Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Angst voor het coronavirus? Wees niet bevreesd! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 februari 2020, 11:12 door Dirk A A

Het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt veel onrust en onzekerheid, wereldwijd. Steeds meer landen meldden de eerste patiënten, inmiddels – op het moment dat ik dit schrijf – in ons land ook al twee. Een nieuw virus geeft altijd grote onzekerheid. Hoe besmettelijk is het, hoe levensbedreigend? Veel is nog onduidelijk, maar er is wel paniek. En toch mogen we tegen elkaar zeggen: ‘Wees niet bevreesd.’ Woorden van de Heere Jezus.

Koortsachtig wordt gezocht naar een geschikt medicijn tegen de gevolgen van het virus. Wetenschappers maken overuren om een vaccin te ontwikkelen. Uit Israel komt het bericht dat het bedrijf Migal verwacht binnen een maand, dus vóór 1 april, een veilig en effectief vaccin beschikbaar te hebben.

En zeker, het is belangrijk dat er daadkrachtig maatregelen worden genomen om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wereldwijd zijn volgens officiële cijfers op dit moment (28 februari) 83.000 mensen besmet en van hen zijn er 2800 overleden.

Het lijkt er echter wel op dat we het perspectief een beetje uit het oog zijn verloren. Ter vergelijking: Jaarlijks worden wereldwijd 3 tot 5 miljoen mensen ernstig ziek door de ‘gewone’ griep, van wie er tussen de 250.000 en 500.000 overlijden.
Voor Nederland zijn deze cijfers: per jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep, van wie er tussen de 250 en 2000 overlijden.
Vooralsnog zijn de gezondheidsrisico’s van de gewone griep dus aanzienlijk groter, maar de onzekerheid over het verloop van het coronavirus veroorzaakt de onrust.   

Wereldwijd verschijnen gebedsoproepen, om te bidden voor de patiënten, voor de nabestaanden van overledenen, voor medici, ja, voor iedereen die op de een of andere manier met het virus te maken heeft. Hier sluit ik me graag bij aan. Laten we bidden dat de verspreiding van het virus kan worden gestopt.
‘Naar wie zouden we anders heengaan, dan naar U,’ zei Petrus ooit al tegen de Heere Jezus in Johannes 6:68. Gebed om troost, gebed om rust, gebed om bescherming, gebed om hulp, gebed om vrede in ons hart.

Sommige Chinese christenen grijpen de huidige situatie aan om de straat op te gaan, om mensen te bemoedigen, te troosten, hun het Evangelie door te geven. In de getroffen gebieden zijn de kerken gesloten, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar in hun huizen gaan de gelovigen in gebed en soms ook wel ‘samen’, via het internet. Dan beluisteren ze de preek die de voorganger heeft opgenomen, soms met een aantal medegelovigen in hun eigen huis of in de kerk.  

Zo’n virusuitbraak veroorzaakt onzekerheid, onrust, dreiging. Wat als het dichtbij komt? We hebben het gevoel dat we machteloos staan tegenover dit virus. Je moet maar afwachten wat er gebeurt. Een mensenleven is immers zo kwetsbaar.
Ik kan begrijpen dat u zich zorgen maakt. Maar als we de Heere Jezus mogen kennen, mogen we weten dat ons leven in Zijn hand is. Op verschillende plaatsen in de Bijbel zegt Hij tegen ons: ‘Wees niet bevreesd’.

In Mattheus 10 vinden we een gedeelte wat wel heel toepasselijk is in de huidige situatie. In vers 26 zegt de Heere Jezus dat we niet bevreesd hoeven te zijn voor degenen die ons belagen: ‘Wees dus niet bevreesd voor hen…’ Hier mogen we wel aan toevoegen: wees niet bevreesd voor dit virus.
En in vers 28 klinkt het opnieuw: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’

Dit is de boodschap die mag klinken: ‘Wees niet bevreesd…’ Degenen die echt te vrezen hebben, zijn zij die de Heere Jezus niet kennen. In vers 31 klinkt het voor de derde keer: ‘Wees dus niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven’. Wat een troost om dit te mogen weten. Als je vreest, kijk dan eens naar zo’n musje en besef: De Heere zorgt voor dat musje, dan zal Hij zeker ook voor mij zorgen. Stel je vertrouwen op Hem. Hij zorgt voor u, en gaat met u mee, wat er ook gebeurt, alle dagen van uw leven, tot aan de voleinding van deze wereld.

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wij zullen de Naam van de HEERE onze God in herinnering roepen
(Psalm 20:8).

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. t. koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 februari 2020 om 12:45

  Beste mensen,

  Weest niet bevreesd. Stel uw vertrouwen op onze Hemelse Vader. Eens zal de gebrokenheid op deze aarde afgelopen zijn als er een nieuwe Hemel en Aarde komt. En natuurlijk moeten we bidden om het coronavirus te stoppen. Maar we weten ook vanuit de Bijbel dat er in de eindtijd verschrikkelijke dingen gebeuren. Deze situatie leidt ook tot economische problemen. Maar als we Jezus Christus kennen dan weten we dat er een Gouden toekomst voor ons ligt.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 februari 2020 om 20:55

  Angst is een slechte raadgever. Ik ben er blij mee, dat je hebt aangegeven dat er jaarlijks tien keer meer overlijden aan een gewone griep. Daarnaast zijn er oneindig veel meer andere gevaren die ons dagelijks omringen. Dagelijks bid ik voor om die reden voor mijn hele familie. Uit het boek Job leerde ik het omgaan met ziektes. Bij Job komen de ziektes niet van God, net zo min dat het een straf van God zou zijn. De eerste verzen van Colossenzen 3 leren mij, mij niet te focussen op mijn omstandigheden – hoewel dat heel snel gebeurt – maar op de “dingen van boven, waar Jezus Christus is. Wie VOL is van Jezus zal van satan weinig last ondervinden, omdat hij geen enkel kamertje vrij vindt in ons!
  De Heer geeft mij elke dag weer nieuwe bemoedigingen! Vorige week ontdekte ik in een boek, die ik een weekje te leen kreeg van “toevallige” ontmoeting. Wat ontdekte ik in dat boek? Ik ontdekte een foto van mijzelf als 9-jarige jongen zittend op een Canadese tank op de Berlagebrug in Amsterdam, 8 mei 1945!! Dit bevestigde weer hoe rijk de Heer mij de afgelopen 75 jaar beschermd en gezegend heeft! Waarom ik? Die naast mij zaten op die tank leven niet meer. Ik weet geen antwoord, maar het bepaalde voor mij opnieuw dat Hij het is die ons steeds leidt, beschermt en zegent. Het is een grote rijkdom zegt Paulus in Filippenzen 4: 19 – 20.
  “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
  Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”

 3. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2020 om 8:20

  God straft de wereld door dit virus, denk maar aan homofilie, abortus en euthanasie. Het is nu nog veel erger dan in de dagen van Sodom en Gomorra. Maar de echte Christenen behoeven niet te vrezen hiervoor. Lees het boek Richteren uit de Bijbel er maar eens op na,straf van God volgt op de zonde. Zelfs Jezus zei tegen de man, die 38 jaar ziek was: zondig niet meer, opdat je misschien nog iets ergers overkomt. We hadden gisteravond een evangelisatiedienst in Soimos in Roemenie en de opkomst is nu door het virus nog groter dan voorheen. Wat een kans voor ons Christenen om het evangelie door te geven, maak er gebruik van en vertel wie Jezus voor ons is. Amen.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2020 om 8:32

  Het is erg belangrijk om goed op je persoonlijke hygiëne te letten. Wie weet, worden wij door dit virus wel met onze neus op de feiten gedrukt, als ik weet dat sommigen niet eens hun handen met water en zeep wassen na toiletbezoek. Verder is het van groot belang om (trap)leuningen, deurklinken en andere oppervlakken die door handen worden aangeraakt, regelmatig en grondig te reinigen. En niezen en hoesten doe je in je elleboogholte, i.p.v. in je handen. Dit kan al heel wat ziektegevallen voorkomen, ook als het om griep, buikgriep en verkoudheid gaat.

 5. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2020 om 11:04

  De bijbel (het boek Openbaring) is er duidelijk over, er zullen pestziekten komen, de economie zal instorten en daardoor nog meer honger en armoede in de wereld.
  Elk jaar krijgen duizenden mensen de griep, deze griep is waarschijnlijk veel ernstiger, waarom zou er anders zo’n ophef over gemaakt worden in de wereld?

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2020 om 22:13

  Mededeling van Dirk van Genderen:

  Helaas lukt het veel mensen niet om een reactie te plaatsen op de artikelen. Kennelijk werkt er iets niet goed. Om de ernst van het probleem in kaart te brengen, hoor ik het graag van u als u een reactie hebt geschreven, die niet is gepubliceerd. U kunt mailen naar: info@dirkvangenderen.nl
  Alvast bedankt!

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2020 om 22:27

  Dirk, mijn reactie werd niet geplaatst.

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 8:47

  Reactie Dirk van Genderen:

  Inmiddels heb ik al van diverse mensen gehoord dat hun reactie niet is geplaatst op de website. Waarschijnlijk heb ik de oorzaak achterhaald. Vanwege de zware aanvallen van hackers de afgelopen weken had ik de site wellicht iets te veel beveiligd, waardoor ook uw reacties werden aangezien voor spam. De beveiliging heb ik nu iets verminderd, in de hoop dat uw reacties weer worden geplaatst. Als u een reactie had geschreven, die niet op de site is gekomen, reageert u dan gerust nogmaals. Dan kunnen we gelijk zien of het probleem is opgelost.
  Als u nu een reactie plaatst, ziet u ‘m even niet meer, maar zodra ik ‘m heb goedgekeurd, verschijnt hij op de site.

 9. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 10:15

  Lieve mensen, Jezus zei ons toch: “Wees niet bevreesd”. En Psalm 112: 7 bemoedigt ons met: “Voor een kwaad gerucht zal hij (de rechtvaardige) niet vrezen, zijn hart is gerust vol vertrouwen op de Heer.” Dit is dus een belofte, het stàát er! Ik hou het de Heer voor en zie uit (Psalm 5: 4). Een gezegende week toegewenst, iedereen!

 10. Riekelt de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 14:04

  Beste broeder, ik wil even reageren op het advies gegeven door PKN.
  Aparte bekertjes gebruiken tijdens het Avondmaal? Als je deel mag nemen aan dit door onze Heiland Jezus Christus ingestelde Avondmaal dan neem je deel aan een HEILIG gebeuren. Door aparte bekertjes te gaan gebruiken schiet je schromelijk te kort. Door deelname aan zo’n Heilig Avondmaal hoef je niet bang te zijn door welk virus dan ook besmet te raken. Ook de collectezakken doorgeven is een zaak van vertrouwen in en op Hem die ons liefheeft.
  In de gemeente waar ik lid van ben (Baptistengemeente IJmuiden), begroeten we elkaar regelmatig door elkaar als rijen een hand te geven.

  In Hem verbonden, Riekelt de Boer

 11. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 16:17

  Opnieuw geprobeerd. Een v/d geschreven punten in mijn vorige reactie ging over dat het merkwaardig is, dat iemand een boek over virussen uitgaf, pas geleden; en toen daarop meteen het corona virus uitbrak.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 16:41

  Wat gebruikt Gods woord altijd eenvoudige woorden.
  Drinkt ALLEN HIERUIT, voor een kind te begrijpen, maar voor een kerk die als er Israel staat, doodleuk leest: dat is de kerk, is niet alleen hun geloof maar ook hun Godsvertrouwen verdwenen!

 13. San zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 17:56

  Beste Dirk,

  Er schoot een gedachte door mijn hoofd. Je kan over van alles en nog wat nog zo bezorgd zijn maar als mens heb je echt niets onder controle. Degene Die dat wel heeft, kan je tot in eeuwigheid beveiligen. Daar kunnen mensen zich beter druk om maken en verder in dit leven gewoon je gezond verstand gebruiken en proberen in de rust en vrijheid die alleen het Evangelie kan bieden, leven. Daar maak je God het meest blij mee. Want je kan geen el aan je lengte toevoegen door bezorgd te zijn.

  Groeten van San

 14. Esther zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2020 om 23:45

  Hallo Dirk… fijn dat het weer beter verloopt met de nieuwsbrief en de site.
  Mogen we de Heere te alle tijden voor danken.

  Mooi stuk over ‘Wees niet bevreesd’. Wat toch een bemoedigende woorden van onze Heere Jezus.
  Wat we ook meemaken in het leven, zowel persoonlijk als iets wat ieder aangaat of meemaakt, heerlijk om dan zulke woorden te lezen.

  Prachtige vergelijking die de Heere geeft over musjes. Mooi dat je dat neer schrijft, Dirk.
  Ook fijn om het van elkaar te lezen, zo kun je elkaar ook bemoedigen.
  Steeds mogen we samen met elkaar, wijzen naar al die geweldige woorden, beloften die de Heere gaf.
  Niet alleen mooie woorden… het is de echte realiteit. Onze levende hoop.

  Bij ons zijn we heel nuchter over dat corona-virus.
  Er gebeurt zo veel in de wereld, dat we het veiligste alleen zijn bij onze Hemelse Vader en Jezus onze Heere.

  Vaders zegen, Dirk ook voor je dierbaren, en voor alle lezers.
  Hartelijke groeten van mij, Esther.

 15. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 om 15:47

  Beste vrienden. Ik heb zojuist een oproep gekregen tot wereldwijd gebed tegen het virus. Deze oproep komt vanuit Amerika en begint vandaag 3 maart 11 uur AM in Amerika.

 16. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 om 16:12

  Er is heel wat ophef over dit virus. Elke dag prominente figuren op de TV die ons mededelen hoe we moeten leven en reageren op dit alles. En hoeveel er aan gestorven zijn.
  Hoe anders is het met het sterven (doden) van de ongeboren kinderen in de moederschoot. Ze hebben geen menselijke “buddy” die hen beschermt.

  Het is allemaal zo krom. Enerzijds ons vertellen wat we moeten doen om maar niet te sterven door een virus.
  Anderzijds doden we dagelijks duizenden kinderen in de moederschoot.
  Voor deze ongeborenen is de “mens” een dodelijke virus geworden!

  Gelukkig neemt de Here God/JHWH, hun Schepper, ze dadelijk weer op in Zijn liefdevolle Armen.
  Hij is hun VADER!!

 17. Sam Tan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 om 18:12

  Hoeveel geduld heeft God met ons? Angst kent alleen maar verliezers. Tegenwoordig haal ik een Bijbeltekst (en in mijn Bijbel staan er heel veel) aan met de boodschap erbij: “Dit is mijn getuigenis en dát geloof ik. Op een persoonlijke getuigenis kan niemand iets tegenin brengen. Wat de ander er mee doet is dan mijn verantwoording niet meer. Slechts een enkele keer komt er een reactie en voor de rest ga ik er van uit: “Wie zwijgt stemt toe”!

 18. Roelof Elsinga zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 om 21:05

  Beste Dirk.

  Ik denk, dat hier heel wat krachten en machten spelen. We spelen natuurlijk de Satan op een vreselijke manier in de kaart door de angst zo in ons toe te laten. China heeft op dit moment vele vijanden. Wie zegt mij, dat het virus geen oorlogsdaad is. Laten we gewoon dit virus toelaten en zien wat er van komt. De griep heeft naar mijn weten nog nooit invloed gehad op de wereldeconomie. Dit virus kan er voor zorgen, dat mensen straks veel van hun pensioen moeten gaan inleveren. De angst laat maar weer eens duidelijk zien hoe mensen aan hun eigen belang denken. Wat doen wij met z’n allen aan de verschrikkelijke ontberingen, die de vluchtelingen uit Turkije moeten ondergaan? Deze catastrofe sneeuwt onder door de angst voor het coronavirus. Bovendien speelt dit virus een grote rol in het eindtijdgebeuren is mijn mening. Laten we ons oog op de Here Jezus houden.

 19. Florianne Vogels-Voskampb zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2020 om 18:18

  Ik heb totaal géén angst voor het virus. Onze tijden zijn immers in Zijn Hand.
  Dit heeft volgens mij ook idd alles te maken met de eindtijd. Het zal een totale chaos worden in de wereld, staat er immers in Gods Woord en dit zal misschien wel het begin zijn.
  Leg je leven maar in Gods Hand en vertrouw alléén op Hem.
  Wees waakzaam.
  Gods Zegen voor jou, Dirk, je gezin en allen die jouw Nieuwsbrieven lezen.

 20. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2020 om 18:35

  We worden beproefd. Wellicht klopt Jezus binnenkort aan onze deuren, denk aan Bijbelboek Openbaring. Ik las in de Telegraaf dat op 1000 besmettingen 60 doden waren, best wel veel. En er zijn 55000 gevangenen vrij gelaten in Iran. Hopelijk zijn daaronder veel christenen.

 21. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2020 om 13:35

  Lieve mensen, we zien aan de tekenen in onze tijd wat er aan de hand is, we kunnen de Bijbel Jahweh’s Woord er op naslaan,wat voorzegd is zal ook geschieden,we kunnen wat we zien, horen, lezen en waarnemen in de media, naast de Bijbel/Jahweh’s Woord leggen, de waarschuwingen zijn niet van de lucht… Wat ik nu doe is de waan van de dag even laten voor wat het is en wat ik nu op m’n hart heb delen met alle lezers en de rùst in gaan en genieten van Jahweh’s Woord, door Bijbelstudies, bv op Family7 en de rust ingaan… Voor mij is dat Shabbat, ik bereid me voor en leg de focus op wat God’s wil en plan is voor mijn leven en dat is Hem volgen in Jezus voetsporen. Jeshua zegt: Volg Mij en laat alles achter je, dus ook de waan van de dag, voor u allen wens ik u de vrede en de rust toe, die alle verstand te boven gaat, wees een momentje stil, neem wat rust, dat deed Jezus de Messias ook al in Zijn tijd. Kun je nagaan hoe hard dit nu ook nodig is in onze tijd, het wordt steeds gekker, de wereld draait door, letterlijk! Op wie vestigen we dan onze hoop? Steun niet op de valse beloften van aardse overheden en machten. Jezus/Jeshua en de Vader alleen ,onze Vader in de hemel zorgt voor ons.

  Shalom
  Shabbat shalom/Rust…

 22. J.P. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 20:35

  JJ, reactie 21: Ik kan dit volkomen beamen! Wat mooi gezegd…. Ook wij hebben net de Sabbat weer achter de rug, genieten vanavond nog heerlijk na van de rust én energie die we vandaag weer mochten ontvangen. Het lezen en luisteren naar God’s Woord. Geen nieuws of wereldse afleidingen, broodnodig! Zo kunnen we morgen weer beginnen met de nieuwe week samen met de Here!!

 23. Willem Dozy zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 10:42

  Sjalom Dirk en anderen,

  We spreken hier over complexe virus die spontaan ontstaan is. Dat wil ik in de context trekken: de mens bestaat grotendeels van wat hij/zij eet. Eet men ongeoorloofd voedsel wat niet rein is, voornamelijk predatoren, dan loopt men het gevaar dat er zomaar een moeilijk bestrijdbare virus kan ontstaan. Oeps, waar haalt men een tegengif van dit spontane virus vandaan? Dat dit virus besmettelijk is begrijp ik heel goed, ieder virus zoekt een ingang om zich daar te nestelen en te vermeerderen. Hoe zit het met de menselijke maakbaarheid van het leven? Knutselen wij niet aan alle kanten en negeren we collectief het reinheidsgebod?

  Ineens wordt deze uitbraak ons te machtig en onbeheersbaar. Een grondige analyse van het ontstaan van deze lastige virus kan ons verder helpen.

  Maar het leert mij ook: de Bijbel bevat de volledige waarheid als er gesproken wordt over oorlogen, geruchten van oorlogen, van honger en ziekten op het laatst van de tijden. Het geeft mij hoop: de verkondigde boodschap is betrouwbaar, dan zal ook de totale vervulling volkomen betrouwbaar zijn. De uitputting van deze aarde is nabij, terwijl er voldoende is om een nog grotere bevolking van voedsel te kunnen voorzien. Onze ogen en onze hebzucht is meer op materieel gebied en dat luxe leven is funest voor de mensheid, het zal haar ondergang worden.

  Hoe waar zijn de woorden van Agur: voed mij met een bescheiden deel. Meer hebben we echt niet nodig!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden