Binnen VN lijkt blinde haat tegen Israel te heersen

Voor mij is nu de grens bereikt. Opnieuw steunde Nederland deze week twee anti-Israelresoluties van de Verenigde Naties. Zoiets zou niet meer gebeuren, zegde de regering toe na een aangenomen SGP-motie eerder hierover. Maar het gebeurt dus wel. De partijen CDA, CU, SGP, VVD, PVV en FVD hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, maar deze zaak acht ik ernstig genoeg om de minister voor terug te roepen naar de Kamer, ook al is het zomerreces. Zeker een partij als de CU kan hier toch geen verantwoordelijkheid meer voor dragen…

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (Ecosoc) hield deze week haar ‘2019 sessie’. Slechts één land werd belangrijk genoeg geacht om te veroordelen in twee resoluties: Israel. En Nederland stemde mee tegen Israel. Dan zijn er wel landen te bedenken die eerder in aanmerking komen voor een veroordeling. Maar het lijkt wel dat er binnen de Verenigde Naties een blinde haat heerst tegen Israel. Of moet je misschien zeggen: haat tegen de God van Israel. Het land Israel is immers Zijn land en het volk Israel Zijn volk.

In de resoluties wordt met geen woord gerept over de kwalijke rol van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en de terreurbeweging Hamas in Gaza. Nederland stemde vóór deze anti-Israelresolutie, die als titel had: ‘De economische en sociale gevolgen van de Israëlische bezetting op de levensomstandigheden van het Palestijnse volk in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem en de Arabische bevolking in de bezette gebieden.’ Van de 54 landen die deel uitmaken van Ecosoc stemden 45 landen voor de resolutie. Amerika en Canada stemden tegen, Brazilië, Kameroen, Togo en Oekraïne onthielden zich van stemming.

Israel wordt opgeroepen de grensovergangen met Gaza volledig te openen, de infrastructuur in de Palestijnse gebieden te herstellen, alsmede tal van andere maatregelen om de leefsituatie van de Palestijnen te verbeteren. Ook stelt de resolutie dat de Arabische bevolking van de ‘bezette Syrische Golan de beschikking moet houden over de economische en natuurlijke bronnen van het gebied.
Dat het economisch slecht gaat in de Palestijnse gebieden is volledig de schuld van Israel, aldus Tarik Alami van de VN-organisatie ESCWA, die voor Ecosoc een rapport opstelde over deze gebieden. Maar liefst 2,5 miljoen Palestijnen zouden te lijden hebben onder het bezettingsbeleid van Israel.

De veroordeling van de Joodse staat werd in een tweede resolutie in de vorm gegoten van een veroordeling van Israel inzake Palestijnse vrouwenrechten. Vrij eenvoudig kan een lijstje worden gemaakt van landen die vrouwenrechten schenden, zoals Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië, maar die gaan kennelijk vrijuit.
Resolutie E/2019/L.25 van Ecosoc wijst beschuldigend naar de impact van de Israëlische bezetting op de leefsituatie van Palestijnse vrouwen en meisjes.

Deze resolutie werd gesteund door 40 landen. Opnieuw stemden Amerika en Canada tegen, terwijl Brazilië, Kameroen, Duitsland, Jamaica, Mexico, Roemenië, Togo, Oekraïne en Engeland zich onthielden van stemming. En ja, Nederland steunde ook deze resolutie. Helaas, helaas.

De Israëlische bezetting wordt door deze resolutie een groot obstakel genoemd met betrekking tot de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes. De resolutie roept dan ook op tot ‘dringende maatregelen’ om de veiligheid en bescherming van de Palestijnse bevolking te waarborgen. De internationale gemeenschap wordt aangespoord ‘speciale aandacht te geven aan de promotie en bescherming van de rechten van Palestijnse vrouwen en meisjes’.

Met geen woord wordt er gerept over het kwalijke beleid van Hamas en van de Palestijnse Autoriteit, die de bevolking terroriseren en miljoenen aan hulpgelden misbruiken om terroristen salarissen uit te betalen, terwijl de Palestijnse leiders zelf in weelde te leven. Geen woord ook over de voortdurende dreiging vanuit de Palestijnse gebieden richting Israel van aanslagen, de massale Palestijnse gewelddadige protesten de afgelopen maanden bij de grens met Gaza, de honderden raketten die de afgelopen jaren vanuit Gaza op Israel werden afgeschoten, de brandende vliegers en ballonnen die vanuit Palestijnse gebieden talloze branden in Israel veroorzaken.

Kennelijk leeft de VN in een andere wereld. Er is één kwaadaardig land in het Midden-Oosten en dat is Israel. En Nederland doet – al jaren – mee. Van D66 in het kabinet kun je zo’n opstelling verwachten. Ooit was de VVD nog redelijk pro-Israel, maar die tijd lijkt voorbij. Van het CDA verbaast het me ook niet echt, maar dat de ChristenUnie hierin meegaat, dit accepteert, dat is voor mij onbegrijpelijk.

Daarom: ChristenUnie, trek een grens. En zeker, CDA en VVD, doe dat ook. Het steunen van zo’n resolutie is het vervloeken van Israel, waarover Genesis 12 spreekt. Wij worden juist opgeroepen om Israel te zegenen. Dat zal de Heere zegenen, dat belooft Hij in Zijn Woord. Geloven we dat nog?

Dirk van Genderen
(Met dank aan het CIDI en de website van de VN: www.un.org)