Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Halloween onschuldig feest? (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019, 14:26 door Dirk A A

Voor veel mensen is Halloween een ‘gezellig’ griezelfeest. Toch hoef je maar even naar de favoriete Halloween-maskers en de kleding te kijken om een link te ontdekken met de wereld van de duisternis. Skeletten, zombies en monsters horen bij de duisternis. De oorsprong van Halloween maakt veel duidelijk. Het is minder onschuldig dan het lijkt.

Deze week ontving ik een bericht over duizenden heksen die wereldwijd speciaal op Halloween in actie komen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, om hem te ‘binden’. Zij wijden zich toe aan de satan en de demonen in een poging Trump machteloos te maken, zodat hij Amerika geen kwaad kan doen, aldus het bericht.
Ook is het bekend van voormalige heksen dat ze juist tijdens Halloween vloeken uitspraken over christenen, kerken, christelijke huwelijken en christelijke leiders.

Halloween wordt gehouden aan de vooravond van de rooms-katholieke feestdag Allerheiligen. Halloween kent Keltische invloeden die eeuwen teruggaan.
De naam Halloween werd voor het eerst gebruikt in de 16e eeuw in Schotland. Het is een verbastering van ‘All Hallows Even’, de vooravond van Allerheiligen. Hoewel de naam pas vier tot vijf eeuwen geleden voor het eerst werd gebuikt, dateert de oorsprong van Halloween van rond het begin van de christelijke jaartelling.

Halloween is voortgekomen uit het Keltische feest Samhain. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden dit feest op 31 oktober als de Keltische variant van oudjaarsdag. Op 1 november eindigde het oogstseizoen en begon de winter en tegelijk het nieuwe jaar. Het was tijd voor een feest. De Kelten staken grote vreugdevuren aan en voerden verschillende rituelen uit, waarbij waarschijnlijk ook mensenoffers werden gebracht.

Ook geloofden de Kelten dat op Samhain de deur naar de onderwereld een klein stukje openstond. Daardoor konden zielen van doden en andere wezens, zoals feeën, naar onze wereld komen. Om deze zielen te eren, werden grote feestmalen georganiseerd, waarbij plaatsen werden vrijgehouden voor de overledenen.
Ook konden op deze dag slechte wezens, zoals demonen, door die deur uit de onderwereld komen. Om hen af te schrikken, verkleedden de Kelten zich. Wellicht is dit de oorsprong van de verkleedpartijen op Halloween.

Het feest van Samhain mengde zich in de 9e eeuw, na de komst van rooms-katholieke missionarissen in Ierland en Groot-Brittannië, met het Allerheiligenfeest. Dat feest was in 609 ingevoerd door paus Bonifatius IV, om alle christelijke heiligen te eren.
Het feest werd aanvankelijk op 13 mei gevierd, maar paus Gregorius IV verplaatste dit in het jaar 835 naar 1 november, op 2 november gevolgd door Allerzielen, waarop alle overledenen werden herdacht. Dit droeg bij aan de connectie van Halloween met de doden en het ‘griezelige’ imago van dit ‘feest’.

Tijdens Samhain trokken Keltische jongens langs de deuren om hout voor vreugdevuren op te halen. Later werd daar vaak ook eten bij gegeven, zoals tegenwoordig snoep. Op de vooravond van Allerheiligen en Allerzielen werden zogenaamde zielenkoeken gebakken. Groepen kinderen en armen trokken dan de deuren langs om zulke koeken te verzamelen. Elke gegeten koek stond voor een ziel die werd bevrijd uit het vagevuur en zijn weg naar de hemel vond.

Pas anderhalve eeuw geleden kwam Halloween op in Amerika en Canada. De immigranten uit Schotland en Ierland namen dat feest mee naar het andere continent. In Amerika ontstond de traditie van het uithollen van pompoenen. De Kelten gebruikten daar rapen voor, maar pompoenen bleken veel geschikter te zijn. Vanuit Amerika verspreidde Halloween zich over bijna de hele wereld.

Met Halloween staat de duisternis, het enge, de dood centraal. Dat is toch geen feest!
Als christenen, als gelovigen, mogen wij gericht zijn op het Licht, het Leven, op de Heere Jezus, Die zegt: ‘Ik ben het Licht van de wereld’ (Johannes 8:12) en: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ (Johannes 14:6).

‘Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben’. Woorden van de Heere Jezus in Johannes 8:12. Wie deze woorden serieus neemt, heeft geen enkele behoefte om Halloween te vieren. Dan wil je in het Licht wandelen met de Heere Jezus, en geen eng, duister feest vieren met monsters, geesten, skeletten en bloed.

Ook in 1 Thessalonicenzen 5 wordt daar de nadruk op gelegd. ‘U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis’ (vers 5).

Ter afsluiting nog een paar opmerkingen, als adviezen en ter bemoediging.

1. We hoeven niet bang te zijn voor Halloween, het is wel goed om afstand te bewaren. In en met Christus zijn we meer dan overwinnaars.
Psalm 91:1 zegt zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

2. Sommige mensen, met name kinderen, kunnen bang worden van Halloween, van de enge maskers, de monsters en de kleding. Praat er met hen over en stel ze er zo min mogelijk aan bloot.

3. Sommige mensen, vooral kinderen en jongeren, raken door wat ze zien en horen van Halloween geïnteresseerd om meer te ontdekken over de occulte wereld. Pas hiervoor op. Ook daarom is het goed afstand te bewaren tot Halloween. De wereld van de duisternis, satan met zijn demonen, bestaat echt en zal er alles aan doen om via Halloween greep te krijgen in de levens van mensen.

Jakobus 4:7 komt mij in gedachten: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten’. Richt je op de Heere Jezus, wijd je aan Hem toe, laat Hij het voor het zeggen hebben in je leven en weersta de duivel. Dat doe je niet door je volop in Halloween te storten. Dan geef je hem een invalspoort om binnen te komen in je leven.

4. Getuig juist tijdens Halloween van het Licht en het Leven, van de Heere Jezus!

Dirk van Genderen
(Met dank aan ‘IsGeschiedenis’ voor informatie over Halloween.)

29 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019 om 18:18

  Beste Dirk,
  Wat mij het meest doet griezelen, is niet Halloween maar de ongelooflijke verblinding voor de geestelijke wereld van de demonen (boze geesten ). Vrijwel heel Nederland weet verstandelijk iets van Halloween maar de diepte van het werk van satan beseffen, zelfs mensen in het geloof, niet. Als je een boek van Corrie ten Boom leest, vanwege jouw lezerspubliek noem ik haar naam, dan heeft zij in haar boek “Marsorders voor de eindstrijd“ heel eenvoudig en duidelijk over de gevaren van demonie. Het grote gevaar schuilt niet in dit leven, maar als demonen een voet krijgen in je leven, ze de mensen trekken naar de hel. Zelfs heb ik door de demonische werking van liefdeloosheid, en de duisternis van de psychiatrie, een poging gewaagd mijzelf van het leven te beroven door een overdosis van de zwaarste anti-psychoticum: Cisordinol. Mijn maag werd leeggepompt in het ziekenhuis en ik ontwaakte in een wit ziekenhuisbed waar de arts nog vroeg of ik nog wel blij was dat ik het overleefd had. Want ik dacht dat ik al in de hemel was omdat alles wit was. En toen was ik al gedoopt en was ik al vijf jaar wedergeboren. Maar hierna was 1 Korinthe 10:13 NBG51 zo een realiteit geworden, dat ik het nooit meer gedaan heb. Want ik wilde bij God de Vader zijn, maar Hij wilde dat ik bleef leven. Nu doe ik het werk van een evangelist (2 Tim 4:5 NBG51) en hebben wij een gemeente. En ik zoek geen eer van mensen want daar gruwel ik van. Daarom ook plaats ik deze getuigenis om te laten weten dat alleen God goed is. Helaas veel christenen zijn geen christenen zoals het op de Joodse manier bedoeld wordt (Mattheus 25:31-46 NBG51). Woorden zeggen mij nagenoeg helemaal niets. Wat heb je voor Jezus over als alles je afgepakt wordt, zelfs je gezondheid, zoals in de Lijdende Kerk? De mensen kennen de Bijbel niet. Daarom is er veel liefdeloosheid. (Mattheus 24:12 NBG51). Ze hebben te veel hun eigen leventje lief.
  Groeten van San
  Return to the LORD

 2. J.P. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019 om 20:43

  Beste Dirk, een fijn artikel en heel erg goed om dit aan te kaarten! Want halloween is écht een heel gevaarlijk iets, dat nogal wordt onderschat ook helaas door teveel Christenen. Ook bij sommige kerken doen ze ‘gewoon’ met halloween iets. Niet te bevatten. Het zou goed zijn om op een gebedsavond te bidden voor de mensen die aan halloween doen of die naar die enge pretparken gaan of geesten oproepen of wát dan ook. Leg je kinderen duidelijk uit wat halloween is, wat het inhoudt. Halloween is: de jack-o-lantaarns. Die vertegenwoordigen bovennatuurlijke wezens, geesten, elven en zielen van de doden en worden gebruikt om de kwade, boze machten weg te houden. Blijf er verre van en geef satan geen aandacht. Ik weet het is voor sommige kinderen moeilijk om hier bij weg te blijven, juist ook omdat ‘Christelijke’ scholen er gewoon aandacht aan geven en aan het knutselen slaan. Maar bid en probeer toch je kind hier bij weg te houden. Nogmaals Dirk, goed dat je dit belangrijke onderwerp bespreekt, het blijkt wel weer dat veel mensen hier toch nog steeds een onschuldig iets in zien.

 3. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 oktober 2019 om 21:21

  Van harte eens met dit artikel.

 4. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 16:19

  In verschillende kerken houden ze een feest… lichtfeest… evangelisatieavond… Wij mogen verkleed komen, maar niet in lugubere kleding. Er is snoep en we getuigen van Christus. Halloween is niet van de duivel. God heeft alles. De duivel heeft niks. Lees Charles Williams zijn boek. All Hallows eve.

 5. Kees van Kesteren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 17:28

  Beste Dirk,

  Het is voor mij onbegrijpelijk dat mensen hier hun plezier c.q. feest uithalen. Men besef niet wat men hiermee aanricht en verwerp het dan verre van mij. Het is voor mij een grote belediging voor onze God de Almachtige om Hem zo publiekelijk te schande te zetten. Vader vergeef het hun, want ze weten “NIET” wat ze doen!

 6. gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 17:47

  Halloween, en niet te vergeten het dwaze carnaval zijn feesten der zotheid…. onvoorstelbaar, dit is niet iets waar we Jezus mee groot maken … ik hoop op zijn spoedige wederkomst om aan deze rotzooi een eind te maken.

 7. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 17:53

  Dirk,
  Net als Joop (3) ben ik het van harte eens met dit artikel.
  In onze Chr. Ger. Kerk hebben we vrijdagavond een gebedsbijeenkomst als tegenhanger van Halloween en daarna naar het dorp om te evangeliseren.

 8. JL. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 18:53

  Ik ben het van harte eens met het artikel.
  Het lijkt me, voorzichtig gezegd, niet zo’n goed plan om op een dag als Halloween te gaan evangeliseren.
  Eerlijk gezegd lijkt me dat paarden voor de zwijnen werpen (Mattheus 7 vers 6). Dat neemt niet weg om ernstig te
  bidden op een avond als deze. Om de boze te weerstaan.

 9. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 20:21

  Volgens mij wordt er onder Christenen, in de Verenigde Staten en Canada, halloween dit feest, best wel veel gevierd. Wellicht dat het daar zo ingeburgerd is, dat ze het gevaar er niet van inzien.

 10. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 20:25

  Heeft iemand praktische tips om de kinderen (en ouders), die toch wel aan de deur komen, op een eenvoudige en duidelijke manier van Het Licht te vertellen?
  Zelf denk ik aan minizaklampjes kopen bij b.v. Action en daar een vrolijke, duidelijke tekst op te plakken. Iets als: “Wandel in het Licht met Jezus”.
  Zomaar een idee. Volgens mij zijn er in voorgaande jaren ook wel eens zulk soort acties gedaan. Wie heeft voor mij een verwijzing naar een christelijke website met ideeën? b.v.d.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 20:27

  De boze weerstaan op “eigen kracht” zal nooit lukken. Alleen Jezus heeft satan overwonnen en om de verlossing van de boze bidden we toch als we het “Onze Vader” bidden? Ik houd al tientallen jaren Colossenzen 3: 1 – 4 voor ogen en dat is de beste en enige waarborg tegen alle machten van de duisternis!
  “1Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
  2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,
  3want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
  4Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
  Als je hart VOL is van Jezus, zal elke duistere macht aan je voorbij gaan, omdat je een VOL huis bent!
  Veel te veel mensen zijn bang voor de duisteren machten, maar allen die VOL van Jezus zijn, hebben NIETS te vrezen! Zo gaat ook Halloween of zelfs nachtmerries (waar ik vroeger last van had) volkomen aan je voorbij.

 12. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 20:48

  Fijn Dirk dat je dit onderwerp hebt besproken. Halloween is een vals evangelie. Bij vals evangelie denken we vaak aan een gemeente maar dit is er 1 bijna wereld wijd. Ik denk dat hierbij evangeliseren niet veel effect heeft, net als JL ook zegt. Wij moeten, als het even kan, ouders en kinderen in de buurt hierop wijzen maar ook dit heeft niet veel effect. Gebed dat kinderen zelf aangeven dat ze angstig zijn, het niet fijn vinden. Misschien dat de ouders/personeel op school/kinderopvang zicht krijgen wat de bron is.

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 oktober 2019 om 21:39

  De duivel gaat rond als een briesende, maar ook als een engel des lichts, althans gedurende de genadetijd voor deze heidenwereld. Daarna zal hij gebonden worden. Zodat hij niemand meer kan verleiden.
  U eindigt met de weektekst uit Jes. 55. Mag ik daar heel hoofdstuk 54 ook bij noemen. Lieve mensen, lees toch eens rustig deze 2 hoofdstukken Jes. 54-55, bijna heel Gods handelen met zijn eigen uitverkoren volk. Dit is de vervulling van: Donkerheid en duisternis zal de aarde bedekken, maar over U [mijn volk] zal mijn licht opgaan
  En dan Zondag aan Zondag hoor je niets anders dan de vervangingsleer. Dit is net zo erg als Halloween.

 14. Tru zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 7:18

  Mooie getuigenis San Tjoa!!

 15. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 8:02

  Beste Dirk, ook dit stuk heb ik gelezen met kromme tenen. Ons gezin heeft met deze onzin nooit meegedaan. Inderdaad gaat de duivel rond als een briesende leeuw en probeert alles kapot te maken. je ziet het in de kerken, er komen steeds minder christenen naar de kerk. En er wordt op allerlei manier geprobeerd mensen te bereiken. Echter met weinig resultaat. Nu kunnen wij allerlei teksten uit de Bijbel erbij halen maar ik heb een prachtige tekst: IK BEN EEN KONINKLIJK KIND DOOR DE VADER BEMIND.
  Dat stel je toch niet in de waagschaal? Dat moet je koesteren. En aan andere mensen vertellen, dat zij koninklijke kinderen kunnen worden van die Hemelse Vader. Geen Halloween of Carnaval. Buiten deze feesten zijn er nog veel meer gelegenheden, waar Satan zich thuis voelt.

 16. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 8:16

  Helemaal eens met wat je schrijft! Halloween is gevaarlijk.

 17. Mariet zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 11:13

  Ook kasteel Frankestein bij Darmstad Duitsland is een plaats waar massaal halloween gevierd wordt.
  Wel drie weekenden gaan er ongeveer 50000 mensen die berg op waar elk jaar weer zelfmoorden plaatsvinden.
  De geestelijke strijd hiertegen wordt gevoerd in Darmstad bij de Marienschwesters.
  De kapel die daar op de berg is is zelfs ontheiligd door gruweldaden.
  Wij vragen geestelijke ondersteuning door gebed om satan hier te verdrijven.
  In Zijn Naam verklaar ik dat de HEER JEZUS CHRISTUS overwinnaar is over alle demonische plannen, activiteiten en samenzweringen van satanische heksen en andere dienaren van de duisternis.
  Elke knie zal zich voor HEM buigen. Amen. (Fil. 2:10) (1 Joh. 3:8) (Ef. 1:21-22) (Rom. 16:20) (Spr. 29:25) (Jes. 54:17) (Spr. 18:10) (Ef. 5:11-13)

 18. Francoise zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 14:02

  Ik vraag mij af waarom vooral de kinderen gebruikt worden om iets wat niet goed is, dat toch te laten lijken alsof het onschuldig en liefdevol is. Als men eerlijk is, ziet men dat de economie er steeds baat bij heeft. Een keer per jaar: sinterklaasje, halloween, paaseitjes, kerstman, moederdag, vaderdag, valentijntjesdag, dierendag, enz… En steeds lopen mensen wereldwijd rond op menselijke ingestelde dagjes om te kopen of te doen kopen. Christelijke scholen en sommige religieuze instanties incluis.
  Net alsof men geen liefde meer kan tonen zonder dat men voor een ander iets koopt of iets doet rond zo’n thema. Halloween kan onschuldig zijn, lekker eens griezelen: maar waarom lopen er kinderen op de speelplaats rond met nepbebloede kleding? En waarom worden ouders als preuts bezien als ze daar niet mee opgezet zijn. Zij houden net zoveel van hun kinderen als diegene die zulke vuile pakjes kopen voor hun kids. Scholen zijn niet meer christelijk, en veel religie wordt vermengd met cultuur. De mensheid word nog wereldser dan ooit tervoren, waarbij vooral de liefde moet wijken voor het geld en de hebzucht. Men voedt zich soms alleen maar om de buik te vullen en het geestelijke komt op de achtergrond te staan. Geld uitgeven voor ware liefde of geld uitgeven voor werelds genot, een enorm verschil.
  Ik heb een man, kinderen en kleinkinderen en zie welke macht de wereld soms uitoefent. En zie soms de pijn daaromtrent. En vaak houd ik mijn hart vast.
  Maar gelukkig is men gesterkt door onze Heer Jezus Christus. Zijn Blijde boodschap, Zijn Waarheid en Liefde.
  Johannes 16: 28:
  Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.
  Johannes 16: 32:
  Zie er komt een uur, ja het is er al, dat gij naar alle kanten verstrooid wordt en Mij alleen laat.

  – Toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij.
  – Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij.

  Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed:
  Ik heb de wereld overwonnen.

 19. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 19:03

  Wat te denken van de satansnacht op 30 april. Elk jaar wordt in Nederland satan aanbeden en worden er vervloekingen uitgesproken over kerken en voorgangers en hun huwelijken. Het verbaast me ieder jaar weer hoe weinig christenen hiervan weten. In Nederland worden er die avond/nacht verschillende plaatsen (o.a. Sneek), gebedsbijeenkomsten gehouden om zo de macht van satan aan het licht te brengen, God alle eer te geven. We hebben in Friesland nog steeds Sonja de Vries. Zij zegt dat ze namens engelen spreekt. Vroeger noemde ze zich engel des lichts maar nadat ik haar erop attent maakte dat er in de Bijbel staat dat satan zich voordoet als een engel des lichts (2 Cor. 11: 14 ) noemt ze zich niet meer zo.
  Ze heeft al heel wat kwaad aangericht.

 20. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 19:40

  Haloween kennen we nog niet zo heel lang, volgens mij nog geen 30 jaar? Dit stomme skelettenfeest is onze cultuur binnengeslopen.
  Kinderen beginnen erover, onderling praten ze erover door wat ze zien en horen, scholen geven er aandacht aan en daar ga je….Bovendien is de commercie er als de kippen bij en ligt de supermarkt vol met al die “populaire” items. En wat te zeggen over Sinterklaas, de kerstman, paashaas en de vele elementen van heidense oorsprong die ook in christelijke kerken zijn binnengeslopen. Voordat je het weet, doe men eraan mee. Wat moet je met paaseieren als we de dood en opstanding gedenken van Jezus? Volgens mij doet de christelijke wereld ook mee met de dwaasheid van de wereld en zijn we de werkelijke betekenis omtrent de bijbelse feesten uit het oog verloren.

 21. Bea zegt:
  Geplaatst op zondag 27 oktober 2019 om 19:53

  Simon, bij zo’n kerk moet je weggaan.. niet blijven zitten met kromme tenen… SAN, wat bedoel je met “op de Joodse manier christen zijn”? In dat gedeelte uit Mattheüs lees ik over barmhartig zijn voor mensen. Wij moeten niet Joods geloven, maar gewoon Jezus volgen. Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf…

 22. Cynt zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 11:32

  Een alternatief voor Halloween hier in de buurt:

  https://www.happyween.nl/

 23. Martine zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 13:04

  Omdat de tijden boos zijn, is het is de hoogste tijd om de gehele wapenrusting des geloofs aan te doen (Efeziërs 6: vers 14-17).

  14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

  15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;

  16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

  17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

  Voorwaarts Christenstrijders!

 24. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 13:23

  Bedankt Dirk. Satan komt op alle manieren onze maatschappij binnen en dat komt omdat wij blind raken voor Gods plannen. Wij Nederlanders zijn zo gelukkig en wat maakt ons gelukkig; drank, drugs, pillen, lachgas, Halloween feest etc. De gevolgen zijn niet de schuld van de de burgers, heel gemakkelijk. Bevrijdingsdag vieren en christelijk feestdag inleveren. Terwijl de Vredesvorst in de prullenbak gegooid wordt. O, wee als je de laatste zin zegt. Vrede zorgt Europa (wij Europa)voor. Zonder God is er geen vrede. Maar nu wij christenen, hebben wij de vreugde van Christus in ons hart? Zijn wij hemelbewoners op aarde? Is de Here Jezus in ons hart en vertellen wij van onze SCHAT groter dan de aarde kan bevatten, zien onze buren het of de kinderen op straat ons geluk dwars door al ons verdriet heen? Is die blijdschap er die alle verstand te boven gaat? Naastenliefde van God ontvangen en een prachtige toekomst en ook hier en nu met God in onze harten, wie zal er niet jaloers worden. Liefs Dineke.

 25. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 15:18

  Cynt: nr 22 Welk alternatief bedoel je? Is dat het e-mail adres wat er onder staat? Dat adres geeft bij mij geen reactie!

 26. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 17:05

  Reactie vanuit België: ik ben geabonneerd op een Rooms-katholiek blaadje dat tegen abortus ingaat en ik dus heel goed vind, vooral omdat de Katholieke kerk nogal wat invloed heeft in België. Meestal zijn de artikelen dus anti-abortus en dus goed. Maar verleden week kreeg ik er 1 in de bus en dat ging over Halloween. Ikzelf ben helemaal niet voor verkleedpartijen, dus tegen Halloween en carnaval. Uit die maskerades komt niets goeds. Men stopt zichzelf weg en men denkt dat men alles kan doen en permitteren. Ik was al anti van voor ik christen geworden ben. Als christen zie ik beide feesten als iets demonisch maar het gaat om het artikel dat claimde dat Halloween een feest was dat door de Katholieke kerk in het leven geroepen was en dus “christelijk” ??? Ik was stomverbaasd dat te lezen. Hoe kun je zo naïef zijn!!! Mijn kleindochter die nog veel te jong was (3 jaar), was enorm bang en nog steeds (5 jaar nu) van dat feest terwijl ze het wel leuk vindt om zich te verkleden maar maskers haat ze. Dat mag niet, hé, moeke (ik). Ik denk dat we meer als dat kind moeten zijn want zij voelt instinctief aan dat het niet juist zit. Het is heel jammer dat al die duistere feesten nu zo in opmars zijn en men de echte, zuivere christelijke feesten (kerstmis en Pasen) of wil afschaffen, of wil verwereldlijken. Teken van de eindtijd???

 27. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 17:38

  Beste mensen. Alleen Jezus. Niks daarbuiten. Ook christenen die Halloween onschuldig vinden, wordt wakker. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Geef de duivel niet de ruimte zoals dat ook gebeurt met onder andere Halloween. De duivel krijgt dan de kans om mensen te vernietigen door ze van Jezus af te houden. Lees de Bijbel. Bidt alleen tot de Levende Heer. Geef je Leven over aan Hem.

 28. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 28 oktober 2019 om 22:23

  Halloween en ook Harry Potter films zijn gevaarlijk omwille van de interesse die wordt gewekt voor het occulte, vooral jonge kinderen lopen hierbij gevaar.

 29. Stella de Smit zegt:
  Geplaatst op zondag 31 oktober 2021 om 20:09

  Beste Dirk, goed dat je hier een artikel aan wijdt

  Laten we vooral ook bidden voor de slachtoffers in de satanische cults/sektes, ja ook in Nederland nog vastzitten. En ook bidden voor de overlevenden die deze dagen zoveel traumatische herinneringen hebben. En ook voor de hulpverleners van deze slachtoffers.

  En ook ja voor bekering en redding van satanisten en heksen. Laten we strijdend bidden en de Here aanroepen dat Hij Zijn machtige Zelf zal tonen in deze kringen en in deze diepe duisternis!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden