Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vredesplan Midden-Oosten: Wat zegt Gods Woord? (9 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 februari 2020, 17:30 door Dirk A A

Onlangs presenteerde president Trump zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten. Hij kondigde het aan als de ‘Deal van de eeuw’.  Maar is dat ook zo en kunnen wij dit plan steunen, gezien vanuit de Bijbel?


Het vredesplan van Trump wordt omarmd door Israel. Zowel demissionair premier Netanyahu als de belangrijkste oppositieleider, Benny Gantz, steunen het. Evenals een aantal Arabisch staten: Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Vanuit Europa klinkt er kritiek op de Palestijnen, die weigeren met Israel te gaan onderhandelen, maar ook kritiek op Trump omdat dit plan wel erg pro-Israel is.

De Palestijnse leiders zijn woedend en voelen zich verraden. Ze liegen echter glashard als ze stellen dat de totstandkoming van dit plan buiten hen om is gegaan. Telkens opnieuw zijn ze uitgenodigd om mee te praten, maar elk verzoek werd geweigerd.
Maar ook in Israel is er kritiek, met name vanuit rechts Israel. Veel kolonisten op de Westbank zijn tegen een Palestijnse staat in hun nabijheid en willen dat Israel het gehele gebied annexeert. Maar er is ook weerstand uit Arabische steden die nu in Israel liggen en volgens het plan straks onder de Palestijnse staat vallen. Dat willen ze niet.

Wellicht hebt u over het plan gehoord en erover gelezen. Alle Joodse steden en nederzettingen in Judea en Samaria worden bij Israel gevoegd. Israel krijgt ook de zeggenschap over de westelijke oever van de Jordaan, de Jordaanvallei, wat essentieel is voor de verdediging van het land.
Ook klinkt de boodschap dat de Tempelberg vrij toegankelijk moet zijn voor mensen van elk geloof om er te bidden, dus ook voor Joden, die nu niet mogen bidden op de Tempelberg.

De nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen, die voor een belangrijk deel in Palestijnse vluchtelingenkampen verblijven, moeten worden opgenomen in de Arabische landen en in de Palestijnse staat, als die er komt, en mogen zich niet in Israel vestigen.

Team Trump stelt een Palestijnse staat voor, die ongeveer 70 procent van Judea en Samaria beslaat, Gaza en enkele gebieden ten zuidoosten van Gaza, in de Negev, grenzend aan Egypte. Als hoofdstad van deze staat zijn enkele wijken aangewezen van de Oude Stad van Jeruzalem, maar wel wijken die aan de Palestijnse kant van de scheidingsmuur liggen.
Deze Palestijnse staat moet het bestaansrecht van Israel erkennen, mag geen leger hebben, terwijl het luchtruim van Israel blijft. Er wordt ook een verbindingstunnel voorgesteld tussen Gaza en het Palestijnse gebied in Judea en Samaria.

Vier jaar krijgen de Palestijnen om in onderhandelingen op grond van dit voorstel tot een akkoord te komen met Israel. Als dat lukt, krijgen ze van Amerika financiële steun ter waarde van maar liefst 50 miljard dollar.
Verwacht wordt dat Israel al voor een definitief akkoord met de Palestijnen zal overgaan tot het realiseren van de plannen in het voorstel van Trump. Ook Trump lijkt daarop aan te sturen.

Dit voorstel van Amerika kunnen we zeker historisch noemen. Nooit is er nog een voorstel geweest dat zo Israel kan bekoren. Maar het is tegelijk zeer controversieel. En onzeker.
Want wat gebeurt er met dit plan wanneer Trump niet wordt herkozen? De Democraten hebben immers al laten weten zeker niet achter dit voorstel te staan.

En wat gebeurt er wanneer de Palestijnse leiders blijven weigeren om Israel te erkennen en met Israel in gesprek te gaan? De kans is dan aanwezig dat dan na vier jaar Israel heel Judea en Samaria annexeert en dat de Palestijnen alleen Gaza overhouden waar ze nog zeggenschap hebben.

Een beter alternatief lijkt mij een Palestijnse staat te creëren in het aan de overkant van de Jordaan gelegen Jordanië. Ooit was heel Jordanië en heel het huidige Israel bestemd om het nieuwe thuisland voor het Joodse volk te worden, maar daar bleef uiteindelijk maar een klein deel van over voor Israel. Echter, zowel Jordanië als de Palestijnen zijn fel tegen deze ‘Jordaanse optie’.
Toch acht ik dit het meest reële alternatief. Verander de naam Jordanië in Palestina en alle Palestijnen kunnen er een nieuw bestaan opbouwen.

Momenteel circuleert er nog een ander plan, een plan waar ook Amerika serieus naar kijkt. Namelijk een nieuwe Palestijnse staat ergens in het westen van Irak. Dat zou hun nieuwe thuisland moeten worden. Dat zou ook een prima alternatief zijn voor een Palestijnse staat in Judea en Samaria.  

Hoe moeten we al de huidige ontwikkelingen bekijken, vanuit Bijbels oogpunt gezien? Ik ben ervan overtuigd dat de Heere het hele gebied van Judea en Samaria aan Zijn volk zal geven. En uiteindelijk nog aanzienlijk meer, zoals de landbelofte van God aan Abraham duidelijk maakt: ‘Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat’ (Genesis 15:18).
Het is Zijn land. Daarom blijf ik tegen een Palestijnse staat op dit grondgebied van de Heere, met een deel van Jeruzalem als hoofdstad.

Ben ik dan ook tegen dit plan van Trump? Ja, maar ik acht het wel mogelijk dat God de lancering van dit plan gebruikt om uiteindelijk heel Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan aan Zijn volk te geven. Het lijkt erop dat Hij de harten van de Palestijnse leiders verhardt, nu weer en al tientallen jaren, om ieder mogelijk akkoord met Israel af te wijzen. Een soortgelijke verharding als in vroeger tijden zichtbaar was in de opstelling van de Farao naar Israel toe.

Gods Woord laat zien dat niemand Gods land mag verdelen. De profeet Joël is daar heel duidelijk over. Joël 3:1 zegt:
Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.


Gods oordeel komt over volken die Zijn land verdelen. Aansturen op de stichting van een Palestijnse staat op grondgebied van Israel, is het verdelen van het land dat van God Zelf is. Daarom gaat dit plan van Trump, hoe positief ook richting Israel, in tegen het Woord van God.

Laten we in deze spannende tijden blijven bidden voor het Joodse volk, voor de Messiasbelijdende Joden en voor de leiders van Israel, om wijsheid, dat ze inzicht hebben in de tijd en weten wat ze moeten doen (1 Kronieken 32:23). En vraag de Heere ook om een duidelijke uitslag van de komende verkiezingen, zodat er snel een nieuwe en daadkrachtige regering kan worden gevormd.

Sommigen zien bidden als een zwaktebod, maar in de huidige situatie is dit het allerbelangrijkste. Omdat er een geestelijke strijd woedt om Israel en om het Joodse volk. Het is immers Gods volk, en de satan wil dat volk en dat land vernietigen om te voorkomen dat Gods toekomstplannen werkelijkheid worden.

Dirk van Genderen

9 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2020 om 15:19

  Beste Dirk

  Het is inderdaad zaak om kritisch naar dit plan van president Trump te (blijven) kijken. Wel zie ik dat hij door de Heere wordt gebruikt om Zijn plan uit te kunnen voeren. Moge God het verhoeden dat de Democraten aan de macht komen want dan zou Amerika, maar ook Israël van de regen in de drup komen.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2020 om 22:16

  Ik maakte het mee in de privésfeer. Iemand wilde wat van mij en was tot geen enkel compromis bereid. Dat betekende dus ALLES of NIETS. Na 6 jaar kreeg de man ongelijk, dus werd het voor hem NIETS. Trump is heel duidelijk een zakenman en weet in dat soort zaken heel goed hoe je dat moet aanpakken. De Palestijnen willen ook ALLES of niets!! Het is een fantastisch aanbod aan de Palestijnen, maar zij zien dat als een ongewild compromis en daar maken ze geen heel van. Voor hen blijft het ALLES of NIETS is!! Maar Israël is er ook nog! Het werkelijke gevaar gaat vooral van Erdogan en van Iran uit, die niets anders willen dan de vernietiging van Israël. Voor mij zal deze (te verwachten) poging het moment zijn dat Jezus zijn voeten op de Olijfberg zet. Daarover maak ik mij geen zorgen.

 3. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 februari 2020 om 22:20

  Beste Dirk. Wat fijn, u haalt Joel hoofdstuk 3 aan. Heel de wereld spant zich in om Gods land te verdelen, juist wat God gesteld heeft als proefgebod, waar geen vergeving voor mogelijk is en hierdoor roept de God van Israel de wereld naar Zijn land, ten einde hen allen te oordelen. Wat wacht Israel dan een enorme taak hen allen netjes te begraven!

 4. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2020 om 14:50

  De maat der zonde en ongerechtigheid zal bij God een keer vol raken. Dan komen de (verdiende) oordelen Gods over de wereld. Daarom is het zaak een rein en geheiligd leven te leven. En ook mogen wij Jeruzalem de vrede toe bidden.
  Vredesplannen worden wel gemaakt, maar halen het nooit. Gelukkig dat God alles en een ieder ter ‘beschikking’ heeft. Zijn plannen falen nooit.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 februari 2020 om 15:41

  Sjalom Dirk en anderen,

  Door alle eeuwen heen hebben de volkeren bepaald wat de positie moet zijn van het Huis van Israël. Regels, progromen daar moesten wij het mee doen. De openlijke vijandschap is er altijd geweest. Met de vinger naar iemand wijzen? Ach wat helpt het, er is altijd wel iemand die het beter weet en anders ziet. Waarom die geweldige tegenstand? Het principe door tegenstand en verdrukking leer je sterk te worden. De vijand wijkt niet en beproeft je steeds weer opnieuw. Nee, wij laten ons niet meer opnieuw naar de slachtbank leiden zoals in de Shoah. Onze sterke verdedigingsmacht wordt vaak veroordeeld door de volkeren.

  Een aardige president in de USA komt op voor Israël. Leuk hoor, wat is ten diepste zijn motief? Zoekt hij niet een stevige democratische bondgenoot ten opzichte van zijn Russische tegenpool. Met een zeker afgrijzen kijkt Europa naar het handelen van de heer Trump. Hoe kan je nu zomaar die vergeten groep Palestijnen terzijde schuiven? Dat doe je toch niet als beschaafde wereld. De omliggende landen van Israël schreeuwen moord en brand. Eigenlijk overschreeuwen zij hun eigen moeilijkheden en verdoezelen die. Geen enkel land wijst naar zichzelf maar klopt wel aan om steun te krijgen die grotendeels in de wijde zakken van hun leiders komt.

  Tja, ook dit zijn signalen dat het naar het einde toeloopt. Ondanks de rijkdommen aan grond en kapitaal willen de omliggende landen Israël volledig bezitten. En ja, waar bestaan ook al weer de zogenaamde Palestijnen uit? Hun etnische samenstelling komt uit alle landen rondom de Middellandse Zee. Wat is de etnische achtergrond van de Joden? Gewoon afstammelingen van de 12 stammen van Israël, die uit de Shoah hun Beloofde Land weer mogen bezitten.

  Nee, zeggen de volkeren, dat mogen zij niet, zij zijn ons bezit en wij mogen ons antisemitisme op hen bot vieren. Dan vergeet men, ook de kerken, dat Israël het uitverkoren volk is. Gun ons dat alstublieft en strijd niet tegen ons, wetende dat u dan ten diepste strijdt tegen de Eeuwige en Zijn plannen.

 6. Petra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 februari 2020 om 22:02

  Sommigen zien bidden als een zwaktebod, maar in de huidige situatie is dit het allerbelangrijkste, schrijft u in bovenstaand commentaar.

  Bidden is nooit een zwaktebod!

  Bidden is altijd het allerbelangrijkste!

  Dit moest mij even van ‘t hart!

 7. Ellen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 februari 2020 om 17:42

  Ik wil alleen maar even zeggen, dat ik heel blij ben, dat je de nieuwsbrieven weer kunt versturen!!

 8. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 februari 2020 om 8:33

  Troost mijn volk reactie 7: een volmondig ja, mee eens wat u schrijft, u raakt de zeer gevoelige snaar, ook op politiek gebied. Het is typisch dat er met geen enkel ander land en volk ter wereld zoveel bemoeienis is als met het huis van Israel, Jahweh’s land en volk; ons heil komt uit Sion.

  Shalom

 9. Theo Jansen zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2020 om 23:56

  Het Joodse Jubilee zal met trompetgeschal ingeluid worden. De teruggave! Hoe heet de huidige president van VS?
  Trump = Trompet.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden