Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zwijg niet langer, sta op, spreek! (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019, 8:59 door Dirk A A

Het lijden van onze vervolgde broeders en zusters bleef mij, na wat ik er vorige week over schreef, de afgelopen dagen bezighouden. Want terwijl wij genieten van onze vrijheid en misschien wel van onze barbecue of vakantie, lijden onze broeders of zusters in de Heere elders onder vervolging en marteling. Nu, op dit moment, terwijl u dit leest. Zij wachten op u, op mij, op ons meeleven, onze steun, onze stem, ons gebed.

In onze Westerse samenleving hebben wij het lijden weggestopt. Het leven moet fijn zijn en ook onze kerkdiensten moeten fijn zijn. Vinden velen. Geniet van het leven, geniet van het geloof, geniet van God, geniet van Jezus en geniet van de Heilige Geest.
En zeker, we mogen van het leven genieten en van het kennen van de Heere Jezus. Dat zegt de Bijbel ook. ‘Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt,’ adviseert Prediker 9:9.

Toen ik hier verder over doordacht, besefte ik dat het leven van de Heere Jezus op aarde voor een aanzienlijk deel een leven van lijden was. Vervolging, minachting, afwijzing. ‘De vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen,’ (Mattheus 8:20).

Beseffen we dat de meeste Bijbelschrijvers ook te maken hadden met lijden, werden vervolgd. Tal van brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven in de gevangenis. Het lijden hoort bij het geloof, bij het volgen van de Heere Jezus.

Het lijden van onze vervolgde broeders en zusters in landen als Noord-Korea, India, Nigeria en China staat vaak zo ver bij ons vandaan. We lezen er wel eens over in bladen van stichtingen die zich voor hen inzetten, we bidden af en toe voor hen, maar daar blijft het vaak bij, ook bij mij als ik eerlijk ben.
Is het de afstand misschien? Als er in ons land christenen zouden worden opgepakt en gemarteld, dan zouden we wel in actie komen. Toch?

Moeten wij de Heere dan vragen om lijden? Dat niet. Maar hun lijden mag wel eens wat vaker en wat meer ons lijden zijn. ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee,’ (1 Korinthe 12:26).
Hoe kan hun lijden ons lijden worden? Door er in de prediking vaker aandacht aan te besteden. Door voor hen te bidden. Door hen te steunen. Door in de media en in de politiek, nationaal en internationaal, aandacht te vragen voor hun situatie.

Weet u dat zij het merken als er voor hen wordt gebeden? Dat zeggen ze zelf. En zij bidden voor ons, dat wij trouw zullen blijven in het geloof en vast zullen houden aan het Woord van God.

Toen Petrus in de gevangenis zat, ging de gemeente in gebed. U denkt misschien: uit onze gemeente zit er niemand vanwege het geloof in de gevangenis of in een strafkamp.
Maar de Kerk, de Gemeente, is toch groter dan onze kerk, onze gemeente? De Heere Jezus vergadert Zijn gemeente wereldwijd. Die Noord-Koreaanse gelovige die op dit moment wordt gemarteld in het strafkamp, is uw geestelijke broer. Dat Nigeriaanse gelovige meisje, dat door islamitische terroristen is ontvoerd en door hen wordt misbruikt, is uw zusje in het geloof.

Als je dat beseft, doet het toch pijn? Dan ervaar je toch lijden? Dan ga je toch voor hen op de knieën?
‘Als je zo gaat leven, krijg je toch een somber leven,’ reageert u misschien. Somber is niet het juiste woord, meen ik. Dan word je juist een realist. Dan besef je des te meer dat er een geestelijke strijd woedt op deze aarde.

Paulus schrijft in 2 Korinthe 4:10 dat hij altijd van het sterven van de Heere Jezus in zijn lichaam meedraagt, opdat ook het leven van Jezus in zijn lichaam openbaar wordt.
Dit werd voluit zichtbaar in zijn leven. Hij had recht van spreken. Hij werd vervolgd, bracht jarenlang door in de gevangenis, had een doorn in zijn vlees, een engel van de satan, die hem met vuisten sloeg.

Sommige gelovigen spreken wel eens over een ‘gekruisigd leven’. Als onze oude mens, ons ‘ik’, gedood is aan het kruis en we mogen leven met en in Christus, als een totaal nieuwe schepping. Dan wordt het leven van Jezus in ons openbaar, omdat we Zijn sterven in ons lichaam meedragen. Eénmaal is dat werkelijkheid geworden, tegelijk is het een proces dat voortduurt tot de laatste dag van ons leven of tot op het moment dat de Heere Jezus komt.

Dit leven wordt ook voluit zichtbaar in de levens van veel gelovigen die Anno 2019 worden vervolgd. Door deelgenoot te zijn van hun lijden – op afstand, dat wel – mag dat ook zichtbaar worden in ons leven.

In het vrije Westen hebben we als kerken, gemeenten en christelijke organisaties de luxe elkaar te bevechten over thema’s als de opname, het duizendjarig rijk en de doop. Toen in Nigeria de vervolging uitbrak, stopte de onderlinge strijd tussen de verschillende kerkgenootschappen. Wij hebben nog steeds de vrijheid om elkaar te bestrijden. Het is toch een aanfluiting voor de wereld. Dat brengt hen echt niet tot bekering.

Denk eens aan het gebed van de Heere Jezus, kort voor Zijn lijden en sterven, tot Zijn Vader: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt,’ (Johannes 17:21).

Kniel neer en sta op voor onze vervolgde broeders en zusters. Zwijg niet langer, maar spreek. En vergeet niet hen in uw gebeden in de hemelse troonzaal te brengen, bij de Heere.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 juli 2019 om 13:36

  Ondanks zijn vervolging streed Paulus voor de rechte leer. Dat had helemaal niets met luxe te maken.

 2. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 11:35

  Mooi artikel. Als wij deze vervolgde christenen niet als onze broeders en zusters zien, niet bewogen worden, zegt dat veel over ons.

 3. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 17:57

  Beste Dirk, bij deze kniel ik neer, om op te staan voor mijn vervolgde broeders en zusters in Christus. Even voor ik jouw brief ontving heb ik nog met klem en bewogenheid voor ze gebeden. Wel kwam na die tijd even een vraag naar God toe. Heer, ik bid wel, maar waarom doet U zo weinig voor hen? Hebt U daar een speciale bedoeling mee? Omdat Gods gedachten hoger zijn dan de onze, is dat natuurlijk geen relevante vraag aan Hem. Toch kwam deze vraag voor het eerst in mijn leven zomaar bij me op. Heb jij dat soort vragen ook wel eens naar God toe?

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 20:52

  Filippenzen 4: 4 zegt “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.” Het leven en en het nieuws geven ons alles behalve redenen om blij te zijn, hoewel we het nog steeds heel goed hebben. Wat Paulus in de Filippenzenbrief schrijft, KRIJGEN we cadeau van de Heer, maar ik hoor het christenen zo weinig zeggen, laat staan uitroepen. De christenvervolgingen in de wereld geven weinig reden om je te verblijden en toch mogen ook vervolgende christenen zich verblijden over een geweldige toekomst waar we naar mogen uitzien en dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen onze toekomst. Romeinen 8: 18 “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Wanneer wij echter “zwijgen” dan blijkt dat ons hart nog verre van “vol” is! Lucas 6: 45 “De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.”
  Zou ons spreken geen getuigenis moeten zijn? Het valt mij op dat heel veel zogenaamde christenen zelfs niet weten wat “getuigen” is. In Handelingen 1: 8 roept Jezus op om van Hem te getuigen. Zou het toch kunnen liggen aan ons gebrekkige onderwijs in onze gezinnen, in scholen en in de kerk? we bouwen nog steeds te veel op zand!!

 5. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 21:31

  Wij, in onze materiele wereld zijn te weinig bezig met vervolgingen, ook in de samenkomsten en daar versta ik alles onder wat in ZIJN NAAM samenkomt. Terwijl de bijbel er wel over spreekt, 2 Tim 3 vers 12: allen die godvruchtig willen leven, in de HEEERE JEZUS CHRISTUS, zullen vervolgd worden. In 1 Thess 3 vers 3 staat, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukking. Want u weet zelf dat wij hier toe bestemd zijn. De HEERE JEZUS zelf zegt ook: ze hebben MIJ vervolgd, zo zullen ze ook jullie vervolgen. Zo zijn er nog wel meer van die teksten. Bereid je er op voor dat ook hier vervolging kan komen. De bijbel waarschuwt ons daar tegen. Nog niet zo lang geleden las ik dat Noord-Koreaanse christenen gevlucht waren naar Zuid-Korea, en die hadden het in Noord-Korea makkelijker dan in Zuid-Korea. In Noord-Korea hadden ze helemaal niets, alleen hun GOD. Dat was hun enige houvast, hun rots, hun fundament. In Zuid-Korea maken ze zich druk om geld en materiele dingen, en voor je er erg in hebt, ben je los van GOD. Dat is voor hen, maar ook voor ons de sluipmoordenaar. Wij maken ons meestal veel drukker over de wereldse dingen, dan om de HEMELSE dingen terwijl de bijbel heel duidelijk zegt dat we met de HEMELSE dingen bezig moeten zijn. Wij zijn blij dat we hier nog in vrijheid leven, maar het is ook een vrijheid die ons erg makkelijk, van het ware leven met de HEERE JEZUS CHRISTUS afhoudt. Maak daarin de goede keuzen, leef dicht bij het VADER HART van GOD en weet je gezegend.

 6. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 21:59

  Goed weergegeven Dirk. Wat een bedrog, dubbelhartigheid, lijden, verdrukking en onderdrukkingen. Waar mens en dier onder lijden. Openbaring 22 vers 10: En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 11. Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. 12. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

  Ook goed om te weten vers 15: Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 22:09

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor je nieuwsbrief. Het moedigt mij aan om meer, intensiever, te bidden voor onze broeders en zusters die lijden om hun geloof. Ik denk dan vooral aan Turkmenistan en Noord-Korea. Maar ik denk ook aan broeders en zusters die kortgeleden tot bekering zijn gekomen, christen zijn geworden, en nu in een asielzoekerscentrum bevinden ergens in Nederland. Zij zijn vaak bang om uit te komen voor het christelijk geloof, als ze dat doen, worden ze door hun ‘moslimburen’ bedreigd en mishandeld. Het is weleens in de politiek of media geweest. De lijdende kerk.. zo dichtbij.. hoe zouden wij hen kunnen helpen? Hoe vindt je hen? Hoe maak je contact? Mogen deze broeders of zusters meegenomen worden naar een christelijk gezin of naar een kerkdienst? Om even uit de dreigende situatie te zijn en samen met hen te bidden! Misschien zijn er onder ons die daar ervaring mee hebben? Hartelijke groet, Anja.

 8. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 22:57

  Nee Dirk, we hoeven niet te vragen om lijden, ieder huisje heeft zijn kruisje. Wel om Zijn tweede komst! Blijkbaar hebben we niet door dat we geestelijk verdoofd zijn, en slechts visueel waarnemen dat er mensen om hun geloof worden vervolgd, maar raakt het niet echt! We hebben toch het recht te genieten van het leven? De mensheid lijkt werkelijk blind te zijn als het gaat over in welke tijd we leven, mensen worden afgeleid door “brood en spelen”. Het is de grote misleiding waardoor Nederlandse Christenen voorbij gaan aan wat er werkelijk toe doet! Let wel! de tijd is kort.

 9. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2019 om 23:09

  @ 3 Frea Timmerman,

  Is het God die niets doet voor zijn vervolgde kinderen, onze vervolgde broeders en zusters, of zijn wij het die niet luisteren naar Zijn Stem? Afgezien van bidden, kunnen wij ongetwijfeld meer voor hen doen vanuit ons comfortabele en vrije wereldje.

 10. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 8:38

  Beste Dirk,

  Dit artikel spreekt me aan. Het zijn precies dezelfde gedachten die ik ook heb. Ook ik bid te weinig en het eigen leven slokt me weer op. Ik ervaar dezelfde vragen als Frea Timmerman (3). Ik lees de nieuwsbrieven van Open Doors. Ik zie hun inzet en bewogenheid. Soms wordt een gelovige gered op wonderlijke wijze, maar even zo vaak niet. Waarom de één wel en de ander niet? Is het nu de tijd van de redding of zie ik het vernietigende werk van satan op deze wereld, die nog rond gaat als een briesende leeuw in dit geval? Wat een wonder dat de vervolgde gelovigen kunnen volharden! Daar zie ik het werk van Gods Geest in.

  Ik erken dat ik weinig doe, heb het gevoel dat ik weinig kan doen. Het moet ook in de persoonlijke situatie mogelijk zijn. Een ding is zeker dat God alle tranen zal wissen. Wat een troost is dat hopelijk voor de vervolgde moedige gelovigen. Daar zijn onze tranen niets bij.

 11. gilles bos zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 10:03

  Als Christenen hebben we de plicht om het evangelie te verkondigen / uit te dragen. Zelf heb ik een brief opgesteld, waarin ik een beknopte samenstelling van de bijbel heb geschreven. Jezus Christus, de zoon van God staat centraal.
  Verbaal ben ik niet zo sterk, om die reden heb ik het op papier gezet. Ik ben zelfstandig ondernemer in de gevelrenovatie en tijdens de werkzaamheden vraag ik of de mensen deze geloofsovertuiging willen hebben.
  Sommige mensen willen die niet, maar het levert vaak wel serieuze gesprekken op, wellicht is er dan weer een zaadje gestrooid. De meesten vinden het positief en praten erover door.
  De velden zijn wit, maar arbeiders zijn er weinig. Laten we allemaal ons steentje bijdragen, en het niet alleen van een voorganger of evangelist verwachten.

 12. Tjitze koster zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 14:26

  Regelmatig bidden we voor vervolgde christenen. Ook in het kerkblad wordt er aandacht aan besteed. Persoonlijk bid ik dagelijks voor vervolgde christenen. Belangrijk om hen niet te vergeten. Mijn gebed is ook: Heer kon spoedig terug. Dan is er geen lijden neer.

 13. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 15:31

  @ nico ‘t lam: 6/7 om 21:31. uur. Ik sluit me gaarne aan bij uw reactie.

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 16:19

  Goed van je Dirk, om extra voorbede voor Israël te vragen, jullie weten en horen vaak veel meer dan wij en dan is een extra oproep voor gebed dringend noodzakelijk. Ik hoop dat je dit, als het nodig is, vaker gaat doen. Wij krijgen veel informatie/gebedspunten over Israël via de Intersessors for Israel, Messiaanse joden in Israël. Zij bidden iedere vrijdagmorgen in Jeruzalem, zijn behoorlijk goed bekend met de spanning tussen Amerika/Iran en Israël en zo kunnen we gericht bidden. Voor ons is gebed voor Israel en de lijdende Kerk het meest noodzakelijk. Jammer, beter gezegd: Het is een ernstige zaak dat er weinig gebeden wordt voor deze 2 situaties in de kerk. Is de kerk/gemeente alleen bezig met overleven? Ik ben daar wel bang voor. Wat WIJ moeten doen: allereerst veel meer gaan bidden voor onze gemeentes, dat zij meer zicht krijgen en gaan bidden voor Israël en de lijdende kerk, het zijn allemaal broers en zussen.

 15. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 17:02

  Ik gebruik de gebeds-app van SDOK, dan krijg je elke dag een gebedspunt en kan je gericht voor deze vervolgde Christenen bidden en soms ook danken als er iemand is vrijgekomen uit de gevangenis.
  Vandaag een 7 jarige jongen die beschoten is door extremistische Fulaniherders, zijn oom kwam hierbij om het leven.

 16. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2019 om 20:48

  Ten eerste heb ik erg te doen met alle mensen die lijden om hun liefde voor Jezus op welke wijze dan ook. De gebedslijst met onderwerpen waarvoor we zouden moeten bidden is onnoemlijk lang dat ik af en toe door het bos de bomen niet meer zie. Vaak is er in je eigen leven of omgeving al zoveel om voor te bidden, daarom ben ik blij dat er organisaties zijn zoals b.v. Open Doors die zich inzetten voor de vervolgde christenen wereldwijd en voor hen bidden. Gelukkig weet God wat er op aarde gebeurt en wat er zich in een mensenhart afspeelt. Het goede nieuws is dat Jezus ons het evangelie van het koninkrijk bracht. In het onze Vader bidden we “uw koninkrijk kome gelijk in de hemel alzo ook op de aarde” dan proef ik daarin ook het verlangen van God om Zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. We zien dat de afgelopen 2000 jaar er qua christenvervolgingen niets veranderd is zo niet erger geworden. Vanaf Genesis zal de strijd in de hemelse gewesten maar ook hier op aarde doorgaan totdat Jezus terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen. Gods heilsplan gaat door en Zijn beloften blijven staan. We mogen ons ten alle tijde verblijden dat Jezus het mogelijk maakte voor de mens om nu al deel te mogen uitmaken van Zijn koninkrijk dat aanstaande is.

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2019 om 13:13

  Beste Dirk, ook heb ik kennis genomen van het stuk wat jij geschreven hebt. En ook de commentaren gelezen. Je staat versteld wat er in de wereld gebeurt. Natuurlijk word ik op de hoogte gebracht. We denken ook aan de Palestijnse christenen, en aan christenen in vele landen. Het is teveel om op te noemen. En nu ga ik naar de kerk en dan wordt op een egale manier gebeden voor de nood van de wereld. En dan eindigen wij met het Onze Vader. Ik mis vooral de ernst van de christenen in de wereld en het is dat ik diverse geschriften lees en ook bij de problemen bepaalt word. Het is teveel, je wordt overdonderd met de verhalen. We kunnen alleen onze Hemelse Vader opzoeken in het gebed en hem de vervolgingen en onderdrukking vertellen. Zoek Zijn Aangezicht, laat zien dat je je ook betrokken voelt bij de nood in de wereld. Hij wacht op die gebeden.

 18. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2019 om 14:10

  Als ik dit alles lees, gaan mijn gedachten naar een 3e wereldoorlog en misschien vandaar naar het einde van ons aardse bestaan. Het is al onrust en dreiging. En wat kunnen wij doen? Inderdaad : wij hebben het machtigste wapen wat er bestaat, ons gebed. Ook ik moet bekennen dat ik vaak niet veel verder kom dan het eigen kringetje, en als ik dit allemaal lees, moet ik vol schaamte mijn hoofd buigen want wat is er nu makkelijker dan uit onze eigen veilige zône onze gebeden op te zenden naar ons alomtegenwoordige Hoofd? Bedankt Dirk, voor deze belangrijke nieuwsbrief!

 19. Jérôme Kikkert zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2019 om 19:22

  Volledig met je eens Dirk! Ik vroeg aan de dominee van de kerkelijke gemeente waarvan ik destijds lid was, of hij niet elke week in het kanselgebed ook voor onze wereldwijd vervolgde broeders en zusters wilde bidden, in de hoop, dat naast de kracht van het gebed, ook deze gemeente de ogen zou openen en zich ervan bewust zou mogen worden. Enorm teleurstellend vond en vind ik het dat mijn verzoek terzijde werd gelegd…

 20. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2019 om 21:30

  Dirk, mag ik misschien een advies geven aan die mensen die heel veel bidden, zelfs moe worden doordat er zoveel gebed gevraagd wordt. Het is van ons geen pasklaar antwoord maar misschien een hulpje. Zie dit als de grote lijn die ieder zelf moet invullen.

  Mijn man en ik bidden altijd samen. We zijn niet van de jongsten meer, hebben dus meer de gelegenheid om te bidden. We maken onderscheid tussen gebedspunten waar we iedere dag voor bidden en waar we 1x per week voor bidden. We bidden dagelijks voor ons gezin, Israel en voor Hoop voor vrouwen (zij hebben een gebedslijst voor iedere dag). Hier komt bij als er gebed gevraagd wordt voor een bepaalde situatie. Een zieke, een probleem, via de krant of journaal. Daar bidden we dus ook voor, soms spontaan. Verder hebben we de andere gebedspunten verdeeld over de 7 dagen van de week zodat we zeker 1x per week voor een bepaalde organisatie/situatie bidden. Zo bidden we dus d.m.v. de gebedslijst van Open Doors 1x per week maar wel zo dat alle gebedspunten genoemd worden. We hebben het allemaal in een schrift geschreven. We worden ouder en kunnen zo niets vergeten, vooral als we beloofd hebben om voor iemand / een situatie te bidden. Zo bidden we ook 1x per maand mee met “Op de bres voor Nederland”. Ik zeg beslist niet: Dit is de manier maar zo kan het en word je niet zo snel gebedsmoe. Misschien hebben enkelen hier een hulpje aan.

 21. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juli 2019 om 11:47

  Bedankt Dirk. Het is ons lichaam daar bidt je voor. Ik weet ook dat het soms half gebeurt. Een systeem als van Lenie Sneek helpt vast. Bedankt. Er is nog iets, wij in de westerse wereld worden ook vervolgd, maar we hebben het vaak niet door. We verleggen zo gemakkelijk grenzen. Het moet allemaal kunnen. Satan heeft het zoveel gemakkelijker met ons, hij duwt ons zo over het randje en we hebben het niet door. Wij hebben God lief, maar nog meer onze vrije tijd, ons geld, onze baan, onze kinderen en nog heel veel meer kunnen wij invullen. Wij, hoeft niet voor iedereen te zijn, maar het is een groot gevaar. Als God niet meer bovenaan staat, verdampt onze liefde voor God en vervolgens voor onze naaste. Lauwe christenen kun je lezen in Openbaringen, dat is niet veel goeds. En uiteindelijk beland je als ouderling bij de hoeren. Dit is een duidelijk voorbeeld, maar ook veel niet zo gemakkelijk te zien, maar zit je toch helemaal fout. Zonder de Heilige Geest in je hart, die je waarschuwt voor iedere stap die je verkeerd doet. Wij hebben allemaal de wapenrusting nodig en elkaar als lichaam van Christus, dat wij onze zonden aan het licht brengen, ons verootmoedigen en terugkeren naar de enige weg, naar God. En dat is altijd te zien aan de Liefde want die woont in je. Ja we moeten met enorm veel liefde onze vervolgde broeders en zusters lief hebben, maar moeten ons hier in Nederland bekeren, zodat wij laten zien dat wij Gods kinderen zijn en ze jaloers worden op ons. Nogmaals bedankt.

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juli 2019 om 12:38

  Beste Dirk,
  De Lijdende Kerk is buiten ons gezichtsveld voor het merendeel en de Westerse mens heeft over het algemeen geen idee wat lijden is. Wij hebben voedsel, kleding en onderdak terwijl driekwart van de wereldbevolking dat niet eens heeft. Wij hebben geen oorlog, wel stromend water, elektriciteit en een uitkeringsmogelijkheid wat nog minder mensen in de wereld hebben. Wij weten niet wat echt lijden is. Als je wil weten wat lijden is, dan moet je maar eens naar die plekken gaan waar niemand naartoe wil gaan. Dan moet je eens proberen van iemand te houden die een uur in de wind stinkt, die incontinent is, die aan alles en nog wat mankeert, die in de psychiatrie en in de verpleeghuizen zitten. Mensen weten niet wat liefhebben is. Een prettig gevoel is geen liefde. Ik kan ook kwaad worden als goede bedoelingen met het rotste van het rotste beantwoord worden. Dat mensen die zich niet kunnen verweren, opgelicht, beroofd en mishandeld worden. Dat in sommige landen de mensen uitgemergeld zijn door een tekort aan water en voeding en kinderen op de harde stenen grond moeten slapen. Dat ze opgeruimd worden, als er teveel van zijn zoals de straatkinderen in Brazilie omdat voor een WK-voetbal de straten schoon moeten zijn. En dan klagen mensen al hier in het rijke, door-en-door verwende en geestelijk duistere Westen als zij hun voetbalwedstrijd niet kunnen zien en geen vlees op hun bord hebben. Laten zij maar eens praktisch wat voor een ander gaan doen (zoals de joodse cultuur dat leert) en dan pas gaan bidden met vrome woorden tot God. Wij helpen de Lijdende Kerk niet omdat wij alleen bidden om ons geweten gerust te stellen. De waarheid is echter dat de Lijdende Kerk voor ons bidt! Daarom houden wij het vol! Zij komen er wel, maar wij dan ……? met onze zogenaamde rechtzinnige leerstellingen en uiterlijke vertoon….?
  Groeten van San

 23. Simon zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juli 2019 om 20:39

  Israel heeft het in dezen iets makkelijker, zij mogen Psalm 83 bidden.
  De kerk, zolang ze nog genadetijd ontvangt, moet een heel andere weg gaan. Tegen haar is gezegd: Keer hun ook de andere wang toe…

 24. harry zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juli 2019 om 21:51

  Shalom allemaal,
  Onlangs was het weer de nacht van gebed van Open Doors, telkens weer verbaas ik mij over de krachtige getuigenissen en de hoopvolle berichten, dwars door alle ellende heen werkt de Eeuwige.
  Dat geeft hoop, Hij laat het er echt niet bij zitten. Helaas kon ik niet de hele nacht blijven, omdat de shabbat begon, maar gelukkig kon ik nog wel een gedeelte meebidden.
  Die keren dat ik nog op zondag in een kerk kom, door het koor waar ik op zit of door mijn oudste zoon die organist is, merk ik dat er wel regelmatig door dominee’s gebeden wordt voor vervolgde christenen, maar bijna nooit voor de situatie in Israël. Helaas, maar het valt mij gewoon op.
  Dus moeten mijn vrouw en ik zelf maar voor het Joodse volk en voor Yerushalaim bidden. Gisteravond nog naar een maandelijkse bidstond voor Israël geweest, 5 mannen op een gemeente van een paar honderd leden!
  Gebed voor vervolgde broeder EN voor Israël blijft belangrijk, totdat Yeshua Zelf orde op zaken zal stellen en alle tranen zal afwissen. Tranen van de kruistochten, de pogroms, de shoa en tranen van vele gemartelde, opgehangen, gekruisigde, onthoofde volgelingen van Yeshua.
  Baruch habah b’shem Adonai.
  Kom Yeshua, kom spoedig.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden