Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het klimaat: de nieuwe religie (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 september 2019, 11:45 door Dirk A A

Ik verbaas me erover dat mensen er alles voor over hebben om het klimaat te ‘redden’. Het is een nieuwe religie geworden, een heidense religie. Het schepsel wordt aanbeden, in plaats van de Schepper. Het mag geld kosten, veel geld, tijd, inzet. Hadden christenen maar zoveel over voor hun geloof in de Heere Jezus.


Gods prachtige schepping zucht onder de vloek door onze zonden. Maar God zal de schepping daarvan verlossen, ook deze mooie passiebloem.

Romeinen 1:25 is duidelijk zichtbaar in deze nieuwe religie: ‘Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.’

Dit werd deze week duidelijk zichtbaar op een theologische opleiding in New York, het Union Theological Seminary. Dat is trouwens een tamelijk progressieve opleiding. De studenten verzamelden zich dinsdag in de kapel, rondom een aantal planten, om hun zonden tegenover hen te belijden. ‘We hebben ons verdriet, onze vreugde, onze spijt, onze hoop en onze schuld aan hen beleden. Deze planten zijn wezens die ons ondersteunen, maar we eren hen niet.’

Dit is regelrechte afgoderij. Door mensen die zich christenen noemen. Zover gaat het. Iets dergelijks kom je ook tegen in Ezechiël 8, waar de profeet in een visioen ziet dat in het binnenste voorhof van de tempel 25 mannen zijn, die hun rug naar de tempel gekeerd hebben en richting het oosten de zon aanbidden (vers 17). Dit verwekt de Heere tot toorn, omdat zij Hem niet dienen en aanbidden.

Het bericht over deze schuldbelijdenis aan de planten, die symbool stonden voor de aarde, het klimaat, riep heftige reacties op. Ethicus Andrew Walker noemde het een vorm van heidendom, anderen verdedigden deze bijeenkomst van schuldbelijdenis.
Voorganger Eric Atcheson verdedigt het gebeuren op deze theologische opleiding: ‘Veel christenen geloven oprecht in het belijden van de schade die we toebrengen aan de planeet, waarvan het plantenleven een integraal onderdeel is.’

Robbert Ellsberg, de vader van één van de studenten die aan het ritueel van schuldbelijdenis deelnam, merkt op: ‘Het lijkt misschien vreemd om schuld te belijden aan kamerplanten, maar hoe zit het met gletsjers, walvissen, de Amazone, monarchvlinders, de aarde… Die komen nog zelden voor in onze schuldbelijdenissen over wat we wel en niet hebben gedaan.’

En zeker, de Heere heeft de mens de opdracht gegeven de aarde te bewerken en te onderhouden (Genesis 2:15). Het is Gods schepping. ‘God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed’ (Genesis 1:31).
Maar het bleef niet zeer goed. Door de zondeval van de mens is de aarde vervloekt, zegt Genesis 3:17. Dorens en distels maken het bewerken van de aarde door de mens moeilijker.

Dat de aarde, de schepping lijdt, komt door ons, door mij. Maar die vloek die op de aarde rust, kunnen wij niet wegnemen, niet verzoenen. De Enige Die dat kan en dat ook gaat doen, is de Heere Jezus, bij Zijn wederkomst.
Romeinen 8:19 zegt daarover: ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.’

De reden van dit reikhalzende verlangen van de schepping wordt duidelijk uit de volgende verzen: ‘Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.’

Alle onze inspanningen kunnen de vloek van de zonde die over de aarde ligt, niet wegnemen. Dat kan alleen God, Hij gaat de schepping bevrijden van het verderf. Dat houdt vanzelfsprekend niet in dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. Als we beseffen dat het Gods schepping is, zullen we daar toch zo goed mogelijk voor willen zorgen. Ook als het ons wat kost.

Maar laten we als kerken en als christenen nooit het schepsel gaan vereren boven de Schepper. De wereld zal een milieu-activistische kerk toejuichen. Tolerante christenen worden gewaardeerd, zolang ze maar zwijgen over de zonde, de verlossing en de Heere Jezus.

De redding, de verlossing van de aarde, van de schepping is aanstaande. Dat mag ons hoop geven, uitzicht. 2 Petrus 3:13 zegt het zo treffend: ‘Wij verwachten, overeenkomstig Zijn beloften, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’
Het zijn woorden die teruggrijpen op Jesaja 65:17 – ‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’

Die beloften worden werkelijkheid in Openbaring 21:1 – ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.’

Naar die dag ziet de schepping uit, naar die dag zien wij uit, met groot verlangen. Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 17:48

  Beste mensen, Dirk schudt ons hier wakker. Hem moeten we dienen met hart en ziel. De passie die er nu voor het milieu is zouden we als christenen voor God moeten hebben, en dat zeg ik ook tegen mijzelf. En zeker wij moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen om het milieu te “helpen”. Maar laat de Schepper van Hemel en Aarde onze passie zijn. We leven in deze wereld en laten we ook onze verantwoordelijkheid nemen in deze wereld. Maar het belangrijkste is dat alles bij de wederkomst nieuw zal worden, dan zal er geen gebrokenheid meer zijn. Wij mensen kunnen de wereld niet redden. We kunnen in deze genadetijd die ons nog wordt gegund Jezus aannemen als Verlosser en Zaligmaker. Alleen Hij zal eens alles heel maken. Lieve mensen bekeer u nu het nog kan. Onze Heer zal ons met open armen ontvangen als we oprecht om vergeving vragen voor onze zonden. Het kan nog steeds, totdat….. Hij terugkomt. En Hij komt spoedig.

 2. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 18:24

  Ik zeg hier amen op!!!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 19:59

  Beste Dirk

  Velen lopen liever achter andere goden aan zoals allah, of het klimaat. Ik denk dat dit het gevolg is van de secularisatie maar ook de islamisering. Iedereen zal weer terug moeten naar de Bron oftewel de HEERE Jezus. Alleen die Weg is de juiste.

 4. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 20:09

  Dirk broeder ik ben het volkomen met je eens, eindelijk eens een geluid dat zo waar is, daarom Dirk ben ik altijd blij met jouw stukjes, en ook met alle broeders, en zusters, die op al jouw stukjes reageren, met ons allen voelen wij ons sterk in Jezus, en voel je je niet alleen staan, dank daar voor aan jullie allen.

 5. Henk van der Griendt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 20:24

  Dank voor je trouw in het schrijven van goede stukken.
  Het valt niet mee als om ons heen de dwaasheid hoogtij viert.
  Gods woord is een zuiver richtsnoer voor ons leven.
  De HELE Bijbel!

  Gods zegen, Dirk!

 6. Plony v.d.Beerekamp. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 20:54

  Goed stuk Dirk. Ja heel erg als je aan planten je schuld gaat belijden (alsof die planten oren hebben)! Dit is zelfs de plant veel zegen gewenst, op uw werk. En morgen een gezegende zondag met uw gezin gewenst. Dan mogen we weer onze HEER en HEILAND en GOD de VADER lofzangen en mag ik D.V. weer het brood breken en de wijn drinken. Wat een genade!

 7. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 21:11

  Dag Dirk, van het klimaatredden moet je inderdaad geen religie maken. Christenen hebben wel de opdracht de aarde te bewerken en te bewaren. Dat bewaren wordt door sommige Christenen vergeten. Is het bijvoorbeeld nodig vliegvakanties te maken? We moeten zuinig omgaan met olie. Het raakt een keer op en het wordt warmer op aarde. 40 graden in Nederland vind ik persoonlijk te warm.

 8. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 21:51

  Nu is het niet moeilijk meer om te begrijpen waarom deze wereld in een draaikolk is beland waar zij zonder God niet meer uit kan komen. Vaak heb ik gevraagd om aandacht te schenken aan het lied in de gele bundel: lied 390 en nooit is er aandacht aan geschonken. Is dit lied niet in de laatste jaren van toepassing voor een volk dat zich: Het volk van God noemt? Prijst de Here, wij zijn verlost, en: Wij zijn op reis naar huis. Maar ik zet er mijn …. bij. Mijn voorganger roept op tot gebed, maar hoe weinig zijn er die er gehoor aan geven? Soms minder dan 10. Toch een teken aan de wand??

 9. Rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2019 om 22:58

  Beste Wolter,

  U zegt: “en het wordt warmer op aarde”.
  Dit zegt u op grond van berichten via de ‘mainstream media’.
  We worden belogen en bedrogen als we deze bronnen gebruiken om informatie te verkrijgen.
  Tony Heller, een gerenommeerde Joods-Amerikaans wetenschapper, die onder andere voor de NASA gewerkt heeft schiet heel deze opvatting aan flarden met statistieken, cijfers, wetenschappelijke publicaties en kranten-artikelen.
  Hierbij verwijs ik naar zijn kanaal op Youtube waarin hij dit met legio video’s uit de doeken doet.
  Voorwaarde is wel dat u de Engelse taal machtig bent…..
  We zitten namelijk in een koelere periode i.p.v. een warme periode, maar binnen deze koelere periode in een warmere periode. Een golfbeweging binnen een golfbeweging.
  Vanaf ongeveer de 50er jaren vorige eeuw is het langzaam gaan afkoelen.
  Het tijdvak daarvoor, bijvoorbeeld de 30er jaren, waren legendarisch heet.
  Tony laat kranten-artikelen zien uit (naar ik meen) 1911 waarbij in Parijs duizenden mensen stierven vanwege de hitte. Wanneer hoor je dat nog tegenwoordig?!!
  Dit is een linkse agenda….
  Wat er verder ook gebeurt, dicht bij de HEERE JEZUS blijven, bidden en smeken om een terugkeer naar ZIJN Woord in ons land, Europa, de VS en in moslim landen.

 10. lia zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 9:01

  Voor mij is Dirk een eindtijd profeet.

 11. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 9:25

  Beste Wolter,

  Als je o.a. het boek Openbaring leest kun je, gezien de omstandigheden in deze wereld, weten dat de komst van de Here Jezus aanstaande is.
  Hij zal persoonlijk voor de aarde en de bewoners gaan zorgen gedurende 1000 jaar, dan breekt er een tijd van vrede en gerechtigheid aan!
  Alles, dus ook de natuur zal hersteld worden.

 12. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 12:04

  Dirk,

  Ik ben blij met dit nieuws, alhoewel het vreselijk is. Hieraan kun je zien, hoe intens sluw en doortrapt de satan is; het begon al in het paradijs, met de opmerking: is het niet dat God gezegd heeft? enz. enz. Zo gaat het met vele veranderingen. Wie weet nog wat er werkelijk van waarde is? Mijn gedachten gaan in de richting van de bijbelse uitspraak: mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft van God zelf, inclusief de bijbelse waarden en normen. En hoe zullen wij het weten indien wij niet het juiste onderwijs ontvangen in de kerken van de voorgangers? Ik denk dat daar de kneep zit. Als onze voorgangers zelf niet meer geloven in het gezag en de waarheid van de bijbel, gaat het onherroepelijk fout. Kijk maar naar de EO, doe maar een beetje water bij de wijn, op het eind zit er geen druppel wijn meer in. Anders gezegd, een beetje gif in de beker wijn, op den duur drink je puur vergif, zonder dat je erg in hebt. Nogmaals hartelijk dank voor je waakzaamheid en het daarvan delen met ons.

 13. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 13:25

  Dirk en mede deelgenoten, bedankt voor jullie inzet. Wereldwijd reizen de problemen zo langzamerhand de pan uit. De technische en wetenschappelijke kennis van de ‘elite’ is nooit te stoppen geweest. Nadat het eerste mensenpaar in zonde gevallen was door te eten van de verboden boom, werden ze (met alle uit hen geborenen) uit de lusthof verdreven. Dorens en distels zullen er geoogst worden.
  Gelukkig kwam in de volheid der tijd onze Heer en Heiland, op deze vervloekte aarde. Deze werd o.a. gekroond met een doornenkroon, zodat Hij onze vloek ging dragen.
  Een zichzelf zoekend mens, dient en vereert zichzelf en niet onze Schepper en onderhouder aller dingen.
  De bewoners zijn als sprinkhanen en moeten boeten staat er in Jesaja 40:22 voor de hebzuchtige en hoogmoedige trotse daden.
  De bewoners worden als niets geacht (Daniel. 4:35). Laten ze maar vergaderen op de VN top, laten miljoenen de straat maar opgaan. Redden kan men niets, zelfs geen grassprietje laten groeien. Wel wordt er door het stikstofprobleem vele zaken platgelegd en gestopt. En het leegroven en vervuilen door de mens gaat (gewoon) door.
  Eenmaal zal onze Schepper alles weer vernieuwen en veranderen; nadat het oude is verwisseld als een wegwerpelijk kleed. Gelovigen zien reeds naar deze beloofde vernieuwing uit. Daar waar geen roest of de mot meer kan komen.

 14. Loeki zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 13:39

  Zorg voor de natuur heeft te maken met goed rentmeesterschap. Mensen hebben de aarde vervuild en uitgeput, terwijl de zorg voor Gods schepping aan de mens was toevertrouwd.
  Nu is er een bewustwording van de kwetsbaarheid van de natuur, en een reactie om te herstellen wat nog hersteld kan worden. Vervullen we daarmee niet een opdracht? Mogen we daar niet blij mee zijn?

 15. Paul Walbeek zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 13:59

  Beste Dirk,
  Ik heb een simple vraag:
  In mijn beleving geeft het woord “terecht” in de zin “Veel christenen geloven terecht in het belijden van de schade…” aan dat die gedachtengang juist is.
  Naar mijn mening geeft het woord “oprecht” op die plaats weer dat ze dat eerlijk menen.
  Hoe moet ik die zin op de juiste wijze begrijpen?
  Paul

 16. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 14:00

  Als u mij toestaat wil ik graag reageren op de bezorgdheid van u en de ander-genoemde personen, over de EO.
  Misschien hoeft het geen betoog, ik zou willen zeggen: NU PAS?????

  Wanneer onze Heiland zó gesmaad wordt, al jarenlang, rondom Pasen [(Psalm 50:16 en 17)] en sedert 1998 was de EO reeds òm, betreffende de redenen waarom de personen, genoemd in uw artikel in de Nieuwsbrief, nú pas afhaken.
  Wij zegden ons lidmaatschap toen al (in 1998) op. Ik kan het niet begrijpen.
  Het Bijbelboek van de Apostel Judas is zó duidelijk, Sodom & Gomorrah wordt daarin ons ten voorbeeld gesteld.
  Wat staat ons te wachten (Bijbelboek Openbaring en alle Bijbelboeken).
  Men weet het zeer wel.

 17. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 14:58

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Paul, je hebt gelijk, het is inmiddels aangepast.

 18. Marjo Huisman zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 16:01

  De totale teloorgang van de schepping is voorzegd en wij mensen kunnen het tij niet keren, ook kunnen wij niet een totale vrede bewerkstelligen. God brengt zijn plan ten uitvoer, wij kunnen de macht niet naar ons toetrekken. Laten we bidden dat nog veel mensen aangeraakt mogen worden, dat we met velen mogen en kunnen verstaan wat het evangelie ons te zeggen heeft, dat we stil en vol ontzag Hem zullen aanschouwen die alles in Zijn hand heeft, alles weet en alles bestuurt. Laten we ook bidden voor wijsheid en behoud van mensen, voor inzicht en mildheid naar elkaar.
  Dank Dirk voor je berichten, ik kijk er graag naar uit, ook lees ik graag de reacties.
  Gods zegen broeders en zusters.

 19. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 16:05

  De EO, daar zijn wij “vroeger” eens lid bij geweest, dat is alweer een behoorlijke tijd terug. Toen zagen wij al dat het achteruit ging, de EO loopt steeds meer achter de seculieren aan om maar tevreden te stellen.
  Als je dit, wat zij uitgezonden hebben, verdedigt, neem je m.i. God niet serieus, het is niet en-en het is of-of. Dus je brengt programma’s die God welgevallig zijn (je geloof versterkt/opbouwt of je laat die achterwege.
  Doorenbos en Kits zouden hierin niet meegegaan zijn. Nu al een aantal jaren abonnee bij Family 7 en ik zou zeggen, kom bij de Family. Zuivere programma’s en ook een gids. De EO zal ook best wel wat “goeds” uitzenden, maar het wordt meer en meer vervuild. En tegen Kees van Velzen zou ik zeggen: zeg je lidmaatschap op en hou de visie maar want die gaat steeds meer afwijken.

  Wat er in bovenstaande door Dirk is geschreven over dat mensen hun zonden belijden tegenover planten, ik was even met stomheid geslagen. En ook dit werd weer verdedigd, praten (belijden) tegen een plant dan ben je toch wel van het padje af. God heeft dit alles geschapen, kijk eens naar de pracht van de passieplant (hebben wij ook in onze achtertuin) als je de bloem goed bekijkt zo mooi ontworpen.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 19:30

  Het klimaat: een nieuwe religie, en weer op de bijbel gegrond. Ik ben in 1934 geboren, toen heerste een religie van 1000 jaar vrede, daarna kwamen regelmatig nieuwe religies voorbij o.a.: Nooit meer oorlog, alle [kern]wapens het land uit, het welvaartsevangelie, het groene evangelie en thans het klimaat, men beseft niet eens meer hoe goed deze schepping gemaakt is.
  Heel de wereld is doende haar cultuurgoed te vernietigen we zagen dit reeds in het midden-oosten, maar ook bij ons worden kerkhoven door onze overheid zonder noodzaak vernietigd en landbouwgrond geofferd aan moeder natuur, terwijl het antisemitisme met name in onze kerken hand over hand toeneemt, totdat de dag aanbreekt, en de morgenster opgaat.

 21. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2019 om 22:46

  In het oude testament zien we duidelijk dat als de Joden Gods geboden hielden het hun goed ging en als ze ongehoorzaam waren het hun slecht ging. Zo werkt het nog steeds, dat is een wet (net als die van de zwaartekracht)en die geldt voor alle mensen.

  Alle ellende in de wereld is het gevolg van zonde. Van zichzelf nalopen en zijn ego en eigen gemak als afgod hebben. Of nog erger: zijn eigen lusten en begeerten na te lopen en daarmee moedwillig tegen zijn eigen geweten in te gaan en tegen Gods geboden. Als men zich zou bekeren, net als de hoofdstad van het Assyrische Rijk (Niveve) ten tijde van Jona, DAN zou ALLES beter gaan.

  Het wachten is nu op het duizendjarig vrederijk met de regering in Jeruzalem. Dan is de Satan gebonden en zullen zij die nu reeds God als Koning hebben in hun leven (en Hem dus ook gehoorzamen) de eer krijgen om dit Koninkrijk met zijn heerlijke wetten “uit te rollen” over de wereld. Wat een mooie tijd zal dat worden!

 22. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 23 september 2019 om 9:35

  Beste Dirk, de stukken die jij schrijft zetten je aan het denken. Dat is heel goed. Maar wij moeten ons meer druk maken om de mensen die de kerk hebben verlaten. Wanneer ik in de kerk zit, dan tel ik de mensen en het varieert van 30 t/m 50. En als ik de voetbalwedstrijden zie en andere sport evenementen… DUIZENDEN. Dat kan ik als christen niet begrijpen. Maar we hebben een doel en dat is de mensen opzoeken en met hen praten, waarom hebben jullie de kerk verlaten? Ik las deze week dat de musicalgroep die wij hadden in de kerk is opgedoekt. Soms sta je met de mond vol tanden. Maar ik lees vrij veel en ik kan alleen maar zeggen, maak je niet druk om alle zaken van de natuur, maar WEES WAAKZAAM. Sta achter Israel. De dreigingen die daar zijn.
  Ik heb een VADER EN EEN ZOON EN DE HEILIGE GEEST in mijn gedachten en gebed.

 23. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 23 september 2019 om 9:51

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit stuk. Ik ben het helemaal eens met wat je schrijft. Er is nu een bewustwording van de kwetsbaarheid van de natuur gekomen en de mens probeert te herstellen wat er te herstellen valt. Vroeger was de kennis er noch niet. Men wist het niet. En nu met alle menselijke vernuftige ontdekkingen en ontwikkelingen wil de moderne mens de aarde redden. Maar wel zonder God, en zonder het raadplegen van het Woord van God, de Bijbel. Zonder verootmoediging en zonder het belijden van ons falen hierin naar God. “Wij hebben het niet goed gedaan”. “Heere wilt u ons helpen en inzicht geven, hoe en wat”. “Want wij zijn maar mensen, wij zijn stof en wij weten niet wat te doen, maar bij U is er Raad.”
  De manier hoe “de wereld” met dit probleem om gaat, benauwt me. Ik heb er ook geen vertrouwen in, en dat alleen omdat ze het zonder God doen. En daarbij is het zo dat het de burger veel geld gaat kosten, geld dat ik niet heb. Daarom went ik me wel tot God, mijn God, of Hij in alle dingen wil voorzien. Groetjes van Elisabeth

 24. Wolter zegt:
  Geplaatst op maandag 23 september 2019 om 17:31

  Dag Dirk,
  Ik denk dat het gevaar voor Christenen niet is van klimaatredden een religie te maken. Ik denk dat het goed is dat ook in het Reformatorisch Dagblad en bij de SGP meer aandacht is voor rentmeesterschap. Dat laat ook zien dat goed met het milieu omgaan geen linkse hobby meer is.

 25. Koen zegt:
  Geplaatst op maandag 23 september 2019 om 19:24

  “Het lijkt misschien vreemd om schuld te belijden aan kamerplanten”

  Zeker ja. Vooral ook omdat die planten er niet waren geweest als ze niet door ons waren opgekweekt.

  Overigens is dit – het noemen van gletsjers bewijst dat – een uitvloeisel van de krankzinnige CO2-religie. Van de aanhangers daarvan zullen we meer te verduren krijgen dan van die kamerplantenfluisteraars.

 26. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 september 2019 om 23:25

  De klimaatreligie is in opkomst en men deinst er niet voor terug om voor hun doel ook jonge kinderen in te schakelen. Het zijn allemaal afleidingsmanoevres van de genadetijd die ons gegeven is. In wezen heeft de sterfelijke mens alles al op aarde aanbeden, met inbegrip van zichzelf. Hij heeft ook vrijwel al het voorstelbare in de lucht en onder het aardoppervlak aanbeden. De primitieve mens was bang voor manifestaties van kracht en vereerde natuurverschijnselen die hij niet kon begrijpen. En dergelijke primitieve stammen bestaan nog steeds. De nieuwe religie van plantaanbidders is wat dat betreft niet echt nieuw. Jammer dat ze zich niet realiseren dat dit weer een manoevre is van Gods tegenstander. Wie gaat hen dat vertellen?

 27. JJ zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 september 2019 om 18:24

  En het zal zijn zoals in de dagen van Noach…

  Alleen de rechtvaardigen worden gered, duidelijk?

 28. Loeki zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2019 om 12:16

  Laten we er maar voor bidden dat het herstel van de schepping tot Zijn eer mag zijn.

 29. Sigurd Zwart zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2019 om 23:51

  Broeder,

  Ik ken u niet maar toch wil ik u broeder noemen en bedanken voor uw artikel over de nieuwe klimaat religie. Als de wereld zo snel zo gek aan het worden is mogen wij uitkijken naar de Koning.

  Nogmaals bedankt en Gods zegen

  Hoogachtend, Sigurd

 30. Johannes zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 oktober 2019 om 13:06

  Ik denk dat er nog meer ‘achter’ zit.
  De klimaat onderwerpen geeft sommige mensen een mogelijkheid om zich goed te voelen (kijk is hoe goed ik ben). Het is misschien niet erg iets te doen voor het klimaat, maar niet om jezelf te rechtvaardigen.
  Bovendien kan onder de noemer klimaat plotseling een nieuwe wet worden ingevoerd, (zie ook de stikstof waanzin) of centrale klimaatpolitie?
  Verder maakt het Nederland (financieel) kapot en help het niets, Nederland is te klein!
  Waanzin ten top en erg eng vind ik, het is een bliksemafleider van het belangrijkste wat een mens kan doen: Zich bekeren en tot onze God wenden!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden