Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Biddend strijden (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 oktober 2019, 13:24 door Dirk A A

Voorbede is misschien wel de ‘zwaarste’ vorm van bidden. Voorbidders ervaren vaak dat voorbede strijden is. Het is een geestelijke strijd, omdat de satan zo’n gebed haat. En van de bidder zelf vraagt voorbede volharding.

Een goed voorbeeld van een voorbidder is Mozes. In Exodus 32 lezen we over de zonde die het volk Israël bedrijft met het gouden kalf. Op dat moment is Mozes op de berg, bij de HEERE. Dan vertelt Hij hem dat het volk zich neerbuigt voor een kalf als hun afgod en dat Hij het volk daarom zal gaan vernietigen. ‘Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. Dan zal Ik u tot een groot volk maken’ (vers 10).
Mozes verootmoedigt zich daarop voor de HEERE en smeekt of Hij het volk wil sparen. ‘Hij tracht het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen,’ vervolgt vers 11. ‘Laat Uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor Uw volk’ (vers 12). Vers 14 zegt dan dat de HEERE berouw krijgt over het kwaad dat Hij het volk wil aandoen.

Wanneer Mozes dan na veertig dagen de berg af komt en ziet wat de HEERE hem al heeft verteld, ontbrandt ook hij in toorn. Hij smijt de stenen tafelen, die God Zelf beschreven heeft, kapot en verbrandt het kalf dat zij hebben gemaakt met vuur. De straf van de HEERE is zwaar, ‘er vallen ongeveer 3000 man.’

De volgende dag klimt Mozes weer de berg op naar de HEERE, om ‘misschien verzoening voor hun zonden’ te kunnen bewerken. En dan komt de indringende voorbede van Mozes voor het volk: ‘Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt’ (vers 32).

Wat een gebed! Wat een last rustte er op het hart van Mozes! Wat ging de liefde voor zijn volk diep. Hoe zwak zijn onze voorbeden dan vaak, vergeleken met dit gebed van Mozes. Hij was bereid voor altijd van God gescheiden te zijn, als het volk maar behouden zou worden en Gods eer maar niet aangetast zou worden wanneer Hij het volk zou vernietigen.

Ook bij Paulus zie je eenzelfde soort intense voorbede. In de eerste verzen van Romeinen 9 zegt hij dat hij zelf wel van God vervloekt wil zijn, weg van Christus, als zijn volk maar gered zou worden. In vers 2 lezen we zelfs dat Paulus een grote droefheid heeft en een voortdurende smart , dat hij onder enorme druk staat. Zijn liefde voor zijn volk is zo groot, dat hij bereid is alles te verliezen om hen maar voor Christus te winnen.
Bijzonder toch, hoe zowel Mozes als Paulus voorbede doet voor eigen volk! Let ook eens op Epafras, van wie in Kolossenzen 4:12 staat dat hij altijd in zijn gebeden strijdt voor gemeente in Kolosse.

Hoe is het met ons gesteld? Kennen wij het (een beetje) om zo voorbede te doen? Dat is heel wat anders dan een uurtje bidden op de wekelijkse bidstond van uw gemeente, hoe goed het ook is om dat te doen. Dat betekent een dagelijkse gebedsstrijd. Misschien voor één van onze kinderen, voor onze ouders, buren, vrienden, voor onze gemeente, onze man of vrouw, of mogelijk wel voor onze voorganger. Voor ons dorp, onze stad, de regering, het koningshuis, ons volk.

Het kan ook zijn dat u een speciale gebedslast voor een ander land hebt. Ik ken veel mensen die dagelijks voor Israel en het Joodse volk bidden en de God van Israël geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem grondvest en haar stelt tot lof op aarde (Jesaja 62:7).
Zo bidden kunnen we niet in eigen kracht. Dat houden we niet vol. Dat kan alleen maar omdat er een biddende Heere Jezus in de hemel is (Hebreeën 7:25) en omdat de Heilige Geest voortdurend met onuitsprekelijke verzuchtingen voor hen bidt die God liefhebben (Romeinen 8:26).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Herma Lourens zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 17:44

  Beste Dirk,
  Fijn dat je zo’n belangrijk onderwerp als de voorbede, bespreekt.
  Ik heb het voorrecht dat ik gepensioneerd ben waardoor ik structuur heb kunnen aanbrengen in de dagen. Toen ik nog werkte stond ik een kwartier eerder op voor het gebed, maar dat is te weinig. Vaak ben je dan nog niet helemaal wakker. En vaak was ik op mijn vrije dagen erg gehaast en was het iedere keer een strijd om de rust te vinden. Ik bid altijd op de slaapkamer. Een vaste plek en een vaste tijd. Ik heb bepaalde “foefjes” om me zelf te stimuleren om voorbede te doen. In de eerste plaats laat ik tot me doordringen dat de tijd (die ik vaak niet had), Gods tijd is en niet mijn eigen tijd. Dat ik er vaak toch vrij over beslis (over deze tijd) is daarom verkeerd. Ook denk ik aan al die mensen die het die dag zonder mijn gebed moeten doen omdat ik zo nodig wat belangrijkers moest doen. Ik denk dan: wie heb ik vandaag in de steek gelaten? Het land en het volk Israël die iedere dag moeten leven met de dreiging van Iran, Hezbollah, Hamas en Palestijnse terroristen, de vervolgde christenen in Noord-Korea, die tevens honger lijden, de misbruikte, verwaarloosde en mishandelde kinderen in deze decadente wereld. Ik denk dan aan de handel in kinderporno, pedofilie… het kost u weinig moeite denk ik om de lijst aan te vullen. Voorbede zou voor iedere westerling die in vrede en welvaart leeft als een voorrecht moeten worden ervaren. In ieder geval, zeker als we ons christen noemen. We mogen en kunnen nog bidden.

 2. Biense de Jager zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 17:59

  Zo voorbede doen! Ik vind het moeilijk om zo te bidden. Dat de Heer ons de kracht wil geven!

 3. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 20:06

  Beste Dirk bedankt voor dit wijze schrijven. Dat je hart huilt t.o.v. wat men de Joden aangedaan heeft door al de eeuwen heen. Totdat ook (vooral) hun Messias zal gaan verschijnen voor hun ogen.
  En had eens een mooi gedicht gelezen, wat ik hier graag weer wil geven. De zaligheid is uit de Joden:

  Hij die droeg mijn zonden,
  die mij redde van de dood,
  die mijn pijn droeg in Zijn wonden zonder klacht,
  Hij was een Jood.

  Hij die wist van al mijn zorgen
  Die mij tilde uit de nood,
  en die in een nieuwe morgen, stralend schijnt,
  Hij was een Jood.

  Hij, Die spoedig zal regeren,
  die mij licht en leven bood.
  Hem, die ieder zal vereren,
  als de Koning, was een Jood.
  Hem, voor wie men zich zal buigen.

 4. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 20:45

  Echt heel aangrijpend, ik zou ook echt meer moeten voorbidden, met name voor de mensen die ik nu heb afgedaan (nadat ze mij lieten stikken en probeerde kapot te maken). Het blijven toch je medemensen!
  God, geef mij kracht en wijsheid daartoe!

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 21:02

  Als je met je 83 jaar voor jezelf alles hebt wat je nodig hebt en daardoor weinig te vragen hebt, blijft er weinig anders over dan voorbede te doen voor anderen, die voorbede vaak hard nodig hebben. Dat kan om zowel grote als om kleine dingen gaan. Bij elke voorbede vraag ik mij automatisch voor mijzelf af, of ikzelf wel alles heb gedaan om die ander, voor wie ik bid, te helpen. Ik denk dat het een gevoel van schaamte is, wat de voorbede soms zwaar maakt. De andere kant is, dat er soms niets anders overblijft dan voor die ander te bidden. Voor die gevallen kan ik spontaan zeggen: “ik zal voor je bidden”. Belangrijk is te weten, dat Jezus ook voor ons bidt wanneer onze krachten tekort schieten. Misschien komt dat laatste wel het meeste voor. Zo voel je je waarschijnlijk temeer verplicht om ook zelf voor anderen te bidden.

 6. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 22:00

  Bidden we ook voor de Arabieren en Palestijnen, de nakomelingen van Ismaël (God hoort), de oudste zoon van Abraham?

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 oktober 2019 om 22:38

  Dit gedicht kreeg ik doorgestuurd van een broeder, over voorbede.

  Ik ben vannacht op reis geweest
  naar de overkant der oceaan
  ‘k ben er niet per schip of door de lucht,
  maar op mijn knieën heengegaan.
  Ik zag er zoveel mensen
  in hun zonden vastgeraakt
  Jezus zei dat ik voor Hem moest gaan
  zodat zij worden losgemaakt.
  Toen zei ik: “Heer, dat kan ik niet!
  het is teveel wat u nu eist.”
  Maar Hij zei: “Dat kan je wel
  als je op je knieen reist.
  Hij zei : Jij bidt en Ik zal geven
  Ik verhoor als jij volhard
  Ik geef je voor verloren mensen
  een warm bewogen hart”.
  Toen ben ik in gebed vertrokken
  naar landen overzee.
  ’t Was niet eenvoudig en heel zwaar
  maar Jezus reisde mee.
  Ik zag zielen, die na veel gebed
  vertrouwen op Hem stelden.
  Ik zag Gods werkers met nieuwe kracht
  werkend op de zendingsvelden.
  Ik zei: “Ja, Heer, ik neem dit werk aan
  dat tot Uw eer zal strekken
  Ik hoor uw roep en zal nog deze dag
  op mijn knieen gaan vertrekken.”

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 1:33

  Beste Dirk,

  De strijd is in deze tijd zeer hevig. En iedereen is nodig in die strijd. De een door het gebed en de ander in het woord. Als wij niet bidden, dan verzwakken wij geestelijk. In dit leven is het overwinnen of ten onder gaan. En wij moeten haast wel voorbede doen, om geestelijk zien te overleven. Door het gebed en de geestelijke strijd worden wij geestelijk sterker. Het is Gods bedoeling dat wij omwille van het Evangelie lijden. Ook in de voorbede. Voor mij is het soms haast niet te doen, om iets te zeggen als ik op mijn knieën voorbede wil doen omdat ik weet dat ik iets over mij heen haal dat heel erg zwaar lijden met zich meebrengt. Soms lukt het mij niet eens om mijn ogen open te houden als ik alleen maar stil ben voor de Here en dat ligt niet aan een korte nachtrust maar aan de enorme geestelijke druk die ik ervaar. De boze geesten zitten echt op mijn nek en meestal bid ik ook vaak in Bijbelteksten om die druk te weerstaan want God weet wat ik bedoel. Tot geloof komen is 1 ding, maar stand zien te houden is een ander ding. De strijd wordt gewonnen op de knieën en niet met de wapens van dood en verderf zaaien in de zichtbare wereld. Daarom staat er ook geschreven: …Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten…” ( Efeze 6:12 NBG51).

  Groeten van San

 9. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 8:05

  Shalom Dirk

  Daniël is ons een voorbeeld in de Bijbel.
  Hij knielde 3 x per dag voor het aanschijn van ABBA, zijn Hemelse Vader!
  En als we voor Jerusalem bidden, kunnen we tevens bidden voor de Palestijnen, o.a. voor de Oude Stad, waar nog zoveel haat is naar Israel toe vanuit de islam….. dat Zijn Woord snelle voortgang mag hebben in de islamitische wereld!
  En voor het Tempelplein…
  En voor de christen-Arabieren in Bethlechem.
  Wat bijzonder dat in Iran zovelen tot geloof komen in de Here Jezus!
  Nee, voorbede doen is niet gemakkelijk!
  Maar zoals Herma (1) het omschrijft met de woorden: ‘wie heb ik vandaag in de steek gelaten’, kan ons doen volharden!
  Dank Herma!

 10. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 8:55

  Wat een mooie reacties, zoals van bijv Herma en dat mooie gedicht van Anja! Nu voel ik me tekort doen aan de anderen, maar dat hoeft denk ik niet. Ja onze tijd is van HEM. Inderdaad, bidden voor anderen maar anderen ook in daden helpen…

 11. Lydia zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 14:19

  Goede morgen/ middag Dirk…
  Mijn eerste vraag is misschien een domme vraag omdat ik het eigenlijke antwoord al weet.
  “Wat is voorbede eigenlijk? Wat houdt dit gebed in?”
  Ik ben vaak bang dat ik verkeerd bid. bid ik wel in geest en in waarheid? Is het niet te vaak ik-zuchtig?
  Ik bemerk dat ik een gebedslast heb, voor mijn voorganger, gemeente, Israel, mijn kinderen die Hem vaarwel gezegd hebben.
  We hadden vandaag een heel fijne doopdienst, en gisteren was de satan weer behoorlijk bezig in mij! Ik werd angstig, voelde duidelijk dat ik aan gevallen werd. Voelde me een waardeloos kind van Hem. Hoe kom ik hier toch onderuit? Hoe kan ik in de overwinning gaan staan en Hem alle lof en eer geven. Ik zet mijn nood niet vaak in een groep, nu was ik al aan het typen en heb dit hele stuk geplaatst. Wil jij me adviseren en Zijn hulp zijn…

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 15:09

  Sjalom Dirk,

  Je haalt de voorbede van onze Mosje aan nadat mijn volksgenoten en uiteraard ook de mensen van allerlei slag die daar ook getuigen van waren aan. De twee stenen tafels was tevens het justitiële bewijs van de overtreding. Door het vernietigen van dit justitiële bewijsstuk konden mijn volksgenoten nog even vrij uit gaan. Heel aarzelend: de Eeuwige laat een groot deel van de eisers om dit gouden afgodsbeeld omkomen. Zo gemakkelijk kwamen wij er niet vanaf.

  Mosje treurt om wat hij aantreft en gaat na 40 dagen zonder eten en drinken opnieuw de berg op om te pleiten voor het volk. Wederom moet het volk 40 dagen wachten. Heel treffend is dat Mosje voorheen de twee stenen tafels kant en klaar van de Eeuwige kreeg overhandigd. Nu moet Mosje vooraf zijn huiswerk maken. Hij heeft slechts een korte tijd om twee stenen tafels uit te hakken en die de berg mee op te nemen. Een last naar boven dragen is zwaarder dan naar beneden. Ook dat aspect mogen wij niet vergeten: de last komt van beneden, de zegen van boven.

  De verse herinnering aan de drieduizend doden is groot en hun graven liggen buiten de legerplaats als een stille getuige van onzekerheid en ongeduld. Wat leren wij hier uit? Wat doen wij met onze onzekerheid en ongeduld? Brengen wij ook dat voor het aangezicht van de Eeuwige? Of klagen wij luidkeels bij anderen en vinden wij ons een zielig hoopje mens dat van G’d verlaten is. Het is terecht dat je het een biddend strijden noemt. De Eeuwige zet ons aan de gang en test ons om er juist sterker uit te komen. Op die wijze mogen wij al onze moeite en lasten omhoog brengen. Conform aan het grootste gebod moeten wij onszelf niet uitschakelen om voor een ander te bidden. Dan doen wij onszelf tekort. De lijn naar boven begint immers bij jezelf. Dat je anderen meeneemt in je persoonlijke gebed zal ik zeker niet afwijzen. Onze insteek mag zijn: heb ik mijn naaste niet vergeten? Dan zal de zegen royaal op ons neerdalen.

 13. Emma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 16:39

  Mijn hart huilt als ik dit bericht hier opschrijf. Waar zijn Joodse mensen nog veilig? Waarom elke keer zij? Er is geen logische verklaring voor, het is ten diepste haat tegen Gods volk. Laten we voor hen blijven bidden. Je woorden uit de nieuwsbrief, momenteel lees ik: “het bloed schreeuwt uit de aarde” van Wim Verwoerd. Verschrikkelijk wat daar beschreven staat. Het zit in het DNA van ons de Europeaan, lijkt het, na zoveel eeuwen antsemitisme. Heer, vergeef het ons… Iedereen MOET dit boek lezen. We moeten weten wat de kerk eeuwenlang de joden heeft aangedaan. Onze erfenis aan het Joodse Volk…. Schaamte bedekt mijn gezicht! Daar komt het vandaan!!!!

 14. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 16:53

  God heeft aan een aantal christenen een opdracht toevertrouwd. Sommigen vraagt hij om met zieken te bidden, of in de stad met mensen te bidden, anderen om vrijmoedig mensen aan te spreken over Jezus Christus, sommigen om de binnenkamer in te gaan en te bidden en sommigen om meer te bidden als intercessors. Ieder die zijn opdracht goed uitvoert is voor God bruikbaar, ieder naar zijn vermogen. Omdat ieder mens uniek is, zijn Zijn opdrachten ook uniek. Als we ons blij voelen als we doen wat God vraagt is het goed. We kunnen van zo’n opdracht best eens moe worden, dan mag je hem vragen om kracht om jouw unieke opdracht uit te voeren. Lees eens het nieuwe boek van Henk Binnendijk: Hoe ziet de hemel eruit? Een prima uitleg van wat ik wil zeggen.

 15. Esther zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 19:17

  Hallo broeder Dirk en broeders en zusters.
  Heel fijn en bemoedigend artikel. Hoe belangrijk het is om voorbede te doen voor allerlei mensen.
  Zij die je dierbaar zijn, mede gelovigen wereldwijd, regeringen, landen enz.
  Makkelijk… soms wel, soms niet.

  Het is en blijft een grote geestelijke strijd. De duivel wil niet dat wij bidden, hij zal alles uit de kast halen om ons op alle mogelijke manieren dwars te zitten.

  Maar, wij hebben een machtige Vader en Jezus onze Heer en Heiland. Wij hebben Zijn kracht enorm nodig. In ons onvermogen en onze zwakheid mogen we sterk zijn in Hem.

  De Heere geeft de sterkte om vol te houden, zodat we allen radertjes mogen zijn, in Gods Koninkrijk. Een klein iets kan een enorme uitwerking hebben op mensen of situaties, terwijl we het vaak zelf niet zien.
  Onze God en Christus zitten Zelf ook bepaald niet stil. Hij alleen ziet wat in alle harten van mensen aanwezig is.

  Mooi, Lenie (14), ieder heeft zijn/haar eigen opdracht. Zo zie ik het ook. Het wordt eenzijdig als we alleen maar met dezelfde groep mensen bezig zijn. Voor ieder een taak, wat niet altijd makkelijk is. Onze Heere geeft ook de middelen, en kracht om vol te houden. En soms mogen we ook stil zijn.

  Ook heel belangrijk om voor elkaar te bidden. Het deed mij zeer als ik van San (8) lees.

  Dát is óók onze taak, juist als we zulke dingen lezen van elkaar. Als hij die enorme strijd voelt, zouden wij in onze gebeden om hem heen moeten staan.
  Of Lydia (11), heeft ook onze gebeden nodig.

  We kijken soms te veel ver weg, terwijl er om ons heen ook broeders en zusters ons nodig hebben. Wij hebben elkaar nodig met de hulp, aandacht en gebed in Christus Jezus.

  Het voorbeeld wat Dirk aanhaalde, over Mozes, hij bad intens voor zijn eigen volk. Terwijl er toch velen verloren gingen, met het gouden kalf.
  Zoveel voorbeelden uit de Bijbel… daar mogen wij ook een onderdeel van zijn.

  Gods liefde om jullie heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 16. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 20:20

  Ik herken een heleboel in de reacties op jouw artikel. Vaak is de strijd in je gebed heftig, je voelt zoveel tegenstand, of gedachten die jij niet wil. Ik las eens dit: Zeerovers doen de sterkste en hevigste aanvallen op die schepen die het rijkst beladen zijn, zo doet satan, die aartsrover, het op die waarheden, die het meest van God, Christus en de hemel in zich hebben.

 17. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 13 oktober 2019 om 23:37

  Hallo Dirk,
  Hartelijk dank voor je commentaar. Toch wil ik gaarne iets zeggen.
  Je haalt Exodus 32:10 aan, citaat: ‘Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken’.
  Ik meen echter dat deze belofte ‘van een groot volk’ aan Abraham gedaan was, (Genesis 17:4).
  Dirk, oppassen!!

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 18. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 14 oktober 2019 om 9:44

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Enrique,
  Het enige wat ik doe, is de Bijbel citeren.
  Abraham kreeg in Genesis 17:4 de belofte dat hij de vader van ‘een menigte van volken’ zal worden.
  Tegen Mozes spreekt de Heere in Exodus 32:10 over ‘een groot volk’. Dat is niet hetzelfde.

 19. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 14 oktober 2019 om 13:02

  Dirk, het is een groot onderwerp Voorbeden doen. Soms zijn er zoveel dingen die je leest in de krant of die je pad kruisen. Er staat niet in de Bijbel hoe lang je moet bidden. Daar zijn we vrij in, maar dat we moeten bidden staat boven alles. Betrokken zijn bij de problemen van mensen en van landen.
  Daarom ook bid ik regelmatig. Zeker voor Israel… de Oogappel van God en de stad Jeruzalem. Ook moeten wij de Palestijnen gedenken in onze gebeden. En in je eigen omgeving voor mensen die het moeilijk hebben. Bid ook voor de predikanten en mensen die onderweg gaan of zijn om anderen van dienst te zijn.

 20. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 14 oktober 2019 om 14:41

  Voorbede doen. Zo belangrijk zeker in deze tijd. Voorbede doen voor vervolgde christenen. Voorbede doen voor Israel. Voor Noord-Syrie waar de Turken een inval hebben gedaan. Voor bescherming van de Koerden en de christenen daar. Voor de situatie in Lesbos waar zoveel vluchtelingen in een kamp leven. Overvol is het er. Voor de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Dan zal alle ellende over zijn. Een belangrijke voorbede is dan ook dat mensen zich nog bekeren. Het kan nog. Bidden voor een opwekking. Maar ook bidden dat de ellende in deze wereld ons niet van God verwijdert. Dat wij (ik) op Hem blijven vertrouwen. Bidden dat Jezus ons vasthoudt.

 21. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 oktober 2019 om 13:25

  Bedankt Dirk. Voorbede is eigenlijk liefde voor deze wereld en die liefde moet je door genade van God ontvangen en als je er om vraagt ontvang je die liefde, maar er gebeurt zoveel om ons heen en word je afgeleid door van alles, de zorgen van vandaag. Zo heb ik ervaren met een groepje dat voorbidden heel erg helpt, dan bouw je elkaar op, doordat de Heilige Geest aanwezig is, die ons de gebedswoorden in de mond legt. Liefs Dineke.

 22. Avda zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 oktober 2019 om 10:29

  1 Johannes 4:4 = “Hij die in u is is meerder dan die in de wereld is” en zo mogen wij leven! De hele dag in Zijn nabijheid en dan alles met hem bepraten en zien wat onze Heer er mee doet… zo doe ik voorbede voor ieder die ik ontmoet en voor al degenen waarvan ik de nood mag zien. Ik ben geen goed spreker en kan niet goed stilzitten, dus dit is een gepaste manier van bidden voor mij. En reken maar dat ik kan danken op het einde van de dag!
  Voor Lydia (reactie 11): bij aanvallen: de duisternis resoluut wegsturen IN JEZUS’ NAAM en tegenwerken met teksten uit Gods Woord! Angst is hun werktuig om ons lam te leggen. In vrede mogen wij gaan en alles van Hem verwachten! Jesaja 26:12 = “Here gij zult vrede over ons beschikken, want zelfs al onze daden hebt gij voor ons verricht”! Wat een geruststelling. Hij bidt voor ons en met ons mee, hoe dan ook!

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 om 8:43

  Beste Dirk,

  Ik zie net een reactie van Avda (22) op Lydia (8). Als ik mijn mening eraan mag toevoegen. Het je waardeloos-voelen is of iets wat geestelijk is of het gevolg van een onvernieuwd denken op dat gebied (ROM 12:2 NBG51) waarin een onbijbelse opvatting over jezelf zit. Mijn manier is dat ik het niet van instant en onmiddellijke oplossingen en kant-en-klare antwoorden verwacht in het algemeen. En dat de waarheid niet zit in hoe ik mij voel of denk maar in het Woord van God en dat om die reden het niet te voorkomen is dat als dat soort dingen ervaren worden, omdat de oude natuur (het “vlees”) nog actief kan zijn (ROM 7) hoewel wij in Christus een nieuwe schepping zijn (2 Korinthe 5:17 NBG51). Om mijn denken te vernieuwen (ROM 12:2 NBG51) , overpeins ik het Woord en berg ik het op in mijn hart, opdat ik niet tegen Hem zondig (Psalm 119 NBG51) en breng ik het met daden in praktijk. Ook n.a.v. het CPC leert (Jef de Vriese) om met daden je denken kracht bij te zetten en ik in een commentaar gelezen heb van een studie-Bijbel, ga ik mijzelf waardevol voelen als ik de ander uitnemender wil achten dan mijzelf (het goede keert naar jou terug) en eerst de ander ga liefhebben en waardevol vinden en wat voor een ander wat WILLEN betekenen in DADEN (de goede werken) en langzamerhand gaat op den duur dat zichzelf waardeloos voelen steeds minder de kans krijgen zichzelf te manifesteren en vat op mij te kunnen krijgen.

  Broeder San
  [Return to the Lord – gemeente]

 24. Denise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 om 13:09

  De heerser van deze wereld weet dat de tijd die hem nog rest, kort is. Daarom zal hij blijven uithalen naar Israël, Gods volk. Tegelijkertijd jaagt hij daarmee ook ons, het volk uit de heidenen, angst aan.

 25. Han Scholten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 15:22

  Beste Dirk,
  Allereerst hartelijke dank voor je nieuwsbrief, die ik al vele jaren mag ontvangen. Van de reacties op het thema “Biddend strijden” spreekt me in het bijzonder de eerste aan. Bedankt Herma! Misschien mag ook ik nog enkele dingen ter sprake brengen, die mij persoonlijk helpen. Wellicht heeft een andere lezer daar ook iets aan.
  1. een oproep, gelezen in het boekje “Het gebed van de Christen” – (schrijver onbekend): “Luister! We zijn opnieuw gekomen – u en ik – op een punt waar de wegen zich scheiden. Al onze vorige mislukkingen, al onze onbekwaamheid, al onze onvruchtbaarheid in het dienen tot op dit ogenblik, kunnen NU – eens en voor altijd – worden uitgebannen, als wij het gebed de juiste plaats willen geven. Doe het vandaag! Wacht niet op een tijdstip, dat u beter lijkt te schikken.” (speciaal de laatste 2 zinnen!)
  2. het praktische voorbeeld van Paulus in 1 Thessalonicenzen 3:10: “Nacht en dag bidden wij vurig…”
  3. mijn gebedsschrift is in 5 jaar uitgegroeid tot een lijst met meer dan 100 punten. De laatste tijd ervaar ik, dat het (voor mij althans) beter is om me op een beperkt aantal punten te concentreren

 26. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 21:26

  “Al onze vorige mislukkingen, al onze onbekwaamheid, al onze onvruchtbaarheid in het dienen tot op dit ogenblik, kunnen NU – eens en voor altijd – worden uitgebannen, als wij het gebed de juiste plaats willen geven. Doe het vandaag! Wacht niet op een tijdstip, dat u beter lijkt te schikken.”

  Wat een kostbare raad voor ons allen, dank je Han!

 27. Derk zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2019 om 0:08

  Hoevele joden kwamen op een bepaalde dag tot bekering? 3000.
  En hoeveel joden zijn er in 2000 jaar tot bekering gekomen, of twijfelt u aan de almacht van God.!
  Nooit wordt daar op zondag over gesproken.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden