Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Binnen VN lijkt blinde haat tegen Israel te heersen (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juli 2019, 19:56 door Dirk A A

Voor mij is nu de grens bereikt. Opnieuw steunde Nederland deze week twee anti-Israelresoluties van de Verenigde Naties. Zoiets zou niet meer gebeuren, zegde de regering toe na een aangenomen SGP-motie eerder hierover. Maar het gebeurt dus wel. De partijen CDA, CU, SGP, VVD, PVV en FVD hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, maar deze zaak acht ik ernstig genoeg om de minister voor terug te roepen naar de Kamer, ook al is het zomerreces. Zeker een partij als de CU kan hier toch geen verantwoordelijkheid meer voor dragen…

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (Ecosoc) hield deze week haar ‘2019 sessie’. Slechts één land werd belangrijk genoeg geacht om te veroordelen in twee resoluties: Israel. En Nederland stemde mee tegen Israel. Dan zijn er wel landen te bedenken die eerder in aanmerking komen voor een veroordeling. Maar het lijkt wel dat er binnen de Verenigde Naties een blinde haat heerst tegen Israel. Of moet je misschien zeggen: haat tegen de God van Israel. Het land Israel is immers Zijn land en het volk Israel Zijn volk.

In de resoluties wordt met geen woord gerept over de kwalijke rol van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en de terreurbeweging Hamas in Gaza. Nederland stemde vóór deze anti-Israelresolutie, die als titel had: ‘De economische en sociale gevolgen van de Israëlische bezetting op de levensomstandigheden van het Palestijnse volk in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette gebieden.’ Van de 54 landen die deel uitmaken van Ecosoc stemden 45 landen voor de resolutie. Amerika en Canada stemden tegen, Brazilië, Kameroen, Togo en Oekraïne onthielden zich van stemming.

Israel wordt opgeroepen de grensovergangen met Gaza volledig te openen, de infrastructuur in de Palestijnse gebieden te herstellen, alsmede tal van andere maatregelen om de leefsituatie van de Palestijnen te verbeteren. Ook stelt de resolutie dat de Arabische bevolking van de ‘bezette Syrische Golan de beschikking moet houden over de economische en natuurlijke bronnen van het gebied.
Dat het economisch slecht gaat in de Palestijnse gebieden is volledig de schuld van Israel, aldus Tarik Alami van de VN-organisatie ESCWA, die voor Ecosoc een rapport opstelde over deze gebieden. Maar liefst 2,5 miljoen Palestijnen zouden te lijden hebben onder het bezettingsbeleid van Israel.

De veroordeling van de Joodse staat werd in een tweede resolutie in de vorm gegoten van een veroordeling van Israel inzake Palestijnse vrouwenrechten. Vrij eenvoudig kan een lijstje worden gemaakt van landen die vrouwenrechten schenden, zoals Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië, maar die gaan kennelijk vrijuit.
Resolutie E/2019/L.25 van Ecosoc wijst beschuldigend naar de impact van de Israëlische bezetting op de leefsituatie van Palestijnse vrouwen en meisjes.

Deze resolutie werd gesteund door 40 landen. Opnieuw stemden Amerika en Canada tegen, terwijl Brazilië, Kameroen, Duitsland, Jamaica, Mexico, Roemenië, Togo, Oekraïne en Engeland zich onthielden van stemming. En ja, Nederland steunde ook deze resolutie. Helaas, helaas.

De Israëlische bezetting wordt door deze resolutie een groot obstakel genoemd met betrekking tot de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes. De resolutie roept dan ook op tot ‘dringende maatregelen’ om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse bevolking te waarborgen. De internationale gemeenschap wordt aangespoord ‘speciale aandacht te geven aan de promotie en bescherming van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes’.

Met geen woord wordt er gerept over het kwalijke beleid van Hamas en van de Palestijnse Autoriteit, die de bevolking terroriseren en miljoenen aan hulpgelden misbruiken om terroristen salarissen uit te betalen, terwijl de Palestijnse leiders zelf in weelde te leven. Geen woord ook over de voortdurende dreiging vanuit de Palestijnse gebieden richting Israel van aanslagen, de massale Palestijnse gewelddadige protesten de afgelopen maanden bij de grens met Gaza, de honderden raketten die de afgelopen jaren vanuit Gaza op Israel werden afgeschoten, de brandende vliegers en ballonnen die vanuit Palestijnse gebieden talloze branden in Israel veroorzaken.

Kennelijk leeft de VN in een andere wereld. Er is één kwaadaardig land in het Midden-Oosten en dat is Israel. En Nederland doet – al jaren – mee. Van D66 in het kabinet kun je zo’n opstelling verwachten. Ooit was de VVD nog redelijk pro-Israel, maar die tijd lijkt voorbij. Van het CDA verbaast het me ook niet echt, maar dat de ChristenUnie hierin meegaat, dit accepteert, dat is voor mij onbegrijpelijk.

Daarom: ChristenUnie, trek een grens. En zeker, CDA en VVD, doe dat ook. Het steunen van zo’n resolutie is het vervloeken van Israel, waarover Genesis 12 spreekt. Wij worden juist opgeroepen om Israel te zegenen. Dat zal de Heere zegenen, dat belooft Hij in Zijn Woord. Geloven we dat nog?

Dirk van Genderen
(Met dank aan het CIDI en de website van de VN: www.un.org)

45 Reacties

 1. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 0:07

  Shalom Dirk. Je schrijft: Voor mij is nu de grens bereikt. Verbaast het je dat de regering zo met Gods volk omgaat? We weten toch wat er in de bijbel staat over het eind der dagen?
  In hoeveel kerken wordt onderwijs gegeven over God, het land en het volk?
  Hoeveel mensen bidden voor onze regering met betrekking tot deze zaak?
  Hoeveel mensen maken God Zijn woord indachtig aangaande Zijn volk?
  Hoe vaak worden christenen die Israel liefhebben wel niet verweten dat ze Israel meer liefhebben dan God. Terwijl juist dit mensen zijn die erkennen en herkennen dat God al meer dan een eeuw bezig is om de vervallen hut van David te herstellen, en enthousiast zijn dat de Vader Zijn volk weer plant in het hun beloofde land.
  Wij hebben in ons parlement maar 1 partij die een bijbels standpunt hanteert met betrekking tot het land van Israel. Ook de CU heeft een tweestaten oplossing in haar partijprogramma staan. Dat is humanisme en niet bijbels.
  Als de gemeente in Nederland niet op de bres gaat staan kan het alleen erger worden.
  Ik hoop nog steeds dat jij misschien meer onderwijs over God, land en volk gaat geven.

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 16:45

  Sjalom Dirk,

  Door deze houding zal Nederland tot de bedelstaf worden gebracht. Deze opmerking zal bij velen niet op prijs worden gesteld maar toch als ik diep in de geschiedenis kijk zie ik een algemene opleving bij ieder volk waar Joden geaccepteerd worden. Men lift mee op de zegen van de Eeuwige die verbonden is aan het uitverkoren volk.

  Daar waar die zegen zichtbaar wordt komen ook jaloerse blikken en komen er praatjes in de wereld dat de Joden het bezit van het volk naar zich toetrekken. Men vergeet dat zij door hun openstelling tot een hogere welvaart zijn gekomen en als het ware meeliften op de welvaart van de Joden.

  Hoeveel fabels zijn er toegedicht aan mijn volksgenoten en laster die als zoete koek geslikt worden is zeer groot. En de christenen waren zeer naïef en menigeen geloofde wat er over ons verteld werd. Wie zijn geschiedenis niet kent moet die met schade en schande overdoen. Hier zien wij op het wereldtoneel dat men collectief vergeet welke zegeningen tot stand zijn gekomen door het Huis van Israël.

  Opnieuw die jaloerse blikken maar nu op veel grotere schaal dan eeuwen geleden. Ik besef heel goed dat mijn volksgenoten helemaal alleen komen te staan en dat zij niets goeds hebben te verwachten van de omliggende landen. Wat is de plaats van de christen hierin? Nemen die het ook massaal op tegen hen die Israël veroordelen. Ik hoor het menigeen al zeggen: ja, ze moeten eerst maar eens vrede sluiten met hun vijanden, dan komt er pas vrede. De vijand heeft slechts een doel voor ogen en dat is vernietigen. Zij hebben daar alles voor over en schrik niet, een leger van 200.000.000 zal optrekken om Israël te vernietigen.

  Maar wat staat er in de Bijbel hierover? Christenen kunnen ook lezen dat er vele maanden zullen volgen om alle dode lichamen die er zullen vallen door de Israëli zullen worden opgeruimd. Zijn we dichterbij gekomen bij die realiteit? Of denken we: zo een vaart zal dat niet lopen. De Eeuwige waakt over Israël.

 3. K. Minderhoud zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 17:18

  Helemaal mee eens

 4. Kees van Impelen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 17:46

  De VN is van deze wereld. Buiten de gemeente is de wereld in de macht van de tegenstander. Tot dat de Here komt.
  God wil dat Zijn volk zich vergadert, dus het wordt nog veel erger.
  Groet,
  Kees van Impelen.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 17:50

  Over de eventuele Nederlandse bijdrage door een fregat van de Koninklijke Marine in de Straat van Hormuz gesproken. Laten wij bidden voor deze situatie en voor de bemanning van het fregat dat eventueel naar de Straat van Hormuz gezonden zal worden. Aangezien het daar onveilig is, laten wij bidden om bescherming, Gods Vrede en Rust en dat de bemanningsleden van dat fregat de Heere Jezus als ook hun Redder en Heer mogen aannemen.

 6. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 18:21

  Beste Dirk en medegenoten/lezers, het is een tijd geworden waarin alles wat niet op de Rots der eeuwen gebouwd is gaat wankelen en bezwijken. Ze zullen verbergen (weg)vluchten in hunne holen zowel slaaf als vrije; dit staat in: Openbaring 6:15.
  Onze eigen regering kan de net gemaakte en aangenomen nieuwe wet aangaande gezichtsbedekkende kleding -in het openbaar – NIET UIVOEREN of HANDHAVEN en dit is MAAR GOED OOK! Wat heeft men immers met hoe iemand zich wil kleden te maken?
  Over dat er obstakels en struikelblokken in de wereld zijn de volgende OPMERKING: ,,Ben ik het misschien ook?”
  Aan elke politieke partij kleeft wel wat, dat is een feit. Maar goed dat er nog een zon der gerechtigheid schijnt over zowel goeden en slechten. Dat is GENADE.

 7. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 18:46

  Bedankt voor het vertellen van alle details van deze resolutie. Dan zie je dat het nog erger is dan in eerste instantie gedacht, dat Nederland deze voor resolutie heeft gestemd. Selectieve verontwaardiging en stemmingmakerij tegen Israël. Dit kabinet moet zich schamen.
  Overigens heeft de CU zich ook aangesloten bij veel andere partijen die hier kamervragen over hebben gesteld. Misschien moet Blok aftreden hierom?

 8. Theo Koppes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 18:58

  Hoi Dirk,

  Kunnen we misschien massaal reageren naar de Christen Unie?

  gr,
  Theo

 9. Anja Smaal zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 19:19

  Dirk, Hoe kunnen we hiertegen in verweer gaan als burgers? Heeft het zin om een petitie op te zetten of bezwaar aan te tekenen bij de SGP of CU?

 10. H.Liebeek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 19:20

  IS DIT NU EEN OPMAAT IN HET EINDTIJD SCENARIO ?! BID OM VERGEVING VOOR HEN DIE DIT MEDE TOELATEN EN / OF BESLUITEN. MARA NATHA , WE VERWACHTEN DE KOMST VAN ONZE HEILAND. VRAAG OM DE LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST VOOR ONZE REGERING : NEDERLAND, EUROPA EN DE VN. WANT ONZE HEMELSE VADER IS BIJ MACHTE ONEINDIG VEEL MEER TE DOEN DAN WIJ BIDDEN EN / OF BESEFFEN. henk.

 11. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 19:27

  Inderdaad Dirk, “de VN leeft in een andere wereld”. Hoe vaak zijn resoluties gesteund in het nadeel van Israel? Zelfs als de zoon van de hoogste Hamasleider in de VN een getuigenis aflegt van de werkelijkheid – dan nog wordt er niet geluisterd. Onlangs heeft ook zijn broer getuigd over wat Hamas doet met de eigen bevolking (incl. vrouwen).
  Sigrid Kaag van D66 schijnt de steun te hebben gegeven, nu weten we dat er in D66 anti-semitische elementen zitten. Maar om als NL te belanden op het lijstje van niet democratische landen, dat is een shock! Ik ben benieuwd wat Stef Blok zal antwoorden op de vragen die nu gesteld worden. VVD-PVV-CDA-CU-SGP en FvD zijn goed voor 82 zetels van de 150 in de Tweede Kamer. Als er geen krachtig tegengeluid komt dan is het gedaan met onze joods-christelijke achtergrond en krijgt de anti-christ het hoogste woord in NL maar ook erbuiten!

 12. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 20:00

  Shalom broeder Dirk,
  Wat een bijzondere nieuwsbrief! Zoals we vorig jaar 1 augustus gezamenlijk baden voor regen, (en het is verhoord!!) misschien kunnen we donderdag 1 augustus gezamenlijk ergens bidden voor de CU en vooral voor Israel?? Wat een schitterend lied van Simpson! Once it was the blessing, now it is the Lord! Mooie vertaling in het Nederlands! Een kindje gered van abortus, hier in Nederland, prijs de Heere! Ruchama: ontfermd! Als het mogelijk is, zou je aan de moeder Gods zegen en ontferming willen wensen en doorgeven? En dan godsdienstvrijheid in Egypte, 6500 kerken gevraagd om als kerk weer te mogen functioneren. Wat is God goed, Hij gaat door met Zijn werk! (2018 stond Egypte op de ranglijst van vervolging op 17e plaats!). En dan broeder Bae wil 1 miljoen Bijbels drukken en Noord Korea binnen brengen voordat het regime valt! O, als wij daar aan kunnen meewerken (financieel en in gebeden!) En gebed voor de broeder met de zieke benen, en de zuster met lever-tumor! Kortom, de nieuwsbrief brengt ons weer tot danken en bidden! Verbonden in Zijn heerlijke Naam, anja.

 13. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 20:00

  Wij konden het verwachten dat deze dingen gingen gebeuren. En het zal nog veel verder gaan.
  Morgen gaan wij weer ter kerke, dan mogen wij al de noden bij de Heer brengen en Hem smeken
  om naar Zijn volk om te zien, want ik zie niet in dat wij deze blinde ogen nog kunnen openen.
  Dit kan alleen nog maar door aanhoudend bidden.

 14. Mevr. A. Mulder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 20:11

  Geachte broeder van Genderen,
  Bijzonder dankbaar ben ik, dat u zich inzet zowel voor verdrukte christenen, maar ook op bijzondere wijze voor God’s volk, Israel.
  Ik stem volledig in met uw reactie op de zoveelste, boze, leugenachtige anti-Israel resolutie van de Verenigde Naties. Maar ook dat u de Nederlandse regering ter verantwoording wilt roepen, die kennelijk “willens en wetens” voor die resolutie heeft gestemd.
  Een heel bekende Nederlandse politicus heeft eens gezegd:
  “Met de Bijbel kun je geen politiek bedrijven.”
  Maar God, de Schepper van hemel en aarde, denkt geheel anders, zoals u ook aangaf met het terecht noemen van de tekst in Genesis 12.
  Een vraag, of eigenlijk een verzoek: Kunnen wij als lezers van uw brieven een bijdrage leveren in uw oproep aan de regering, bijvoorbeeld in een vorm van een petitie? Mevr. A. Mulder

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 20:42

  Ik behoor nog tot de generatie die de tweede wereldoorlog meemaakte. Helaas moet ik zeggen, dat ik Nederland tijdens 1940/’45 niet anders ken dan antisemitisch. Het was de Nederlandse politie die de huis aan huis razzia’s uitvoerde. Anne Frank werd nog even kort voor de capitulatie door de Nederlandse Spoorwegen naar Auschwitz gebracht. Op 4 mei roept de regering elk jaar schizofreen: “nooit meer”. Sinds 1940 is er niets veranderd! De groep die Joden geholpen heeft in de oorlog was heel klein!! Na de oorlog was die groep ineens veel groter…. Voor mij Nederland ten top!

 16. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 20:59

  Beste Dirk, toen ik deze week het verslag van het CIDI las was mijn directe reactie: Hiervoor gaan we direct bidden. Tijdens mijn gebed werd ik “verbolgen in de Geest”. Vreselijk wat hier door Nederland is gedaan. Wie is er afgevaardigde van Nederland in de VN? Wie heeft er hier “voor” gestemd? Ik kon er niet achter komen. Weet jij dit misschien? Dit zullen we als land zeker gaan merken. Ik sta pal achter de diverse voorstellen van schrijvers in dit commentaar. Ik kan misschien niet overal naartoe, maar voor alle acties bidden zal ik zeker doen. En wat jij zegt Dirk: minister Blok moet zeker terug komen van zijn zomerreces. Een speciale opdracht voor de ChristenUnie.
  Ik wens je, Dirk, Gods wijsheid en de leiding van de Heilige Geest bij het bedenken wat er gedaan kan worden.

 17. Herma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 21:00

  Beste Dirk, ook ik sluit mij bij de vorige sprekers aan. Dit kunnen we niet zomaar laten geschieden. Ik wil ook graag een bijdrage leveren om de regering ter verantwoording te roepen. Laat maar weten hoe we dit kunnen doen.

  Wie Israël zegent wordt gezegend, wie Israël vervloekt wordt vervloekt!

 18. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 22:19

  Vorige week hadden we het al over grenzen verleggen, ja… natuurlijk ook bij een politieke partij.
  Dan is er ook nog een grote verscheidenheid en verdeeldheid in Christelijk Nederland.
  Toen ik geen Christen was, was ik blind over al deze Christelijke onderwerpen. Of het nu abortus was of Israël. Maar onder Christenen had ik dat toch anders verwacht. Maar die verleggen ook hun grenzen. Bij vele christenen gaat het juist andersom. Zij verleggen ook hun grenzen en nemen het niet meer zo nauw, wat er geschreven staat als waarheid. Maar ik begrijp heel goed waarom velen zo blind zijn. Beste Dirk, of ze weten niet beter, of ze laten zich bespelen. Neem ze het niet kwalijk, maar laten wij bidden dat ze de ogen openen, zodat ze kunnen zien.
  Wel is het belangrijk Dirk, om door te gaan met bidden. Dat er een eenheid komt onder Christenen en verootmoediging vragend en vergeving voor Nederland.
  Zodat er velen behouden mogen blijven, en nog velen de Waarheid van de Here Jezus mogen leren kennen.
  Nu het nog kan, en er nog tijd is. Blijvend strijdend met de Bijbel in onze hand. Niet oordelend of belerend. Maar met liefde. Geloof, hoop en LIEFDE. De heilige geest zal ons helpen.
  Het gaat niet om ons, maar hoe wij God dienen. Dankbaar voor de genade, die wij al hebben. Zo ook voor Gods oogappel… Israel. Niet om al onze menselijke meningen. Nee, heel gewoon… omdat God dat van ons vraagt.
  Gehoorzaam zijn aan Onze Vader, blijvend vasthoudend zoals het geschreven is in de Bijbel. Wij worden gezegend door goed te doen. Zo zullen velen gezegend worden die de Here niet kennen. In je omgeving, maar ook Nederland. En als wij strijden voor Israel en het Joodse volk, omdat de Here dat van ons vraagt, zullen ook velen gezegend worden. Laten we bidden en een eenheid vormen. Wij hebben elkaar nodig, maar wel binnen de grenzen van de Waarheid.
  Dankbaar zijn dat de Heilige geest ons helpt, om de mensheid te dienen, Israël en het Joodse volk.

 19. S. Feitsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 22:30

  Ik ben verbijsterd en kan niet anders dan zeggen dat ik de Nederlandse houding verschrikkelijk vind. Ik vind dat Stef Blok moet worden teruggefloten. Zijn houding t.o.v. Israel is een taken van haat. Een motie van wantrouwen?

 20. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2019 om 23:01

  Shalom Dirk
  Ook helemaal met je eens en met de reacties, vooral 1+2!
  Op Twitter wordt er veel aandacht aan besteed en er is veel verontwaardiging van alle kanten!
  Ons Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt beïnvloed door anti-Israel krachten, volgens mij, en dat is ook nog te begrijpen met een minister van D’66 op dat Ministerie!
  Hopen en bidden dat ze deze resoluties zullen gaan intrekken of anders op naar een nieuwe regering!
  Jesaja 40:1-11 is nog steeds onze opdracht!

 21. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 8:19

  Ja geachte Dirk,

  Helaas voor ons land,kan God ons land niet zegenen, want wie Israel vervloekt…, dat doet de meeste politieke partijen. Wat we moeten gaan doen is bidden dat onze regering erop terugkomt. BIDDEN voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem!!!!!!!!!!!!

 22. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 10:13

  Eens met Dhr. van Genderen. Maar als men 2 Timotheus 3 erop na slaat, verwondert mij deze gang van zaken absoluut niet. Ik zal blijven bidden voor: “de vrede van Jeruzalem”. Maranatha Here Jezus!

 23. Rhea Boonstoppel zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 13:43

  Hallo Dirk,

  Wat fijn zo’n scherpe eerlijke opinie weer van jou, het sneed mij door merg en been toen ik het van de week hoorde. Kunnen wij geen vuist maken naar de regering en massaal op de bres gaan staan voor onze Oudste Broeder, dit mogen we niet klakkeloos laten gebeuren, dan zijn wij net zo erg.
  Dit heeft Israël niet verdiend, wat een blindgangers in onze regering.
  Het kan best zijn (en dat geloof ik ook) dat dit eindtijd tekenen zijn, maar dan hoeven wij toch niet slapend ons hoofd erbij neer te leggen?

 24. Joke van de Voort zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 16:46

  Beste Dirk,
  Ik weet dat u een goede vriend bent van Gods volk, ik ben dat ook. Al jaren bid ik voor onze regering dat ook zij in hun besluiten achter Israel en de God van Israel blijven staan, niet alleen in woorden maar ook in daden. Die daden zien we steeds maar niet, niet in Brussel en ook niet in de VN. Volgens het regeerakkoord en ook de aangenomen motie van Van der Staaij zijn alleen woorden, lege woorden want ze worden niet nageleefd. Op het ministerie van buitenlandse zaken zit officieel Stef Blok of heeft Sigrid Kaag de broek aan op het ministerie? De gewetenloze Yasser Arafat was immers jarenlang een huisvriend, en ze buigt voor alles wat fout is in deze wereld, heeft zij een dubbele agenda? Ik en met mij veel bijbelgetrouwe christenen blijven volharden in gebed maar zo langzamerhand vind ik dat we ook actie dienen te gaan ondernemen. Deze gruwel kunnen we niet langer aanzien.

 25. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 17:12

  Dirk, mag ik jouw commentaar doorsturen naar onze bidders voor “Op de bres” voor Nederland? Uiteraard zonder de stukjes van hen die gereageerd hebben.

 26. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 17:59

  Reactie Dirk van Genderen:

  De tekst mag zeker worden doorgestuurd, graag wel met bronvermelding.

 27. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 18:13

  Wie Israel zegent zal zelf gezegend worden. Laten we als land en christelijke politiek achter Israel gaan staan. Heer kom a.u.b. spoedig terug. Dan zal uw volk en wij als christenen verlost zijn van de gebrokenheid in deze wereld. En CU draag je verantwoordelijk hierin waar Dirk over schreef.

 28. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 19:10

  Ik had besloten niet meer op deze site te reageren, maar nu kan ik niet anders. Weet wel dat dit al de derde keer is dat deze regering Israel veroordeelt. 29 november 2017 wordt er een VN resolutie aangenomen waarin staat: “de algemene vergadering herhaalt zijn vaststelling dat elk handelen van Israel, de bezettende macht, om zijn wetten, rechtsbevoegdheden en bestuur op te leggen aan de heilige stad Jeruzalem illegaal zijn, en daarom zondermeer van generlei waarde, en roept Israel op onmiddellijk alle illegale en eenzijdige maatregelen te staken. En in het bijzonder de basiswet voor Jeruzalem en de uitroeping van Jeruzalem als hoofdstad van Israel waren ongeldig, en moeten direct worden herroepen!!” ONDERTEKEND DOOR DIT KABINET D66/CDA/VVD/CU!!!! Een ieder die nu stemt op deze partijen, maakt zich hieraan mede schuldig, want dit is zo schandalig, dit is verraad aan de God van Israel, en ook nog de brief van een poosje geleden van economische zaken aan de Israel producten, zij worden gedwongen de producten uit Israel van een label te voorzien, anders volgt een hoge boete. Deze regering is anti-Isael, en wat voor mooie woorden ook van de heren politici, het is verraad, als je dan echt voor Israel bent dan trek je de stekker uit dit kabinet, maar ik zie dit niet gebeuren, daarom vermijdt deze partijen, die zoveel onheil naar Israel plegen.

 29. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 21:27

  Ben het met iedereen van harte eens vooral ook met 1 en 2.
  Had het ook in mijn gedachten, toen ik Zaterdag je nieuwsbrief las, om jou te vragen of er een petitie zou kunnen komen aan de Nederlandse regering. Zie in de reacties dat er vele ook deze gedachten hadden. Wij als christenen moeten een signaal afgeven aan de regering. Als we niets doen zijn wij m.i. medeschuldig.

 30. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2019 om 21:45

  Mijn opa en oma zijn 19 november 1943 vermoord te Auschwitz met hulp van een totaal door het kwaad gecorrumpeerde achterbakse laffe Nederlandse overheid! Nu 76 jaar later is de Nederlandse overheid in al haar geledingen zieker en gecorrumpeerder dan ooit te voren, de Nederlandse overheden zijn letterlijk en figuurlijk doordrenkt met het kwaad!! Zelfs de NS geeft een typisch Nederlands gierig fooitje aan de paar laatste nabestaanden (na zoveel jaren van wachten) van de holocaust, de NS heeft veel onschuldigen Nederlanders zonder enige tegenstand vervoerd voor de Duitsers, richting vernietigingskampen! Het ministerie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking wordt bemand door een minister van D66, mevrouw Sigrid Kaag (zij wordt waarschijnlijk omringd door Israël hatende ambtenaren) zij adoreert zelfs het gedachtegoed van de in Caïro geboren Egyptenaar, de seriemoordenaar en Nobelprijswinnaar Yasser Ararat! Zo’n mevrouw Kaag hoort vanwege “ondermijning” gewoon in de gevangenis thuis, ondanks haar zogenaamde goede staat van dienst! Een Palestijnse staat kan en mag er nooit en te nimmer komen! De duivelse islam en vrede is en blijft een illusie en heeft niets met godsdienstvrijheid te maken! Het dodenrijk spert haar muil wijd open om al die misleide politici te ontvangen. Er komt een dag, dat wij ons moeten verantwoorden voor onze zogenaamd politiek correcte gedragingen of andere daden die wij gedaan of nagelaten hebben!! Over de United Nonsens (VN) bid en hoop ik dat Amerika dat geldverkwistende onzinnige islamitisch goddeloze instituut het land uitgooit, het zal de Verenigde Staten op de valreep van de tijd tot zegen zijn!! De GOD van Israël heeft ZICHZELF maar een stukje land toebedeeld en dat is en blijft Israël, wat wij er ook van denken!! Er is maar één NAAM gegeven om aan het dodenrijk te ontsnappen en dat is en blijft: YESHUA HAMASIACH (JEZUS), de KONING der koningen!

 31. Agnieta Schuurman zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 0:19

  De woorden van Florianne zijn me uit het hart gegrepen: als we niets doen, zijn we medeschuldig.
  Hoe frustrerend is het, dat mensen uit het Nederlandse volk Israël willen steunen (zich bij het stemmen daardoor ook laten leiden), maar dat de Nederlandse overheid namens ons allemaal Israël veroordeelt. Lezen ze dan geen bijbel? En Rutte zegt toch christen te zijn? Alleen in naam misschien? Ik kan er niet over oordelen, maar ik maak mij grote zorgen om Israël en om ons eigen land. We zullen deerlijk verwond raken!
  Waarom willen wij voor God spelen, als God zelf aangeeft dat Hij het is, die Israël gaat herstellen.
  Maar dit zijn allemaal kreten uit mijn onmacht. Ik begrijp nu in ieder geval wel waarom God een heel duidelijk “nee” liet horen, toen ik hem smeekte over de droogte in Nederland en de gevolgen daarvan. Zelfs al zouden Mozes en Elia voor Hem hebben gestaan, Hij zou dit gebed niet verhoren, antwoordde Hij mij. Daar word je stil van….. Over Heilige verontwaardiging gesproken…….
  Ik zal bidden voor Israël en onze regering. Daarin ben ik gelukkig nooit machteloos.

 32. Tom Hendrix zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 6:10

  @ Otto: 19:10 uur, op 28/7. Geheel met U eens. En net als de andere reageerders, hoop ik dat er een petitie gestart kan worden. Het is schandalig hoe Israël keer op keer veroordeeld wordt.

 33. ans zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 9:43

  Als het mag:
  e-mailadressen van de Kamerleden
  https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden
  De Nederlander bij de VN heet Karel van Oostrum.
  En ja, wij hebben een ministerie van buitenlandse zaken dat al jaren gevuld wordt met linkse ambtenaren.
  Veel om te bidden.

 34. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 11:18

  Beste Dirk, is het een wonder dat Israel zoveel te verduren krijgt van mensen waarvan je zou denken dat ze overwegend meer geleerd hebben dan de doorsnee tijdgenoten. Neem nou het CDA: stellen een nieuwe fractie-voorzitter aan die niet in G-d gelooft. Wat kan je dan van zo’n partij nog verwachten. Een vroegere CDA minister-president heult waarschijnlijk met palestijnse terroristen. Wat kan je nog van het cda, hoofdletters passen niet meer bij die partij, verwachten? Aan de andere Christelijke partijen en de gematigden: Sta op en laat je tegenstem horen, al is het maar om je eigen ziel te redden!! Bidden helpt. Ik ben Nederlander maar zou in deze situatie best een trotse Canadees willen zijn.

 35. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 13:03

  Ik ben het ook helemaal eens met reactie 1 van Ans.
  Shalom lieve mensen, kies dan heden – dat is vandaag – nog wie je dienen wil.

 36. Tjeerd zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 13:56

  Ik deel de verontwaardiging over het stemgedrag van Nederland bij de VN. Waar ik ook heel erg verontwaardigd over ben, is dat er nog steeds belijdende, (prominente!) christenen zijn die op partijen stemmen die abortus, euthanasie, enz. promoten incl. het veroordelen van Israël.

 37. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 16:13

  Hallo allemaal,
  het is afschuwelijk dat het eens zo godsdienstige Nederland, zo is afgeweken van zijn historische wortels, waar het geloof in een almachtige God op zo’n verschrikkelijk laag pitje is komen te staan, dat je zou denken: is er nog een waarachtig geloof in Nederland?
  Willem van Oranje heeft zijn tafelzilver verkocht voor de goede zaak om in ons land godsdienstvrijheid te verkrijgen. Wat hebben wij en onze regering er voor over om ons geloof te verdedigen? Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar toch de moeite waard om niet alleen te bidden maar ook wat al door velen is geopperd om onze stem te verheffen d.m.v een petitie, zodat er een signaal uitgaat van de christenen naar de regering. Soms heb ik de indruk dat er bijzonder weinig christenen zijn die iets met Israël op hebben. “Mijn volk gaat verloren omdat ze geen kennis heeft” gaat in dit geval zeker voor Nederland op. Verder dankbaar voor de nieuwsbrieven, is beslist nodig!

 38. Martine zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2019 om 20:11

  De Psalmdichter spreekt uit ervaring met de woorden: “Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt.” Laten wij dan ook niet steunen op de “rietstaf” van de politieke partijen. Wij verwonden onze handen daaraan. Wie niet voor Hem is, die is tegen Hem.

  Jaren later werd in een visioen de eindtijd beschreven door de profeet Ezechiël in hoofdstuk 38 vers 23: Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

  De Heere God zal het Zelf voleinden, daar komt geen mens aan te pas. Geweldig vooruitzicht dat ons streelt.

 39. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 om 13:01

  Bedankt Dirk. Israël is een democratisch land. Een land met grenzen door God gegeven. Jeruzalem is Gods stad, waar de Here Jezus terug zal komen. De Stad waar vrede recht en gerechtigheid zal uitgaan naar alle volken. Waar voor eeuwig de vrede zal uitgaan, dat is wat alle mensen toch willen? Met de vraag: waar is jouw God. Pas op: als je met regeringsleiders meedoet, die niet werkelijk christen zijn. ChristenUnie zal zijn naam hoog moeten houden, zij weten ook dat Christus terugkomt in Jeruzalem, waar wij wachters moeten sturen op de muren van Jeruzalem. Waar iedere Christen met gejuich de Here Jezus moet binnen halen. ChristenUnie doe je naam eer aan, anders regeer niet mee. Boven alles en iedereen staat Christus onze Heer en Heiland. En niet de VN of wat voor politieke organisatie dan ook, maar er is ÉÉN die vrede brengt. Ja, ik denk ook dat wij ons (christenen) moeten laten horen.

 40. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 om 13:32

  Reactie 28 van Otto, blijf wel reageren. En reactie 30 léon van Duren, jullie bijdrage is zeker van belang. Veel reacties met het verzoek om een petitie, net als bij een drenkeling (iedereen blijft aan de kant staan) ook ik omdat een éénling niets kan uitrichten. Zoals de reactie 33 van Ans, goedbedoeld maar als ieder als éénling daar een brief heen stuurt krijg je (misschien) een reactie terug met bedankt wij sturen het door naar betreffende. Begin dit jaar n.a.v. van de vorige stemming CU aangeschreven, nou daar wordt echt niets mee gedaan. Ik wil het niet afschuiven, maar Dirk jij hebt veel contacten en kan volgens mij velen mobiliseren. De wil (animo) is er zeker. Ik denk zelf aan de SGP, CIDI, Christenen voor Israel, Israel en de Bijbel en zo is er nog veel meer.
  Als wel geroepen en geschreven wordt, maar geen actie wordt ondernomen waar is de zin van dit alles. Bij Moslims hoeft er maar iets te zijn, en zij gaan de straat op. Durven wij dan niet te laten zien waar wij (Christenen) voor staan, zijn wij LAUW dan worden wij uitgespuugd.
  De regering vertegenwoordigt “ons”, als zij dat naar onze mening niet juist doen mogen NEE moeten wij hen daar op aanspreken.

 41. Tjeerd Prosee zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 om 17:43

  Nederland (pas op, kijk uit) BLIJF ACHTER ISRAEL STAAN. Wie ISRAEL zegent, wordt gezegend. Wie ISRAEL vloekt, wordt vervloekt. Dus Nederland, weet wat je doet. We hebben een grote verantwoordelijkheid. Ieder kan hierover lezen in de TENACH of de BIJBEL. SHALOM en beste wensen.

 42. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 juli 2019 om 18:15

  Dirk, dit is een vraag, géén commentaar.
  Ikzelf weet niet hoe het moet om een petitie online te maken, maar misschien is er iemand onder de lezers die dat wel kan. We moeten iets doen. Als we niets doen zullen ook wij rekenschap moeten afleggen als we voor Gods troon komen te staan.

 43. shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 juli 2019 om 0:38

  Een petitie kan eenvoudig gestart worden: het is gratis online beschikbaar. Wil jij de aanzet geven Dirk in de zin van een goeie kop (titel) dan loopt het via de nieuwsbrief en kunnen wij allen de petitie doorsturen naar de achterban.

 44. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 juli 2019 om 10:17

  Beste Dirk. Ik heb de stukken gelezen en geschrokken. Op Facebook wordt veel negatief gesproken over Israel. Ik ben een eenvoudig christen. En ik weet, dat we in de eindtijd leven. Er staat ons nog heel wat te wachten. Maar ik sta pal achter het volk… de Oogappel van God… AM Yisreal Chai. Wat er gebeurd is in de kerken had ik 10 jaar geleden al zien aankomen. Een goede raad. Blijf je geloof trouw, vraag aan je Hemelse Vader en ook aan Zijn Zoon of zij je willen helpen in moeite en zorg. Wees voor een ander een aanspreekpunt en probeer de mensen te helpen die hulp nodig hebben. Ik denk aan de christenen in diverse landen, die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Ik denk ook aan het Palestijnse volk, die wonen in de Gazastrook en die gebukt gaan onder terreur. Ik denk in het bijzonder aan het joodse volk, dat zij gezegend mogen worden en aan de stad Jeruzalem, waar eens de Koning komt te wonen. Blijf met beide benen op de grond staan. Ik bid voor hen allen.

 45. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 juli 2019 om 11:29

  Dag Dirk,
  Ik ben een Belgische en ik maak me geen illusie wat de Belgische politiek betreft: antisemitisch tot en met. Ik ben gestopt met het volgen van het Nieuws op tv vanwege de vele leugens die er verteld worden. Israël wordt in België zelfs niet genoemd. Alleen als het gaat om de “arme” palestijntjes die eens op hun kop krijgen van het Israëlische leger. Dan worden er, in het Nieuws, een boel leugens verteld. Daardoor komt het ook dat de Belgische christenen weinig weten over de vijandschap van de VN. Ik weet zeker dat België die resoluties mee ondertekend heeft. Maar daar horen wij, Belgen, niets van. Ik ben dan ook dankbaar voor de wekelijkse brief van jou, Dirk.
  Door het “doodzwijgen van Israël” in België bestaat er dus ongewild(?) haat tegen Israël. Over de palestijnen wordt wel veel gezegd. Wij worden bewust gemanipuleerd. En daar is onze politiek de oorzaak van.
  Dagelijks bid ik voor Israël: voor hun bekering. Vergeef ons, Belgen, als je merkt dat wij pro-palestina zijn want we worden bewust dom gehouden. Dat het in België slecht gaat op alle gebied heeft, volgens mij, daar ook mee te maken en dan moet je weten dat wij al jaaaaaaren geregeerd worden door de CDNV (katholieke partij).
  Doe zo verder aub, Dirk. En ik sta achter jullie, Nederlanders, wat betreft jullie verontwaardiging voor jullie regering. Wat onze regering betreft: die, volgens mij, is ten duivels!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden