Vredesplan Midden-Oosten: Wat zegt Gods Woord?

Onlangs presenteerde president Trump zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten. Hij kondigde het aan als de ‘Deal van de eeuw’.  Maar is dat ook zo en kunnen wij dit plan steunen, gezien vanuit de Bijbel?


Het vredesplan van Trump wordt omarmd door Israel. Zowel demissionair premier Netanyahu als de belangrijkste oppositieleider, Benny Gantz, steunen het. Evenals een aantal Arabisch staten: Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Vanuit Europa klinkt er kritiek op de Palestijnen, die weigeren met Israel te gaan onderhandelen, maar ook kritiek op Trump omdat dit plan wel erg pro-Israel is.

De Palestijnse leiders zijn woedend en voelen zich verraden. Ze liegen echter glashard als ze stellen dat de totstandkoming van dit plan buiten hen om is gegaan. Telkens opnieuw zijn ze uitgenodigd om mee te praten, maar elk verzoek werd geweigerd.
Maar ook in Israel is er kritiek, met name vanuit rechts Israel. Veel kolonisten op de Westbank zijn tegen een Palestijnse staat in hun nabijheid en willen dat Israel het gehele gebied annexeert. Maar er is ook weerstand uit Arabische steden die nu in Israel liggen en volgens het plan straks onder de Palestijnse staat vallen. Dat willen ze niet.

Wellicht hebt u over het plan gehoord en erover gelezen. Alle Joodse steden en nederzettingen in Judea en Samaria worden bij Israel gevoegd. Israel krijgt ook de zeggenschap over de westelijke oever van de Jordaan, de Jordaanvallei, wat essentieel is voor de verdediging van het land.
Ook klinkt de boodschap dat de Tempelberg vrij toegankelijk moet zijn voor mensen van elk geloof om er te bidden, dus ook voor Joden, die nu niet mogen bidden op de Tempelberg.

De nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen, die voor een belangrijk deel in Palestijnse vluchtelingenkampen verblijven, moeten worden opgenomen in de Arabische landen en in de Palestijnse staat, als die er komt, en mogen zich niet in Israel vestigen.

Team Trump stelt een Palestijnse staat voor, die ongeveer 70 procent van Judea en Samaria beslaat, Gaza en enkele gebieden ten zuidoosten van Gaza, in de Negev, grenzend aan Egypte. Als hoofdstad van deze staat zijn enkele wijken aangewezen van de Oude Stad van Jeruzalem, maar wel wijken die aan de Palestijnse kant van de scheidingsmuur liggen.
Deze Palestijnse staat moet het bestaansrecht van Israel erkennen, mag geen leger hebben, terwijl het luchtruim van Israel blijft. Er wordt ook een verbindingstunnel voorgesteld tussen Gaza en het Palestijnse gebied in Judea en Samaria.

Vier jaar krijgen de Palestijnen om in onderhandelingen op grond van dit voorstel tot een akkoord te komen met Israel. Als dat lukt, krijgen ze van Amerika financiële steun ter waarde van maar liefst 50 miljard dollar.
Verwacht wordt dat Israel al voor een definitief akkoord met de Palestijnen zal overgaan tot het realiseren van de plannen in het voorstel van Trump. Ook Trump lijkt daarop aan te sturen.

Dit voorstel van Amerika kunnen we zeker historisch noemen. Nooit is er nog een voorstel geweest dat zo Israel kan bekoren. Maar het is tegelijk zeer controversieel. En onzeker.
Want wat gebeurt er met dit plan wanneer Trump niet wordt herkozen? De Democraten hebben immers al laten weten zeker niet achter dit voorstel te staan.

En wat gebeurt er wanneer de Palestijnse leiders blijven weigeren om Israel te erkennen en met Israel in gesprek te gaan? De kans is dan aanwezig dat dan na vier jaar Israel heel Judea en Samaria annexeert en dat de Palestijnen alleen Gaza overhouden waar ze nog zeggenschap hebben.

Een beter alternatief lijkt mij een Palestijnse staat te creëren in het aan de overkant van de Jordaan gelegen Jordanië. Ooit was heel Jordanië en heel het huidige Israel bestemd om het nieuwe thuisland voor het Joodse volk te worden, maar daar bleef uiteindelijk maar een klein deel van over voor Israel. Echter, zowel Jordanië als de Palestijnen zijn fel tegen deze ‘Jordaanse optie’.
Toch acht ik dit het meest reële alternatief. Verander de naam Jordanië in Palestina en alle Palestijnen kunnen er een nieuw bestaan opbouwen.

Momenteel circuleert er nog een ander plan, een plan waar ook Amerika serieus naar kijkt. Namelijk een nieuwe Palestijnse staat ergens in het westen van Irak. Dat zou hun nieuwe thuisland moeten worden. Dat zou ook een prima alternatief zijn voor een Palestijnse staat in Judea en Samaria.  

Hoe moeten we al de huidige ontwikkelingen bekijken, vanuit Bijbels oogpunt gezien? Ik ben ervan overtuigd dat de Heere het hele gebied van Judea en Samaria aan Zijn volk zal geven. En uiteindelijk nog aanzienlijk meer, zoals de landbelofte van God aan Abraham duidelijk maakt: ‘Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat’ (Genesis 15:18).
Het is Zijn land. Daarom blijf ik tegen een Palestijnse staat op dit grondgebied van de Heere, met een deel van Jeruzalem als hoofdstad.

Ben ik dan ook tegen dit plan van Trump? Ja, maar ik acht het wel mogelijk dat God de lancering van dit plan gebruikt om uiteindelijk heel Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan aan Zijn volk te geven. Het lijkt erop dat Hij de harten van de Palestijnse leiders verhardt, nu weer en al tientallen jaren, om ieder mogelijk akkoord met Israel af te wijzen. Een soortgelijke verharding als in vroeger tijden zichtbaar was in de opstelling van de Farao naar Israel toe.

Gods Woord laat zien dat niemand Gods land mag verdelen. De profeet Joël is daar heel duidelijk over. Joël 3:1 zegt:
Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.


Gods oordeel komt over volken die Zijn land verdelen. Aansturen op de stichting van een Palestijnse staat op grondgebied van Israel, is het verdelen van het land dat van God Zelf is. Daarom gaat dit plan van Trump, hoe positief ook richting Israel, in tegen het Woord van God.

Laten we in deze spannende tijden blijven bidden voor het Joodse volk, voor de Messiasbelijdende Joden en voor de leiders van Israel, om wijsheid, dat ze inzicht hebben in de tijd en weten wat ze moeten doen (1 Kronieken 32:23). En vraag de Heere ook om een duidelijke uitslag van de komende verkiezingen, zodat er snel een nieuwe en daadkrachtige regering kan worden gevormd.

Sommigen zien bidden als een zwaktebod, maar in de huidige situatie is dit het allerbelangrijkste. Omdat er een geestelijke strijd woedt om Israel en om het Joodse volk. Het is immers Gods volk, en de satan wil dat volk en dat land vernietigen om te voorkomen dat Gods toekomstplannen werkelijkheid worden.

Dirk van Genderen