Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wakende wachter (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2019, 9:42 door Dirk A A

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

Het zijn onder andere de woorden van Habakuk 2:1 die mij hiertoe aansporen: ‘Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou…’ Vandaar dat ik vorige week in het commentaar krachtig stelling nam tegen de opstelling van Nederland in de VN richting Israel. Wij veroordelen Israel, waar we Israel zouden moeten steunen en zegenen.

Al vaker en ook deze week weer is mij gevraagd petities en handtekeningenacties te organiseren om onze stem te laten horen naar onze regering toe. Ik heb daarover nagedacht en daarvoor gebeden. Het is mij duidelijk geworden dat dit niet mijn taak en roeping is. Ik mag een wachter zijn, mensen wakker roepen, mensen oproepen tot gebed. En als iemand anders iets wil organiseren, prima.

In het derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief komen we de spotters tegen, die zeggen: kijk toch rond in de wereld, alles blijft hetzelfde: ‘Die terugkeer van Jezus naar deze aarde, laat me niet lachen…’ En: ‘Al die aandacht voor Israel, overdreven hoor…’
Ik begrijp dat wie oppervlakkig kijkt en de Bijbel niet serieus neemt, zoiets kan zeggen. Toch is het niet waar! Alles blijft niet hetzelfde en God heeft Zijn volk, het Joodse volk, niet verstoten.

Wereldwijd komen er heel veel mensen tot geloof, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Velen worden toegevoegd tot de gemeente van de Heere Jezus Christus.
Ook in Nederland komen mensen tot geloof. Geen grote aantallen, maar hier één, daar twee en elders tien, twintig en misschien wel honderd. Onder jongeren bespeur ik een zoeken naar de waarheid. Het raakt mij telkens weer om jongeren te ontmoeten die heel radicaal hun leven toewijden aan de Heere Jezus en soms ook zeker weten dat Hij hen roept om heel hun leven in Zijn dienst te besteden. In hun eigen omgeving, in de gemeente waar ze deel van uitmaken, anderen elders, soms aan de andere kant van de wereld.
Deze ontwikkeling geeft mij blijdschap en vreugde. ‘Heere, dank U, ga ermee door, Uw huis moet vol worden.’

Maar ik zie ook een andere ontwikkeling, een zorgelijke en trieste ontwikkeling. Zonde en ongerechtigheid nemen wereldwijd hand over hand toe. Ik vertel u geen nieuws als ik u wijs op overspel, liefdeloosheid, echtscheiding, abortus, het praktiseren van homoseksualiteit, vervolging van en haat tegen christenen, haat tegen Israel en het Joodse volk.

Het is alsof ik Openbaring 22:10 en 11 werkelijkheid zie worden.
10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Laat het ons verlangen zijn rechtvaardig en heilig voor Gods aangezicht te leven, te midden van zeer velen die God de rug toekeren. Laten we in Gods kracht breken met de zonden in ons leven. En wees bewogen met hen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat zij verloren gaan, maar tot bekering zullen komen. Is dat ook ons verlangen, ons gebed, onze inzet?

Nog iets: Word wakker en blijf wakker. We leven in het laatste uur, zegt de Bijbel. Nog even, dan gaat de hemel open en komt de Heere Jezus. Dan zullen we voor altijd bij Hem mogen zijn. Om er te zijn voor Hem, Hem te loven en Hem te prijzen. Om ons te verheugen in Hem. Omdat Hij ons verlost en bevrijd heeft. Onze Redder, onze Zaligmaker, onze Koning.
Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten. En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2).

Waak. Wees wakker. Wees altijd bereid de Heere Jezus te ontmoeten, zodat Zijn komst (of het einde van ons leven) ons niet overvalt.
En laten we, zolang Zijn komst nog uitblijft, ons leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem. In ons persoonlijke leven, in de gemeente, maar ook in de samenleving, in het open veld, als getuige van Hem.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2019 om 20:07

  Ik had ook dat gevoel, dat u dat niet moet doen. Er komt veel bij kijken, en je moet je ook in het openbaar hiervoor verantwoorden. Je komt dan in een strijd van tegenstellingen terecht. En dan komt het dienen en het strijden voor onze Here op de achtergrond.
  En wellicht komt het goede werk, wat u nu doet, dan in het gedrang.

  gr Rene, en alle Zegen toegewenst.

 2. Jetty Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2019 om 21:28

  Ook ik heb met verbazing, verontwaardiging en verdriet het bericht gelezen over de anti Israël resolutie door de VN, waar ook Nederland voor heeft gestemd. Net zoals velen van u wilde ik er iets mee doen richting de regering.
  Ik heb ervoor gebeden en vervolgens de ChristenUnie gemaild.
  Daarop heb ik de volgende reactie gekregen: Dank voor uw betrokkenheid en het delen van uw zorgen over deze VN-resolutie. Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over deze voorstem van Nederland. Ons Kamerlid Joël Voordewind heeft hierover dan ook reeds Kamervragen ingediend en aangegeven dat een meerderheid van de Kamer deze voorstem afkeurt en opheldering eist van de Minister. Voor de tweets hierover van Joël Voordewind en de precieze vragen die zijn ingediend, zie: https://twitter.com/joelvoordewind. Het mag duidelijk zijn dat de ChristenUnie dus bezorgd is over de stem voor deze eenzijdige motie.
  Het is voor nu dan ook afwachten wat het antwoord gaat zijn op de verschillende op de verschillende Kamervragen die zijn ingediend.
  Tot zover de reactie van de ChristenUnie.
  Ik denk, dit deel ik, omdat het toch enigszins geruststelt, dat er in de Kamer aandacht aangegeven gaat worden.
  God zal zegenen, wie Israël zegent en vervloeken wie Israël vervloekt.
  Shalom! vr.gr. Jetty Postma

 3. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 augustus 2019 om 19:42

  TALENTENJACHT

  Vraag om formulering van
  één angstloos verzoek
  aan AL onze politieke partijen

  Wat mooi, zuster, jij deed wat!
  Een burgerstem heeft macht.
  Ik deed het ook. Verbazend
  hoe, samen met DE Kracht,
  zo’n stem Zijn Zaak kan dienen!
  Ik deed één simpel ding.
  ‘t Werd motie, èn beleid – dat
  mijn hele droom ontving
  als wens van honderdduizend!
  Zo makkelijk kan het gaan.
  De burgemeester dankte
  voor wat ik had gedaan:
  ‘t Bestuur w a k k e r geschud… Dus
  Wat nu?
  Wat willen wij?
  Zaai het! Als zonnezaad in
  de burgermaatschappij.

 4. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 augustus 2019 om 20:04

  Shalom broeder Dirk,
  Als de Heere je overtuigd heeft geen actie te starten voor petities, dan is het goed dat je het niet gedaan hebt. De Heere heeft je geroepen om mensen wakker te schudden, en op te roepen tot gebed. Dankjewel broeder Dirk, want tot onze schaamte hebben wij dat steeds nodig! Ik hoop dat je doorgaat met het voorbereiden van gebedssamenkomsten in verschillende regio’s. Want wat een kracht is het, als we eensgezind, gezamenlijk bidden voor dezelfde noden, met dankzegging! Want God is goed en groot! Hij heeft ons milde regen gegeven, verkwikking terwijl het zo heet was. Hem zij de dank! Hij gaat door met Zijn werk, tot het einde der aarde! Hem de dank! Er zijn zoveel gebedspunten, maar noem er één: Bidden voor alle oudsten, voorgangers, predikanten of wie dan ook geroepen werd het Woord van God brengen: dat ze (morgen) allen vervuld worden met de Heilige Geest, en spreken de woorden die Hij geeft! Hartelijke groeten, Anja.

 5. Dirkje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 augustus 2019 om 21:15

  Wat een bemoedigend idee, dat er nog meer “roepers” zijn overgebleven en die zich niet stil houden, maar Gods stem nog willen zijn. Ik meen soms dat ik alleen ben overgebleven, zeker in mijn directe omgeving. Maar gelukkig….er zijn nog meer! Gisteravond zat ik nog in mijn uppie aan “de Singel”, rustig in de binnenstad turend over het water, toen plotseling een buurvrouw naast me kwam zitten. Samen deelden we onze “zorg en visie” en hebben gebeden voor onze buurt die zo verloederd is en waar ze elkaar niet meer kunnen verdragen. Geregeld vallen er scheldwoorden en is er achterklap. De buuf en ik zeiden nog tegen elkaar: moeilijk om te blijven staan, maar we blijven zegenen en goed doen. Iedereen veel zegen en kracht. Speciaal jij Dirk.

 6. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 augustus 2019 om 22:59

  Wat we steeds meer om ons heen zullen gaan zien is liefdeloosheid en verkilling der mensen. Wij als Christenen hebben een taak en opdracht van de HERE Here gekregen om lichtdragers te zijn.
  Mogen biddend vragen om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, Efeze 6:20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
  We mogen elkaar ook mede door dit schrijven van Dirk van Genderen, en onze reacties daarop, ook versterken en bemoedigen. En Hij die in ons een goed werk is begonnen zal dit zeker ook afmaken in Christus Jezus onze Heer en Heiland.

 7. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 4 augustus 2019 om 13:39

  Beste Dirk, ik heb bewondering voor je in wat je schrijft. Wij zijn zeker de wachters op de muren, maar helaas moet ik je zeggen, dat vanuit de kerken de verbondenheid met het joodse volk nauwelijks aanwezig is. Ik heb in de afgelopen maanden in ons kerkblad 3 keer een oproep gedaan om over het joodse volk te discussiëren. Ik heb veel materiaal en ook Dvd’s en boeken, tijdschriften. Helaas heb ik geen enkele reactie gekregen. De krant van Christenen voor Israel voor Israelzondag op 6 oktober a.s. heb ik voor 4 kerken 120 kranten nodig. We hebben nog heel veel te doen voor onze joodse broeders en zusters. En ik leg het dikwijls aan mijn Hemelse Vader voor. Wij moeten heel waakzaam zijn want de dag kan zomaar voor de deur staan. Laten wij ook bidden voor de mensen die de kerken verlaten hebben. En ook voor het antisemitisme, wat in de wereld grote vormen gaat aannemen.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 augustus 2019 om 20:04

  De meeste ervaring doe ik op, op facebook, wat voor mij een “zendingsveld” is!! Ik begrijp er nog steeds heel weinig van dat er onder kleine kinderen en enorme “honger” is naar Gods Woord. Zou het een “teken” kunnen zijn? Volwassenen komen steeds meer met fantasie verhalen aanzetten, die niet in het Woord staan, of volkomen vals geïnterpreteerd worden, door teksten uit hun context te lichten. Soms weet ik me er geen raad mee. Wel heb ik over de jaren geleerd om alert te blijven op allerlei beweringen, die niet in de Bijbel staan. Vroeger had ik het meeste succes met mijn persoonlijke getuigenis, maar ook daar wordt steeds meer overheen gewalst. Ik weet inmiddels precies naar welke groep ik moet, om valse beweringen te weerleggen! Ik heb over de jaren een olifantenhuid ontwikkeld voor de vele veroordelingen aan mijn adres. Het is zelfs zo erg, dat ze het niet eens merken als ze iemand of in het bijzonder “de kerk” veroordelen!! Zo worden “stemmingen” gevoed! Het verbaast me hoeveel bijval valse leraars krijgen.
  Hoe het ook zij, ik wijk geen millimeter uit, wanneer Gods Woord in het geding is! Ik heb al heel wat scheldkanonnades over mijn hoofd gehad, waarmee ik slechts reageer met: “Het is mij een eer”!!

 9. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 4 augustus 2019 om 22:20

  Prachtige woorden weer Dirk, ook deze week, ja gelukkig komen er nog steeds mensen tot geloof.
  Las van de week van Alice Cooper, was jarenlang verslaafd aan drugs en leidde een ruig bestaan, maar het christen zijn heeft hem op de juiste weg doen belanden, heel mooi!!

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 4 augustus 2019 om 23:10

  Gods Woord waarschuwt ons om wakker te blijven en Hem toegewijd te zijn, vooral in deze chaotische tijd waarover de profetieën schrijven. Jezus vraagt ons vast te houden wat we hebben, tot aan het einde toe. Gods beloften zijn onze gezegende hoop op Zijn WEDERKOMST. Veel troostende woorden en bemoedigingen krijgt de gemeente van de Heer en vooral OM niet ongerust te zijn. Helaas houdt de kerk veelal haar mond gesloten over de wederkomst. Getolereerd wordt dat gemeenteleden voor Israel zijn, maar laat aub de rest van de gemeente met rust terwijl o.a. Romeinen 11 zo duidelijk uitlegt hoe het zit met de Joden, de heidenen en de gemeente. Het onbegrip of de afwijzing wordt m.i. een punt en de reden waarom er steeds meer zieken in onze gemeente zijn. Wat is nog de ware kerk heden ten dage? Veel mensen zijn onnozel en vinden het prima dat de voorganger het allemaal bedenkt en verantwoordelijk is, maar er zelf geen moeite voor willen doen is m.i. het Woord negeren met alle gevolgen van dien. Amir Tsarfati zegt: “If they dont teach you about Israel, you better get out of that church……” en m.i. heeft hij volkomen gelijk.

 11. Jan smit zegt:
  Geplaatst op maandag 5 augustus 2019 om 10:22

  Beste Dirk

  Via Carla en Koos Bouterse zijn wij in het bezit gekomen van jouw berichten. Met instemming daarvan kennis genomen en met genoegen kunnen waarnemen dat velen Gods woord aanhangen en uitdragen. Ook mijn vrouw en ik voelen de steun van God, ook na moeilijke tijden die we hebben meegemaakt.

  Laten we elkaar verbinden en het geloof versterken. Een steun aan Israël zie ik daarbij als een opdracht.
  Respect voor de wijze waarop jij de woorden aan het geloof kan wijden.

  Jan Smit

 12. Wil van de Werken zegt:
  Geplaatst op maandag 5 augustus 2019 om 10:33

  Dikwijs doen we iets als er een behoefte voor is. Ga altijd in gebed daarover en zoek de WIL VAN GOD voor jouw leven. Ik ben blij dat je dat zo gedaan hebt! Prachtig! Blijf in je roeping, Dirk!!!

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 5 augustus 2019 om 20:38

  Veel donkere wolken. Maar let op Gods grote werken. Elke Zondag leest onze voorganger: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis heeft uitgeleid. Maar de kerk vergeet dat er spoedig een nieuwe vertaling komt, die luidt: Zo waar de Heere leeft die de Israelieten verzameld heeft uit alle landen waarover zij verstrooid waren.
  En donkerheid zal de kerken en deze aarde bedekken. Maar over u mijn volk Israel zal mijn licht opgaan. En de Heer Jezus zal koning over hen zijn tot in eeuwigheid.
  En heel Israel zal o.a. haar Psalmen aanheffen maar in het bijzonder:
  Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods hulp genieten zou.
  Mijn God waar was mijn hoop en moed gebleven, ik was vergaan in al mijn smart en rouw.

 14. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 5 augustus 2019 om 20:57

  Beste mensen. Wie Israel zegent zal gezegend worden. Eens te meer besef ik dit. Dat we dat in ons land ook mogen beseffen. Beste mensen bekeer je tot God. Ga in gebed. Want de Koning komt spoedig. Nog leven we in genadetijd. God is geduldig met ons. Maar eens zal het te laat zijn om ons te bekeren. Als Hij terugkomt dan is het te laat. En laten we de God van Israel gaan dienen. Vergeving van zonden ontvangen we als we oprecht vragen om vergeving. Jezus stierf voor onze zonden. Hij stond op uit de dood. En een ieder die gelooft in Hem zal vergeven worden dankzij het reinigende bloed dat vergoten is op Golgotha. En door Jezus zijn opstanding is de dood niet dood gebleven maar is er eeuwig leven. Gods Liefde is oneindig voor een ieder die Hem aanneemt als Heiland, Verlosser en Zaligmaker.

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 om 7:09

  Beste Dirk,

  Voor God is het belangrijkste dat wij de wil van God doen. Zelfs met al het andere kom je de hemel niet eens binnen hoe mooi het aan de buitenkant uitziet. (Matth 7:21-23 KJV). Als wij dat zouden beseffen komen wij waar wij moeten zijn, namelijk de liefde en barmhartigheid van Jezus. Dat is de boodschap van het Kruis van Jezus dat ook de kern van het Evangelie is. Echter niet zoals de mensen dat invullen, maar de liefde en barmhartigheid zoals God het invult en dat is geen sociaal of humanistisch Evangelie of aardig voor elkaar zijn. In mijn eigen leven heb ik ervaren dat ik tot geloof ben gekomen door iemand die een prosperity-leer aanhing (bleek later) en daarna een prosperity-leer volgde omdat ik het charismatische gedachtegoed volgde, maar in de 33 jaar schizofrenie door het diepe lijden EN via 10 jaar onderwijs door een Messias-belijdende jood, en door een wonder van God (genezen van de schizofrenie na 33 jaar) nu ben waar ik wezen moet. Blijkbaar kan je zelfs met in een verkeerde leer toch nog wedergeboren zijn. Het klinkt humoristisch…. maar zelfs charismatici kunnen wedergeboren zijn! Alhoewel die een prosperity-achtige boodschap brengen waar ik door al dat leed wat ik gezien en meegemaakt heb, totaal niet meer achter kan staan. Wat dat betreft ageer ik als door een giftige slang gebeten tegen alles wat charismatisch is NU. Net als jij ook een wachter in de woestijn en net als Ernst van Olffen op facebook ook bezig omdat ik ervaren heb dat God ook in geschrift met Zijn Geest kan werken. Want de boeken van Corrie ten Boom hebben mij op het spoor van de liefde en eenvoud van Jezus gebracht. Daarom is het een bijzondere getuigenis van Magno en Lieke ook wat zij daar doen in Brazilie. Dat willen wij ook doen met onze gemeente. Wij werken mee met een voedselbankproject op zondag halve dagen belangeloos om de mensen het Evangelie te brengen EN te voorzien van wat zij nodig hebben. Het Evangelie EN de PRAKTIJK gaan altijd samen!

  San

 16. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 om 15:14

  Bedankt Dirk. Judas 20-21: Maar u vrienden: blijf staan op de fundering van uw allerheiligst geloof, bid in de kracht van de Heilige Geest, vertrouw u toe aan de liefde van God, in afwachting van onze Heer Jezus Christus die u in zijn barmhartigheid het eeuwige leven zal geven.
  Welvaartspredikers: Dit zegt de bijbel. Habakuk 3:17-19 Ook al bloeit de vijgenboom niet en is er geen druif aan de wijnstok, al wordt er geen olijf geplukt en geven de akkers geen voedsel meer, al is er geen schaap meer in de kooi en geen koe meer in de stal, ik zal juichen om de Heer. Dit zal ik uitjubelen: De Heer is mijn bevrijder! Hij maakt mij sterk, Hij maakt mij snel als een hert, met Hem beklim ik iedere berg. Dit kan wel eens de toekomst zijn en is het goed dat wij hand en hand staan met God en met elkaar. Handelingen 20:29 – Want ik weet dat na mijn heengaan woeste wolven bij u zullen binnendringen en de kudde niet zullen sparen. Liefs Dineke.

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 augustus 2019 om 14:13

  Sjalom Dirk,

  Een wakende wachter staat op een eenzame plaats. Degenen waarover hij moet waken hebben vaak niet eens in de gaten dat er over hen gewaakt wordt. Zij gaan er vanuit dat alles vanzelfsprekend is.

  En de wachter? Ziet hij de vrucht van zijn wachten? Nee, maar de wachter wordt niet verrast en overvallen vanwege zijn waakzaamheid. Soms kan je heel erg moe worden op die eenzame post. Niemand kijkt naar je om en velen denken (of spotten) ach die man weet niet beter.

  Blijkbaar hebben zij niet in de gaten wat de functie is van een wachter. Het leven zonder acht te slaan op een wachter vind ik terug in Lucas 15. Daar is het te laat voor de rijke man.

  Steeds vaker worden gelovigen belachelijk gemaakt door ongelovigen. En de gelovigen hebben daar vaak geen antwoord op. Hoe zou dat toch komen dat zij haast geen verweer op hebben?

  Het aardse heeft een eindigheid en de tijdklok tikt gewoon door. Spotters zijn er altijd geweest en ook zij worden overvallen als het einde daadwerkelijk aanbreekt. Voor hen, die verlangend uitzien naar de wederkomst van Yeshua, is het geen verrassing. Het schokeffect zal direct omslaan in blijdschap.

  Ik hoop dat er wachters blijven bestaan en ook op zullen volgen!

 18. Henriët Hakvoort Braad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 1:12

  Shalom Dirk, de tijd is nabij – bid en waak – met licht en extra olie onze Verlosser komt er aan, de Redder van de wereld, die de Zijnen al heel spoedig ophaalt Hem tegemoet in de lucht! Maranatha Jezus komst – laten we elkaar zo opbouwen en blijven aan moedigen de grote oogst word binnen gehaald we gaan nu feestvierend de feeststoet in ‘ omhoog! Anno ’21 -.. de gezette tijd weet de Heere, maar alle tekenen wijzen er op let op de tekenen van de tijden zegt Jezus – Israël maar ook de andere bomen, wereldwijd de volkeren zee. ‘ Veel zegen zolang het nog dag is kunnen we nog werken, er komt een dag dat het niet meer kan, dan zijn thuis in het Vader Huis en komen we terug in het Nieuwe Jerzalem tot dan broeder Dirk, ‘Gods Zegen toe gebeden, hg, Henriët

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden