Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Strijd om de schepping (42 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 november 2019, 10:48 door Dirk A A

De strijd om de schepping is weer opgelaaid in christelijke kring. Aan de eenvoudige scheppingswoorden ‘God zei… en het was zo…’, die telkens opnieuw klinken in Genesis 1, wordt door velen toegevoegd: ‘…maar door de wetenschap weten wij wel beter.’

Ik geloof dat God alles geschapen heeft in zes dagen. Omdat Hij dat zelf zegt in de Bijbel, Zijn eigen Woord. De dieren, de mensen, de aarde, de planten, het heelal, alles in zes dagen. Niet een heel klein iets wat God in beweging zette en waar na vele honderden miljoenen of miljarden jaren een volwaardige schepping uit ontstond, nee, alles was na zes dagen compleet, waarna God rustte van Zijn werken. Zou God anders pas na miljoenen of miljarden jaren evolutie hebben gerust?
Adam en Eva werden als volwassen mensen door Hem geschapen, evenals bloeiende planten en vruchtdragende bomen, dieren, vogels en vissen en ook het licht van zon, maan en sterren dat de aarde al direct bereikte. Voor de Heere is immers niets te wonderlijk!

God de Schepper. Wat een wonder. Ik geloof het, wat de wetenschappers er ook tegenin brengen. Zelfs al zijn het christenwetenschappers, die proberen hun geloof in God en hun geloof in de evolutie te combineren. God zou dan de evolutie in gang hebben gezet. Gelukkig zijn er ook wetenschappers die wel geloven in God als de Schepper.
Veel wetenschappers geloven in hun eigen modellen, in hun eigen berekeningen. Kennelijk gaat hun geloof daarin boven wat de Bijbel zegt over de schepping. Het is toch veel ‘eenvoudiger’ om te geloven dat God in zes dagen alles compleet heeft geschapen, dan dat je moet geloven dat alles, via ingewikkelde overgangsvormen – die trouwens niet te vinden zijn – in loop van een hele, hele lange tijd is ontstaan?

Er zijn ook christenwetenschappers die beweren dat er geen letterlijke Adam en Eva hebben bestaan.  Het zou volgens hen kunnen gaan om een groep mensen die heeft gefaald, wat later de zondeval is genoemd.

Stel je voor: In de loop van vele, vele miljoenen jaren zou er, zoals evolutionisten beweren – inclusief christenen die in evolutie geloven – een ‘voorloper van de mens zijn ontstaan’. Maar één zou niet genoeg zijn, er moeten er ‘toevallig’ twee zijn ontstaan. En die moeten ook nog eens tegelijk zijn ontstaan en het moeten ook nog een vrouwtje en een mannetje zijn. Dit is zo onwaarschijnlijk, dat ik meen dat er meer ‘geloof’ nodig is om in evolutie te geloven dan in God Die sprak en het was er. De bekende evolutiebioloog, Midas Dekkers, bevestigde dit toen hij zei: ‘Ik geloof in evolutie omdat ik niet in God wil geloven.’

Verschillend vlees
1 Korinthe 15:39 zegt: ‘Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend.’
Deze tekst spreekt tegen de aanname dat de mens geleidelijk uit andere, lagere organismen is ontstaan. Het vlees van een mens is duidelijk anders dan het vlees van bijvoorbeeld een aap, waarvan evolutionisten beweren dat de mens is voortgekomen uit de aap. Met vlees in de Bijbelvers wordt de letterlijke substantie bedoeld waaruit een lichaam is opgebouwd.

Wie gelooft dat God het ‘eerste zetje’ heeft gegeven, of de oerknal heeft veroorzaakt en gelooft dat pas na vele miljoenen of honderden miljoenen jaren de evolutie de eerste mens ‘produceerde’, loopt compleet vast met de eerste hoofdstukken van de Bijbel én met nog veel meer Bijbelgedeelten die teruggrijpen op de schepping, op Adam en op de zondeval. Zou de Heere Jezus niet de waarheid hebben gesproken als Hij sprak over Adam en over de schepping?

Genesis zegt dat God alles goed heeft geschapen in die eerste week. Er was geen dood, er was geen ziekte, er was niets wat niet goed was. Maar wanneer je uitgaat van een proces van evolutie, dan is echt niet alles goed geweest. Dan was er al dood, dan was er al ziekte, voordat de eerste mens op het wereldtoneel verscheen. Terwijl de Bijbel zegt dat het Eva en Adam waren die, als eerste mensen, in zonde vielen, door te eten van de verboden vrucht, waarna de dood in de wereld kwam. Wanneer je dit loslaat, zoals allen doen die in evolutie geloven, ook al zeggen ze dat God de evolutie in gang heeft gezet, dan loop je ook hopeloos vast met de verlossing door de Heere Jezus.

Elders in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament, wordt telkens uitgegaan van het daadwerkelijke bestaan van Adam en Eva, door God geschapen, van een schepping in zes dagen en van de echte zondeval.

De Bijbel spreekt op veelplaatsen over de schepping
Op tal van plaatsen in het Oude Testament wordt over de schepping gesproken als vaststaand feit, zoals in Exodus 20:11 – ‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.’

Maar ook in het Nieuwe Testament wordt de schepping – én geen evolutie – door God Zelf vele keren genoemd, zoals in onderstaande teksten.

Mattheus 19:4 – ‘En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft…’
Markus 10:6 – ‘Vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.’
Handelingen 17:24 – ‘De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is…’
Romeinen 1:20 – ‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien.’
1 Korinthe 15:45 – ‘De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.’
1 Korinthe 15:47 – ‘De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de laatste mens is de Heere uit de hemel.’
1 Timotheüs 2:13 – ‘Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.’
Hebreeën 11:3 – ‘Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.’
Openbaring 3:14 – ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping Gods.’

Wat we nodig hebben, is kennis. Kennis van Gods Woord, kennis ook over de schepping, zodat we een weerwoord hebben tegenover hen die in de evolutie geloven.
Laten we vast blijven houden aan wat de Bijbel zegt in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Over de schepping door God in zes dagen – voor Hem is toch niets te wonderlijk. Over Adam en Eva, de beide eerste mensen. Over de zondeval, de ark, de zondvloed, maar ook over de redding en de verlossing door de Heere Jezus, al beloofd aan Adam en Eva in het Paradijs, direct na de zondeval.

In Openbaring 21 lezen we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God zal maken. Zal Hij daar honderden miljoenen jaren voor nodig hebben? Zeker niet! Zoals Hij ooit sprak en het was er, op dezelfde dag, zoals de Bijbel zegt, zo zal Hij op een dag ook spreken en zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Dan zal Hij opnieuw kunnen zeggen, evenals in Genesis 1:31: ‘En zie, het is zeer goed’. Wat zal het heerlijk zijn om daar voor te mogen zijn, in de directe nabijheid van de Heere Jezus, om voor altijd Hem te mogen loven en prijzen.

Dirk van Genderen

42 Reacties

 1. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 november 2019 om 14:58

  Ik heb eens gelezen over hoe de balpen is ontstaan. Dat is een zeer langdurig proces geweest. Miljarden jaren terug kwam er eens een stofje, een molecuul zo u wilt, terecht op de Noordpool, het viel tussen twee ijsschotsen. Door de wrijving van deze ijsschotsen ontstond warmte, en door die warmte kon een veranderingsproces van dat stofje in werking worden gezet. Ja, dat ging natuurlijk niet zo maar, dat nam de nodige miljarden jaren in beslag. En om een heel lang en ingewikkeld verhaal wat in te korten: hieruit ontstond uiteindelijk een balpen.
  Maar er bestaat nog een verhaal – wellicht wat naïef, maar goed, ik wil het je toch niet onthouden. Dat verhaal vertelt over een man in Amerika, met de naam mr. Bic, die zou de balpen hebben uitgevonden.
  Vreemd dat niet één evolutionist in het eerste verhaal gelooft

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 november 2019 om 17:11

  Beste Dirk,
  Je kan je afvragen wat moeilijker is: het op een verstandelijke manier bestrijden of op een geestelijke manier, de leugens van satan. Zelf vind ik de geestelijke kant moeilijker omdat in de Psychologie ik wel het vak Wetenschapsleer, zonder de colleges te volgen in 1 keer heb gehaald met een 6+, maar verder het voor gezien hield vanwege de geestelijke strijd. En toen had ik 2 jaar Psychologie afgemaakt. Omdat ik weet dat als je een titel of titel(s) bezit, in de wereld een veel makkelijker prooi bent voor de eer van mensen… en de satan je dan dag in dag uit daarop bombardeert met zijn leugens, ga je daardoor in de schijnwereld van de god dezer wereld leven, 2 Corinthians 4:4. Dan valt het veel zwaarder om de geestelijke strijd met de onzienlijke wereld aan te gaan. De satan komt op elke zet van God met een tegenzet van de leugen. Zo ook in de wetenschap. De mensen weten allemaal diep in hun hart dat er een God is, staat in de eerste twee hoofdstukken van Romeinen geschreven. Want er staat geschreven dat zij geen excuus hebben. Romeinen 1:32 HSV.

  Groeten van San

 3. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 16:56

  Dag Dirk, om de evolutietheorie te bestrijden heb je wetenschappelijke kennis nodig. Ik denk dat het nodig is dat meer Christenen zich verdiepen in biologie, geologie en paleontologie. Ik denk dat te weinig Christenen zich met die laatste twee studies bezig houden. groeten, Wolter

 4. ans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 17:28

  Jaren geleden hadden kinderen op school het heelal in de hal nagemaakt. Het zag er prachtig uit.
  Op mijn vraag: o is hier een bom ontpoft? kreeg ik een redelijk venijnig antwoord dat ze allemaal hard gewerkt hadden.
  Maar zei ik tegen de juf: Jij vertelt de kinderen toch ook dat het echte heelal uit een knal ontstaan is. Ze zweeg stil en had geen antwoord.

 5. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 17:34

  Psalm 33:6, 9 als aanvulling.
  De schepping erkennen betekent ook zijn schepper, tja en dat heeft gevolgen voor de gehele mensheid.

 6. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 17:38

  Beste Wolter, niet enige logie helpt om te argumenteren maar het woord van God.
  Zie 2 Tim 3:16-17

 7. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 17:47

  Amen, zo is dat Dirk! En ik vraag me trouwens af of deze “christenwetenschappers” wel daadwerkelijk zo “christelijk” zijn als ze zeggen!!!!
  Peter van der Mey: hahahaha…. goeike!!!!

 8. Astrid zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 17:51

  Beste Wolter: de wetenschappers van Weet Magazine geven dergelijk tegengas.

 9. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 19:00

  Waar een gebouw is, is een bouwer, waar de schepping is, is een schepper, Dirk bedankt met Psalm 104.
  In dit verband verwijs ik graag naar Ray Comfort, die al 43 jaar straat interviews doet, en heel raak is.
  Ben elke week weer blij met je verslag, Zijn zegen.

  p.s. Jerobeam maakte de mensen wijs dat twee dode gouden kalven Israël hadden gered, hij wist van dat ene kalf en 3000 doden, hoe dwaas kan je zijn…. mensen die de evolutie verspreiden, helpen zichzelf en anderen voor eeuwig naar de hel, waar de worm niet sterft, en het vuur niet uitgaat, Jesaja 66.

 10. L.P. Dorenbos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 19:54

  Dirk,

  Heel goede bijdrage tot de simpele Bijbelse benadering.
  Goed voor LOGOS en WEET om op hun sites te plaatsen.
  Het is allemaal niet zo moeilijk.
  Lees wat er staat, geloof wat er staat, dan heb je wat er staat!
  De vreze des HEEREN is het begin van alle wijsheid en wetenschap.
  God helpt je dan om de waarheid te ontdekken al lezend in zijn woord.
  En alles wat daar van afwijkt heel eenvoudig naast je neerleggen.
  Christenen op en onder de kansel geven evolutie veel te veel eer.
  We moeten en kunnen onze tijd beter gebruiken.
  Zegt het voort.

  Willy en Bert Dorenbos. Kies dan het Leven!

 11. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 19:55

  Is er een strijd om de schepping? Dan gaat het om geestelijke oorlogvoering, dat is: het vernietigen van alles wat de Schepper van hemel en aarde gemaakt heeft! In allerijl probeert de mensheid onze planeet die aarde heet te redden en redden wat er te redden valt, echter zonder succes, het is al te laat omdat de geest van deze wereld het hier voor het zeggen heeft… ik verlang naar de spoedige wederkomst van de Messias van Israel; Jeshua en de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde en het redden van zielen voor de eeuwigheid, nu het nog kan.

  De oogst is groot, er is alleen een groot te kort aan arbeiders voor de oogst, is dat niet schrijnend?! De lauwheid, de wetteloosheidheid en onverschilligheid tieren welig; na mij de zondvloed…

  🕊

 12. Inez zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 20:56

  Beste Dirk,
  Op de site van Logos instituut staan heel goede artikelen met argumenten op wetenschappelijke basis, die pleiten voor de schepping en tegen de evolutieleer.

 13. A.J. de Jongh zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 21:00

  Dirk,

  Goed dat je jouw artikel van 21 oktober 2015, zij het soms wat aangepast, opnieuw publiceert.
  Het is verbazingwekkend dat theologen van naam de evolutie-theorie aanhangen, waar zelfs ongelovige wetenschappers grote vraagtekens bij deze theorie zetten en naar ik begrepen heb soms ook al verwerpen.

 14. Petra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 21:01

  Op vrijdag 25 oktober jl. was er op Family7 een programma te zien met de titel: is Genesis geschiedenis? Dit is een documentaire waarin dr. Del Tackett op zoek gaat naar informatie die Genesis ondersteunt, op het gebied van biologie, geologie, sterrenkunde, geschiedenis en Hebreeuws. Een interessante documentaire, die voor mij wel wat ingewikkeld was en soms moeilijk te volgen, maar ik vond het toch de moeite waard om hem helemaal te zien. Misschien is deze documentaire nog te bekijken via de computer (YouTube) of via Uitzending gemist o.i.d. Er werd bijv. ook een verklaring gegeven voor het bestaan van dinosaurussen.
  Maar ook zonder deze documentaire gezien te hebben geloof ik dat de Heere God de Schepper is van hemel en aarde. En al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen!

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 21:22

  Op heel veel plaatsen, OOK in het Oude Testament, wordt de schepping genoemd als het “werk van Zijn handen”. De Psalmen staan er vol van, zoals Psalm 115: 15 en 16.
  “U bent gezegend door de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  De hemel, de hemel is van de HEERE,
  maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.”
  Ook in het boek Job vinden we nog eens een scheppingsverhaal. Johannes 1 spreekt mij persoonlijk nog het meeste aan:
  “Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
  In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.”
  Veel te veel wordt het Woord bestudeerd als was het een natuurkunde boek. Hoe ver gaat onze nieuwsgierigheid? “Het Woord” gebeurt gewoon, maar het is onze nieuwsgierigheid, als we ook willen weten “hoe” het is gebeurd.

 16. nico 't Lam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2019 om 22:15

  Beste Dirk.
  Als wij, Jeanet en Nico, de bijbel goed verstaan, dan weten de wetenschappers, de evolutionisten heel goed dat GOD alles geschapen heeft. Zie Romeinen 1 vanaf vers 18. Maar als ze dat toegeven dan bekennen ze dat er een GOD boven hen staat en dat ze die moeten gehoorzamen, en dat willen ze niet. Ze willen hun eigen god zijn. Zo is het met ieder mens die GOD niet wil erkennen.
  Wij zijn geweldig dankbaar bij HEM te mogen horen, en zien uit naar ZIJN komst.

 17. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 1:03

  De mens denkt tegenwoordig boven God te staan. Heeft u door dat er valse leraren onder ons zijn, die via vele wegen hun eigen interpretatie van Bijbel geven. Zij denken de kennis te hebben en velen zullen hun volgen. Het is zoals geschreven staat.

 18. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 11:16

  Ik heb een heel goed boek gelezen: 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Het heet “Hoe bestaat het”. Schrijvers zijn: Don Batten, David Catchpoole, Carl Wieland en Jonathan Sarfati.
  Heel goed om te lezen. Hoe ze op allerlei wijze laten zien dat wat de Bijbel zegt helemaal klopt. Wetenschappelijk! Het gaat om gewone mensen die niet bekend zijn met allerlei benamingen wel boven de pet, zoals bij mij. Maar het is duidelijk genoeg om toch te kunnen begrijpen en heel bijzonder.
  Ook goed om te lezen dat er atheïstische wetenschappers zijn die toch alleen nog maar tot de conclusie moesten komen dat er heel veel is wat zij beweren en wat niet klopt. Wie weet gaan ze ook inzien dat het de Almachtige God is, Die dit alles heeft bedacht! Hij weet het.

 19. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 11:27

  Dirk, ik lees de verhalen met grote interesse. Maar ik word ook een beetje moe van mensen die met allerlei teksten komen of denken dat ze beter weten. Voor mij staat de Bijbel hoog in mijn vaandel. Ik heb geen psychologie bestudeerd, maar in mijn werkzame leven heb ik ontzettend veel dingen meegemaakt.
  Het past hier niet om deze zaken hier te noemen. Ik heb het wel kunnen gebruiken in mijn ouderlingentijd, wat 40 jaar geduurd heeft. In de Bijbel staat ook… je moet worden als een kind. En ook dat heb ik ervaren. God en Zijn Zoon laten je nooit los, maar vertel waar je problemen mee hebt.
  Ik vertrouw op Zijn Woord en ik hoop God en Jezus te bedanken, voor wat Zij mij in het leven gegeven hebben. Shalom.

 20. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 11:46

  Israel heeft een mooie Psalm: Hij schiep ons, Hem behoren wij, tot schapen die Hij voedt en weidt, een volk tot Zijne dienst bereid.
  Daarom staat er ook: Het Volk dat Ik Mij ten eigendom heb verkozen, dat zal Mijn lof verkondigen!
  Wat zal het lot zijn van een kerk die uit een knal is ontstaan?

 21. Gerart zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 12:19

  Het in twijfel trekken dat God de schepping niet in 6 dagen heeft geschapen, komt neer op dat God verlaagd wordt naar een menselijk niveau. God is almachtig en reikt in Zijn doen en wezen ver uit boven ons verstand. Als
  God wel al onze gebeden in één keer kan horen (vele miljoenen gebeden per dag), zou Hij dan niet de schepping in 6 dagen kunnen voltooien? Gods almacht is zo groot en het geloven dat wat in Genesis staat is God verheerlijken en prijzen. Dank u Heer dat U mij naar Uw beeld heeft geschapen. Geef ons inzicht en wijsheid en geloof.

 22. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 12:27

  Waarom zou je twijfelen aan de almacht van God? Waarom wil de mens alles kunnen verklaren? De mens wil als God zijn, zelf op de troon van God gaan zitten, en juist God ging van Zijn troon af en wilde als mens zijn! (Kerst). De evolutietheorie doet tekort aan de almacht van God. Laten we daarom gewoon geloven als een kind en gewoon lezen wat er in de Bijbel staat!

 23. Denise zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 13:29

  Laten wij God dankbaar zijn en loven dat Hij onze ogen heeft willen openen.
  Uit eigen kracht was het nooit gelukt, maar God voltooid het werk dat Hij eenmaal begon.

 24. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 13:53

  Mensen vergeten dat God zelf de tijd (dagen, maanden, jaren) heeft bedacht. Hij Zelf staat daar boven. Zou Hij daar dan van afhankelijk zijn? Dat is puur menselijke redenatie.

 25. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 15:14

  Als je in de evolutietheorie gelooft, blijf jezelf nergens, alles is toeval. Gelukkig heeft God een plan met ons en deze wereld. Dat is een veel meer veiliger gevoel, gelukkig maar. Dank U wel Heer Jezus voor wat U voor ons gedaan hebt.

 26. Obbe Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 16:50

  Ik ben blij met de Eeuwige Schepper.
  Hij leert hoe ik strijden moet. Want strijd is er. Laten we de goede strijd des geloofs BLIJVEN strijden. Als Jezus aan de spits gaat baant Hij ons ook de weg.

 27. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 16:53

  Een jaar of wat terug ontving ik het boekje “Schepping & Herstel” geschreven door H. Slagter. In dit boekje wordt een interessante uitleg beschreven over Genesis 1: 1 en 2.
  Iedereen is het hier eens over de schepping in zes dagen. Ik ook, maar toch geloof ik dat de aarde er al was voor de herschepping van zes dagen. Dat zou de gemeten oudheid van de aarde kunnen verklaren. Ik lees in Genesis 1: 1 dat God hemel en aarde schiep (= bara). Hoe lang die schepping heeft bestaan wordt ons niet verteld. In Genesis 1: 2 lees ik dat de aarde woest en ledig werd of was. Zie ook 2 Petrus 3: 5, 6. Hoe kon dit? Ik geloof dat er een oordeel over de wereld van toen kwam in verband met de val van satan, de gevallen overdekkende cherub uit Ezechiël 28:16. Na dit oordeel ging God herscheppen en deed dat in zes dagen. Zie Genesis 1: 16 waar God o.a. de grote lichten en de sterren maakte (= asah). Satan, die toen dus al gevallen was, was er als de kippen bij om Eva te verleiden.

  We kunnen tegenwoordig beter onderzoek doen omdat we de grondtekst kunnen raadplegen. Woorden kunnen daardoor een andere betekenis krijgen en er kan zeker een andere visie over iets ontstaan, zonder dat we de almacht van God en Christus te kort doen.

  Met interesse heb ik laatst de uitzendingen gezien van Andries Knevel en de wetenschappers. Ondanks dat zij metingen doen geloven zij in God en Christus. Wie zijn wij om ons af te vragen of zij daadwerkelijk wel zo christelijk zijn!

 28. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 17:19

  Wat een rust te weten dat God echt de Grootste is! Ook ik heb net als Petra, no.14, die documentaire op Family 7 gezien en hoewel het geen probleem voor mij was, ben ik daardoor opnieuw gesterkt in mijn overtuiging. Ook was ik in Canada toen Mt. St. Helens die vulkaanuitbarsting had en hoe na enkele tientallen jaren zo duidelijk de diepe aardlagen te zien waren!! Wat zullen wetenschappers uiteindelijk verbaasd staan!

 29. Maria zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2019 om 22:54

  Dank je wel Dirk! Wat hebben we toch een machtige grote God: Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er!”
  “Wie zou U niet vrezen Heere, Gij Koning der koningen, wie zou Uw Naam niet verheerlijken!”
  “Het ruime hemelrijk, verteld met blijde mond Gods eer en heerlijkheid.”
  Hoe is het mogelijk dat we dat niet zouden geloven!

 30. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2019 om 11:00

  Bedankt Dirk. Het is prachtig dat wij natuurwetten hebben. Maar God laat door de hele bijbel zien dat God boven de natuurwetten staat. Alles wat God doet heeft hij geen natuurwet voor nodig en wij als mensen wel. God is God. Hij kent 7 miljard mensen en kent onze harten, hoort onze gebeden. Hij kent de toekomst. Kende ons al voor wij geboren waren. Hoe vaak staat er: ik de God die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat erop leeft. Of: ik ben de God van Abraham, Izaak en Jacob die het volk Israël uit Egypte geleid heeft. De natuurwetten werden geschonden keer op keer. Als wij een mens God maken kunnen wij er direct wel mee stoppen. Ik geloof in God, die boven alles en iedereen staat. En in Jezus Christus mijn Heer en Heiland, die en mens en God is. Kijk naar alle wonderen uit zijn hand. Wij geloven toch in de hemel en de nieuwe aarde en wij hebben toch omgang met God, die ons lief heeft en de leugen niet kent, vertrouw op Hem die boven alles en allen staat. Liefs Dineke.

 31. Anna zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2019 om 11:29

  Een zin in bovenstaande treft mij: “Adam en Eva werden als volwassen mensen door hem geschapen”; mee eens toch heb ik een opmerking. Adam is door God uit het stof geformeerd, dus uit “dode“ materie geschapen en Eva is uit een rib van het lijf van Adam geschapen, “levende“ materie. Daarom kan een vrouw leven voortbrengen en een man niet. Daarom is Jezus uit een vrouw geboren, en niet uit een man.
  Iets om over na te denken.

 32. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2019 om 18:54

  Wie zichzelf tot een god maakt kan de gedachte aan een Almachtig God niet verdragen. Hoewel de Heer in Israël de tekenen deed die bewezen wie Hij was, konden velen het licht niet uitstaan. Het kruis was het antwoord op liefde. De haat die Satan heeft ten opzichte van Hem waarvan hij weet dat zijn ondergang zeker is heeft hij de mens van nature ingeblazen. Alle bewijzen die het bestaan van een Schepper ondersteunen zijn niet in staat die diepgewortelde haat uit te roeien. De bekering van een ziel is dus een wonder, want het kruis op zich is niet in staat een mens te overtuigen. De Heer zegt daarom dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, maar ook dat niemand tot Hem komt dan tenzij de Vader hem trekt. Van onze kant is er slechts afkeer maar God kan zo’n ziel redden, en tot aanbidding brengen. Daarom bidden we God dus voor onze onbekeerde kinderen, familie en kennissen. God alleen kan doen wat bij mensen onmogelijk is, halleluja.

 33. B. Frans zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2019 om 8:46

  Shalom Dirk,

  God heeft ook het wetenschap gecreëerd!
  Ik denk dat er tijd verschil ligt tussen Genesis 1 de 2.
  Want als God iets schiep is dat ALTIJD GOED, toch?
  In vers 2 was de aarde woest en ledig? Hoe kan dat gebeuren?
  Is de duivel toen op aarde gesmeten?

  zegengroet!

 34. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2019 om 13:25

  Bedankt Dirk. Wij als mensen mogen dankbaar zijn met natuurwetten. Maar God staat boven alle natuurwetten. Het is zichtbaar door de hele bijbel heen. Als je God mens wilt maken kun je de bijbel wel weggooien. Dus sprookjes. Maar als het Gods werk is, zoals hij zegt ik ben de God, die hemel en aarde gemaakt heeft en alles wat erop leeft of of ik ben de God van Abraham Izaak en Jacob die Israël uit het land Egypte gehaald heeft, dat is gebeurd buiten onze natuurwetten om. Een Engel des doods ook geen natuurwet de hele reis door de woestijn wonderen zonder natuurwetten enz. enz. Als God niet boven de natuurwetten staat gooi de bijbel maar weg. En 6 miljard mensen die God kent en hun gebeden hoort. God die ons kent van voor wij er zijn tot het einde. Onze haren zijn geteld. Hij kent de einde der tijden. Hoe komen wij in de hemel of op de nieuwe aarde gelukkig hoeven wij er ons niet druk over te maken. Want de Here Jezus wandelde op aarde na zijn dood een muur of gesloten deur was en is gelukkig geen probleem.Ik geloof in een God van wonderen, want ik geloof dat het een wonder is dat wij eeuwig met Hem mogen leven. Dat wij nu met Hem mogen wandelen is een wonder oftewel genade op genade. Als Hij uit stenen Abrahams kinderen kan maken, waar hebben we het dan over. Er is geen tijd bij God. Tijd is er ook voor de mensen. Laten wij God niet van zijn troon afhalen, deze discussie is totaal onzinnig volgens mij. Er is niets in Hem dat onrechtvaardig is de leugen kent Hij niet. HIJ IS LIEFDE. Alles wat wij niet zijn. En de verste verte niet. Liefs Dineke.

 35. otto zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2019 om 18:46

  Gelezen: Gods woord is zo rijk dat het ook in onze tijd en cultuur toepasbaar is en ons zijn leiding verschaft. Let wel: Gods Geest past ze niet aan, maar past ze toe. Zijn woord is eeuwig waar. WIJ MOETEN DIE WOORDEN NIET VERANDEREN: ZIJ MOETEN ONS VERANDEREN.

 36. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 december 2019 om 12:58

  Hallo broeder Dirk,

  Eigenlijk best wel triest dat velen die zich ‘christen’, noemen, gewoon niet geloven dat onze God, de hele schepping, heeft gemaakt in zes dagen.

  Waarom zou er bij elke nieuwe dag die geschapen is… steeds weer de bekende woorden staan, “Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag”. Dan de tweede dag enz. enz.

  Zoals in Hebreeën 11: 3, ook mooi staat, door het geloof… Gods schepping is niet menselijk te beredeneren, wij geloven al die wondere dingen.

  En zo is het toch met alles wat we lezen uit de Bijbel, al die wondere gebeurtenissen, Gods macht en grootheid, het offer van de Heere Jezus… alleen door GELOOF wordt het een realiteit.

  Otto (34) daar kan ik alleen Amen op zeggen.

  Misschien mooi om de seminars van broeder dr. Kent Hovind te volgen. Via YouTube, ook met Ned. ondertiteling. Deze broeder breekt van alle kanten de hele evolutietheorie af.

  B. Frans (33), probeert u die gedachten gang los te laten. Ik weet ook wel dat daar ook een hele theorie door ontstaan is.
  Niemand weet er iets van, en zo ontstaan de vreemdste ideeën en theorieën, we kunnen zoiets beter laten rusten.
  Onze God weet het wel, dat moet genoeg zijn voor ons.

  Het belangrijkste voor ons mensen is het kostbare offer van de Heere Jezus. Dan komt het wéér op geloof aan.
  Laten we dankbaar zijn, dat onze God het geloof schenkt, en zit niets van onszelf bij.
  HIJ alleen weet en ziet wat in een mensenhart aanwezig is.
  Geloof is zelfs één van de vruchten van de Geest.

  En zo geloven wij ook door Wie de hele schepping is ontstaan.

  Dirk, Gods zegen toegewenst, en voor jullie allen.
  Hartelijke groet, Esther.

 37. Benny zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 december 2019 om 23:08

  Beste Dirk

  Ik geloof in de schepping door God. Maar ik heb een vraag. Volgens astronomen staan er sterren op vele miljarden lichtjaren hier vandaan. Dat licht heeft al die tijd nodig gehad om hier te kunnen komen. Dan moet het heelal toch VEEL eerder geschapen moeten zijn? Ik hoop hierover uitleg, indien mogelijk.

 38. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 december 2019 om 11:44

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Benny, voor God is niets te wonderlijk. Ik geloof dat bij de schepping God ervoor gezorgd heeft dat het licht van de sterren direct al zichtbaar was op aarde. Die vele lichtjaren kan God zo overbruggen. Hij spreekt en ook het licht van de sterren is er.

 39. Denise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 12:56

  B. Frans 33

  Het klopt dat Gods schepping alleen maar goed was. Dat schepsels als de tegenstrever en ook de mens uiteindelijk ten val zijn gekomen had te maken met de verkeerde keuzes die deze maakten. Hoogmoed en verkeerde begeerte hebben hierbij een grote rol gespeeld, maar ook ondankbaarheid.

 40. Sietske Bosgraaf zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 14:04

  Beste Dirk,
  Bedankt voor dit artikel. Alles wat we tegenkomen op deze aarde heeft een ontwerper en een maker.
  Van de grootste wolkenkrabber tot de kleinste naald. Niemand zegt dat deze dingen uit zichzelf ontstaan zijn. Toch beweert men dat wel van de Schepping. God is de ontwerper en maker van de hele Schepping. Wat een machtige, creatieve God hebben wij.

 41. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2019 om 15:43

  De aarde bestaat ongeveer 6000 jaar, hoewel de wetenschappers zeggen dat de aarde miljoenen jaren oud is. Maar God is zo machtig dat Hij de aarde veel ouder laat lijken.

 42. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2019 om 15:47

  Als de gevolgen niet zo ernstig waren, …..

  [[(Romeinen 1:24 e.v. DAAROM St. Vert. 24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
  25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.)]]

  ….. is het gewoon hilarisch dat er z.g. “geleerden”, geletterden en ongeletterden “geloven” in de grootste verzonnen kolder aller tijden, zelfs toen het DNA ontdekt werd is men niet van die kolder teruggekomen.
  Wat een verschrikkelijke ellende voor tijd en EEUWIGHEID.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden