Angst voor het coronavirus? Wees niet bevreesd!

Het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt veel onrust en onzekerheid, wereldwijd. Steeds meer landen meldden de eerste patiënten, inmiddels – op het moment dat ik dit schrijf – in ons land ook al twee. Een nieuw virus geeft altijd grote onzekerheid. Hoe besmettelijk is het, hoe levensbedreigend? Veel is nog onduidelijk, maar er is wel paniek. En toch mogen we tegen elkaar zeggen: ‘Wees niet bevreesd.’ Woorden van de Heere Jezus.

Koortsachtig wordt gezocht naar een geschikt medicijn tegen de gevolgen van het virus. Wetenschappers maken overuren om een vaccin te ontwikkelen. Uit Israel komt het bericht dat het bedrijf Migal verwacht binnen een maand, dus vóór 1 april, een veilig en effectief vaccin beschikbaar te hebben.

En zeker, het is belangrijk dat er daadkrachtig maatregelen worden genomen om verdere besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wereldwijd zijn volgens officiële cijfers op dit moment (28 februari) 83.000 mensen besmet en van hen zijn er 2800 overleden.

Het lijkt er echter wel op dat we het perspectief een beetje uit het oog zijn verloren. Ter vergelijking: Jaarlijks worden wereldwijd 3 tot 5 miljoen mensen ernstig ziek door de ‘gewone’ griep, van wie er tussen de 250.000 en 500.000 overlijden.
Voor Nederland zijn deze cijfers: per jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep, van wie er tussen de 250 en 2000 overlijden.
Vooralsnog zijn de gezondheidsrisico’s van de gewone griep dus aanzienlijk groter, maar de onzekerheid over het verloop van het coronavirus veroorzaakt de onrust.   

Wereldwijd verschijnen gebedsoproepen, om te bidden voor de patiënten, voor de nabestaanden van overledenen, voor medici, ja, voor iedereen die op de een of andere manier met het virus te maken heeft. Hier sluit ik me graag bij aan. Laten we bidden dat de verspreiding van het virus kan worden gestopt.
‘Naar wie zouden we anders heengaan, dan naar U,’ zei Petrus ooit al tegen de Heere Jezus in Johannes 6:68. Gebed om troost, gebed om rust, gebed om bescherming, gebed om hulp, gebed om vrede in ons hart.

Sommige Chinese christenen grijpen de huidige situatie aan om de straat op te gaan, om mensen te bemoedigen, te troosten, hun het Evangelie door te geven. In de getroffen gebieden zijn de kerken gesloten, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar in hun huizen gaan de gelovigen in gebed en soms ook wel ‘samen’, via het internet. Dan beluisteren ze de preek die de voorganger heeft opgenomen, soms met een aantal medegelovigen in hun eigen huis of in de kerk.  

Zo’n virusuitbraak veroorzaakt onzekerheid, onrust, dreiging. Wat als het dichtbij komt? We hebben het gevoel dat we machteloos staan tegenover dit virus. Je moet maar afwachten wat er gebeurt. Een mensenleven is immers zo kwetsbaar.
Ik kan begrijpen dat u zich zorgen maakt. Maar als we de Heere Jezus mogen kennen, mogen we weten dat ons leven in Zijn hand is. Op verschillende plaatsen in de Bijbel zegt Hij tegen ons: ‘Wees niet bevreesd’.

In Mattheus 10 vinden we een gedeelte wat wel heel toepasselijk is in de huidige situatie. In vers 26 zegt de Heere Jezus dat we niet bevreesd hoeven te zijn voor degenen die ons belagen: ‘Wees dus niet bevreesd voor hen…’ Hier mogen we wel aan toevoegen: wees niet bevreesd voor dit virus.
En in vers 28 klinkt het opnieuw: ‘En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam kunnen doden, en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem, Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.’

Dit is de boodschap die mag klinken: ‘Wees niet bevreesd…’ Degenen die echt te vrezen hebben, zijn zij die de Heere Jezus niet kennen. In vers 31 klinkt het voor de derde keer: ‘Wees dus niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven’. Wat een troost om dit te mogen weten. Als je vreest, kijk dan eens naar zo’n musje en besef: De Heere zorgt voor dat musje, dan zal Hij zeker ook voor mij zorgen. Stel je vertrouwen op Hem. Hij zorgt voor u, en gaat met u mee, wat er ook gebeurt, alle dagen van uw leven, tot aan de voleinding van deze wereld.

Dezen vertrouwen op strijdwagens en die op paarden,
maar wij zullen de Naam van de HEERE onze God in herinnering roepen
(Psalm 20:8).

Dirk van Genderen