Donald Trump: ‘Ik ben de Uitverkorene’

Ik kon mijn oren en ogen afgelopen week nauwelijks geloven toen ik naar de Amerikaanse president Donald Trump keek en luisterde. Hij beantwoordde een vraag van een journalist of de president hoop heeft op een snelle oplossing van het ernstige handelsconflict met China. Hoop heeft hij zeker, gaf hij aan, omdat… Toen volgde een verbijsterende opmerking. ‘I’m the chosen One,’ in het Nederlands: ‘Ik ben de Uitverkorene’, waarbij hij omhoog keek, alsof de hemel wel zou instemmen met deze woorden.


De tweets van Donald Trump op zijn Twitteraccount.

Dat zijn geen woorden die een sterfelijk mens in de mond mag nemen. Hij beschouwt zichzelf als de Uitverkorene, die voor alle conflicten met de oplossing zal komen. Een (de?) antichrist zal zoiets zeggen, maar iemand die zich christen noemt, toch niet? Iemand die door de Heere tot een bepaalde taak is geroepen, zal nooit zo spreken.

Op de vervolgvraag wat hij met dat antwoord bedoelde, bleef het geruime tijd stil, en volgde geen antwoord. Toch gaf hij zelf al wel het antwoord. Want terwijl hij de woorden ‘I’m the chosen One’ uitsprak, keek hij veelbetekenend naar boven, naar de hemel, misschien wel – in gedachten – naar God.

En zo gek is het misschien niet dat Trump deze woorden in de mond nam. Hij wordt immers omringd door een hele groep voorgangers die hem dit telkens voorhouden. Hij zou door God voorbestemd zijn om Israel rijk te zegenen en Amerika te redden van de morele ondergang. Hij is als de Bijbelse koning Cyrus, die God gebruikte ten gunste van Israel. En als dit maar vaak genoeg tegen je wordt gezegd, ga je het nog geloven ook.

Deze week kwam er nog iets bij, wat in mijn ogen nog ernstiger is. Er verschenen deze week namelijk een paar tweets op zijn Twitteraccount, met woorden die in mijn ogen godslasterlijk zijn. Woorden die hij citeerde van iemand anders, inderdaad, maar zonder enig weerwoord, alsof hij het een eer vindt dat zoiets over hem wordt gezegd.

Overduidelijk met instemming citeerde hij Wayne Allyn Root van de nieuwsshow NewsMax, iemand die in samenzweringen gelooft.
Trump schreef (vertaald): ‘Dank aan Wayne Allyn Root voor de zeer mooie woorden: “President Trump is de grootste, beste president voor de Joden en voor Israel in de geschiedenis van de wereld, niet alleen van Amerika, hij is de beste president voor Israel in de geschiedenis van de wereld… en Joodse mensen in Israel houden van hem… alsof hij de koning van Israel is. Zij houden van hem alsof hij de terug gekomen God is” (letterlijk werd gezegd: Second coming of God = tweede komst van God, waarmee de wederkomst van Jezus zal zijn bedoeld).

Het zijn bizarre woorden die de president in op Twitter zette en wereldkundig maakte: ‘Koning van Israel, beste president voor Israel, de terug gekomen God. Het meest schokkende is nog wel dat Trump hier geen afstand van neemt.
De ‘Times of Israel’ meldde: ‘Trump twittert claim dat de Israëli’s van hem houden alsof hij de terug gekomen God is.’

Begint de president aan grootheidswaanzin te lijden? Hij, als de Redder van de wereld, de Koning van Israel, de terug gekomen God…
Al deze titels zijn uitsluitend op de Heere Jezus van toepassing. Hij is heilig, nooit mogen we Zijn eer stelen. Dat gebeurt hier wel.

Onwillekeurig komen de woorden van koning Nebukadnezar mij in gedachten. Terwijl hij op het dak van zijn paleis in Babel liep, sprak hij: ‘Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit?’ (Daniel 4:30). Daarop klinkt de stem van God, die het koninkrijk van hem afneemt. Als straf moet Nebukadnezar zeven jaar met de runderen leven.

Nog treffender is wat we lezen in Handelingen 12. Wanneer koning Herodes een toespraak houdt vanaf zijn rechterstoel, roept het volk: ‘Een stem van God en niet van een mens’ (Handelingen 12:22).
Herodes had daar direct tegenin moeten gaan, maar doet dat niet. Het oordeel volgt ogenblikkelijk: ‘En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest’ (vers 23).

God stelt koningen aan en zet koningen af, wat vanzelfsprekend ook geldt voor presidenten. En zeker, president Trump steunt Israel en zet zich in voor de bescherming voor het ongeboren kind.
Toch is het de vraag of zijn inzet voor Israel waarde heeft voor de eeuwigheid. Nooit proef ik bij hem enige verbondenheid met de Messiasbelijdende Joden. Nooit heb ik enig verlangen bij hem gemerkt naar de bekering van het Joodse volk. Daar gaat het om!

Ik hoop en bid dat Trump gestopt wordt op dit heilloze pad. Mijn hoop is nog gevestigd op Mike Pence, de vicepresident, een godvruchtig man. Wie weet, wil God hem nog gebruiken om Trump tot inkeer te brengen. Laten wij dit alles in gebed bij de Heere brengen.

Dirk van Genderen