Haat tegen Israel bereikt nieuw dieptepunt, met steun van Nederland

Altijd zal ik blijven opkomen voor Israel, voor het Joodse volk en voor Jeruzalem. Omdat Israel het land van God is, het Joodse volk het volk van God en Jeruzalem de stad van God. Anno 2019 is het zeker noodzakelijk om de bazuin te blijven blazen voor Israel, het Joodse volk en Jeruzalem.

‘Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel,’ zegt Jesaja 62:1.

Deze woorden kwamen mij in gedachten na de heftige aanvallen afgelopen week vanuit de Verenigde Naties (VN) op Israel en op Jeruzalem. Alsof Zacharia 12:3 al werkelijkheid aan het worden is.
‘Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

Ook Nederland stemde in VN-verband opnieuw tegen Israel. Nederland, met de CU en het CDA in de regering. Wanneer houdt dit op? CU en CDA, trap op de rem, stop deze aanvallen op Israel en stap anders uit de regering!

Eén van de resoluties, ook door Nederland gesteund, bepaalt dat voortaan de Tempelberg in Jeruzalem alleen nog maar wordt genoemd met de Arabisch, islamitische naam: Haram al-Sharif. Om te voorkomen dat er nog een verwijzing in de naam doorklinkt naar de Joodse geschiedenis van deze plaats. De plaats waar ooit de beide Joodse tempels stonden.

De resolutie werd aangenomen met 154 stemmen voor, 8 tegen en 14 onthoudingen. De stemming vond plaats in het zogenoemde Vierde Comité van de VN. De Algemene Vergadering van de VN neemt over enkele weken een definitief besluit over de naamswijziging.

Naast deze resolutie werden nog zeven andere resoluties tegen Israel aangenomen, die op één na allemaal ook door Nederland werden gesteund. Dus in totaal steunde Nederland zeven van de acht anti-Israelresoluties, die vorige week vrijdag in stemming werden gebracht.

Israel werd onder meer veroordeeld voor ‘onderdrukkende maatregelen tegen Syriërs op de Golanhoogte’ en voor ‘de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan’.

Eén resolutie tegen Israel werd niet door Nederland gesteund, de resolutie met de titel: ‘Werk van het speciale comité om onderzoek te doen naar activiteiten van Israel die invloed hebben op de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren op de bezette gebieden’. Ons land stemde niet tegen, maar onthield zich van stemming.

Dit alles is niet nieuw. Wie mijn Nieuwsbrief wekelijks leest, komt vaker soortgelijke berichten tegen. Ik blijf het echter telkens noemen, om ons scherp te houden en om te blijven bidden voor Israel, voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem.

En zeker, Israel maakt ook fouten. En die mogen ook in alle eerlijkheid worden benoemd. Maar dit is Israel-bashen, zoals het vaak wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld het aanvallen, veroordelen en zwart maken van Israel.

Dit is volstrekt niet normaal. Waarom elke keer die aanvallen op Israel? Waarom worden er geen of zelden resoluties aangenomen tegen landen als Noord-Korea, waar een terreurbewind wordt gevoerd, of tegen China, waar miljoenen mensen in dwangkampen zitten om er heropgevoed te worden?
Het is selectieve verontwaardiging tegen Israel, aangespoord door veel islamitische en zogenaamde niet-gebonden landen.

Tweede-Kamerlid Joël Voordewind van de CU heeft inmiddels laten weten dat voor hem de grens is bereikt wat betreft steun van Nederland aan anti-Israelresoluties van de VN. Hopelijk houdt hij woord en krijgt hij steun van zijn partij.

Twee jaar geleden nog werd een motie van SGP’er Kees van der Staaij (ook ingediend door de PVV en FvD) aangenomen, die de regering opriep ‘actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israel’ en ‘onrechtvaardige resoluties’ af te wijzen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt deze motie wel degelijk uitgevoerd. Nederland zou – overigens tevergeefs – hebben aangedrongen om ook de naam Tempelberg in de resolutie te vermelden.

Ten diepste woedt er een geestelijke strijd om Israel. Het is haat tegen de God van Israel. Alles wordt gedaan om de band van het Joodse volk met het land Israel door te snijden. Het is echt waanzin om de Tempelberg voortaan alleen de Arabisch islamitische naam Haram al-Sharif te geven. Die naam dateert pas vanaf de 6e na Christus – Mohammed zou er over hebben gedroomd – terwijl de geschiedenis van het Joodse volk met Jeruzalem en de Tempelberg al meer dan drieduizend jaar oud is.
Maar in de strijd tegen Israel is kennelijk alles geoorloofd. En het erge is dat Nederland de leugen steunt en stemt tegen de waarheid.

Op het steunen van zulke anti-Israelresoluties zal Gods zegen niet rusten. Gods woorden uit Genesis 12:3 gelden nog steeds: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen.’

‘Heere, wij belijden dat ons volk zich opnieuw keert tegen Uw volk. Ook wij hebben gezondigd. Heere hoor, vergeef ons onze zonden. Werk door Uw Woord en door Uw Geest in ons volk, schenk bekering. Geef ons liefde voor Uw volk, dat we het voortaan zullen zegenen. Amen.’

Dirk van Genderen