Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als de opwekking komt… (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 augustus 2019, 9:46 door Dirk A A

(Dit artikel is eerder geplaatst, maar omdat er regelmatig naar wordt gevraagd, plaats ik het nogmaals.)

Velen verlangen naar een opwekking en bidden er ook om. Mogen, kunnen we een opwekking verwachten? Mijn wortels liggen in de Alblasserwaard. Vandaar dat het mij bijzonder aansprak toen ik las over een opwekking in de Alblasserwaard, bijna 270 jaar geleden.

De informatie komt uit het boekje ‘Kort verhael van eenige ongewoone gemoedsbewegingen onder de inwoners van verscheiden dorpen in de Alblasserwaard’, uitgegeven door D. Balk, uitgever te Workum.

In januari 1752 worden Hardinxveld en Giessendam door God bezocht. De opwekking begint niet in de kerk, maar op de scholen onder kinderen, soms nog maar 6 jaar oud. Zonder dat er enige aanleiding voor is, beginnen de kinderen luidkeels te roepen en te huilen. Hun lichamen schokken en ze worden zo overweldigd door zondebesef, dat ze uitroepen: ‘Weg duivel, weg, weg; ik heb u lang genoeg gediend. Ik moet de Heere Jezus hebben’.

Sommige kinderen vallen plotseling op de grond en worden zo hard door elkaar geschud dat er soms vijf of zes volwassen mannen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen zich niet bezeren. Als het kind rustig wordt, valt het op de knieën en begint onder tranen te bidden om bekering en genade. In plaats van spelen, beginnen deze kinderen voor elkaars bekering te bidden.
Al snel worden de omliggende dorpen ook bezocht door deze bijzondere werking van Gods Geest. In Schoonhoven en Nieuwpoort worden soms meer dan 100 kinderen aangeraakt door God. De opwekking begint zich nu ook te verspreiden in de kerken.

Na de kinderen worden ook anderen aangeraakt door Gods Geest. Sommigen heffen hun handen op naar de hemel en roepen luid: ‘Wat moeten wij doen om zalig te worden?’ Anderen vallen op de grond en weten niet waar ze het zoeken moeten. Wanneer ze weer rustiger worden, beginnen ze zeer ernstig te bidden om bekering en genade.

Wanneer een predikant, die geen raad weet met alles wat er gebeurt, in een kerkdienst de mensen verzoekt rustig te blijven, staat er iemand op en roept het uit: ‘Ik kan niet zwijgen’, om er vervolgens in tranen aan toe te voegen: ‘Lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden?’
Dan valt hij als een dode ter aarde. Hij verkeert zo in doodsangst en benauwdheid, dat hij allerlei vreemde bewegingen begint te maken. Om te voorkomen dat hij zichzelf zou beschadigen, moeten anderen hem vasthouden.

Velen worden op datzelfde moment ook aangeraakt door de Heere Zelf. Meer dan honderd aanwezigen zijn in tranen, roepen, bidden. Wanneer de kerkdienst voorbij is, blijven velen in de kerk. Anderen verlaten wel de kerk, maar knielen weer neer als ze buiten zijn en roepen tot God om genade en om redding. Ze worden zo krachtig geconfronteerd met de eeuwigheid en dat ze op het punt staan om verloren te gaan en naar de hel te gaan.

Natuurlijk zijn er ook mensen die de opwekking zien als het werk van satan. Maar als duidelijk wordt dat overal waar mensen door elkaar worden geschud, bekering plaatsvindt, moet er toch gezegd worden dat de duivel mensen niet tot bekering kan laten komen. Toen er op een dag een tweetal spotters naar de kerkdienst kwam om de boel belachelijk te maken, werden ze dusdanig door God aangeraakt, dat ze onder groot zondebesef kwamen en vier dagen en vier nachten, zonder eten of drinken, op de grond lagen te roepen om genade. Het duurt niet lang of de kerken zitten overvol en de kroegen staan leeg en nutteloos langs de straat.

Wanneer een bezoeker van buiten het gebied naar een herberg komt, vindt hij er niet zoals gewoonlijk veel volk dat speelt, vloekt en drinkt. Er is niemand, alleen de eigenaresse van de herberg. Zij zit in de Bijbel te lezen. Hij hoort haar klagen over haar verloren staat en dat zij naar de hel zal gaan als er niets verandert.
Vervolgens gaat ze naar het huis van de schoolmeester, waar nog veel anderen zijn, die ook willen horen over de weg naar de hemel. Enkele dagen en nachten blijven ze daar. Ook hier werkt Gods Geest zo krachtig, dat velen aangeraakt worden en tot de Here Jezus roepen om genade en ontferming. Velen komen er tot geloof, sommigen keren echter weer terug naar de wereld.

Iets dergelijks vindt in diezelfde tijd plaats in Nijkerk, wat ook wel bekend staat als de ‘Nijkerkse beroerselen’. Het is de tijd van de grote opwekkingen in Amerika, Schotland en Engeland.
‘Op zondag 17 november 1749 preekt ds. Kuijpers over Psalm 72. Terwijl hij Gods Woord brengt, beginnen overal in de overvolle kerk mensen te beven en te huilen. Zo groot is de verslagenheid over hun besef van zonde. Mensen roepen ook hier om Gods genade. Er woedt een geestelijke strijd om mensenzielen.

Nijkerk verandert. In plaats van getier en gevloek komen uit alle huizen geluiden van psalmgezang en gebed. Zelfs in de kroegen komen de mensen samen om God te zoeken. De kerken zitten overvol en het opwekkingsvuur breidt zich uit.’
Bij een opwekking denken velen aan ‘Glorie, Hallelujah, Prijs de Heer’. Op zich mooi en fijn, maar opwekking is veel eerder en veel meer een diep besef van zonde en schuld. Dat is kenmerkend voor elke opwekking – ga de opwekkingsgeschiedenis maar na. Zo werkte de Heere ook tijdens de opwekking in Korea in de vorige eeuw en in de opwekking in Wales.

God is bij machte om ook nu een opwekking te geven. Dat geloof ik met heel mijn hart. Het zuidelijk halfrond staat geestelijk in vuur en vlam. Daar is opwekking gaande.
Het gaat ook hier gebeuren. De Bijbel spreekt over een opwekking in de eindtijd. Wordt het dan niet alleen maar zwaarder, moeilijker en zondiger, reageert u misschien. Daar spreekt de Bijbel toch over, als het over de eindtijd gaat. Dat ook, maar toch geloof ik in grote herleving, een grote opwekking, vanaf het moment dat het Joodse volk tot bekering zal komen.

Luistert u maar: ‘Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!’ (Romeinen 11:12).
Ook vers 15 van datzelfde Romeinen 11 spreekt van een heerlijke toekomst: ‘Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Cees Launspach zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 augustus 2019 om 11:50

  Beste Dirk, bedankt voor je artikel.
  Ik wist niets van deze opwekking in de 18e eeuw, het geeft mij kracht om door te gaan om te blijven bidden voor de kinderen in deze wereld, Psalm 8: 3 – “Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij uw lofzang bereid.”
  Jij bent gezegend, wees sterk!

 2. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 18:21

  Nog een opwekking in 2019 of later voor/in Nederland en de Europese lidstaten ervan? Af en toe bekeren zich er mensen naar ik weet. Theoretische kennis van de Bijbel en wetenschappelijke kennis ontbreekt het niet aan in ons Nederland. Maar kerken worden opgeheven, verkocht en/of gesloten. Veel traditionele kerkgang is er wel. En goede sprekers, herders en leraren, ze zijn er gelukkig in ons land te vinden.
  Er is zowel in Nederland als in Europa een verkeerde anti Israel houding-regering, welke een tweestaten oplossing wil bewerkstelligen. Ook mogen we om de vrede voor Jeruzalem bidden. Van waaruit de Heere regeren zal over de gehele wereld. Een ieder zal gedwongen zijn zich (noodgedwongen) te onderwerpen. Ook gaat Israel nog een vals verbond sluiten met de bedrieglijke vijand. Mogelijk roept men dan vrede vrede uit en geen gevaar. Jeruzalem gaat dan wel binnengevallen worden.
  Daarom beweegt en roept God zielen in deze tijd nog op tot bekering. Wij in de vrije Westerse wereld hebben vaak kansen en mogelijkheden gekregen, om juiste keuzes te maken. Momenteel wordt er in andere landen meer druk op de gelovigen uitgeoefend, en zijn de straffen op gelovigen niet gering.
  Ook gaan er valse tekenen en wonderen vertoond worden door de antichrist, zodat heel velen meegezogen zullen worden. Wees en blijf daarom BIDDENDE & WAKENDE; de vijand gaat rond als een briesende leeuw wetende dat hij nog maar weinig tijd heeft. En dan aan de ketting gelegd zal worden 1000 jaar.

 3. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 19:26

  Beste Dirk, mooie geschiedenis van die opwekking in Nijkerk enz. Ik zou het heerlijk vinden wanneer ik een opwekking mee zou mogen maken. Daar mogen we inderdaad wel veel om vragen. Maar anderzijds moeten we de Heere ook vrijlaten in de manier waarop Hij Zijn werk op de wereld wil doen. En we mogen Hem vandaag loven voor al het werk wat Hij nog steeds doet in Nederland. Ook binnen de gevestigde, traditionele, rechtse kerken gaat Zijn werk steeds door. Elke keer komen ook daar jongeren en ouderen tot een levend geloofsleven met de Heere. Dat is ook weer niet zo vreemd, want Gods Geest is immers zó ontzettend machtig. Ook al is er dan niet direct sprake van iets (spectaculairs, zichtbaars) wat wij een opwekking zouden noemen; en ook al zijn er veel dingen in de kerken waar we ons zeer ongerust over maken. Maar….. de Heere staat er boven. En altijd krijgt Jezus de eer.
  En wat betreft de opwekking onder het Joodse volk: misschien nog eerder onder Ismaël! Zie Laurens de Wit in ‘Afgewezen en geliefd’. Groeten en Gods zegen toegewenst.

 4. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 19:35

  Beste Dirk, bedankt voor je bemoedigende artikel. Ik bid al vele jaren o.a. voor ons land en smeek daarbij om vergeving want er gebeuren heel veel dingen in ons land welke een gruwel zijn voor God. Maar tijdens die gebeden komt ondanks alles wat er in ons land gebeurt regelmatig het lied ‘Er komen stromen van zegen’ in mijn hart. Laten we samen op de bres blijven staan voor ons land. Ik geloof dat God een machtig werk in ons land gaat doen.

 5. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 19:52

  Heere, verwerp ons van Uw aangezicht toch niet. Gedenk onzer.

 6. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 20:12

  De opwekking moet in ons eigen hart beginnen. Dat we weer gaan branden voor Hem.

 7. S.v.Gent zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 20:21

  Beste Dirk,
  In 1957 leerde ik van mijn oudere collega’s aan boord: “Meester, bij Port Said houdt de wereld op”. (Ik voer toen als 5e wtk. op de Almkerk – in Holland Oost Azie lijn). Door de jaren heen heb ik alleen maar hun gelijk gezien. Israel is het land dat zijn oorlogen met list voert. De nieuwe uitdagingen zijn de ICT en de Drone. En tekenen dat het Westerse Hong Kong met listen vecht, zijn nu al aanwezig. En dat het grote China moet gaan voelen dat de Liberaal Christelijke landen uiteindelijk toch één lijn trekken, is te verwachten.
  Ik zou dan ook om standvastigheid van de Westerse wereld willen bidden. Dat dit gevecht in Hong Kong mensenlevens gaat kosten is denk ik duidelijk, maar ook kan de Heer het hart van de regering in China doen keren, dat is waar ik voor bid.

  Groet, Bas van Gent

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 20:35

  Door mijn jarenlange contacten op Facebook merk ik steeds op, dat er vooral in het verre oosten een onvoorstelbare honger is naar Gods Woord. Het meest verbaast het mij, dat zelfs kinderen gretig Gods Woord willen horen! Het meest triest vind ik, dat in Europa en zelfs op de Nederlandse “christelijke scholen” Gods Woord door de kinderen niet tot nauwelijks meer gehoord wordt! Nog verbazingwekkender is het dat juist kinderen van Gods Woord heel veel meer begrijpen dan ik ooit had kunnen vermoeden.
  Gewoon door de dagelijkse Bijbelteksten van de Evangelische Broedergemeente (Herrnhuters) zie ik heel veel levens veranderen in de Filippijnen! Terwijl hier de Bijbelteksten steeds sporadischer worden, wordt in het verre oosten de Bijbel momenteel opnieuw “ontdekt”!! Ik praat nu over mijn contacten in Butuan, de hoofdstad op het grootste en meest zuidelijke eiland, Mindanao, waarvan het zuidelijke deel in handen van moslims is. De Filippijnen zijn overwegend Rooms Katholiek, waardoor bij hen van “Gods Woord” heel weinig bekend is!! Ik denk dat daardoor de Bijbelteksten juist zo zeer aanspreken!! Het contact, dat ik in Butuan heb is een Baptist. Ik ben er van overtuigd, dat er grote kracht is in het woord van God! Staat het niet in Psalm 119: 105?
  “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

  Opwekking?
  Lukas 12: 49
  “Ik ben gekomen om op aarde een vuur te onsteken en wat zou ik graag willen, dat het al brandde!”

 9. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 21:55

  God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dit staat voor mij bovenaan maar als ik de geschiedenis van Israël lees strafte God soms 150 jaar door de zonde van Zijn volk. God tolereerde de grote misstanden niet. Wat zien we nu? Dagelijks gebeuren er gruwelijke dingen. God kan dit “door de vingers zien” en een opwekking geven maar het kan ook zijn dat wij, christenen , op de knieën moeten, massaal ons moeten verootmoedigen en schuld moeten belijden.. Ik denk dat we op de knieën moeten.

 10. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 augustus 2019 om 22:33

  shalom broeder Dirk,
  dank voor de bijzondere geschiedenis van opwekking in de Alblasserwaard, die begon bij kleine kinderen. Een opwekking… moet bij ons beginnen! Aangeraakt worden door de Heilige Geest, overtuigd worden van zonden, die schuld belijden aan God, en om vergeving smeken, of we gereinigd worden! (Voorbeelden van zulke smekingen vind je in de Psalmen). Als Hij ons dan vergeeft, reinigt, vult met Zijn Geest, ontvangen we zoveel vreugde en liefde, als overvloeiende bekers, brandende harten, en gaat het in ons leven alleen om Jezus Christus, Zijn Woord, het doen van de wil van de Hemelse Vader! Vriend en vijand zal dat van ons horen, en die liefde opmerken. De Heilige Geest werkt “aanstekelijk” zodat die vriend en vijand met hun zonden en schuld naar Jezus gaan, gereinigd worden, Zijn Woord ontvangen in hun hart, liefde, vrede en blijdschap vinden. Zal zo een opwekking beginnen?? Zingen en bidden: O Heilige Geest, kom tot Uw heerschappij, Schenk een herleving, Heer begin bij mij! Zegen uw volk, maak ‘t als een bruid bereid, wachtend op Jezus komst in heerlijkheid!

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 18 augustus 2019 om 4:13

  Beste Dirk,

  Om het kort te houden : Op alle moeilijke vragen geef ik voortaan nu maar 1 antwoord.

  1 Kor 13:9-A HSV Want wij kennen ten dele …

  Hoe ver je mag gaan bij God staat in de Wet ( het OT ).
  Hoe diep Gods liefde is, is het Kruis van Jezus.

  Gods zegen op je werk !
  San ( Tjoa )

 12. Henk van der Veen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 augustus 2019 om 15:16

  Beste Dirk,

  Ook Alexander Comrie wordt gezien als één van de predikanten die aan de basis van de 2e reformatie heeft gestaan. Hij was een reizend prediker en heeft ook in Friesland gepreekt. Hij was indrukwekkend en er wordt gezegd dat inwoners zijn naam hebben aangenomen als achternaam. Zo zou de naam Komrij, Kommerij zijn ontstaan. Rondom Dokkum wonen veel mensen die Komrij heten. Een tal is verhuisd naar de Achterhoek.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Comrie
  Groet, Henk

 13. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 18 augustus 2019 om 16:02

  Vroegere jaren had ik vele geschriften die ik van een oudere dame kreeg. Daar stonden heel veel van deze gebeurtenissen in vanuit de gehele wereld. Ook deze geschiedenis stond er beschreven. Ben blij dat ik dit weer mag lezen. Maar wat een wonderlijke dingen zijn er gebeurd met mensen uit de gehele menselijke geschiedenis. Indien mogelijk, zou het zo kunnen zijn om af en toe een gebeurtenis uit vroegere tijd aan uw brieven toe te voegen? Nico.

 14. Machiel van Rosmalen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 augustus 2019 om 16:23

  Beste Dirk,
  Heerlijk te lezen over opwekkingen die de Heer bewerkte.
  Mensen die hun schuld en zonden belijden en de Here Jezus als Heiland en Heer aannemen.
  We zullen spreken over die machtige God, die Zich openbaarde in de Here Jezus.
  In Israël is de Heer op een bijzonder manier bezig.
  Graag wijs ik op Youtube filmpje: Het verboden hoofdstuk.
  In het Hebreeuws met Nederlandse ondertiteling. Heel ontroerend.
  Wees gezegend door de Heer.
  Machiel.

 15. ans zegt:
  Geplaatst op zondag 18 augustus 2019 om 22:54

  Opwekking, ja dat willen we allemaal wel. Maar wat wil de Here van ons? Wij leven in de tijd dat de Here de vervallen hut van David herstelt. Als in Azie wordt uitgelegd welke rol Israel in Gods plan speelt en wat er daar gebeurt in het Midden Oosten loven en prijzen ze God.
  In het westen weten we zo goed wat Israel moet, wat ze (de Joden) nog staat te wachten. De tekst: Ik zal zegenen wie u zegent wordt zeer frequent gebruikt en binnenkort krijgen we misschien een commentaar dat opwekking aan het Joodse volk koppelt. Veel staat in de bijbel en is natuurlijk gewoon waar.
  Maar waar is de JOY uit je nieuwsbrief. Jezus, Hij huilde om zijn Joodse broers en zusjes. O van other en plaats daar eens Israel, lees de bijbel eens en waar Israel staat houdt het dan eens voor Israel. Is het negatief wat er staat, roep dan eens tot de Vader zoals Amos, Jesaja en Mozes om verlichting voor het volk omdat wij als christenheid in het westen al zoveel schuld op ons geladen hebben tegenover dit volk. Breng al de hoopvolle profetieen voor Israel dagelijks bij God totdat Hij het waargemaakt heeft.
  Dit volk komt meer en meer alleen te staan het heeft onze gebeden nodig!
  Laten we de Here eens vragen wat Hij ons duidelijk wil maken met het huidige antisemitisme. Misschien Jeremia 16? Wat moet de gemeente daar in doen?
  We leven vandaag en nu moeten we rondom het Joodse volk staan.
  Misschien geeft God ons later de Y: you, wat we o zo graag willen.
  Het verhaal van de verloren zoon gaat over twee broers. Een was bij de Vader en een was de wijde wereld in. Ik begin er steeds meer naar te neigen dat de oudste zoon de westerlijke christenheid is, die door de eeuwen heen zich niets van zijn broer aangetrokken heeft en nu de broer op weg is naar huis en de Vader op de uitkijk staat is de oudste broer niet eens blij.
  Het zou me niet verbazen als dit onze grote zonde is.

 16. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 19 augustus 2019 om 8:50

  Is een opwekking nu nog mogelijk? Ja!! Dezelfde God leeft nog, Zijn Woord is vol teksten die grond geven om te bidden om herleving. En de grond van verhoring van onze gebeden om opwekking ligt niet in ons, maar in het Bloed van het Lam. Heb in de afgelopen vakantie opnieuw het boekje over de opwekking van 1727 gelezen. Onder de Moravische broeders, ook wel Hernhutters. Wat een krachtig werk van God werd daar gezien en wat een wereldwijde gevolgen over langere tijd. Dat wekt het verlangen op om dit ook te mogen meemaken/ondergaan. Wat ben ik dan lauw en traag. Hier begon de opwekking onder Gods kinderen, later kwamen vele verloren zielen tot geloof. Gebed om opwekking moet altijd gepaard gaan met gebed voor Israël, want de beloften waar wij op mogen pleiten zijn in de eerste plaats voor hen bedoeld. Hartelijk mee eens Dirk, hun aanneming zal zijn het leven uit de doden. Wie zou daar niet intens naar verlangen?? Dat de Geest der genaden en der gebeden ons in vuur en vlam zal zetten is mijn verlangen. Gods zegen, Arida

 17. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 19 augustus 2019 om 10:41

  Bedankt Dirk. Mooi zo’n opwekking onder kinderen. God is almachtig. In gebed is niets teveel gevraagd. Al doet God alles op zijn tijd. Laten wij altijd blijven bidden, zodat de kandelaar niet verplaatst wordt. Een opwekking voor Israël bidden zal dus een enorme zegening voor ons zijn. Ik had vroeger een meisje in de klas, zij had een geestelijk gehandicapt broertje, die niet kon spreken, die mismaakt was, altijd in een kinderwagen lag niet groeide enz. en op 5 jarige leeftijd overleed. Vlak voor zijn overlijden zong hij psalmen, hij had nog nooit gesproken. Bij God is niets onmogelijk. God regeert de wereld en Hij wil ons alles schenken, wat goed is voor deze wereld. Met gebed leer je God beter kennen als liefhebbende genadige God. Liefs Dineke.

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 19 augustus 2019 om 12:05

  Beste Dirk

  Je noemde buiten die opwekkingen in ons land ook de opwekking in Wales. Ik heb dat boek waarin beschreven werd hoe dit zich voltrok. Een heel klein meisje viel op haar knieën en bad een eenvoudig gebedje. Zo begon de Heilige Geest Zijn machtige werk in die stad. Dominees zwegen beschaamd en mijnwerkers zwart van hun werk, klommen op de kansel. Kroegen hadden net als in jouw voorbeeld geen klandizie meer en mensen evangeliseerden op straat. De opwekking breidde zich als een olievlek uit over geheel Schotland.

 19. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 augustus 2019 om 9:45

  Beste Dirk, ik heb de stukken gelezen en ook de commentaren. Ik ben diep onder de indruk. Zelf kom ik uit een PKN gemeente. Wat er in de overige kerken gebeurt, zoals in de evangelische kerken, ken ik niet. Wel als ik een zingt dag meemaakt in Utrecht is de sfeer heel anders en ik geniet ervan. Elke dag word ik geïnformeerd door Kerk in Nood over de toestand in diverse landen. Wanneer je stil bent en alles de revue laat passeren, schrik je ervan, in hoeveel landen christenen vervolgd en vermoord worden. Ook in de kerken wordt nauwelijks gesproken over Israel, de Oogappel van God, N.B. de wortels van ons christelijk bestaan. Wanneer er gebeden wordt in onze kerken wordt een algemene oproep geplaatst over de nood. Ik vind dat nogal mager verwoord. Je mag God duidelijk en goed aanspreken over de noden van de wereld. Ik bid, in de eerste plaats voor Israel, Jeruzalem en vervolgens voor de christenen in nood. En ik hoop van harte, dat de Messias spoedig komt, dan zal er pas vrede en rust zijn. Shalom.

 20. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2019 om 15:12

  Beste Dirk,

  Je schrijft:
  ‘De Bijbel spreekt over een opwekking in de eindtijd’.
  Ik ben heel benieuwd naar die Bijbelgedeeltes, zou je ze willen doorgeven? B.v.d.
  Hartelijke groet, Roelie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden