Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voor God in de bres staan voor het land (39 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 maart 2020, 20:20 door Dirk A A

Toen ik nadacht over de crisis rond het coronavirus werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’


Ik vroeg mij af: hoeveel van zulke voorbidders zijn er in ons land? Bidders, strijders, die een muur kunnen optrekken voor Gods aangezicht, die in de bres staan voor ons land… Ik weet het niet hoeveel het er zijn, maar de Heere wel… Hij ziet hen die voor Hem op de knieën liggen.
In de uitbraak van dit virus hoor ik de roepstem van de Heere: ‘Bekeer u tot Mij, keer u af van uw zonden.’

De profeet Ezechiël moest Gods oordelen aankondigen over de zonden van het volk Israel. Hij zocht naar een voorbidder, iemand die een muur kon optrekken, iemand die voor Zijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, om Gods oordelen af te wenden. God zocht, maar vond niemand, waarna de oordelen in alle hevigheid over het volk kwamen.

En zeker, Ezechiël spreekt hier tegen het volk Israel, dat God de rug heeft toegekeerd. Maar deze woorden raken ook ons. Ik ben er diep van overtuigd dat God, net als toen, ook nu zoekt naar voorbidders. Voorbidders voor Israel, voorbidders voor Nederland of in welk land u ook woont. En naar voorbidders voor uw woonplaats, uw gemeente, uw familie, uw gezin.

Ook Mozes was een voorbidder voor zijn volk. In Psalm 106:23 lezen we over hem en over het volk Israel: ‘Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.’

Als we ook maar en flauw besef zouden hebben van het belang van voorbede, zouden we daar meer tijd in investeren. Voorbede is, zoals Ezechiël 22:30 zegt, het optrekken van een muur, een bescherming, een geestelijke bescherming. Het is in de bres staan voor Gods aangezicht. ‘Heere, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons, zie in gunst op ons neer, bescherm ons, spaar ons, vergeef ons onze zonden.’

Kent u dit? Wie bereid is deze weg met de Heere te gaan, kan soms ervaren dat er gebeden moet worden, intens gebeden, zonder dat je precies weet waarom, voor een persoon, voor een groep mensen, voor een gemeente, een regering, een land, een volk. Als voorbidder voor Gods aangezicht.
Terwijl je staat in de bressen die al geslagen zijn, om de oordelen, de dreigingen af te wenden, in Gods kracht, en in het besef dat alleen Hij dat kan en dat ook doet.

God zoekt voorbidders die voor ons land een muur willen optrekken en voor Gods aangezicht in de bres willen gaan staan, zeker nu, nu de zorgen over de dreiging van het coronavirus toeneemt. We geloven toch nog wel dat Hij gebeden hoort en verhoort? Hij is naar u op zoek. Dat zal tot zegen zijn voor ons land en voor ons volk.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over voorbidders. Over Epafras zegt Kolossenzen 4:12 dat hij altijd in de gebeden strijdt voor de gemeente in Kolosse, ‘opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.’
Laten we bidden alsof het van ons afhangt, in het besef dat dit niet zo is, omdat ook de Heere Jezus voor ons bidt, eveneens de Heilige Geest, Die met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt en pleit.

De Heere zoekt naar voorbidders. Dat zegt Gods Woord. Dat gold toen en ik ben ervan overtuigd dat Hij ook vandaag zoekt naar mensen, die met hun gebeden de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. Kan Hij u roepen, jou, om door Hem te worden ingeschakeld? ‘Heere, genees ons land, red ons, schenk een herleving.’

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. J.P. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 maart 2020 om 22:14

  Bedankt broeder Dirk, wat een ontzettend fijn stuk!! Bedankt

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 11:53

  Wat een goed en jazeker een fijn stuk.
  Ik kan er “Amen” op zeggen.

 3. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 16:26

  Beste Dirk, je zegt overtuigd te zijn dat God mensen zoekt om met hun gebeden de loop van de geschiedenis te kunnen beïnvloeden. Heel eerlijk schrik ik wel van een dergelijke aanname. Belangrijker is echter een Bijbelse onderbouwing hiervan – dat wij, de huidige gelovigen van het Lichaam, in staat zouden zijn via gebed de loop van de geschiedenis te veranderen – deze ontbreekt in je betoog.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 18:57

  Niet alleen voor eigen volk op de bressen staan, (die geslagen zijn en worden!). Maar voor al de volkeren en natiën. Met Israel als voorkeur land wat mij betreft.

 5. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:20

  Dirk, Ik geloof dat er vele stille bidders zijn die al tijden bidden over de onderwerpen die jij vermeldt, maar deze hoor je niet, maar bidden in het verborgene tot onze hemelse vader. Dirk bedankt voor deze boodschap, en dat dit vele navolgers zal en mag hebben.

 6. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:26

  Fijn dat ik nu volop kan reageren. In Nederland is het gebedsfront “Op de Bes voor Nederland”, een gebedsketting, Ez. 22 : 30. Ruim 40 jaar geleden gestart door Jan Willem v.d. Hoeven. Het land is verdeeld in 31 regio’s, iedere regio heeft 1 bepaalde dag in de maand en elke dag heeft minstens 24 bidders. Iedere bidder bidt op “zijn” dag op “zijn” vast uur, thuis, zodat er iedere dag en nacht gebeden wordt. Iedere maand krijgen de bidders een gebedsbrief. Deze maand is er een belangrijk gebedspunt dat er meer jongeren gaan bidden (niet in deze ketting maar op hun eigen wijze). Het wordt hoog tijd dat de jongeren het stokje gaan overnemen. Helaas zijn er al heel wat bidders gestopt door hun leeftijd. In Friesland wordt gebeden de 5de en de 6de van iedere maand. Zelf heb ik voor de 5de 40 bidders. We bidden voor Nederland en Israël. Het is een gebedsfront dat niet aan de weg timmert. We zijn dankbaar voor zoveel trouwe bidders. Twee van onze bidders bidden dus al ruim 40 jaar iedere maand.

 7. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:34

  Beste Dirk, de opdracht van Jezus is klip klaar het volle evangelie van het Koninkrijk Gods te brengen.

 8. Dinette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:38

  Mooi Dirk. Maar zo moeilijk om consequent vol te houden.
  Als het mag een opmerking bij reactie 3: God laat zich ‘verbidden’. Dit gebeurde bij Mozes met het ‘gouden kalf’, God liet het volk toen in leven i.p.v. het te vernietigen zoals Hij eerst gezegd had. (Het commentaar vermeldt hier Ps. 106) Dit ‘verbidden’ komt meerdere keren voor in de Bijbel. Dit kan ik wel zien als de loop van de geschiedenis beïnvloeden.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:49

  Elk mens heeft invloed op de loop van de geschiedenis! De meeste mensen zijn zich niet bewust hoe belangrijk zij zijn!! Het is valse bescheidenheid om te gering van jezelf te denken. Een christen is een tempel van God! Is Hij, die in jou woont dan gering? Ik schrok echt van die geschiedenis in Finland: arrestatie en gevangenisstraf riskeren voor het citeren van de Bijbel?? De hele gender politiek die heel bewust over onze kinderen wordt uitgestort, is in elk opzicht in strijd met de Bijbel (“ziet toe dat gij geen van de kleinen veracht!”). Het volharden in ons geloof is ook in ons land inmiddels actueler dan ooit en ik heb in mijn kerk daar nog niemand over horen spreken. Het gaat zo sluipend, dat niemand het blijkbaar merkt. Finland wordt nu voor mij een aanmoediging er wel over de spreken! Wat Finland in deze doet zal ook hier snel “normaal” heten, als we zo doorgaan. Nu nog kunnen we hier onze mening verdedigen onder onze wettelijke “vrijheid van meningsuiting”, maar een wet is snel veranderd! Bedankt!

 10. Engel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 19:58

  Jazeker mogen en moeten wij bidden tot onze Heer en Heiland, om vergeving van onze zonden, tekortkomingen, onze nalatigheid. We mogen bidden om onze ongerechtigheid te vergeven, we mogen ook bidden voor onze kinderen, kleinkinderen, onze Koning en Koningin te behoeden en te vrijwaren van ronddolende ziekte genoemd Corona. Geef dat we ons terug mogen begeven op onze plaats en deze wereld, wij bidden om Zijn genade.

 11. Karel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 22:03

  Lees en overdenk Psalm 91!

 12. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 22:27

  Henk zegt: we hebben allen de plicht om voor de hele wereld te bidden en God zoekt deze voorbidders, staat in de Bijbel. Bedankt Dirk!

 13. Marjo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 maart 2020 om 23:57

  Hoewel ik altijd gelovig ben geweest, heeft de Heere mij in 2017 aangeraakt en besefte ik dat mijn geloof tot die tijd lauw was. En plotseling veranderde alles, opende de Schrift zich voor mij, mocht ik verstaan wat er stond en ben ik dagelijks vervuld van vreugde en tot tranen geroerd door de grootheid en goedheid van mijn God, onze Vader. De Heere Jezus, voor ons, voor mij als redder en middelaar, als weg terug naar God, het grote offer, ook gebracht voor mij….om stil van te worden. De Heilige Geest, zo aanwezig, biddend voor ons, beschermend en bereidwillig om neer te dalen als wij in ootmoed en vol vertrouwen vragen om Zijn aanwezigheid…ik ben er vol van, …. maar waarom zeg ik dit? Mijn gebed is zo anders, ik mag gericht en gestuurd vragen en vrijmoedige spreken tot God. Het is zo bijzonder om te merken dat ik op mijn hart mag krijgen om voor de Christenen over de hele wereld te bidden, dat we standvastig mogen blijven en oh Heer, houd ons vast, weest U met ons, raak ons aan, maak U bekend, laat ons een voorbeeld van Uw Zoon zijn. Laten we stil worden voor God, blijf bidden, voor elkaar en houd in gedachte dat we leren bidden naar Zijn wil. Dirk, wat mooi dat je weer zo’n zinvol commentaar hebt geschreven. Ook ben ik elke keer weer dankbaar voor de reacties van de lezers, wat een bemoediging gaat hiervan uit.
  Gods zegen gewenst.
  Groet Marjo

 14. San zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 8:25

  Beste Dirk,

  Zelf ga ik ervanuit dat als ik de woorden niet heb, de Vader mijn hart ziet en de Geest voor mij bidt. Romeinen 8:26,27 hsv. Waarom? Ergens in Prediker staat, dat alle dingen onuitsprekelijk vermoeiend zijn en vooral als je al dat leed ziet om je heen en de nood die er is. Dan zijn woorden (voor mij dan!) gewilde nederigheid om die dan uit te spreken wat anders zo de wens van mijn hart is. Groeten van San

 15. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 9:19

  SHALOM DIRK.
  Morgen, maandag 9 maart, is er vanuit de Messiaanse-Joodse gemeenschap om oproep om te bidden en vasten in verband met het corona virus.
  Het is ook de Vastendag van Esther.
  We bidden voor allen die getroffen zijn door het virus.
  Voor vergeving en genade en bidden voor bescherming.
  We bidden dat dit virus stopt.
  Dit iswat ik op mijn hart had om te delen.

  SHALOM. Elly

 16. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 11:40

  Best Dirk,

  Denk je echt dat wij de geschiedenis kunnen beïnvloeden?
  Geschiedenis is datgene wat voorbij is, daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen
  Helaas zal alles wat in o.a. het boek Openbaring wordt beschreven toch gaan gebeuren, anders zou het woord van God, de Bijbel niet meer geloofwaardig zijn!
  Het enige wat wij nog kunnen doen is mensen te waarschuwen voor de komende oordelen.
  Ik denk dat het corona virus een waarschuwing van God is.

 17. Gloria zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 13:07

  De nieuwsberichten over corona zijn sterk overdreven en doorspekt met paniekzaaierij. Worden elk jaar de gewone grieppatiënten geteld? Nee toch. En wie wist dat er elk jaar alleen in het kleine Nederland al een paar duizend (!) mensen overlijden aan de gewone griep? Daar denkt niemand over na, of het moet toevallig één van je naasten treffen… En in China overlijden al duizenden mensen , misschien zelfs wel tienduizenden, aan de gevolgen van de luchtvervuiling, die daar zéér ernstig is. Bidden voor patiënten mag natuurlijk, maar laten we de veel grotere wereldnoden vooral niet vergeten!

 18. Gloria zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 13:11

  Lenie Sneek, wat bijzonder zeg! Is dat in Zeeland ook?

 19. Gerda zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 15:00

  Bijzonder te lezen van Lenie Sneek; waar kan ik meer info hierover krijgen?
  Dirk, Dank voor je woorden…..

 20. Machiel zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 16:26

  Tijdens het lezen van dit artikel werd ik herinnerd aan een tekst op een kerk in Bunschoten.
  Minstens 60 jaar geleden. Dat maakte diepe indruk op mij : O, Gij geslacht, aanmerkt toch des HEREN Woord. Jer. 2:31. (St.Vert)……. De behoudenis is nu dichterbij, dan toen we tot geloof kwamen. Rom. 13:11. Dat onze gebeden vermenigvuldigd mogen worden. Van harte Gods zegen toegewenst.

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 17:44

  Reactie Dirk van Genderen:

  De website van ‘Op de bres voor Nederland’: http://www.opdebres.org

 22. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 19:29

  Beste Gloria en Gerda, inderdaad via de website van Op de Bres voor Nederland. Dank je wel Dirk. Ik denk zelf dat er veel meer gebeden wordt in alle stilte, omdat het een Bijbelse opdracht is.

 23. Jan-Willem zegt:
  Geplaatst op zondag 8 maart 2020 om 22:00

  Dankjewel Dirk!
  Ik heb gisteren precies dezelfde tekst op mijn hart gekregen door de Heer.
  Gisteren gesproken in een gemeente over het belang van bidden en vasten om Gods oordeel af te wenden en te ontkomen. Velen daar in de gemeente hadden ook net nu op hun hart gekregen om te gaan vasten…
  Heb zelf sterk de indruk dat God zijn gebedsleger aan het samenroepen is!

 24. Bouwman zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2020 om 11:45

  Dag Dirk, ik bid niet dat de HERE het stopt, maar dat zijn gelovige kinderen niet zullen sterven door deze ziekte. Dat God in zijn almacht zijn kinderen spaart net als tijdens de plagen van Egypte waar Hij de Israëlieten spaarde. En ik bid dat God in zijn genade door dit virus miljoenen gaan laten beseffen dat er bij God redding en genezing te vinden zijn en dat ze tot geloof mogen komen. Want als Gods oordelen over de aarde gaan, leren de bewoners wat gerechtigheid is, zegt de schrift. Lees ook Hebreeën 2:14 en 15 en 5: 7 – 9.

 25. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2020 om 12:35

  De Bijbel is overduidelijk dat God Zich laat bewegen op het gebed. Mij trof jaren geleden Jesaja 59 :16 – Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich ,omdat er geen voorbidder was; Lukas 11 en Lukas 18 zijn ook zo bemoedigend in dit verband. Al jarenlang bidden wij om de vervulling van Mal. 3:10, heeft de Heere Zelf op ons hart gelegd. Dat Hij de vensteren des hemels zal openen en zegen afgieten dat er geen schuren genoeg wezen zullen. Hij zal doen wat Hij belooft!! Eindtijd of geen eindtijd, dat bepaalt Hijzelf, wij worden geroepen Zijn Woord te gehoorzamen. En als de Heere gebed geeft, is Hij ook van plan om te geven. Daarom word ik erg bemoedigd, door de meeste reacties, ook wij zijn opgewekt om komende woensdag te bidden en te vasten. Laat het Coronaverhaal en alles wat daarop wellicht nog zal volgen ons aansporen om te bidden dat we als kerken en maatschappij terug keren naar onze goede God en vurig verlangen naar de bekering van Israel en de binding van satan.
  Verhoring kan alleen komen vanwege Het Bloed van het Lam. Maar daarom juist is er hoop en verwachting!!

 26. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2020 om 15:34

  Wat een enorme paniekzaaierij om dit virus, waardoor aandelenbeurzen instorten die op zijn beurt banken om kunnen laten vallen, ziekenhuizen die t.g.v dit virus overbelast raken, supermarkten die leegraken t.g.v. hamsteren, complete gebieden op slot. Misschien heeft de satan dit virus wel losgelaten om daarmee zoveel chaos te creëren, waardoor de huidige wereldorde (financieel, economisch en maatschappelijk) in elkaar stort om daarna de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist door te voeren.

  En het is vooral zo uit de hand aan het lopen sinds president Trump zijn vredesplan voor het Midden-Oosten (Deal of the Century) op 28 januari jl. heeft vrijgegeven. En nu 40 dagen daarna storten wereldwijd de financiële markten en de olieprijs in.

 27. A.Wittekamp zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2020 om 17:14

  Beste Dirk, al vaker heb ik je geschreven met dezelfde strekking: de oproep in Ez. 13 en 22:30, Jesaja 59:16 en 62:6 zijn nadrukkelijk gericht op onze taak t.b.v. bescherming van het Land, het Volk en de Stad van God, Israël en Jeruzalem. Wij gelovigen uit de heidenen worden opgeroepen Israël te zegenen, en daaraan gehoorzaam te zijn. In de voorbede, redding en het herstel van Israël ligt de zegen voor ons, heidenvolken. Nergens in de Torah lezen we dat we voor de volken op de bres moeten gaan staan. En daarnaast, we staan als regering en als volk van Nederland overwegend vijandig tegenover Zijn uitverkoren Volk. Dat kan niet anders dan Zijn Toorn tot gevolg hebben.
  In jouw oproep ligt opnieuw de vervangingstheologie opgesloten. Hij zal de volken zegenen die Israel zegenen, Genesis 12 is nog steeds actueel!
  Jesaja 40: 15-17 spreekt duidelijke taal. Richt je oproep tot het op de bres staan voor Zijn Volk. Ezechiël 13 en 22 spreekt heldere taal, laten we Zijn oproep letterlijk lezen en doen wat er staat!

 28. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 9 maart 2020 om 21:25

  Des mensen hart zal bezwijken van angst, voor de dingen die over de wereld komen. Vrij recent de zure regen, de fosfaatcrisis de milieucrisis, de economische crisis, de kerkverlating, de stikstofcrisis, en nu een griep, de coronacrisis, en dan is dit nog niet de grote verdrukking.
  Donkerheid en duisternis zal deze aarde bedekken, maar over U, Mijn volk Israel zal Mijn licht opgaan.
  De genadetijd voor de heidenwereld loopt ten einde!

 29. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2020 om 2:12

  Het is bidden. Het is voorbede doen. De Here Jezus wil dat niemand verloren gaat. Geen angst onder ons. BID VOOR DEGENE DIE DE HERE NIET KENNEN. Bid voor een opleving. Sommigen spreken van oordeel, maar het is nog steeds genade tijd. Dit kan een opleving zijn voor grote delen in de wereld. Denk aan Iran. Het Midden-Oosten. Juist nu moeten we eenheid uitstralen.

 30. Bartha Engels-Pathuis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2020 om 3:30

  Geweldig goed stuk, Dirk. Dat veel christenen er gehoor aan zullen geven. Ook hier in Venezuela wordt er gebeden en gevast in veel kerken en gemeenten. Vaak deel ik gebedspunten uit jouw brief met onze gebedsgroep, wat ze erg op prijs stellen. Gods machtige zegen over jou en je gezin! En veel wijsheid om elke week weer een nieuwe brief samen te stellen. ik lees het elke keer weer met veel aandacht! Hartelijke groeten!!

 31. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2020 om 18:39

  Het coronavirus met als gevolg een wereldwijde crisis heeft niets te maken met de teksten uit Ezechiel.
  Ik ben ‘blij’ dat de wereld opgeschrikt wordt door deze waarschuwing. Zo kan het niet meer langer… wat is erger: de menselijke crisis (met doden tot gevolg) of de economische crisis? De tijd zal het leren.

  Om misverstanden te voorkomen voorkomen, ik bid zonder ophouden en bid ook dat onze Schepper ons land zal sparen voor àl te grote rampen, want ik weet dat in ons land nog een aantal rechtvaardigen wonen (alleen onze Schepper weet het aantal en heeft alles in Zijn hand)! Dat dit een troost mag zijn voor velen.

  Wees nuchter en waakzaam
  door voortdurend voorbede

  Psalm 91

 32. Rebecca zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2020 om 9:10

  Tjonge wat schrik ik van sommige reacties hier. Reacties als denk je echt dat wij de geschiedenis kunnen beïnvloeden of kom eens met een Bijbelse onderbouwing voor het stuk wat je hebt geschreven. Lieve mensen volgens mij is de bijbel zeer duidelijk betreft het onderwerp gebed! En ja Gods plannen staan vast. Dingen zullen moeten gebeuren voordat Jezus terug komt, maar dat wil niet zeggen dat wij moeten ophouden met bidden. Herinner je, je wat Abraham vraagt aan de Heere als hij vraagt of God de stad wil sparen? God laat zich ook verbidden. Dat wil zeggen dat er wellicht meer tijd komt zodat mensen Jezus kunnen aan gaan nemen als hun Redder, Verlosser en Heer. Er is een lied dat zegt: Ik belijd ons land heeft gezondigd en wij zijn ook schuldig, want wij baden niet. vergeef ons o God, laat dit toch de generatie zijn, die Uw Naam verhoogt boven de aarde! Word het niet eens tijd dat wij opstaan en op de bres gaan staan voor Nederland ipv toeschouwers te zijn vanaf de zijlijn? Dat we de houding van och… dit moet toch allemaal gebeuren zullen laten varen en actief zullen worden? Ja Gods plannen gaan door, maar dat wil niet zeggen dat er geen dingen in beweging gezet kunnen worden door gebed. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt!! Jacobus 5 Bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u!! 1 Thess 5 Kom op laten we bidden!!

 33. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 maart 2020 om 9:21

  Beste Dirk,

  Omdat hier de topic evangelisatie in reactie 32 wordt aangestipt, zou ik graag ook nog een reactie willen geven. Vanuit menselijk perspectief gezien moeten wij werken en getuigen, bidden, zending-bedrijven, de naakten kleden, de hongerigen voeden en de daklozen onderdak bieden zoals de Heere Jezus ons dat geleerd heeft. Want Mattheus 25:31-46; Jacobus 1:27; Lukas 10:25-37, ….kan je wel in allerlei verbanden en leerstellige uitleggingen verpakken, maar het feit blijft dat barmhartig-zijn wel iets is wat IEDERE Christen moet kenmerken op de MANIER van de BIJBEL zoals God dat WIL en NIET zoals het ons uitkomt. Je kan beter niet getuigen en evangeliseren als je niet bereid bent in de praktijk het minste voor je naaste te doen/willen betekenen en denkt dat je dat jezelf niet wil verlagen tot zoiets “simpels” en daar te hoog voor bent opgeleid. Was de Heere Jezus uberhaupt opgeleid en vond Hij Zichzelf te ver verheven boven ons? Laten wij daar maar eens over nadenken! Groeten van San

 34. Elly Hasselman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 maart 2020 om 11:13

  Bedankt voor je oproep Dirk: de bazuin aan de mond in de wetenschap dat het gebed het belangrijkste wapen is in de geestelijke strijd! We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed maar tegen geestelijke boosheden in de lucht! Maar Jezus draagt de Banier boven 10.000!

 35. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 10:57

  We moeten niet bidden of het Coronavirus ophoudt, maar om bekering voor Nederland en alle volken. En als we terugkeren tot God zal Hij misschien ons genadig zijn en Zijn toorn van ons afwenden.
  En dat moeten we elke dag doen in de binnenkamer. Niet opeens massaal als er noden zijn.

 36. pieter johannes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 maart 2020 om 19:33

  Beste Dirk, wij, mijn vrouw en ik bidden iedere dag, staande in de bres, juist ook nu. Niemand hoeft dit
  te weten. De Heer ziet juist in het verborgene en zal het in het openbaar vergelden. Ook jou Dirk de Aäronnitische zegen toegebeden in de naam Jezus Christus onze Here.

 37. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 15 maart 2020 om 21:29

  VOORBEDE
  Dat is altijd goed. Denk maar aan de stad Ninevé. “Wie weet, God mocht zich wenden. En het berouwde de Heeren en Hij deed het niet.” De bijbel heeft genoeg voorbeelden en ook in de kerken wordt altijd voorbede gedaan voor land, volk en regering, koningshuis en voor speciale gebeurtenissen zowel als voor personen, die tot de gemeente behoren en bijvoorbeeld ernstig ziek zijn. Laten wij ons aan de Bijbel houden, daar komen wij nooit verkeerd mee uit.
  Gods zegen toegewenst.

 38. Christientje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 maart 2020 om 13:39

  DE OPRECHTE DOET ZIJN GOEDE WERK IN DE STILTE !!!

  Ook ik hoor bij de voorbidders. Uiteraard hoort Israel en alle Joden over de hele wereld daarbij. Voor iedereen.

  Nederigheid dus ik hoef mij niet te verootmoedigen. Ik weet heel goed dat ik niets van mijzelf heb. Je dankbaarheid tonen elke dag weer. Ik heb onder de rotsblokken gelegen en het duurde heel lang maar HIJ heeft mij er onderuit gehaald. Een hele smalle weg heb ik gelopen en HIJ heeft mij gedragen. Dankbaar zijn voor het kruis. Onze zonden zijn vergeven. Wanneer je de verkeerde weg inslaat of je doet iets niet goed dan roept de HEILIGE GEEST JE TERUG.

  Vertrouw niet op mensen. Ik vertrouw alleen Jezus en verlaat mij op Hem.

  Jezus deed zelf ook alles in het verborgene.

 39. Elly sterk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 13:21

  Dag Dirk,
  Wanneer je, zoals wij (mijn man en ik), vrijwel dagelijks voor opwekking in ons land bidden en dit al enkele jaren doen, dan herken je de woorden van Ezechiël 22:30 heel goed. Vele jaren heb ik op straat gestaan om te evangeliseren, maar bereikte eigenlijk alleen nog maar de tieners. Je oogst zo een enkeling. Nu wij te oud zijn om de straat op te gaan, bidden wij voor opwekking. Bij een opwekking wordt de Geest uitgestort en doet Hijzelf het werk. Wij hoeven dan niet meer te zaaien, maar mogen oogsten. Wij hebben veel opwekkingen bestudeerd en hebben ontdekt dat opwekking bij jezelf begint. Heiliging van je leven, want pas dan kunnen je gebeden iets uitwerken. (Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jac. 16) Wij bidden voor arbeiders, maar ook voor heiliging van de kerken, want daar moeten de arbeiders vandaan komen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden