Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stop de geestelijke burgeroorlogen (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019, 16:05 door Dirk A A

We maken ons vaak zo druk over onze kerkelijke verschillen. We strijden over liederen, bidstonden, de doop, de feestdagen, de toekomst, Israel… We zijn zo verdeeld… Laten we stoppen met onze geestelijke burgeroorlogen, lieve mensen. Juist nu, in deze laatste dagen, hebben we elkaar als gelovigen harder nodig dan ooit.

Afgelopen week huilde mijn hart. Naar de Heere Jezus toe. ‘Heere, zien we het dan niet wat er gebeurt? Open onze ogen. Uw komst is aanstaande. Het voortbestaan van Israel wordt direct bedreigd door Iran. En ook de christenen, Uw kinderen, onze broeders en zusters, liggen in grote delen van de wereld onder vuur. Ze worden vervolgd, gemarteld, gedood. En om ons heen neemt de zonde en de ongerechtigheid ongekende vormen aan. We schamen ons voor ons land en voor ons volk. O, Heere, vergeef, wees ons genadig.’

En wat doen wij in onze kerken en gemeenten? We vechten elkaar soms de tent uit. Voor broeders of zusters, die over sommige zaken iets anders denken, is vaak geen ruimte.
U moet eens weten wat ik regelmatig te horen krijg van lezers van de Nieuwsbrief. Hoe er voor hen geen plaats meer was in hun gemeente, hoe ze geestelijk beschadigd en verwond zijn, soms voor hun hele leven. Soms omdat ze werkelijk tot geloof in de Heere Jezus waren gekomen en de rest hen niet meer begreep. Soms omdat ze over de doop, over Israel of over de toekomst andere gedachten hadden (gekregen) dan in hun gemeente gebruikelijk was.

O, ik smeek u, kijk naar uw gelovige broeder en zuster met de ogen van de Heere Jezus. Ga, voordat u de spanning opvoert in een heftig gesprek of met een pittige brief of mail, eerst in gebed en smeek de Heere om genade om in liefde en barmhartigheid met de ander om te gaan.
Is het echt zo verschrikkelijk als we op bepaalde punten iets anders tegen de dingen aankijken? Dat kan ons toch ook verrijken? Laten we samen de Bijbel openslaan. Wat zegt de Heere? En wees mild naar elkaar toe.
Het is toch vreselijk als we hier mensen in de gemeente het leven onmogelijk hebben gemaakt, terwijl ze een lief kind van de Heere zijn. Hoe moet dat later in de hemel dan, denk ik soms.

Waarom kunnen we niet milder naar elkaar toe zijn? Weet u, ik wil u geen aanstoot geven. Ik hoop dat u mij daar goed genoeg voor kent. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij soms rechtvaardiger willen zijn dan God. Wij maken broeders en zusters soms het leven in de gemeente onmogelijk. Broeders en zusters – laten we dat niet vergeten – voor wie de Heere Jezus ook Zijn leven, Zijn bloed gegeven heeft. Broeders en zusters, met wie we samen Gods gemeente vormen. Broeders en zusters, met wie we eenmaal, misschien wel naast elkaar voor Gods troon zullen staan.

Hoe staat het met die broeder die Israel zo van harte lief heeft en daar telkens voor wil bidden? Vindt u hem maar een rare vogel, die eens wat moet dimmen?
Hoe staat het met die zuster die veel waarde ziet in haar kinderdoop? Accepteert u dat niet en zet u haar onder druk om zich nogmaals te laten dopen?
Hoe staat met die jongen, die vragen stelt bij zijn doop als kind? Is hij nog welkom bij ons, of hakken we – niet letterlijk natuurlijk – zijn hoofd eraf om te voorkomen dat hij zich laat dopen?
Hoe staat het met dat meisje, dat het telkens over haar Heer heeft, maar niet Heere gebruikt, zoals wij gewend zijn? Snoeren we haar de mond?
En die gast, die ervoor pleit de Heilige Geest meer ruimte te geven? Maken we duidelijk dat wij daar niet zo van gediend zijn…
En die broeder, die met vragen zit over het Duizendjarig Rijk, de wederkomst van de Heere Jezus, de opname…  Is er ruimte voor deze vragen om die met een open Bijbel te bespreken of dringen we hem heel snel onze mening op?

Dit zijn pittige vragen en heel gemakkelijk zou ik er nog een aantal aan kunnen toevoegen. Maar dat doe ik niet.

En zeker, de Bijbel moet altijd het laatste woord hebben. Elke dwaalleer of afwijking van Gods Woord moet beslist worden afgewezen. Wie morrelt aan het behoud door het geloof in de Heere Jezus alleen, uit genade, zullen we moeten vermanen, corrigeren. Dat geldt evenzo voor ieder die vraagtekens stelt bij de waarheden in de Bijbel. De gemeente moet rein en zuiver blijven. Maar er is zoveel onenigheid en liefdeloosheid over zaken die niet de kern van het Evangelie betreffen.

We mogen als broeders en zusters leren elkaar lief te hebben en elkaar te zien als geliefden van de Heere voor wie Hij Zijn leven, Zijn bloed gegeven heeft. Dat maakt je milder naar elkaar toe.
Het is een krachtig getuigenis naar buiten toe als we elkaar als gelovigen van harte liefhebben. ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ Dit zijn de woorden van de Heere Jezus Zelf, in Johannes 13:35.
Ook 1 Petrus 4:8 is duidelijk: ‘Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.’ Weet u, het is zonde als we elkaar niet liefhebben en elkaar niet kunnen vergeven.

Dirk van Genderen
(Dit commentaar stond eerder op deze site, nu een herhaling in een iets aangepaste versie.)

36 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 om 16:38

  Beste Dirk,

  Je hebt gelijk. Helaas ben ik niet zo geestelijk als ik overkom. Nog steeds zijn de wonden die geslagen zijn, zo diep doorgedrongen bij mij, dat ik niet verwacht dat ze genezen in dit leven. De ander zal ik wel terugzien bij Jezus maar in dit leven wil ik die ander niet meer tegenkomen, omdat de wonden dan weer opengaan. Vooral als het een Messias-belijdende Jood betreft en hoe zij hem behandeld hebben waar ik geeneens wat over wil zeggen wat ze hem hebben aangedaan.

  San Tjoa
  Return to the LORD

 2. Janny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 oktober 2019 om 23:05

  AMEN

 3. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 13:17

  Dank u Dirk, voor dit schrijven dat ons even doet denken! Er staat toch: “.. in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf…” Filippenzen 2: 3. Ja zeker, Dirk: we kunnen zoveel van mekaar leren! Efeziërs 3: 10: de veelkleurige wijsheid Gods! Ik bid u en al uw lezers een gezegende week toe!

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 15:47

  Sjalom Dirk,

  Ik begrijp je helemaal als je dit aan ons voorlegt. Onze kerkelijke huisjes zijn in onze ogen vaste bastions. Alles wat daarbuiten zich beweegt zien zijn gewoon onze kerkelijke vreemden. Zij passen niet in ons hokje als hun gedachtegoed niet bij het onze behoort.

  Is dat Bijbels verantwoord? Mogen wij ons zelf zo opstellen? Moeten alle neuzen een kant op staan en wie bepaalt dan de juiste richting? Laat ik het voorbeeld van het bastion maar gebruiken. Vanuit dat bastion kijkt men naar alle windstreken en zie daar alle neuzen kijken naar buiten. Wie echter naar binnen leert kijken leert ook omhoog te kijken. Immers in het binnenste zit zo vaak een veroordeling naar een ander die niet zo is als wij. Naar boven kijken is geheel anders. Vanuit de hoge ziet de Eeuwige de mens die naar Hem opziet en het alleen van Hem verwacht.

  Is het dan zo verkeerd om in een bastion te zitten? Moeten wij niet openstaan voor de wijde wereld die rondom ons is? Dat is toch ook een deel van onze persoonlijke roeping om een waarachtig getuige te zijn van onze levende Heiland Yeshua. Wat doet het ons als wij bij onszelf naar binnen kijken? Wat vinden wij daar en is dat wat daar gevonden wordt tot eer en glorie van de Eeuwige. Dan is het naar binnenkijken ook een naar buiten kijken naar andere, die ook heel oprecht zoeken om de geborgenheid te ervaren en te ontvangen van de Eeuwige. Dan vallen inderdaad die zelfgebouwde en toch ook niet bestaande muren weg en ontstaat er gunnende ruimte naar onze medegelovigen in onze Messias.

  Het elkaar geestelijk bestrijden geeft aan beide zijden verliezers. Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is zal geen stand houden. Het is een zwaktebod om tegen de ander te zeggen of te poneren: ja, maar jij behoort tot een ander kerkelijk huisje, kom eerst maar eens bij ons langs. Dat is geestelijke hoogmoed en toont glashard aan dat je eigen bastion het meest veilige is. Weg dus met die “vermeende geestelijke bubbel” waarin men zich comfortabel voelt.

 5. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 16:42

  Ik heb al jaren geleden besloten nooit meer ruzie te maken over de doop. Mocht ik ooit in zo’n discussie komen dan ga ik eerst vertellen hoeveel christenen ik ken die als kind gedoopt, nu nergens meer aan doen. En als volwassen gedoopt…. Nu ook nergens meer aan doen. Die lijsten zijn ongeveer even lang. Dan ga ik samen met mijn broeder die een andere mening heeft treuren over deze lijsten. En praten over Christus en wat Hij wil in ons leven.

 6. M.U.B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 18:31

  Graaf von Zinsendorf heeft ooit de volgende regel toegepast in zijn gemeente.

  1. In Hoofdzaken eenheid.
  2. In bijzaken vrijheid.
  3. Alles in de Liefde.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 19:39

  Hoeveel geduld heeft God met ons? Vroeger was ik veel veel feller als ik het met de ander niet eens was, maar ik heb over de jaren geleerd, dat “oorlog” met andersdenkenden zinloos is en nog nooit vrucht heeft opgeleverd. Oorlogen kennen alleen maar verliezers. Ik ga de ander nooit meer bestrijden, want dat levert niets op. Tegenwoordig haal ik een Bijbeltekst (en in mijn Bijbel staan er heel veel!!) aan met de boodschap erbij: “Dit is mijn getuigenis en DAT geloof ik. Op een getuigenis kan niemand iets tegenin brengen. Hetzelfde doe ik elke maand met een artikel van maximaal 300 woorden over een Bijbeltekst in ons kerkblad. Dat doe ik inmiddels al 12 jaar. Wat de ander er mee doet is dan mijn verantwoording niet meer. Slechts een enkele keer komt er een reactie en voor de rest ga ik er van uit: “Wie zwijgt stemt toe”.

 8. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 19:47

  Over (weer) een mooie nieuwsbrief: Inderdaad moeten we die ontwikkeling in de gaten houden wat betreft het complex met daarin drie ‘kerken’. Hierin wordt mij nóg weer een heel stuk duidelijker dat de anti-christ al onder ons is. Namelijk de paus, oftewel niet alleen de paus maar de hele rooms katholieke beweging! De Bijbel is daar ook zeer duidelijk in en het wordt ook steeds duidelijker….. Het is ook de enige macht die voldoet aan alle profetieën die over de anit-christ gaan. De Bijbel linkt het pausdom aan de anti-christ. Maar kijk ook eens naar de letters vd mijter vd paus, er staat vertaald: plaatsvervanger vd Zoon van God. En de letters kun je zien als romeinse cijfers, die bij elkaar opgeteld kom je op het getal 666……..!

 9. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 20:19

  Het levensverhaal van Melissa Ohden is bij Uitgever Ark Media als boek verschenen. De titel is: Jij droeg me.
  Heel indrukwekkend om te lezen.

 10. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 21:24

  J. P., helemaal waar, terwijl er veel christenen denken dat we niet zoveel verschillen van katholieken en wel met hen samen kunnen geloven, bijv bij de EO.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 oktober 2019 om 22:54

  Trump: Misschien is zijn handelen t.o.v. de koerden wel naar Gods wil, zodat in het verdere verloop van deze strijd heel de moslimwereld zal gaan zien dat alleen de God van Israel en hun vredevorst de ware vrede kan en zal brengen. Wanneer heel de wereld, zoals voorzegd is, optrekt naar Israel moet Israel niet meer op Trump vertrouwen maar op De God van Abraham, Izaak en Jacob. De ware Jozef zal zich dan aan zijn broeders bekend maken.

 12. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 8:37

  Sterkte San Tjoa, het klinkt als moeilijk! Ik bid voor je dat God in je pijn zal komen en je van binnenuit wil sterken. Ik ben daar zelf ook erg mee bezig. God uitnodigen in al mijn pijn. Is dat ook voor jou van toepassing? Een gezegende week.

  En… ik lees deze boodschap net op tijd, want ik zit in een voor mij lastige situatie met een zuster en ik voel boze emoties opkomen, maar laat ik jagen naar de liefde voor haar en voor mezelf. Blijf in de Liefde.. Fijn Dirk

 13. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 12:30

  Ik denk dat wanneer je vol bent van de Heilige Geest dat er weleens woorden uit je mond komen naar broeders en zusters die misschien wel vermanend zijn en dat de waarheid aanhoren niet fijn voelt voor hen. Lijden in je gemeente of kerk door wat ze zeggen of doen. Sla het stof van je klederen en ga verder. Ze roepen wel elke week: wij zijn een grote familie. Dat komt er van één-zijn met gelijkgestemden.

  Ik bouw en vertrouw op Jezus en in Jesaja staat dat Israel behouden blijft. Dus wat hebben ze te duchten van Iran. Dat staat onze Heer toch niet toe met een atoombom Israel vernietigen.

  Voor wat betreft Trump. Ik heb gelezen dat het Europees parlement en Amerika samen hebben afgesproken dat Turkije de Koerden mocht aanvallen. Het gaat erom dat in Syrië, daar waar de Koerden zitten, olie is. Het gaat om de olie dus.

 14. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 13:31

  Beste Dirk, Een heel goed stuk en heel herkenbaar. Een collega en ik hebben een probleem met onze kerk en we hebben herhaaldelijk gevraagd en aangeboden om met ons in gesprek te gaan. Nee dus. Ondertussen kerken wij in andere kerken. Ik heb vele dingen geleerd in de tijd dat ik pastoraal ouderling was met bijzondere opdracht. Er zijn vele fouten gemaakt in de kerk en kerkenraden. Ik merkte al snel dat bij huisbezoeken de mens graag over iets anders praat dan over geloof. ik ben heel direct en stel wel degelijk mijn vragen. De mensen lezen de Bijbel niet. Israel wordt totaal vergeten. En God wordt nauwelijks genoemd. Af en toe heb ik heb ik het idee, dat men naar de kerk gaat, om het gaan. Dikwijls heb ik gevraagd aan mensen, wat was de inhoud van de preek. Nauwelijks kreeg je hier antwoord op. De ouderlingen werden niet geholpen in hun werk. De kennis ontbrak bij hen. Er zijn heel wat fouten gemaakt en we zijn er allen aan schuldig. Praten met elkaar, God zoeken in het gebed. Elkaar stimuleren en bijstaan waar hulp nodig is. Het gebed is ontzettend belangrijk.

 15. margreet zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 17:37

  Beste Dirk.
  U begint met de Regenboog, dat die troost, rust en vertrouwen geeft.
  Nu worden er steeds meer “regenboogvlaggen” gehesen. Dat maakt mij vreselijk ONRUSTIG!
  Ook in mijn woonplaats is die vlag gehesen. Betekent dat, dat ons dorp, ons land steeds meer op Sodom en Gomorra gaat lijken. Het brengt mij zo in verwarring. Als ik 1 Cor. 6: 9 – 11 lees en nog veel meer teksten in de Bijbel, we lezen dat toch in GODS WOORD?
  Maar als ik er met iemand over wil praten kijken de mensen mij aan, alsof ze het in Keulen horen donderen. Waar heb je het over? Toch zou ik er graag met iemand over willen praten. Begrijpt u mij?

 16. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 18:16

  Laten we elkaar respecteren in de kerk. Opwekking 705 is een mooi lied wat hier over zingt. Toon mijn Liefde. Laten we elkaar als gemeenteleden respecteren, ook als we over verschillende zaken verschillend denken, behalve over de geboorte, kruisiging en Opstanding. Dat is namelijk de kern van het Evangelie.

 17. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 19:10

  Mooie nieuwsbrief Dirk. De boodschap van genade is voor de gehele mensheid bestemd en is om niet via de joden aan ons doorgegeven. Geen enkele denominatie kan die claimen!! Ook al doen ze nog zo hun best om voor eigen parochie te bewijzen dat ze het bij het rechte eind hebben. Jezus kwam 2000 jaar geleden als een eenvoudige Joodse man, als onze redder en verlosser, maar de wereld heeft geen boodschap aan alles en iedereen die met Joden iets van doen heeft. Het getheologiseer in alle denominaties gebruikt massa’s onschuldige mensen om voor hun karretje te spannen. Hoe heeft het zover kunnen komen met het christendom? Ja, ik weet ook dat de vijand niet stil zit, dat zien we op alle fronten gebeuren, idem dito in de kerk. Terug naar de simpele boodschap van genade zou ons nederig moeten maken voor onze schepper. In onze wereld van arrogantie en hoogmoed is nederigheid uitgebannen. Simon van nr. 11 heeft goed begrepen wat God in zijn oneindige wijsheid aan het doen is, juist, dat wat de wereld niet verwacht daar zal God zelf een ommekeer in brengen. De moslimwereld staat op zijn kop en men kijkt reikhalzend uit naar de boodschap van het evangelie. Prijs de Heer.

 18. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 19:36

  U schrijft dat men soms valt over De Naam van onze Heere Jezus, Heer of Heere.
  Dat werd ons vroeger geleerd, we moesten/behoorden HeerE Jezus zeggen, [zoals u ook ALTIJD doet tot mijn grote vreugde], het ging echt om de E, want niemand haalde het toen in zijn hoofd om alleen (Heer) Jezus te zeggen zonder Heer ervoor (met schroom zeg ik het nu).
  Nu, bijna altijd, hoor ik niet anders dan (Heer) Jezus, zonder Heer er voor, het maakt me zó droevig, men beseft niet dat men zich schaart aan de zijde van diegenen die de Godheid van Christus loochenen.
  Als nu iemand Heer- Jezus zegt (zonder E), dan ben ik al zóoo blij.
  Iemand die alleen (Heer) Jezus zegt zonder Heer(e) ervoor snoer ik op internet of Fam7 meteen de mond, uit dat ding, de eo heb ik al jaren niet meer aan.

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 20 oktober 2019 om 21:58

  Beste Dirk,

  Normaal gesproken houd ik niet van gepolemiseer, maar als het Joodse volk het Evangelie had aangenomen en niet de Messias had verworpen, dan waren de heidenen buiten spel gezet. Zo is God. Het feit dat de Joden dat wel hebben gedaan, was de aanleiding dat het heil naar de heidenen is gegaan. Het was niet Gods bedoeling, maar zo is het wel gegaan. Genesis 12:3 NBG51 had ook op het Duizendjarig Vrederijk betrekking kunnen hebben, als Gods oorspronkelijke bedoeling was doorgegaan. Nu is God trouw aan Zijn Verbond met Abraham gesloten in Genesis 12:2 NBG51 en Hij zal Zijn volk daarom NOOIT loslaten. Zie Jeremia 31:35-37 NBG51 Ik wil wel waarschuwen dat Schriftverdraaiiingen die Zijn oogappel (het volk Israël) in diskrediet brengen door God geoordeeld zal worden. Jacobus 3:1 NBG51. Je kan beter je mond houden, dan verkeerde leringen in de wereld brengen. Dergelijke voorstellingen van zaken neemt God heel hoog op. Om het simpel te zeggen: het Joodse volk is Gods lievelingetje. Het is geen toeval dat de Here Jezus een Jood was geboren !

  San Tjoa
  Return to the Lord

 20. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 0:04

  Probeer mild te zijn naar een ieder. Maar als ze mij op de man af vragen, hoe ik over bepaalde onderwerpen denk, kan ik mijzelf niet verlochenen. Ik zou dan de Here verloochenen. Ik heb het over Christenen die dit al een hele tijd zijn. De grenzen ten opzichte van het evangelie, worden tegenwoordig behoorlijk verlegd. Zoiets zou ik niet zeggen tegen die pas, of nog geen Christen zijn. Spoor ze dan aan om de bijbel te bestuderen. Want het contrast wat er in de Bijbel staat, en onze samenleving is een beste kloof. Bid en laat het aan de heilige geest over.
  Zij moeten nog groeien. We moeten ook oppassen dat we geen gouden kalf creëren en zeggen dat het geschreven evangelie niks meer waard is. U heeft het over de kinderdoop of zulke aanverwante zaken… maar dat zijn nog wel de mindere onderwerpen. Christelijk Nederland staat op zijn kop. Hopelijk zijn er nog christenen die nog echt durven te zeggen wat de waarheid is, zoals u beste Dirk.

 21. Gert zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 7:35

  Dirk,

  Goed stuk!
  Ik denk dat de macht van het kwaad de verdeel en heers techniek veel toepast.
  Feitelijk is hier sprake van een geestelijke strijd die de kerk in zijn geheel ernstig verzwakt en een slecht getuigenis is voor de buitenwereld.
  Ik heb er helaas ervaring mee en weet dat ik daarin ook niet altijd goed heb gehandeld.
  Alleen “kracht van boven” kan ons hierin helpen.

  Blijf dit soort stukken schrijven Dirk, stof tot nadenken!

 22. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 12:48

  Bedankt Dirk. Wij zijn allemaal christenen, die de Here Jezus als Heer en Heiland zien, maar ook als rank aan de Wijnstok (de Here Jezus) verbonden zijn, die God kan snoeien, zodat wij vrucht dragen en onze zonden keer op keer bij het kruis van Christus brengen. De Here Jezus zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo één mogen wij met Christus zijn, daarom: neem de Heilige Geest in je hart, die je je zonden bekend maakt voor je bidt, zo mogen wij ook voor elkaar bidden. Bij dit alles hoeft geen naambordje van een kerk. Christus kent onze harten. De antichrist heeft niets met de Here Jezus, onze God en Heiland. Hij is tegen Christus als Heer en Heiland, onze God, de Drieéénheid. Zo’n God bestaat verder niet op aarde. Wijsheid van God onze Heere. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen enz. Onze God hoort en kent ons en weet wat wij nodig hebben. Onze God is almachtig en niets dan ook niets loopt uit de hand als wij maar aan de wijnstok blijven en danken voor de genade van God en dat een ieder gunnen.

 23. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 12:54

  Dank Dirk, voor dit duidelijke stuk! Laten we de genade en liefde van God, onze Heer en Heiland boven alle onrust en kleinzieligheid oefenen naar elkaar toe!

 24. RB zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 15:12

  Laten leiders, voorgangers en gemeenteleden eens LEZEN wat er in de Galatenbrief hoofdstuk 5 vers 22 staat geschreven. Hierin gaat het over de vruchten van de Geest (liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing). Als men deze inhoud eens gaat hanteren in de praktijk (ook binnen de gemeente) dan zou het een stuk beter kunnen gaan. Dan kan ieder in vrijheid met elkaar in discussie gaan.

 25. W.M. zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 17:11

  Nav de reactie van Margreet,

  De regenboog van God heeft 7 kleuren.
  De regenboogvlag heeft 6 kleuren.

  Voor mij zijn deze zo verschillend van elkaar dat ik ze voor mij totaal niet met elkaar te maken hebben. Bij de regenboog van God denk ik aan zijn belofte.

  Een prachtig commentaar weer, bedankt. Ik lees het altijd graag!

 26. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 21 oktober 2019 om 18:37

  Dirk ik ga niet meer naar de kerk, sinds ik onze vrouwelijke dominee hoorde in het gebed: ‘o allah de barmhartige’ was het voor mij over, en niet alleen daarover, maar de steeds meer toenemende theologische liberale correcte preken in bijna elke kerk is aan de orde van de dag. De kerk moet eens goed gaan nadenken dat er sinds de invoering van de abortuswet al meer dan een miljoen kinderen in Nederland vermoord zijn in de moederschoot, dat homosexualiteit/echtscheiding/euthanasie/Israel/vervolgde broeders en zusters, waar lauw op gereageerd wordt. De meeste kerken komen pas in actie over het klimaat!! Ik zou zo graag zien dat met het fanatieke gedrag als het over dit onderwerp gaat, men ook zo fanatiek zoud reageren, als het over de genoemde onderwerpen zou gaan, maar nee de lauwheid ten top. Ook over het onderwerp islam, waar door sommige predikanten in kerken, op TV het al hebben dat wij dezelfde God dienen, en ook hoor je deze kreet steeds meer, maar elk geloof dat Jezus niet belijdt als zoon van de levende God, is niet uit God!! Ik geloof zelfs nog meer dan in de kerk, daar ik veel mijn bijbel lees. Iedereen praat over een opwekking, maar laat er eens gepraat worden, over een dag van berouw, van diep berouw, en elke zondag weer, en geen humaan goedpraten, maar berouw over al de genoemde onderwerpen, en een terugkeer naar de bijbel zoals het er staat, dat hoop ik van ganser harte.

 27. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 oktober 2019 om 14:49

  Shalom Dirk
  Goed dat je hier weer aandacht aan besteedt!
  Met Rene (20) helemaal eens en ook met de reactie van RB (24).
  RB schrijft: laten we als gelovigen in de Here vaker Galaten 5:22-26 lezen en ja laten de voorgangers daar meer over preken!
  Op onze interkerkelijke Bijbelkring met ongeveer 15 vrouwen bespreken we het Bijbelstudieboekje ‘Vrucht van de Geest’ van Jos Douma. Echt een aanrader!
  Daarin wordt elke vrucht van de Geest goed uitgelegd…… negen woorden die samen een beeld geven van wat het betekent om een mooi mens te worden…. Yeshua’s karaktertrekken, waarin de Heilige Geest ons kan laten groeien en rijpen!
  Hij wil ons vormen naar Zijn Beeld.
  Wij gaan dit boekje voor de tweede keer nu doornemen, omdat we beseffen dat er nog veel te schaven en te slijpen is aan ons.
  Pijn in het leven ondervinden we allemaal, ook door onze broeders en zusters, familie etc.
  That’s the fact of life!
  De Here Jezus/Yeshua (vind Zijn Hebreeuwse naam mooier) zegt zelf: “in de wereld lijd je verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld (met alle pijn en verdriet) overwonnen”.
  En Paulus zegt dan in Romeinen 8:37: “maar in dit alles (ook in alle pijn) zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons Zijn Liefde heeft betoond.”
  Daarom begrijp ik nooit dat we vanwege teleurstellingen in de kerk/broeders en zusters ook teleurgesteld in God raken en daardoor het geloof laten varen, terwijl de Here God goed is en ons overal doorheen helpt!
  Laat ons oog gericht zijn op onze Leidsman en Voleinder des Geloofs Yeshua! Hebr. 12:2.

 28. aka zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2019 om 11:07

  Als we eerlijk zijn moeten wij erkennen dat wij allemaal doelmissers zijn, nl. de Heere God loven.
  Als het goed is moeten wij ook allemaal bekennen dat wij aan de 10 geboden onze handen meer dan vol hebben. Dat geldt in ieder geval voor mij! Datzelfde geldt voor datgene dat de Heere Jezus ons zegt in Zijn Woord: doe eerst de balk uit je eigen oog weg, dan zul je scherp kunnen zien naar de splinter in het oog van je broeder. Laten wij proberen ons te houden aan de waarheid van de bijbel. Dat is Gods eigen Woord.

  Dank voor de brieven, die ons oproepen tot een geestelijk leven!

 29. nico zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2019 om 11:28

  Bedekte beschuldigingen doen het hart geen goed. Wat een achterbaks gedoe komt er om de hoek kijken als er onwaarheden worden gespuid over uitspraken die geheel anders bedoeld waren. Maar degene wie dit uitsprak is de gedoodverfde gebeten hond, en voelt zich niet meer thuis in de eens zo geliefde gemeente, want sommige mensen zijn in de gemeente, net zoals zij die in de wereld leven. Jammer is dit.

 30. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2019 om 16:18

  Hallo broeder Dirk
  Dit is best wel een diepgaand artikel.

  Dat er hier en daar verschillende Bijbelse meningen zijn, ontkomen we niet altijd aan.
  Het zijn meestal ook allerlei meningen die buiten Christus omgaan.
  Om dan elkaar in liefde en in de Heere Jezus te zien, kan men het beter van elkaar verdragen.

  Aan de andere kant worden we er wel voor gewaarschuwd. Zegt de Heere Jezus Zelf niet… ‘Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?’
  Dat griezelt mij nog het meest. Het goede wordt vergiftigd door een weinig zuurdeeg.
  Hoe ga je daar mee om? En vooral als men daar zo op gericht is.

  De reactie van Troost Mijn volk (8), zo ervaar ik het zelf ook heel sterk. Alleen ben ik nergens lid van.
  Hoe belangrijk is het om stevig aan de Heere vast te houden.

  Zo is het ook met bepaalde leren die men hoort op de kansel… men toetst vaak ook niet, en de hele gemeenschap neemt het aan.
  Als iemand ineens een tegengeluid geeft… óók met Gods Woord, wil men elkaar niet meer zien in Christus. Het begin van verdeeldheid.
  We merken overal om ons heen, wat een geestelijke strijd het is. Maar het begint is Gods gezin.

  U haalt een paar voorbeelden aan, maar ik denk wel dat het veel dieper gaat. Veel onderwerpen zijn belangrijker als Christus. Men gaat er zo helemaal in mee, het hele ‘geloof’ berust op zulke onderwerpen… terwijl het om de Heere Jezus moet gaan.
  Die bittere ervaring heb ik, vele jaren terug, zelf meegemaakt.
  Erger nog, ook ik zat daar ooit in vast.

  Het gaat om de liefde naar elkaar. Niet altijd makkelijk… maar we hoeven het ook niet alleen te doen. En soms is het beter je terug te trekken. En bid voor elkaar, de Heere ziet alle harten wat er in leeft.

  Rene Postma (20), hele ware woorden. Ik wil de Heere en mijzelf niet verloochenen.
  Wij kunnen alleen één zijn in Christus Jezus.

  Gods zegen voor allen, een bemoedigende tekst voor allen, 2 Petrus 3 : 17-18.
  Hartelijke groet, Esther

 31. Is dat de vrede die ze nodig hebben?IGretha Stolker zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 oktober 2019 om 21:39

  Broeder Dirk, je schrijft: bidden voor de vrede van Jeruzalem. Daar zal ik niets afdoen, maar welke vrede bedoelen we dan? Aardse vrede, heel belangrijk! Is dat de vrede die ze nodig hebben? Is de vrede die ze nodig hebben, die God bedoelt, niet daarin gelegen dat ze Jeshua, als de aan hen geschonken Messias accepteren?
  Tegelijkertijd beven we als we lezen wat dit volk nog moet lijden voordat God tot Zijn doel komt. Dan wil ik (als het mag) even ingaan op de ontboezeming van jedeha5 onder no. 18. Graag wil ik die persoon wijzen op Handelingen 9 vers 5. Paulus vraagt: Wie bent U Heere? En de Heer antwoordde (niet een mens, maar Jezus zelf): Ik ben Jezus. Lees verder zo de Bijbel door en je zult merken dat Jezus navolging vraagt, geen menselijke bedenksels. We hoeven niet vromer te zijn dan Jezus zelf. Dit is niet als kritiek bedoeld maar om iemand iets te leren. Gods zegen bij het onderzoeken en ik zal voor je bidden.

 32. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 21:04

  Je hebt helemaal gelijk. En dat durf ik zo te stellen, want je weerspiegelt de Here Jezus, die in het Johannesevangelie zegt: “Ik bid, dat u één zijt, opdat de wereld kan zien wie Ik ben”.

 33. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 7:57

  Ernst v O. Uw opmerking, wie zwijgt, stemt toe is een wereldse uitspraak en bijbels is ‘t soms om beter te zwijgen, dan zou uw oordeel erover niet kloppend zijn, laten we voorzichtig zijn met onze uitspraken.

 34. Henk van der Veen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 november 2019 om 13:09

  Hoi Margreet,
  Even een reactie op jouw regenboog. De wereldse regenboogvlag heeft slechts 6 kleuren. Gods regenboog heeft er zeven.

 35. Pieter zegt:
  Geplaatst op zondag 3 november 2019 om 21:31

  Dag Dirk,
  ‘t Spijt me te moeten zeggen maar je stukjes helpen nu ook niet echt om eenheid te creëren, veel geoordeel, veel gewaarschuw, weinig bemoedigends en opbouwends, ik kwam op je site vanwege je commentaar op de last reformation en ‘t spijt me te moeten zeggen, maar denk je dat zo een waarschuwingssite en oordeelsite en jouw meningsite de eenheid onder christenen zal doen laten toenemen? Het polariseert en brengt angst en komt niet voort uit relatie maar alleen zo stel ik me voor in je eentje achter een laptop je mening verkondigen. (zoals ik nu ook doe, zonde van mijn tijd :))

 36. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 4 november 2019 om 7:42

  Beste Dirk,

  Ik sta WEL achter jouw Nieuwsbrieven. Want zelf ben ik niet meer welkom op facebook en LinkedIn maar gelukkig nog wel bij jou, omdat ik dingen zeg, die de wereld niet kan waarderen.

  Groeten van SAN

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden