Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Smaakt en ziet dat de HEERE goed is (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 november 2019, 9:14 door Dirk A A

De toestand in de wereld ziet er niet erg rooskleurig uit. Maar ook in ons eigen leven kan het een toestand zijn: zorgen, angsten, ziekte, spanningen, conflicten, eenzaamheid en vult u maar in. Soms door eigen schuld, soms ook niet. Iemand in de Bijbel die dit ook kende, was David.

We lezen in 1 Samuel 21 dat David op de vlucht was voor koning Saul en een veilig heenkomen zocht in Gath, bij koning Achis. Je leest nergens dat hij daarbij de Heere raadpleegde. Daar ging het al mis. Hij koos er voor naar de vijand, naar de Filistijnen, te vluchten. De knechten van de koning waarschuwen hem voor David. Wie weet wat David van plan is. David ontdekt dat en wordt dan zeer bang voor koning Achis. Hoe kan hij nog ontsnappen en zijn leven redden?

Psalm 56 geeft aan dat David in zijn nood tot God roept om bescherming en verlossing. David weet dat Hij de enige is Die Hem nog kan redden. Hij ontvangt wijsheid van de Heere om een vluchtplan te bedenken. Vers 19 zegt: ‘Daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen.’

Toch is dit voor David een vreselijke vernedering. De tot koning gezalfde David ziet geen andere uitweg dan zich aan te stellen als een waanzinnige. Dat kan er gebeuren als je een weg gaat, zonder de Heere erbij te betrekken.
Toch ontfermt God Zich over David. Hij moet immers koning worden. Het is genade van Hem dat Davids plan slaagt. Koning Achis zegt tegen zijn dienaren dat ze deze krankzinnige man weg moeten jagen. Aan zo iemand heeft hij zeker geen behoefte.

Je leest er niets over, maar wat zal David zich achteraf geschaamd hebben voor zijn vlucht naar koning Achis en voor zijn wanhoopsactie. Hij zal ook de Heere gedankt hebben voor Zijn redding en Zijn bescherming.
Psalm 34 en Psalm 56 zeggen daar heel mooie dingen over. In Psalm 56 grijpt David terug op die zeer bedreigende uren, dat de Filistijnen hem gegrepen hadden in Gath.
‘Wees mijn genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; de hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste’ (vers 2 en 3).

Tegelijk spreekt hij zijn vertrouwen uit in God: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn Woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?’ (vers 4 en 5).
Misschien herkent u zich wel in de situatie van David. U bevindt zich ook in een Gath-situatie. U weet niet meer hoe het verder moet. Dat kan een huwelijksconflict zijn, een dreigende echtscheiding, een ontslag, een ernstige ziekte, financiële tegenslag, een verslaving, het overlijden van een geliefde… vult u maar in.

Ik bid dat de Heere Jezus u genade geeft om de weg te gaan die David ging, de weg naar Hem toe. Je schaamt je misschien voor wat je hebt gedaan, maar bij Hem ben je altijd welkom.
‘Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit wat ik vrees,’ belijdt hij in Psalm 34:5.
David beseft dat hij zichzelf in de moeilijkheden heeft gebracht. Hij zal zijn zonden hebben beleden. ‘Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden’ (vers 6).
Gaat u voor uzelf beide psalmen maar eens lezen. En misschien moet je ze wel een aantal dagen elke dag weer opnieuw lezen, om de inhoud nog beter tot je door te laten dringen.

U vraagt zich misschien af waarom ik hierover schrijf. Wellicht leidt de Heere het zo door Zijn Geest. De afgelopen dagen kreeg ik telkens de woorden ‘Smaakt en ziet dat de HEERE goed is’ (Psalm 34:9a) in gedachten.
De HSV heeft hier: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is.’ David heeft ervaren, geproefd, gesmaakt dat de HEERE goed is. Hij heeft met zijn eigen ogen gezien dat de Heere hem bevrijdde uit de hand van de Filistijnen. De Heere heeft Hem gered, beschermd. Hij is goed voor Hem geweest.

Het is een aansporing van David: Mensen, ga ook deze weg! Vertrouw op de Heere, in welke omstandigheden je je ook bevindt. Dan zul je proeven, smaken en zien dat de Heere goed is.
Betekent dit dat dan alle problemen worden opgelost? Dat niet. In vers 20 van Psalm 34 klinkt het: ‘De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.’

In dit leven vloeien soms onze tranen. Tranen van verdriet, van rouw, van tegenslagen, van teleurstelling, van pijn, van angst… Maar de Heere ziet onze tranen. ‘U hebt mijn omzwervingen geteld, doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?’ (Psalm 56:9). Daar wist David ook van.

In Psalm 56:4 riep hij het nog uit: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.’
Maar in vers 12 zingt hij: ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen.’

David had zijn les geleerd van wat hem was overkomen bij koning Achis in Gath. Eerst vreesde hij voor de Filistijnen, maar nu vertrouwt hij op de Heere. Nu kan hij getuigen: ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet.’
Dit wil de Heere ons ook leren. Om in alles ons vertrouwen op Hem te stellen. Ook al veranderen de omstandigheden misschien niet direct in uw leven. Je man of je vrouw komt niet opeens terug op het besluit om je verlaten. De ziekte is er nog. Je pijn is niet minder geworden. Maar met de Heere wordt toch alles anders. Ik weet het uit mijn eigen leven en vele anderen kunnen er ook van getuigen.

De Heere Jezus is bij machte wonderlijke dingen in ons leven te doen. Hij kan gebroken huwelijken herstellen, Hij kan ziekte genezen, Hij kan je een nieuwe baan geven… Hij kan je zoon of je dochter, je kleinkind, dat niets meer van de Heere wil weten, weer terugbrengen bij Hem.

Maar ook al gaat de weg anders dan je had gehoopt of gedacht, Hij gaat mee. ‘De HEERE verlost de ziel van Zijn dienaren,’ zegt David in Psalm 34:23. ‘Allen die tot Hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard.’
En eenmaal komt de dag dat alle tranen van onze ogen zullen worden afgewist, zegt Openbaring 21:4. Dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht of moeite. ‘Hij Die op de troon zit, zegt: Zie, Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:5).

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 november 2019 om 10:34

  Wie lof offert eert Mij en baant de weg dat Ik Hem mijn heil doe zien (Psalm 50:23).
  * Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren uit Psalm 84:6a.
  ** het is een geheimenis als je deze dingen kent en ervaart, door de verborgen omgang met Jahweh/JHWH, de Ik Ben die ik ben, Zijn eeuwige Naam… Jeshua zegt: Volg Mij en wie Hem volgt, heeft het eeuwige leven en wie Hem niet volgt niet… Kies dan vandaag nog wie je dienen wilt, oprecht en met alles wat je in je hebt… met geheel je kracht, geheel je ziel en met al je verstand, dat kost wat… de prijs is hoog. Jeshua de Messias heeft de allerhoogste prijs al betaald, als volmaakt offer en vlekkeloos Lam, een van de vervulde profetieën uit het eerste verbond.

  Shabbat shalom

  🕊

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 november 2019 om 14:16

  Beste Dirk,

  Ik herken dat ook. 33-jaar psychiatrie met de diagnose schizofrenie,…. daar schaamde ik mij eerst voor. Dat leerde mij klein te worden. Niets meer van meningen van mensen aan te trekken. De meesten weten niet wat daaraan vooraf gegaan is, en het overleven van de psychiatrie en ook nog stand houden met Jezus. Niet te vallen voor de vele verzoekingen, dwars door de diepe paniekaanvallen te gaan, met stemmen en waandenkbeelden in het hoofd toch nog het beste van zien te maken. Ik heb 10 jaar straatevangelisatie gedaan toen en vrijwilligerswerk gedaan (les gegeven in Wiskunde en Natuurkunde aan scholieren), 10 jaar voor een Joodse huisbaas gezorgd, en de rest. Maar twee jaar geleden kwam de verhoging: GENEZEN en ik slik geen anti-psychotica meer. En er is zoveel meer wat te vertellen is. Maar in the NIV / NLT staat: True wisdom has two sides. Er is een lijdende kant maar ook een vreugdevolle. En al die jaren was de Here nabij. Hij is getrouw. Hij komt Zijn beloften na. Hij is geen leugenaar. Je kan Hem vertrouwen. Om dat te bewijzen heeft Hij Zijn Zoon Jezus gegeven. En Hij is uit de dood opgestaan. Prijst de Here! Halleluja! Amen.

  San Tjoa
  RETURN

 3. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 november 2019 om 19:54

  Shalom Dirk
  Dank voor de bemoedigende duidelijke column!
  En dank JJ en San Tjoa voor jullie mooie getuigenissen!
  Had ik net nodig….

 4. Mieke van Vessem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 november 2019 om 18:07

  Hij is het Licht van de wereld, en dat mag iedereen zien. Onderzoekt alle dingen, dan zult u bij Hem uitkomen.
  Zegen komt van God, Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe.
  Alleen bij Jezus is uw toekomst veilig. Hij gaf Zijn leven om U te redden. Is het dan niet zeer waardevol om Hem te leren kennen? Ga in gebed, Hij zal u horen, alleen bij Jezus krijgt u de rust die u zoekt.
  Gaat heen, en verkondigt Mij, zei Jezus, kom, leer de Allerhoogste kennen, zoals Hij is.
  Zegen op zegen zult u ontvangen.
  Dank God voor alle levenslessen die we krijgen. Leer Hem kennen.
  Ik dank Jezus voor Zijn genade voor ons. Amen.

 5. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 november 2019 om 19:36

  Al jouw columns raken mij keer op keer, en ik voel, wij staan niet alleen, maar ook de reacties op jouw columns zijn bemoedigend, en ik ben blij met zoveel broeders en zusters, die eigenlijk dezelfde gevoelens hier delen. Hier word ik blij van, dank, en laten wij ook voor Nederland bidden, dat dit land altijd een christelijk land mag blijven, hoe uitzichtloos de situatie soms ook is.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 november 2019 om 20:35

  40 jaar ontberingen door de woestijn met één doel voor ogen: “Het beloofde Land”. Na 20 jaar stonden ze dan aan de grens van het Beloofde Land. Ze zagen dat het Beloofde Land mooi en GOED was, maar ze zagen ook de ommuurde stenen en de reuzen die er woonden. Bij 10 verspieders zonk alle moed in hun schoenen en zij dachten alleen nog aan: “zo snel mogelijk terug”. “De mens ziet slechts, wat voor ogen is”. De stemmen van twee verspieders, die verder keken dan wat voor ogen was, werden niet gehoord. Helaas werkt dat in de wereld van vandaag nog precies zo. Zijn wij “bijziend” of zijn wij “verziend”? Vertrouwen we op onszelf, of durven wij ons leven voor 100% in Gods hand te leggen? Van de 120.000 Israëlieten waren er slechts 2, die voor 100% bleven vertrouwen….. Ons beloofde land is Gods Koninkrijk! Er wordt in deze wereld geen “moed” gevraagd, maar “vertrouwen”! De wereld vereert hun helden, God ziet alleen, wie blijven volharden en door alles heen op Hem vertrouwen.

 7. Paula zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 november 2019 om 20:40

  Wat ben je een moedige, eerlijke man, San Tjoa en wat heerlijk dat je genezen bent na een worsteling van 33 jaar. Eer aan de Allerhoogste. Jouw getuigenis geeft mij weer hoop. Dank

 8. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 17 november 2019 om 10:38

  Dirk en ook zij die hun reactie geven, dank voor deze bemoedigende woorden. Allen een gezegende Zondag toewenst. Geert

 9. Reina Thole zegt:
  Geplaatst op zondag 17 november 2019 om 12:17

  JEZUS OVERWINNAAR!

 10. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 november 2019 om 14:23

  Wat een mooi schrijven Dirk en daarop weer fijne reacties.
  Blij en dankbaar, dat ik ook de ware rust en vrede dag en nacht mag ervaren. Onbegrijpelijk, hoe God OMZIET naar ZONDAREN.
  Allen een lieve groet vanuit Emmen, mooi Drenthe, Nederland.

 11. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 17 november 2019 om 20:17

  Vandaag weer naar de kerk geweest, en wat blijkt? De dingen die mij bezighielden, werden precies behandeld. Dat komt wel vaker voor, maar pas als je er mee geconfronteerd wordt, heb je er erg in. Het ging over de geschiedenis dat Mozes opnieuw 2 stenen tafelen moest houwen. En dat de Heere God dus betoonde veel geduld te hebben met Mozes en het volk Israël. Er werd ook duidelijk verteld, dat wij mensen niet verloren gaan om onze zonden, maar om ons ongeloof. Dus met andere woorden, wij zijn wel verantwoordelijk voor onze daden, maar indien wij geloven in het verlossende bloed van onze Heere Jezus Christus, dan kunnen wij behouden worden, al hebben wij nog zoveel op onze kerfstok. Het komt dus alleen aan op ons onvoorwaardelijk geloof in de drieënige God. Alle andere dingen zijn ontoereikend om ons te redden. Hartelijk dank weer voor deze nieuwsbrief, waaruit maar weer al te duidelijk blijkt dat de God van de bijbel, de enige waarachtige, levende God is!

 12. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 18 november 2019 om 13:30

  Beste Dirk. Jouw stuk is geweldig mooi en zet de mensen aan het denken. Zelf heb ik heel veel dingen meegemaakt, teveel om op te noemen. Ik ben ook van de weg des Heeren afgeweken, maar HIJ LAAT NOOIT LOS en ik kwam weer terug. Zelf heb ik 42 jaar gezorgd voor mijn vrouw en kinderen, omdat mijn vrouw met grote medische problemen te kampen had. Mijn taak was om er te zijn voor HAAR en de kinderen. Het is mij uiteindelijk gelukt. Met hulp van boven. Naast die taak deed ik ook kerkenwerk en ik heb mensen mogen helpen en begeleiden naar het graf. Het heeft me ook 3 banen gekost. Ook ben ik jarenlang lid geweest van een schizofrenie vereniging en mensen daarvan opgezocht. Nu ben ik aan het rusten en stukken aan het lezen over de eindtijd. Zeer interessant. Ik begeleid nog mensen, die mij via Facebook benaderen en om advies vragen. Ik stop verder, want ik kan nog heel veel vertellen.

 13. T. Koster zegt:
  Geplaatst op maandag 18 november 2019 om 15:30

  Hoe onze situatie ook is, met Hem zijn we meer dan overwinnaars.

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 november 2019 om 12:33

  Dank voor je schrijven Dirk,
  Jezus de Verlosser en overwinnaar van de dood, redder van onze ziel. Ik dank God dat hij ons in Zijn grote genade Jezus gaf ons (soms zuchtende) leven hier op aarde te helpen volbrengen. De vlag op de auto, die naar HEM verwijst, geweldig mooi! Hij is de wegwijzer naar Gods koninkrijk waar wij naar uitzien. Een glorierijke toekomst voor allen die Hem verwachten, dat is wat God ons beloofd heeft. Wie of wat je ook bent, Jezus is het paspoort voor de redding van onze ziel. Ik prijs en dank Hem.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden