Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Donald Trump: ‘Ik ben de Uitverkorene’ (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 augustus 2019, 19:15 door Dirk A A

Ik kon mijn oren en ogen afgelopen week nauwelijks geloven toen ik naar de Amerikaanse president Donald Trump keek en luisterde. Hij beantwoordde een vraag van een journalist of de president hoop heeft op een snelle oplossing van het ernstige handelsconflict met China. Hoop heeft hij zeker, gaf hij aan, omdat… Toen volgde een verbijsterende opmerking. ‘I’m the chosen One,’ in het Nederlands: ‘Ik ben de Uitverkorene’, waarbij hij omhoog keek, alsof de hemel wel zou instemmen met deze woorden.


De tweets van Donald Trump op zijn Twitteraccount.

Dat zijn geen woorden die een sterfelijk mens in de mond mag nemen. Hij beschouwt zichzelf als de Uitverkorene, die voor alle conflicten met de oplossing zal komen. Een (de?) antichrist zal zoiets zeggen, maar iemand die zich christen noemt, toch niet? Iemand die door de Heere tot een bepaalde taak is geroepen, zal nooit zo spreken.

Op de vervolgvraag wat hij met dat antwoord bedoelde, bleef het geruime tijd stil, en volgde geen antwoord. Toch gaf hij zelf al wel het antwoord. Want terwijl hij de woorden ‘I’m the chosen One’ uitsprak, keek hij veelbetekenend naar boven, naar de hemel, misschien wel – in gedachten – naar God.

En zo gek is het misschien niet dat Trump deze woorden in de mond nam. Hij wordt immers omringd door een hele groep voorgangers die hem dit telkens voorhouden. Hij zou door God voorbestemd zijn om Israel rijk te zegenen en Amerika te redden van de morele ondergang. Hij is als de Bijbelse koning Cyrus, die God gebruikte ten gunste van Israel. En als dit maar vaak genoeg tegen je wordt gezegd, ga je het nog geloven ook.

Deze week kwam er nog iets bij, wat in mijn ogen nog ernstiger is. Er verschenen deze week namelijk een paar tweets op zijn Twitteraccount, met woorden die in mijn ogen godslasterlijk zijn. Woorden die hij citeerde van iemand anders, inderdaad, maar zonder enig weerwoord, alsof hij het een eer vindt dat zoiets over hem wordt gezegd.

Overduidelijk met instemming citeerde hij Wayne Allyn Root van de nieuwsshow NewsMax, iemand die in samenzweringen gelooft.
Trump schreef (vertaald): ‘Dank aan Wayne Allyn Root voor de zeer mooie woorden: “President Trump is de grootste, beste president voor de Joden en voor Israel in de geschiedenis van de wereld, niet alleen van Amerika, hij is de beste president voor Israel in de geschiedenis van de wereld… en Joodse mensen in Israel houden van hem… alsof hij de koning van Israel is. Zij houden van hem alsof hij de terug gekomen God is” (letterlijk werd gezegd: Second coming of God = tweede komst van God, waarmee de wederkomst van Jezus zal zijn bedoeld).

Het zijn bizarre woorden die de president in op Twitter zette en wereldkundig maakte: ‘Koning van Israel, beste president voor Israel, de terug gekomen God. Het meest schokkende is nog wel dat Trump hier geen afstand van neemt.
De ‘Times of Israel’ meldde: ‘Trump twittert claim dat de Israëli’s van hem houden alsof hij de terug gekomen God is.’

Begint de president aan grootheidswaanzin te lijden? Hij, als de Redder van de wereld, de Koning van Israel, de terug gekomen God…
Al deze titels zijn uitsluitend op de Heere Jezus van toepassing. Hij is heilig, nooit mogen we Zijn eer stelen. Dat gebeurt hier wel.

Onwillekeurig komen de woorden van koning Nebukadnezar mij in gedachten. Terwijl hij op het dak van zijn paleis in Babel liep, sprak hij: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?’ (Daniel 4:30). Daarop klinkt de stem van God, die het koninkrijk van hem afneemt. Als straf moet Nebukadnezar zeven jaar met de runderen leven.

Nog treffender is wat we lezen in Handelingen 12. Wanneer koning Herodes een toespraak houdt vanaf zijn rechterstoel, roept het volk: ‘Een stem van God en niet van een mens’ (Handelingen 12:22).
Herodes had daar direct tegenin moeten gaan, maar doet dat niet. Het oordeel volgt ogenblikkelijk: ‘En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest’ (vers 23).

God stelt koningen aan en zet koningen af, wat vanzelfsprekend ook geldt voor presidenten. En zeker, president Trump steunt Israel en zet zich in voor de bescherming voor het ongeboren kind.
Toch is het de vraag of zijn inzet voor Israel waarde heeft voor de eeuwigheid. Nooit proef ik bij hem enige verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden. Nooit heb ik enig verlangen bij hem gemerkt naar de bekering van het Joodse volk. Daar gaat het om!

Ik hoop en bid dat Trump gestopt wordt op dit heilloze pad. Mijn hoop is nog gevestigd op Mike Pence, de vicepresident, een godvruchtig man. Wie weet, wil God hem nog gebruiken om Trump tot inkeer te brengen. Laten wij dit alles in gebed bij de Heere brengen.

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 18:18

  Persoonlijk zie ik president Trump als de wegbereider (heraut) van de antichrist die zelf ergens vanuit de EU aan de macht zal komen. Trump wil binnenkort een allesomvattend vredesplan voor het Midden-Oosten presenteren (Deal of the Century), hij wil graag de Derde Tempel in Jeruzalem herbouwd hebben, enz.

  Wij weten dat de antichrist een verdrag met Israël en haar omringende landen zal bevestigen, welke na 3,5 jaar verbroken zal worden. Het is heel goed mogelijk dat juist het plan van Trump zal zijn dat door een duister politiek figuur ergens vanuit Europa ondertekend zal worden. Wie weet zal de Brexit samen met een oorlog in het Midden-Oosten, politieke en financiële onrust in Italië en andere economische problemen voor zoveel chaos in Europa zorgen dat de EU in zijn huidige vorm uit elkaar valt en er een 10-statencoalitie daar voor in de plaats komt. Uit deze coalitie zal dan de antichrist voortkomen.

  Ondertussen brengt Trump grote chaos in de wereld met zijn handelsoorlog tussen de VS en China, hij is zelfs in staat om een ongekende financiële en een economische crisis te veroorzaken en zelfs oorlog in het Midden-Oosten. En juist de antichrist zal misbruik van deze chaos maken wanneer hij aan de macht komt.

  De komst van de antichrist en het ondertekenen van een vals vredesverdrag met Israël zijn belangrijke eindtijd seinen, omdat die het begin van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst van onze Heere Jezus markeren, ook wel de periode van de Grote Verdrukking. Over of de Opname van de Gemeente vóór of tijdens deze periode zal plaatsvinden, laat ik in het midden. Wel betekent dit allemaal dat onze verlossing nabij is.

 2. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 19:39

  Ik weet niet waar je het vertrouwen in Mike Pence vandaan haalt. Nergens heb ik tot nu toe nog gehoord dat deze persoon afstand heeft genomen van deze Godslastering, Ik volg ondermeer Tru News, deze merkte op, verbaast te zijn over het uitblijven van een scherpe veroordeling. Het zal me niets verbazen dat Trump ervoor zorgt dat de derde tempel wordt gebouwd, zie de munt waarop hij is afgebeeld, bedoeld als opbrengst voor de bouw, naar ik op genoemde nieuwsbron heb vernomen heeft men al zoveel geld bij elkaar dat men wel 3 tempels kan bouwen. Denk daarbij aan het streven van de paus naar wereldreligie van liefde en je weet hoever het op de wereldkalender is. Maar ja de misleiding is inmiddels zo groot dat het lijkt alsof ook de gelovigen het spoor bijster zijn, want wie reageert er nog, zelfs mijn geloofsgenoten halen de schouders op zodra je over deze tekenen begint.

 3. Poppema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 19:41

  Donald J. Trump
  @realDonaldTrump
  When I looked up to the sky and jokingly said “I am the chosen one,” at a press conference two days ago, referring to taking on Trade with China, little did I realize that the media would claim that I had a “Messiah complex.” They knew I was kidding, being sarcastic, and just….
  ….having fun. I was smiling as I looked up and around. The MANY reporters with me were smiling also. They knew the TRUTH…And yet when I saw the reporting, CNN, MSNBC and other Fake News outlets covered it as serious news & me thinking of myself as the Messiah. No more trust!

  https://www.youtube.com/watch?v=J7e5Rgv-yxU

 4. Ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 19:42

  Vindt dit een beetje overdreven met het Engels wat ik niet zo goed kan lezen. President Trump voelt zich geëerd wanneer iemand dit over je zegt. Ik lees niet dat hij zelf zegt: ik ben de gekozen One. God is goed en dank u Jesus.

 5. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 20:08

  Geliefde br. Dirk, de Geest van Christus is ootmoed, i.p.v. hoogmoed, veel ook evangelicals prijzen hun luisteraars, ze zijn waardevol/dat zijn ze ook, maar verloren, er woont niets goeds in ons van nature, spiegel je leven maar eens aan Gods volmaakte wet.
  Genade is dat God door Jezus Christus verloren mensen zoekt!
  Eschatologisch zal de valse profeet/antichrist zich voorstellen als de redder, en ook de Joden zullen hem toelaten in de te bouwen tempel. Lees ook Dan. 9 vers 27.
  Wij leven in profetische tijden!
  Ben dankbaar voor de inzet van bescherming ongeboren leven, kan met dus heel goed vinden in het betoog van onze broeder Dirk van Genderen, totdat Hij komt blijf waakzaam, lieve groet Maarten.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 20:53

  Het is de mediawereld, die constant in oorlog is met Trompen dat is al vanaf zijn verkiezing! Zijn we dat al weer vergeten? “I’m am the chosen one” wil voor mij niets anders zeggen dan “Ik ben door jullie zelf GEKOZEN”. Dat is een heel belangrijk item (geweest?)in de USA!! Het volk heeft GEKOZEN en bij de verkiezingsuitslag legt elke Amerikaan zich daar normalieter altijd bij neer! Het waren dit keer de media, die macht en geld roken en begonnen een lastercampagne tegen Trump. Logisch dat iemand als Trump de oorlog verklaarde tegen de media! Dom eigenlijk, omdat de invloed van de media over de hele wereld onberekenbaar groot is!! Het is de prijs voor de democratie. Het waren ook de media, die in de wereld het antisemitisme aanwakkerden en pro Palestina waren!De media werden al door Arafat gemanipuleerd. Dat fenomeen valt niet uit te roeien! De media wakkeren ook het antisemitisme in de USA aan!! We zien met ons allen hoe de uitwerking van antisemitisme is! Onafhankelijke media bestaan al tientallen jaren niet meer!! Zo wordt de hele wereld al tientallen jaren door de media gemanipuleerd.
  “I am the chosen one” heeft in de USA doodgewoon een dubbele betekenis, dat de media nu aangrijpen om opnieuw schade toe te brengen aan het imago van Trump! Zo is ook Rutte een “chosen one” wat niets anders zegt, dat WIJ hem gekozen hebben. Dat geldt voor elke democratie! Misschien laat ik mij minder gemakkelijk manipuleren door de mening van anderen. Mijn eigen predikant noemde mij ooit iemand met een uitgesproken mening. Met die uitgesproken mening heb ik op Facebook zowel vrienden als felle tegenstanders gemaakt. Het zal uiteindelijk uitmonden in een chaos, omdat door al dat gemanipuleer niemand meer een ander vertrouwen zal. Daarvan vrij blijven? Het staat in Colossenzen 3: 1 – 4 Focus niet op de dingen van de wereld maar op de dingen van boven, waar Jezus Christus is.

 7. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 20:55

  Ik denk wel dat Trump door God wordt gebruikt als zegen voor Israël. Maar dat zegt niets over zijn geestelijk leven en zijn behoud. God gebruikt vaker ongelovigen…

 8. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 21:11

  Wie de film/docu You’ve Been Trumped heeft gezien, over de bouw van een groot golfterrein in Schotland door Trump, kan ontdekken hoe deze man het gewone volk veracht en vertrapt. Met stijgende verbazing zie ik hoe ‘evangelische leiders’ in de VS achter deze man gaan staan, altijd wel met de opmerking dat ‘Trump natuurlijk geen heilige is’, maar misschien is hij wel de moderne Cyrus. Naar mijn mening is men dan teveel bezig met wat hij lijkt te doen voor de conservatieve beweging – alsof de al jarenlange onderliggende afvalligheid in de hele Amerikaanse samenleving daarmee dus verdwenen is, nee, die is er en die wordt alleen maar erger. Die verandert niet met een wisseling in de wacht van presidenten of Hooggerechtshoven, hoewel daarmee uiterlijk gezien de scheurtjes in de facade de onderliggende zweren nog wat kunnen bedekken en ‘binnen kunnen houden’.
  Die documentaire kan hier bekeken worden: https://youtu.be/-ShXI51dg-Y (het opent je ogen voor ongehoord machtsvertoon en grote arrogantie).

 9. harm zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 21:37

  Jezus zegt ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld’ Obama met de Democraten die het beeindigen van het ongeboren leven ‘supporten’ zijn imperfect. Trump is imperfect. CDA, CU, PKN, etc. etc. etc. zijn imperfect. Media als KRO, NCRV en EO zijn ook imperfect.
  Jammer dit artikel. Teveel (met de media mee-)gespeeld op de man Trump.
  Dirk, al jaren lees in je artikelen zoveel positiviteit over Christendom (vs Islam etc).
  Blijf je inspannen VOOR het koninkrijk en laat je niet meeslepen in de aardse politiek, waar ‘niemand uitgezonderd’ macht ‘begeerd’.
  “Al wat op aarde macht bezit, eenmaal aanbidt het U oh Heere”

 10. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 22:00

  Het is mij ontgaan dat Trump zich een christen noemt. Hij wekt bepaalt niet de indruk, als lijkt het er wel op dat God Trump gebruikt voor Zijn doel in de VS. Gebed voor Trump en voor zijn bekering lijkt nog steeds nodig.

 11. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 22:09

  Het grijpt allemaal wel als tandwielen ineen. Trump als een machthebber met goddeloos gedrag. Grote bosbranden in grote delen in de wereld, droogte alom, ook water tekorten, ziekten die de kop opsteken die moeilijk zijn te genezen, afval van het geloof, temperaturen die uit de hand lopen. Vul zelf maar verder in. Maar ook grote opwekkingen. Het is God`s Woord dat dit allemaal voorzegd. En wij moeten hier op voorbereid zijn. Maar het einde is het nog niet. Ik zelf gelooft nog in een groot ingrijpen van een almachtig God. En in een samen gebald gebed van trouwe gelovigen. Nico.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 22:12

  Beste Dirk,

  Zelf heb ik van D Trump ook niet de indruk dat hij zich presenteert als Iemand te zijn die hij niet is. Hij kent de Schriften niet eens en zijn verleden is ook verre van onberispelijk. Hierin ben ik het met Ernst van Olffen eens. Hij heeft zich iets laten ontvallen en meteen wordt zijn uitspraak in een soort “messias”-context getrokken. Hij kan wel als een soort Kores-rol (zie Ezra 1) geplaatst zijn maar meer dan dat kan hij niet zijn.

  Groeten van San

 13. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 augustus 2019 om 22:37

  Dirk, dank voor al je inzet voor het koninkrijk van God met de door Hem aan jou geschonken talenten.

  Laten we opmerkzaam zijn en denken aan de woorden van onze Heiland zelf die Hij gesproken heeft in Lukas 21:
  25  En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
  26  En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
  27  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
  28  Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

  Ter bemoediging van de lezers zou ik willen aanraden om deze video van David Wilkerson te bekijken die in het Nederlands is ondertiteld. Gericht blijven op Jezus! https://youtu.be/yF81jegcLDY

 14. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 9:22

  Dirk,

  Als je o.a. het boek Openbaring leest weet je waarop dit alles zal uitdraaien

  Ik denk niet dat altijd het zin heeft om te bidden voor mensen, we moeten geen ” parels voor de zwijnen gooien “

 15. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 9:58

  @ Henk. Pas op voor Tru News, ze zijn erg anti Israël. Rick Wiles moet niets van de joodse staat hebben.

 16. Willem Dozy zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 10:50

  Sjalom Dirk,

  Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden.

  De woorden van de heer Trump hebben dezelfde intonatie als Nebucadnessar als hij “zijn” machtige Babel ziet. Daarop werd hij tijdelijk uitgeschakeld en gingen er zeven tijden overheen tot hij weer bij zijn volle verstand kwam.

  Niet alleen de heer Trump maar de gehele mensheid moet leren dat zij slechts rentmeester zijn over deze schepping. Aan ieder van ons zal worden gevraagd: ben jij een goed rentmeester geweest? Velen in deze tijd plegen gewoon roofbouw op deze schepping en stelen als het ware van hun nageslacht om een nauwelijks leefbare wereld achter te laten. Velen hebben grootse plannen maar het daarover hebben is niet hetzelfde als het uitvoeren daarvan.

  De heer Trump is beslist geen eenling, want ook andere totalitaire machthebbers ontpoppen zich als messias met maar een doel: zelfverheerlijking. Als iemand de heer Trump bekritiseert dan wordt die persoon “weggetwittert” als een onbenul en verkondiger van leugens. Het gevolg is dat iedereen de man maar aan laat modderen en hoopt maar dat hij de komende verkiezing niet gaat winnen.

  En ja, de cartoons van allerlei zaken uit de visie van de heer Trump zijn werkelijk vermakelijk om te zien. Daarom alleen vinden velen zijn gedrag amusant en stemmen zij indirect zijn regeringsvisie. Voorspelbare chaos, die een teken zijn van de eindtijd.

  Wat is ons antwoord daarop? Ons hoofd schudden en meewarig kijken of krachtig protesteren tegen zover onzin en mensverheerlijking. Waar blijft het openlijke protest van de geestelijke leiders in Amerika? Durft men zich niet meer uit te spreken tegen blasfemie? Is de macht van de heer Tump dan zo hoog dat niemand hem door deze uitspraken tot de orde roept? De heer Trump heeft ook medestanders in wereldleiders die zich eveneens hoog verheven voelen boven de mensenmassa. En in het klein, zien wij ook niet een beeld naar boven komen dat de onderlinge liefde naar een nulpunt toe gaat? Waar vinden wij nog een warm nestje en geborgenheid?

  Er is maar een antwoord: ons gebed en luide roep om de terugkeer van de ware Messias!

 17. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 13:15

  God regeert over de volken (Ps.47:9). En we leven nu wel in apocalyptische tijden. De Heer God gaat verborgenheden van zegels ontdoen. Dat er dan nu een D. Trump aan de macht is, is dus geen toevalligheid.
  De vier eerste zegels mogen we wat nader bezien. Want telkens hoort Johannes een der dieren die rondom de troon zijn, zeggen: ‘Kom en zie’. En telkens als Johannes hieraan voldoet, ziet hij een paard met iemand die daar op zit.
  Bij de ruiters uit de Openbaring kunnen we ook denken aan de vier paarden die door de profeet Zacharia gezien worden (Zach. 6).
  Veel verborgenheden en schaduwen zijn er nog. Maar de tijd is nabij (Opb. 1:3). Welke tijd is nabij? De tijd waar schepping en schepsel op wacht!

 18. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 14:13

  Wat is dit verschrikkelijk. En waar gaat dit naar toe. Wij weten het niet, alleen de Here God. Maar als deze Trump zich niet tot de Here God bekeert en belijdenis doet van zijn grootsheidwaanzin (wat alveel langer te bemerken is want hij doet het altijd goed en het gaat goed volgens hem) als hij zich niet bekeert…..Vreselijke dingen zegt hij met een blik in zijn ogen…..!
  Deze week heb ik hem ook met stijgende verbazing aangehoord hoe hij de wereld naar de ondergang werkt met zijn handelswijze zoals met China. En China is geen lievertje. Deze leider gaat in de voetsporen van Mao en hij haalt honderden kerken leeg tijdens diensten en zet de christenen en hun leiders gevangen of misschien nog erger en zo doet hij met al de chinezen die niet doen naar zijn wil. Dus daar zet ik ook grote vraagtekens bij. Moeten wij chinezen maar hun gang laten gaan? Ik weet het niet.
  Maar gelukkig is ook dit alles in Gods hand, weet Hij alleen hoe het zal aflopen en loopt de wereld hard naar zijn einde toe. Zie ook maar die bosbranden. De halve wereld staat in brand, letterlijk en wij maar soja gebruiken i.p.v. vlees?

 19. Esther zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 14:45

  Hallo broeder Dirk,

  President Trump is ook maar een mens. Er zijn door de eeuwen heen al velen die zichzelf als God laten aanbidden, zelfs beweren dat ze God zijn of een instrument van God.
  Eigenlijk is het niet echt iets nieuws.
  Het is juist mooi dat zijn vrouw het ‘Onze Vader’, gebed opnoemde, toen Trump werd beëdigd als president.

  Niemand ziet wat werkelijk in zijn hart leeft.

  Onze God en onze Heere Jezus, staan overal ver boven. En mensen, ook regeringsleiders worden vaak door de Heere gebruikt. Denk maar aan de geschiedenissen die we in de Bijbel lezen.
  Wat heeft God vaak mensen, koningen gebruikt om Zijn plannen te voldoen. Zowel de straf als de zegen.
  Alles in de wereld moet tot een climax komen. En dat kan alleen gebeuren met Gods voornemen en met Zijn plannen.

  @ Marian, (14) het is een toch wel een Bijbels gegeven dat wij voor alle mensen moeten bidden, zelfs als we zelf het nut niet altijd zien. Ik voel het soms ook zo hoor, daar ben je niet de enigste in. Maar… het gaat niet zozeer om ons, maar om wat God en de Heere willen.
  1 Timoteüs 2 : 1-3, “Want het is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker”.

  Laten we proberen onze verwachting te stellen op onze Heer en Heiland…en niet op mensen.

  Fijne zondag, en Vaders zegen om je heen Dirk, en om jullie allen heen.

  Hartelijke groet, Esther.

 20. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 25 augustus 2019 om 15:17

  We gaan het zien. Volgend jaar verkiezingen en als Trump dan weer gekozen wordt dan is hij misschien toch wel gezonden door onze Heer.

 21. Engel zegt:
  Geplaatst op maandag 26 augustus 2019 om 10:30

  Mijn hoop is gevestigd op de Heer mijn God, mijn verwachten is de spoedige wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus, die spoedig zal komen, heft Uw harten omhoog want Uw verlossing is nabij.

 22. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 26 augustus 2019 om 10:39

  Beste Dirk, ik ben verrast door het stuk en ook de commentaren. Als mens zijnde heb ik veel meegemaakt en vele keren gevloekt, (geen GVD), maar op een andere wijze. God greep mij de nek en ik moest door op de weg, die voor mij lag. Mijn inzet was en is nog steeds, de mensen te helpen met hun twijfels over het geloof en hen te begeleiden tot aan de dood. De waarschuwing die uit het stuk blijkt, is ook mij niet ontgaan, Maar ik weet waar ik moet zijn…..in gebed gaan met de Eeuwige en alle zorgen die er zijn bij Hem te brengen. Ook en zeker te bidden voor het volk Israel (De Oogappel van God). Benader God zoveel mogelijk met de noden van deze wereld. Bid ook voor Trump, en voor die leiders die het niet zo nauw nemen met de waarheid, vanuit de schriften. Misschien is er een ommekeer.

 23. Tineke zegt:
  Geplaatst op maandag 26 augustus 2019 om 16:51

  Beste Dirk, In deze context zegt Trump dat hij de aangewezen persoon is om China aan te pakken in deze handelsoorlog met China. Haal je China (de context weg) dan zou kan je het vertalen dat hij de uitverkorene is.

 24. Ron zegt:
  Geplaatst op maandag 26 augustus 2019 om 16:55

  Ik denk dat Trump de valse profeet is en zijn schoonzoon die zich continue achter de schermen met Israel bemoeit en ook bijna doorlopend daar is de antichrist is.
  Gezien Israel al bezig is met proefverbrandingen met een rode vaars ( de rund die speciaal bedoeld is voor de offering in de 3e tempel ) denk ik dat wij onze Heere Jezus elk moment kunnen terug verwachten. Ik denk dat zijn schoonzoon op één of andere manier tijdens de nieuwe verkiezingen het van Trump overneemt.

 25. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op maandag 26 augustus 2019 om 21:21

  Lieve broeder enzusters. Toen ik dit stuk zaterdag las dacht ik ook al: zal dit de persoon zijn die een valse vrede met Israēl zal regelen? Nu denk ik dit nog meer dan toen! Ik denk ook aan 2 Thess. 2. Lees dit hele hoofdstuk maar eens door! Eerst dacht ik héél anders over Trump, toen leek hij echt een vriend van Israël dacht ik! Wij mogen onze hoofden oprichten want onze verlossing is nabij! Wij weten geen dag of uur, maar moeten wel op de tekenen letten! Dirk Gods rijk zegen gewenst met het maken van uw nieuwsbrieven!

 26. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019 om 9:15

  Bedankt Dirk. De Here Jezus zegt wie niet voor mij is tegen mij. Al kunnen ongelovige mensen Gods wil doen. Is de geestelijke wereld van ongelovigen heel vaak tegen Gods wil in, maar het is sluw gebracht. Het is een schijn wereld, het lijkt liefde, maar het is dood en verderf. Alles tolereren, een pilletje zus of zo, het mag, totdat satan zijn slag kan slaan en het pilletjes zijn die heel veel kwaad kunnen. Satan doet alles stap voor stap het lijkt nog oké (schijn bedriegt) maar de volgende stap is dodelijk. Alles moet kunnen, maar maakt ondertussen alles kapot. En oh wee als je waarschuwt. Er zijn vele antichristen, maar er is maar één satan zelf en geloof mij, die zal op handen gedragen worden de eerste drie en half jaar en oh wee degene die waarschuwt. Daarom heeft God gezegd hoe de Here Jezus terug komt en dat ieder mens zonder de Heilige Geest zich zal verstoppen om hun zonden, want de Here Jezus is heilig en kunnen wij niet voor hem staan als onze zonden niet zijn vergeven. Als de Here Jezus terug komt, is er doodsangst en als satan komt is hij door iedereen zeer geliefd, maar ik hoop dat de gelovigen het door hebben door de Heilige Geest. Liefs Dineke.

 27. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019 om 16:30

  Shalom Dirk

  Jammer vind ik deze column en de meeste reacties daarop!
  Wie precies Donald Trump is, weet ik niet.
  Sommige dingen doet hij goed en sommige dingen niet….hij is mens en schuift in onze beleving soms heen en weer!
  Door onze linkse kerk wordt hij bijna elke dag al afgemaakt!
  En nu ook al door ons, jammer!
  En wie de anti-christ zal worden….Kissinger zou het al zijn en Obama etc.

 28. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019 om 17:21

  Beste Dirk,
  Ik ben het al lang met jouw eens, dat wij in de eindtijd leven en dat Trump een valse profeet is en misschien wel de antichrist . Ik heb het weer bevestigd gekregen door het Heilig getal 33.
  Dit Commentaar van jouw is: No. 33. Hub

 29. Renzo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 augustus 2019 om 19:47

  Chosen one – kan ook betekenen: hij die GEKOZEN is
  Gekozen. He. Werd Trump niet gekozen?
  Iets andere uitleg…..

 30. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2019 om 20:45

  Beste Dirk, dank voor je input. In dit verband moest ik denken aan een profetie uit 2007 van een pastor, die zelf al vele jaren geleden overleden is, maar zeer bijzondere woorden over Trump in 2007 heeft geprofeteerd: https://www.charismamag.com/video/40242-2007-kim-clement-prophecy-says-president-will-be-baptized-in-holy-spirit-build-the-wall-win-second-term.

 31. Derk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2019 om 23:50

  Shalom Dirk,
  Geruime tijd geleden werd Trump vergeleken met Kores. Nu komt er weer iemand die zegt dat Trump misschien wel de Anti-christ is. Of een valse profeet. Maar zou het ook niet mogelijk zijn dat Anti-Christ zich vanaf de 1e leider vd RK kerk, middels invloed bij bijbelvertalingen, middels “mollen” heeft “genesteld” in de protestantse geloofsgemeenschap. Zijn we dan echt vergeten wie in de middeleeuwen Anti-Christ genoemd werd? En zijn we vergeten welke “eed” de Jezuïeten aflegden?

 32. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 augustus 2019 om 2:53

  Hallo Dirk,

  Bedankt voor het artikel over Trump. Trump zijn grootvader komt uit Kallstadt-Duitsland. Zijn grootvader emigreerde naar Amerika. De familie Heinz, van de tomaten ketchup, komt ook uit dit stadje en emigreerde ongeveer dezelfde tijd naar Amerika. Beide families zijn in beperkte mate door een huwelijk met elkaar verwand. De zoon van de oprichter van Heinz was senator in het Amerikaanse Parlement. Hij kwam bij een vliegtuig ongeluk om het leven. Zijn vrouw trouwde later met Kerry, de latere presidents kandidaat. Heinz is inmiddels gefuseerd met Kraft van de tomaten ketchup, ook van Duitse oorsprong en naar ik meen van Joodse afkomst. Voor de Duitse televisie heb ik het bezoek van een delegatie uit Kallstadt aan Trump gezien en dat was erg interessant; zie you tube. Privé is Trump een heel andere man maar hij bond de strijd aan met de pers en die belagen hem van alle kanten. Het is erg belangrijk om het woordje ´chosen` goed te interpreteren en voorzichtig te zijn met conclusies.

  Wie geeft zich nu werkelijk uit als ¨the chosen one¨, het is pastor Apollo C Quiboloy van de Kingdom of Jezus Christ Church. Hij zegt van zichzelf dat hij: The Appointed Son of God and Owner of the Universe is; zie Wikipedia. Zijn kerk komt uit de Filipijnen en heeft inmiddels zo´n 6 miljoen leden wereldwijd. De kathedraal of Dome die inmiddels gebouwd is, is werkelijk gigantisch. Oppassen!!

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 33. Koen zegt:
  Geplaatst op maandag 16 september 2019 om 20:36

  Donald Trump kan met recht zeggen dat hij gekozen is (door zijn eigen volk). Of we God daar ook achter moeten zien is de vraag, het zou kunnen, omdat het alternatief Hillary Clinton pas écht verschrikkelijk zou zijn geweest.

  En overigens doet Trump voor Israël dingen die geen van zijn (zogenaamd christelijke) voorgangers hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld de ambassade naar Jeruzalem verplaatsen, een besluit met grote (symbolische) waarde. Aan de vruchten kent men de boom, nietwaar? Zijn verzet tegen de antisemitische VN (door bijvoorbeeld het lidmaatschap van de HRC op te zeggen) laat op een andere manier zien waar zijn prioriteiten liggen. Ik hoef u er hopelijk niet aan te herinneren hoe onze eigen regering op deze dossiers handelt.

 34. e van lith zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2019 om 8:06

  Beste Dirk,

  Opmerkelijk is dat 1 man , namelijk Donald Trump, de enorm destructieve krachten van de Amerikaanse Overheid, De Amerikaanse Politie, de Globalisten, en vooral de Media weet te weerstaan.

  Let wel , deze man heeft vrijwel alleen het Clinton netwerk weten te verslaan en vooral weerstaan, Hillary Rodham, dochter van een Joodse zakenman en jarenlang als Minister van Butenlandse zaken oorlogen veroorzakend actief binnen een Global netwerk van keiharde Oligarchen van de Saudi’s tot Soros, die deze Lady al ver voor 2016 naar voren schuiven in de olieoorlogen in Irak, Lybie en Syrie.

  Sinds zijn verkiezing daalt er een niet aflatende haatcampagne op hem neer vanuit de MS Media, met voorop types als Jeff Zucker van CNN, waarbij het opmerkelijk is dat de enige steun die hij krijgt vanuit de zenders van Rupert Murdoch komt, die met zijn FOX news al jarenlang eenzaam strijdt tegen de Hegemonie van de USA zenders , die in handen zijn van … juist

  En dan de Democraten , die nu onder leiding van Adam Schiff en Nancy Pelosi steeds verder wegzakken in hun doodstrijd en dan maar hun eigen volk verwarren middels een Impeachment, om maar vooral de aandacht af te leiden van hun eigen zwakke kandidaten zoals Joe Biden

  Maar dit leidt niet tot chaos, maar juist een wereldwijd openen van de ogen van burgers jegens de Media, de zege van Johnson en de Brexit staat hier niet los van, en het succes van de US President die inmiddels de meeste oorlogen heeft beeindigd, de economie weer heeft aangejaagd en handelt met de Christelijke woorden Geloof, Hoop en ja echt waar, Liefde

  Opmerkelijk toch, dat een man als Donald Trump, met een Schotse moeder, niet vergeten svp de betekenis hiervan, de kracht krijgt om dit zo vol te houden. We kunnen niet om de feiten heen beste mensen, dat hier bovenmenselijke krachten aan het werk zijn, of we het nu leuk vinden of niet, het is wel heel opmerkelijk.

  E van Lith, knok mee , spoel je ogen schoon, kom op voor een echt Vrije Media

 35. Willemien zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 september 2020 om 21:23

  Check op YouTube: Trump ‘I don’t need to repent’

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden