Een gebed op de drempel van 2019 naar 2020

‘Heere God, Vader in de hemel
Dierbare Heere Jezus
Vol ontzag naderen we voor Uw aangezicht
En prijzen uw grote Naam.

U bent groot, zeer groot, ver boven alle machten en krachten
Wat een wonder van genade dat U onze God wil zijn
En dat wij Uw kinderen mogen zijn
We hebben U lief omdat U ons eerst hebt liefgehad. 

U, o dierbare Heere Jezus, gaf Uw leven voor ons aan het kruis
U stortte Uw kostbare en dierbare bloed om ons te reinigen van onze zonden
U betaalde de losprijs om ons los te kopen uit de macht van de satan en van de zonde
En ons toe te voegen tot Uw volk.

We danken U voor zoveel goedheid die we het afgelopen jaar van U mochten ontvangen
We danken U dat de Nieuwsbrief elke week mocht worden verstuurd
We danken U voor de verbondenheid met elkaar, voor de ondersteuning die U schonk
We danken U ook voor alle gebeden die voor elkaar mochten worden opgezonden.

Tegelijk verootmoedigen we ons voor U en staat schaamte op ons gezicht
Om onze verdeeldheid, onze lauwheid in het geloof, ons zwijgen over U
We belijden onze zonde en de zonden van land, volk en kerk
Uw Woord wordt aan de kant geschoven, we denken het beter te weten dan U.

Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
Met meer liefde voor de wereld dan voor U
Heere, schenk bekering.

Het leven is niet veilig meer
Het door U ingestelde huwelijk tussen één man en één vrouw wordt vervangen door alternatieven
O Heere, vergeef ons onze zonden, luister naar ons, wees ons genadig.
Alleen U kunt ons nog redden, onze hoop is op U alleen.

Het is ons diepe verlangen dat in het nieuwe jaar velen U zullen leren kennen
U wilt toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen
Heere, scheur de hemel, daal neer met Uw Geest en schenk een herleving
We danken en loven U voor iedereen die het afgelopen jaar U mocht leren kennen.

We bidden u voor geliefden die U niet meer nodig denken te hebben
Kinderen, kleinkinderen, misschien wel vaders en moeders of opa’s en oma’s
AlstUblieft Heere, werk door Uw Woord en Geest in hun harten
Houd hen vast en breng hen terug bij U, want alleen bij U is redding en verlossing voor eeuwig.

Uw werk gaat door, wereldwijd
Bij duizenden komen mensen tot geloof, uit alle landen, volken, stammen en talen
Laat ook ons leven een sieraad voor U zijn
Kostbaar en dierbaar in ogen, bruikbaar voor U.

Er is zoveel verdriet, pijn, lijden, eenzaamheid, kapotte relaties, ook onder ons
Heere, maak alstUblieft Uw Woord waar:
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand die gerechtigheid werkt.’

Heere, we bidden voor onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze van U houden
Wees hen nabij, zegen hen, ondersteun hen
Houd hun ogen gericht op U, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof
Dank U dat zij ook voor ons bidden, dat U ons zult beschermen tegen alle verleidingen.

Ook voor Israel, voor het Joodse volk bidden we U, Heere.
Strek Uw beschermende armen uit over Uw volk, ga met hen mee in het lijden
Dank U dat dorre doodsbeenderen tot leven komen, dat ogen worden geopend voor de Heere Jezus, de gekomen Messias
We zien uit, in verlangen, naar de dag dat heel Israel zalig zal worden.

De situatie in de wereld vervult ons met zorg
De klimaatpaniek slaat toe
De schepping ziet reikhalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God
De dag zal komen, en we zien ernaar uit, dat U een nieuwe aarde en een nieuwe hemel zult geven.

Heere, het is ons gebed, ons verlangen, dat U in dit land weer de eer en de glorie zult ontvangen
De velden zijn nog altijd wit om te oogsten
Zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
We bidden om vrede en verzoening in deze wereld, om de vrede van Jeruzalem, om wijsheid voor de wereldleiders.

Dank U, Vader, dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw handen hebt
Het loopt U nooit uit handen, ook niet in ons eigen leven, hoewel wij dat wel eens denken
Het is ons verlangen dat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt in en door ons heen
Opdat Uw grote Naam alle eer en lof zal ontvangen.

Zo gaan we het nieuwe jaar 2020 in. In vertrouwen op U
En we zien naar Uw aanstaande wederkomst, dierbare Heere Jezus
U komt alle lof, eer en aanbidding toe, tot in eeuwigheid
Halleluja. Amen!’

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen