apostelen en profeten nog?

  *ik kom hier nog op terug, want ik heb ook nog een brandende vraag aan Dirk.

 37. Engel zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 11:16

  Mijn enige hoop is de spoedige wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus, meer heb ik niet nodig. En liever vandaag als morgen. De vrede zij met jullie allemaal.

 38. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 11:40

  Beste Dirk, het goede nieuws is dat de Here Jezus voor ons aan het Kruis is gestorven, en weer levend is geworden. Wie in de Here Jezus gelooft en onze Vader, mogen we straks weten, dat er een plek is voor ons, in de Hemel. De Here Jezus gaf ons mee, om het goede nieuws te verkondigen. Om te leven is zijn nabijheid. Hierin spreekt vertrouwen uit.
  Eerlijk gezegd, ben ik nooit zo met de opname bezig. Omdat ik weet dat er voor mij gezorgd wordt, en dat ik mij gedragen voel. Wellicht hopen velen dat de opname spoedig komt, zodat dit aardse leven, vol verdriet en vreugde, verdrukking en angst voor het onbekende, snel een einde komt.
  De angst regeert. En niet het vertrouwen van een rotsvast en standvastig geloof.
  Laat de Heilige Geest regeren in je leven.
  Ook ik kijk naar de tekenen de tijden, met de hoop, als de Here als een dief in de nacht komt, dat ik dan wakker ben.
  Laten we meer vertrouwen uit spreken naar een ieder toe, dat het goed komt, voor wie in de Here Jezus gelooft.
  Net zoals Jezus leerlingen zouden wij het goede nieuws moeten brengen. Dat waren gewoon timmermannen en vissers.
  En dan niet bekeert u nu, want de angst regeert. Nee, wij zullen overwinnen, wie in zijn naam profeteert.
  Heeft u het goede nieuws al gehoord?

 39. Hendrik zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 21:28

  Beste lezers en lezeressen, de Heer Jezus zegt in Joh. 14:1-4: Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en voor u een plaats gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
  De apostel Paulus is het duidelijk geworden hoe dat gebeuren zal: in 1 Kor. 15:50-58 en in 1 Thess. 4:13-18. Het is goed om ons de vraag te stellen van wie de apostel Paulus deze profetie ontvangen heeft!

 40. Joop Heusinkveld zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2019 om 22:02

  Jezus Christus is DE verlosser. Niet alleen aan het kruis, maar altijd. Hij verlost mensen van zonden en van de boze. De mensen die verlost zijn, zijn kinderen van God. Wanneer er een tijd komt, die moet komen, die zo verschrikkelijk is, dat Jezus de Verlosser, de kinderen van God daarvan gaat Verlossen.
  Wanneer je schuur in brand staat en je weet dat je kind daar nog binnen is, wat doet een Vader dan?
  De wereld komt in brand te staan en Jezus, onze Verlosser, verlost ons in een oogwenk, voordat de hel op aarde losbarst. In Openbaringen lezen we ook, dat de Almachtige God dat ook doet met zijn oogappel:
  Israel, die Hij laat ontsnappen naar een plaats in de woestijn. De boze probeert uit alle macht om het volk nog te vermoorden, maar dat lukt niet (natuurlijk)! JA, ik geloof in een opname voor de grote verdrukking. Met de opname van de Gemeente van Jezus Christus, gaat ook de Heilige Geest mee, want die woont in kinderen van God. Zo kun je begrijpen, wat er op de aarde gaat gebeuren….geen Liefde, geen Vergeving, geen verootmoediging, geen Vrede, geen Barmhartigheid meer, maar blinde haat en woede tegen alles wat Heilig en Rein is. Zo staat het in mijn bijbeltje, niet anders!
  Natuurlijk leef ik niet met m’n hoofd al half in de lucht. Wanneer je die Verlossing beseft en ook wat daarna komt, komt de Liefde van de Heer in je hart, voor je buren, vrienden, bekenden, die die Verlossing helemaal niet kennen. Mijn gebed is elke dag, dat ze de Here Jezus in mij zullen zien. Dat ze zich afvragen: wat heeft hij, wat ik niet heb, niet voel, niet beleef. Dat de Genade en de Verlossing ook voor hen zal zijn. De Heilige Geest waait waarheen Hij wil….. dat ik dat mag zien Heer en vol mag zijn van de dingen van U….ook voor mijn buren, vrienden, bekenden, onbekenden!!

 41. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019 om 10:18

  Beste Dirk, ik lees de stukken met grote intentie en ook de stukken die de mensen schrijven.
  Dat er dingen zullen gebeuren staat in de Bijbel en in de Profetieën. Voor mij is het belangrijk, niet alleen de kennis, maar aan de mensen vertellen wat er staat te gebeuren. Het allerbelangrijkste is dat wij waakzaam zijn, zodat de veranderingen ons niet zullen overvallen. Ik vertrouw op die Heer dat ook ik bij Hem mag komen. Ik begrijp niet dat er zo’n grote terugloop is en dat mensen voor andere dingen kiezen. God wordt nauwelijks genoemd. En Israel helemaal niet. Gelukkig in de landen in het Oosten en Midden Oosten dat vele mensen tot geloof komen in onze Heer en Heiland. Ik bid regelmatig voor Israel en voor de mensen in nood. Ik mag het bij de Vader brengen.

 42. Nicolet Pontier zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019 om 12:22

  Beste Dirk,
  Als antwoord op de vraag waarom christenen uit Noort-Vietnam en andere landen zo lijden moeten en wij niet: Zij bidden voor ons in het westen. Want in 2 Tim. 3:12 staat: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”
  Christenen in het westen worden ook vervolgd, als ze godvruchtig willen leven. Je hebt eerder gezegd dat veel mensen het geloof links laten liggen, ze worden als het ware gezift als tarwe. Veel kerken staan leeg en in veel families zijn personen afgehaakt van het geloof. Dus hoe die vervolging zich uit (lichamelijk en/of geestelijk), wij allen worden vervolgd. We hoeven ons niet voor te bereiden op vervolging, we worden ook in Nederland vervolgd en zitten daar middenin. Dat kan ver gaan. Het verscheurt familiebanden, kerken en geloofsovertuigingen. Het is belangrijk om de Here Jezus te blijven verwachten zoals in Openbaring 3:10 staat: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over HEEL de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Het belangrijkste is Gods woord bewaren. Dan worden wij bewaard voor het uur der verzoeking. Dan mogen wij in Hem blijven en wacht ons de toekomst die God bereid heeft voor wie Hem liefhebben. In Genesis 5:24 staat: “En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” Henoch hoefde de zondvloed niet mee te maken en Noach en zijn gezin ook niet.
  God gaat een keer oordelen zoals hij ook met de zondvloed gedaan heeft dat kun je lezen in Openbaring. Maar God kan voor en tijdens die tijd nog zeer velen redden. In Efeze 2:10 staat hoe wij in het westen en in alle landen mogen wandelen: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”
  Dan zitten wij niet passief te wachten dan mogen wij dagelijks Hem volgen en dienen totdat Hij komt!

 43. Jan. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019 om 13:20

  JA, HOE MEER WE KIEZEN VOOR JEZUS ALS “HET LICHT VOOR DEZE WERELD”…..HOE MEER WE DAT OOK MOGEN VERPREIDEN.

 44. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019 om 14:17

  Bedankt Dirk. Ik heb geen idee hoe het gaat gebeuren. Maar elke dag kan het zijn dat je God ontmoet. Als een dief in de nacht. Als je leeft met de Here Jezus en Hij leidt je dan woont de Heilige Geest in je. En als de Here Jezus terug komt zul je het merken door de Heilige Geest, want dan is het feest in de hemel en ik denk als de antichrist komt zul je het ook weten door de Heilige Geest. Daarom denk ik: ik vertrouw er gewoon op, God leidt ons. Maar kennis hoe het zal gaan met kopen en verkopen staan niet voor niets in de bijbel. Als gelovigen daar gezamenlijk een oplossing voor zoeken. Geloof is ook je verstand gebruiken en de handen in één slaan. Want de bijbel is waar. Verder vertellen over je geloof, zijn zoveel mogelijkheden voor. Belangrijke beslissingen met God gedaan. Kun je vertellen: we hebben dit met God besloten en andersom dit hebben we niet met God besloten, foute boel. Met Hem alles besluiten wordt altijd gezegend. Er komt natuurlijk altijd weerstand. Naïef enz. Bij geloof altijd tegenstand, maar ook waardering en zo leef je toch wel gemakkelijk. Ja met God zo heel veel makkelijker, gelukkiger, blijer, dankbaarder enz. en je hebt een toekomst, dat gun je toch iederéén. Liefs Dineke.

 45. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juni 2019 om 11:07

  Als het om het christendom gaat, eindigt de Heer Zijn profetische blik op de geschiedenis van dit aan mensen toevertrouwd getuigenis met Laodicea. Openb. 2en3. Dat zouden alle serieuze christenen ter harte moeten nemen. Alleen die Zijn komst verwachten en dus bezig blijven met het verspreiden van het evangelie en Zijn Woord bewaren wordt beloofd bewaard te worden voor de grote verzoeking.
  Als het om Israel gaat dan weten we dat zij hun verlossing van een aardse messias verwachten die de antichrist wordt genoemd. Die zullen zij aanvaarden volgens de uitspraak van de Heer Zelf, Joh. 5:43. We zijn dus op weg naar twee oordelen. Dit begint bij Gods huis, de belijdende kerk, volgens Petrus en eindigt met het oordeel over ongelovig Israel. Zach. 12-14 Zoals met de oordelen in het O.T. zal in beide gevallen een gelovig overblijfsel gespaard worden. Dezen doen wat de Heer vraagt, bezig zijn met de hun toevertrouwde talenten totdat Hij komt. Maranatha dus Dirk, een opname? Jazeker, maar met vervolging want dat staat alle serieuze gelovigen te wachten.

 46. Herma Lourens zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juni 2019 om 16:59

  Ook bedankt Dirk. Een goed artikel. Het getuigt van moed om het te zeggen. Uit het aantal reacties blijkt al hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Het roept zelfs agressie op. Ik hoop dat je je dit niet persoonlijk aantrekt Dirk. Dan maar minder applaus. Jij hebt gedaan wat de Geest jou ingaf om te doen. Ik voel sterk in je woorden datgene wat Jezus ook voelde toen Hij de menigte zag. Hij weende omdat ze voortgejaagd werden en afgemat waren en geen Herder hadden. Vanuit deze oprechte emotie schreef je deze woorden. Dank je wel.

 47. harry zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 juni 2019 om 18:23

  Shalom,

  Yeshua komt eenmalig terug om de wereld te richten en te regeren vanuit Yerushalaim.
  Hij zal bij Zijn wederkomst alle nakomelingen van de 12 stammen van Israël die tot op dat moment in de diaspora leven, thuisbrengen, inderdaad door de lucht. Hij brengt ze naar het beloofde land.
  Inclusief Judea en Samaria, de z.g.n. Westbank. Geen droomvlucht richting de hemel maar samen met Hem op aarde, in harmonie met de Eeuwige Zelf en de medemens. De grote verdrukking is al achter de rug, begonnen met de vernietiging van de tempel in 70 van de gangbare jaartelling en duurde tot 1948, toen de huidige staat Israël werd opgericht.
  Zet je vervangingsbril eens af en ontdek dat het allemaal om Israël gaat i.p.v. de Christelijke kerk. Het hele idee van een opname komt voort uit de vervangingstheologie.
  Maar wie lekker verder wil dromen, ga gerust je gang.

 48. Derk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019 om 0:03

  Wat een reacties. Wat is hierin nog waarheid en wie sticht hier verwarring? Wie zet Anti-christ in de plaats van de Here Jezus in Daniël 9:27. Dat kan maar uit één koker komen en dat is de tegenstander. Want zegt de Here Jezus niet dat de Psalmen en profeten het zijn die van Hem getuigen?
  Dus naar wie luisteren wij en wie staat er op de 1e plaats? Maar nee, “wij” luisteren liever naar de jezuieten leer door Ribera gebracht en vervolgens door “broeders” Larkin, Scofield en Darby zijn gepromoot.

 49. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019 om 5:44

  Beste Dirk ,

  Alles wat wij moeten weten , alles waarom wij alle dingen moeten doen , en alles wat wij nodig hebben om te leven is vervat in het Kruis waar Jezus aan gehangen heeft en voor ons persoonlijk gestorven is. Wie de rijkdom van het Kruis kent , weet alles !

  San Tjoa

 50. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019 om 10:34

  We zullen wel zien ! Ondertussen doen we voort wat de Heer ons laat doen : de oogst is groot..waar zijn de arbeiders?

  Dank je wel , Dirk voor je bewogenheid!

 51. Esther zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 juni 2019 om 19:15

  Hallo broeder Dirk… en jullie allemaal.
  Mooi, fijn en bemoedigend artikel. Soms ook goed, denk ik wel eens… even weer met neus op de feiten gedrukt.
  Over de opname, ontstellend veel verschillende visie’s. Ook over het onderwerp Israël.
  Ik persoonlijk heb daar ook een visie op van vanuit Gods Woord. En laat het bij tijd en wijlen ook horen.
  Maar het belangrijkste is onze persoonlijke relatie met onze Hemelse Vader en Jezus onze Heer.
  En ook naar elkaar toe.

  Ooit las ik in een boek van een Argentijnse broeder, dat wij er niet komen omdat er zoveel denkbeelden zijn…of dat we denken dat we het zo goed weten… wij komen er maar om één reden, door het BLOED van het LAM. Ons geloof in Hem en Zijn kostbare offer, dat alleen geeft ons die kostbare Redding.
  Wij brengen de eeuwigheid met Christus door, niet door allerlei theologische denkbeelden van onze kant, maar door het bloed van het Lam.

  Avda (49), dank voor deze korte zin, de oogst is groot… waar zijn de arbeiders?

  Is dát juist niet waar de Heere op wijst, als Hij de laatste woorden spreekt tegen de discipelen, voordat Hij opgenomen wordt. Hand. 1

  Misschien moeten we, ik dus ook, de prioriteiten meer gaan verleggen. Meer Christus, minder ik/ons.
  We zijn zo bezig met aardse dingen, zorgen, zieke of juist de andere kant van het verhaal, onze portemonnee, onze huizen met alle luxe erin, vakanties… en vul maar in, als we zelf maar goed bedeeld worden.

  Ook de reactie van San Tjoa (48), dat is de kern van het kostbare geloof. Het gaat om de Heere Jezus Christus. Wat ook het stuk zo mooi aangeeft van Dirk.

  Ik leen even een groet van Paulus, zal hij vast niet erg vinden.
  “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen”.

  Hartelijke groet van mij, Esther.

 52. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 13:33

  Mooi Esther!

 53. Esther zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 juni 2019 om 18:24

  Dank je Christie.
  Nog een mooie, bekende tekst.
  Jesaja 40 : 31a “…wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht’.
  Liefs, Esther

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden