Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed op de drempel van 2019 naar 2020 (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 december 2019, 14:54 door Dirk A A

‘Heere God, Vader in de hemel
Dierbare Heere Jezus
Vol ontzag naderen we voor Uw aangezicht
En prijzen uw grote Naam.

U bent groot, zeer groot, ver boven alle machten en krachten
Wat een wonder van genade dat U onze God wil zijn
En dat wij Uw kinderen mogen zijn
We hebben U lief omdat U ons eerst hebt liefgehad. 

U, o dierbare Heere Jezus, gaf Uw leven voor ons aan het kruis
U stortte Uw kostbare en dierbare bloed om ons te reinigen van onze zonden
U betaalde de losprijs om ons los te kopen uit de macht van de satan en van de zonde
En ons toe te voegen tot Uw volk.

We danken U voor zoveel goedheid die we het afgelopen jaar van U mochten ontvangen
We danken U dat de Nieuwsbrief elke week mocht worden verstuurd
We danken U voor de verbondenheid met elkaar, voor de ondersteuning die U schonk
We danken U ook voor alle gebeden die voor elkaar mochten worden opgezonden.

Tegelijk verootmoedigen we ons voor U en staat schaamte op ons gezicht
Om onze verdeeldheid, onze lauwheid in het geloof, ons zwijgen over U
We belijden onze zonde en de zonden van land, volk en kerk
Uw Woord wordt aan de kant geschoven, we denken het beter te weten dan U.

Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
Met meer liefde voor de wereld dan voor U
Heere, schenk bekering.

Het leven is niet veilig meer
Het door U ingestelde huwelijk tussen één man en één vrouw wordt vervangen door alternatieven
O Heere, vergeef ons onze zonden, luister naar ons, wees ons genadig.
Alleen U kunt ons nog redden, onze hoop is op U alleen.

Het is ons diepe verlangen dat in het nieuwe jaar velen U zullen leren kennen
U wilt toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen
Heere, scheur de hemel, daal neer met Uw Geest en schenk een herleving
We danken en loven U voor iedereen die het afgelopen jaar U mocht leren kennen.

We bidden u voor geliefden die U niet meer nodig denken te hebben
Kinderen, kleinkinderen, misschien wel vaders en moeders of opa’s en oma’s
AlstUblieft Heere, werk door Uw Woord en Geest in hun harten
Houd hen vast en breng hen terug bij U, want alleen bij U is redding en verlossing voor eeuwig.

Uw werk gaat door, wereldwijd
Bij duizenden komen mensen tot geloof, uit alle landen, volken, stammen en talen
Laat ook ons leven een sieraad voor U zijn
Kostbaar en dierbaar in ogen, bruikbaar voor U.

Er is zoveel verdriet, pijn, lijden, eenzaamheid, kapotte relaties, ook onder ons
Heere, maak alstUblieft Uw Woord waar:
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand die gerechtigheid werkt.’

Heere, we bidden voor onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze van U houden
Wees hen nabij, zegen hen, ondersteun hen
Houd hun ogen gericht op U, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof
Dank U dat zij ook voor ons bidden, dat U ons zult beschermen tegen alle verleidingen.

Ook voor Israel, voor het Joodse volk bidden we U, Heere.
Strek Uw beschermende armen uit over Uw volk, ga met hen mee in het lijden
Dank U dat dorre doodsbeenderen tot leven komen, dat ogen worden geopend voor de Heere Jezus, de gekomen Messias
We zien uit, in verlangen, naar de dag dat heel Israel zalig zal worden.

De situatie in de wereld vervult ons met zorg
De klimaatpaniek slaat toe
De schepping ziet reikhalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God
De dag zal komen, en we zien ernaar uit, dat U een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zult geven.

Heere, het is ons gebed, ons verlangen, dat U in dit land weer de eer en de glorie zult ontvangen
De velden zijn nog altijd wit om te oogsten
Zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
We bidden om vrede en verzoening in deze wereld, om de vrede van Jeruzalem, om wijsheid voor de wereldleiders.

Dank U, Vader, dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw handen hebt
Het loopt U nooit uit handen, ook niet in ons eigen leven, hoewel wij dat wel eens denken
Het is ons verlangen dat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt in en door ons heen
Opdat Uw grote Naam alle eer en lof zal ontvangen.

Zo gaan we het nieuwe jaar 2020 in. In vertrouwen op U
En we zien naar Uw aanstaande wederkomst, dierbare Heere Jezus
U komt alle lof, eer en aanbidding toe, tot in eeuwigheid
Halleluja. Amen!’

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. coby zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 december 2019 om 17:29

  Dirk, een gebed naar mijn hart. Bedankt!!. Shalom

 2. Esther zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 12:11

  Dirk, daar kan ik alleen maar AMEN op zeggen.

  Vaders zegen voor al onze broeders en zusters en hartelijke groet, Esther.

 3. Rebecca zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 12:57

  AMEN!!!

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 14:54

  Beste Dirk,

  Het jaar 2020 brengt ons dichter bij de Heer voor degenen die Hem kennen. Tijd is pas zinvol en waardevol als je het goed gebruikt. Wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. In dat opzicht werkt de tijd dan tegen je, als je je tijd aan het vergooien bent met de zinloze zaken van het leven zonder Christus. Het leven op aarde is geen tijdspassering of tijdverdrijf. De “tijd-doden”, zoals ik dat vroeger deed, heb ik af kunnen leren toen ik doorhad dat wat je hier niet wil doen voor de Here, dat in der Eeuwigheid zal derven. Dat besef je niet als je niet in je hart de dingen van God waardevol vindt, maar de dingen die in de wereld te krijgen zijn aan (meestal) tastbare dingen (geld, een groot huis en dure vakanties) of zaken die immaterieel zijn (eer, aanzien en status bij mensen). Maar als je weet dat iedereen daarboven (bij de Heer) dan kan zien hoeveel je van de Here Jezus en mensen hebt gehouden, en dat tot in alle eeuwigheden, zal dat jou niet tot eer strekken maar eerder tot je beschaming dat je zo weinig van God hebt gehouden. De dingen van de hemel gaan nu eenmaal NIET samen met de dingen van deze wereld. Als je van beide walletjes TOCH wil eten, dan ben je van de wereld en nog armer dan de straatstenen die bij mij op straat liggen. Het gokken op het “gered-zijn” is heel gevaarlijk, want je kan ook net NIET gered zijn i.p.v. met je hakken net over de sloot ook denken er te komen. Op die manier laat je je eeuwig behoud net als een roulette-bal rollen op een nummer waarvan je dan niet weet of je iets wint of alles moet inleveren. Je kan beter volgens de normen van de Psychologie het verkeerd doen, maar Bijbels wel goed doen, dan menen dat God niet wil dat je zoveel moet ondervinden en zo erg je best doen bij Hem.

  Groeten van San
  RETURN

 5. Chris de Pooter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 18:31

  Een gebed om van harte AMEN op te zeggen Dirk. Bij ons gaan we op oudejaarsavond dit gebed nogmaals bidden op de drempel van 2020 en we hopen op deze manier zo ook verbonden te zijn met allen die deze nieuwsbrief lezen en op dit gebed een volledig Amen kunnen zeggen. Voor allen een gezegend en dicht bij Gods Vaderhart 2020 toegewenst.

 6. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 20:20

  Beste Dirk. Ook wij zijn heel blij met dit gebed. We zullen het zeker op oudejaarsavond uitspreken.
  We bidden je Gods zegen toe voor het komende jaar, in je persoonlijke omstandigheden en bij het schrijven van je brieven. We hopen dat je voor veel mensen tot steun kan zijn. Met vriendelijke groet.

 7. margreetmarkus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 20:43

  Dank je wel voor het gebed, het raakte mij ook, het gebed tot de HERE. GODS rijke zegen, margreet

 8. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 21:00

  Beste Broeder Dirk. Bedankt om voor ons weer elke week te proberen een goede nieuwsbrief te schrijven. Veel werk! Dankzij deze nieuwsbrieven krijgen we echte eerlijke nieuwsberichten te lezen die anders vaak voor ons verborgen zouden blijven. Bedankt hiervoor en God’s Zegen toegewenst voor weer een nieuwjaar!!
  Met warme hartelijke groeten van ons hoor.

 9. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 21:02

  Dankjewel voor dit gebed lieve broer Dirk… wij als kinderen van één Vader en Zijn Zoon, onze Heere Jezus… die Zijn leven voor ons gaf… daar ben ik zo Dankbaar voor dat ik een kind van Hem mag zijn, AMEN. Ik wens jullie als gezin een Gezegende 2020 samen toe …SHALOM 🙏🕎❤

 10. O Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 22:06

  Zoals we weten geeft God zijn eer aan niemand anders. Het is mijn intentie om heel dicht in Zijn nabijheid te leven En merk wel op dat Hij er is, zelfs in de kleinste details. Dag en nacht wil Hij bij ons zijn.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 december 2019 om 22:27

  Elk gebed voor de Heer begint met jezelf verontmoedigen! Verootmoedigen betekent jezelf vooral nooit boven anderen stellen, zoals ik af en toe zie. Anderen doen het zo slecht….. Het mooiste voorbeeld van verootmoediging vind ik nog altijd de verootmoediging van Nehemia 1 met “IK en mijn familie hebben gezondigd”. Nehemia stelde zichzelf NIET boven het volk dat gezondigd had! De Heer WEET heel goed, wie Hij uitkiest! Een prachtig gebed Nehemia 1: 6 – 7 “Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
  Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.”
  Pas dan mag ik mijn nood voor de Heer neerleggen, zoals koning Hizkia dat deed! en dan geldt: “Bid en u zal gegeven worden.”

 12. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 7:20

  “Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
  Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
  Met meer liefde voor de wereld dan voor U
  Heere, schenk bekering.
  Het leven is niet veilig meer”

  *HEER schenk bekering voor ouders die menen hun kindje te moeten aborteren*

  “We bidden u voor geliefden die U niet meer nodig denken te hebben
  Kinderen, kleinkinderen, misschien wel vaders en moeders of opa’s en oma’s
  AlstUblieft Heere, werk door Uw Woord en Geest in hun harten
  Houd hen vast en breng hen terug bij U, want alleen bij U is redding en verlossing voor eeuwig.”

  “Heere, we bidden voor onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze van U houden
  Wees hen nabij, zegen hen, ondersteun hen
  Houd hun ogen gericht op U, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof
  Dank U dat zij ook voor ons bidden, dat U ons zult beschermen tegen alle verleidingen.”

  Mooi San Tjoa wat je deelt: “Het leven op aarde is geen tijdspassering of tijdverdrijf. De “tijd-doden”.. Hier mogen we werkelijk tegen vechten, dat het leven geen tijdverdrijf is, maar we ons werkelijk afvragen wat Zijn plan met ons leven is op aarde

  Prachtig Ernst, wat je deelt! Laten we ons dingen ook persoonlijk aantrekken en onszelf verootmoeidingen.:

  “Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.”

 13. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 10:06

  Dirk, bedankt voor dit gebed. Gods zegen toegewenst, jij je familie en alle andere lezers. Amen. Groet, Geert

 14. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 11:47

  Jouw gebed lieve Dirk is, denk ik, voor ons allen zeer bijzonder en vooral to the point. Een gebed wat door mijn ziel gaat en mij terugvoert naar vroegere tijden waar de wereld het voor mij voor het zeggen had.
  Gelovig ben ik niet opgevoed, maar God greep in in een periode van veel relationeel verdriet. Heel merkwaardig. Ook gaat mijn dank uit naar San Tjoa.
  Dirk ik hoop en bid dat je nog lang in ons midden mag blijven en ik wens je en je gezin/je kinderen in Brazilië een gezegend 2O2O.

 15. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 12:40

  Dirk: Hartelijk bedankt voor alle Nieuwsbrieven 2019 en voor bovenstaand gebed. Ik wens jou en je familie een goed uiteinde 2019 en een gezegend 2020 in goede gezondheid.
  Ook voor alle lezers van de Nieuwsbrief wens ik dit toe.
  Met vriendelijke groet,
  Lies

 16. Geertruida zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 15:41

  Beste Dirk, Hartelijk bedankt voor dit mooie gebed daar sta ik helemaal achter. Ik wens jou en je familie Gods zegen en nabijheid toe voor het komende jaar.

 17. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 16:50

  Dank Dirk voor jouw oproep elke week weer aan de gemeente van Jezus Christus, in alle verscheidenheid (en soms verdeeldheid), om vanuit het Woord van God onze Heer Jezus Christus te verkondigen in woord en in daad totdat Hij komt. Veel zegen voor jou en jouw familie dichtbij en ver weg.

 18. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 20:54

  Van harte mee eens! Wens jou met gezin en alle lezers van de nieuwsbrieven een door de Heere God gezegend 2020 toe!

 19. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 21:25

  Ik sluit me helemaal aan bij aka!

 20. T. Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 29 december 2019 om 21:46

  Beste Dirk. Dit gebed is ook mijn verlangen. We leven in roerige tijden. Ik bid dan ook dat Jezus spoedig terug mag komen. Dat er in deze genadetijd nog velen tot bekering mogen komen. Dirk bedankt voor je nieuwsbrieven. Dat je er in 2020 ook mee door mag gaan. Het bemoedigt mij steeds weer. Dat we als christenen elkaar mogen bemoedigen, we hebben elkaar nodig om staande te blijven in deze wereld. Dirk en alle lezers wens ik een Gezegend 2020 toe.

 21. Ron zegt:
  Geplaatst op maandag 30 december 2019 om 7:40

  Amen, dank U Here Jezus voor wat U gedaan hebt voor ons, kom mij te hulp en vul mij opnieuw met Uw Geest want U bent goed en rechtvaardig voor ons, Amen.

 22. Denise zegt:
  Geplaatst op maandag 30 december 2019 om 15:47

  Bedankt voor dit mooie gebed, broeder Dirk.

  Het is wijs te bidden zoals de profeet Nehemia:
  “Ik en mijn gezin hebben gezondigd …”

  Het volk Israël fungeerde niet als zondebok, neen, Nehemia wist maar al te goed dat hij en zijn gezin zelf zondaars waren!
  Aan onze broeder Dirk dank voor alle mooie, leerrijke en opbouwende artikelen een gezegend 2020 toegewenst en eveneens aan alle medelezers.

 23. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op maandag 30 december 2019 om 22:27

  Dank Dirk voor dit gebed
  Ik zal het zeker nog vele malen herhalen
  G’ds rijke zegen in 2020
  Groet

 24. Anja zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 december 2019 om 12:34

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor al je nieuwsbrieven en voor dit gebed. We hebben dit gebed gisteravond samen gebeden met onze gebedskring. Ook hebben we gebeden voor de jaarwisseling, dat God mensenharten bereikt, dat zij niet gaan knallen, maar knielen! Ik wens jou en je gezin, je kinderen in het buitenland, allen die jou dierbaar zijn, veel zegen en nabijheid van de Heere toe. Houd goede moed! Hij is nabij! Hartelijke groeten, Anja.

 25. Ellen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 december 2019 om 15:53

  Hartelijk dank voor de nieuwsbrieven, die het afgelopen jaar elke zaterdag weer voor ons klaarstonden.
  Wat een mooi gedicht. Ik wens jou ook een heel goed nieuw jaar toe in de nabijheid van onze God.

 26. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 december 2019 om 19:25

  Amen.

 27. mieneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 januari 2020 om 20:00

  Amen,
  Allen een gezegend 2020 toegewenst.
  God/JHWH zal “voltooien” wat Hij eenmaal is begonnen.

 28. Corry heesenw zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 januari 2020 om 0:07

  Shalom Dirk… een gebed naar mijn hart… hier kan ik volmondig amen op zeggen!!

 29. Adriaan de Visser zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 januari 2020 om 20:28

  Beste broeder Dirk,
  Ook wij willen van harte Amen zeggen op het gebed wat je met ons wilde delen. Onze Heere God verhore de smeking die tot Hem werd opgezonden. Ook voor 2020 mag gelden: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.(Hebreën 13:8)
  Dirk we willen je hartelijk danken voor al de nieuwsbrieven die we in 2019 mochten ontvangen. Ze hebben veel voor ons mogen betekenen en geven verbinding met allen die onze Heere Jezus van harte liefhebben en naar Zijn komst uitzien. Soli deo Gloria!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden